MDPU Repository

Items where Subject is "L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB2300 Вища освіта"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | G | K | P | T | Z | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 520.

Мальцева, О.Г. (2012) Аксіологічний вимір вокально-хорової компетенції в підготовці бакалавра дошкільної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 191-198. ISSN 2219-5203

G

Goncharova, О. А. (2018) The Innovative Features of the New Pre-Service Teacher Training Curriculum in Ukraine. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: symposium proceedings. pp. 75-82.

Goncharova, О. А. (2010) A different view on teaching vocabulary. Active learning and teaching of foreign languages in Uzbekistan, 2 (11). pp. 14-16.

Gurova, Tetiana and Gurov, Serhii and Moskaliova, Liudmyla (2017) Innovative Technologies in The Formation of Future English Teachers’ Intercultural Communicative Competence. Science and Education (6). pp. 44-50.

K

Khrystovaya, Tеtіana (2015) The rehabilitation of students health. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К2 (57(15)). pp. 147-150. ISSN 2311-2220

Konovalenko, T. V. and Goncharova, О. А. (2018) Future English Language Teachers' Life Skills Development in Methodology Course. Порівняльно-педагогічні студії (1 (35)). pp. 98-104. ISSN 2306-5532

Konovalenko, T. V. and Goncharova, О. А. (2018) Future English language teachers’ life skills development in the Methodology course. Порівняльно-педагогічні студії (1 (35)). pp. 98-104.

Kruglyk, Vladyslav and Lvov, Michael (2012) Choosing the first educational programming language. ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 8th International Conference ICTERI 2012. pp. 188-189. ISSN 1613-0073

P

Podpliota, Svitlana (2019) Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations. Pedagogical basis of tutor’s practices in students’moral education. Other. BMT Erida Sp.z o.o., Warsaw, Poland.

T

Troitska, T. S. and Troitska, O. M. and Kulida, O. O. (2018) The dialogical imperatives of oratory in the professional preparation of the bachelor of law. Суспільні науки:Проблема та досягнення сучасних наукових досліджень: Міжнар. наук.-практ. конф., 30.11-01.12.2018 р.. pp. 68-71.

Z

Zheinova, Svitlana (2018) Peculiarities of formation of creative qualities of future teacher of preschool institution: scientific-pedagogical experience. Social work and education, 5 (2). pp. 77-87. ISSN 2520-6230

Zhmurko, Alena and Kruglyk, Vladyslav and Lvov, Michail (2017) The concepts of software development for OOP and BAP self-learning courses. ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 13th International Conference ICTERI 2017. pp. 340-347.

Є

Євсюков, Олександр (2014) Змістовні аспекти організації факультативів у магістратурі «Педагогіка вищої школи». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 165-169. ISSN 2219-5203

Єремєєв, В. С. and Брежнєв, О. В. and Кузьмінов, В. В. (2016) Проблема моделювання коливальних процесів в одновимірних кристалах з використанням математичних маятників. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (8). pp. 53-57. ISSN 978-617-7346-32-5

Єремєєв, В. С. and Очкаленко, Р. Л. (2016) Рівняння регресії для зміни всесвітнього валового продукту та грамотності населення землі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (8). pp. 223-226. ISSN 978-617-7346-32-5

Єремєєв, В. С. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. (2018) Сравнение уровней квалификации стандарта образования Украины с Европейским стандартом. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 188-195.

Єремєєв, В. С. and Чемерис, Г. Ю. (2016) Анализ педагогического опыта формирования компетентности в области компьютерной графики у студентов-программистов. Университетская Наука (2). pp. 119-122. ISSN 2500-2724

Єрмак, Г. В. and Єрьоміна, Л. Є. and Замкова, І. І. and Плахоніна, А. К. (2017) Комплекс тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів початкових класів: навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації "Християнська етика". [Teaching Resource]

Єрмак, Ю. І. (2018) Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1. pp. 218-223. ISSN 2219-5203

І

Ібрагімова, Л. А. (2019) Аналіз змісту робочих програм з дисципліни «Алгоритми та структура даних» у закладах вищої освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. (LXXXVI). pp. 252-256. ISSN 2413-1865

Ібрагімова, Л. А. (2019) Комплементарний аналіз використання потенціалу та можливостей відкритих он-лайн курсів в процесі вивчення дисципліни «Алгоритми та структура даних». Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 45-53. ISSN 2412-9208

Іваненко, В. В. (2019) Формування професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (1(45)). pp. 59-64. ISSN 2524-0986

Іваненко, В. В. (2017) Психологічна культура як важлива умова формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання. Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.–практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.), 2. pp. 158-161.

Іваненко, В. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Педагогічні умови формування здорового способу життя молоді засобами козацької педагогіки майбутніми вчителями фізичної культури. Інноваційна педагогіка, 1 (11). pp. 146-150. ISSN 2663-6085

Іваненко, Володимир (2019) Інформаційні технології в фізкультурній освіті учнівської та студентської молоді. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 219-220.

Іваненко, Володимир and Купрєєнко, Максим (2019) Основні професійні та особисті якості майбутнього вчителя фізичної культури. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 221-222.

Іванова, В. М. and Сапун, Т. О. (2018) Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Загальне землезнавство М. 1. Метеорологія і кліматологія з навчальною практикою» (для студентів І курсу природничо-географічного факультету). [Teaching Resource]

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. (2019) Навчальна практика з геології як умова формування екологічної компетентності майбутніх вчителів географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 20-22.

Іванова, Валентина and Сугоняк, Яна (2019) Шляхи формування екологічного світогляду та екологічної культури майбутніх вчителів географії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 223-225.

Ізбаш, С. and Табунщик, Л. (2018) Структурні елементи емпатійної культури майбутніх вчителів інформатики. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (26 грудня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 72-77.

Ізбаш, С. and Черненко, Д. (2018) Педагогічна діяльність викладача інформатики як особливий вид соціальної діяльності. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (26 грудня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 78-83.

Ізбаш, С. С. (2017) Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). pp. 80-85.

Ізбаш, С. С. (2017) Порівняльна характеристика особливостей навчання дорослих і дітей в контексті андрагогічної підготовки майбутніх викладачів. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (15). pp. 59-65.

Ізбаш, С. С. and Воровка, М. І. (2015) З досвіду розробки засобів діагностики якості вищої освіти магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». In: Міжнародна науково-методична конференція "Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові", 30 вересня – 2 жовтня 2015р., Одеса.

Ізбаш, С. С. and Пахомов, С. А. (2018) Андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів засобами Google-технологій. Молодь і ринок (5). pp. 42-48. ISSN 2308-4634

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2018) Компетентність "навчатися впродовж життя" як складова андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 224-232. ISSN 2219-5203

Ізбаш, С. С. and Чернікова, В. (2016) Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (17). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

А

Аджігеряєва, Сільвія (2014) Формування культури педагогічної взаємодії майбутніх викладачів іноземної мови в умовах магістратури: обґрунтування актуальності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 161-164. ISSN 2219-5203

Андрейкова, Ірина (2013) Професіоналізм майбутнього викладача іноземної мови як соціально очікуваний і особистісно вагомий результат його магістерської підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 143-147. ISSN 2219-5203

Антонова, К.В. (2012) Роль комунікативної компетенції в процесі соціалізації іноземних студентів в полікультурному навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 269-276. ISSN 2219-5203

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2019) Організація та методика фізичного виховання студентів ЗВО засобами вільної боротьби. In: Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти: [монографія]. Посвіт, Конін; Ужгород; Мелітополь; Херсон; Кривий Ріг, pp. 226-239. ISBN 978-617-7401-25-3

Абдуллаєв, А. К. огли and Ребар, І. В. (2019) Особливості проведення практичних занять з вільної боротьби в неспортивних ЗВО. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25- 26 квіт. 2019 р.: зб. тез. pp. 209-210.

Абдураман, А. Ш. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2019) Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (1(45)). pp. 38-43. ISSN 2524-0986

Абдураман, А. Ш. and Непша, О. В. (2019) Зміст і методи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-економістів. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (2). pp. 8-12.

Александров, Д. В. (2017) Конструктивістська парадигма як філософське підґрунтя сучасної вищої освіти. Освітній дискурс: зб. наук. пр. (1). pp. 62-75.

Александров, Д. В. (2019) Деконструкція сучасного міжкультурно-комунікативного наративу: проблема та освітні перспективи. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи: зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (1). pp. 11-13.

Александров, Д. В. (2017) Конструктивістська парадигма як філософське підґрунтя сучасної вищої освіти. Гілея: науковий вісник (1). pp. 62-75. ISSN 2076-1554

Александров, Д. В. (2018) Конструктивізм у філософському дискурсі вітчизняної педагогічній думки. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 20-21 квіт. 2018 р.. pp. 6-8.

Александров, Денис (2014) Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи. Українознавчий альманах (16). pp. 75-79. ISSN 2520-2626

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2018) Антропологічний підхід до впровадження андрагогічних технологій навчання майбутніх магістрів освіти. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). pp. 215-217.

Б

Бєлих, Олександр (2013) Развитие диалога студенческой молодежи в процессе университетского образования. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 100-103. ISSN 2219-5203

Бєльчева, Т.Ф. and Бєльчев, П.В. (2012) Акмеологічні основи управління формуванням педагогічного професіоналізму студентів магістратури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 133-142. ISSN 2219-5203

Брежнева, О. А. and Єремєєв, В. С. and Кузьминов, В. В. (2016) Идентификация параметров статистического распределения результатов обработки педагогического эксперимента. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 57-61. ISSN 978-617-7346-32-5

Булат , А. Д. and Наумук, О. В. (2016) Аналіз систем для організації аудіо та відеоконференцій у системі дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 175-178. ISSN 978-617-7346-32-5

Білецька, М. В. (2011) Творчість як суб‘єктивна передумова креативного розвитку особистості: теоретико-методологічні підходи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (6). pp. 6-13.

Білецька , М. В. (2010) Особливості прояву і результативність музично-мнемічних дій студентів у процесі навчальної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. pp. 62-67.

Балута, В. С. (2017) Андрагогическая компетентность магистра педагогической направленности в современной науке и практике. Перспективы Науки и Образования, 6 (24). pp. 106-111. ISSN ISSN 2307-2334

Баранцова, І. О. (2005) Проектування соціокультурної компетентності як засіб підвищення рівня якості іншомовної освіти. Наука і освіта (7-8). pp. 4-6. ISSN 2311-8366

Баранцова, І. О. (2018) Modern Trends in Intercultural Education. Children and Schools, 40 (4 (2)). pp. 411-417. ISSN ISSN 1532-8759

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. (2019) Multicultural education and its importance for society. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: proceedings of the XII International scientific and practical conference, 1. pp. 3-5.

Брянцев, О. А. (2018) Формування професійної компетентності дизайнерів засобами слайс-моделей з паперу. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 2-3 листопада 2018 року). pp. 79-81.

Брянцева, Ганна (2018) Унаочнення навчального матеріалу за допомогою візуальних слайдів. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 2-3 листопада 2018 року). pp. 82-83.

Брянцева, Ганна and Брянцев, О. А. (2018) Формування в бакалаврів навичок візуалізації презентацій. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (82). pp. 89-94. ISSN 2413-1865

Брянцева, Ганна and Молодиченко, Валентин and Осадчий, В. В. and Осадча, К. П. and Симоненко, С. (2015) Співвідношення Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України. Молодь і ринок, 9 (128). pp. 23-28. ISSN 2308-4634

Букреєв, Д. О. and Конюхов, С. Л. (2016) Анализ содержания курса «Нейронные сети» в высших учебных заведениях. Университетская Наука (2). pp. 133-135. ISSN 2500-2724

Бєльчева, Т. Ф. and Ізбаш, С. С. (2013) Культура цілепокладання вчителя в процесі розв’язання педагогічних задач як чинник розвитку його професіоналізму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (11). pp. 104-109. ISSN 2219-5203

Білецька, Марина (2017) Принципи й методологічні підходи до розвитку пам’яті в навчальній діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 60-67. ISSN 2219-5203

Білецька, Марина (2019) Педагогіка музичного сприймання: навчально-методичний посібник. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Білецька, Марина and Підварко, Тетяна (2018) Артистизм як необхідна складова музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва. Молодь і ринок, 9 (164). pp. 17-21. ISSN 2308-4634

В

Войтович, Ігор (2014) Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 243-247. ISSN 2219-5203

Вєзиров, Тимур (2014) Підготовка майбутніх магістрів у системі інтеграції ВНЗ на основі віртуального інформаційно-освітнього середовища. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 110-114. ISSN 2219-5203

Васильев, В. М. and Осадчий, В. В. and Єремєєв, В. С. (2016) Автоматизація сценаріїв тестування веб-порталу. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 69-73. ISSN 978-617-7346-32-5

Вельчева, Л. Г. (2015) Методика викладання біології у вищіх навчальних закладах: навчальний посібник. МДПУ ім.Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Вельчева, Л. Г. and Антоновська, Л. В. and Ходан, О. В. (2005) Екологічна стежка навчально-наукового арборетуму. Постметодика (4-5). pp. 19-22. ISSN 1815-3194

Вельчева, Л. Г. and Ковтун, К. Є. (2015) Формування екологічної компетентності студентів засобами навчальної екологічної стежки арборетуму. Wyksztalcenie i nauka bez granic - 2015: materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 6. pp. 13-15.

Волков, А. Г. and Волкова, В. А. (2014) Диалектика педагогического дискурса: трансмиссия моральних состояний. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 13-15.

Волкова, В. А. (2015) Наукові підходи до визначення поняття «толерантність». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (14). pp. 26-32.

Волкова, В. А. (2019) Тенденції підготовки педагогічних фахівців в умовах зміни освітньої парадигми. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології соціально-педагогічного супроводу особистості в освітньому просторі».

Волкова, В. А. (2014) Роль куратора у соціально-психологічній адаптації студентів-першокурсників. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал (2). pp. 162-171.

Волкова, В. А. and Куліда, О. О. (2016) Шляхи підвищення естетичної культури майбутніх вихователів. Науковий вісник МДПУ. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 93-101.

Волкова, В. А. and Ляпунова, В. А. and Федорова, О. В. (2017) Методичні рекомендації до написання і оформлення дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта. [Teaching Resource]

Волкова, В. А. and Москальова, Л. Ю. and Федорова, О. В. (2017) Методичні рекомендації та вимоги до написання і оформлення дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності Соціальна робота/Соціальна педагогіка. [Teaching Resource]

Волкова, В. А. and Федорова, О. В. (2019) Умови формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі освітньо-професійної діяльності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (1). pp. 234-244. ISSN 2412-9208

Волкова, Віра (2018) Концепт як єдність слова та дії. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 29-31.

Волошинов, С. А. and Осадчий, В. В. and Осадча, К. П. (2018) Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Engineering and Educational Technologies, 6 (4). pp. 38-46. ISSN 2307-9770.

Воробйов, А. А. and Куксов, Р. С. (2019) Сучасні методичні підходи до викладання спортивної боротьби. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). pp. 139-144.

Воровка, М. І. (2017) Студентки проти студентів: склад піздньорадянського студентства. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (LXXVI). pp. 29-32. ISSN 2413-1865

Воровка, М. І. (2017) Гендерна дискримінація у вищій школі України: міф чи реальність. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXX). pp. 17-21. ISSN 2413-1865

Воровка, М. І. (2007) Використання ігрових технологій як умова професійного становлення майбутніх учителів. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (8). pp. 19-22. ISSN 1818-9172; 1818-9210

Воровка, М. І. (2017) Гендерний розрив у вищій школі підньорадянського періоду. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи", 13–14 жовтня 2017 р., Класичний приватний університет, Запоріжжя.

Воровка, М. І. (2006) Організація та проведення ділових педагогічних ігор: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Воровка, М. І. (2007) Модель системи підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності засобами ділової гри. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Ч. 3. (3). pp. 214-220. ISSN 966-698-091-6

Воровка, М. І. (2007) Умови та критерії оцінювання ефективності ділової гри. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (10). pp. 15-18. ISSN 1818-9172

Воровка, М. І. (2019) Діяльність осередків гендерної освіти з формування гендерної культури студентів. In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень", 31 травня – 1 червня 2019 року, Київ.

Воровка, М. І. (2019) Педагогічні умови формування гендерної культури студентів. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст", 6 – 8 червня 2019 р., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна.

Воровка, М. І. (2000) Структурна модель організації проведення ділової гри. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки (1). pp. 46-50.

Воровка, М. І. (2005) Організація та принципи проведення ділових педагогічних ігор. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. (35). pp. 133-138. ISSN 5-7763-8333-1

Воровка, М. І. (2001) Творчий підхід до проведення ділових ігор. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. (127). pp. 30-34. ISSN 966-568-426-4

Воровка, М. І. (2004) Ділова гра як технологія активного навчання. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. (31). pp. 277-281. ISSN 5-7763-8333-1

Воровка, М. І. (2007) Структура управлінсько-педагогічної діяльності майбутнього вчителя. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота", 11. pp. 18-19.

Воровка, М. І. (2006) Критерії оцінювання ефективності ділової гри. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр., 37. pp. 410-414. ISSN 5-7763-8333-1

Воровка, М. І. (2005) Значення навчально-педагогічних ігор у підготовці студентів до педагогічної практики. In: Міжрегіональна науково-практична конференція за підсумками виробничої практики студентів, 28 листопада 2005 року, Тарійська державна агротехнічна академія, Мелітополь.

Воровка, М. І. (2019) Досвід розвитку гендерної культури студентів у практиці вищої школи України (початок XXI століття). In: Міжнародна науково-практична конференція "Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки", 24–25 травня 2019 р., Класичний приватний університет, Запоріжжя.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2014) Методологічні основи гендерних досліджень в педагогіці. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів", 27-28 лютого 2014 року, Мелітопольський державний педагогічний університет, Мелітополь.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2008) Педагогічні умови вдосконалення культури управлінської діяльності майбутніх учителів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 16-17 квітня 2008 р., СОІППО, Суми.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2008) Моніторинг як засіб підвищення ефективності управління системою освіти. Вища освіта України: теоретичний та науковий часопис. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 3. pp. 61-65.

Воровка, М. І. and Трофименко, Н. В. (2011) Методологічні аспекти моделювання освітніх систем. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 1 (3). pp. 88-93.

Воровка, М. И. (1999) Личностные характеристики студентов как условие эффективности деловых игр. Наукові записки: зб. наук. ст. Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (3). pp. 30-37. ISSN 966-581-095-2

Воровка, М. И. and Петрученя, А. Г. (2013) Педагогическая компетентность и профессионализм учителя в условиях модернизации общества. In: Международная научно-практическая конференция "Совершенствованние системы образования в условиях социальной модернизации", 6-7 декабря, 2013 г., Астана.

Воровка, М. И. and Петрученя, А. Г. (2011) Модель процесса формирования управленческой культуры будущого учителя. In: II Международная научно-методическая конференция "Высшее образование сегодня: традиции и инновации", 1 декабря 2011, Центр гуманитарных исследований «Тезис», Караганда.

Воровка, Маргарита (2019) Законодавче регулювання гендерних відносин в України. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», 1 (11). pp. 22-25.

Воровка, Маргарита and Петрученя, Анна (2015) Гендерный состав научно-педагогических кадров Украины как элемент скрытого учебного плана высшей школы. In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Гендерна проблематика та антропологічні горизонти", 24 -25 квітня 2015 р., Острог.

Воровка, Маргарита Іванівна (2018) Щодо гендерної нерівності в системі освіти України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи", 14-16 червня 2018 р., Мелітопольський державний педагогічний університет, Мелітополь.

Воінава, А. М. (2019) Інавацыйныя метады пры вывучэнні курса «Стылістыка і культура беларускага маўлення». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 46-49.

Вівденко, А. and Конюхов, С. Л. (2017) Формування практичних навичок з основ об’єктно-орієнтованого програмування засобами програм-тренажерів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 55-58. ISSN 978-617-7346-69-1

Г

Глухова, М. Е. and Глухов, П. Э. (2015) Влияние тренировочных занятий по системе восточного фитнеса «фит-йоги» и «пилатес» на уровень здоровья занимающихся студенток. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 24-27. ISSN 2225-5486

Грицай, Наталія (2014) Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 248-254. ISSN 2219-5203

Гасанова, В. Г. and Наумук, О. В. (2016) Визначення вимог до електронного інформаційного ресурсу для програмного засобу схемотехнічного аналізу «Logisim». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 89-92. ISSN 978-617-7346-32-5

Гапотій, В. Д. (2019) Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня, 2019 року. pp. 145-153.

Гапотій, В. Д. and Мінкова, О. Г. (2018) Юридична деонтологія. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Мінкова, О. Г. and Печерський, О. В. (2015) Правознавство: підручник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7055-69-2

Гапотій, В. Д. and Мінкова, О. Г. and Слишик, О. А (2018) Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту:спецкурс навчальної дисципліни "Право України". МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Письменицький, А. А. (2018) Судові, правоохоронні та правозахисні структури України: навчальний посібник. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. (2014) Термінологічний словник-довідник з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн": навч. посіб. для студ-тыв вищих навч. закладів. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7055-47-0

Гладких, Г. В. and Шаров, С. В. (2019) Напрямки формування комунікативної компетентності студентів. Інноваційна педагогіка, 1 (11). pp. 70-74. ISSN 2663-6085

Голуб, К. and Брянцев, О. А. (2017) Побудова 3d моделей по скетч-кресленням. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 61-64. ISSN 978-617-7346-69-1

Гончарова, О. А. and Калужська, Л. О. (2013) Рефлексивний компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 7. pp. 118-123.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2014) Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 5 (77). pp. 71-75.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2015) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3 (81). pp. 69-72.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2016) Реформування системи методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 22-25 черв. 2016 р.. pp. 32-34.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2019) Методика навчання англійської мови дітей з особливими освітніми потребами (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 63-65.

Гончарова, О. А. and Тараненко, Г. Г. (2016) Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект. Філософські обрії (35). pp. 162-173.

Гурова, Т. Ю and Гуров, С. Ю. and Рябуха, Т. В. (2018) Методичні засади навчання фонетики англійської мови студентів-філологів за допомогою освітніх інтернет-ресурсів. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня, Мелітополь, Україна). pp. 89-93.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. Ю. and Гостіщева, Н. О. (2018) Phonetic competence of future interpreters: features of formation. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 151-156.

Д

Дудко , Я. В. (2016) Умови формування готовності майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи в школі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр., 26 (36). pp. 86-90.

Долинич, К. and Наумук, Ірина (2017) Дисципліна «Охорона праці в галузі» – важлива складова підготовки майбутніх IT фахівців. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 81-85. ISSN 978-617-7346-69-1

Донченко, Л. М. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2019) Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії. Інноваційна педагогіка, 1 (11). pp. 126-130. ISSN 2663-6085

Донченко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування педагогічних умінь студентів природничо-географічних факультетів з екологічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 8-14.

Е

Еремеев, В. С. and Попазов, Н. (2017) Компьютерное моделирование колебательных процессов в цепочке линейных осцилляторов. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 103-109. ISSN 978-617-7346-69-1

Ермакова, А. М. (2019) Спецкурс «Дыскурсіўны аналіз» як адлюстраванне сучасных тэндэнцый у лінгвістычнай адукацыі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 71-74.

Ж

Жихорська, Оксана (2015) Зміст формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 113-120. ISSN 2219-5203

Жейнова, С. С. (2019) Інтеграція підходів в процесі формування творчих якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Сучасні технології соціально-педагогічного супроводу особистості в освітньому просторі. pp. 16-19.

З

Захаріна, Євгенія (2014) Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 271-276. ISSN 2219-5203

Землянська, А. В. (2019) Досвід використання засобів візуалізації навчальної інформації під час вивчення української і зарубіжної літератури у вищій школі. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 34-39.

Землянська, А. В. and Шарова, Т. М. (2019) Світова література в умовах глобалізаційних процесів: навч. посіб. Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7566-17-4

Зотова, В. Г. and Шаров, С. В. (2019) Підготовка сучасного вчителя української мови і літератури як чинник підвищення національної самосвідомості молоді. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 липня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький) (23). pp. 162-165.

Й

Йоркіна, Н. В. and Черняк, Є. Б. (2018) Особливості прояву гендерних відмінностей інструменталістів у процесі музично-виконавської діяльності. Pedahohichna osvita - teoriia i praktyka, 24 (2). pp. 134-140.

К

Крайник, В. Л. (2015) Высшее образование в России: тенденции и перспективы развития. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 81-85. ISSN 2225-5486

Коваль, Оксана (2014) Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 277-282. ISSN 2219-5203

Кошелєв, Олександр and Кошелєв, Василь and Ніколенко, Олександр and Писанець, Олександ (2014) Принципи і підходи до гармонізації екологічної підготовки майбутніх педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 283-293. ISSN 2219-5203

Кубанов, Руслан (2014) Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 294-301. ISSN 2219-5203

Кочкурова, О. В. (2015) Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2.13 (109). pp. 92-95.

Колесниченко, Наталя (2014) Організація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології щодо набуття ними іншомовної компетенції у процесі професійної підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 175-179. ISSN 2219-5203

Конох, Анатолій (2014) Професіонально-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 180-183. ISSN 2219-5203

Конох, Олена (2014) Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 184-188. ISSN 2219-5203

Кулінка, Юлія (2014) Педагогічний концепт використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 189-194. ISSN 2219-5203

Каткова, Тетяна (2013) Вплив взаємозв’язку між загальною та професійною самооцінкою майбутніх психологів-педагогів на їх професійне становлення. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 159-162. ISSN 2219-5203

Кобильнік, Лілія (2013) Формування у студентів настанови до самоактуалізації як чинника гармонізації освітнього середовища особистості. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 163-168. ISSN 2219-5203

Камишова, Т.М. (2012) Естетичний розвиток студентів на заняттях з іноземної мови як актуальна педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 170-176. ISSN 2219-5203

Конюхов, С. Л. and Кулібаба, Є. (2016) Використання технології AJAX для розробки інтерактивних інтерфейсів web-сайтів. Техника и технологии. Современные проблемы и перспективы развития: сб. науч. ст.. pp. 14-15.

Кропивна, С. С. and Балута, В. С. (2016) Онтологічні технології в системі освіти. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 130-133. ISSN 978-617-7346-32-5

Конюхов, С. Л. (2016) Об'єктно-зоорієнтована методологія розробки у структурі підготовки майбутніх програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 114-118. ISSN 978-617-7346-32-5

Конюхов, С. Л. (2016) Інтерактивне навчання як форма діалогізації вищої освіти. Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 червня 2016 р.). pp. 92-94.

Конюхов, С. Л. and Гаджиєва, Е. Р. (2016) Огляд методів оцінювання якості web-сайтів. Техника и технологии. Современные проблемы и перспективы развития: сб. науч. ст.. pp. 10-11.

Конюхов, С. Л. (2016) Інноваційні підходи до викладання об’єктно-орієнтованого програмування в університеті. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: матер. ІIІ Міжнародної наук.-практ. конф.. pp. 245-246.

Конюхов, С. Л. and Кулибаба, Є. С. (2016) Обзор методов тестирования web–приложений. Университетская Наука (1). pp. 178-180.

Конюхов, С. Л. (2016) Обзор подходов к изучению объектно-ориентированного программирования в высших учебных заведениях. Университетская Наука (1). pp. 226-230.

Конюхов, С. Л. (2016) Використання ігрових технологій у процесі вивчення об’єктно- орієнтованого програмування. Молодь і ринок, 9 (140). pp. 132-136. ISSN 2308-4634

Конюхов, С. Л. and Халковская, З. В. (2016) Автоматизация сбора данных с приборов учета для коммунального предприятия с использованием Internet-технологий. Техника и технологии. Современные проблемы и перспективы развития: сб. науч. ст.. pp. 12-13.

Конюхов, С. Л. and Храпач, О. В. (2016) Проектирование содержания и структуры онлайн-курса «Методы верификации и оптимизации программ». Университетская Наука (1). pp. 234-238. ISSN 2500-2724

Конюхов, С. Л. and Храпач, О. В. (2016) Огляд основних понять інженерії якості програмного забезпечення. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 82-88.

Кожевникова, А. В. (2016) Суб’єкт-суб’єктне управління як ефективна гуманістично-орієнтована технологія навчання та виховання здобувачів вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр., 26 (36). pp. 15-19. ISSN 2411-2135

Кожевникова, А. В. (2014) Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (25). pp. 83-88. ISSN 2310-0893

Кожевникова, А. В. (2015) Комп’ютеризовані адаптивні тести як інноваційна форма підготовки майбутніх учителів під час дистанційного навчання. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. (51). pp. 50-58. ISSN 2312-2471

Кожевникова , А. В. (2013) Результати впровадження спецкурсу “Суб’єкт-суб’єктне управління педагогічним процесом” у підготовку майбутніх вчителів. Педагогічний альманах: Зб. наук. пр. (17). pp. 133-137.

Кожевникова, А. В. (2014) Специфіка сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (9). pp. 46-53. ISSN 2307-4914

Коноваленко, Т. В. (2016) Новий формат фахової підготовки майбутнього вчителя англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 вересня 2016 р.) (3). pp. 185-190. ISSN 978-617-7055-74-6

Коноваленко, Т. В. and Гончарова , О. А. (2016) Новий формат «Методики навчання англійської мови». Мова і література в контексті сучасної освіти (2). pp. 50-55.

Коноваленко, Т. В. (2016) Реальне спілкування на уроці англійської мови. Куьтурне розмаїття й міжкультурна комунікація. pp. 85-87. ISSN 978-617- 7346-47-9

Куликова , Л. А. and Зіненко, Н. В. (2016) Формування професійних компетентностей у навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (16). pp. 100-105. ISSN 2219-5203

Котова , Ліна (2016) Вплив емоціогенних умов на надійність виконання музичних творів майбутніми вчителями мистецтва. Молодь і ринок (5). pp. 108-112. ISSN 2308-4634

Казьміна, Н. О. and Дем'яненко, Т. А. (2018) Formation of cultural self-consciousness of the future elementry school teachers. ELT in Ukraine: New ways to success. pp. 61-62.

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. С. and Фаліна, Г. М. (2017) The use of new technologies in the process of new philological faculty foreign language teaching. World science, 3 (11). pp. 11-12. ISSN 2413-1032

Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2018) Створення морально-психологічного клімату на заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Science, Research, Development. # 5: Philogy, sociology and culyurology. pp. 108-109. ISSN 978-83-66030-15-2

Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2017) Іноваційні методи викладання іноземнох мови в ВНЗ. Filologia, sociologia i kulturoznawstwo badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki: zbior artykulow naukowych konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej, 30.03.2017-31.03.2017. pp. 82-83. ISSN 978-83-65608-60-4

Коваленко, А. С. and Шаров, С. В. (2019) Розвиток медіаграмотності за допомогою онлайн платформи Prometheus. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 липня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький) (23). pp. 157-161.

Кожевникова, А. В. and Садова, Т. О. (2014) Вплив управлінської культури на процес підготовки майбутніх магістрів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 515-519. ISSN 1992-5786

Коноваленко, Т. В. (2018) Розвиток умінь застосовувати пізнавальні бар’єри для організації дитиноцентрованого навчання на уроках англійської мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (21)). pp. 123-128. ISSN 2219-5203

Коноваленко, Т. В. (2017) Формування світогляду вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури. In: Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, pp. 151-157.

Коноваленко, Т. В. (2017) Використання художнього тексту як спосіб формування світогляду вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури. In: Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, pp. 144-150. ISBN 978-966-2489-63-7

Коноваленко, Т. В. (2018) Вивчення потенціалу пізнавальних бар’єрів у навчанні майбутніми вчителями англійської мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (56). pp. 134-138. ISSN 2415-7872

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2018) Формування життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови на заняттях з методики. In: Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету).

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Інноваційна спрямованість практичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови. Мова. Свідомість. Концент (6). pp. 247-250.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Тенденції розвитку методики навчання англійської мови в Україні. Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування: матеріали дискусійного форуму. pp. 139-141.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2018) Формування життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови на заняттях з методики. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету): Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 134-137.

Конюхов, С. Л. (2018) Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 166-172. ISSN 2219-5203

Конюхов, С. Л. (2018) Методи і засоби навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищих навчальних закладах. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 103-113. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Конюхов, С. Л. (2016) Применение проектных технологий в процессе изучения объектно-ориентированного программирования в университетах. Университетская Наука (2). pp. 123-125. ISSN 2500-2724

Конюхов, С. Л. (2017) До питання вибору мови програмування для вивчення дисципліни «Об’єкно-орієнтоване програмування» в університетах. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 127-131. ISSN 978-617-7346-69-1

Конюхов, С. Л. (2018) Проектування змісту навчання об’єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх інженерів-програмістів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (62). pp. 104-108. ISSN 2311-5491

Конюхов, С. Л. (2018) Навчальні задачі з об’єктно-орієнтованого програмування як засіб формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2 (61). pp. 126-131. ISSN 2518-7813

Конюхов, С. Л. (2018) Аналіз закордонних досліджень із проблем навчання майбутніх інженерів-програмістів об’єктно-орієнтованому програмуванню. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXXII). pp. 143-147. ISSN 2413-1865

Конюхов, С. Л. (2018) Здатність до використання об’єктно-орієнтованого підходу як професійна вимога до інженера-програміста. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 29.09.2018-30.09.2018. pp. 36-39. ISSN ISBN: 978-83-66030-51-0

Копєйцева, Л. П. and Шаров, С. В. (2017) Використання електронного підручника зі шкільного курсу української літератури. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2017-30.04.2017. pp. 8-10.

Корецький, О. С. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76850 Комп`ютерна програма "Онлайн путівник абітурієнта". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Котова, Л. М. (2016) Детермінанти результативності сценічних виступів музикантів-інструменталістів у музичній педагогіці. Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbior artykułow naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 31-34.

Котова, Л. М. and Мітлицька, В. А. and Черняк, Є. Б. (2016) Эффективные методы формирования психологической готовности к выступлению у музыкантов с разными индивидуально-психологическими особенностями. Вісник Запорізького національного університету, 1 (26). pp. 184-190.

Котова, Ліна (2017) Удосконалення емоційної стійкості у майбутніх учителів музичного мистецтва під час підготовки до прилюдних виступів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр./ за ред. Т. Степанової (2 (57)). pp. 268-272.

Котова, О. В. (2011) Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання у старшій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Котова, О. В. and Непша, О. В. (2018) Структурні компоненти підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (81). pp. 164-168. ISSN 2413-1865

Крашеніннік, І. В. (2017) Паралельні і розподілені обчислення у структурі фахової підготовки майбутніх інженерів-програмістів зі скороченим терміном навчання. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 144-147. ISSN 978-617-7346-69-1

Крашеніннік, І. В. (2018) Навчання майбутніх інженерів-програмістів ігрового програмування в умовах скороченого терміну підготовки в університетах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (60). pp. 75-79. ISSN 1992-5786

Крашеніннік, І. В. (2019) Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки, 1 (58). pp. 46-52. ISSN 1609-8595

Крашеніннік, І. В. and Осадчий, В. В. (2017) Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (54-55). pp. 72-82. ISSN 2074-8922

Круглик, В. С. (2018) Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти України. Инженерные и образовательные технологии, 6 (4). pp. 58-65. ISSN 2307-9770

Круглик, В. С. (2016) Проблема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів. Молодь і ринок, 7 (138). pp. 89-93. ISSN 2308-4634

Круглик, В. С. (2016) Дистанційні технології навчання як засіб професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Молодь і ринок, 6 (137). pp. 79-84. ISSN 2308-4634

Круглик, В. С. (2016) Аналіз програм підготовки інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах США. Молодь і ринок, 9 (140). pp. 43-49. ISSN 2308-4634

Круглик, В. С. (2016) Аналіз змісту і структури підготовки інженерів-програмістів у провідних вищих навчальних закладах Європи. Молодь і ринок, 10 (141). pp. 40-43. ISSN 2308-4634

Круглик, В. С. (2017) Веб-орієнтовані навчальні середовища у професійній підготовці майбутніх інженерів–програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 153-157. ISSN 978-617-7346-69-1

Круглик, В. С. and Осадчий, В. В. (2016) Особенности использования дистанционных технологий в процессе обучения программированию будущих ИТ-специалистов. Университетская Наука (2). pp. 126-129. ISSN 2500-2724

Кузьменко, В. О. (2019) Особливості масових відкритих онлайн-курсів із гуманітарних дисциплін. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 39-44.

Кулида, Оксана (2019) Формирование морально-этических и профессиональных качеств будущих юристов в процессе профессиональной подготовки. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 54-56.

Куликова, Л. А. and Зіненко, Н. В. (2016) Формування професійних компетентностей у навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (16). pp. 100-105. ISSN ISSN 2219-5203

Куліда, О. О. (2019) Професійне самовизначення майбутніх фахівців права: історико-педагогічна рефлексія. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 2 (6). pp. 240-250.

Куліда, О. О. (2019) Етичне виховання в системі професійної підготовки майбутніх юристів. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 17 травня 2019 року. pp. 167-169.

Куліда, Оксана (2019) Самоосвітня компетентність як умова якісної професійної підготовки бакалаврів права. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 155-159. ISSN 2523-4900

Куліда, Оксана (2017) Професійна рефлексія як складова саморозвитку особистості майбутнього юриста. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (4). pp. 100-111. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Л

Люріна, Таніта (2015) Плекання довершеної особистості: аспект формування ціннісних орієнтацій у студентів ВНЗ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 65-69. ISSN 2219-5203

Лаппо, Віолетта (2014) Виховання духовних цінностей студентської молоді засобами національної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

Літвінова-Головань, Ольга and Безкоровайна, Лариса (2014) Аналіз підготовки фахівців із дозвільної анімації у сучасних вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 339-344. ISSN 2219-5203

Литвиненко, Світлана (2014) Самостійна робота в малих групах як одна з форм роботи у ВНЗ англомовних країн. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 288-292. ISSN 2219-5203

Лебєдєва, Алла (2013) Використання інформаційних ресурсів у процесі навчання студентів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 173-177. ISSN 2219-5203

Логвіна-Бик, Тетяна (2013) Освітнє середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя біології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 178-183. ISSN 2219-5203

Люріна, Таніта (2013) Формування духовно-моральних цінностей студентів як соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 112-117. ISSN 2219-5203

Левкович, М. А. and Наумук, О. В. (2016) Розробка дистрибутиву операційної системи для впровадження у навчальний процес. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 152-155. ISSN 978-617-7346-32-5

Логвіна-Бик , Т. А. and Бик , Н. В. (2015) Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничого циклу. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ITM* плюс – 2015». Ч. 2: матер. II Міжнар. наук.-метод. конф. (3–4 грудня 2015 року). pp. 71-72.

Логвина-Бик, Т. А. (2005) Роль польових практик у фаховій підготовці учителів біології. Постметодика (4-5). pp. 63-66. ISSN 1815-3194

Логвина-Бык, Т. А. and Бык, Н. В. (2016) Методическая подготовка будущих учителей биологии в педагогическом университете. Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика: сб. стат. Междунар. науч.-практич. конф. (Санкт-Петербург, 22 – 24 ноября 2016 года) (15). pp. 164-167.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Нові горизонти української освіти у сучасному світі. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр.. pp. 101-103.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Актуальні проблеми підготовки вчителів біології в контексті вимог Нової української школи. Підготовка майбутніх вчителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). pp. 80-83.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Інновації біологічної освіти вищої школи України. Современный мир как результат антропогенной деятельности: сб. материалов ІІ Всеукр. науч. интернет -конф. с междунар. участием, 10-12 октября 2018 года. pp. 123-129.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Особистісно-професійний розвиток учителя біології в Новій українській школі. Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Мелітополь, 6-8 червя 2019 р.). pp. 157-162.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Проблеми реалізації компетентнісного підходу. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Мелітополь, 14-16 черв. 2018 р.). pp. 139-142.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Підготовка майбутнього учителя до реалізації інтегрованого підходу в освітній галузі. Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу: матеріали міжнародної наук. конф. Тернопіль, 17-18 травня 2018 р.. pp. 231-235.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Проектування професійно-методичної підготовки майбутніх учителів біології. Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 22-24 вересня 2014). pp. 30-31.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. and Дубяга, В. І. (2017) Упровадження компетентнісного підходу в процесі навчання біології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 146-150. ISSN 2219-5203

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. and Степанюк, А. В. (2017) Професійно-методична підготовка студентів-біологів у педагогічному закладі вищої освіти. Тернопільські біологічні читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 20-22 квітня 2017 року). pp. 381-384.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бредіхіна, Ю. Л. and Туровцева, Н. М. (2018) Формування професійної компетентності студентів у процесі фахової підготовки з садово-паркового господарства. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя,12-13 жовтня 2018 року). pp. 279-280.

Лубко, Д. В. and Шаров, С. В. (2019) Методи та системи штучного інтелекту: навч. посіб. Розділ 1. Загальні поняття про штучний інтелект. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь. ISBN 978-617-7566-68-6

Ляпунова, В. А. and Добровольська, Л. П. (2018) Оптимізація процесу виховання майбутніх фахівців дошкільної освіти на принципах педагогіки толерантності. Perspectives of science and education. pp. 480-487.

Ляпунова, В. А. and Сєводнєва, К. О. (2018) Historical and pedagogical experience of training of future teachers in the Zaporozhye region of the second half of the XIXth - beginning of Xx centuries=Історико-педагогічний досвід підготовки майбутніх учителів у Запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Scientific journal innovative solutions in modern science, 5 (24). pp. 67-75.

Ляшчынская, В. А. (2019) Тэкстацэнтрычны прынцып навучання беларускай мове. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 147-151.

М

Меркулова, Наталя (2014) Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів менеджменту освіти у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 175-181. ISSN 2219-5203

Муртазієв, Ернест (2014) Культурологічний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів математичної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 355-359. ISSN 2219-5203

Мельникова , С. В. (2015) Изучение уровня тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности в социальной группе «студенты-психологи». Наука і освіта (3). pp. 62-67. ISSN 2311-8366

Мачинська, Наталія (2014) Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних за-кладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 53-58. ISSN 2219-5203

Маковецька, Наталія (2014) Особливості впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 119-123. ISSN 2219-5203

Марущак, Валентина (2014) Про деякі особливості духовного виховання майбутнього учителя при вивченні українознавства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 199-204. ISSN 2219-5203

Молодиченко, Наталія and Танана, Світлана (2013) Упровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес вищого навчального закладу під час вивчення іноземної мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 184-187. ISSN 2219-5203

Молодиченко, В.В and Яремчук, С.В. (2012) Розвиток орієнтації на суб’єкт-суб’єктну взаємодію в освітньому просторі внз: антропологічний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 13-22. ISSN 2219-5203

Маслова, А. В. (2016) Вправи для навчання магістрантів аналізу автентичного науково-педагогічного тексту англійською мовою. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (144). pp. 411-414.

Маслова, А. В. (2015) Критеріальний апарат визначення ефективності методики навчання англійського наукового писемного мовлення магістрів на основі аналізу педагогічних досліджень. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (136). pp. 560-566.

Маслова, А. В. (2015) Использование аутентичных материалов в процессе обучения английской научной речи магистров. Modern Science – Moderni Veda (1). pp. 71-76.

Маслова, А. В. (2015) Експериментальна перевірка ефективності методики навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів у процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки. Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди», 2 (36). pp. 483-491.

Меркулова, Н. В. (2012) Генеза та сучасний стан підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогічний альманах (16). pp. 197-201.

Меркулова, Н. В. and Бєльчев, П. В. (2013) Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 31 (84). pp. 126-131. ISSN 1992-5786

Меркулова, Н. В. and Мільчевська , Г. С. (2015) Функції, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 43 (96). pp. 224-229. ISSN 1992-5786

Меркулова, Н. В. (2014) Модель фахової підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 300-305. ISSN 1992-5786

Мальцев, Є. І. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. and Мальцева, І. А. and Мальцева, К. І. (2017) Prospects of using algae in biofuel production. Regulatory Mechanisms in Biosystems (8 (3)). pp. 455-460. ISSN 2520-2588 (Online)

Марчук, М. С. and Крашеніннік, І. В. (2017) Огляд візуальних мов програмування для навчання майбутніх інженерів-програмістів. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (2). pp. 23-27. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. pp. 295-301.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Організація іншомовної практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 верес. 2015 р.. pp. 162-164.

Мойсюк, Ю. and Постильна, О. О. (2017) Інформаційний ресурс з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології у духовно-моральному вихованні особистості». Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 177-179. ISSN 978-617-7346-69-1

Молодиченко, Валентин and Білецька, Марина (2015) Вплив української духовної музики на процес формування ціннісних орієнтацій старших підлітків. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2. pp. 75-79. ISSN 2219-5203

Москаленко, О. and Сіциліцин, Ю. О. (2017) Огляд засобів розробки мобільних додатків. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 180-182. ISSN 978-617-7346-69-1

Мілько, Н. Є. (2019) Технологія підготовки майбутніх учителів англійської мови до організації міжкультурного діалогу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія (5 (73)). pp. 302-305. ISSN 2519-2558

Мільчев, В. І. and Пачев, С. І. (2018) Використання порівняльних методів при формуванні фахових компетентностей з дисциплін історико-джерелознавчого циклу. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 14-16 черв. 2018 р.. pp. 167-170.

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2013) Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень студентів ВНЗ. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (39). pp. 266-269. ISSN 2519-2558

Н

Нагорна, Галина (2015) Теоретико-методологічні основи системи педагогічних відношень як об’єкт дослідження студентами в процесі їх професійної підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 77-81. ISSN 2219-5203

Наумук, Ірина (2015) Педагогічні аспекти формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали науч. конф.. pp. 178-179.

Наумук, Ірина (2015) Умови формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики. Молодь і ринок, 11 (130). pp. 159-163. ISSN 2308-4634

Наумук, Ірина (2013) Роль інновацій в гуманізації управління підготовкою педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe. pp. 12-15.

Наумук, Ірина (2015) Розвиток медіаосвіти в Україні: сучасний стан та вимога сьогодення. Людинознавчі студії: зб. наук. пр. ДДПУ. Педагогіка. pp. 162-166.

Наумук, Ірина (2015) Педагогічні умови розвитку медіаграмотності в процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету». Серія: Педагогіка., 1 (14). pp. 348-352.

Наумук, Ірина (2015) Медіаосвіта як необхідна складова у підготовці майбутніх медіакомпетентних вчителів інформатики. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (19). pp. 141-145. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

Наумук, Ірина (2015) Формування медіакомпетентності майбутніх вчителів в контексті інтегрованого підходу до медіаосвіти. Інформаційні технології в освіті та науці: матер. VII-ї Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 127-132.

Наумук, Ірина (2015) Медіакомпетентність майбутнього вчителя інформатики як необхідна умова його готовності до професійної діяльності. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (46). pp. 43-48. ISSN 2074-8922

Наумук, Ірина (2015) Розвиток медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики, як необхідна умова до професійної діяльності. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2015": матер. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф.. pp. 48-50. ISSN 978–966–473–176–5

Надольська, Ю. А. (2014) Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у ВИШІ. Мова і культура, 3 (17). pp. 375-380. ISSN 2522-4948

Надольська, Ю. А. (2014) Мультимедийные учебные программы как средство активизации учебной деятельности студентов при изучении немецкого языка как второго иностранного. Обраовательные технологии и общество, 14 (1). pp. 347-359. ISSN 1436-4522

Надольська, Ю. А. (2013) Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Мова і культура, 1 (16). pp. 419-423. ISSN 2522-493Х

Надольська, Ю. А. (2013) Формування фонетичної компетенції студентів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін. pp. 75-78.

Насалевич, Т. В. (2019) Лінгводидактична адаптація інтернет-ресурсів у процесі навчання студентів-філологів іноземних мов. Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries: internship proceedings. pp. 71-73.

Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Особливості викладання курсу «Практика перекладу з англійської мови». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 119-124.

Наумук, І. М. (2018) Особливості використання методу case-study в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 132-136. ISSN 2219-5203

Наумук, Ірина and Корзун, Н. (2018) Особливості використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (3). pp. 70-80. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Наумук, О. В. (2013) Актуалізація змісту навчальної дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж». Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (40-41). pp. 75-80. ISSN 2074-8922

Наумук, О. В. (2013) Можливості Hyper-V для організація практичних занять з адміністрування операційних систем. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (14). pp. 327-330. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

О

Овсянникова, Кристина (2014) Педагогічні умови формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів: обґрунтування проблеми. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 124-127. ISSN 2219-5203

Осадчий, Вячеслав and Осадча, Катерина (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 128-133. ISSN 2219-5203

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2013) Повышение уровня знаний студентов по дисциплине «Операционные системы» средствами автоматизированного учебно-контролирующего комплекса. Educational Technology & Society, 16 (3). pp. 438-450. ISSN 1436-4522

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2013) Результати впровадження автоматизованного навчально-методичного комплексу з дисципліни «Основи наукових досліджень». Науковий вісник Донбасу: електронне видання (3). ISSN 2310-2187

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Симоненко, С. (2016) Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр.. pp. 107-114. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

Осадчий, В. В. and Горлов, П. and Сердюк, І. М. (2016) Використання Web-порталу обліку і моніторингу міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України при вивченні дисципліни “Екологічна експертиза”. Молодь і ринок, 9 (140). pp. 30-35. ISSN 2308-4634

Осадча, К. П. and Хромишев, О. В. (2016) Розв'язання математичних задач засобами мови програмування Python. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 216-220. ISSN 978-617-7346-32-5

Осадча, К. П. and Хромишев, О. В. (2016) Аналіз методів розробки алгоритмів розв’язання математичних задач засобами мови Python. Системи обробки інформації, 2 (139). pp. 114-117. ISSN 1681-7710

Осадча, К. П. (2016) Прикладное программное обеспечение для организации тьюторского сопровождения. Известия на ТУ-Сливен (1). pp. 14-16.

Осадчий, В. В. and Наумук, Ірина (2015) Анализ проблемы профессиональной подготовки медиаграмотных учителей информатики в Украине. Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society), 18 (2). pp. 428-440.

Осадча, Катерина (2016) Ключові моменти державної політики США щодо тьюторства як індустрії додаткових освітніх послуг. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (21). pp. 127-132. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

Осадча, Катерина (2016) Компетентнісний підхід у формуванні професіоналізму майбутнього учителя як тьютора. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матер. Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф.. pp. 173-176.

Осадча, Катерина (2016) Аналіз сутності поняття «Тьюторьска діяльність» у системі шкільної освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 4 (55). pp. 149-153.

Осадча, Катерина (2016) Роль тьютора у дистанційному навчанні: актуальні проблеми сучасності. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. (25-27 жовтня 2016 р.). pp. 82-83.

Осадча, Катерина (2017) Огляд зарубіжного досвіду формування тьюторської компетентності. Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.. pp. 188-191.

Осадча, К. П. (2017) Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в освіті України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 4 (59). pp. 395-401.

Осадча, К. П. (2017) Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у педагогічній теорії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 4 (90). pp. 109-115.

Осадча, К. П. (2018) До питання щодо інституціоналізації професії тьютора в українському освітньому просторі. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 77-88.

Осадча, К. П. (2018) Засоби дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 219-221.

Осадча, К. П. (2017) Філософські аспекти професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (79). pp. 169-173. ISSN 2413-1865

Осадча, К. П. (2017) Міждисциплінарний контекст формування тьюторської компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів. Педагогічна освіта: Теорія і практика (27). pp. 56-60.

Осадча, К. П. (2016) Анализ современных средств разработки учебно-дидактических материалов для дистанционного обучения. Университетская Наука (2). pp. 188-191. ISSN 2500-2724

Осадча, К. П. (2017) Нові можливості організації діяльності тьютора дистанційного навчання у moodle 3.2. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 187-191. ISSN 978-617-7346-69-1

Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. (2014) Досвід розробки та апробації навчального курсу «Вступ до спеціальності»(інженер-програміст). Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (42-43). pp. 134-140. ISSN 2074-8922

Осадча, Катерина (2017) Аналіз методик навчання візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів. Молодь і ринок, 4 (147). pp. 58-63. ISSN 2308-4634

Осадча, Катерина and Осадчий, Вячеслав (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (12). pp. 128-133. ISSN 2219-5203

Осадча, Катерина and Чемерис, Г. Ю. (2018) Формування графічної компетентності бакалаврів комп’ютерних наук у процесі вивчення прототипування програмних інтерфейсів. Інформаційні технології і засоби навчання, 67 (5). pp. 104-120.

