MDPU Repository

Items where Subject is "L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1603 Середня освіта. Вищі школи"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | I | K | M | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 253.

A

Atroshenko, Т. Yu. (2019) Formation of the behavioral component of social experience in late adolescents under conditions of extracurricular educational activity. Science and Education a New Dimension, 7 (209). pp. 7-10. ISSN 2308-5258

B

Barantsova, Iryna and Rutkovska, Aliona (2020) The formation of value consciousness of students in polycultural conditions of pedagogical university. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка, 2 (23). pp. 16-22. ISSN 2219-5203

D

Dechtyarenko, S. G. and Korzh, A. P. (2015) Сучасні підходи до диференційованого вивчення природознавства в школі. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (2). pp. 112-120. ISSN 2225-5486

G

Goncharova, О. А. (2018) The Innovative Features of the New Pre-Service Teacher Training Curriculum in Ukraine. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: symposium proceedings. pp. 75-82.

Goncharova, О. А. (2010) A different view on teaching vocabulary. Active learning and teaching of foreign languages in Uzbekistan, 2 (11). pp. 14-16.

I

Ivanova, V. M. and Nepsha, О. V. and Sheludko, O. M. (2019) Formation of pedagogical skills of future geography teachers in environmental education at school. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (50). pp. 20-21. ISSN 2450-8160

K

Khrystova, Tetiana (2020) Professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Implementation of modern science into practice: abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 12-13, 2020, Varna). pp. 100-103. ISSN 978-966-97856-6-4

Konovalenko, T. V. and Goncharova, О. А. (2018) Future English language teachers’ life skills development in the Methodology course. Порівняльно-педагогічні студії (1 (35)). pp. 98-104.

M

Moskalyova, Lydmila and Shevchenko, Yuri and Kirilina, Oksana (2014) The problems in pre-profile training of secondary school students in Ukrainian teachers’ innovational activities during totalitarian lawlessnes. Canadian Scientific Journal (1). pp. 35-41.

V

Vorovka, M. I. and Petruchenia, Н. H. (2014) Gender issues of Ukrainian higher education. Bulgarian Journal of Science Education, Chemistry, 23 (5). pp. 655-664.

Є

Єрмак, Ю. І. (2018) Організація педагогічної взаємодії класного керівника з батьками учнів-підлітків. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (LXXXIV). pp. 67-71. ISSN 2413-1865

Єрмоленко, С. І. (2017) Проекти з ноосферної освіти на заняттях зі спецкурсу з методики навчання української мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 117-125. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2017) Функціональний підхід у методиці навчання української мови (на рівні синтаксису). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 111-118. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 260-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2016) Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (17). pp. 103-114. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2015) Специфіка методики навчання української орфоепії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (14). pp. 199-206. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2019) Компетентнісний та особистісно-орієнтовний підхід до навчання синтаксису в умовах реалізації концепції Нової української школи. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 92-97. ISSN 978-617-7566-80-8

Єрмоленко, С. І. and Стовбур, В. О. (2018) Біоадекватні уроки з фонетики на засадах ноосферної освіти. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 24-29. ISSN 978-617-7055-74-6

Єрмоленко, С. І. and Шевчик, Г. С. (2018) Комплексний підхід до вивчення фонетики в загальноосвітніх навчальних закладах. актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві : матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 29-34.

Єрьоміна, Л. Є. (2017) Формування базових моральних цінностей у старших підлітків в умовах інтернатного закладу. Наукові записки Українського католицького університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 2 (9). pp. 105-115.

І

Іваненко, Володимир (2019) Інформаційні технології в фізкультурній освіті учнівської та студентської молоді. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 219-220.

Іванова, В. М. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2019) Місце і значення геологічних знань у шкільному курсі географії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 99-103. ISSN 1992-5786

Іванова, В. М. and Шелудько, О. М. and Непша, Я. Ю. (2019) Робота зі статистичним матеріалом під час вивчення соціально-економічної географії в школі. Актуальные научные исследования в современном мире, 6 (11(55)). pp. 97-102. ISSN 2524-0986

Ізбаш, С. С. and Грицанюк, Д. Г. (2015) Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи на уроках інформатики засобами інтерактивних технологій. Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki: zbiór raportów naukowych, 29.11.2015-30.11.2015. pp. 77-80. ISSN 978-83-65207-50-0 (t.1)

Ізбаш, С. С. and Пахомов, С. А. (2015) Реалізація дидактичного принципу наочності за допомогою педагогічного програмного засобу. Scientific Journal Virtus (4). pp. 86-87. ISSN 2410-4388

А

Александров, Денис (2016) Енактивізм як конструктивістська основа дидактики сучасної вищої школи. Versus (8). pp. 45-49. ISSN 2310-4562

Абдураман, А. Ш. and Ушаков, В. С. (2019) Специфика применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания предмета «Физическая культура». Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 22-24.

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. and Шкода, Н. А. (2013) Перестройка системы обучения и воспитания в школах и детских образовательных учреждениях в годы Великой отечественной войны. Культура народов Причерноморья (259). pp. 102-106. ISSN 1562-0808

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Принципи формування соціального досвіду учнів підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи. Science, Research, Development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 31.03.2018 (3). pp. 105-107. ISSN 978-83-66030-15-2

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Формування соціального досвіду підлітків як науково-педагогічна проблема. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki. pp. 16-17. ISSN 978-83-65608-44-4

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Формування аксіологічної складової соціального досвіду учнів основної школи. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конференції молодих учених. pp. 121-124.

