МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "P Мова та література > PN Література (Загальне) > PN0441 Історія літератури"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: А | Б | В | З | К | М | О | П | Т | Х | Ш
Число елементів на цьому рівні: 63.

А

Акулова, Н. Ю. (2016) «Сімнадцять хвилин» Майка Йогансена як авантюрна кіноновела. Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : збірник матеріалів конференції (22–23 вересня 2016 р.) . с. 7-9.

Акулова, Н. Ю. (2015) Коммеморація радянського минулого в романі Ірен Роздобудько «Якби»: менталітет як ретранслятор історичної пам’яті. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матер. Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) . с. 7-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) Кіноінтерпретація казки-повісті О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу»: до проблеми трансформації авторської модальності. «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матер. Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.). с. 8-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) «Бездна» Леонида Андреева и Антона Коскова: интермедиальный аспект. Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр: сб. науч. тр.. с. 111-116.

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). с. 3-9.

Акулова, Н. Ю. (2016) Мовна репрезентація просторово-часового континууму в новелі Е.А. По «The Black Cat». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : матеріали Міжнародної наукової конференції (26–27 травня 2016 р.). с. 7-9.

Акулова, Н. Ю. та Дацева, А. В. (2014) Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі В. Підмогильного. Молодий вчений, 1 (04). с. 59-62.

Акулова, Н. Ю. та Дацева, А. В. (2014) Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько «Якби». Молодий вчений, 4 (07). с. 20-24.

Акулова, Н. Ю. та Сластнікова, Н. О. (2015) Хронотоп подорожі в карнавальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки, 9 (310). с. 4-8.

Атрошенко, Г. І. та Батанцева , Т. А. та Нікольська, І. С. (2016) «Україна не забувається»: історичний хронотоп у творах Адріана Кащенка для дітей. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. пр. (6). с. 130-134.

Атрошенко, Г. І. та Георгієва, А. С. (2018) Філософія любові: теоретичний аспект (до осягнення духовного в інтимній ліриці Ліни Костенко). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). с. 80-83. ISSN 978-617-7055-81-4

Атрошенко, Г. І. та Рибальченко, О. Ф. (2016) Вербальна парадигма моделі світу в «Лісовій сторожці» Гр. Тютюнника. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 10-12.

Атрошенко, Ганна та Батанцева, Тетяна (2016) Історичний хронотоп в оповіданнях Адріана Кащенка для дітей. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). с. 3-8.

Б

Бойчук, Н. В. (2018) Фольклорні елементи, побутові сцени та описи природи у творах М. Коцюбинського для дітей. Science of 2018. Outcomes: proceedings of XХХХ International scientific conference (Dec 28, 2018, Washington). с. 46-50.

В

Васьківська, О. (2017) Автобіографізм у повісті Василя Бондаря «Все - правда». Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). с. 51-53.

З

Землянська, А. В. (2016) Часопросторова організація новел М. Хвильового «Я (Романтика)» та О. Деркачової «У лещатах романтики». Наукові записки ( Серія: Філологічні науки) (148). с. 80-85.

Землянська, А. В. (2016) Особливості часопростору містичного роману Дари Корній і Тали Владимирової «Зозулята зими». Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : збірник матеріалів конференції (22–23 вересня 2016 р.) . с. 55-57.

Землянська, А. В. (2017) Использование электронных средств обучения при изучении мировой (зарубежной) литературы. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычнага семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). с. 29-33.

Землянська, А. В. та Бебешко, Л. В. (2017) Жанровий синкретизм твору В. Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (29.04.2017 - 30.04.2017). с. 11-13.

Землянська, А. В. та Личковська, І. О. (2018) Екзистенційно-антропологічні шукання Івана Яцканина: тематика, мотиви, художні вияви. Monografia pokonferencyjna: science, research, development philology, sociology and culturology (Berlin, 30.01.2018). с. 37-40.

Землянська, А. В. та Яриш, Ю. Б. (2017) Романтика ґендерних стосунків як основа жіночої прози Міли Іванцової (на матеріалі роману «Живі книги»). Zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane» (29.04.2017 - 30.04.2017). с. 14-16.

Землянська, А.В. та Стрілець, О.В. (2016) Опозиція «війна / мир» у художньому просторі малої прози О. Деркачової (на матеріалі збірки «Трикотажні метелики»). Мова. Свідомість. Концепт : збірник наукових праць. (6). с. 147-150.

Землянська , А. В. (2016) Типологія художнього часопростору в новелах М. Хвильового «Я (Романтика)» та О. Деркачової «У лещатах романтики». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : матеріали Міжнародної наукової конференції (26–27 травня 2016 р.). с. 84-87.

К

Кузьменко, В. (2017) Творчість А. Кащенка: історична та художня правда письменника. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). с. 178-181.

Кузьменко, В. О. та Шарова, Т. М. (2018) Тема незбагненного кохання у новелах Григора Тютюнника. Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. с. 246-250.

Куст, Т.С. (2018) Індивідуальний стиль М. Гоголя і його характерні особливості. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб.наук. пр. (1). с. 168-172.

М

Мажара, Н. С. (2016) Своєрідність реалізації функцій хронотопу в мемуарному тексті (на матеріалі «Записників» Антуана де Сент-Екзюпері). Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 141-143.

Масалкова, Ю. О. (2017) Проблема голодомору в українській літературі XX ст. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Osi?gni?? akademickich. Teoria. Praktika.2017»: zbi?r artyku??w naukowych (30.08.2017 -31.08.2017). с. 69-71.

Михайлин, І. Л. (2016) Хронотоп третього шляху в прозі Івана Багряного та Василя Бондаря. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 154-156.

Міюц, А. С. (2018) Поетикальні особливості творчості Б. Лепкого. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 212-217.

О

Огульчанська, О. А. (2016) Свій/чужий хронотоп у романі Еріха Марії Ремарка «Час жити і час помирати». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). с. 128-132.

Огульчанська, О. А. та Азарова, Є. С. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Анатолія Свидницького «Люборацькі і Теодора Фонтане «Effi Briest». Мова. Свідомість. Концепт (6). с. 124-127. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська, О. А. та Будко, М. В. (2016) Просторова організація творів Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 176-179.

Огульчанська, О. А. та Будко, Марія (2016) Просторові модифікації у романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот». Наукові записки. Серія: Філологічні науки (148). с. 123-128.

Огульчанська, О. А. та Просіна, К. М. (2016) Своєрідність хронотопу у романах Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» та Е.М. Ремарка «Zeit zu leben und Zeit zu sterben». Мова. Свідомість. Концепт (6). с. 183-186. ISSN 978-617-7055-81-4

Огульчанська , О. А. (2016) Свій/чужий хронотоп у романі Еріха Марії Ремарка «Час жити і час помирати». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.) . с. 174-176.

П

Посадна, Т. В. (2018) Світоглядні орієнтири та естетичні домінанти української літератури ХХ ст. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 250-254.

Пуць, Л. А. (2018) Тематичний діапазон творчості І. Нечуя-Левицького. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 263-268.

Пінігіна, Ю. Г. (2018) Особливості творчості І. Андрусяка в історично-літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 241-246.

Т

Тинська, І. (2017) Соцреалістичні канони в українській літературі ХХ століття. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Мелітополь, 8 грудня 2017 р.). с. 326-329.

Х

Хомчак, Е. Г. (2016) Идиллический хронотоп в романе «Обломов» И.А. Гончарова. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.) . с. 221-224.

Ш

Шаров, С. В. та Шарова, Т. М. (2017) Методичні рекомендаці? до використання електронного засобу навчального призначення “Історія зарубіжно? літератури. Антична література”. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. Ч. 1. с. 149-154.

Шарова, Т. М. (2009) Василь Бондар: особливості біографічної прози та ідейно-художні пошуки письменника. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філологічні науки, 3 (166). с. 179-186.

Шарова, Т. М. (2008) Біографізм як складник поетичної творчості Василя Бондаря. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство, 1 (53). с. 114-118.

Шарова, Т. М. (2017) Выкарыстанне электронных сродкаў навучальнага прызначэння пры вывучэнні гісторыі ўкраінскай літаратуры. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнар. навук.-метад. семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). с. 95-103.

Шарова, Т. М. (2007) Моральне становлення особистості у воєнній прозі Василя Бондаря. Збірник праць кафедри української та світової літератури ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 5. с. 305-309.

Шарова, Т. М. (2008) Елементи біографізму у творчій спадщині Василя Бондаря. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. (31). с. 738-745.

Шарова, Т. М. (2010) Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: 10.01.01 - українська література. НЕ ВИЗНАЧЕНО thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Шарова, Т. М. (2018) Літературний процес 20-х років ХХ століття і механізми формування політичного дискурсу. European Applied Sciences (2). с. 28-30. ISSN 2195-2183

Шарова, Т. М. (2016) Література non-fiction у творчості К. Гордієнка. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 236-238.

Шарова, Т. М. (2008) Типoлoгiя пoетикaльних рeцeпцiй у автoбioгрaфiчних твoрaх Вaсиля Бoндaря “Все-прaвдa”, “Листя летить прoти вітру”. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія (836). с. 265-274.

Шарова, Т. М. та Ісаченко, Є. С. (2015) Художній дидактизм Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje na rok 2015: zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej naukowo praktycznej. с. 25-27.

Шарова, Т. М. та Лінькова , Т. А. (2016) Сатирико-гумористична творчість К. Гордієнка (на матеріалі повісті «Автомат»). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). с. 200-204.

Шарова, Т. М. та Першина, О. В. (2017) Полемічний підтекст творів П. Гулака-Артемовського. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навуковых артыкулаў у 2 ч. Ч. 1. с. 144-149.

Шарова, Т. М. та Посадна, Т. В. (2018) Активізація суб’єктної авторської позиції в українській воєнній та повоєнній прозі ХХ ст. Monografia pokonferencyjna. Science, research, development philology, sociology and culturology. с. 59-62.

Шарова, Т. М. та Пінігіна, Ю. Г. (2018) Художні особливості творчості К. Гордієнка. Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. с. 262-266.

Шарова, Т. М. та Семілетова, В. Г. (2017) Український футуризм у річіщі європейського модернізму. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навуковых артыкулаў у 2 ч. Ч. 1. с. 141-144.

Шарова, Т. М. та Таран , В. В. (2016) Сатиричні прийоми роману К. Гордієнка «Славгород». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). с. 209-214.

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2015) Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (39). с. 290-296. ISSN 2309-9771

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). с. 49-54.

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2018) Історія української літератури 40-60 рр. XIX ст. In: Історія української літератури 40-60 рр. XIX ст. Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь, с. 1-36. ISBN 978-617-7218-45-5

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2018) Журнaлiстикa Костя Кордiєнкa як пiдготовчий етап до лiтерaтурної творчостi. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. (23). с. 379-381.

Шарова, Т. М. та Яковець, А. В. (2018) Концепція людського щастя у творі В. Бондаря «Листя летить проти вітру». Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. с. 266-270.

Цей список був створений у Mon Mar 25 09:55:07 2019 EET.