MDPU Repository

Items where Subject is "PN Література (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 375.

Article

Байтеряков, О. З. and Бойко, О. Д. (2016) Періодизація світової літератури для реалізації міжпредметних зв’язків на уроках географії. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. pp. 206-210.

Гурдуз, Е. О. (2016) Поэзии в прозе: проблемы жанровой идентификации. V?deck? pr?mysl evropsk?ho kontinentu: materi?ly XII mezin?rodn? v?decko-praktick? konference. D?l 9. Filologie. Philosophy. pp. 52-58.

Коноваленко, Т. В. (2016) Магічно-реалістична та химерна проза. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (10). pp. 196-202. ISSN ISSN 2412-933X

Коноваленко, Т. В. (2016) Пригоди в магічно-реалістичному романі. Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: зб. матер. конф. (1). pp. 78-80.

Konovalenko, T. V. (2017) Typology of characters in magical realism and chimeric prose. Literary Imagination, 19 (3 (2)). pp. 744-751. ISSN ISSN 1523-9012

Sharova, T. and Zotova, V. and Kopeitseva, L. and Zemlianska, A. (2020) Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (95). pp. 323-334. ISSN 2312-5993

Єрмоленко, С. І. and Качмар, В. С. (2019) Специфіка заперечних слів-речень у сучасній українській прозі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 79-84.

Єрмоленко, С.І . and Говді, Ю. Ю. (2019) Специфіка вокативів у прозі Юрія Андруховича (на матеріалі роману «Рекреації»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 74-79.

Іванова, В. А. and Базенюк, А. В. (2020) Особливості викладання зарубіжної літератури в закладах вищої освіти: інноваційні підходи. Scientific Journal Virtus (44). pp. 196-199. ISSN 2410-4388

Акулова, Н. (2018) Театральний фрейм у системі текстуальних стратегій роману «Честь» М. Могилянського. Ucrainica VIII: současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury : IX olomoucké sympozium ukrainistů Střední a Východní Evropy (Olomouc 29–30.8.2018). pp. 150-155.

Акулова, Н. Ю. (2018) «Острів мертвих» Арнольда Бекліна і проблема естетичного смаку в романі «Тарр» Віндема Люїса. Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі : зб. матеріалів конф. (Бердянськ, 27–28 вересня 2018 р.). pp. 7-8.

Акулова, Н. Ю. (2019) Епоха бідермайєра в рецепції Томаса Манна (на матеріалі розділу «Сніг» із роману «Зачарована гора»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 7-10.

Акулова, Н. Ю. (2018) Синтез мистецтв у поетиці Кетрін Менсфілд. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 верес. 2018 р.. pp. 119-121.

Акулова, Н. Ю. (2017) Трагическое предзнаменование: экфрасис в романе «Честь» М. Могилянского. Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук. pp. 151-153.

Акулова, Н. Ю. (2018) Іконографія кінодетектива в українській та англійській прозі 1920-х років: теоретичні засади й культурний контекст. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). pp. 17-20.

Акулова, Н. Ю. (2016) Пейзажний живопис В. Тернера в рецепції Д.Г. Лоуренса (на матеріалі повісті “The Fox”). V Міждисциплінарні гуманітарні читання. pp. 118-121.

Акулова, Н. Ю. (2020) "Код да Вінчі" у романі Адальберта Ерделі "IMEN". Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (41). pp. 68-72.

Алексєєва, Г. В. (2018) Авторська свідомість як літературознавча категорія та реалізація її в художньому тексті. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 7-11.

Атрошенко, Г. І. (2018) "Позитивні принципи життя": художня палітра Віолетти Дворецької у царині сучасної літератури для дітей. Science, Research, Development (3). pp. 77-79. ISSN 978-83-66030-15-2

Атрошенко, Г. І. (2017) «Яка дивовижна пісня! А просто – людське життя…»: фольклорна парадигма творчості Ольги Фесенко. Прикарпатський вісник НТШ. Слово (4). pp. 287-295.

Атрошенко, Г. І. (2017) Тварини у хронотопі казки Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі». Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. пр. (LXVI). pp. 12-14.

Атрошенко, Г. І. (2017) «Ведмежа мова викладання»: “смішна книга” В. Нестайка та В. Харченка для дітей. Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конф. (Бердянськ, 28-29 вересня 2017 р.). pp. 9-11.

Атрошенко, Г. І. and Атрошенко, К. Ю. (2014) Мова поезій Т.Г. Шевченка для дітей як засіб вираження почуттів: емоційно-експресивна наснаженість частки. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 13-16.

Атрошенко, Г. І. and Атрошенко, Т. Ю. (2015) Духовные истоки становления личности: семейное воспитание детей посредством художественного слова. Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира : сб. науч. тр. (7). pp. 291-295.

Атрошенко, Г. І. and Батанцева, Т. А. (2018) Образне осягнення постаті Івана Сірка в історичній літературі для дітей. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). pp. 83-86. ISSN 978-617-7055-81-4

Атрошенко, Г. І. and Батанцева, Т. А. (2017) Проблеми вивчення дитячої літератури у вищому навчальному закладі. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 30-32.

Атрошенко, Г. І. and Братищенко, Т. (2019) Фольклоризми в аспекті контекстуальної реалізації у творчості Ольги Фесенко. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 10-14.

Атрошенко, Г. І. and Георгієва, А. С. (2018) Філософія любові: теоретичний аспект (до осягнення духовного в інтимній ліриці Ліни Костенко). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). pp. 80-83. ISSN 978-617-7055-81-4

Атрошенко, Г. І. and Дьяченко, Н. С. (2014) Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. пр., 4.13 (104). pp. 15-18.

Атрошенко, Г. І. and Захарчук, О. Ю. (2015) Сюжетний хронотоп казок Лариси Письменної. Молодий вчений, 2 (17). pp. 180-182.

Атрошенко, Г. І. and Калініна, Є. (2017) Ціннісно-смислові домінанти «Моєї автобіографії»: структурно-стилістичний аспект гуморески Остапа Вишні. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 8 грудня 2017 р.. pp. 155-157.

Атрошенко, Г. І. and Ковальська, О. А. (2014) Традиційний просторово-часовий хронометраж казок Лариси Письменної. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 187-190.

Атрошенко, Г. І. and Козачухна, В. М. (2014) Історико-фольклорний хронотоп літературної Довбушіани Юрія Федьковича. Мови та літератури у полікультурному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 21-23.

Атрошенко, Г. І. and Козачухна, В. М. (2014) Фанфікшн у розвитку творчого пізнавального інтересу учнів до української літератури. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 311-314.

Атрошенко, Г. І. and Негрій, І. (2014) Часопросторовий хронометраж казки Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі». Молодий вчений, 5 (08). pp. 50-53. ISSN 2304-5809

Атрошенко, Г. І. and Негрій, І. І. (2014) Поетика казок Всеволода Нестайка: мовностилістичний аспект. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія Літературознавство, 3 (79). pp. 3-11.

Атрошенко, Г. І. and Негуляєва, О. С. and Скориця, Д. В. (2019) Реалізація процесу поетичного мислення за законами художнього цілого у казці Зірки Мензатюк. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 10-15.

Атрошенко, Г. І. and Негуляєва, О. С. and Чуйко, А. В. (2019) Художня модель світу в казках Ганни Малик. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 15-21.

Атрошенко, Г. І. and Негуляєва, О.С. (2018) Аспекти лінгвостилістичного аналізу поезії, призначеної для дитячого читання. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 11-16.

Атрошенко, Г. І. and Окропірідзе, Л. Д. (2014) Художньо-образна символіка «Вінка на березі юності» Миколи Вінграновського: традиції й новаторство. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство, 1 (77). pp. 11-18.

Атрошенко, Г. І. and Ручка, О. Ф. (2018) Постать Івана Сірка: метаморфоза образу та мeтаморфози йoго інтepпретації в героїчному епосі Нижньої Наддніпрянщини. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). pp. 24-26.

Атрошенко, Г. І. and Сажко, У. С. (2019) Особливості ретроспекції відображення героїчного минулого народу в романі у віршах «Іван Сірко» Миколи Тютюнника. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 16-19.

Атрошенко, Г. І. and Скориця, Д. В. (2019) «Віра, Надія, Любов»: фестиваль національних культур на Мелітопольщині. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 220-223.

Атрошенко, Г. І. and Скориця, Д. В. (2018) Символіка вогню та сонця як теоретико-фольклористична проблема. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 279-284.

Атрошенко, Г. І. and Скориця, Д. В. (2019) Локальна традиція народної творчості: символ черешні на Мелітопольщині. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (9). pp. 82-85.

Атрошенко, Г. І. and Супрун, C. (2015) Символи вогню та сонця як вияв духовного світу людини у фольклорних зразках Нижньої Наддніпрянщини. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство (1-80). pp. 17-27.

Атрошенко, Г. І. and Хижняк, Т. М. (2015) «Душі моєї ніжний цвіт»: фольклорний код у поезії Ольги Фесенко. «Над берегами вічної ріки» : темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 13-15.

Атрошенко, Г. І. and Шостак, А. О. (2020) Найпроникливіший дослідник психології підлітків: творча манера Віктора Близнеця у дитячій прозі 60–80 років ХХ століття. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (10). pp. 94-98.

Атрошенко, Т. Ю. (2014) Родинне виховання дітей засобами художнього слова як духовного джерела становлення особистості. Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 282-286.

Базенюк, А. В. (2021) Художні особливості творчої діяльності Василя Барки. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 16-21. ISSN 2710-3730

Бакумкіна, М. О. (2018) Селянська тема в літературній долі Івана Маслова. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство, 3-4 (89-90). pp. 3-16.

Бебешко, Л. В. (2018) Трансгресивний характер образу вовка в новелі А. Любченка «Кров». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 25-28.

Бодик, О. П. (2021) Історизація як феномен соцреалістичної літератури (на прикладі творчості І.А. Кочерги). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 28-34. ISSN 2710-3730

Борисенко, К. О. (2019) Філософська концепція серця й виховання в юного покоління милосердя та доброти (на прикладі дитячих творів 1960–1980-х рр.). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 27-31.

Бублієнко, Я. А. (2021) Драматичний твір І. Кочерги «Свіччине весілля» як зразок історичної драми ХХ століття. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 35-40. ISSN 2710-3730

Бєляєва, В. В. and Шаров, С. В. (2020) Художня творчість К. Бабкіної для дорослих та дітей: сучасна рецепція. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 6-12.

Бєляєва, В. В. and Шарова, Т. М. (2020) Прагнення до життя у творі К. Бабкіної «Шапочка і кит». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 11-15.

Бєлінська, О. Ю. and Копєйцева, Л. П. (2019) Міфопоетична модель світу Тодося Осьмачки. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 21-26.

Бірзулова, А. С. (2018) Гармонізація природного середовища та соціуму в поетичних працях В. Родіонова. Science, research, development philology, sociology and culturology: monografia pokonferencyjna (29.06.2018-30.06.2018). pp. 46-51.

Варламова, Н. А. (2021) Висока майстерність і творчі принципи Юрія Мушкетика. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 40-46. ISSN 2710-3730

Васякіна, С. О. (2019) Поезія І. Багряного як визначне явище української літератури. Modern views in science: proceedings of XXXХXIII International scientific conference, september 17, 2019. pp. 47-50.

Величко, В. В. (2019) Мовно-стильові особливості твору «Енеїда» І. Котляревського. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 36-40.

Вергеенко, С. А. (2020) Амбивалентность образа домового в заговорном жанре. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 20-25.

Воинова, Е. Н. (2020) Метафора в поэзии Максима Танка. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 194-198.

Гавриш, А. І. (2018) Художня модель війни як результат авторської рецепції. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 33-37.

Гайдіна, С. О. (2018) Творча позиція І. Маслова: реалістичне відтворення тогочасної дійсності. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 37-42.

Гайдіна, С. О. (2019) Художні особливості твору І. Багряного «Сад Гетсиманський». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 52-56.

Галушко, Т. В. (2020) Проблематика художніх творів В. Родіонова. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 39-42.

Галчанська, В. В. (2019) Мала проза Богдана Лепкого: художні особливості сюжетотворення. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 54-58.

Георгієва, А. С. (2018) Художня оригінальність літературного доробку Б. Лепкого. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 42-46.

Георгієва, А. С. (2019) Особливості художньої творчості О. Гончара. Перспективні шляхи розвитку наукових знань: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 січня 2019 р., м. Київ). pp. 48-50.

Гмиря, Т. П. (2019) Огляд мобільних додатків для вивчення англійської мови. Modern views in science: proceedings of XXXХXIII International scientific conference, September 17, 2019. pp. 64-68.

Горбань, Я. С. (2020) Новелістична творчість В. Стефаника: особливості фольклору у творчій спадщині письменника. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 49-55.

Горбонос, О. В. and Попов, В. В. (2020) Художньо-філософська платформа екзистенціалізму А. Камю і буття націосоціуму сьогодення: спогади про майбутнє. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 25-31.

Гулієва, К. В. (2020) Особливості формату виробничого роману Ю. Шовкопляса «Інженери». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 56-59.

Гуров, С. Ю. (2019) Духовне вдосконалення студентської молоді засобами художньої літератури. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. (3 (90)). pp. 72-83. ISSN 2707-7292

Деркачова, О. С. (2020) Використання девайсів для створення креолізованих текстів (на прикладі дисципліни «Література та інклюзія»). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 269-276.

Деркачова, О. С. (2020) Інтертекст у поезії Богдана Томенчука (на матеріалі збірки «На паперті душі»). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 31-41.

Деркачова, О. С. (2020) Хроніки переступних днів. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 179-180.

Деркачова, О. С. (2021) Інтерактивний плакат як сучасний засіб навчання (на прикладі дисципліни «Література та інклюзія»). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 291-298. ISSN 2710-3730

Дуйловська, І. М. (2019) Соціалістичне усвідомлення концепції світу й людини, визначене тогочасними канонами. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 78-82.

Дуйловська, І. М. (2020) Методи літературознавчого аналізу та проблема літературної освіти в школі. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 276-279.

Ермакова, Е. Н. (2020) Стереотипизация как один из способов языкового воздействия в тексте. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 198-202.

Забаренко, А. Ю. and Бєляєва, В. В. and Шарова, Т. М. (2021) Категорія «свій/чужий» у сучасних художніх текстах (на прикладі творів Дзвінки Матіяш та Катерини Бабкіної). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 337-341. ISSN 2710-3730

Забаренко, А. Ю. and Шарова, Т. М. (2020) Дзвінка Матіяш «Марта з вулиці святого Миколая»: особливості художньої літератури на тему інклюзії. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 60-64.

Забаренко, А. Ю. and Шарова, Т. М. (2020) Провідні мотиви повісті Дзвінки Матіяш «Марта з вулиці Святого Миколая». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 41-48.

Запорожець, О. С. (2019) Роман про митця в сучасному літературному процесі. Українська література в загальноєвропейському контексті : зб. наук. пр. (3). pp. 99-104.

Землянская, А. В. and Землянский, А. Н. (2021) Диалектика духовного и телесного в женских образах романа П. Загребельного «Тысячелетний Николай». Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя: зборнік навуковых артыкулаў. pp. 69-80.

Землянская, А. В. and Чимиркова, О. И. (2021) Вечная жизнь в ритме танго: феномен памяти в романе Юрия Винничука «Танго смерти». Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя: зборнік навуковых артыкулаў. pp. 81-88.

Землянська, А. В. (2015) Хронотоп пам’яті в есеїстиці Володимира Родіонова. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.). pp. 60-61.

Землянська, А. В. (2019) Досвід використання засобів візуалізації навчальної інформації під час вивчення української і зарубіжної літератури у вищій школі. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 34-39.

Землянська, А. В. (2018) Категорії героїчного/ брутального в шпигунському романі С. Постоловського «Ворог, або Гнів Божий». Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: зб. наук. праць. pp. 70-72.

Землянська, А. В. (2019) Лебедина пісня Володимира Родіонова. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 85-88.

Землянська, А. В. (2015) «Момент існування» у ранніх оповіданнях В. Винниченка. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (142). pp. 188-191.

Землянська, А. В. (2015) Топос «кінця світу» у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки (39). pp. 94-98.

Землянська, А. В. (2020) Трансформація жанрової моделі любовного роману у творі О. Деркачової «Крамниця щастя». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 65-69.

Землянська, А. В. (2020) Величне ім’я педагога, закарбоване в слові. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 181-184.

Землянська, А. В. (2017) Твір О.Ірванця «Харків 1938» як пародія на шпигунський роман. Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конф. (Бердянськ, 28-29 вересня 2017 р.). pp. 53-55.

Землянська, А. В. and Бебешко, Л. В. (2017) Жанровий синкретизм твору В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (29.04.2017 - 30.04.2017). pp. 11-13.

Землянська, А. В. and Бебешко, Л. В. (2017) Символіка рослин у творах митців «романтики вітаїзму». Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора В. Ф. Шевченка): матеріали міжвишівських наукових читань. pp. 72-74.

Землянська, А. В. and Землянський, А. М. (2017) Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука. Прикарпатський вісник НТШ. Слово (4-3). pp. 275-286.

Землянська, А. В. and Землянський, А. М. (2017) Досвід сакрального французьких письменників-католиків та Микола Хвильовий: точки дотику. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки (45). pp. 73-76.

Землянська, А. В. and Землянський, А. М. (2019) Образ шпигуна в романі С. Постоловського «Ворог, або гнів Божий» – герой чи злочинець? Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 3 (55). pp. 266-274.

Землянська, А. В. and Землянський, А. М. (2020) Шпигунство як змагання (на матеріалі сучасного українського шпигунського роману). «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі: зб. наук. матеріалів конференції (24–25 вересня 2020 р., м. Бердянськ). pp. 55-58.

Землянська, А. В. and Землянський, А. М. (2018) Діалектика душі й тіла в жіночих образах постмодерністського роману (на матеріалі творів М. Кундери «Нестерпна легкість буття» та Н. Зборовської «Українська реконкістa»). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). pp. 136-139.

Землянська, А. В. and Зотова, В. Г. (2019) Тема яничарства, манкуртства у поезії та есеїстиці Є. Маланюка. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (184). pp. 28-32. ISSN 2522 - 4085

Землянська, А. В. and Коваленко, А. С. (2019) Образ янгола як засіб психологізації персонажів малої прози Ольги Деркачової. Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. pp. 99-103.

Землянська, А. В. and Ковтун, О. Ю. (2019) Художньо-поетичний вернісаж «Контражур натхнення»: інтермедіальні аспекти. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (9). pp. 118-122. ISSN 978-617-7055-81-4

Землянська, А. В. and Лагода, А. В. (2016) Психологічний хронотоп у жанровій структурі роману «Мелодія кави у тональності кардамону» Н. Гурницької. Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: матеріали міжвишівських наукових читань. pp. 43-45.

Землянська, А. В. and Мамєдова, А. А. (2017) «Тихіша за тиху траву любов, котрій тісно у ліжку...»: мотив тиші в інтимній ліриці Б. Томенчука. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў: у 2 т., Ч. 1. pp. 87-89.

Землянська, А. В. and Рябоконь, В. В. (2018) Художні особливості творчості В. Родіонова: тематика, проблематика, стильові константи. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY #4» (29.04.2018-30.04.2018). pp. 112-115.

Землянська, А. В. and Сажко, У. С. (2020) Розвиток уяви і творчих здібностей учнів на заняттях з літератури шляхом використання прийому створення каліграми. Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (26-27 листопада 2020 р., м. Одеса). pp. 56-60.

Землянська, А. В. and Сажко, У. С. (2020) Використання прийому створенння каліграми при вивченні епічних творів. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 157-163.

Землянська, А. В. and Чимиркова, О. І. (2018) Жанрові модифікації роману Мирослава Дочинця «Вічник». Humanitarian paradigm, 1 (1). pp. 93-99.

Землянська, А. В. and Чимиркова, О. І. (2018) Нацiональна iдея крiзь призму осмислення поcтатей клаcикiв у збiрцi еcе Євгена Бaрана «Шоколадна Україна». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 81-86.

Землянська, А. В. and Чистикова, М. І. (2019) Метод кроссенсу на уроках літератури: переваги й недоліки. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (24-25 жовтня 2019 р., м. Суми), 3. pp. 178-181.

Землянська, А. В. and Яриш, Ю. Б. (2017) Романтика ґендерних стосунків як основа жіночої прози Міли Іванцової (на матеріалі роману «Живі книги»). Zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (29.04.2017 - 30.04.2017). pp. 14-16.

Землянська, Аліна Вікторівна and Копєйцева, Людмила Петрівна (2021) Феномен чужої / своєї пам’яті у поетичній збірці Маріанни Кіяновської «Бабин Яр. Голосами». Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et pratique internationale (4). pp. 81-83.

Землянський, А. М. (2018) Опозиція «свій/чужий» як просторова домінанта малої прози О. Деркачової. Humanitarian paradigm, 1 (1). pp. 100-107.

Землянський, А. М. (2020) Жіноча версія детективу в романі Є. Кононенко «Зрада». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (10). pp. 102-105. ISSN 978-617-7823-15-4

Землянський, А. М. (2020) Особливості жанру містичного детективу в романі В. Васильченка «Дворушники, або Євангеліє від вовкулаки». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 69-75. ISSN 978-617-7823-17-8

Землянський, А. М. (2020) Чуттєвий світ поезії Т. Шептицької (на матеріалі збірки «П’яні персики»). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 48-52.

Зотова, В. Г. (2018) Роман Олега Гончаренка «Я прошу вас – живіть!»: пошуки художньої форми. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 101-106.

Зотова, В. Г. (2019) Новелістичні початки: проблема «чистоти» жанру. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 89-92.

Зотова, В. Г. (2017) Художній бестіарій роману Євгена Положія «Риб’ячі діти». Південний архів. Філологічні науки (66). pp. 26-28.

Зотова, В. Г. (2015) Притча як форма художнього осмислення макро- і мікрокосму людини у прозі В. Голдінга і В. Шевчука. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (39). pp. 98-102. ISSN 2309-9771

Зотова, В. Г. (2019) Долання меж «маленькими людьми» у прозі Л. Пономаренко. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 104-108.

Зотова, В. Г. (2019) С. Авдеенко, «Изгнание из рая»: психология женщины глазами писателя-мужчины. Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. pp. 103-108.

Зотова, В. Г. and Ємельянова, Д. О. (2018) Художня проекція меж і станів у новелістичних хронотопах Г. Косинки. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 106-111.

Зотова, В. Г. and Гурдуз, К. О. and Носенко, О. О. (2018) Роман Степана Процюка «Інфекція»: поетикальні маркери. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 86-97.

Зотова, В. Г. and Залогіна, Г. Г. (2018) Мала проза Н. Королевої на тлі давньоукраїнської літератури: типологічні сходження. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). pp. 140-143.

Зотова, В. Г. and Колодіна, Т. І. (2020) Особливості відтворення бестіарної парадигми Є. Положієм у його прозових творах. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 86-90.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. (2017) Г. Гарсіа Маркес і Володимир Дрозд: художні топоси буттєвих меж. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (45). pp. 76-79. ISSN 2309-9771

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. (2019) Перспективи підготовки вчителя-словесника: вектори оновлення навчального процесу в закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-прак. конф. з Міжнар. участю (6–8 червня 2019 р.). pp. 111-115.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. (2019) До проблеми інтеграції знань у процесі вивчення української літератури у сучасних закладах загальної середньої освіти. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.,(24-25 жовтня 2019 р., м. Суми), 3. pp. 79-85.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. and Пітель, Т. О. (2018) Топоси меж і станів у романі Р. Іваничука «Четвертий вимір». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації» (4). pp. 149-154.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. and Пітель, Т. О. (2019) Спокута як дорога до себе: семантика меж і станів у романі Р. Іваничука «Орда». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30 (69). pp. 91-95.

Зотова, В. Г. and Пітель, Т. О. (2018) Топоси меж у романі Р. Іваничука "Журавлиний крик". Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). pp. 93-96. ISSN 978-617-7055-81-4

Зотова, В. Г. and Пітель, Т. О. (2018) Композиційні прийоми розкриття авторського задуму у романі Р. Іваничука «Журавлиний крик». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 111-115.

Зотова, В. Г. and Черненко, А. В. (2018) Художня інтерпретація духовно-моральних пошуків людини у романі П. Коельо «Алхімік» і повісті В. Чемериса «Аравійська пустеля». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 97-101.

Зотова, В. Г. and Шаров, С. В. (2019) Підготовка сучасного вчителя української мови і літератури як чинник підвищення національної самосвідомості молоді. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 липня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький) (23). pp. 162-165.

Йоркіна, Н. В. and Черняк, Є. Б. (2020) Особливості лінгвопоетичної синестезії літературних творів Бориса Пастернака. Студентські наукові студії: зб. наук. праць студ.. pp. 49-52.

Кoпєйцeвa, Л. П. and Єгoрoвa, Ю. М. (2018) Мова романів Р. Іванчука у парадигмі поетики художнього тексту. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 139-145.

Кoпєйцeвa, Л. П. and Лохматова, С. Ю. (2018) Феміністичні мотиви у збірках поезій Галини Тарасюк. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 145-150.

Кoпєйцeвa, Л. П. and Маковська, А. О. (2018) Новелістика Галини Тарасюк у контексті сучасного наративу. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 151-156.

Кoпєйцeвa, Л. П. and Міц, К. С. (2019) Параметральні характеристики хронотопу в прозовій творчості І. Франка (за романами «Петрії і Довбущуки» та «Перехресні стежки»). Philology, sociology and culturology #15: zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.03.2019 – 31.03.2019, Rotterdam). pp. 47-51.

Камишова, Т. М. and Сиротіна, К. В. (2018) Авторське мовлення у романі Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє» як різновид оповідної техніки. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). pp. 165-168.

Карначова, С. М. (2019) Тема людей з інвалідністю в сучасній українській літературі на прикладі твору О. Радушинської «Метелики в крижаних панцирах». Осінні наукові читання: тези доповідей ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (27 листопада 2019 р., м. Тернопіль), 2. pp. 67-71.

Карначова, С. М. and Шаров, С. В. (2021) Інклюзія і література: особливості процесу соціалізації, побудова комфортного суспільства. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 72-75. ISSN 2710-3730

Касаджи, С. І. and Землянська, А. В. (2021) Пустеля як свій/чужий простір у повісті «Алхімік» Пауло Коельо. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 348-354. ISSN 2710-3730

Касаджи, С. І. and Мажара, Н. С. (2019) Постать Тараса Шевченка як чинник формування свідомості українців (на матеріалі мемуарної дилогії Григорія Костюка «Зустрічі і прощання»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 92-96.

Кириченко, В. І. (2018) Тенденції розвитку української епістолярної традиції. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 115-118.

Коваленко, А. (2017) Особливості «кулінарної прози» в системі жанрів масової літератури. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 161-163.

Коваленко, А. С. (2019) Засоби психологізму у збірці О. Деркачової «Трикотажні метелики». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 97-101.

Коваленко, А. С. (2019) Використання художньої деталі у малій прозі О. Деркачової. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 130-134.

Коваленко, А. С. (2020) Формування «свого/чужого» простору як засіб психологізації оповіді у збірці О. Деркачової «За лондонським часом». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 90-95.

Коваленко, А. С. (2018) Тематико-проблематичні вектори поетичної збірки С. Жадана «Месопотамія». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 123-126.

Ковальов, А. М. (2019) Історична тема в поезії Пантелеймона Куліша «Національний ідеал». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 122-126.

Ковтун, Ю. О. and Землянська, А. В. (2019) Музичний вимір фото-поетичних колажів про Мелітополь. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 135-139.

Ковтун, Ю. О. and Землянська, А. В. (2020) Образ захисника батьківщини в арт-проєкті Олега Гончаренка «АТО. Моменти істини». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 95-101.

Коноваленко, Т. В. (2016) Магічний реалізм в сучасній англомовній та українській літературах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (41). pp. 126-131. ISSN ISSN 2309-9771

Коноваленко, Т. В. (2020) Химерна й магічно-реалістична проза В. Дрозда та С. Рушді. Закарпатські філологічні студії, 3 (13). pp. 203-209. ISSN 2663-4880 (print) 2663-4899

Коноваленко, Т. В. (2018) Типологія образів у магічно-реалістичній і химерній прозі. Literary Imagination, 19 (3(2)). pp. 744-751. ISSN ISSN 1523-9012

Копєйцева, Л. and Єгорова, Ю. (2015) Хронотопний комплекс роману Р. Іваничука «Вогненні стовпи». Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" (58). pp. 215-217.

Копєйцева, Л. П. (2009) Суголосні мотиви творчості М. Гоголя та І. Нечуя-Левицького. Література та культура Полісся (53). pp. 79-85.

Копєйцева, Л. П. (2008) Експресивізація мінімальних імперативних форм волевиявлення. Вісник Харківського національного університету. Серія Філологія (47). pp. 55-58.

Копєйцева, Л. П. and Єгорова, Ю. М. (2019) Поетикальні аспекти жіночої прози Галини Тарасюк. Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. pp. 146-151.

Копєйцева, Л. П. and Єгорова, Ю. М. (2021) Поліфонізм біблійно-християнських мотивів як вияв самотності у збірці І. Франка «Із днів журби». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 103-108. ISSN 2710-3730

Копєйцева, Л. П. and Бєлінська, О. Ю. (2020) Eстeтичнi зaсaди мiфoтвoрчoстi Тoдoся Oсьмaчки. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (10). pp. 110-113.

Копєйцева, Л. П. and Груба, О. А. (2019) Реалізація міфотворчої моделі Р. Іваничука в європейському контексті. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 132-138.

Копєйцева, Л. П. and Кара, С. А. (2020) Авторська інтерпретація міфо-структур у романістиці Р. Івaничукa. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 101-106.

Копєйцева, Л. П. and Лохматова, С. Ю. (2019) Поетикальні студії лірики Галини Тарасюк. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (9). pp. 126-130. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Магдалинова, І. І. (2014) Поетикальні вектори повісті Романа Іваничука «Місто». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 220-223.

Копєйцева, Л. П. and Маковська, А. О. (2019) Синтез традиційних і новаторських зображально-виражальних засобів у новелістиці Г. Тарасюк. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (9). pp. 122-126. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Маковська, А. О. (2017) Елементи нестандартності на уроках української літератури як засоби розвитку пізнавального інтересу учнів старших класів. Південний Архів. Серія: Філологічні науки (68). pp. 30-32.

Копєйцева, Л. П. and Міц, К. С. (2019) Рецепція романів Івана Франка у літературознавчій критиці. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 106-111.

Копєйцева, Л. П. and Осламова, К. В. (2019) Концепція митця у часопросторі творчості Ліни Костенко. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 140-144.

Копєйцева, Л. П. and Свєшнікова, Н. П. (2019) Семантика символів у міфопоетичному дискурсі Василя Пачовського. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 144-150.

Копєйцева, Л. П. and Ставицька, К. В. (2018) Художня творчість Б. Лепкого в історії української літератури. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (36). pp. 42-45.

Копєйцева, Л. П. and Ставицька, К. В. (2019) Філософська концепція художнього моделювання світу Ліни Костенко. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 111-116.

Копєйцева, Л. П. and Шаров, С. В. (2017) Використання електронного підручника зі шкільного курсу української літератури. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2017-30.04.2017. pp. 8-10.

Короткова, О. Є. (2020) Вектори формування життєвих компетентностей на уроках української літератури у закладах середньої освіти. Українська література: проблеми і перспективи: матеріали І Всеукр. заочної наук.-практ. Інтернет-конф.. pp. 105-108.

Костішак, І. М. and Шаров, С. В. (2020) Дара Корній «Зірка для тебе»: елементи інклюзії в художньому просторі. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 106-110.

Костішак, І. М. and Шаров, С. В. (2020) Оксана Радушинська «Метелики в крижаних панцирах»: життєва доля дитини з обмеженими фізичними можливостями. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 57-61.

Кротова, О. Ю. (2019) Гумористично-стверджувальний пафос літературних творів С. Олійника. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 116-120.

Кузьменко, В. О. (2019) Роль Пантелеймона Куліша у творенні української мови і літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 156-159.

Кузьменко, В. О. (2020) Художні особливості творчої спадщини Григора Тютюнника. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 111-115.

Кузьменко, В. О. (2020) Слова-символи у мовотворчості Григора Тютюнника. Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (26-27 листопада 2020 р., м. Одеса). pp. 78-81.

Кузьменко, В. О. and Шаров, С. В. (2019) Мотиви гуманності в малій прозі Григора Тютюнника. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 120-125.

Лагода, А. В. (2018) Імагологічні аспекти роману С. Пиркало «Не думай про червоне». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 172-176.

Лещинская, О. А. (2019) Эмоциональные фразеологизмы в языке произведений Янки Купалы. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 160-165.

Личковська, І. О. and Огульчанська, О. А. (2019) Особливості соціально-психологічних романів Івана Франка «Борислав сміється» та Арчибальта Кроніна «Зірки дивляться вниз». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 138-141.

Личковська, І. О. and Огульчанська, О. А. (2019) Своєрідність конфліктів у романах І. Франка «Борислав сміється» й А. Кроніна «Зірки дивляться вниз». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 165-169.

Личковська, Ірина (2018) Методичний аспект вивчення ліро-епічних творів Івана Франка. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 97-99.

Лохматова, С. Ю. and Копєйцева, Л. П. (2019) Картина світу: теоретичний дискурс. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 142-146.

Ляпунова, В. А. and Землянська, А. В. (2018) Особливості чуттєвого сприйняття урбаністичного простору. Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: зб. ст. і матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 29-30 березня 2018 р.). pp. 107-110.

Лінькова, Т. А. (2017) Проблема «свій–чужий» у гуманітарному дискурсі. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ-тів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 192-194.

Мажара, Н. С. (2015) Дифузія жанрів як ознака генологічної моделі мемуаристики. Молодий вчений, 3 (18). pp. 117-120. ISSN 2304-5809

Мажара, Н. С. (2018) «Нещоденний щоденник» Романа Іваничука як фактор істини письменника. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). pp. 104-108. ISSN 978-617-7055-81-4

Мажара, Н. С. (2018) Ознаки жанрового змішування у мемуарному тексті. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 192-195.

Мажара, Н. С. (2016) Пригодницький вимір мемуарів як метажанру (на матеріалі книги О. Фреймут «Де їсть і з ким спить Фреймут»). Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: зб. матеріалів конф. (Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.). pp. 102-104.

Мажара, Н. С. (2018) Відтворення специфіки історичної доби в спогадах Ю.Шевельова (Шереха) «Я – мене – мені… (і довкруги)». Література й історія: матеріали Всеукр. наук. конф. (11-12 жовтня 2018 р.). pp. 96-98.

Мажара, Н. С. (2019) Синкретизм жанрів у книзі-автобіографічному текстилі Віктора Неборака «Колишній, інший…». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (9). pp. 137-141. ISSN 978-617-7055-81-4

Мажара, Н. С. (2019) Метажанровый код украинской мемуаристики. East European Scientific Journal, 7 (47). pp. 36-40.

Мажара, Н. С. and Гуртовенко, Т. К. (2020) Кінематографічні засоби творення образу Тараса Шевченка в романі К. Тур-Коновалова, Д. Замрія, О. Лісовикової «Художник». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 115-120.

Мажара, Н. С. and Загоря, П. Д. (2021) Специфіка візуалізації образної системи повісті Івана Франка «Захар Беркут» засобами кіно в однойменному фільмі Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 108-115. ISSN 2710-3730

Мажара, Н. С. and Устінова, Л. М. (2019) Вивчення біографії письменника в контексті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 151-157.

Майборода, В. and Землянська, А. В. (2017) Психоаналітичні мотиви ретро-детективів Б. Коломійчука та А. Кокотюхи. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. pp. 205-207.

Маковська, А. О. and Копєйцева, Л. П. (2019) Експресивний синтаксис як структурант поетики новелістики Галини Тарасюк. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 158-162.

Мануілова, К. Г. (2018) Поетика психологічних меж у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус". Українська література в просторі культури і цивілізації. pp. 53-55.

Мельнікова, А. М. and Булгакова, Ю. О. and Шаров, С. В. (2021) Розуміння категорії «свій/чужий» в інклюзивній літературі (на прикладі творів Оксани Лущевської та Андрія Бачинського). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 360-365. ISSN 2710-3730

Мельнікова, А. М. and Шаров, С. В. (2020) Твір О. Лущевської «Опікуни для жирафа» як зразок літератури на тему інклюзії. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 62-68.

Мельнікова, А. М. and Шарова, Т. М. (2020) Казка «Опікуни для жирафа» О. Лущевської: особливості інклюзивної літератури. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 121-125.

Минакова, Л. Н. (2020) Детерминологизированная лексика в произведениях белорусских писателей. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 224-229.

Мороз, Д. О. (2019) Художні особливості творчості Панаса Мирного. Place of science in the modern world: рroceedings of XХХХ International scientific conference, May 27, 2019. pp. 80-82.

Мороз, Д. О. and Шаров, С. В. (2019) Тема кріпацтва у романі Панаса Мирного. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 173-176.

Мірчева, Ю. В. (2019) Імагологічні аспекти листування Ю. Шевельова. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 169-173.

Міц, К. С. (2018) Поетикальний дискурс: наукова рецепція і стратегія. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 208-212.

Міщенко, Н. О. and Огульчанська, О. А. (2019) Характерологічна функція чужого простору в романі Івана Багряного «Людина біжить над прірвою». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 166-170.

Міщенко, Н. О. and Огульчанська, О. А. (2020) Пейзаж як засіб характеротворення у романі Івана Багряного «Людина біжить над прірвою». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 126-129.

Насалевич, Т. В. (2015) Композиционно-стилистические особенности пейзажной и городской лирики Алика Белогловского. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (6). pp. 254-260.

Насалевич, Т. В. (2017) Особенности поэтического синтаксиса в городской и пейзажной лирике (на материале произведений Алика Белогловского). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр., 1 (19). pp. 151-155.

Насалевич, Т. В. (2016) Эмоционально-оценочная лексика в пейзажной и городской лирике Алика Белогловского. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр., 2 (18). pp. 166-170.

Насалевич, Т. В. (2017) Фразеологизмы и аллюзии в современной поэзии (на материале лирики Алика Белогловского). «Текст. Контекст. Інтертекст» (філологічні науки) (2). pp. 305-311.

Натха, С. М. (2021) Художні особливості повісті Леся Мартовича «Забобон». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 134-141. ISSN 2710-3730

Нечит, А. А. (2018) Колористика ліричних творів В. Підпалого. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 229-233.

