МДПУ репозиторій

Елементи, в которих рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: K | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Число елементів: 257.

K

Karabanov, Yevgen (2014) Methodological foundations of software classes in physical education students by means of kettlebell lifting [Методичні основи програмних занять з фізичного виховання студентів засобами гирьового спорту]. Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science: proceedings of the 1 International Academic Conference, I. с. 660-663.

S

Solonenko, A. N. та Khromyshev, V. A. та Maltsev, E. I. та Bren , A. G. (2014) Amino acid content of benthic macroscopic growths of algae and sediments in hypersaline water bodies. International Journal on Algae , 14 (4). с. 392-491.

Є

Євсюков, Олександр (2014) Змістовні аспекти організації факультативів у магістратурі «Педагогіка вищої школи». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 165-169. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2014) Аналіз морального виховання у працях радянських і сучасних дослідників: історичний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 261-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). с. 260-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. та Андрєєва, О. А. (2014) Семантико-стилістичні особливості мовотворчості сучасних українських письменників (на прикладі твору Любка Дереша "Голова Якова"). Мова. Свідомість. Концепт (4). с. 95-99. ISSN 978-617-7055-81-3

Єрмоленко, С. І. та Чупрун, Л. Л. (2014) Лінгводидактичні засади наступності у вивченні синтаксису (8-9 класи). Мова. Свідомість. Концепт (4). с. 292-296. ISSN 978-617-7055-81-3

Єрмоленко, Світлана (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 260-265. ISSN 2219-5203

І

Іваненко, В. В. (2014) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 164-169.

А

Абдураман, А. Ш. (2014) Здоров'я як потреба студентської молоді. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 112-113.

Аджігеряєва, Сільвія (2014) Формування культури педагогічної взаємодії майбутніх викладачів іноземної мови в умовах магістратури: обґрунтування актуальності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 161-164. ISSN 2219-5203

Акулова, Н. Ю. (2014) Кіноінтерпретація казки-повісті О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу»: до проблеми трансформації авторської модальності. «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матер. Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.). с. 8-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) «Бездна» Леонида Андреева и Антона Коскова: интермедиальный аспект. Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр: сб. науч. тр.. с. 111-116.

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). с. 3-9.

Акулова, Н. Ю. та Дацева, А. В. (2014) Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі В. Підмогильного. Молодий вчений, 1 (04). с. 59-62.

Акулова, Н. Ю. та Дацева, А. В. (2014) Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько «Якби». Молодий вчений, 4 (07). с. 20-24.

Александров, Денис (2014) Проблема гармонізації системи освітянських вимог і професійних запитів студентства за умов трансформації інституту освіти. Versus (3). с. 83-87. ISSN 2310-4562

Александров, Денис та Солоненко, Анатолій (2014) Професійні експектації студентства в умовах освітньої реформи: методологічний аспект. Versus (4). с. 45-49. ISSN 2310-4562

Антоненко , О. М. (2014) Хорова культура Запорізького краю 1944–1991 років: провідні тенденції розвитку. Мистецтвознавчі записки (25). с. 119-129.

Аніщенко, Олена (2014) Скарбниця педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (на прикладі наукової організації праці у школі). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 15-19. ISSN 2219-5203

Афанасьєва, Людмила (2014) Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору. Versus (3). с. 34-40. ISSN 2310-4562

Афтаназів, І.С. та Бойко, О.О. та Свідрак, І.Г. та Стоцько, Р.З. та Строган, О.І. (2014) Досвід моделювання робочої камери віброкавітатора. Сучасні проблеми моделювання (1). с. 7-10.

Б

Батліна, Людмила (2014) Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 20-24. ISSN 2219-5203

Бойко, Микола (2014) Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті. Versus (4). с. 99-104. ISSN 2310-4562

Бортникова, Анастасія (2014) Культурний простір буття genius loci (на прикладі топосів Дому й родинного Вогнища). Versus (4). с. 123-129. ISSN 2310-4562

Будько, Марина (2014) Біблійний досвід знечуження Чужого в контексті ксенологічних шукань сьогодення. Versus (4). с. 78-84. ISSN 2310-4562

Будько, Марина та Троїцька, Олена (2014) Виховання людини культури: культурологічні інтенції нової освіт-ньої методології. Versus (3). с. 41-47. ISSN 2310-4562

Білогур, Влада (2014) Сучасна людина як «рефлексивна монада». Versus (4). с. 67-72. ISSN 2310-4562

Білюнас, Анастасія (2014) Реалізація системи формування математичної культури учнів старшої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 245-249. ISSN 2219-5203

Біницька, Катерина та Нікитенко, Дмитро (2014) Особливості сучасного стану системи економічної освіти в Україні. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (17). с. 25-29. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

