MDPU Repository

Розвиток інформаційно-комунікаційної культури особистості майбутнього педагога та її значення для роботи в умовах воєнного стану

Воровка, Маргарита and Кожевникова, Алла (2022) Розвиток інформаційно-комунікаційної культури особистості майбутнього педагога та її значення для роботи в умовах воєнного стану. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (1 (28)). pp. 51-58. ISSN ISSN 2219-5203

[img] Text
стаття_Мелітополь.pdf

Download (1MB)

Abstract

Актуальність проблеми розвитку інформаційнокомунікаційної культури особистості педагога та її значення для роботи в умовах воєнного стану визначається потребою у впроваджені в освітній процес інноваційно педагогічних додатків. Відповідно, метою статті є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка розвитку інформаційно-комунікаційної культури та впливу інноваційних педагогічних додатків на підвищення якості навчання здобувачів вищої освіти і їх значення для роботи в умовах воєнного стану. Для реалізації мети було використано комплекс методів: теоретичний аналіз і синтез, узагальнення, зіставлення, що слугували вивченню наукових джерел інноваційних педагогічних технологій; емпіричні методи (анкетування, бесіда, інтерв’ювання, спостереження, експертне оцінювання); статистичні методи дослідження, що допомогли з’ясувати ефективність інноваційних педагогічних додатків під час викладання дисципліни «Педагогіка» та їх вплив на освітній процес здобувачів вищої освіти. Kozhevnikova Alla, Vorovka Margarita. Development of information and communication culture of the personality of the future teacher and its importance for work in the conditions of the military state. The relevance of the problem of the development of the information and communication culture of the teacher's personality and its importance for work in the conditions of military state is determined by the need for innovative pedagogical applications introduced into the educational process. Accordingly, the purpose of the article is theoretical substantiation and experimental verification of the development of information and communication culture and the influence of innovative pedagogical applications on improving the quality of education of students of higher education and its importance for work in the conditions of military state. To realize the goal, a set of methods was used: theoretical analysis, synthesis, generalization, comparison, which served the study of scientific sources of innovative pedagogical technologies; empirical methods (questionnaire, conversation, interview, observation, expert assessment); statistical research methods that helped to find out the effectiveness of innovative pedagogical applications during the teaching of the discipline «Pedagogy» and its impact on the educational process of students of higher education. Ключові слова: Key words: культура; інформаційно-комунікаційна культура; інноваційні педагогічні технології; інноваційні педагогічні додатки; здобувачі вищої освіти. culture; information and communication culture; innovative pedagogical technologies; innovative pedagogical applications; students of higher education

Item Type: Article
Subjects: L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1603 Середня освіта. Вищі школи
L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB2300 Вища освіта
Divisions: Факультет інформатики, математики та економіки > Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності > Фахові видання
Depositing User: Кафедра педагогіки та педагогічної майстерності
Date Deposited: 22 Feb 2023 12:26
Last Modified: 22 Feb 2023 12:26
URI: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12773

Actions (login required)

View Item View Item