Огульчанська, О. (2014) Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» і Володимира Орлова «Альтист Данилов». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія "Літературознавство", 1 (1). pp. 116-124.

Огульчанська, О. (2015) Свій/чужий хронотоп у творах Віктора Домонтовича «Доктор Серафікус» і Володимира Набокова «Захист Лужина». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія "Літературознавство" (3). pp. 95-104.

Огульчанська, О. А. (2019) Особливості психологічного хронотопу персонажів у романі Івана Франка «Перехресні стежки». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 183-186.

Огульчанська, О. А. (2014) Своєрідність хронотопу у творах Івана Франка «Для домашнього вогнища» і Олександра Купріна «Яма». Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (30). pp. 207-214.

Огульчанська, О. А. (2019) Своєрідність хронотопу в романі Макса Кідрука «Де немає Бога». Прикарпатський Вісник. НТШ. Слово. Серія: Літературознавство, 3 (55). pp. 325-331.

Огульчанська, О. А. (2019) Галерея жіночих образів у романі А. Кроніна «Зірки дивляться вниз». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія (39). pp. 113-117. ISSN 2409-1154

Огульчанська, О. А. (2020) Свій/чужий хронотоп у романі Дот Гатчисон «Сад метеликів». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 130-133.

Огульчанська, О. А. (2021) Поетикальні вектори романів Еміля Золя «Жерміналь» і Івана Франка «Борислав сміється». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 142-145. ISSN 2710-3730

Огульчанська, О. А. (2018) Світ речей у творах І. Франка «Борислав сміється» та «The stars look down» by A. Cronin. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 237-241.

Огульчанська, О. А. and Дервішева, Л. А. (2019) Особливості конфліктів у творах І. Франка «Не спитавши броду» та І. Тургенєва «Батьки і діти». Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. pp. 197-200.

Огульчанська, О. А. and Міщенко, Н. О. (2019) Своєрідність конфліктів у романі Івана Багряного «Людина біжить над прірвою». Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ століття: зб. матеріалів ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (20 листопада 2019 р., м. Харків). pp. 83-84.

Павленко, О. М. and Шаров, С. В. and Москальова, Л. Ю. and Шарова, Т. М. and Коваленко, А. С. (2019) Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології, 7 (3). pp. 106-121. ISSN 2307-9770

Павлова, М. І. (2017) Використaння елементiв бiогрaфiзму у творчостi Iвaнa Масловa. Матеріали Всеукр. наук.-практ. студентської конф.. p. 113.

Печерський, Р. В. (2019) Теоретичні аспекти компаративного аналізу художнього тексту. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 186-190.

Печерський, Р. В. (2020) Особливості індивідуального стилю М. Стельмаха. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 134-137.

Полухін, О. А. (2019) Художні особливості оповідань І. Франка на селянську тематику. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 190-194.

Пуць, Л. А. (2019) Особливості тематичного обрію художніх творів С.Васильченка. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 191-196.

Пінігіна, Ю. Г. (2018) Творчість І. Андрусяка: розкриття культурно-історичних подій минулого, сьогодення й майбутнього у творах письменника. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (36). pp. 72-77.

Пінігіна, Ю. Г. (2019) Художні вектори творчості І. Андрусяка в літературно-творчих дослідженнях. Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. pp. 227-232.

Пінігіна, Ю. Г. (2020) Художні домінанти поетичних збірок І. Андрусяка «Неможливості мови» та «Часниковий сік». Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (26-27 листопада 2020 р., м. Одеса). pp. 97-99.

Піскоха, Н. Д. (2020) Художні особливості прозової спадщини Петра Панча. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 138-141.

Піскунова, О. Б. (2013) Містична фокалізація «Арабесок» Миколи Хвильового. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія» (1078). pp. 46-50.

Рамазанов, А. М. and Копєйцева, Л. П. (2019) Феномен жіночого письма Г. Тарасюк в царині української літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 194-199.

Ручка, О. Ф. and Атрошенко, Г. І. (2019) Особливості інтерпретації образу кошового отамана Івана Сірка в наративному просторі українського фольклору. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 268-271.

Рябоконь, В. В. (2019) Художні особливості поезії М. Бажана. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 199-203.

Савченко, С. В. (2018) Особливості використання метафор у романі Уласа Самчука «Марія». Scientific look at the present: proceedings of XХХVII International scientific conference (Dec 7, 2018, Boston). pp. 79-83.

Сажко, У. С. and Землянська, А. В. (2020) Особливості фентезійного простору в романі Дари Корній «Зворотний бік сутіні». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 151-155.

Саєнко, Ю. В. (2018) Поетично-духовні параметри творів І. Багмута. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 272-274.

Саєнко, Ю. В. (2019) Природа психології характерів у повісті І. Багмута «Записки солдата». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 204-207.

Свириденко, І. М. (2020) Життя покріпаченого селянства в «народних оповіданнях» Марка Вовчка. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 68-75.

Сенько, Я. В. (2021) Сатира Леся Мартовича: особливості творчої манери письменника. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 150-157. ISSN 2710-3730

Скиданенко, А. (2017) Просторова організація романів Ю. Андруховича. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 298-300.

Скиданенко, А. С. (2018) Наукова фантастика у художньому доробку М. Трублаїні. Scientific look at the present: proceedings of XХХVII International scientific conference (Dec 7, 2018, Boston). pp. 83-87.

Скиданенко, А. С. (2019) Масові відкриті онлайн курси з філології. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 грудня 2019 р., м. Суми), 2. pp. 154-156.

Скиданенко, А. С. and Шарова, Т. М. (2019) Змішане навчання: використання онлайн-платформи Edera для вивчення української мови і літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 215-219.

Скориця, Д. В. and Атрошенко, Г. І. (2020) «Не тривожся, що серце невеличке: воно умістить цілий світ»: проблеми духовності особистості у казках Зірки Мензатюк. Українські студії в європейському контексті (1). pp. 155-160.

Скориця, Д. В. and Атрошенко, Г. І. (2020) Семантико-тематичне групування словесних засобів вираження у казках для дітей Зірки Мензатюк. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (10). pp. 113-117.

Совгіра, Ю. Є. (2018) Візії війни у художній літературі та культурі. Science, research, development philology, sociology and culturology: monografia pokonferencyjna (Barcelona 30.05.2018-31.05.2018) (5). pp. 64-68.

Совгіра, Ю. Є. (2018) Поетичний доробок В. Романовського: тематичний поліфонізм та проблемний діапазон. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 284-288.

Совгіра, Ю. Є. (2019) Рання творчість Є. Гребінки: художні особливості, мотиви та перекладацька діяльність. Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (31 січня 2019 р., м. Дніпро), 2. pp. 47-51.

Совгіра, Ю. Є. (2018) Забезпечення самостійної роботи студентів-філологів засобами електронного підручника. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (26 грудня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 119-124.

Совгіра, Ю. Є. (2019) Мовно-стилістична структура байок Є. Гребінки. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 219-222.

Ставицька, Катерина (2018) Філософський дискурс лірики Ліни Костенко: методичний аспект. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. pp. 160-163.

Станкевич, А. А. (2020) Белорусские народные загадки-описания: структурно-семантические модели выражения содержания. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 244-249.

Стовбирь, Г. В. and Шаров, С. В. (2020) Марк Лівін «Ріки та дороги»: проблеми дорослого світу через дитяче сприйняття. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 161-164.

Стоєва, О. В. (2020) Сатирична спрямованість творів Глібова-байкаря. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 165-169.

Суховій, Л. А. (2019) Особливості творчої манери М.Вінграновського. Українська література в просторі культури і цивілізації: зб. наук. пр. студентів, аспірантів і молодих вчених. pp. 94-96.

Таран, В. В. and Шарова, Т. М. (2018) Худoжні oбрії прoзoвих твoрів Ю. Федьковича. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 289-293.

Тверитінова, А. С. and Шарова, Т. М. (2017) Творчість В. Родіонова: проблемний діапазон художнього світогляду. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (67). pp. 269-271.

Тинська, І. (2017) Соцреалістичні канони в українській літературі ХХ століття. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 326-329.

Тіссен, Д. А. (2018) Поетикальні особливості творчості В. Винниченка. Science of 2018. Outcomes: proceedings of XХХХ International scientific conference (Dec 28, 2018, Washington). pp. 51-55.

Фадєєва, О. В. (2020) Публіцистична філософічність сонетів Д. Павличка. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 170-174.

Фесенко, Є. В. (2013) Рецепція поняття "інтермедіальність" у німецькомовному літературознавстві. Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 4 (XXVII). pp. 479-485.

Фесенко, Є. В. (2013) Екфраза: специфіка визначення та особливості функціонування. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського (4.12). pp. 227-229.

Фесенко, Є. В. (2017) Інтермедіальність роману Марії Вайно "Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету". Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки (2 (49)). pp. 43-48.

Фесенко, Є. В. (2015) Функції екфрази в романі І. Нолль "Röslein rot". Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (VI). pp. 307-313.

Хазанава, К. Л. (2020) Цветовая палитра языка белорусских и украинских загадок. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр.. pp. 256-263.

Хомчак, Е. Г. (2001) Проблема автора в теоретико-литературоведческом аспекте. Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки (3). pp. 152-155.

Хомініч, Ю. О. (2020) Своєрідність українського футуризму: поетика/стилістика. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 82-86.

Цимбар, Д. (2017) Роль сучасної зорової поезії у формуванні особистості. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 365-367.

Цимбар, Д. А. (2019) Особливості розкриття національних проблем у творчості Олени Ольшанської. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 231-236.

Цимбар, Д. А. and Землянська, А. В. (2019) Вінсент Ван Гог «Вечеря картоплею» та Георг Тракль «Селяни»: інтермедіальні аспекти. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 247-250.

Чай, Н. М. (2019) Фольклорні мотиви у творчості М. Вінграновського. Актуальные вызовы современной науки: сб. науч. трудов, 2 (34). pp. 127-130.

Ченчик, Е. (2021) Влияние жизненного опыта Ю. Мушкетика на писательскую деятельность. Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя: зборнік навуковых артыкулаў. pp. 211-216.

Ченчик, О. А. (2021) Історична основа та історія написання роману Ю. Мушкетика «Гайдамаки». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 196-201. ISSN 2710-3730

Чимиркова, О. І. (2019) Духовні основи есеїстики Василя Слапчука(на матеріалі збірки «Чистий четвер»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 272-276.

Чимиркова, О. І. (2020) Топос Львова як місце пам’яті у романі Ю. Винничука «Танго смерті». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 183-188.

Чимиркова, О. І. (2020) Бібліотека в концепції «магічного реалізму» Юрія Винничука (на матеріалі роману «Танґо смерті»). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 86-93.

Чистикова, М. І. (2019) Фотоквест як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 276-279.

Чуйко, А. В. and Землянська, А. В. (2021) Категорії «свого» / «чужого» в українському письменницькому середовищі 1940-х років (на матеріалі роману М. Гримич «Клавка»). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 372-379. ISSN 2710-3730

Чупілко, Ю. В. (2019) Науково-критична рецепція вибраного листування О. Забужко та Ю. Шевельова. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 280-283.

Шаров, С. (2019) Аналіз навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня гуманітарного напрямку. Молодь і ринок (3). pp. 131-136. ISSN 2308-4634

Шаров, С. В. (2018) Електронні підручники як засіб підвищення фахової компетентності філолога-україніста. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 298-301.

Шаров, С. В. (2020) Протистояння двох світів у романі Салмана Рушді «Два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей». Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. (24). pp. 82-83. ISSN 2305-9869

Шаров, С. В. (2021) Творческое наследие современного писателя Украины Марка Ливина. Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя : зборнік навуковых артыкулаў. pp. 222-227.

Шаров, С. В. and Деньгуб, А. В. (2015) Використання студентами-філологами інформаційно-комунікаційних технологій. Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнар. наук.-практ. е-конф. (MARGIHSS, м. Київ, 10-11 вересня 2015 р.). pp. 245-249.

Шаров, С. В. and Печерський, Р. В. and Козлов, С. М. and Шарова, Т. М. (2020) Розробка навчальної експертної системи для компаративного аналізу художніх творів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія: Професійна освіта (1). pp. 34-41.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Особливості використання електронного засобу навчального призначення «Історія зарубіжної літератури. Антична література». Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 327-330.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2019) Художній простір на тему інклюзії як засіб соціалізації в суспільстві. Пріоритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 серпня 2019 р., м. Одеса). pp. 112-115.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Використання Інтернет-технологій для забезпечення підготовки сучасного вчителя-словесника. Язык как зеркало эпохи: сб. науч. ст.. pp. 194-196.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2019) Творчі роботи з філології як умова самореалізації та професійного становлення вчителя-словесника. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (24-25 жовтня 2019 р., м. Суми), 3. pp. 59-63.

Шарова, Т. (2021) Инклюзия в художественном пространстве Украины. Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя: зборнік навуковых артыкулаў. pp. 227-232.

Шарова, Т. and Саєнко, Ю. (2015) Особливості поетичної майстерні В’ячеслава Романовського. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (54). pp. 233-235.

Шарова, Т. М. (2008) Елементи біографізму у творчій спадщині Василя Бондаря. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. (31). pp. 738-745.

Шарова, Т. М. (2010) Біографізм творів Василя Бондаря та Івана Багмута. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. (6). pp. 105-108.

Шарова, Т. М. (2011) Герої оповідань Івана Маслова. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки: зб. наук. пр. (4.8). pp. 120-123.

Шарова, Т. М. (2018) Літературна практика у форматі соціалістичного реалізму. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. пр. (11). pp. 90-100.

Шарова, Т. М. (2018) Літературно-художня творчість у радянській парадигмі: практики адаптації, логіка та аргументи конформізму. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) (1 (21)). pp. 143-150.

Шарова, Т. М. (2017) Філософські візії прози К. Гордієнка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (45). pp. 235-238. ISSN 2309-9771

Шарова, Т. М. (2019) Художня література як засіб соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями. Літні наукові підсумки 2019 року: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Дніпро, 5 червня 2019 року). pp. 84-89.

Шарова, Т. М. (2015) Поетикальні вектори художньої творчості К. Гордієнка. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки (5). pp. 380-387. ISSN ISSN 2412-933X

Шарова, Т. М. (2020) Історія життя, або пошуки Атлантиди в Україні. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 185-189.

Шарова, Т. М. (2019) Фахова підготовка майбутніх вчителів української мови і літератури засобами масових онлайн-курсів на платформі Еdera. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 81-86.

Шарова, Т. М. (2008) Типoлoгiя пoетикaльних рeцeпцiй у автoбioгрaфiчних твoрaх Вaсиля Бoндaря “Все-прaвдa”, “Листя летить прoти вітру”. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія (836). pp. 265-274.

Шарова, Т. М. and Алексєєва, Г. В. (2017) Прірода як засіб акцентуації філософскько-художньої семантики образу жінки в постмодерній новелі. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. Ч. 1. pp. 154-158.

Шарова, Т. М. and Бардадим, Ю. Р. (2014) Життєва та творча позиція Івана Маслова крізь призму екзистенціалізму. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 261-265.

Шарова, Т. М. and Василенко, Н. В. (2015) Художні маркери дитинства у творах В. Родіонова. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 17 (1). pp. 57-59. ISSN 2409-1154

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Шаров, С. В. (2019) Аналіз навчального плану бакалавра спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія, 8 (76). pp. 119-122. ISSN 2519-2558

Шарова, Т. М. and Козлов, С. М. (2017) Розробка програмного засобу для компаративного аналізу художнього твору. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р.). pp. 42-43.

