MDPU Repository

Items where Subject is "L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1603 Середня освіта. Вищі школи"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | G | Є | І | А | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 100.

D

Dechtyarenko, S. G. and Korzh, A. P. (2015) Сучасні підходи до диференційованого вивчення природознавства в школі. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (2). pp. 112-120. ISSN 2225-5486

G

Goncharova, О. А. (2018) The Innovative Features of the New Pre-Service Teacher Training Curriculum in Ukraine. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: symposium proceedings. pp. 75-82.

Є

Єрмоленко, С. І. (2017) Проекти з ноосферної освіти на заняттях зі спецкурсу з методики навчання української мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 117-125. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2017) Функціональний підхід у методиці навчання української мови (на рівні синтаксису). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 111-118. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 260-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2016) Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (17). pp. 103-114. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2015) Специфіка методики навчання української орфоепії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (14). pp. 199-206. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. and Стовбур, В. О. (2018) Біоадекватні уроки з фонетики на засадах ноосферної освіти. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 24-29. ISSN 978-617-7055-74-6

Єрмоленко, С. І. and Шевчик, Г. С. (2018) Комплексний підхід до вивчення фонетики в загальноосвітніх навчальних закладах. актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві : матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 29-34.

І

Іваненко, Володимир (2019) Інформаційні технології в фізкультурній освіті учнівської та студентської молоді. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 219-220.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2019) Місце і значення геологічних знань у шкільному курсі географії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 99-103. ISSN 1992-5786

А

Александров, Денис (2016) Енактивізм як конструктивістська основа дидактики сучасної вищої школи. Versus (8). pp. 45-49. ISSN 2310-4562

Абдураман, А. Ш. and Ушаков, В. С. (2019) Специфика применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания предмета «Физическая культура». Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 22-24.

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Принципи формування соціального досвіду учнів підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи. Science, Research, Development (3). pp. 105-107. ISSN 978-83-66030-15-2

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Формування соціального досвіду підлітків як науково-педагогічна проблема. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki. pp. 16-17. ISSN 978-83-65608-44-4

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Формування аксіологічної складової соціального досвіду учнів основної школи. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конференції молодих учених. pp. 121-124.

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Проблема формування соціального досвіду підлітків у навчально-виховному процесі школи: теоретичний аспект. Педагогічні науки : зб. наук. пр., 2 (76). pp. 8-12. ISSN 2413-1865

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Формування соціального досвіду учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (3). pp. 92-100. ISSN 2521-1234 online

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Проблема набуття соціального досвіду учнями основної школи в умовах позакласної виховної роботи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 4 (59). pp. 22-27. ISSN 2518-7813

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Координація впливів на особистість учня підліткового віку як одна з умов формування його соціального досвіду. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (65). pp. 9-13. ISSN 2311-5491

Атрошенко, Т. Ю. (2019) Шляхи спрямування позакласної виховної роботи з учнями підліткового віку в напрямі соціокультурного розвитку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 90-93. ISSN 1992-5786

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 233-238. ISSN 2219-5203

Б

Білюнас, Анастасія (2014) Реалізація системи формування математичної культури учнів старшої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 245-249. ISSN 2219-5203

Г

Георгадзе, Т. О. (2018) Сім`я як джерело захисту і впливу на формування сімейних цінностей сучасної української молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (61). pp. 45-48. ISSN 2311-5491

Георгадзе, Т. О. (2017) Проблема виміру цінностей сімейного життя в учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладах: теоретико-методичні аспекти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 197-202. ISSN 2219-5203

Георгадзе, Т. О. (2018) Вплив християнської культури на формування сімейних цінностей. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації. pp. 39-42. ISSN ISBN 978-617-7566-32-7

Георгадзе, Т. О. (2018) Виховний потенціал сім`ї. Особистість, сім`я і суспільство: питання педагогіки та психології: матерыали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 45-47.

Георгадзе, Т. О. (2018) Формування сімейних цінностей в рамках становлення нової української школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 73-76. ISSN ISBN 978-617-7566-25-9

Георгадзе, Т. О. (2019) Функціонування сім`ї в умовах української соціальної політики. Молодь і ринок, 1 (168). pp. 125-129. ISSN 2308-4634

Георгадзе, Т. О. (2017) Педагогічні умови формування сімейних цінностей в учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1–2 грудня 2017 р.). pp. 59-61. ISSN ISBN 978-966-916-393-6

Георгадзе, Т. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83260 наукова стаття "Проблема виміру цінностей сімейного життя в учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладах: теоретико-методичні аспекти". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Георгадзе, Т. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83264 наукова стаття «Сім’я як джерело захисту і впливу на формування сімейних цінностей сучасної української молоді». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2014) Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 5 (77). pp. 71-75.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2015) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3 (81). pp. 69-72.

Гончарова, О. А. and Тараненко, Г. Г. (2016) Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект. Філософські обрії (35). pp. 162-173.

Гришко, Світлана and Сапун, Тетяна (2019) Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки в шкільній географії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 198-199.

Д

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83262 Наукова стаття "До проблеми умов формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об`єднання". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Донченко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування екологічних знань в курсі географії загальноосвітньої школи. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 106-107.

К

Конюхов, С. Л. and Бузаджи, Т. (2016) Використання інтерактивних технологій при вивченні інформатики у загальноосвітній школі. Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 94-97.

Коноваленко, Т. В. (2016) Реальне спілкування на уроці англійської мови. Куьтурне розмаїття й міжкультурна комунікація. pp. 85-87. ISSN 978-617- 7346-47-9

Карабанов, Є. О. and Гудзан, В. В. (2019) Фітбол-аеробіка та її оздоровча спрямованість в процесі фізичного виховання учнів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 215-216.

Коваленко, Л. (2018) Роль концертмейстера в процесі підготовки хорового диригента. Zbior artykulow naukowych z konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej zorganizowanej dlia pracownikow naukowych uczelni. pp. 52-54. ISSN 978-83-66030-65-7

Коваленко, Л. В. (2018) Значення вольових якостей в вокально-хоровій діяльності майбутніх вчителів мистецтва. In: Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя", 8-10 листопада 2018 р., Мелітополь.

Колоніна, Л. Г. (2018) Фактор “зрілості” як передумова формування індивідуальної освітньої траєкторії в умовах фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 55-60. ISSN 978-617-7566-48-8

Кондратенко, А. І. and Сапун, Т. О. (2019) Формування дослідницької компетенції слухачів Малої академії наук в секції географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 23-26.

Коноваленко, Т. В. and Жукова, Г. Д. (2018) Створення умов для ситуативно спрямованого навчання англомовного говоріння. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.ї конф.. pp. 279-284.

Коноваленко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2018) Новые ИТ-технологии в обучении английскому языку. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 14–16 черв. 2018 р.. pp. 141-143.

Коноваленко, Т. В. and Рутковська, А. М. (2018) Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 284-288.

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. (2019) Музична стимуляція на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 41-43.

Круковець, Є. and Наумук, Ірина (2017) Використання інтернет-технологій на уроках інформатики. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 157-160. ISSN 978-617-7346-69-1

Л

Логвіна-Бик , Т. А. and Бик , Н. В. (2015) Процес навчання біології як фундамент для розвитку особистості учня. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (25 листопада 2015 р.). pp. 289-293.

Логвіна-Бик , Т. А. and Шумейко, І. (2015) Розвиток особистості учня на уроках біології. Роль освіти у формуванш життєвих цінностей молоді: матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (30 жовтня 2015 р.). pp. 216-217.

Логвина-Бык, Т. А. (2015) Школьная биология - основа для развития личности учащегося. Акутальные проблемы и результаты исследований в области биологического и экологического образования: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (24-26 ноября 2015 г.) (14). pp. 119-122.

Левада, Ольга and Іванова, Валентина and Непша, Олександр (2018) Формування картографічних компетентностей в шкільному курсі географії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: "Педагогіка", 21 (2). pp. 78-86.

Ляпунова, В. А. (2014) Мовна толерантність як основа комунікативної компетенції майбутнього педагога. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. pp. 204-213.

М

Мачинська, Наталія and Комарова, Юлія (2015) Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 240-246. ISSN 2219-5203

Мачинська, Наталія (2014) Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 55-59. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. and Мільчевська , Г. С. (2015) Функції, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 43 (96). pp. 224-229. ISSN 1992-5786

Меркулова, Н. В. and Мільчевська, Г. С. (2016) Управлінські відносини в системі соціальної роботи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. пр., 2 (39). pp. 144-147.

Мажара, Н. С. and Устінова, Л. М. (2019) Вивчення біографії письменника в контексті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 151-157.

Маловічко, О. and Конюхов, С. Л. (2017) Застосування спеціалізованого педагогічного програмного комплексу у процесі вивчення програмування у восьмому класі. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (4). pp. 38-55. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Н

Насалевич, Т. В. and Харченко, Т. І. (2019) Використання інтернет ресурсів у навчанні англійської мови. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 184-187. ISSN 978-617-7566-80-8

Непша, О. В. (2019) Шкільна геологічна екскурсія як засіб екологічного та національно-патріотичного виховання. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 122-123.

Непша, О. В. (2019) Аксіологічний та культурологічний підходи до національно-патріотичного виховання учнів старшої школи в туристично-краєзнавчій діяльності. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 25-29.

О

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сердюк, І. М. and Купчак, Є. О. and Бурцева, Є. О. (2019) Внутрішній портал вчителя як засіб оптимізації навчального процесу загальноосвітньої школи. Інженерні та освітні технології, 7 (1). pp. 89-108. ISSN 2307-9770

П

Платонов, В. Н. and Негода, Н. С. (2015) Приоритеты в методике лыжной подготовки в школе. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 130-134. ISSN 2225-5486

Полівеса, О. С. and Ненько, О. М. (2019) Оптимізація процесу фізичного виховання учнів початкових класів в умовах сільської загальноосвітньої школи. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). pp. 95-100.

Прохорова, Л. А. (2019) Екологічна освіта в шкільному курсі географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 69-73.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. and Непша, О. В. (2019) Основні принципи побудови шкільного курсу географії в Україні. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 214-219.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування геолого-геоморфологічних навичок та вмінь учнів на уроках географії в освітніх установах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 123-127. ISSN 1992-5786

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Міжпредметні зв’язки геологічних знань з предметами природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах. Інноваційна педагогіка, 3 (10). pp. 43-46. ISSN 2663-6085

Прохорова, Лариса and Непша, Олександр and Зав’ялова, Тетяна (2019) Проблеми формування геолого-геоморфологічних понять у шкільному курсі географії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 234-236.

Проценко, Андрій (2019) Специфіка професійної діяльності учителя фізичної культури. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019 р.) (21). pp. 212-215. ISSN 2523-4900

С

Садова, Т. О. (2016) Принципи здійснення функцій керівника навчальним закладом освіти. Pedagogika. East European Conference: zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (29.11.2016 - 30.11.2016). pp. 78-80. ISSN 978-83-65608-28-4

Садова, Т. О. and Дем`яненко, А. М. (2017) Аналіз впливу медіаресурсів на формування родинних цінностей в учнівської молоді. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 239-242. ISSN 978-617-7346-69-1

Сегеда, Наталя (2009) Гуманитарные доминанты профессионального роста преподавателя высшей школы. Педагогическое образование в эпоху перемен: Результаты научных исследований и их использование в образовательной практике. pp. 285-290. ISSN 978-5-8064-1351-3

Сердюк, А. М. and Антоненко, В. А. and Василюк, Л. А. and Чорнобай, В. В. (2019) Формування екологічної культури учнів в шкільному курсі географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 74-76.

Сердюк, Алла and Антоненко, Віталій and Василюк, Людмила (2019) Екологічне виховання учнів на уроках географії та в позаурочній діяльності. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 16-20. ISSN 2523-4900

Т

Таблер, Т. І. (2019) Використання інтерактивного контенту в електронних освітніх ресурсах у навчальному процесі сучасної школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 7 (1). pp. 54-66. ISSN 2521-1234 online

Тамбовцев, Г. В. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2019) Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (1(45)). pp. 44-49. ISSN 2524-0986

Ф

Федоренко, Дар’я (2013) Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування екологічної культури старшокласників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 233-236. ISSN 2219-5203

Х

Харченко, Ю. Т. (2019) Професійна культура концертмейстера закладу вищої освіти: теоретико-методологічний аспект. Молодь і ринок (4). pp. 145-152. ISSN 2308-4634

Христова, Т. Є. (2017) Тестування рухових здібностей школярів: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізична культура». [Teaching Resource]

Христова, Т. Є. and Андронов, А. В. (2017) Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в умовах сучасної школи. Бъдещите изследвания – 2017: материали за XIII междунар. науч.-практ. конф. (15-22 февруари 2017 г.), 7. pp. 12-14. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. and Казакова, С. М. (2005) Використання навчально-наукового комплексу в системі безперервної біологічної освіти. Постметодика, 62-63 (4-5). pp. 29-33. ISSN 1815-3194

Христова, Т. Є. and Лущай, С. М. (2017) Педагогічні умови підготовки вчителя фізичної культури до виховної роботи зі школярами. Aplikovan? v?deck? novinky – 2017: мateri?ly XIII Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-30 ?ervenc? 2017 г., Praha) (3). pp. 60-62. ISSN 978-966-8736-05-6

Худякова, А. А. (2018) Узгодженість педагогічного впливу батьків і педагогів як важлива умова виховання моральної відповідальності учнівської молоді. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 35-36. ISSN 978-966-916-705-7

Худякова, А. А. (2018) Психолого-педагогічні умови морального виховання учнівської молоді в закладах позашкільної освіти. WayScience (3). pp. 1434-1437.

Худякова, А. А. (2018) Теоретико-методологічний аспект формування моральної відповідальності учнівської молоді. Пріоритети сучасної науки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовт. 2018 р., 2. pp. 32-33.

Ч

Чиркова, Світлана (2013) Увага як особистісний феномен. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 237-239. ISSN 2219-5203

Чорна, А. В. and Барієва, А.І. (2016) Характеристика інтерактивного курсу «Програмування». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 27-31. ISSN 978-617-7346-32-5

Чистикова, М. І. (2019) Фотоквест як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 276-279.

Чорна, А. В. (2018) Можливості використання мобільного додатку Lightbot: Code hour. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р, Дніпро). pp. 1478-1482.

Чорна, А. В. and Шиян, І. О. and Компанієць, А. А. and Демченко, О. О. (2018) Функціоналіні особливості мобільного додатку для підготовки абітурієнтів до ЗНО. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 13-16.

Ш

Шаров, С. В. and Козлов, С. (2016) Розробка програмно-педагогічного засобу з предмету «Основи здоров’я». Інформаційно-комунікаційні технології навчання: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 118-122.

Шаров, С. В. and Корзун, Н. (2017) Значення вчителя інформатики в інформаційному суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. pp. 370-372.

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79365 Комп`ютерна програма "Мобільний додаток "Історія України ЗНО 2018". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шмельова, Ю. and Постильна, О. О. (2017) Електронний зошит на уроках образотворчого Мистецтва в початковій школі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 290-293. ISSN 978-617-7346-69-1

This list was generated on Tue Jun 18 00:16:27 2019 EEST.