Осадча, Катерина and Чемерис, Г. Ю. (2017) Добір засобів тривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук. Інформаційні технології і засоби навчання. pp. 70-85. ISSN 2076-8184

Осадча, Катерина and Чемерис, Г. Ю. (2017) Аналіз сутності поняття «графічна компетентність» у системі підготовки майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (3). pp. 37-46.

Осадчий, В. В. (2017) Досвід професійної підготовки кафедрою інформатики і кібернетики фахівців у галузі освіти та інформаційних технологій. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (4). pp. 89-99. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. and Єремєєв, В. С. and Шаров, С. В. and Осадча, К. П. and Конюхов, С. Л. (2016) Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи. Інформаційні технології і засоби навчання, 56 (6). pp. 121-136. ISSN 2076-8184

Осадчий, В. В. and Крашеніннік, І. В. (2017) Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці. Інформаційні технології і засоби навчання, 58 (2). pp. 11-25. ISSN 2076-8184

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. (2015) Эффективная организация содержания профессиональной подготовки для повышения уровня квалификаций будущих веб-программистов. Educational Technology & Society, 18 (4). pp. 540-558. ISSN 1436-4522

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Осадча, К. П. and Сердюк, І. М. and Букреєв, Д. О. (2019) Особливості розробки програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти. Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 30(69) (1). pp. 110-114. ISSN 2663-5941

Осадчий, В. В. and Наумук, О. В. (2014) Організація лабораторних занять з дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж». Молодь і ринок, 5 (112). pp. 11-15. ISSN 2308-4634

Осадчий, В. В. and Наумук, О. В. (2014) Внедрение виртуальной инфраструктуры для организации лабораторных занятий по дисциплине «Администрирование компьютерных сетей». Educational Technology & Society, 17 (2). pp. 380-387. ISSN 1436-4522

Осадчий, В. В. and Сердюк, І. М. (2019) Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічного працівника. Інформаційні технології і засоби навчання, 69 (1). pp. 78-91. ISSN 2076-8184

Осадчий, В. В. and Сердюк, І. М. and Ліхачов, Д. and Пятниченко, В. О. (2018) Технологія розробки персонального сайту сучасного науковця. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 49-68. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. and Симоненко, С. В. (2017) Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 58 (2). pp. 33-48. ISSN 2076-8184

П

Паршук, Світлана (2014) Формування духовної культури майбутніх педагогів в освітньому просторі вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 66-69. ISSN 2219-5203

Пшенична, Наталя (2014) Формування професійної компетентності вчителя фізики шляхом встановлення міжпредметних зв’язків із хімією. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 134-139. ISSN 2219-5203

Постильна, Олена (2014) Проблема виміру моральних цінностей у студентів педагогічних закладів: теоретико-методичні аспекти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 316-321. ISSN 2219-5203

Панченко, Галина (2013) Характеристика структурних компонентів вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 188-191. ISSN 2219-5203

Пристинський, Володимир and Пристинська, Тетяна (2013) Соціальна відповідальність за здоров’я як педагогічна проблема гармонізації духовно-практичної діяльності майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 192-195. ISSN 2219-5203

Підварко , Т. О. (2012) Проблеми формування рефлексивно-креативного компонента музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (8). pp. 110-116.

Прийма, Сергій (2004) Теоретичні положення технологічної культури майбутніх учителів інформатики. Теорія і методика навчання інформатики та математики: зб. наук. пр. (3). pp. 131-138.

Переверзєва, О. В. (2018) Формування професійної культури викладача музичного мистецтва в умовах навчання у вищому навчальному закладі. In: Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наукю-прак. конф., 8-10 листопада 2018, Мелітополь.

Переверзєва, О. В. (2019) Професійна культура як важливий фактор якісної підготовки майбутнього фахівця. In: Science, research, development, pedagogy, 30.01.2019 - 31.01.2019, Берлин.

Переверзєва, О. В. (2017) Професійне самовизначення і самореалізація майбутнього вчителя загальноосвітньої школи. In: Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти, 2017, Мелітополь.

Переверзєва, О. В. (2018) Самостійна підготовка студентів до практичної роботи з хором: методичні рекомендації. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького.

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. І. (2008) Педагогічна компетентність як складова професійності вчителя. In: Міжнародна конференція «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», 20-21 лютого 2008 р., СОІППО, Суми.

Печерський, Р. В. (2019) Розробка комп’ютерної навчальної програми з історії інформатики. Травневі наукові читання: тези доп. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (14 травня 2019 р., м. Дніпро). pp. 59-65.

Подпльота, С. В. (2017) Тьюторство: історія і сучасність. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки (75). pp. 65-69. ISSN 2413-1865

Подпльота, С. П. (2016) Тьюторська система освіти в навчальних закладах Англії. In: Педагогика. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты/ Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki, 30.08.2016-31.08.2016, Закопане/ Zakopane.

Подпльота, Світлана (2018) Тьютор як суб’єкт морального виховання студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (64). pp. 170-175. ISSN 2311-5491

Подпльота, Світлана (2017) Тьюторство в моральній культурі особистості. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 267-271. ISSN 2219-5203

Подпльота, Світлана (2017) Тьюторський супровід як важливий компонент процесу навчання та виховання в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (3). pp. 84-91. ISSN 2521-1234 online

Поправко, О. В. and Троїцька, О. М. and Троїцька, Т. С. (2019) Event-технології в культурно-освітньому просторі вищої школи: потенційність й перспективи реалізації. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року. pp. 128-131.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. (2015) Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія (744). pp. 43-46.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Розвиток професійних умінь майбутніх учителів географії в процесі проходження виробничої (педагогічної) практики. Інноваційна педагогіка, 2 (9). pp. 113-117. ISSN 2663-6085

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Геологія з навчальною практикою». [Teaching Resource]

Прохорова, Лариса and Непша, Олександр and Зав’ялова, Тетяна (2019) Формування екологічного світогляду молоді в системі загальносвітня школа-заклад вищої освіти. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 147-151.

Проценко, А. А. (2017) Передумови визначення критеріїв та показників професійної компетентності майбутнього учителя фізичної культури. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: зб. наук. пр., ІІ (21). pp. 108-118.

Проценко, А. А. (2017) Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической культуры. Веснік адукацыі (10). pp. 18-25.

Проценко, А. А. (2017) Аналіз структури професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (13–14 жовтня 2017 р.). pp. 31-36.

Проценко, А. А. (2017) Професійна компетентність – як складова базових компетентностей вчителя. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (21 – 22 квітня 2017 р.). pp. 130-133.

Проценко, А. А. (2019) Деякі аспекти формування професійної компетентності вчителя фізичної культури. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 48-49.

Проценко, А. А. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі виробничої практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Проценко, А. А. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; 011. Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Підварко, Т. О. (2013) До проблеми формування музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти (14). pp. 121-124.

Підварко, Тетяна (2014) Роль особистісного компоненту у структурі музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 16 (1). pp. 104-108.

Підварко, Тетяна (2017) Особистісно орієнтований підхід у процесі музично-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Pedagogika. Badania podstawowe і stosowane: wyzwania I wyniki. pp. 98-100.

Підварко, Тетяна (2015) Роль інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка. Актуальні наукові дослідження. Теорія, практика: зб. наук. докладів. pp. 51-54.

Р

Ревнюк, Наталія (2014) Розвиток індивідуальних здібностей студентів засобами сценарної роботи: інтегративний підхід до викладання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 140-143. ISSN 2219-5203

Ревнюк, Наталія (2013) Оптимізація національної спрямованості навчально-виховного процесу у внз засобами педагогічного краєзнавства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 138-141. ISSN 2219-5203

Рябченко, В. І. (2015) Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу. Other. Фітосоціоцентр, Київ.

Ракович, В. А. (2018) Аналіз змісту навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 263-267. ISSN 2219-5203

Ракович, В. А. (2017) Аналіз засобів розробки ігор для навчання майбутніх інженерів-програмістів. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (2). pp. 32-36. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Ракович, В. А. (2017) Аналіз засобів розробки ігор для навчання майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 211-216. ISSN 978-617-7346-69-1

Ракович, В. А. (2018) Аналіз методик навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 3 (81). pp. 203-206. ISSN 2413-1865

Ракович, В. А. and Тригуб, І. and Крашеніннік, І. В. (2017) Досвід розробки мобільного ігрового навігаційного додатку для операційної системи Windows 10 Mobile. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (3). pp. 47-57. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Редькін, В. and Наумук, О. В. (2017) Розробка конструктора програмного інтерфейсу для керування базою даних "Smart City". Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 216-219. ISSN 978-617-7346-69-1

Ройко, Є. and Сіциліцин, Ю. О. (2017) Порівняння крос-платформних мов програмування Java та Qt. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 219-222. ISSN 978-617-7346-69-1

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2018) On importance of listening activities at English lessons. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY, 10. pp. 114-116.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2018) Використання відеоматеріалів як засобу формування професійної іншомовної компетенції студентів. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня, Мелітополь, Україна). pp. 225-227.

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2017) Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 137-143.

С

Сухотернина, Т. П. and Иванова, М. М. (2015) К вопросу о подготовке студентов института физической культуры и спорта к научно-исследовательской деятельности. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 144-149. ISSN 2225-5486

Солоненко, Анатолій (2014) Праксеологічна культура студента педагогічного університету: теоретичні засади. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 94-98. ISSN 2219-5203

Слюсаренко, Олена (2013) Ціннісний аспект місії топ-університетів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 63-70. ISSN 2219-5203

Сегеда, Наталя (2013) Сутність і зміст гуманітарної експертизи професіогенезу викладача вищої школи. Versus (1). pp. 6-10. ISSN 2310-4562

Стотика , І. Г. and Власенко , Е. А. (2011) Педагогічна творчість як складова самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного пеадгогічного університету. Серія: Педагогіка (6). pp. 115-121.

Стотика , Ірина and Власенко , Елеонора and Стотика , Олександр (2016) Формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (16). pp. 210-216.

Сопіна , Я. В. (2013) Психолого-педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і практика (15). pp. 230-235.

Сопіна , Я. В. (2013) Деякі теоретичні та практичні аспекти формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр.. pp. 126-130.

Стотика , І. Г. and Власенко , Е. А. (2012) Позитивна мотиваційна настанова як передумова творчої самореалізації майбутнього педагога-музиканта. Педагогічна освіта: теорія і практика (11). pp. 299-303.