Шарова, Т. М. and Кузьменко, В. О. (2018) Філософське підґрунтя малої прози Григора Тютюнника. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 34 (1). pp. 47-49. ISSN 2409-1154

Шарова, Т. М. and Кулінич, Г. Г. (2015) Проблематика художніх творів Володимира Родіонова як рефлексія динаміки життя. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна (52). pp. 293-294.

Шарова, Т. М. and Міюц, А. С. (2017) Творчість Івана Маслова: індивідуально-авторська філософія, життєвий та естетичний досвід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (26). pp. 85-87. ISSN 2409-1154

Шарова, Т. М. and Міюц, А. С. (2017) Зображення життєвої правди у творах І. Маслова. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (7). pp. 214-217. ISSN 978-617-7055-81-4

Шарова, Т. М. and Овсяннікова, А. С. (2017) Збереження людського буття у творах Ю. Винничука (на прикладі роману «Танго смерті»). Procedings of International conference «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine» (April 28-29, 2017). pp. 71-74.

Шарова, Т. М. and Посадна, Т. В. (2015) Художній час як своєрідне явище художньо-словесної творчості В. Родіонова. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (18). pp. 50-52. ISSN 2409-1154

Шарова, Т. М. and Припечко, О. (2017) Воєнна тематика у творчості В. Бондаря. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (7). pp. 217-219. ISSN 978-617-7055-81-4

Шарова, Т. М. and Пінігіна, Ю. Г. (2016) Особливості використання інноваційних технологій під час викладання української літератури. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна (63). pp. 219-222.

Шарова, Т. М. and Пінігіна, Ю. Г. (2017) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури в загальноосвітній школі. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (7). pp. 282-284. ISSN 978-617-7055-81-4

Шарова, Т. М. and Тверитінова, А. С. (2017) Біографістика В. Бондаря: проблеми суб’єктивного та об’єктивного в творах митця. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (7). pp. 219-222. ISSN 978-617-7055-81-4

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця. Молодий вчений, 9.1 (61.1). pp. 137-140. ISSN 2304-5809

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2019) Досвід професійної підготовки студентів кафедрою української і зарубіжної літератури у галузі освіти та філології. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 255-261.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2015) Использование студентами электронных средств учебного назначения во время изучения филологических дисциплин. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф.. pp. 79-85.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Науково-теоретичні засади дослідження дитячої літератури (на прикладі творчості В. Родіонова). Humanitarian paradigm, 1 (1). pp. 80-85.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2019) Своєрідність малої прози І. Маслова. Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. pp. 306-311.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Журнaлiстикa Костя Кордiєнкa як пiдготовчий етап до лiтерaтурної творчостi. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). pp. 379-381.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. and Бородихіна, О. В. (2017) Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (29). pp. 74-76. ISSN 2409-1154

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. and Суховій, Л. А. (2019) Незламність сили та непохитність духу українців у творі О. Довженка «Україна в огні». Довженківські читання: зб. наук. пр. (9). pp. 70-75.

Шарова, Тетяна (2017) Дискурс соцреалізму: комунікативні стратегії й тактики. Текст. Контекст. Інтертекст: науковий електронний журнал (2). pp. 522-535. ISSN 2522-929X

Шарова, Тетяна (2021) Подорож за щастям, або очищення душі дорогою Святого Якова. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 383-386. ISSN 2710-3730

Шведова, З. В. (2020) Словарь фразеологизмов белорусского языка нового типа. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 139-146.

Шведова, З. В. and Дроботов, В. А. (2020) Компаративные фразеологизмы как национально маркированные единицы языка. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. праць (1). pp. 263-267.

Шпортько, В. В. (2020) Поетичні твори Л. Глібова для дітей. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 179-183.

Щербаков, О. С. (2019) Внутрішній світ персонажів в оповіданнях Грицька Григоренка. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 236-240.

Яковлєва, Я. В. (2018) Семантичні ознаки номінативного поля концепту доля. Science, research, development philology, sociology and culturology: monografia pokonferencyjna (29.06.2018-30.06.2018) (6). pp. 64-68.

Яриш, Ю. Б. (2018) Функціонування екфразису в арт-детективі В. Лиса «Графиня». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 307-311.

Book Section

Фесенко, Є. В. (2018) Новітні підходи до вивчення німецькомовного тексту. Функції екфрази у п'єсі Патріка Зюскінда "Контрабас". In: Новітні підходи до вивчення німецькомовного тексту. Мелітополь, pp. 111-131.

Monograph

Атрошенко, Г. І. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Атрибути семантичного простору художнього тексту: поетикальні домінанти та лінгвостилістичні характеристики сучасної дитячої літератури. Other. ФОП Однорог Т.В..

Землянська, А. В. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Розділ 4. «Гібридизація» жанру в сучасній масовій літературі (на матеріалі романів А. Переса-Реверте «Фламандська дошка» та Є. Кононенко «Жертва забутого майстра»). Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Зотова, В. Г. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Розділ 3. Художні феномени меж і станів у сучасній українській та західно-європейській прозі. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Копєйцева, Л. П. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Розділ 2. Твoрчa aксioлoгiя Р. Iвaничукa в кoнтeкстi зaгaльнoєврoпeйськoї лiтeрaтурнoї парадигми. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Мажара, Н. (2018) Література non fiction: теоретичний вимір. Синкретизм жанрів і форм мемуарного письма. Other. ВД Дмитра Бураго, Київ.

Шаров, С. В. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Використання електронних засобів навчального призначення з історії української і зарубіжної літератури. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Копєйцева, Л. П. and Шаров, С. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Розділ 9. Використання інтерактивних методик та інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Conference or Workshop Item

Землянская, Алина (2018) Формирование гражданской компетентности студенческой молодежи на занятиях по литературе путем использования электронных средств обучения. In: Tarptautin? mokslin? - praktin? konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampol?.

Землянский, Анатолий (2018) Феномен театральности в драматургии как теоретическая проблема. In: Tarptautin? mokslin? - praktin? konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampol?.

Book

Огульчанська, О. А. and Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П., eds. (2020) Українська література: проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної Інтернет-конференції. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Атрошенко, Г. І. and Акулова, Н. Ю. (2019) Як писати курсову роботу з літератури. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Землянська, А. В. and Шарова, Т. М. (2019) Світова література в умовах глобалізаційних процесів: навч. посіб. Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7566-17-4

Насалевич, Т. В. and Котлярова, В. Ю. (2019) Аnаlytісаl rеаdіng оf еnglіsh fісtіоn: trаіnіng mаnuаl. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. (2019) Анотований звіт діяльності студентського наукового гуртка кафедри української і зарубіжної літератури «Літературознавчі студії» за 2019 рік. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Шаров, С. В. (2019) 100% успіху: життєві орієнтири. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь. ISBN 978-617-7566-94-5

Thesis

Куценко, М. М. (2016) Дзеркально-символічна трансформація реальності в художній прозі Миколи Хвильового. Doctoral thesis, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ.

Teaching Resource

Атрошенко, Г. І. (2020) Методичні рекомендації та матеріали до курсу «Фольклор з фольклорною практикою» для студентів філологічного факультету. [Teaching Resource]

Other

Акулова, Н. Ю. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів з курсу "Вступ до літературознавства". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шаров, С. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Збірка віршів «Память прошлого»» №92185. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. (2020) Світова (зарубіжна) література: сертифікаційна освітня програма. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Шаров, С. В. (2020) Сертифікаційна програма «Візуалізація художнього слова та інфо-медійна грамотність». МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Шаров, С. В. (2020) Українська література: сучасні тренди в освітньому просторі. Сертифікаційна освітня програма. МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Шаров, С. В. and Копєйцева, Л. П. and Коваленко, А. С. (2020) Освітньо-професійна програма «Українська мова і література та інфо-медійна грамотність». Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

This list was generated on Wed Jul 24 03:54:11 2024 EEST.