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Проблема формування соціального досвіду підлітків у навчально-виховному процесі школи: теоретичний аспект. Педагогічні науки : зб. наук. пр., 2 (76). pp. 8-12. ISSN 2413-1865

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Формування соціального досвіду учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (3). pp. 92-100. ISSN 2521-1234 online

Атрошенко, Т. Ю. (2017) Проблема набуття соціального досвіду учнями основної школи в умовах позакласної виховної роботи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 4 (59). pp. 22-27. ISSN 2518-7813

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Координація впливів на особистість учня підліткового віку як одна з умов формування його соціального досвіду. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (65). pp. 9-13. ISSN 2311-5491

Атрошенко, Т. Ю. (2019) Шляхи спрямування позакласної виховної роботи з учнями підліткового віку в напрямі соціокультурного розвитку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 90-93. ISSN 1992-5786

Атрошенко, Т. Ю. (2018) Рівні сформованості соціального досвіду в учнів підліткового віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 233-238. ISSN 2219-5203

Б

Білюнас, Анастасія (2014) Реалізація системи формування математичної культури учнів старшої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 245-249. ISSN 2219-5203

Багрій, Т. Є. (2013) Диригентсько-хорові компетенції майбутнього вчителя музики в структурі його професіоналізму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова., 2 (14). pp. 40-43.

Багрій, Т. Є. (2014) Педагогічний артистизм як важливий чинник у культурно-освітньому просторі професійної підготовки музиканта-педагога. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14, 1 (16). pp. 5-9.

Багрій, Тетяна (2016) Специфічні особливості професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога у виконавській хоровій діяльності. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки (143). pp. 136-139. ISSN 2415-7988

Багрій, Тетяна (2018) Артистизм як вияв творчого начала майбутнього педагога-музиканта в диригентсько-хоровій діяльності. Молодь і ринок (5). pp. 134-138. ISSN 2308-4634

Баранцова, І. О. (2014) Культурологічна спрямованість розвитку педагогічного вищого навчального закладу. Перспективы развития науки. pp. 22-25.

Баранцова, Ірина (2014) Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського. Педагогічні науки, 1.45 (108). pp. 161-166.

Брен, І. А. and Брен, О. Г. (2019) З досвіду створення інформаційно-освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі. In: Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування, 21-22 черв.2019 р., м. Харків.

Бык, Н. В. and Логвина-Бык, Т. А. (2018) Методическое наследие И. Д. Зверева. Биологическое и экологическое образование: история, методика, практика: сб. статей Всероссийских с международным участием Герценовских чтений, посвященных 100-летию со дня рождения И.Д.Зверева, 11 апреля 2018 года (4). pp. 23-27.

В

Вельчева, Л. Г. (2017) Групова форма організації навчання у шкільному курсі біології. Настоящи изследвания и развитие - 2017: материали за XIII междунар. науч.-практ. конф., 17-25 януари 2017, 5. pp. 50-52.

Вельчева, Л. Г. and Кальченко, В. and Пюрко, О. Є. (2017) Інтерактивна технологія навчання. Areas of scientific thought - 2017: materials of XIII international research and practice conference, 8. pp. 13-14.

Вельчева, Л. Г. and Томенко, Т. М. and Крючкова, І. О. and Пюрко, О. Є. (2018) Роль дослідницької роботи в перспективі розвитку біологічної освіти. Vedecky prumysl evropskeho kontinentu - 2018: materialy XIV mezinarodni vedecko-prakticka konference, 7. pp. 70-72.

Власенко, Е. А. (2014) Перспективні шляхи вдосконалення музично-виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів. Tendencje, zbiory danych, innovacje, praktyka w nauce: zibor raportov naukowych, 3/1. pp. 120-123.

Власенко, Е. А. (2018) Професіоналізація емоційної сфери майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки. Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 28-29 грудня 2018 р.). pp. 16-19.

Власенко, Е. А. (2014) Професійний універсалізм як складова творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 12-14 берез. 2014 р.. pp. 13-17.

Власенко, Е. А. and Єременко, Ю. В. (2014) Інтегрувальна роль занять з музичної літератури у формуванні музично-естетичних інтересів учнів-піаністів підліткового віку. Tendencje, zbiory danych, innovacje, praktyka w nauce: zibor raportov naukowych, 20.04.2014 - 30.04.2014 (3/1). pp. 55-59.

Власенко, Е. А. and Гайкова, А. В. (2014) Екологічна символіка українського фольклорного мистецтва. Aktualne naukove problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka, 29.06.2014-30.06 2014, 3. pp. 19-22.

Власенко, Е. А. and Кучерина, А. А. (2017) Методична доцільність використання творів інструментальної джазової музики у навчальному репертуарі учнів-піаністів дитячих музичних шкіл. Педагогіка мистецтва,художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 26-28.

Власенко, Е. А. and Суптеля, О. О. (2018) Оптимізація інструментально-виконавської підготовки майбутнього педагога-музиканта. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2018 р.. pp. 21-24. ISSN 978-617-7566-48-8

Волкова, В. А. and Кушнір, І. В. (2016) Розвиток соціальної компетентності старшокласників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 49 (102). pp. 257-264. ISSN 1992-5786

Волкова, В. А. and Рощіна, Т. М. (2014) Соціально-педагогічні аспекти професійного самовизначення підлітків. Europejska nauka XXI powieka – 2014: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. pp. 56-59.

Волкова, В. А. and Худякова, А. А. (2018) Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні моральної відповідальності учнівської молоді. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (82). pp. 86-90.

Волкова, Віра (2017) Проблема толерантності в теорії та практиці соціально-педагогічної діяльності. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ-тів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 8 груд. 2017 р.. pp. 59-62. ISSN ISBN 978-617-7566-12-9

Воровка, Маргарита Іванівна and Петрученя, Ганна Григорівна (2014) Педагогічні умови та шляхи запобігання конфліктам в педагогічному процесі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди» - додаток 1 до вип.5, Том 4 (55): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 4. pp. 86-93.