Саблін, Є. and Наумук, О. В. (2017) Розробка патерних рішень для усунення несправностей у роботі локальної мережі університету. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 233-235. ISSN 978-617-7346-69-1

Савлук, І. В. (2018) Сутність понять «творчість» і «майстерність музиканта-виконавця» в контексті діяльнісного підходу. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 79-85. ISSN 2219-5203

Савченко, С. В. and Наумук, О. В. (2017) Автоматизація процесів встановлення та налаштування MS Windows Server 2012 Server Core засобами power shell. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 216-219. ISSN 978-617-7346-69-1

Садова, Т. О. and Дем`яненко, А. М. (2017) Сімейні цінності як складова вищої освіти України. Молодь і ринок, 6 (149). pp. 144-147. ISSN 2308-4634

Сегеда, Н. А. (2017) Акмеологічний дискурс аксіосфери професійного зростання педагога. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр., 1. (23). pp. 192-198. ISSN 2309-9763

Сегеда, Н. А. (2014) Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф. (Мелітополь, 16-17 жовт. 2014 р.). Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Сегеда, Н. А. and Панченко, Г. and Червонська, Л. М. and Ускова, А. (2019) Developing Creative Abilities of Future Musical Art Teachers by Means of Choreography: An Experimental Study. Journal of History Culture and Art Research, 8 (2). pp. 293-300. ISSN 2147-0626

Сегеда, Наталя (2014) Творчий потенціал як чинник професійного зростання викладача музичного мистецтва і хореографії. Сборник научных докладов. Тенденции, наработки, инновации, практика в науке, 3/1. pp. 99-104. ISSN 978-83-64652-29-5 (t.3/1)

Сегеда, Наталя (2015) Розвиток креативності особистості як метапринцип педагогічного супроводу виявлення творчої активності школяра на інтегративних уроках мистецтва. Збірка наукових доповідей. Найновіші наукові дослідження. Теорія, практика, 1. pp. 12-17. ISSN 978-83-65207-09-8 (t.1)

Сегеда, Наталя (2013) Безперервна професійна освіта викладача у вимірах педевтології. Збірка наукових доповідей. Наука в сучасному світі, 3/2. pp. 16-19. ISSN 978-83-63620-01-1 (t.3/2)

Сегеда, Наталя (2009) Профессиональное развитие преподавателя музыкального искусства в контексте логем цивилизационного подхода. Сборник научных трудов. Актуальные проблемы музыкальной педагогики. pp. 23-28. ISSN 978-5-91272-996-6

Сегеда, Наталя (2015) Особистісне зростання як акмекритерій людиномірності освітнього середовища майбутнього педагога. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (43). pp. 81-88. ISSN 2078-7812

Сегеда, Наталя (2013) Модусы профессионального развития преподавателя музыкального искусства как проблема музыкальной педагогики. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 128-130. ISSN 1338-9432

Сегеда, Наталя (2005) Психолого-педагогічні засади диригентської діяльності вчителя музики. Теоретичні та практичні питання культурології (17). pp. 89-95.

Сегеда, Наталя (2015) Акмеориентированные образовательные технологии формирования индивидуально-творческого ресурса личности в процессе профессиональной подготовки учителя музыкального искусства. Мистецька освіта: історія, теорія, технології. pp. 91-97. ISSN 978-617-7298-08-2

Солдатко, Р. В. and Сіциліцин, Ю. О. (2017) Використання сучасної технології розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (1). pp. 290-295. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Солдатко, Р. В. and Сіциліцин, Ю. О. (2017) Аналіз систем автоматизації бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 253-255. ISSN 978-617-7346-69-1

Сопіна, Я. В. (2014) Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах позааудиторної діяльності. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior сборник raportow naukowych, 29.04.2014-30.04.2014. pp. 35-37. ISSN 978-83-64652-30-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2016) Внутрівузівська підготовка викладачів до формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Pedagogika. Wspölczesne problemy і perspektywy rozwoju: zbiör artykuiöw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2016 -30.04.2016. pp. 25-27. ISSN 978-83-65207-80-7

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Музикування як форма творчого самовираження особистості учня в системі музичного виховання. Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2015 р.. pp. 117-121. ISSN 978-617-7346-14-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2018) Структура музично-виконавської самореалізації піаніста. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 29.04.2018-30.04.2018. pp. 43-48. ISSN 978-83-66030-21-3

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Структурні компоненти і критерії сформованості естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 136-139. ISSN 978-617-7566-08-2

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2014) Технология телесно-ориентированой терапии на уроках музыкального искусства в начальных классах. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 125-127. ISSN 978-617-7055-68-5

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2015) Шляхи оптимізації процесу формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сб. науч. докл., 29.04.2015-30.04.2015. pp. 32-34. ISSN 978-83-65207-11-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2017) Історичні тa теоретичні основи становлення проблеми музично-виконавської самореалізації піаніста. Pedagogika.East European Conference: zbior artykulôw naukowych konferenqi Miedzynarodowej naukowo-practycznej, 29.06.2017-30.06.2017. pp. 80-83. ISSN 978-83-65608-66-6

Ставицька, К. В. and Шарова, Т. М. (2017) Вплив інноваційних технологій на освітній процес вищої школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 260-263.

Стотика, І. and Власенко, Е. and Стотика, О. (2015) Реалізація компетентнісного підходу в інструментально-виконавській підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (14). pp. 281-286.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Значення психолого-педагогічного супроводу у розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту. Інноваційна педагогіка, 1 (10). pp. 89-93. ISSN 2663-6085

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Місце і значення оздоровчого плавання на заняттях з фізичного виховання спеціальних медичних групах студентів вищих закладів освіти. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 квіт. 2019 р.: зб. тез. pp. 233-234.

Сіциліцин, Ю. О. (2019) Проблема вибору засобів розробки програмного забезпечення при викладанні дисципліни паралельне програмування у закладах вищої освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. (LXXXVI). pp. 347-351. ISSN 2413-1865

Сіциліцин, Ю. О. (2019) Аналіз можливостей використання одноплатних комп’ютерів Raspberry при викладанні розподілених та паралельних обчислень. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 92-99. ISSN 2412-9208

Т

Тарасенко, Тетяна (2014) Методологічний і методичний аспекти підготовки творчої особистості вчителя-філолога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 196-203. ISSN 2219-5203

Тітова, Олена and Жукова, Тетяна (2014) Навчання слухачів магістратури роботи з інформацією у процесі підготовки постер-презентації іноземною мовою. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 144-148. ISSN 2219-5203

Туровцева, Наталя and Солоненко, Анатолій and Ковальчук, Оксана (2013) Професійне становлення майбутнього вчителя біології та екології у процесі викладання «Ґрунтознавства» у педагогічному внз. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 191-195. ISSN 2219-5203

Танана, Світлана (2013) Використання інтерактивних методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 196-195. ISSN 2219-5203

Тарасенко, Т. В. (2014) Специфіка розвитку професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя-філолога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (36). pp. 405-410.

Телегін, М. Е. (2019) Використання освітньої платформи Edera для підготовки до ЗНО. Травневі наукові читання: тези доп. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (14 травня 2019 р., м. Дніпро). pp. 65-70.

Троїцька, Т. С. (2005) Агробіологічний комплекс як зустріч із геокультурою у методологічній підготовці педагога. Постметодика (4-5). pp. 102-105. ISSN 1815-3194

Троїцька, Т. С. and Воровка, М. І. (2008) Моделювання та проектування: теоретичні досягнення, колізії практики та методичні поради. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. (48). pp. 312-316. ISSN 5-7763-8333-1

Троїцька, Тамара Серафимівна (2007) Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.10 "Філософія освіти". Post-Doctoral thesis, Академія педагогічних наук України.

Тугай, М. Ю. and Чорна, А. В. (2018) Аналіз вільного програмного забезпечення для роботи з комп’ютерними мережами. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р., Дніпро). pp. 1354-1359.

Туровцева, Н. М. and Ходан, О. В. (2005) Викладання основ сільського господарства. Постметодика (4-5). pp. 106-109. ISSN 1815-3194

Ф

Фатеев, В. А. (2015) Реализация личностно ориентированного подхода в практике профессиональной подготовки учителя физической культуры. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 154-161. ISSN 2225-5486

Фефілова, Тетяна (2014) Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 204-208. ISSN 2219-5203

Фокшек, Алла (2009) Формування готовності майбутніх педагогів до управління педагогічним процесом. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (3). pp. 149-151. ISSN 1818-9172

Фокшек, А. В. (2012) Суб'єкт-суб'єктне управління як інноваційний шлях підготовки майбутнього вчителя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3 (21). pp. 309-315. ISSN 2312-5993

Х

Храмкова, Я. С. and Клейменова, М. Н. (2015) Повышение уровня мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом как одного из раздела учебной программы. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 169-171. ISSN 2225-5486

Харченко, Юлія (2015) Теоретико-методологічна стратегія професійного саморозвитку концертмейстера вищого навчального закладу. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (18). pp. 254-258. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

Христова, Т. Є. (2016) Управління процесом у сфері фізичного виховання: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізичне виховання*». ТОВ «Колор Принт», Мелітополь. ISBN 978-966-2489-39-2

Христова, Т. Є. (2015) Управління процесом у сфері фізичного виховання: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання*". [Teaching Resource]

Христова, Т. Є. and Богачова, Н. О. (2017) Специфіка формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності в фітнес-центрах. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki - 2017: мateria?y XIII Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 lutego 2017 roku, Przemy?l), 5. pp. 82-84. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Дорохов, Є. А. (2016) Використання самостійної роботи у формуванні культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Naukowa my?l informacyjnej powieki – 2016: materia?y XII mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 marca 2016 roku) (7). pp. 73-74. ISSN 978-966-8736-05-6

Хіміч, В. М. and Наумук, О. В. (2017) Розробка дистрибутиву для комп’ютерних класів університету на базі операційної системи Ubuntu. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 276-279. ISSN 978-617-7346-69-1

Ц

Царькова, Ольга and Работа, Тетяна and Гончарова, Юлія (2014) Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 209-212. ISSN 2219-5203

Цюрупа, Михайло (2014) Проблема культури миру в системі вищої освіти. Versus (3). pp. 59-63. ISSN 2310-4562

Цибух, О. and Балута, В. С. (2017) Аналіз використання електронних систем моніторингу успішності студентів ВНЗ України. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 279-282. ISSN 978-617-7346-69-1

Ч

Чорна, А. В. (2016) Аналіз програмного забезпечення управління проектами підчас викладання технічних дисциплін. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16–17 березня 2016 р. pp. 102-106.

Чорна, А. В. (2013) Обробка експериментальних даних за результатами педагогічного експерименту засобами комп’ютерних статистичних пакетів. Педагогічний дискурс (14). pp. 453-457.

