MDPU Repository

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | M | P | S | T | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 711.

K

Karabanov, Yevgen (2014) Methodological foundations of software classes in physical education students by means of kettlebell lifting [Методичні основи програмних занять з фізичного виховання студентів засобами гирьового спорту]. Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science: proceedings of the 1 International Academic Conference, I. pp. 660-663.

M

Milko, Natalya (2014) Method of forming the readiness of foreign language teachers to organize the intercultural dialogue. British Journal of Science, Education and Culture. pp. 259-263.

Moskalyova, L. and Gurov, S. and Gurova, T. (2014) The Religious Ethics Impact as Evaluative Element of Culture on the Personality Development of the Future Teacher: The Person Measurement Approach. American Journal of Educational Research, 2 (1). pp. 18-22. ISSN 2327-6126

Moskalyova, Lydmila and Shevchenko, Yuri and Kirilina, Oksana (2014) The problems in pre-profile training of secondary school students in Ukrainian teachers’ innovational activities during totalitarian lawlessnes. Canadian Scientific Journal (1). pp. 35-41.

P

Prokofieva, Olesia and Tzarkova, Olga (2014) Emotional burnout and its influence on future applied psychologists’ formation. Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka. pp. 231-237.

S

Solonenko, A. N. and Khromyshev, V. A. and Maltsev, E. I. and Bren , A. G. (2014) Amino acid content of benthic macroscopic growths of algae and sediments in hypersaline water bodies. International Journal on Algae , 14 (4). pp. 392-491.

T

Troitskaya, Tamara and Troitskaya, Olena (2014) Philosophical fundamentals of polycultural dialogue re-semantization: methodologeme and sense search. Canadian Scientific Journal (2). pp. 64-68.

V

Verkhovod, Irina and Danilowa, Olena and Petrenko, Vladimir (2014) Socialization of income distribution: the contradictions of the present stage. Economics and Sociology, 7 (1). pp. 94-105. ISSN 2071-789X

Verkhovod, Irina and Petrenko, Vladimir (2014) Analysis of dependence in Ukrainian enterprises’ economic indicators from measure of their innovation activism. Economics & Sociology, 7 (3). pp. 76-89. ISSN ISSN 2071-789X

Vorovka, M. I. and Petruchenia, Н. H. (2014) Gender issues of Ukrainian higher education. Bulgarian Journal of Science Education, Chemistry, 23 (5). pp. 655-664.

Є

Євсюков, Олександр (2014) Змістовні аспекти організації факультативів у магістратурі «Педагогіка вищої школи». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 165-169. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2014) Аналіз морального виховання у працях радянських і сучасних дослідників: історичний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 261-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, Світлана (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 260-265. ISSN 2219-5203

Єпіфанцева, Лариса (2014) Проблеми функціонування сучасного німецькомовного дискурс. Структура фразеологічних одиниць біблійного походження у сучасній німецькій мові. In: Проблеми функціонування сучасного німецькомовного дискурсу: колективна монографія. Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, pp. 5-11. ISBN 978-617-70-55-80-7

Єрмак, Г. В. (2014) Співпраця школи з релігійними об'єднаннями та подібними для них організаціями. [Teaching Resource]

Єрмак, Г. В. (2014) Influence of the mechanisms of interaction between Orthodox church, society and school on moral education of youth in Ukraine. Canadian Scientific Journal. International multidisciplinary scientific journal. (1). pp. 28-34.

Єрмоленко, С. І. (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 260-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. (2014) Сакральне значення числівника «три». Культура народов Причерноморья (272). pp. 159-161.

Єрмоленко, С. І. and Андрєєва, О. А. (2014) Семантико-стилістичні особливості мовотворчості сучасних українських письменників (на прикладі твору Любка Дереша "Голова Якова"). Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 95-99. ISSN 978-617-7055-81-3

Єрмоленко, С. І. and Чупрун, Л. Л. (2014) Лінгводидактичні засади наступності у вивченні синтаксису (8-9 класи). Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 292-296. ISSN 978-617-7055-81-3

І

Іваненко, В. В. (2014) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 164-169.

Ізбаш, С. С. (2014) Історичні аспекти виникнення методу проектів в теорії і практиці навчання та виховання. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2. pp. 55-60. ISSN 978-617-7055-51-7

Ізбаш, С. С. (2014) Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (42). pp. 65-71. ISSN 2310-0893

Ізбаш, С. С. (2014) Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів процесу навчання в умовах віртуального освітнього середовища. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (39). pp. 208-213. ISSN 1992-5786

Ізбаш, С. С. and Бєльчева, Т. Ф. (2014) Інтерактивні технології професійної підготовки майбутніх учителів у вищій школі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 4 (31). pp. 308-313. ISSN ISBN 978-966-8840-96-8(2)

Ізбаш, С. С. and Неліпа, В. В. (2014) Психо-дидактичні умови інтерактивного навчання студентів педагогічного університету. Педагогічні інновації у фаховій освіті: зб. наук. пр. (1 (5)). pp. 245-251. ISSN 2307-3594

Ізбаш, С. С. and Ручко, Г. В. (2014) Принципи та функції організації методичної роботи у дошкільному навчальному закладі. Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: zbior raportow naukowych, 30.03.2014-31.03.2014. pp. 16-18. ISSN 978-83-64652-23-3

А

Афтаназів, І.С. and Бойко, О.О. and Свідрак, І.Г. and Стоцько, Р.З. and Строган, О.І. (2014) Досвід моделювання робочої камери віброкавітатора. Сучасні проблеми моделювання (1). pp. 7-10.

Аджігеряєва, Сільвія (2014) Формування культури педагогічної взаємодії майбутніх викладачів іноземної мови в умовах магістратури: обґрунтування актуальності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 161-164. ISSN 2219-5203

Афанасьєва, Людмила (2014) Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору. Versus (3). pp. 34-40. ISSN 2310-4562

Александров, Денис (2014) Проблема гармонізації системи освітянських вимог і професійних запитів студентства за умов трансформації інституту освіти. Versus (3). pp. 83-87. ISSN 2310-4562

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). pp. 3-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) Кіноінтерпретація казки-повісті О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу»: до проблеми трансформації авторської модальності. «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матер. Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.). pp. 8-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) «Бездна» Леонида Андреева и Антона Коскова: интермедиальный аспект. Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр: сб. науч. тр.. pp. 111-116.

Акулова, Н. Ю. and Дацева, А. В. (2014) Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі В. Підмогильного. Молодий вчений, 1 (04). pp. 59-62.

Акулова, Н. Ю. and Дацева, А. В. (2014) Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько «Якби». Молодий вчений, 4 (07). pp. 20-24.

Антоненко , О. М. (2014) Хорова культура Запорізького краю 1944–1991 років: провідні тенденції розвитку. Мистецтвознавчі записки (25). pp. 119-129.

Аніщенко, Олена (2014) Скарбниця педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (на прикладі наукової організації праці у школі). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 15-19. ISSN 2219-5203

Абдураман, А. Ш. (2014) Здоров'я як потреба студентської молоді. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 112-113.

Александров, Д. В. (2014) Понятие «интерес» в современной западной социологии. Социологические исследования (8). pp. 57-66. ISSN 0132-1625

Александров, Д. В. (2014) Розвиток професійних навчальних закладів мелітопольського округу в 1923–1930 рр. Культура народов Причерноморья. pp. 111-114. ISSN 1562-0808

Александров, Денис (2014) Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи. Українознавчий альманах (16). pp. 75-79. ISSN 2520-2626

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. (2014) Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи. Українознавчий альманах (16). pp. 75-79. ISSN 2520-2626

Аносов, І. П. (2014) Інновації в галузі антропологічного контексту освіти. НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. Гоголя. pp. 18-22.

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2014) Здоров’язбережувальні освітні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів. Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 7 квітня 2014 року. pp. 22-28.

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2014) Здоров'язбережувальні освітні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 22-28.

Аносов, И. П. and Избаш, С. С. (2014) Интерактивные методы обучения в преподавании дисциплины «Основы педагогического мастерства». Модернизация системы непрерывного образования: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., 10-12 июля 2014 г.. pp. 267-275. ISSN 978-5-4242-0258-2

Антоненко, О. М. (2014) Культурне життя Мелітополя початку ХХ століття: панорама та провідні тенденції. Мистецтвознавчі записки (25). pp. 111-121. ISSN 2226-2180

Антоновський, О. Г. and Барабоха, Н. М. and Демченко, В. О. and Дядічева, О. А. and Золотова, Г. В. and Микитинець, Г. І. and Сучков, С. І. and Яровий, С. О. (2014) Програма збереження та відтворення окремих видів флори і фауни на території ландшафтного заказника «Степанівська коса» в межах Приазовського НПП. In: Науково-практичний семінар працівників установ природно-заповідного фонду "Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ", 12 – 14 August 2014, Суми.

Арабаджи, Е. and Левада, О. and Замуруйцев, А. (2014) Поселок городского типа Приазовское. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. p. 252.

Арабаджи, Е. and Левада, О. М. and Замуруйцев, А. (2014) Село Дмитровка. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. p. 235.

Арабаджи, Е. and Левада, О. М. and Замуруйцев, А. (2014) Село Гирсовка. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. p. 224.

Арабаджи, Е. and Левада, О. М. and Замуруйцев, А. (2014) Село Богдановка. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. p. 212.

Арабаджи, Е. and Левада, О. М. and Замуруйцев, А. (2014) Село Воскресенка. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. p. 220.

Арабаджи, Е. and Левада, О. М. and Замуруйцев, А. (2014) Село Ботиево. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. p. 215.

Арабаджи, Елена and Левада, Ольга and Замуруйцев, Алексей (2014) Мелитопольский район. In: Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь, "Міленіум", Киев, p. 197.

Арабаджи, Елена and Левада, Ольга and Замуруйцев, Алексей (2014) Село Константиновка. In: Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь, "Міленіум", Киев, p. 198.

Арабаджи, Елена and Левада, Ольга and Замуруйцев, Алексей (2014) Село Семеновка. In: Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь, "Міленіум", Киев, p. 201.

Арсененко, І. А. and Сорокіна, Ц. В. (2014) Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність : зб. наук. пр. (20). pp. 38-46.

Атрошенко, Г. І. and Атрошенко, К. Ю. (2014) Мова поезій Т.Г. Шевченка для дітей як засіб вираження почуттів: емоційно-експресивна наснаженість частки. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 13-16.

Атрошенко, Г. І. and Дьяченко, Н. С. (2014) Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: зб. наук. пр., 4.13 (104). pp. 15-18.

Атрошенко, Г. І. and Ковальська, О. А. (2014) Традиційний просторово-часовий хронометраж казок Лариси Письменної. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 187-190.

Атрошенко, Г. І. and Козачухна, В. М. (2014) Історико-фольклорний хронотоп літературної Довбушіани Юрія Федьковича. Мови та літератури у полікультурному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 21-23.

Атрошенко, Г. І. and Козачухна, В. М. (2014) Фанфікшн у розвитку творчого пізнавального інтересу учнів до української літератури. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 311-314.

Атрошенко, Г. І. and Негрій, І. (2014) Часопросторовий хронометраж казки Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі». Молодий вчений, 5 (08). pp. 50-53. ISSN 2304-5809

Атрошенко, Г. І. and Негрій, І. І. (2014) Поетика казок Всеволода Нестайка: мовностилістичний аспект. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія Літературознавство, 3 (79). pp. 3-11.

Атрошенко, Г. І. and Окропірідзе, Л. Д. (2014) Художньо-образна символіка «Вінка на березі юності» Миколи Вінграновського: традиції й новаторство. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство, 1 (77). pp. 11-18.

Афанасьєва, Л. В. (2014) Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Соціологія, 234 (222). pp. 70-74.

Афанасьєва, Л. В. and Глебова, Н. І. (2014) Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору. Українознавчий альманах (16). pp. 79-85. ISSN 2520-2626

Б

Білюнас, Анастасія (2014) Реалізація системи формування математичної культури учнів старшої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 245-249. ISSN 2219-5203

Білогур, Влада (2014) Сучасна людина як «рефлексивна монада». Versus (4). pp. 67-72. ISSN 2310-4562

Будько, Марина (2014) Біблійний досвід знечуження Чужого в контексті ксенологічних шукань сьогодення. Versus (4). pp. 78-84. ISSN 2310-4562

Бойко, Микола (2014) Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті. Versus (4). pp. 99-104. ISSN 2310-4562

Бортникова, Анастасія (2014) Культурний простір буття genius loci (на прикладі топосів Дому й родинного Вогнища). Versus (4). pp. 123-129. ISSN 2310-4562

Будько, Марина and Троїцька, Олена (2014) Виховання людини культури: культурологічні інтенції нової освіт-ньої методології. Versus (3). pp. 41-47. ISSN 2310-4562

Батліна, Людмила (2014) Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 20-24. ISSN 2219-5203

Багрій, Т. Є. (2014) Педагогічний артистизм як важливий чинник у культурно-освітньому просторі професійної підготовки музиканта-педагога. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14, 1 (16). pp. 5-9.

Байтеряков, Є. О. and Байтерякова, Н. Ю. (2014) Психічні ознаки концепту «Стіна» в музичному альбомі “The Wall” групи “Pink Floyd”. Мова і література в полікультурному дискурсі: електронний збірник.

Байтеряков, О. З. (2014) Загальні особливості функціональної структури туристської системи Закарпаття. Географія і сучасність: зб. наук. пр. Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова, 20 (32). pp. 157-162.

Байтеряков, О. З. and Солоненко, А. М. and Прийма, С. М. (2014) Оцінка Старо-Бердянського лісництва для змагального туризму. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 59-63.

Байтеряков, