MDPU Repository

Items where Subject is "PN0441 Історія літератури"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | S | А | Б | В | Г | З | К | М | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ш
Number of items at this level: 129.

K

Konovalenko, T. V. (2017) Typology of characters in magical realism and chimeric prose. Literary Imagination, 19 (3 (2)). pp. 744-751. ISSN ISSN 1523-9012

S

Sharova, T. M. and Sharov, S. V. and Karnachova, S. M. (2019) Developing civic competence through the art of the word (based on K.Gordienko’s literary works). International Humanitarian University Herald. Philology, 1 (41). pp. 73-76. ISSN 2409-1154

А

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). pp. 3-9.

Акулова, Н. Ю. (2016) Мовна репрезентація просторово-часового континууму в новелі Е.А. По «The Black Cat». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : матеріали Міжнародної наукової конференції (26–27 травня 2016 р.). pp. 7-9.

Акулова, Н. Ю. (2016) «Сімнадцять хвилин» Майка Йогансена як авантюрна кіноновела. Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : збірник матеріалів конференції (22–23 вересня 2016 р.) . pp. 7-9.

Атрошенко, Г. І. and Батанцева , Т. А. and Нікольська, І. С. (2016) «Україна не забувається»: історичний хронотоп у творах Адріана Кащенка для дітей. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. пр. (6). pp. 130-134.

Атрошенко, Ганна and Батанцева, Тетяна (2016) Історичний хронотоп в оповіданнях Адріана Кащенка для дітей. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). pp. 3-8.

Атрошенко, Г. І. and Рибальченко, О. Ф. (2016) Вербальна парадигма моделі світу в «Лісовій сторожці» Гр. Тютюнника. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 10-12.

Акулова, Н. Ю. (2015) Коммеморація радянського минулого в романі Ірен Роздобудько «Якби»: менталітет як ретранслятор історичної пам’яті. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матер. Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) . pp. 7-9.

Акулова, Н. Ю. and Сластнікова, Н. О. (2015) Хронотоп подорожі в карнавальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки, 9 (310). pp. 4-8.

Акулова, Н. Ю. (2014) Кіноінтерпретація казки-повісті О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу»: до проблеми трансформації авторської модальності. «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матер. Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.). pp. 8-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) «Бездна» Леонида Андреева и Антона Коскова: интермедиальный аспект. Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр: сб. науч. тр.. pp. 111-116.

Акулова, Н. Ю. and Дацева, А. В. (2014) Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі В. Підмогильного. Молодий вчений, 1 (4). pp. 59-62.

Акулова, Н. Ю. and Дацева, А. В. (2014) Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько «Якби». Молодий вчений, 4 (07). pp. 20-24.

Авілова, А. М. (2021) Ідейно-творчі позиції М. Рильського в повісті у віршах «Марина». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 8-12. ISSN 2710-3730

Акулова Надія Юріївна (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84626 "Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук "Проза Михайла Івченка (семантика, поетика)". 84626.

Акулова, Надія (2023) «Смерть завжди збуджує»: (пост)модерна патопоетика роману «Осина фабрика» Ієна Бенкса. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 56. pp. 9-17. ISSN ISSN 0014-0015

Атрошенко, Г. І. and Георгієва, А. С. (2018) Філософія любові: теоретичний аспект (до осягнення духовного в інтимній ліриці Ліни Костенко). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). pp. 80-83. ISSN 978-617-7055-81-4

Атрошенко, Г. І. and Сажко, У. С. (2019) Cтруктурно-семантична характеристика юкстапозитних утворень у канві роману Григорія Лютого «Мама-Марія». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 201-205.

Б

Бойчук, Н. В. (2018) Фольклорні елементи, побутові сцени та описи природи у творах М. Коцюбинського для дітей. Science of 2018. Outcomes: proceedings of XХХХ International scientific conference (Dec 28, 2018, Washington). pp. 46-50.

Бойчук, Н. В. (2019) Відтворення людської психології у творах М. Коцюбинського. Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: тези доповідей ХХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (17 вересня 2019 р., м. Дніпро). pp. 27-32.

Борисенко, В. О. (2020) Поетикальні особливості циклу гуморесок Остапа Вишні «Вишневі усмішки сільські». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 12-19.