Вінніченко, Д. В. and Непша, О. В. (2019) Картографічна грамотність як складова географічної культури учнів. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу, (28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Воли). pp. 348-350.

Г

Георгадзе, Т. О. (2018) Сім`я як джерело захисту і впливу на формування сімейних цінностей сучасної української молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (61). pp. 45-48. ISSN 2311-5491

Георгадзе, Т. О. (2017) Проблема виміру цінностей сімейного життя в учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладах: теоретико-методичні аспекти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 197-202. ISSN 2219-5203

Георгадзе, Т. О. (2018) Вплив християнської культури на формування сімейних цінностей. Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття: матеріали І Всеукр. форуму-презентації. pp. 39-42. ISSN ISBN 978-617-7566-32-7

Георгадзе, Т. О. (2018) Виховний потенціал сім`ї. Особистість, сім`я і суспільство: питання педагогіки та психології: матерыали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 45-47.

Георгадзе, Т. О. (2018) Формування сімейних цінностей в рамках становлення нової української школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 73-76. ISSN ISBN 978-617-7566-25-9

Георгадзе, Т. О. (2019) Функціонування сім`ї в умовах української соціальної політики. Молодь і ринок, 1 (168). pp. 125-129. ISSN 2308-4634

Георгадзе, Т. О. (2019) Процес формування світобачення школяра. Сучасна наука та перспективи: матеріали ІІ Всеукр. Іnternet-конф. молодих вчених. pp. 30-33.

Георгадзе, Т. О. (2019) Аналіз понятійного апарату з проблеми формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку. Інноваційна педагогіка, 19 (1). pp. 156-159. ISSN 2663-6085

Георгадзе, Т. О. (2017) Педагогічні умови формування сімейних цінностей в учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1–2 грудня 2017 р.). pp. 59-61. ISSN ISBN 978-966-916-393-6

Георгадзе, Т. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83260 наукова стаття "Проблема виміру цінностей сімейного життя в учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладах: теоретико-методичні аспекти". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Георгадзе, Т. О. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83264 наукова стаття «Сім’я як джерело захисту і впливу на формування сімейних цінностей сучасної української молоді». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Головкова, М. М. and Кучеренко, Т. В. (2015) Організація позакласної роботи з морального виховання школярів. Педагогика. Наука вчера, сегодня, завтра: zbiór raportów naukowych. pp. 12-16.

Гончарова, О. А. (2014) Модель підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до здійснення інноваційної діяльності. Науковий огляд (4). pp. 72-78.

Гончарова, О. А. and Калужська, Л. О. (2013) Рефлексивний компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 7. pp. 118-123.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2019) Методика навчання англійської мови дітей з особливими освітніми потребами (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 63-65.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2016) Реформування системи методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 22-25 черв. 2016 р.. pp. 32-34.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2014) Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 5 (77). pp. 71-75.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2015) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3 (81). pp. 69-72.

Гончарова, О. А. and Тараненко, Г. Г. (2016) Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект. Філософські обрії (35). pp. 162-173.

Горбань, С. and Придьма, А. (2019) Роль нестандартних уроків географії у сучасній школі. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. статей студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. (2). pp. 29-33.

Гришко, С. В. and Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. (2019) Психолого-педагогічні основи формування еколого-орієнтованих вмінь учнів при вивченні курсу «Загальна географія». Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 21-22 листоп. 2019 р.. pp. 32-34.

Гришко, С. В. and Непша, Я. Ю. (2019) Навчальні екскурсії як форма організації навчально-виховного процесу при вивченні географії. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу, (28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Воли). pp. 332-334.

Гришко, Світлана and Сапун, Тетяна (2019) Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки в шкільній географії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 198-199.

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Здоров’язбережувальні технології як чинник збереження здоров’я дітей та учнівської молоді. In: Сучасні здоровʼязбережувальні технології. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, pp. 343-350.

Д

Дем'яненко, Т. А. and Казьміна, Н. О. (2016) Play-based methods in teaching English grammar. Global changes in Ukraine-global changes in english teaching in Ukraine, march 24-25, 2016. pp. 33-34.

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Участь відповідального батька в правовому вихованні підлітків. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 17-19. ISSN 978-966-916-705-7

Дем`яненко, А. М. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83262 Наукова стаття "До проблеми умов формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об`єднання". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Доброжанова, Н. and Стотика, О. В. (2019) Формування креативності школярів-підлітків засобами джазу в музично-творчій діяльності. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 104-105.

Донець, Ірина and Стецишин, Микола and Хомотюк, Даріна (2016) Роль краєзнавства у вихованні молоді. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали наук.-практ. конф., присяченої 135-річчю від народження професора Й.І. Танатара. pp. 69-70.

Донченко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування екологічних знань в курсі географії загальноосвітньої школи. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 106-107.

Дубінський, О. О. and Постильна, О. О. (2019) Можливості візуальних середовищ для навчання програмуванню дітей шкільного віку. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 102-105.

Ж

Жиряков, О. Ю. and Замуруйцев, О. В. and Пачева, В. М. (2018) Методика організації і проведення оцінювання досягнень учнів 10 класів на уроках історії. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації концепції нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 112-115.

З

Завялова Т. В., Непша О. В, Прохорова Л. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю". 83175.

Землянська, А. В. and Чистикова, М. І. (2019) Метод кроссенсу на уроках літератури: переваги й недоліки. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (24-25 жовтня 2019 р., м. Суми), 3. pp. 178-181.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. (2019) До проблеми інтеграції знань у процесі вивчення української літератури у сучасних закладах загальної середньої освіти. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.,(24-25 жовтня 2019 р., м. Суми), 3. pp. 79-85.