В

Вахняк, Надія та Божко, Анжела (2014) Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 232-237. ISSN 2219-5203

Вахняк, Надія та Чуксіна, Ріта (2014) Формування у дошкільників екологічної компетентності щодо світу птахів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 238-242. ISSN 2219-5203

Войтович, Ігор (2014) Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 243-247. ISSN 2219-5203

Волков, О. Г. (2014) Логіка: методичний посібник. [Навчальний матеріал]

Волков, О. Г. та Землянський, А. М. (2014) Історія філософії: практикум. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Волков, Олександр (2014) Екзистенціальна діалектика педагогічного дискурсу: трансмісія станів існування. Versus (4). с. 33-38. ISSN 2310-4562

Волков, Олександр (2014) Моральна ініціація і трансмісія в педагогічному дискурсі. Versus (3). с. 75-82. ISSN 2310-4562

Волікова, Марина (2014) Позиція А.С. Макаренка щодо морально-етичної складової статевого виховання: контекстний підхід. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 250-255. ISSN 2219-5203

Воробйова, Любов (2014) Світоглядна основа освіти: філософський пошук універсальності. Versus (3). с. 53-58. ISSN 2310-4562

Вєзиров, Тимур (2014) Підготовка майбутніх магістрів у системі інтеграції ВНЗ на основі віртуального інформаційно-освітнього середовища. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 110-114. ISSN 2219-5203

Віндюк, Андрій (2014) Використання проблемних методів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 25-30. ISSN 2219-5203

Г

Голозубов, Олександр (2014) Діалог у проблемному полі християнської етики (розвиваючи бахтінські концепти). Versus (4). с. 73-77. ISSN 2310-4562

Гончарук, А. О. (2014) Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Управління розвитком (3). с. 145-147. ISSN ISSN 2413-9610

Грицай, Наталія (2014) Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 248-254. ISSN 2219-5203

Гришко, С. В. та Гришко, В. В. (2014) Проблеми бонітування ґрунтів Запорізької області на сучасному етапі оцінки земельних ресурсів. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 106-112.

Гришко, С. В. та Садова, Т. О. (2014) Геоекологічна оцінка схилів узбережжя Азовського моря (на прикладі Ботієвської ділянки). Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів (Севастополь, 14-16 квітня 2014 р.). с. 36-38.

Гузь, Володимир та Гузь, Наталія (2014) Модернізація дидактичної системи формування екологічної культури учнів у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 126-130. ISSN 2219-5203

Гуренко, Ольга (2014) Методологічні підходи до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 31-38. ISSN 2219-5203

Гуров, Сергій (2014) Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей у період до XVIII ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 39-44. ISSN 2219-5203

Д

Даценко, Л. М. (2014) Фізична географія Запорізької області. Хрестоматія. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7055-62-3

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно- західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 3-7.

Даценко, Л. М. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. та Прохорова, Л. А. та Матвєєва, О. В. (2014) Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю). с. 81-85.

Даценко, Л. М. та Молодиченко, В. В. та Непша, О. В. (2014) Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан. Інший. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Давиденко, Леонід (2014) Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 115-118. ISSN 2219-5203

Данченко, О. О. та Здоровцева, Л. М. та Пащенко, Ю. П. та Яковійчук, О. В. та Рубан, Г. В. (2014) Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей. The Ukrainian biochemical journal, 86 (5). с. 231.

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно-західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 3-7.

Де Роберти, Е. В. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2014) Евгений де Роберти. Сочинения: в 4 т. Т. 1. Социология. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Денисенко, Н. В. та Мілько, Н. Є (2014) Відтворення інверсії як перекладознавча проблема. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. (5). с. 127-137. ISSN ISSN 2412-933X

Довгань, Оксана (2014) Сучасна інноваційна практика професійної мистецької освіти: можливості переходу на епістемологічні засади. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 131-135. ISSN 2219-5203

Додонова, Віра (2014) Методологічні настанови постмодернізму: від поетичного мислення до поетичної раціональності. Versus (4). с. 55-61. ISSN 2310-4562

Дольська, Ольга (2014) Поняття «система» й аспекти її вивчення у філософії та науці. Versus (4). с. 90-98. ISSN 2310-4562

Дороніна, Тетяна (2014) Ґендерний вимір освітнього менеджменту: аналіз дискурсивних практик. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 15-20. ISSN 2219-5203

Дубяга, Світлана (2014) Професійна спрямованість учителя на формування духовно-моральних цінностей молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 255-259. ISSN 2219-5203

Душечкіна, Наталія (2014) Інтеграція економічної та екологічної освіти у вимірах сталого розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 256-260. ISSN 2219-5203

Дущенко, Ольга (2014) Особливості використання інтернет-технологій в освіті. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 325-330. ISSN 2219-5203

Е

Еремина, Лилия (2014) Тренинг в воспитательном процессе в контексте подготовки воспитанников школ интернатного типа к будущей семейной жизни. Global scintific unitu 2014. с. 166-169.

Ж

Житнік, Тетяна (2014) Механізм формування художньо-творчої самоактивності у старших дошкільників засобами живопису. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 136-141. ISSN 2219-5203

Журавльова, Лариса та Кисличенко, Вікторія (2014) До проблеми навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 170-174. ISSN 2219-5203

Журавльова, Лариса та Овсяннікова, Галина (2014) Педагогічні умови формування англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 266-270. ISSN 2219-5203

З

Зав’ялова, Т. В. (2014) Екологічні проблеми ґрунтів Північного Приазов’я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 38-40.

Заворотна, Я. В. (2014) Підготовка магістрів до використання системного підходу під час організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (41). с. 196-202. ISSN 2312-5993

Захарчук, Мар’яна та Закаулова, Юлія (2014) Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 21-28. ISSN 2219-5203

Захаріна, Євгенія (2014) Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 271-276. ISSN 2219-5203

Землянська, А. В. (2014) Суголосність ідей німецького романтизму із творчими пошуками українських митців слова «переходової доби». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. Ч. 1, 1 (284). с. 42-51.

Землянська, А. В. та Кольцова, О. Т. (2014) Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Харків-ського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Ч. 1, 1 (77). с. 40-48.

Землянська, А. В. та Стрілець, О. В. (2014) Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Національного універ-ситету острозька академія». Серія: Філологічна (45). с. 114-116.

Землянська, А. В. та Стрілець , О. В. (2014) Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова. Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. с. 122-129.

Землянський, Анатолій (2014) Історична свідомість як детермінанта гармонізації розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві. Versus (4). с. 39-44. ISSN 2310-4562

К

Канарова, Ольга (2014) Культурно-освітній простір дитини в сучасному навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 29-33. ISSN 2219-5203

Канарова, Ольга (2014) Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогіних дослідженнях. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 45-49. ISSN 2219-5203

Коваль, Оксана (2014) Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 277-282. ISSN 2219-5203

Ковач, Артур (2014) Цілі та зміст історичної освіти в народних школах Підкарпатської Русі (1919-1938 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 266-271. ISSN 2219-5203

Кожевникова, А. В. (2014) Специфіка сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (9). с. 46-53. ISSN 2307-4914

Кожевникова, А. В. (2014) Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (25). с. 83-88. ISSN 2310-0893

Кожевникова, А. В. та Садова, Т. О. (2014) Вплив управлінської культури на процес підготовки майбутніх магістрів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). с. 515-519. ISSN 1992-5786

Кожевникова, А. В. та Садова, Т. О. (2014) Історичне становлення гри у формуванні та розвитку особистості. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki - 2014: materia?y X Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 20. с. 8-10.

Колесниченко, Наталя (2014) Організація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології щодо набуття ними іншомовної компетенції у процесі професійної підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 175-179. ISSN 2219-5203

Конох, Анатолій (2014) Професіонально-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 180-183. ISSN 2219-5203

Конох, Олена (2014) Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 184-188. ISSN 2219-5203

Копєйцева, Л. П. (2014) Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші. Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней (273). с. 155-157.

Копєйцева, Л. П. (2014) Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука «Мальви». Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (77). с. 48-55.

Корж, Олена (2014) Формування релігійно-національної ідентичності як педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 272-276. ISSN 2219-5203

Котова, О. В. та Суханова, Г. П. (2014) Взаємодія музики і здоров’я як чинник фізичного розвитку дітей. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 252-257.

Кочубей, Тетяна (2014) Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 34-38. ISSN 2219-5203

Кошелев, Александр (2014) Состояние, использование и охрана запасов водоплавающих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины в конце ХХ века (1988-1998 гг.). Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера, ХI (3). с. 1-11.

Кошелєв, Олександр та Кошелєв, Василь та Ніколенко, Олександр та Писанець, Олександ (2014) Принципи і підходи до гармонізації екологічної підготовки майбутніх педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 283-293. ISSN 2219-5203

Кримчак, Віта Олександрівна (2014) Кадровий менеджмент в сучасній організації. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів та студентів "Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення", 12, Кам’янець-Подільський.

Кубанов, Руслан (2014) Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 294-301. ISSN 2219-5203

Кулінка, Юлія (2014) Педагогічний концепт використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 189-194. ISSN 2219-5203

Кунінець, Олеся (2014) Діагностика глухих дітей молодшого шкільного віку залежно від діапазону сприйманих частот за медико-педагогічною класифікацією Л.В. Неймана. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 277-281. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Удосконалення сучасної освітньої політики в Україні як умова функціонування системи освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 331-338. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Трансформація ідей морального виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ–початку XXI століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 282-287. ISSN 2219-5203

Л

Лаппо, Віолетта (2014) Виховання духовних цінностей студентської молоді засобами національної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 142-146. ISSN 2219-5203

Литвина, Юлія (2014) Сталість у контексті людиномірності. Versus (3). с. 15-18. ISSN 2310-4562

Литвиненко, Світлана (2014) Самостійна робота в малих групах як одна з форм роботи у ВНЗ англомовних країн. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 288-292. ISSN 2219-5203

Литвинова, Світлана (2014) Семантичний диференціал як метод наукового дослідження хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 147-157. ISSN 2219-5203

Лобнер, Надя (2014) Структури дискримінації в доступності освіти для молоді – міжнародні перспективи. Versus (3). с. 93-103. ISSN 2310-4562

Логвіна-Бик, Тетяна (2014) Підручник із біології як основа формування цілісних знань школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 158-164. ISSN 2219-5203

Літвінова-Головань, Ольга та Безкоровайна, Лариса (2014) Аналіз підготовки фахівців із дозвільної анімації у сучасних вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 339-344. ISSN 2219-5203

М

Майструк, Ольга (2014) Боротьба В.Н. Каразіна за відкриття харківського університету (початок ХІХ століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 293-298. ISSN 2219-5203

Маковецька, Наталія (2014) Особливості впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 119-123. ISSN 2219-5203

Маковецька, Наталія (2014) Професійна компетентність викладачів як умова ефективного впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 165-169. ISSN 2219-5203

Максимов, Олександр та Арабаджи, Лілія (2014) Проблема вибору освітніх систем. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 48-52. ISSN 2219-5203

Малуш, Костянтин (2014) Використання прогресивних ідей досвіду країн Європейського союзу для розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 50-54. ISSN 2219-5203

Мальцев , Є. І. (2014) Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області. Чорноморський ботанічний журнал, 10 (1). с. 84-89.

Мальцев , Є. І. та Солоненко , А. М. та Туровцева, Н. М. (2014) Особливості фітоедафону різних типів лісу степової зони України. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. пр. (43). с. 24-29.

Мамон, Олександр (2014) Тенденції розвитку електронної освіти та ефективність упровадження e-Learning у традиційну освіту. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 302-307. ISSN 2219-5203

Марущак, Валентина (2014) Про деякі особливості духовного виховання майбутнього учителя при вивченні українознавства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 199-204. ISSN 2219-5203

Матвєєва, О. В. (2014) Екологічні проблеми річок Північно-Західного Приазов'я та шляхи їх оптимізації. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр.. с. 40-44.

Матвієнко, Петро (2014) Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі. Versus (3). с. 70-74. ISSN 2310-4562

Мачинська, Наталія (2014) Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних за-кладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 53-58. ISSN 2219-5203

Мачинська, Наталія (2014) Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 55-59. ISSN 2219-5203

Мелаш, Валентина та Гнатів, Олена та Варениченко, Анастасія (2014) Екологізація системи освіти майбутніх фахівців. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 170-174. ISSN 2219-5203

Мельник, Оксана (2014) Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 345-354. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. (2014) Модель фахової підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). с. 300-305. ISSN 1992-5786

Меркулова, Наталя (2014) Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів менеджменту освіти у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 175-181. ISSN 2219-5203

Михневич, И. Г. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2014) Михневич И. Г. Сочинения. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Мозгова, Наталія (2014) Призначення логіки в теорії пізнання Петра Лодія. Versus (4). с. 24-27. ISSN 2310-4562

Молодиченко, Валентин та Прийма, Сергій та Сегеда, Наталя та Троіцька, Тамара та Афанасьєва, Людмила та Москальова, Людмила та Фалько, Наталя та Катаєв, Станіслав та Семікін, Михайло та Будько, Марина та Степаненко, Ірина та Мелаш, Валентина та Тараненко, Галина та Голозубов , Олександр та Солоненко, Анатолій та Ляпунова, Валентина та Помиткіна, Любов та Помиткін, Едуард та Дольська , Ольга (2014) Гармонізація культурно-освітньього простору вищої школи: проблеми та перспективи. Розд. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Інший. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького; Вид-во ПГУ м. Седльце.

Молодыченко, В. В. та Афанасьева, Л. В. та Букреева, И. В. та Орлов, А. В. та Хомчак, Е. Г. (2014) Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум.