В

Ванденко, О. А. (2019) Історія зарубіжної літератури. Антична література. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Ванденко, О. А. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Історія зарубіжної літератури. Антична література». [Teaching Resource]

Васьківська, О. (2017) Автобіографізм у повісті Василя Бондаря «Все - правда». Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 51-53.

Величко, В. В. (2019) Життєстверджувальний пафос художніх творів І.Котляревського. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 42-45.

Воінава, А. М. and Палуян, А. М. (2019) Інтэрпрэтацыя паэмы «Кацярына» Т. Шаўчэнкі беларускімі паэтамі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 49-52.

Г

Гмиря, Т. П. (2019) Поетична особливість новелістичних творів Ю. Яновського. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. (28). p. 86. ISSN 2305-9869

Гмиря, Т. П. and Землянський, А. М. (2019) Рецептивна стратегія творчості Ю. Яновського. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 59-62.

Горбань, Я. С. (2020) Новелістична творчість В. Стефаника: особливості фольклору у творчій спадщині письменника. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 49-55.

З

Землянська, А.В. and Стрілець, О.В. (2016) Опозиція «війна / мир» у художньому просторі малої прози О. Деркачової (на матеріалі збірки «Трикотажні метелики»). Мова. Свідомість. Концепт : збірник наукових праць. (6). pp. 147-150.

Землянська , А. В. (2016) Типологія художнього часопростору в новелах М. Хвильового «Я (Романтика)» та О. Деркачової «У лещатах романтики». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : матеріали Міжнародної наукової конференції (26–27 травня 2016 р.). pp. 84-87.

Землянська, А. В. (2016) Часопросторова організація новел М. Хвильового «Я (Романтика)» та О. Деркачової «У лещатах романтики». Наукові записки ( Серія: Філологічні науки) (148). pp. 80-85.

Землянська, А. В. (2016) Особливості часопростору містичного роману Дари Корній і Тали Владимирової «Зозулята зими». Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : збірник матеріалів конференції (22–23 вересня 2016 р.) . pp. 55-57.

Землянська, А. В. (2017) Использование электронных средств обучения при изучении мировой (зарубежной) литературы. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычнага семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). pp. 29-33.

Землянська, А. В. and Бебешко, Л. В. (2017) Жанровий синкретизм твору В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (29.04.2017 - 30.04.2017). pp. 11-13.

Землянська, А. В. and Землянський, А. М. (2020) Екзистенційні пошуки «втраченого покоління» в романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство, 1 (95). pp. 47-69.

Землянська, А. В. and Личковська, І. О. (2018) Екзистенційно-антропологічні шукання Івана Яцканина: тематика, мотиви, художні вияви. Monografia pokonferencyjna: science, research, development philology, sociology and culturology (Berlin, 30.01.2018). pp. 37-40.

Землянська, А. В. and Яриш, Ю. Б. (2017) Романтика ґендерних стосунків як основа жіночої прози Міли Іванцової (на матеріалі роману «Живі книги»). Zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (29.04.2017 - 30.04.2017). pp. 14-16.

Зотова, В. Г. and Залогіна, Г. Г. (2018) Мала проза Н. Королевої на тлі давньоукраїнської літератури: типологічні сходження. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). pp. 140-143.

Зотова, В. Г. and Залогіна, Г. Г. (2020) «Говори, говори…»: поетика монологів і діалогів у малій прозі М. Коцюбинського. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 75-86.

К

Карначова, С. М. (2019) Художня творчість І.Котляревського: відтворення життя українського народу. Українська література в просторі культури і цивілізації: зб. наук. пр. студентів, аспірантів і молодих вчених. pp. 43-45.

Клюєва, С. С. (2020) Поетикальні особливості творчого доробку Остапа Вишні. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 53-57.

Коваленко, А. С. (2018) Тематико-проблематичні вектори поетичної збірки С. Жадана «Месопотамія». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 123-126.

Колодіна, Т. І. and Мажара, Н. С. (2019) «Щоденник» Т.Г. Шевченка як особливий автопортрет митця. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 101-106.

Коноваленко, Т. В. (2017) Химерні риси триптиху Валерія Шевчука "Три листки за вікном". Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Філологія" (76). pp. 316-320. ISSN ISSN 2227-1864

Копєйцева, Л. П. and Тороус, М. О. (2014) Домінанти національної моделі світу Олени Теліги. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 224-227.

Кузьменко, В. (2017) Творчість А. Кащенка: історична та художня правда письменника. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 178-181.

Кузьменко, В. О. (2019) Пророк української нації в історії: уславлення митця. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 125-130.

Кузьменко, В. О. (2020) Художні особливості творчої спадщини Григора Тютюнника. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 111-115.

Кузьменко, В. О. and Шарова, Т. М. (2018) Тема незбагненного кохання у новелах Григора Тютюнника. Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. pp. 246-250.

Куст, Т.С. (2018) Індивідуальний стиль М. Гоголя і його характерні особливості. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб.наук. пр. (1). pp. 168-172.

М

Мажара, Н. С. (2016) Своєрідність реалізації функцій хронотопу в мемуарному тексті (на матеріалі «Записників» Антуана де Сент-Екзюпері). Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 141-143.

Михайлин, І. Л. (2016) Хронотоп третього шляху в прозі Івана Багряного та Василя Бондаря. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 154-156.

Мажара, Наталія Сергіївна and Мельніков, Данило Володимирович (2021) Проблема формування особистості та її самопізнання крізь призму концепту «Родина» на сторінках «Щоденника: про дні минулі» Сергія Єфремова. Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали І міжнародної студентської наукової конференції, 16 квітня 2021 рік, 2. pp. 103-105.

Мамчур, Є. О. (2021) Омріяне майбутнє чи трагедія життя в новелі В. Стефаника «Камінний хрест». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 116-120. ISSN 2710-3730

Масалкова, Ю. О. (2017) Проблема голодомору в українській літературі XX ст. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Osi?gni?? akademickich. Teoria. Praktika.2017»: zbi?r artyku??w naukowych (30.08.2017 -31.08.2017). pp. 69-71.

Мороз, Д. О. and Шаров, С. В. (2019) Тема кріпацтва у романі Панаса Мирного. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 173-176.

Міюц, А. С. (2018) Поетикальні особливості творчості Б. Лепкого. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 212-217.

О

Огульчанська, О. А. and Азарова, Є. С. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Анатолія Свидницького «Люборацькі і Теодора Фонтане «Effi Briest». Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 124-127. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська, О. А. and Просіна, К. М. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» та Е.М. Ремарка «Zeit zu leben und Zeit zu sterben». Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 183-186. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська , О. А. (2016) Свій/чужий хронотоп у романі Еріха Марії Ремарка «Час жити і час помирати». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.) . pp. 174-176.

Огульчанська, О. А. and Будко, М. В. (2016) Просторова організація творів Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 176-179.

Огульчанська, О. А. and Будко, Марія (2016) Просторові модифікації у романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). pp. 123-128.

Огульчанська, О. А. (2016) Свій/чужий хронотоп у романі Еріха Марії Ремарка «Час жити і час помирати». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). pp. 128-132.

П

Печерський, Р. В. (2020) Особливості індивідуального стилю М. Стельмаха. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 134-137.

Посадна, Т. В. (2018) Світоглядні орієнтири та естетичні домінанти української літератури ХХ ст. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 250-254.

Постол, А. О. (2020) Поетикальні особливості художньої творчості П. Тичини. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. праць (1). pp. 142-145.

Пуць, Л. А. (2018) Тематичний діапазон творчості І. Нечуя-Левицького. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 263-268.

Пінігіна, Ю. Г. (2018) Особливості творчості І. Андрусяка в історично-літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 241-246.

Піскоха, Н. Д. (2020) Художні особливості прозової спадщини Петра Панча. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 138-141.

Р

Рябоконь, В. І. (2019) Тема патріотизму у творчій спадщині М. Бажана. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 196-201.

С

Скиданенко, А. С. (2019) Пригодницький жанр у творчості М.Трублаїні. Українська література в просторі культури і цивілізації: зб. наук. пр. студентів, аспірантів і молодих вчених. pp. 82-84.

Скиданенко, А. С. (2019) Життєтворча доля В. Стуса: любов до України, громадянський маніфест, осмислення дійсності. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 215-219.

Скиданенко, А. С. (2019) Естетичне новаторство В. Стуса в поетичних творах. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. (28). p. 87. ISSN 2305-9869

Смольницька, О. О. (2021) Язичницька і ранньохристиянська символіка у драматичному творі Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» (зіставлення з дискурсом Максима Рильського): Ерос і Танатос. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 165-191. ISSN 2710-3730

Струць, М. М. and Мажара, Н. С. (2019) Дуалізм постаті великого кобзаря: письменник чи художник? Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 228-233.

Суховій, Л. А. (2019) Творчість О. Довженка: трагічні сторінки історії. Place of science in the modern world: proceedings of XХХХ International scientific conference, May 27, 2019. pp. 87-90.

Суховій, Л. А. (2020) Трагізм українського народу в оповіданні О. Довженка «Ніч перед боєм». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 75-81.

Суховій, Л. А. (2021) Загальнолюдська тематика у кіноповісті О. Довженка «Земля». Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 192-196. ISSN 2710-3730

Суховій, Л. А. and Коваленко, А. С. (2020) Трагічні сторінки історії в творчості О. Довженка. Навчальний матеріал у схемах. [Teaching Resource]

Суховій, Л. А. and Коваленко, А. С. (2020) Науково-дослідна робота «Трагічні сторінки історії в творчості О. Довженка». Мелітополь.

Суховій, Л. А. and Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2019) Особливості кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»: бачити, чути, відчувати. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (40). pp. 97-100. ISSN 2409-1154

Т

Таран, В. В. (2019) Елементи гумору та сатири у творчості Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 233-236.

Тинська, І. (2017) Соцреалістичні канони в українській літературі ХХ століття. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). pp. 326-329.

Тіссен, Д. А. (2019) Духовний світ людини в новелістичних психологічних драмах В. Винниченка. Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: тези доповідей ХХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (17 вересня 2019 р., м. Дніпро). pp. 37-42.

У

Узунколєва, А. В. (2008) М. Хвильовий: театралізація профанного як прояв волі до сакрального. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філологія, 53 (798). pp. 225-229.

Узунколєва, А. В. (2006) Сакральне як топос діалогу раннього та зрілого модернізму: Іван Франко та Микола Хвильовий. Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матер. Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.), 2. pp. 704-713.

Узунколєва, А. В. (2010) Олфакторні образи у прозі М. Хвильового як топоси сакрального. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки, 4 (191). pp. 96-101.

Узунколєва, А. В. and Куряєва, Є. Ю. (2010) Урбаністичний простір антології поетів-«двотисячників» «Дві тонни». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство, 1 (61). pp. 137-142.

Х

Хомчак, Е. Г. (2016) Идиллический хронотоп в романе «Обломов» И.А. Гончарова. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.) . pp. 221-224.

Хаджинова, Р. В. (2020) Творчість О. Кобилянської: проблема традицій і новаторства у малій прозі ХХ ст. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. праць (1). pp. 174-178.

Ц

Цимбар, Д. А. (2019) «Катерина» Т. Шевченка: живопис як засіб нового вираження художніх образів. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 241-246.

Ш

Шарова, Т. М. and Лінькова , Т. А. (2016) Сатирико-гумористична творчість К. Гордієнка (на матеріалі повісті «Автомат»). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 200-204.

Шарова, Т. М. and Таран , В. В. (2016) Сатиричні прийоми роману К. Гордієнка «Славгород». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 209-214.

Шарова, Т. М. (2016) Література non-fiction у творчості К. Гордієнка. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 236-238.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2015) Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (39). pp. 290-296. ISSN 2309-9771

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 49-54.

Шаров, С. В. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Використання електронних засобів навчального призначення з історії української і зарубіжної літератури. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Методичні рекомендації до використання електронного засобу навчального призначення «Історія зарубіжної літератури. Антична література». Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў (1). pp. 149-154.

Шарова, Т. М. (2009) Василь Бондар: особливості біографічної прози та ідейно-художні пошуки письменника. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки (мовознавство), 3 (166). pp. 179-186.

Шарова, Т. М. (2008) Біографізм як складник поетичної творчості Василя Бондаря. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство, 1 (53). pp. 114-118.

Шарова, Т. М. (2017) Выкарыстанне электронных сродкаў навучальнага прызначэння пры вывучэнні гісторыі ўкраінскай літаратуры. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнар. навук.-метад. семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). pp. 95-103.

Шарова, Т. М. (2007) Моральне становлення особистості у воєнній прозі Василя Бондаря. Збірник праць кафедри української та світової літератури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 5. pp. 305-309.

