MDPU Repository

Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій

Коробченко, А. А. and Воровка, М. І. and Eлькін, М. В. and Окса, М. М. and Бєльчева, Т. Ф. and Головкова, М. М. and Єрмак, Ю. І. and Ізбаш, С. С. and Попелешко, Ю. and Бунчук, О. В. (2019) Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій. Project Report. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, Мелітополь, Мелітополь.

[img]
Preview
Text
Монографія.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пошуку шляхів удосконалення підготовки фахівців педагогічної освіти в умовах сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів. У міжнародних правових документах ЮНЕСКО, Ради Європи, Організації міжнародного співробітництва та розвитку, Міжнародної організації праці вчителів ХХІ століття фахівці педагогічної освіти проголошуються носіями суспільних змін. Їх підготовка на світовому рівні визнається однією з найбільш актуальних проблем сьогодення, від ефективності вирішення якої значною мірою залежить майбутнє кожної держави. Зазначене чітко окреслює соціальне замовлення, що має реалізовуватися в системі вищої педагогічної освіти, а також декларується в її законодавчій базі: Закон України: «Про вищу освіту» (2016 р.), Конвенція про визнання кваліфікацій вищої освіти в європейському регіоні» (1999 р.), Концепція педагогічної освіти (1999 р.), Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті (2001 р.), Державна програма «Вчитель» (2002 р.), Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» (2004 р.), Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір (2004 р.), Проект концепції розвитку освіти в Україні на 2015–2025 роки, «Закон про вищу освіту» та інш. в яких окреслено основні заходи, спрямовані на становлення конкурентоздатного фахівця педагогічної освіти європейського рівня, носія сучасної педагогічної культури і мислення. Зазначене вимагає інтернаціоналізації світового освітнього простору в умовах політико-правового, соціально-економічного й культурного зближення країн як провідних суспільних тенденцій, що детермінує необхідність глибокого й критичного вивчення досвіду організації підготовки фахівців педагогічної освіти у різних країнах з метою використання кращих світових надбань, усвідомлення проблем у цій сфері суспільного буття, визначення шляхів їх вирішення в теоретичному і прикладному аспектах. 4 5 Аналіз стану наукових досліджень дозволив виділити звернення до цієї проблеми: • необхідністю створення в Україні конкурентоздатної системи вищої педагогічної освіти, яка відповідала б сучасним вимогам інноваційного розвитку; • доцільністю збереження кращих традицій вітчизняної вищої школи та системи освіти інших країн і домінуючою у світі орієнтацією на вивчення і використання досвіду США, Західної Європи; • особливостями функціонування вищої педагогічної освіти в Україні та необхідністю поширення досвіду вітчизняної педагогічної школи у світовий освітній простір. Дослідження, яке проведено в галузі професійної підготовки фахівців педагогічної освіти, стали суттєвим внеском у розробку змісту, форм і методів підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти до професійнопедагогічної діяльності. Дослідженням доведено, що основною метою і кінцевим результатом підготовки студентів у закладах вищої педагогічної освіти є формування готовності майбутніх фахівців до педагогічної діяльності, а результатом професійної педагогічної освіти є професійна компетентність. Автори дослідження підкреслюють, що готовність до педагогічної діяльності включає входження у професію, оволодіння стандартами професійної педагогічної освіти, все те, що в основі своїй піддається нормуванню і технологізації. А компетентність передбачає високий рівень володіння складовими готовності і низку інших елементів: індивідуальний стиль професійної діяльності, інноваційний, творчий підхід до неї, розвинену педагогічну рефлексію, здійснення авторських пошуків і знахідок. У наукових працях викладачів зроблено акцент на тому, що професійна підготовка педагогічних кадрів в Україні базується на провідних суспільно значимих цінностях, що сформовані в історії та розвитку європейської цивілізації: толерантності, демократії, миролюбства, екологічної безпеки, прав людини і солідарності. 5 6 Науковці звертають увагу на те, що серед пріоритетних напрямів вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів повинні стати: оновлення та удосконалення освітніх програм підготовки, зорієнтованих на формування провідних загальних та фахових компетенцій; формування системи умінь запровадження методик компетентнісного підходу до організації освітнього процесу в цілому та з окремих предметів(дисциплін); поетапне запровадження участі іноземних викладачів у навчальному процесі українських університетів;опанування вітчизняними викладачами новітніми інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними навчальними технологіями. Результати аналізу сучасних наукових досліджень переконливо свідчать, що для системи вищої освіти пріоритетом стає підготовка фахівця, що базується на формуванні у нього світоглядних позицій, переконань, творчих здібностей, професійної гнучкості. А орієнтація сучасної вищої освіти на формування професійно-творчої особистості, фахівця інноваційного типу, який здатний реалізувати освітні стандарти, впроваджувати нові освітні технології, вимагає ефективної організації цілісної професійної підготовки в умовах вищих навчальних закладів, оновлення змісту фахової підготовки педагогів, знаходження доцільних засобів, методів та форм його реалізації. Ґрунтовний аналіз різних напрямів професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти дає можливість глибше зрозуміти сутність цього процесу.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: L Освіта > L Освіта (Загальне)
L Освіта > LA Історія освіти
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB2300 Вища освіта
Divisions: Факультет інформатики, математики та економіки > Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності
Depositing User: Кафедра педагогіки та педагогічної майстерності
Date Deposited: 10 Jun 2020 09:01
Last Modified: 10 Jun 2020 09:01
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9623

Actions (login required)

View Item View Item