Молодыченко, В. В. та Олексенко, Р. И. (2014) Информационное общество, как императив современности. Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук (4). с. 31-37. ISSN 2222-1484

Молчко, Уляна (2014) Культурно-освітній потенціал інструментальних творів Богдана Весоловського. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 59-65. ISSN 2219-5203

Москальова, Людмила (2014) Християнська етика у процесі становлення системи духовно-морального виховання молоді на теренах Північного Приазов’я. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 60-64. ISSN 2219-5203

Муртазієв, Ернест (2014) Культурологічний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів математичної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 355-359. ISSN 2219-5203

Н

Непша, О. В. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика півострова Бирючий (коса Федотова). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 7-12.

Непша, О. В. та Дидичкін, А. О. (2014) Гідрохімічний режим річок північно-західного Приазов`я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 29-32.

Непша, О. В. та Князькова, І. Л. (2014) Гідрогеологічна характеристика територій Мелітопольського, Михайлівського та Токмацького районів Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 32-37.

Наливайко, Іван (2014) Театр у початковій школі: історія розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 65-69. ISSN 2219-5203

Наход, Світлана (2014) Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 360-365. ISSN 2219-5203

Нетребіна, Ольга (2014) Моделювання мультимедійної педагогічної технології формування професійної культури майбутнього менеджера з туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 299-304. ISSN 2219-5203

Нечипоренко, Костянтин (2014) Дослідження самооцінки депривованих підлітків із психофізичними вадами в умовах інтернатного закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 199-204. ISSN 2219-5203

О

Оверко, Наталія (2014) Концептуальні підходи до розвитку педагогічної майстерності викладачів професійно-технічних навчальних закладів у контексті модернізації освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 305-310. ISSN 2219-5203

Овсянникова, Кристина (2014) Педагогічні умови формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів: обґрунтування проблеми. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 124-127. ISSN 2219-5203

Огородник, Іван (2014) Євгеній де Роберті та його пошуки в соціології. Versus (4). с. 130-131. ISSN 2310-4562

Олексенко, Р. І. та Бондаренко, А. (2014) Соціально-економічні аспекти культури бізнесу. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 червня.

Олексин, А. Г. (2014) Особливості інфляційних процесів в Україні 2008-2014 років. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки: зб. наук. пр., 9 (6). с. 194-199. ISSN 2307-8030

Омельяненко, Галина (2014) Модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 205-210. ISSN 2219-5203

Омельяненко, Галина (2014) Дослідницька компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 182-188. ISSN 2219-5203

Онопрієнко, В. П. та Митяй, І. С. та Ткаченко, М. Ю. (2014) Порівняння аналізу спектра живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) прісних та солонуватоводних водойм. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 6. с. 1-11. ISSN 2223-1609

Осадча, К. П. та Осадчий, В. В. (2014) Досвід розробки та апробації навчального курсу «Вступ до спеціальності»(інженер-програміст). Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (42-43). с. 134-140. ISSN 2074-8922

Осадча, Катерина та Осадчий, Вячеслав (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (12). с. 128-133. ISSN 2219-5203

Осадчий, Вячеслав та Осадча, Катерина (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 128-133. ISSN 2219-5203

П

Прохорова, Л. А. (2014) Бальнеологические и лечебные свойства грязей (пелоидов). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 44-45.

Паршук, Світлана (2014) Формування духовної культури майбутніх педагогів в освітньому просторі вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 66-69. ISSN 2219-5203

Петренко, Дмитрий (2014) Концептуализация виртуального в философии Жиля Делеза. Versus (4). с. 62-66. ISSN 2310-4562

Петрович, Ольга (2014) Створення творчого освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та майбутніх учителів-словесників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 311-315. ISSN 2219-5203

Позднякова, Олена (2014) Моделювання структури професійної компетентності соціального педагога-вихователя навчально-реабілітаційного центру. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 211-216. ISSN 2219-5203

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-турецькі міждержавні взаємини впродовж 1914-1920-х рр.: історіографічний огляд. Українознавчий альманах (16). с. 286-291.

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-французькі політичні відносини (1917-1921 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: «Історія, економіка, філософія» (19). с. 51-64.

Попенко, Я. В. (2014) Встановлення українсько-болгарських міждержавних відносин за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (7). с. 288-290.

Поправко, Ольга (2014) Людиномірність святкової картини світу як світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини. Versus (3). с. 48-52. ISSN 2310-4562

Постильна, Олена (2014) Проблема виміру моральних цінностей у студентів педагогічних закладів: теоретико-методичні аспекти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 316-321. ISSN 2219-5203

Потапюк, Лілія (2014) Роль педагогічно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань у духовно-моральному вихованні молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 70-77. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2014) Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих. Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука») , 2 (163). с. 56-63.

