MDPU Repository

Items where Subject is "B Філософія. Психологія. Релігія > BF Психологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | S | T | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | У | Ф | Ц | Ш
Number of items at this level: 138.

K

Khudobin, O. Y. and Tsarkova, O. V. (2017) The study of personality traits that affect the formation of coping strategies. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (35). pp. 437-448.

P

Prokofieva, Olesia (2015) Psychological conditions of preventing manipulative interpersonal relations in adolescence. Наука і освіта (7). pp. 87-93.

S

Shevchenko, Svitlana and Pavlenko, Oleksandr (2019) Modern technologies in education. Vol 11. Brainstorming as a method of students’ mental activity enhancement. Documentation. Ополе.

T

Tsarkova, Olha and Prokofieva, Olesia and Prokofieva, Olha (2016) The study of emotional burnout in students-psychologists and professional psychologists. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (2-3). pp. 44-49. ISSN 2311-8466

Tsarkova, O. V. (2017) Depth psychology of parents' experiences of pathological forms of guilt (for example, families with children with disabilities). Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 23 (5). pp. 88-102.

Tsarkova, Olha and Prokofieva, Olesia and Prokofieva, Olha (2016) The study of emotional burnout in students-psychologists and professional psychologists. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (2-3). pp. 44-49.

І

Іванова, М. Ю. and Шевченко, С. В. (2019) Психологічні особливості прояву несвдомого в особистості підлітків. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 291-295.

А

Ахтирська, К. Р. and Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні особливості виникнення маніпулятивних патернів поведінки у дитини молодшого шкільного віку. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф.. pp. 9-14.

Б

Буковська, Ольга and Прокоф’єва, Олеся (2013) Психологічні особливості взаємин у родині, яка виховує дитину з особливими потребами. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 12-16. ISSN 2219-5203

В

Варіна, Г. Б. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Розвиток саногенного потенціалу особистості, як чинника професійної стійкості майбутнього психолога: стресостійкість та тайм-менеджмент. Other. Вид-во ФОП Вищемирський В.С., Херсон.

Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні особливості розвитку саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2 (9)). pp. 9-13.

Варіна, Г. Б. (2018) Життєстійкість особистості як чинник психологічного благополуччя майбутніх психологів. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф.. pp. 28-34.

Варіна, Г. Б. (2018) Психологічні детермінанти комунікативно-діалогічної компетентності майбутніх психологів. Психолінгвістика в сучасному світі – 2018. pp. 79-81.

Варіна, Г. Б. and Шевченко, С. В. and Денисов, І. Г. (2017) Концептуальні аспекти дослідження компонентів професійної стійкості як чинника ефективної розумової працездатності майбутнього практичного психолога. Теоретичні і практичні проблеми психології: зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія: Психологія (3 (44)). pp. 253-262.

Г

Грись, А. М. and Прокоф'єва, О .О. (2017) Переживання цілісності "Я" як основа психічного здоров'я у підлітковому віці. Врачебное дело (7). pp. 136-139.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2018) Особливості ставлення суб’єкта спілкування до комунікативної дійсності: психологічний аспект. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2014) Особливості ставлення молодших школярів до навчання. Наука і освіта (6). pp. 35-41.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Дубяга, С. М. and Жейнова, С. С. (2016) Детермінантні чинники виникнення синдрому "професійного вигорання" в учителів початкових класів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 59-64.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Мельникова, С.В. (2015) Дослідження особливостей соціальних цінностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Наука і освіта (7). pp. 21-27.

Гузь, Н.В. and Гузь, В. В. and Джемела, О.С. (2018) Дослідження особливостей соціально-психологічної адаптації молоді з особливими потребами до культурно-освітнього простору вищої школи. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (3). pp. 118-122. ISSN ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online)

Д

Долженко, М. Ю. (2015) Психологическая подготовка спортсменов-студентов к соревновательной деятельности в панкратионе. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 42-45. ISSN 2225-5486

Добровольська, Л.П. and Третякова, І.С. and Федорова, О.В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Дубровина, Л.А. (2012) Деятельность первых психологических лабораторий в россии как модель формирования профессиональных компетенций психологов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 47-54. ISSN 2219-5203

Денисов, І. Г. (2016) Характерологічні властивості особистості підлітків як детермінанти асоціальної поведінки. Наука і освіта (2-3). pp. 50-55.

Денисов, І. Г. (2014) Передумови формування асоціальної поведінки підлітків. Наука і освіта (6). pp. 41-45.

Денисов, І. Г. (2016) Дослідження психологічних чинників, що спричиняють формування та прояв асоціальної поведінки в підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (3). pp. 28-32.

Добровольська, Л. and Окса, М. (2018) Деякі психологічні умови перебудови міжкультурного спілкування в навчальному процесі. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. (2014) Формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів-мовознавців україномовного напряму. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр.. pp. 116-119.

Добровольська, Л. П. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 1. Управлінська діяльність в університеті та вплив психологічного клімату колективу на її ефективність. Documentation. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Гарбарук, О. Ф. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 4. Мотиви діяльності як системоутворюючий фактор стану психологічного клімату. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2016) Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості майбутнього педагога. Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія, 21 (4). pp. 50-58.

З

Зайцева, Ю. and Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. (2017) Компоненти громадянської ідентичності та особливості їх розвитку. Психологічний часопис, 5 (9). pp. 58-69.

Зайцева, Ю. М. and Прокоф’єва, О. О. (2015) Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді. Наука і освіта (7). pp. 27-33.

К

Каткова, Т. А. (2019) Психологія індивідуального стилю управління. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 1 (1). pp. 35-38.

Каткова, Т. А. (2017) Умови та чинники збереження психологічного здоров‘я майбутніх педагогів. Актуальні проблеми практичної психології: зб. ст. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 9-10 листоп. 2017 р.. pp. 62-66.

Каткова, Т. А. (2015) Місце та роль аксіологічних настанов у процесі професіоналізації студентів-психологів. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 161-163.

Каткова, Т. А. (2015) Психологічні особливості асоціальної поведінки підлітків (на прикладі впливу сімейних відносин). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 2. pp. 135-138.

Каткова, Т. А. (2019) Особистісні детермінанти нервово-психічної стійкості у представників стресогенних професій. Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: Міжнар. наук.-практ. конф.. (In Press)

Каткова, Т. А. (2019) Психологічні основи управління колективом. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст: зб. наук. робіт II Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. (In Press)

Каткова, Т. А. and Ілляшенко, О. М. (2016) Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія (4 (42)). pp. 74-81. ISSN ISSN 2304–1609

Каткова, Т. А. and Варіна, Г. Б. (2016) Залежність професійної активності особистості від її індивідуально-психологічних якостей. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 38-42. ISSN ISSN 2312-3206

Каткова, Т. А. and Варіна, Г. Б. (2016) Вплив успішності навчання на самооцінку молодшого школяра. Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2016: materiály ХІI mezinárodní vědecko-praktická konference (13). pp. 58-61.

Каткова, Т. А. and Данилевська, С. А. (2015) Особливості дослідження рівня сформованості духовної культури молоді. Науковий часопис. Психологічні науки, 1 (46). pp. 111-117.

Каткова, Т. А. and Денисов, І. Г. (2018) Психологічні особливості становлення ділових відносин в колективі. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (3). pp. 87-91. ISSN ISSN 1813-3405

Каткова, Т. А. and Кобильнік, Л. М. (2015) Психологічний супровід процесу самоактуалізації особистості майбутніх фахівців. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (30). pp. 268-278. ISSN ISSN 2227-6246

Каткова, Т. А. and Кривицька, І. С. (2014) Дослідження психологічних особливостей поведінки підлітків у конфліктній ситуації. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко. Серія: Психологічні науки, 1 (121). pp. 154-156.

Каткова, Т. А. and Кругла, Л. П. (2015) Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в міжособистісних стосунках. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: І Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 63-65.

Каткова, Т. А. and Мельнікова, С. В. (2018) Особливості прояву рівня тривожності, фрустрованості, агресивності та ригідності в соціальній групі «студенти-психологи». Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (3). pp. 97-101. ISSN ISSN 1813-3405

Каткова, Т. А. and Мельнікова, С. В. (2019) Прояви синдрому емоційного вигорання у педагогів та засоби його подолання. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (2). ISSN ISSN 1813-3405., ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online) (In Press)

Каткова, Т. А. and Мельнікова, С. В. and Варіна, Г. Б. (2018) Агресивні прояви підлітків як чинник виникнення конфліктних ситуацій у родині. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія: зб. наук. пр. (7). pp. 19-23. ISSN ISSN 2415-7384

Каткова, Т. А. and Титаренко, О. І. (2019) Психологічні особливості прояву інтелектуальної обдарованості у студентів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія, 24 (1 (49)). ISSN 2077-1746, ISSN: 2304-1609 (Print); 2415-3494 (Online) (In Press)

Каткова, Т. А. and Фісіна, Г. Н. (2015) Психологічні особливості впливу спрямованості особистості старшокласника на професійний вибір. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (7). pp. 44-49. ISSN 2311-8466

Каткова, Т. А. and Фісіна, Г. Н. (2015) Вплив самооцінки особистості на засіб розв’язання конфлікту. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 203-206.