Шарова, Т. М. (2008) Елементи біографізму у творчій спадщині Василя Бондаря. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. (31). pp. 738-745.

Шарова, Т. М. (2017) Повість К. Гордієнка «Діти землі»: історична основа, конфлікти, структурно-образна система. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр., 64 (2). pp. 176-178. ISSN 2519-2558

Шарова, Т. М. (2016) Особливості художньої правди у творах К. Гордієнка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (23). pp. 54-56. ISSN 2409-1154

Шарова, Т. М. (2016) Сатиричні твори Костя Гордієнка в його ранній творчості: повість «Автомат» і роман «Славгород». Літературний процес: методологія, імена, тенденції (7). pp. 190-193.

Шарова, Т. М. (2018) Образ жінки в художньому світі К. Гордієнка. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство (1-77). pp. 203-211.

Шарова, Т. М. (2010) Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: 10.01.01 - українська література. UNSPECIFIED thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Шарова, Т. М. (2014) Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія (10). pp. 124-132.

Шарова, Т. М. (2018) Літературний процес 20-х років ХХ століття і механізми формування політичного дискурсу. European Applied Sciences (2). pp. 28-30. ISSN 2195-2183

Шарова, Т. М. (2008) Типoлoгiя пoетикaльних рeцeпцiй у автoбioгрaфiчних твoрaх Вaсиля Бoндaря “Все-прaвдa”, “Листя летить прoти вітру”. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія (836). pp. 265-274.

Шарова, Т. М. and Ісаченко, Є. С. (2015) Художній дидактизм Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje na rok 2015: zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej naukowo praktycznej. pp. 25-27.

Шарова, Т. М. and Бородихіна, О. В. (2017) Етико-естетичні засади епістолярію В. Стуса. Conference Procedings of International research conference «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine» (April 28-29, 2017, Lublin). pp. 67-70.

Шарова, Т. М. and Першина, О. В. (2017) Полемічний підтекст творів П. Гулака-Артемовського. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навуковых артыкулаў у 2 ч. Ч. 1. pp. 144-149.

Шарова, Т. М. and Посадна, Т. В. (2018) Активізація суб’єктної авторської позиції в українській воєнній та повоєнній прозі ХХ ст. Monografia pokonferencyjna. Science, research, development philology, sociology and culturology. pp. 59-62.

Шарова, Т. М. and Пінігіна, Ю. Г. (2018) Художні особливості творчості К. Гордієнка. Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. pp. 262-266.

Шарова, Т. М. and Семілетова, В. Г. (2017) Український футуризм у річіщі європейського модернізму. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навуковых артыкулаў у 2 ч. Ч. 1. pp. 141-144.

Шарова, Т. М. and Супрун, С. О. (2015) Реалістичне відтворення життєвої правди у творах І. Маслова. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна (59). pp. 239-241.

Шарова, Т. М. and Тверитінова, А. С. (2016) Проблема героїчного характеру та морального становлення особистості в творах В. Бондаря. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна (63). pp. 222-224. ISSN 2519-2558

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Історія української літератури І пол. ХІХ ст.». [Teaching Resource]

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2019) Патріарх української літератури П. Загребельний: художні особливості твору «Дума про невмирущого». Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. праць (24). pp. 135-141. ISSN 2313-1802

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Історія української літератури 40-60 рр. XIX ст. In: Історія української літератури 40-60 рр. XIX ст. Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь, pp. 1-36. ISBN 978-617-7218-45-5

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Історія української літератури 40-60 рр. ХІХ ст.». Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Журнaлiстикa Костя Кордiєнкa як пiдготовчий етап до лiтерaтурної творчостi. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). pp. 379-381.

Шарова, Т. М. and Яковець, А. В. (2018) Концепція людського щастя у творі В. Бондаря «Листя летить проти вітру». Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. pp. 266-270.

Шарова, Тетяна (2017) Дискурс соцреалізму: комунікативні стратегії й тактики. Текст. Контекст. Інтертекст: науковий електронний журнал (2). pp. 522-535. ISSN 2522-929X

Шпортько, В. В. (2020) Поетичні твори Л. Глібова для дітей. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 179-183.

This list was generated on Wed Jul 17 13:22:12 2024 EEST.