MDPU Repository

Хмарний сервіс GOOGLE FOR EDUCATION у практиці змішаного навчання іноземних мов у вищій школі

Рябуха, Тетяна and Гурова, Тетяна and Куликова, Людмила (2021) Хмарний сервіс GOOGLE FOR EDUCATION у практиці змішаного навчання іноземних мов у вищій школі. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 3 (39). pp. 175-182. ISSN ISSN 2308-4855

[img] Text
30.pdf

Download (509kB)

Abstract

Стаття присвячена проблемі модернізації вищої школи, а саме впровадженню сучасних інформаційно-кому- нікаційних технологій у навчальний процес. Розглянуто потенціал використання хмарного сервісу Google for Education під час змішаного навчання іноземних мов студентів-філологів, зокрема формування їхньої іншомовної фонетичної компетенції. Надано визначення змішаного навчання, яке є загальноприйнятим як серед зарубіж- них, так і вітчизняних дослідників. Виокремлено ключові характеристики змішаного навчання: індивідуаліза- ція освітнього процесу, активне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, продуктивна самостійна робота, раціональне використання аудиторного часу тощо. Детально описано компоненти хмарно- го сервісу Google for Education, а саме: Google Classroom (сервіс для поширення і оцінки завдань), Google Drive (сервіс для зберігання навчальних матеріалів), Google Forms (форми для створення електронних документів), Gmail (пошта для спілкування), Google Meet (платформа для створення, проведення та запису відеоконферен- цій). Охарактеризовано взаємодію суб'єктів (викладач, студенти, електронні освітні ресурси) і реалізованих ними ролей в моделі змішаного навчання. Описано досвід застосування змішаного навчання в процесі викладан- ня дисципліни «Практична фонетика англійської мови». Навчальний процес будувався відповідно до технології змішаного навчання Flipped Classroom з активним використанням сервісу Google for Education. Була реалізована триступенева освітня модель – самостійна доаудиторна робота (ознайомлення студентів з навчальним мате- ріалом до заняття, виконання завдань для перевірки розуміння переглянутого матеріалу), аудиторна робота (активні/творчі види навчальної діяльності в аудиторії або під час відеоконференції) і постаудиторна робота (самостійне узагальнення студентами вивченого навчального матеріалу вдома). Зроблено висновок про те, що технологія змішаного навчання об’єднує в собі переваги традиційного аудиторного та електронного навчання, що забезпечує розвиток студента як суб’єкта самоосвітньої діяльності і формує його готовність до самороз- витку в майбутньому.

Item Type: Article
Subjects: L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB2300 Вища освіта
P Мова та література > PE Англійська мова
Divisions: Філологічний факультет > Кафедра германської філології
Depositing User: Кафедра методики викладання германських мов Матюха
Date Deposited: 21 Sep 2021 06:46
Last Modified: 21 Sep 2021 06:46
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12116

Actions (login required)

View Item View Item