К

Конюхов, С. Л. and Бузаджи, Т. (2016) Використання інтерактивних технологій при вивченні інформатики у загальноосвітній школі. Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 94-97.

Коноваленко, Т. В. (2016) Реальне спілкування на уроці англійської мови. Куьтурне розмаїття й міжкультурна комунікація. pp. 85-87. ISSN 978-617- 7346-47-9

Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2016) Використання новітніх технологій у навчанні іноземної мови студентів-фіологів. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo: east european conference: zbir artykuliw naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.11.2016-30.11.2016). pp. 79-81. ISSN 978-83-65608-28-4-26-0

Карабанов, Є. О. and Гудзан, В. В. (2019) Фітбол-аеробіка та її оздоровча спрямованість в процесі фізичного виховання учнів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 215-216.

Клименко, Володимир (2015) Системне застосування проблемно-символічних сигналів (ППС) у викладанні економіки в школі. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка, 23 квітня 2015. pp. 38-41.

Коваленко, Л. (2018) Роль концертмейстера в процесі підготовки хорового диригента. Zbior artykulow naukowych z konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej zorganizowanej dlia pracownikow naukowych uczelni. pp. 52-54. ISSN 978-83-66030-65-7

Коваленко, Л. В. (2018) Значення вольових якостей в вокально-хоровій діяльності майбутніх вчителів мистецтва. In: Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя", 8-10 листопада 2018 р., Мелітополь.

Коваленко, Л. В. (2014) Основні труднощі сценічного втілення студентами початкових курсів художньо-виконавської інтерпретації музичного твору. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. pp. 158-162. ISSN 978-617-7055-36-4

Коваленко, Л. В. (2015) Основні труднощі виконавського втілення художньої інтерпретації музичного твору студентами-паністами початкових курсів. Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro: zbiór artykułów naukowych, 30.05.2015-31.05.2015. pp. 51-54. ISSN 978-83-65207-17-3

Коваленко, Л. В. (2015) Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до концертно-виконавської діяльності. Nauka I Utworzenie XXI stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje: zbior raportow naukowych. pp. 8-10. ISSN 978-83-63620-19-6

Коваленко, Л. В. (2013) Проблема концертно-сценічної витримки у вітчізняній та зарубіжній науковій літературі. Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 52-55. ISSN 978-617-7055-20-3

Ковальчук, О. В. and Литвин, О. (2019) Позашкільні навчальні заклади як місце реалізації фізкультурно-оздоровчої роботи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 45-48.

Колоніна, Л. Г. (2016) Психолого-педагогічні чинники формування уміння саморегуляції у виконавській діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка музичного мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листоп. 2016 р.. pp. 39-43.

Колоніна, Л. Г. (2016) Методологія формування професійних компетенцій концертмейстерської майстерності майбутніх викладачів музичного мистецтва. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki: zbior artykulow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 97-99.

Колоніна, Л. Г. (2015) Творча самореалізація особистості як чинник самовдосконалості майбутніх викладачів музичного мистецтва. Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2015 р.. pp. 48-52.

Колоніна, Л. Г. (2015) Музична пам’ять як провідна складова діяльності музиканта-виконавця. Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro: zbiör raportöw naukowych, 30.05.2015-31.05.2015. pp. 64-67.

Колоніна, Л. Г. (2018) Фактор “зрілості” як передумова формування індивідуальної освітньої траєкторії в умовах фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 55-60. ISSN 978-617-7566-48-8

Колоніна, Л. Г. (2017) Актуалізація питання індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 51-53.

Колоніна, Л.Г. (2018) Актуалізація питання індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті цивілізаційних освітніх тенденцій і сучасної педагогіки вищої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 214-219. ISSN 2219-5203

Кондратенко, А. І. and Сапун, Т. О. (2019) Формування дослідницької компетенції слухачів Малої академії наук в секції географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 23-26.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2018) Формування життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови на заняттях з методики. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету): Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 134-137.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Тенденції розвитку методики навчання англійської мови в Україні. Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування: матеріали дискусійного форуму. pp. 139-141.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Інноваційна спрямованість практичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови. Мова. Свідомість. Концент (6). pp. 247-250.

Коноваленко, Т. В. and Жукова, Г. Д. (2018) Створення умов для ситуативно спрямованого навчання англомовного говоріння. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.ї конф.. pp. 279-284.

Коноваленко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2018) Новые ИТ-технологии в обучении английскому языку. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 14–16 черв. 2018 р.. pp. 141-143.

Коноваленко, Т. В. and Рутковська, А. М. (2018) Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 284-288.

Коробченко, А. А. (2014) Виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі навчання природничим дисциплінам. Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації. pp. 229-230.

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. (2019) Музична стимуляція на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 41-43.

Крамаренко, Р. (2014) Результати педагогічного експерименту із використання кімнатних рослин. Студентський меридіан (13). pp. 13-14.

Круковець, Є. and Наумук, Ірина (2017) Використання інтернет-технологій на уроках інформатики. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 157-160. ISSN 978-617-7346-69-1

Кірсанова, С. С. and Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2017) The use of new technologies in the process of philological faculty students foreign language teaching. World science, 3 (11). pp. 11-12. ISSN 2413-1032

Л

Логвіна-Бик , Т. А. and Бик , Н. В. (2015) Процес навчання біології як фундамент для розвитку особистості учня. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (25 листопада 2015 р.). pp. 289-293.

Логвіна-Бик , Т. А. and Шумейко, І. (2015) Розвиток особистості учня на уроках біології. Роль освіти у формуванш життєвих цінностей молоді: матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (30 жовтня 2015 р.). pp. 216-217.