Прийма, Сергій (2014) Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Перспективы науки и образования, 1 (7). с. 79-82.

Прийма, Сергій (2014) Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 2 (9). с. 68-79. ISSN 2308-6386

Прийма, Сергій (2014) Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (44). с. 263-276. ISSN 2312-5993

Прийма, Сергій (2014) Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики – актуальна проблема сучасної педагогічної освіти. Освіта впродовж життя: вимоги часу. с. 93-95.

Прийма, Сергій (2014) Інформаційні процеси як механізм соціокультурної динаміки відкритої освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія", 45 (2). с. 258-267.

Прийма, Сергій (2014) Критерії та принципи відкритої освіти як системи синергетичного типу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» , II (10). с. 44-51.

Прийма, Сергій (2014) Відкрита освіта як нова парадигма реалізації ідей і принципів людиномірності. Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матер. всеукр. наук.-практ. конф.. с. 119-130.

Прийма, Сергій (2014) Основні положення культурно-освітнього простору як системи синергетичного типу. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. с. 266-268.

Прийма, Сергій (2014) Возможности и ограничения современной образовательной действительности. Синергийно-информационный подход как методологический инструментарий исследования открытого образования взрослых. Інший. Elpil - Jaroslaw Pilich.

Прийма, Сергій (2014) Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації. П.3.2. Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Інший. Видавництво Маковецький Ю.В., Дніпропетровськ.

Прийма, Сергій та Вороненко, Олександр (2014) Основні положення синергетичної методології відкритої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 70-80. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій та Панін, Олексій (2014) Теоретичне обгрунтування і розробка прототипу інтелектуальної онтолого-керованої інформаційної системи Національної рамки кваліфікацій. Інформаційні технології в освіті . с. 274-290.

Притула, Олександр (2014) Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців з українського рукопашу «Спас» у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 322-326. ISSN 2219-5203

Прокопенко, Володимир (2014) Платонівський міф про печеру й дискусії навколо нього. Versus (4). с. 28-32. ISSN 2310-4562

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2014) Підземні мінеральні води родовища санаторію «Кирилівка» (Запорізька область). Нові виміри сучасного світу: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 56-59.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2014) Краєзнавча робота студентів під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 114-115.

Пугачова, Н. С. (2014) Стратегія екологізації аграрного виробництва. In: Десята міжфакультетська науково-практична конференція молодих вчених "Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону", 14, Житомир.

Пшенична, Наталя (2014) Формування професійної компетентності вчителя фізики шляхом встановлення міжпредметних зв’язків із хімією. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 134-139. ISSN 2219-5203

Пєшев, Олег (2014) Історичний розвиток концепту «освіта». Versus (4). с. 116-122. ISSN 2310-4562

Підварко, Тетяна (2014) Роль особистісного компоненту у структурі музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 16 (1). с. 104-108.

Р

Рашидов, Сейфулла (2014) Вплив цінностей громадянського суспільства на формування ціннісної свідомості студентської молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 78-83. ISSN 2219-5203

Ревнюк, Наталія (2014) Розвиток індивідуальних здібностей студентів засобами сценарної роботи: інтегративний підхід до викладання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 140-143. ISSN 2219-5203

Регейло, Ірина (2014) Підготовка фахівців вищої кваліфікації в україні в 1930-1939 роках. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 81-90. ISSN 2219-5203

Рогожинська, Альона (2014) Феномен секуляризації в концепції Ч. Тейлора. Versus (4). с. 110-115. ISSN 2310-4562

Русин, Мирослав (2014) Наука про християнські чесноти Івана Скворцова. Versus (4). с. 132-133. ISSN 2310-4562

С

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного і Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 15-28.

Стецишин, М. М. та Донець, І. А. та Іванова, В. М. (2014) Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 88-90.

Сажнєв, М. Л. (2014) Перспективні напрямки реформування соціально-демографічних функцій Мелітопольського суспільно-географічного регіону. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 97-101.

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного та Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 15-28.

Сватьєв, Андрій (2014) Організація та зміст процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 217-220. ISSN 2219-5203

Сватьєв, Андрій (2014) Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти у країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 84-88. ISSN 2219-5203

Семеніхіна, Олена та Друшляк, Марина (2014) Інструменти контролю в ІГС "Математичний конструктор". Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 189-195. ISSN 2219-5203

Семчук, Світлана (2014) Морально-духовне становлення особистості в контексті впливу комп’ютерних технологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 221-225. ISSN 2219-5203

Семікін, Михайло (2014) Соціально-філософські аспекти людиномірної парадигми вітчизняної етнокультурної освіти. Versus (3). с. 64-69. ISSN 2310-4562