Каткова, Т. А. and Царькова, О. В. (2017) Стрес педагога: виникнення, особливості, профілактика і корекція. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля «Теоретичні і прикладні проблеми психології», 3 (44). pp. 243-253. ISSN ISSN 2219-2654.

Каткова, Т. А. and Царькова, О. В. (2018) Modern forms of career guidance with senior pupils=Сучасні форми профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2 (9). pp. 38-48. ISSN ISSN 2474-9397

Каткова, Т. А. and Шевченко, С. В. (2015) Дослідження проблеми підвищення працездатності особистості у психологічному дискурсі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (7). pp. 120-125. ISSN 2311-8466

Каткова, Т. А. and Шевченко, С. В. (2016) Пошук психодіагностичних правил для діагностики емоційної стійкості за допомогою детермінаціонного аналізу. Actual questions and problems of development of social sciences: International scientific-practical conference. pp. 166-169.

Каткова, Т. А. and Яненко, М. С. (2014) Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічніі науки, 1 (121). pp. 157-159. ISSN 2518-7465

Катріченко, В. С. and Добровольська, Л. П. (2016) Проблеми формування оцінювально-ціннісних знань особистості студентів педагогічних вишів. Психологія.

Кожевникова, А. В. and Садова, Т. О. (2014) Історичне становлення гри у формуванні та розвитку особистості. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki - 2014: materia?y X Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 20. pp. 8-10.

Кутик, Виктор (2018) Проблема интернет-зависимости от виртуального мира как бегство от реальности и меры профилактики данного «заболевания». In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Л

Левочко, С. and Шевченко, С. В. (2019) Особливості розвитку творчих здібностей підлітків. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 92-95.

М

Мельнікова, Світлана (2015) Психосоциальный стресс и его влияние на процесс обучения в вузе студентов специальности «практическая психология». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 252-257. ISSN 2219-5203

Мельникова , С. В. (2015) Изучение уровня тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности в социальной группе «студенты-психологи». Наука і освіта (3). pp. 62-67. ISSN 2311-8366

Марєєва, І. Ю. and Работа, Т. О. and Царькова, О. В. (2015) Виявлення фрустрації методами проективної діагностики в студентів–майбутніх практичних психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 150-154.

Мельнікова, С. В. (2019) Розвиток емоційної стійкості студентів у закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст: зб. наук. робіт II Всеукр. наук.-практ. конф.з Міжнар. участю. (In Press)

Михайленко, Л. М. and Каткова, Т. А. (2016) Гармонізація міжособистісних взаємодій у неблагополучних сім’ях. Realita a perspektivy vyvola spolocnosti: socialne, psyhologicke a politicke aspekty: Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 103-106.

Молодиченко, Н. А. (2018) Моральне виховання особистості учня: психолого-педагогічний аспект. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

П

Петровська, Катерина (2015) Соціально-психологічні чинники ризикованої поведінки учнівської молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 134-138. ISSN 2219-5203

П'ятницька, Ж. С. and Шевченко, С. В. (2019) Чинники виникнення емоційного вигорання в професійній діяльності особистості. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 337-341.

Прокоф'єва, О. О. and Аносова, Д. І. (2016) Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до навчання у середній школі засобами арт-терапії. Молодий вчений, 12 (39). pp. 268-272.

Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. (2018) Чому ми стаємо об'єктами маніпуляцій, або як не попасти на гачок. Школа юного вченого (5-6). pp. 25-28.

Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. and Зайцева, Ю. М. (2016) Психологічні аспекти становлення етнічної ідентичності на прикладі школярів підліткового віку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (6). pp. 140-144.

Прокоф'єва, О. О. and Прокоф'єва, О. А. and Кошова, І. В. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Социодрама - ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события. Other. Вид-во ФОП Вищемирський В.С., Херсон.

Прокоф'єва, О. О. and Царькова, О. В. (2018) Маніпуляція негатив чи позитив. Школа юного вченого (4 (54)). pp. 19-20.

Прокоф’єва, О. О. and Мартинюк, А. Г. (2015) Формування субсфери Я-соціальне у юнацькому віці засобами гештальт-терапії. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (27). pp. 460-470.

Прокоф’єва, О. О. and Напрєєнкова, Т. О. (2014) Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога. Наука і освіта (6). pp. 89-93.

Прокоф’єва, О. О. and Труфанова, Д. О and Тверда, Г. О (2016) Формування Я-соціального у юнацькому віці засобами гештальттерапії. Науковий вісник. Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (5). pp. 138-142.

Прокоф’єва, Олеся (2010) Психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія". Doctoral thesis, Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова.

Р

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Формування та розвиток особистості обдарованої дитини. Молодий вчений (4). pp. 71-73.

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (2). pp. 117-121.

С

Стрекалова, Л. В. and Царькова, О. В. (2015) Психологічні особливості пам’яті у молодшому шкільному віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 67-71.

Т

Тараненко, Г.Г. and Троїцька, О.М. (2012) Аксіопсихологічні засади розвитку толерантності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 61-67. ISSN 2219-5203

Титаренко, О. І. and Каткова, Т. А. (2019) Арт-терапія як засіб розвитку творчого потенціалу підлітків. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (2). ISSN ISSN 1813-3405, ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online) (In Press)

Трюхан, Александр (2018) Влияние анонимного общения в интернете на личность и его социальные и психологические аспекты. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

У

Усинова, Д. В. and Царькова, О. В. (2015) Дослідження сімейних відносин засобами проективних малюнків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 75-78.

Ф

Фалько, Н. М. (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Фалько, Н. М. and Гузь, Н. В. (2019) Створення простору щодо активізації засобів масової інформації в сприянні соціальному консенсусу, врегулюванню конфліктів між внутрішньо переміщеними особами та громадами. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр., 1 (1). pp. 155-162. ISSN ISSN 1813-3405

Фалько, Н. М. and Пижик, Д. І. (2014) Роль психологічного супроводу як компонента діяльность практичного психолога у допрофільній підготовці учнів. Наука і освіта, CXXIII (6). pp. 118-124. ISSN 2311-8466

Фалько, Наталя and Гузь, Н. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Психологічні особливості актуалізації професійно-особистісної зрілості майбутнього психолога засобами гештальт-терапії. Other. Вид-во ФОП Вищемирський В.С., Херсон.

Федорова, О. В. and Добровольська, Л. П. and Нікітін, О. Є. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 5. Вплив афективних станів особистості на формування психологічного клімату педагогічного колективу. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Федулова, О. В. and Царькова, О. В. (2015) Психологічні особливості корекції міжособистісної взаємодії у підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (2 (47)). pp. 246-254.

Фісіна, Г. Н. and Каткова, Т. А. (2015) Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами. Научный прогресс на рубеже, тысячелетий: сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. (13). pp. 33-35.

Ц

Царькова, Ольга (2013) Психологічне здоров’я як фактор гармонійного розвитку особистості. Versus (1). pp. 74-77. ISSN 2310-4562

Царькова, О. В. (2015) Феномен почуття провини як глибинний аспект особистості батьків, які мають дітей з обмеженими можливостями. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (30). pp. 658-668.

Царькова, О. В. (2014) Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами. Проблеми сучасної психології (23). pp. 687-697.

Царькова, О. В. (2014) Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологычны науки: зб. наук. пр. (2.12). pp. 208-213.

Царькова, О. В. (2014) Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я студентської молоді. Наука і освіта (6). pp. 128-133.

Царькова, О. В. (2016) Провина як складова частина емоційного стану у батьків дітей із психофізіологічними вадами. Проблеми сучасної психології (31). pp. 493-503.

Царькова, О. В. (2016) Особливості формування освітнього простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (34). pp. 582-592.

Царькова, О. В. (2015) Особливості психотерапії у роботі з сім’ями, де росте дитина з психофізіологічними вадами. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (27). pp. 610-619.

Царькова, О. В. (2015) Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами. Актуальні проблеми психології (10). pp. 607-616.

Царькова, О. В. (2015) Характер и специфика переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами. Наука і освіта (3). pp. 116-119.

Царькова, О. В. (2015) Почуття провини як компонент психологічного клімату у родині, де росте дитина з особливими потребами. Наука і освіта (7). pp. 115-120.

Царькова, О. В. (2015) Етіологія неврозів у матерів, які виховують дітей з нейрофізіологічними вадами. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 20 (2). pp. 217-224.

Царькова, О. В. (2015) Дослідження впливу почуття провини на психологічний стан батьків, які виховують дітей з психофізіологічними вадами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (1). pp. 151-155.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини в батьків дітей з психофізіологічними вадами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 155-158.

Царькова, О. В. (2014) Аналіз поняття провини, її форм та видів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 234-239.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини як один з аспектів розвитку особистості та її соціальної взаємодії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (1). pp. 79-83.

Царькова, О. В. (2014) Психологічний супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 157-163.