Логвина-Бык, Т. А. (2015) Школьная биология - основа для развития личности учащегося. Акутальные проблемы и результаты исследований в области биологического и экологического образования: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (24-26 ноября 2015 г.) (14). pp. 119-122.

Лагута, А. (2019) Формування навичок естрадно-джазового вокалу в умовах культурно-дозвіллеєвих закладів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 138-139.

Левада, Ольга and Іванова, Валентина and Непша, Олександр (2018) Формування картографічних компетентностей в шкільному курсі географії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: "Педагогіка", 21 (2). pp. 78-86.

Левіна, Л. Д. and Конюхов, С. Л. (2019) Можливості Cospaces Edu для створення віртуальної реальності у навчанні. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 180-182.

Логвина-Бык, Т. А. and Бык, Н. В. (2018) Развитие методики преподавания биологии в русле реформирования образования. Перспективные направления исследований в методике обучения биологии и экологии: сб. ст. Междунар. научн.-практ. конф., 19-22 нояб. 2018 г. (16). pp. 245-248.

Логвина-Бык, Т. А. and Бык, Н. В. (2018) Актуальные проблемы методики обучения биологии в современной школе. Биологическое и экологическое образование: проблемы, состояние и перспективы развития: материалы V-й Международной научно-практической онлайн-конферен-ции «Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: проблемы, состояние и перспективы развия. pp. 195-199.

Логвина-Бык, Т. А. and Бык, Н. В. (2017) Методические идеи В.В.Половцова в области биологического и экологического образования. Методика обучения биологии и экологии: истоки и перспективы развития: сб. статей Герценовских чтений, посвященных вкладу В.В.Половцова в развитие методики обучения биологии и экологии (3). pp. 39-45.

Логвіна -Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2016) Формування свідомості школяра як основа для вирішення актуальних проблем природничої освіти. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищій школі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 16 вересня 2016 р.). pp. 66-67.

Логвіна-Бик, Т. А. (2014) Теоретичні основи управління навчальним процесом. Наковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (47). pp. 164-168.

Логвіна-Бик, Т. А. (2014) Теоретичні основи управління навчальним процесом. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. зб. наук. праць (47). pp. 164-168.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2019) Актуальні питання біологічної освіти у школі. Актуальні питання біологічної науки: зб. стат. V Міжнар. заочної наук.-практ. конф.. pp. 248-252.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Охорона навколишнього середовища шлях до нового буття людини. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 109-113. ISSN 978-966-2489-61-3

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2018) Реалізація інтегрованого підходу в освітній галузі в навчанні майбутнього вчителя біології. Virtus Scientific Journal, 1 (23). pp. 116-120. ISSN 2410-4388 (Print), 2415-3133 (Online)

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2016) Традиційні та інноваційні підходи до викладання біології. Вплив досягнень психологічних і педагогічнх наук на розвиток сучасного суспільства: матеріали міжнар. наук.-паркт. конф. (Харків, 11-12 березня 2016). pp. 14-18.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Розробка квітників як умова відтворення ресурсів для життя людини у сприятливому навколишньому середовищі. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 19-21.

Логвіна-Бик, Т. А. and Мангуш, І. Ю. (2019) Формування дослідницьких вмінь у школярів при вивченні розділу "Рослини". Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку: Ч. 3 тези доп. XXII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 04 листопада. pp. 22-26.

Логвіна-Бик, Т. А. and Потапова, О. М. (2019) Сучасні освітні технології на уроках біології. Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку. Ч. 3 тези доп. XXII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 04 листопада. pp. 26-31.

Логвіна-Бик, Т. А. and Ревіна, Д. О. (2019) Формування біологічного мислення при навчанні біології у загальноосвітніх закладах. Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку. Ч. 3: тези доп. XXII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 04 листопада 2019 р.. pp. 16-21.

Ляпунова, В. А. (2014) Мовна толерантність як основа комунікативної компетенції майбутнього педагога. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. pp. 204-213.

М

Мачинська, Наталія and Комарова, Юлія (2015) Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 240-246. ISSN 2219-5203

Мачинська, Наталія (2014) Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 55-59. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. and Мільчевська , Г. С. (2015) Функції, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 43 (96). pp. 224-229. ISSN 1992-5786

Меркулова, Н. В. and Мільчевська, Г. С. (2016) Управлінські відносини в системі соціальної роботи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота: зб. наук. пр., 2 (39). pp. 144-147.

Мажара, Н. С. and Устінова, Л. М. (2019) Вивчення біографії письменника в контексті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 151-157.

Маловічко, О. and Конюхов, С. Л. (2017) Застосування спеціалізованого педагогічного програмного комплексу у процесі вивчення програмування у восьмому класі. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (4). pp. 38-55. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Матюха, Г. В. and Азарова, Є. В. (2015) Методика навчання старшокласників самостійного розширення словникового запасу для реалізації англомовного спілкування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (40). pp. 421-427.

Матюха, Г. В. and Азарова, Є. С. (2015) Методика навчання старшокласників самостійного розширення словникового запасу для реалізації англомовного спілкування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб.наук.пр. (40). pp. 421-427.

Матюха, Г. В. and Вітківська, Л. В. (2018) Вплив вікових особливостей на навчання старшокласників читання англійською мовою. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2018 р.: зб. тез. pp. 113-116.

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Баранцова, І. О. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Чорна, О. О. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Матюха, Г. В. and Корнієць, Т. В. (2016) Інтенсивна методика вивчення мов Д. Ю. Петрова. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: On-line збірник матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ.конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 205-207.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. pp. 295-301.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Організація іншомовної практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 верес. 2015 р.. pp. 162-164.

Матюха, Г. В. and Ланцева, В. С. (2015) Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. pp. 295-301.

Матюха, Г. В. and Однороманенко, М. В. (2016) Метод двох поліглотів у вивченні англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: On-line збірник матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ.конф., 23-24 верес. 2016 р.. pp. 207-210.

Матюха, Г. В. and Соколова, А. С. (2019) Розвиток м’яких навичок при навчанні школярів англійської мови. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. pp. 45-47.

Мержева, Л. Ф. (2013) Феномен диригентсько-педагогічної техніки вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (14). pp. 114-118.

Н

Надольська, Ю. А. (2012) Впровадження сучасних інформаційних технологій у вивченні німецької мови як другої іноземної. Лінгвістика та Літературознавство, 7 (1). pp. 249-255.

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні німецької мови основної школи. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 179-184. ISSN 978-617-7566-80-8

Насалевич, Т. В. and Харченко, Т. І. (2019) Використання інтернет ресурсів у навчанні англійської мови. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 184-187. ISSN 978-617-7566-80-8

Непша, О. В. (2019) Шкільна геологічна екскурсія як засіб екологічного та національно-патріотичного виховання. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 122-123.

Непша, О. В. (2019) Аксіологічний та культурологічний підходи до національно-патріотичного виховання учнів старшої школи в туристично-краєзнавчій діяльності. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 25-29.

Непша, О. В. and Онищенко, С. С and Передерій, Д. М. (2019) Організація спостережень в природі в шкільному курсі географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(54)). pp. 22-26. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Опашко, Г. І. and Рішко, А. Р. (2020) Формування картографічних знань в шкільному курсі географії. Актуальные научные исследования в современном мире, 6 (2(58)). pp. 111-115. ISSN 2524-0986

Непша, Олександр (2019) Потенціал шкільного курсу географії у проведенні національно-патріотичного виховання учнів. Вільна країна.

Непша, Олександр and Прохорова, Лариса and Зав’ялова, Тетяна (2019) Методичні підходи до роботи з картографічними посібниками на уроках географії. In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці. Посвіт, Конін-Ужгород-Київ, pp. 130-139. ISBN 978-617-7835-32-4

О

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сердюк, І. М. and Купчак, Є. О. and Бурцева, Є. О. (2019) Внутрішній портал вчителя як засіб оптимізації навчального процесу загальноосвітньої школи. Інженерні та освітні технології, 7 (1). pp. 89-108. ISSN 2307-9770

П

Платонов, В. Н. and Негода, Н. С. (2015) Приоритеты в методике лыжной подготовки в школе. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1а). pp. 130-134. ISSN 2225-5486

Полівеса, О. С. and Ненько, О. М. (2019) Оптимізація процесу фізичного виховання учнів початкових класів в умовах сільської загальноосвітньої школи. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). pp. 95-100.

Прохорова, Л. А. (2019) Екологічна освіта в шкільному курсі географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 69-73.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. and Непша, О. В. (2019) Основні принципи побудови шкільного курсу географії в Україні. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 214-219.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування основ наукового світогляду учнів під час вивчення шкільного курсу географії. Інноваційні процеси в науці та освіті : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (23 жовтня 2019 року). pp. 45-46.

Прохорова Л. А., Зав'ялова Т. В., Непша О. В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Екологічна освіта в міжпредметних зв'язках географії і біології». 72923.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування геолого-геоморфологічних навичок та вмінь учнів на уроках географії в освітніх установах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 123-127. ISSN 1992-5786

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Міжпредметні зв’язки геологічних знань з предметами природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах. Інноваційна педагогіка, 3 (10). pp. 43-46. ISSN 2663-6085

Прохорова, Лариса and Непша, Олександр and Зав’ялова, Тетяна (2019) Проблеми формування геолого-геоморфологічних понять у шкільному курсі географії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 234-236.

Прохорова, Лариса and Непша, Олександр and Зав’ялова, Тетяна (2019) Формування екологічного світогляду молоді в системі загальносвітня школа-заклад вищої освіти. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 147-151.

Проценко, Андрій (2019) Специфіка професійної діяльності учителя фізичної культури. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019 р.) (21). pp. 212-215. ISSN 2523-4900

Р

Ратко, М. В. (2018) Методолого-інструментальні засади виховання світоглядних уявлень старшокласників у процесі освоєння цінностей художньої культури. Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка: зб. наук. пр. (7/39). pp. 211-223. ISSN 2313-2094

Ратко, М. В. and Римар, Л. А. (2017) Організаційно-технологічні особливості застосування командно-групових та фронтальних форм ігрової діяльності на уроках музичного мистецтва. Мистецтво та освіта (3). pp. 25-33. ISSN 2308-8885

Рибалко, Н. М. (2016) Особливості побудови навчально-виховного процесу під час вивчення учнями іноземних мов: історико-педагогічний аспект. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. (20 (2)). pp. 163-173. ISSN 2308-3778

Рибалко, Н. М. (2016) Соціальні передумови виникнення ідей організації системи вивчення іноземних мов (на матеріалах аналізу досліджень зарубіжних мовознавців). Молодь і ринок (6). pp. 150-154.

Рябуха, Т. В. and Харченко, Т. І. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. (2020) Short films in foreign language teaching: методичні рекомендації щодо використання короткометражних фільмів у навчанні іноземних мов. [Teaching Resource]

С

Садова, Т. О. (2016) Принципи здійснення функцій керівника навчальним закладом освіти. Pedagogika. East European Conference: zbi?r artyku??w naukowych. konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (29.11.2016 - 30.11.2016). pp. 78-80. ISSN 978-83-65608-28-4

Садова, Т. О. and Дем`яненко, А. М. (2017) Аналіз впливу медіаресурсів на формування родинних цінностей в учнівської молоді. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 239-242. ISSN 978-617-7346-69-1

Саприкін, В. В. (2019) Система екологічного виховання учнів основної школи на уроках географії. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. стат. студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. (2). pp. 114-117.