Чорна, А. В. (2014) Організація самостійної роботи студентів засобами електронного підручника з дисципліни «Операційні системи і системне програмування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. (42-43). pp. 205-210. ISSN 2074-8922

Чорна, А. В. (2016) Можливості використання комп’ютерних засобів управління процесом розробки програмного забезпечення під час вивчення дисципліни «Операційні системи та системне програмування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (48-49). pp. 221-227. ISSN 2074-8922

Чорна, А. В. (2016) Особливості використання дистанційного курсу з дисципліни «Операційні системи та системне програмування». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць. (8). pp. 326-330. ISSN 978-617-7346-32-5

Чемерис, Г. Ю. (2016) Перспективи впровадження інформаційних технологій в процес вивчення дисципліни “Макетування”. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (17-18 ). pp. 9-11. ISSN 2450-8160

Чорна, А. В. (2017) Scrum методологія, як практичний метод підготовки інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 287-291. ISSN 978-617-7346-32-5

Чемерис, Г. Ю. (2018) Візуалізація користувацького інтерфейсу як засіб формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 297-298.

Чемерис, Г. Ю. (2018) Особливості професійної підготовки бакалавра комп’ютерних наук у галузі комп’ютерної графіки. Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців. p. 147.

Чемерис, Г. Ю. (2017) Актуальність наукових досліджень графічної підготовки майбутнього ІТ-фахівця. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ІХ Міжнар. наук. інтернет-конф.. pp. 97-99.

Чемерис, Г. Ю. (2018) Поняття графічної компетентності майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук у вітчизняних та закордонних дослідженнях. Молодь і ринок. pp. 129-133. ISSN 2308-4634

Чемерис, Г. Ю. (2017) Аналіз засобів тривимірної графіки для навчання майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 283-287. ISSN 978-617-7346-32-5

Чемерис, Г. Ю. (2018) Основи комп’ютерного дизайну як чинник модернізації змісту професійної освіти майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 279-284. ISSN 2219-5203

Чемерис, Г. Ю. (2018) Розроблення критеріально-оціночного апарату формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп'ютерних наук. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (60). pp. 191-195. ISSN 1992-5786

Чемерис, Г. Ю. (2017) Комп’ютерна графіка як засіб формування естетичного смаку студентів IT спеціальностей. Сучасна наука та перспективи: матеріали регіональної Internet-конф. молодих учених. pp. 105-108.

Чемерис, Г. Ю. and Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. (2019) Increase of the level of graphic competence future bachelor in computer sciences in the process of studying three-dimensional modeling. ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proceedings of the 15th International Conference ICTERI 2019, 2. pp. 17-28.

Червонська, Л. М. (2017) Особливості створення дитячого сценічного костюма за мотивами українського народного одягу. Молодь і ринок (8). pp. 29-33. ISSN 2308-4634

Червонська, Л. М. (2018) Особливості професійної підготовки студентів-хореографів в умовах сучасної вищої школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 255-259. ISSN 2412-9208

Червонська, Л. М. and Ускова, Альона (2019) Значення форми adagio на уроках класичного танцю у процесі професійної хореографічної підготовки студентів-хореографів у вищих закладах освіти. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 369-376. ISSN 2412-9208

Черняк, Є. Б. and Данченко, С. (2017) До проблеми формування музично-слухових уявлень в учнів підліткового віку дитячої музичної школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 96-100. ISSN 2219-5203

Черняк, Є. Б. and Занкова, С. (2017) Теоретичні та практичні аспекти формування виконавської техніки майбутнього інструменталіста. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 144-147. ISSN 2219-5203

Черняк, Є. Б. and Йоркін, В.В. (2016) Особистісна адаптація музичного репертуару в процесі формування психолого-виконавських якостей учнів дитячих музичних шкіл. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 1 (26). pp. 166-171.

Черняк, Є. Б. and Йоркіна, Н. В. (2018) Формування гендерної компетентності студентів у процесі їх підготовки до умов виконавської діяльності. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія (2 (16)). pp. 102-108.

Черняк, Є. Б. and Карецька, А. (2019) Методичні аспекти формування професійно важливих виконавських якостей учнів шкіл естетичного спрямування. Молодь і ринок, 5 (172). pp. 73-79. ISSN 2308-4634

Чорна, А. В. (2018) Agile-методології у процесі навчання інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 350-355. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2017) Використання системи Bitrix24 для формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017): тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 78-82.

Чорна, А. В. and Пасічний, К. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79364 Комп`ютерна програма "Корпоративна система управління ідеями". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Чорна, А. В. and Таганова, Д. В. (2018) Використання алгоритмів розв’язування графічних задач засобами Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 310-315. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Хіміч, В. М. and Шаров, С. О. (2018) Моделювання впливу неконтрольованих факторів на статистичний розподіл випадкових величин, підпорядкованих нормальному закону. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 334-341. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Шиян, І. О. and Компанієць, А. А. and Демченко, О. О. (2018) Функціоналіні особливості мобільного додатку для підготовки абітурієнтів до ЗНО. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 13-16.

Ш

Шадрин, А. Н. and Баянкин, О. В. (2015) Компетентный подход при построении образовательной среды на теоретических занятиях со студентами института физической культуры и спорта. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 178-182. ISSN 2225-5486

Шкільова, Ганна (2014) Духовна культура студента як педагогічна категорія. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 121-125. ISSN 2219-5203

Шаповалова, Тетяна (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів через здоров’язбережувальні технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 149-153. ISSN 2219-5203

Шишкіна, Марія (2014) Інноваційні технології модернізації освітнього середовища вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 154-160. ISSN 2219-5203

Шевченко, Юлія and Дубяга, Світлана (2014) Професійна пiдготовка майбутнього вчитeля початкових класів до фоpмувaння ecтeтичної компeтeнтноcтi учня. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 235-239. ISSN 2219-5203

Шаров, С.В. and Осадчий, В.В. (2015) Проблема подготовки будущих администраторов баз данных к сертификации знаний и трудоустройству. Educational Technology & Society, 1 (18). pp. 364-376. ISSN 1436-4522

Шаров, С.В. and Земляна, І. М. (2015) Розробка програмного комплексу навчальних тренажерів з дисципліни «Архітектура ЕОМ». Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і освіти (7). pp. 56-60.

Шевченко, Юлія and Дубяга, Світлана (2013) Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання та виховання обдарованих дітей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 199-202. ISSN 2219-5203

Шевченко, Світлана (2013) Динаміка розумової працездатності студентів в умовах сучасного освітнього простору вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 203-206. ISSN 2219-5203

Шаров, С. В. (2016) Аналіз ОПП і ОКХ щодо отримання професії «Адміністратор баз даних». Інформаційно-комунікаційні технології навчання: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 105-108.

Шаров, С. В. and Козлов, С. (2016) Розробка програмно-педагогічного засобу з предмету «Основи здоров’я». Інформаційно-комунікаційні технології навчання: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 118-122.

Шаров, С. В. and Копустинський, К. В. (2016) Аналіз інформаційних систем для автоматизації діяльності підприємства. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф.. pp. 12-15.

Шаров, С.В. (2017) Самостійна робота як умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 липня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). pp. 35-38.

Шаров, С. (2019) Аналіз навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня гуманітарного напрямку. Молодь і ринок (3). pp. 131-136. ISSN 2308-4634

Шаров, С. В. (2011) Розвиток готовності студентів до самостійної навчальної діяльності як необхідна умова її здійснення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: Проблеми та пошуки: зб. наук. пр. (68). pp. 395-398.

Шаров, С. В. (2012) Організація самостійної роботи студентів у контексті болонського процесу. Психологічні науки: проблеми і здобутки. Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання», 2 (1). pp. 398-402.

Шаров, С. В. (2019) Використання ІКТ для розвитку соціальної компетентності майбутніх вчителів. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 квітня 2019 року, м. Суми), 2. pp. 119-122.

Шаров, С. В. (2010) Створення електронного підручника для забезпечення самостійної роботи студентів. Гуманізація навчало-виховного процесу: зб. наук. пр. (5). pp. 174-178.

Шаров, С. В. (2009) Диференціація та індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх вчителів. Освіта Донбасу (1). pp. 65-71.

Шаров, С. В. (2009) Диференціація самостійної навчальної діяльності студентів як педагогічна проблема. Проблеми освіти: наук. зб., 2 (58). pp. 270-273.

Шаров, С. В. (2019) Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки (4). pp. 194-199. ISSN 2518-7813

Шаров, С. В. (2019) Дослідження соціальної компетентності учнів: досвід США та Великобританії. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (6-8 червня, м. Мелітополь). pp. 306-310.

Шаров, С. В. (2011) Використання диференційованих навчальних завдань під час самостійної роботи студентів. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (3). pp. 151-153. ISSN 1818-9172

Шаров, С. В. and Корзун, Н. (2017) Значення вчителя інформатики в інформаційному суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. pp. 370-372.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Методичні рекомендації до використання електронного засобу навчального призначення «Історія зарубіжної літератури. Антична література». Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў (1). pp. 149-154.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2018) Аналіз онлайн курсів з програмування. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (40). pp. 150-155. ISSN 2524-0986

Шарова, Т. М. (2019) Фахова підготовка майбутніх вчителів української мови і літератури засобами масових онлайн-курсів на платформі Еdera. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 81-86.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2019) Досвід професійної підготовки студентів кафедрою української і зарубіжної літератури у галузі освіти та філології. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 255-261.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Історія української літератури І пол. ХІХ ст.». [Teaching Resource]

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт. Молодь і ринок, 9 (164). pp. 33-38. ISSN 2308-4634

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст.». Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. and Бородихіна, О. В. (2017) Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (29). pp. 74-76. ISSN 2409-1154

Шведава, З. У. (2019) Развіццё лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі пры вывучэнні фразеалогіі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 262-266.

Шевченко, Ю. М. (2018) Сучасний стан готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. WORLD SCIENCE, 4 (32) (7). pp. 11-16. ISSN 2413-1032

Шевченко, Ю. М. (2018) Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних методик з духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (62). pp. 246-250. ISSN 2311-5491

Шевченко, Ю. М. (2019) Аналіз підходів до визначення компонентів у структурі готовності студентів до діяльності. Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 3 (LXXXII). pp. 194-198. ISSN 2413-1865

Шустова, Н. Ю. (2017) Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки. Doctoral thesis, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Ю

Юник, Т. І. and Котова, Л. М. (2016) Підготовка майбутніх музикантів-виконавців до сценічної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (26). pp. 128-132.

Я

Яковенко, І. О. and Єрмак, Г. В. and Мільчевська, Г. С. (2018) Моральна культура християнства: історія та сучасність: навчально-методичний посібник. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь. ISBN 978-617-7566-39-6

Яковенко, І. О. and Єрьоміна, Л. Є. and Жейнова, С. С. (2018) Фасилітація і тренінг на курсах духовно-морального спрямування: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Aug 25 08:53:39 2019 EEST.