Царькова, О. В. and Варіна, Г. Б. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Системний підхід до психологічної корекції почуття провини у батьків дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами. Project Report. Вид - во ФОП Вишемирський В . С ., Херсон.

Царькова, О. В. and Прокоф'єва, О. О. and Варіна, Г. Б. (2018) Self-Harm (Самоушкодження): долаємо разом. Країна знань (9-10). pp. 50-53.

Царькова, О. В. and Работа, Т. О. (2014) Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 197-202.

Царькова, О. В. and Работа, Тетяна and Гончарова, Юлія Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2). pp. 209-212.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2015) Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності. Актуальні проблеми психології, VII (38). pp. 479-491.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2014) Сексуальні девіації. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 202-207.

Ш

Шевченко, С. В. (2016) Психологічні особливості когнітивної та конативної складових розумової працездатності першокурсників. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (2-3). pp. 34-39. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. (2019) Особливості діагностики навчальної мотивації здобувачів вищої освіти. Теорія і практика сучасної психології, 2 (1). pp. 159-163. ISSN 2663-6026

Шевченко, С. В. (2018) Психологічні особливості винекнення агресії особистості. Теорія і практика сучасної психології (5). pp. 180-183. ISSN 1813-3405

Шевченко, С. В. (2015) Емоційний компонент розуової працездатності першокурсників як предмет психологічного дослідження. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. К-ПНУ імені івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (30). pp. 702-710.

Шевченко, С. В. (2014) Концептуальные аспекты изучения проблемы умственной работоспособности личности. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). pp. 138-142. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. (2014) Система психолого-педагогічних заходів з підвищення рівня розумової працездатності студентів-першокурсників. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 276-281.

Шевченко, С. В. (2015) Досвід професійної підготовки як фактор розвитку розумової працездатності студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 71-76.

Шевченко, С. В. (2019) Соціальна активність особистості як психологічний феномен. Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: матеріали Міжнар. наук. конф., 30 листоп. 2018 р.. pp. 369-371.

Шевченко, С. В. (2019) Наукові підходи до здійснення психологічного супроволу особистості в закладах освіти. Cучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції: матеріали ІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 262-264.

Шевченко, С. В. (2019) Особливості вивчення суб’єктності особистості в психологічному вимірі. Навчання, виховання та розвиток особистості в контексті життєвих перспектив особистості: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 165-169.

Шевченко, С. В. (2019) Особливості розвитку критичного мислення як основа інтелектуальної діяльності особистості. Сучасний рух науки: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р.. pp. 785-789.

Шевченко, С. В. (2019) Впровадження інтерактивних форм організації освітнього процесу у віртуальному просторі. Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (7). pp. 58-60.

Шевченко, С. В. (2015) Психолого-педагогічні умови підвищення розумової працездатності студентів-першокурсників в адаптаційний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія". Doctoral thesis, Видавництво НПУ імені МП Драгоманова.

Шевченко, С. В. (2019) The role of psychological support of complex rehabilitation of people with special educational needs. Science and civilization: materials of the XV International scientific and practical conference. pp. 78-81.

Шевченко, С. В. and Волобуєва, А. І. (2017) Теоретичні засади дослідження адаптаційного потенціалу студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (5). pp. 141-146.

Шевченко, С. В. and Гречішнікова, А. С. (2017) Розвиток творчої сублімації особистості підлітка засобами арт-терапії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (5). pp. 146-151.

Шевченко, С. В. and Денисов, І. Г. (2018) Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків і студентів як передумови їх асоціальної поведінки. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (9-10). pp. 92-97. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. and Каткова, Т. А. (2019) Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. Профілактика емоційного вигорання працівників ризиконебезпечних професій. Documentation. Вид-во ФОП Вишемирський, Херсон.

Шевченко, С. В. and Каткова, Т. А. (2015) Дослідження проблеми підвищення розумової працездатності особистості у психологічному дискурсі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (7). pp. 120-125. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. and Кірпік, Д. Ю. (2016) Теоретичні засади дослідження проблеми емоційного "вигорання" працівників державної служби надзвичайних ситуацій України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (3). pp. 39-44.

Шевченко, С. В. and Міхайленко, Л. М. and Добровольська, Л. П. and Каткова, Т. А. (2016) Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: Психологія, 21 (4 (42)). pp. 212-221. ISSN 2304-1609

Шевченко, С. В. and Романюта, Є. (2019) Психологічний супровід підлітків в умовах освітнього процесу. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи: тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 10 трав. 2019 р.. pp. 159-162.

This list was generated on Tue Jun 18 00:27:49 2019 EEST.