Сивцева, Олександра (2014) Педагогічні умови формування англомовної комунікативної компетенції студентів-медиків. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 366-372. ISSN 2219-5203

Сизоненко, Ірина (2014) Правова соціалізація особистості дитини як суб’єкта педагогічної взаємодії в соціально-культурному середовищі освітнього закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 91-96. ISSN 2219-5203

Скриль, Оксана (2014) Милосердя як основоположна категорія християнської етики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 97-102. ISSN 2219-5203

Скриль, Оксана (2014) Роль учителя у вихованні в молоді основоположних принципів християнської етики у другій половині ХХ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 89-93. ISSN 2219-5203

Солодка, Анжеліка (2014) Кроскультурний тренінг: фасилітація взаємодії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 103-109. ISSN 2219-5203

Солоненко, Анатолій (2014) Праксеологічна культура студента педагогічного університету: теоретичні засади. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 94-98. ISSN 2219-5203

Стецишин, М. М. та Гришко, С. В. (2014) Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області. Географія та туризм (28). с. 269-278.

Столбов, Денис (2014) Особливості Інтернет-діяльності сучасного підлітка. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 327-331. ISSN 2219-5203

Столяренко, Олена (2014) Компонентний аналіз процесу формування у школярів ціннісного ставлення до людини. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 99-110. ISSN 2219-5203

Стручаєва, Тамара та Молодиченко, Валентин та Олексенко, Тетяна (2014) Музейна педагогіка в освітньому просторі школи й вишу Росії та України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 111-115. ISSN 2219-5203

Стручаєва, Тамара та Олексенко, Татьяна (2014) Напрями методичної підтримки вчителя початкових класів у післядипломний період. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 226-230. ISSN 2219-5203

Сініцина, Алла (2014) Проекція гуманітарної освіти в «Логічних настановах» Петра Лодія. Versus (4). с. 20-23. ISSN 2310-4562

Т

Тамбовцев, Г. В. (2014) Оценка последствий хозяйственного воздействия на природу Запорожской области. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 46-48.

Тараненко, Галина (2014) Аксіологія природи в українському кордоцентризмі: філософсько-освітні інтенції. Versus (4). с. 50-54. ISSN 2310-4562

Тараненко, Галина (2014) Аксіопсихологічні аспекти гармонізації відносин у системі «людина-природа». Versus (3). с. 10-14. ISSN 2310-4562

Тарасенко, Тетяна (2014) Методологічний і методичний аспекти підготовки творчої особистості вчителя-філолога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 196-203. ISSN 2219-5203

Тарасова, Алла та Садовськи, Марина та Шаталова, Олена (2014) Культурологічний підхід до навчання дітей, що мають труднощі в навчанні математики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 231-234. ISSN 2219-5203

Ткаченко, M. Ю. та Демченко, Н. А. (2014) Живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов існування. Морський екологічний журнал, 13 (4). с. 64-70. ISSN 1684-1557

Ткаченко, М. Ю. (2014) Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у прісних водоймах. In: ІІІ Международная научно-практическая конференция "Биоразнообразие и устойчивое развитие", 15-19 сентября 2014, Симферополь.

Ткаченко, М. Ю. та Марушкіна, О. О. (2014) Аналіз живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) та стан його кормової бази в Утлюцькому лимані. In: VІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференціяі "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 10-13 вересня 2014, Мелітополь-Бердянськ.

Тройно-Фунтусова, Надія (2014) Людина безсмертна vs людина воскресла: про свободу батьків і синів у проекті спільної справи М. Федорова. Versus (4). с. 105-109. ISSN 2310-4562

Троїцька, Олена (2014) Релігійна толерантність у контексті сучасних діалогічних викликів. Versus (4). с. 85-89. ISSN 2310-4562

Тітова, Олена (2014) Навчання студентів-механіків професійної іншомовної лексики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 308-312. ISSN 2219-5203

Тітова, Олена та Жукова, Тетяна (2014) Навчання слухачів магістратури роботи з інформацією у процесі підготовки постер-презентації іноземною мовою. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 144-148. ISSN 2219-5203

У

Ушаков, Віктор та Проценко, Андрій (2014) Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 416-419.

Ф

Фефілова, Тетяна (2014) Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 204-208. ISSN 2219-5203

Фунтикова, Ольга (2014) Еталонні системи сенсорного виховання учнів початкової школи: теоретичний аспект історії педагогіки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 116-120. ISSN 2219-5203

Х

Христова, Т. Є. (2014) Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (118). с. 365-369.