Сегеда, Наталя (2009) Гуманитарные доминанты профессионального роста преподавателя высшей школы. Педагогическое образование в эпоху перемен: Результаты научных исследований и их использование в образовательной практике. pp. 285-290. ISSN 978-5-8064-1351-3

Сердюк, А. М. and Антоненко, В. А. and Василюк, Л. А. and Чорнобай, В. В. (2019) Формування екологічної культури учнів в шкільному курсі географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 74-76.

Сердюк, Алла and Антоненко, Віталій and Василюк, Людмила (2019) Екологічне виховання учнів на уроках географії та в позаурочній діяльності. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 16-20. ISSN 2523-4900

Стотика, І. Г. and Власенко, Е. А. and Сопіна, Я. В. and Стотика, О. В. (2018) Теорія і практика акомпанементу: [навчально-методичний посібник до курсу «Концертмейстерський клас» та «Основи праці в студії» для студентів мистецьких спеціальностей]. МДПУ, Мелітополь.

Т

Таблер, Т. І. (2019) Використання інтерактивного контенту в електронних освітніх ресурсах у навчальному процесі сучасної школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 7 (1). pp. 54-66. ISSN 2521-1234 online

Тамбовцев, Г. В. and Іванова, В. М. and Непша, О. В. (2019) Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (1(45)). pp. 44-49. ISSN 2524-0986

Тамбовцев Г. В., Іванова В. М., Непша О. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об’єктів". 91574.

Терещенко, С. В. (2016) Художньо-естетичний потенціал інтегрованих уроків музики у розвитку креативності підлітків. In: Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: ІІ Міжнар. конф. молодих учених і студ., 6-7 жовт. 2016, м. Одеса.

Терещенко, С. В. (2012) Культурні смисли становлення поняття "увага особистості". In: Антропологічні виміри науки й освіти: досягнення та перспективи: V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 вересня 2012, м. Мелітополь.

Терещенко, С. В. (2015) Використання інноваційних технологій у формуванні креативної компетентності підлітків. Сборник научных докладов. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория, 1. pp. 68-71. ISSN 978-83-65207-11-1

Терещенко, С. В. (2014) Креативна компетентність як чинник формування особистості учня-підлітка. In: Мистецька освіта: традиції і новації: Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р., м. Мелітополь.

Терещенко, С. В. (2017) Організаційно-педагогічний супровід розвитку керативності підлітків на інтегрованих уроках музики. Pedagogika. nowoczesne badania podstawowe i stosowane: zbiórartykułów naukowych, 29.04.2017-30.04.2017. pp. 12-16. ISSN 978-83-65608-53-6

Терещенко, С. В. (2015) Креативна компетентність як передумова формування особистості учнів-підлітків на уроках музичного мистецтва. Проблемы современного педагогического образования, 47 (4). pp. 156-162.

Терещенко, С. В. (2018) Мистецький аспект сутності креативності підлітків у контексті актуальних методологічних підходів. In: Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя", 8-10 листопада 2018 р., Мелітополь.

Терещенко, С. В. (2015) Креативність як критерій людиномірності особистісного зростання субєктів навчального процесу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (14). pp. 378-382. ISSN 2219-5203

Терещенко, С. В. (2015) Формування креативної компетентності підлітків на уроках художньо-естетичного циклу. In: Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: І Міжнар. конф. молодих учених та студентів, 16-17 лют. 2015 р., м. Одеса.

Терещенко, С. В. (2019) Аналітико-діалогічна технологія для культурного зростання особистості впродовж життя засобами мистецтва. In: Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя", 7-9 листопада, м.Мелітополь.

Терещенко (Чиркова), С.В. (2013) Формування творчої особистості учнів на уроках художньої культури. In: Художня культура і освіта: традиції,сучасність, перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2013 р., м. Мелітополь.

Терещенко (Чиркова), С. В. (2012) Специфіка культури музично-педагогічної творчості учителя музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр.. pp. 156-159. ISSN 2411-2135

Терещенко (Чиркова), С. В. (2013) Особливості художньо-образного мислення молодших підлітків у процесі навчання музиці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 14 (19). pp. 176-180. ISSN 2311-2220

Ф

Федоренко, Дар’я (2013) Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування екологічної культури старшокласників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 233-236. ISSN 2219-5203

Федорова, О. В. and Атрошенко, Т. Ю. (2014) Формування духовних цінностей учнів у контексті допрофільної підготовки. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 48-50. ISSN 978-617-7055-73-9

Федорова, О. В. and Георгадзе, Т. О. (2018) Формування християнських сімейних цінностей в учнів основої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 45-50. ISSN 2219-5203

Х

Харченко, Ю. Т. (2019) Професійна культура концертмейстера закладу вищої освіти: теоретико-методологічний аспект. Молодь і ринок (4). pp. 145-152. ISSN 2308-4634

Харченко, Ю. Т. (2016) Дослідження проблеми формування художнього смаку підлітків засобами мистецтва. Pedagogika.nauka wczoraj, dziś, jutro: zbiór artykułów naukowych, 28.02.2016 (1). pp. 16-20. ISSN 978-83-65207-70-8

Харченко, Ю. Т. (2017) Самоорганізація як чинник підвищення рівня професійної культури концертмейстера вищого навчального закладу. Pedagogika. nowoczesne badania podstawowe i stosowane: zbiórartykułów naukowych, 29.04.2017-30.04.2017. pp. 52-53. ISSN 978-83-65608-53-6

Харченко, Ю. Т. (2017) Самоосвіта як складова підвищення професійної майстерності концертмейстера вищого навчального закладу. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki: zbiórartykułów naukowych, 28.02.2017. pp. 39-41. ISSN 978-83-65608-44-4

Харченко, Ю. Т. (2018) Історико-педагогічні передумови становлення педагогічної культури концертмейстера. Science, research, development: monografia pokonferencyjna (3). pp. 10-13. ISSN 978-83-66030-15-2

Харченко, Ю. Т. (2018) Шляхи становлення професійно-педагогічної культури концертмейстера вищого навчального закладу. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 29.04.2018-30.04.2018, 4. pp. 34-36. ISSN 978-83-66030-21-3

Харченко, Ю. Т. (2019) Особливості художньо-творчої діяльності концертмейстера закладу вищої освіти. Science, research, development: monografia pokonferencyjna (13). pp. 73-76. ISSN 978-83-66030-77-0

Харченко, Ю. Т. (2016) Педагогічні орієнтири формування художнього смаку підлітків. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали XXIV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 78-80.

Харченко, Ю. Т. (2016) Ціннісно-смислові орієнтації концертмейстера щодо творчого саморозвитку в системі сучасної освіти. Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 берез. 2016 р.. pp. 113-115.

Харченко, Ю. Т. (2017) Безперервна освіта як чинник професійного саморозвитку і самореалізації концертмейстера. Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2017 р.. pp. 145-149. ISSN 978-617-7566-08-2

Харченко, Ю. Т. (2018) Сутність та складові професійної культури концертмейстера закладу вищої освіти. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 листоп. 2018 р.. pp. 130-134. ISSN 978-617-7346-14-1

Харченко, Ю. Т. (2018) Професійно-педагогічна культура концертмейстера вищого навчального закладу: компоненти, рівні сформованості. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи. pp. 259-261. ISSN 978-617-7566-25-9

Харченко, Ю. Т. (2019) Особливості творчої співпраці викладача і концертмейстера на заняттях з народно-сценічного танцю. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 159-162. ISSN ISBN 978-617-7823-05-5

Харченко, Ю. Т. (2019) Комунікативна компетентність концертмейстера закладу вищої освіти як умова успішної професійної діяльності. Інноваційна педагогіка, 2 (19). pp. 121-124. ISSN ISSN 2663-6085

Христова, Т. Є. (2017) Тестування рухових здібностей школярів: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізична культура». [Teaching Resource]

Христова, Т. Є. and Андронов, А. В. (2017) Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в умовах сучасної школи. Бъдещите изследвания – 2017: материали за XIII междунар. науч.-практ. конф. (15-22 февруари 2017 г.), 7. pp. 12-14. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. and Казакова, С. М. (2005) Використання навчально-наукового комплексу в системі безперервної біологічної освіти. Постметодика, 62-63 (4-5). pp. 29-33. ISSN 1815-3194

Христова, Т. Є. and Лущай, С. М. (2017) Педагогічні умови підготовки вчителя фізичної культури до виховної роботи зі школярами. Aplikovan? v?deck? novinky – 2017: мateri?ly XIII Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-30 ?ervenc? 2017 г., Praha) (3). pp. 60-62. ISSN 978-966-8736-05-6

Худякова, А. А. (2018) Узгодженість педагогічного впливу батьків і педагогів як важлива умова виховання моральної відповідальності учнівської молоді. Сучасні інновації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 35-36. ISSN 978-966-916-705-7

Худякова, А. А. (2018) Психолого-педагогічні умови морального виховання учнівської молоді в закладах позашкільної освіти. WayScience (3). pp. 1434-1437.

Худякова, А. А. (2018) Теоретико-методологічний аспект формування моральної відповідальності учнівської молоді. Пріоритети сучасної науки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовт. 2018 р., 2. pp. 32-33.

Худякова, А. А. (2018) Вікові особливості формування моральної відповідальності учнівської молоді в сучасних умовах. Вісник Чернігівського університету. Серія: Педагогні науки (9). pp. 11-16. ISSN 076-586X

Худякова, А. А. and Волкова, В. А. (2018) Використання методу проектів у роботі з учнівською молоддю в позашкільних навчальних закладах. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 70-72.

Ч

Чиркова, Світлана (2013) Увага як особистісний феномен. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 237-239. ISSN 2219-5203

Чорна, А. В. and Барієва, А.І. (2016) Характеристика інтерактивного курсу «Програмування». Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 27-31. ISSN 978-617-7346-32-5

Чистикова, М. І. (2019) Фотоквест як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 276-279.

Чорна, А. В. (2019) Інтерактивна панель, як засіб професійного розвитку вчителя. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю. pp. 291-295.

Чорна, А. В. (2018) Можливості використання мобільного додатку Lightbot: Code hour. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р, Дніпро). pp. 1478-1482.

Чорна, А. В. and Шиян, І. О. and Компанієць, А. А. and Демченко, О. О. (2018) Функціоналіні особливості мобільного додатку для підготовки абітурієнтів до ЗНО. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 13-16.

Ш

Шаров, С. В. and Козлов, С. (2016) Розробка програмно-педагогічного засобу з предмету «Основи здоров’я». Інформаційно-комунікаційні технології навчання: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 118-122.

Шаров, С. В. and Корзун, Н. (2017) Значення вчителя інформатики в інформаційному суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. pp. 370-372.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Шаров, С. В. (2020) Сертифікаційна програма «Візуалізація художнього слова та інфо-медійна грамотність». МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79365 Комп`ютерна програма "Мобільний додаток "Історія України ЗНО 2018". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шмельова, Ю. and Постильна, О. О. (2017) Електронний зошит на уроках образотворчого Мистецтва в початковій школі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 290-293. ISSN 978-617-7346-69-1

This list was generated on Sun Mar 29 18:21:14 2020 EEST.