Христова, Т. Є. (2014) Оздоровчо-реабілітаційні аспекти здоров’язберігаючих технологій молоді. Найновите научни постижения - 2014: материали за 10-а международна научна практична конференция (17-25 март 2014 година, София), 31. с. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. (2014) Фізична культура в системі реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали V Міжнар. електронної наук.-практ. конф. (21-25 квітня 2014 р., Одеса). с. 354-358. ISSN 2226-8324

Христова, Т. Є. (2014) Фізична реабілітація дітей з порушенням постави. Proceedings of academic science: materials of the X International scientific and practical conference (August 30 - September 7, 2014, Sheffield) (3). с. 87-89. ISSN 978-966-8736-05-6

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием. Scientific Journal “Science Rise”, 3/1 (3). с. 92-95. ISSN 2313-6286

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексный подход к физической реабилитации детей со сколиозом. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. (1). с. 247-250.

Христовая, Т. Е. (2014) Психологические, педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания и спорта. 1.2. Физическая культура в системе реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Інший. Юридична література, Одесса.

Ц

Царькова, Ольга та Работа, Тетяна та Гончарова, Юлія (2014) Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 209-212. ISSN 2219-5203

Цихонь, Кшиштоф (2014) О необходимости привлечения античных понятий к исследованиям культуры и культурных практик. Versus (3). с. 88-92. ISSN 2310-4562

Цюрупа, Михайло (2014) Проблема культури миру в системі вищої освіти. Versus (3). с. 59-63. ISSN 2310-4562

Ч

Чорна, А. В. (2014) Організація самостійної роботи студентів засобами електронного підручника з дисципліни «Операційні системи і системне програмування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. (42-43). с. 205-210. ISSN 2074-8922

Чорноморденко, Иван та Загрийчук, Иван (2014) Позанаукова раціональність і її місце в системі культури. Versus (3). с. 6-9. ISSN 2310-4562

Ш

Шандиба, Олена (2014) Обґрунтування загального підходу до оптимізації системи неперервної інноваційної інженерної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 213-217. ISSN 2219-5203

Шаповалова, Тетяна (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів через здоров’язбережувальні технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 149-153. ISSN 2219-5203

Шарапа, Ольга (2014) Система гарантування якості продукції на сільськогосподарських підприємствах. In: VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30, Переяслав-Хмельницький.

Шаров, С. В. та Нікітенко, Д.С. (2014) Визначення та завдання довідково-інформаційних систем. Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (1). с. 15-19.

Шаров, С. В. та Скрипка , С. О. (2014) Використання мови UML для інфологічного моделювання реляційної бази даних. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). с. 5-9.

Шаров, С. В. та Шамардак, О. А. (2014) Концептуальне моделювання інформаційної системи за допомогою мови UML. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). с. 10-14.

Шаров, С.В. та Мартиненко, М.В. (2014) Огляд баз даних для збереження інформації. Всеукраїнська наукова Internet-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення": зб. тез доповідей (1). с. 11-14.

Шарова, Т. М. та Бардадим, Ю. Р. (2014) Життєва та творча позиція Івана Маслова крізь призму екзистенціалізму. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). с. 261-265.

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). с. 49-54.

Шевченко, Юлія (2014) Гармонізація естетичної культури майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 218-222. ISSN 2219-5203

Шевченко, Юлія та Дубяга, Світлана (2014) Професійна пiдготовка майбутнього вчитeля початкових класів до фоpмувaння ecтeтичної компeтeнтноcтi учня. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 235-239. ISSN 2219-5203

Шевчук, Володимир та Шевчук, Ганна (2014) Світоглядне осягнення непроминущого дива: філософські розмисли над «Спогадами» Миколи Руденка. Versus (3). с. 25-33. ISSN 2310-4562

Шевчук, Олег (2014) До проблеми понятійного апарату методу case-study. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 313-319. ISSN 2219-5203

Шишкіна, Марія (2014) Інноваційні технології модернізації освітнього середовища вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 154-160. ISSN 2219-5203

Шишкіна, Марія (2014) Тенденції розвитку і стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення на базі хмарних обчислень. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 223-231. ISSN 2219-5203

Шкільова, Ганна (2014) Духовна культура студента як педагогічна категорія. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 121-125. ISSN 2219-5203

Шлєіна, Людмила (2014) Розвиток навчальної самостійності майбутніх економістів у процесі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 240-244. ISSN 2219-5203

Штанько, Валентина (2014) Людина в соціокультурному просторі сучасного суспільства. Versus (3). с. 19-24. ISSN 2310-4562

Щ

Щепова, Діана (2014) Місце соціально-гуманітарних дисциплін у системі аграрної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). с. 320-324. ISSN 2219-5203

Я

Яковенко, Ірина (2014) Соціально-виховна система Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 332-338. ISSN 2219-5203

Цей список був створений у Tue Mar 26 18:43:30 2019 EET.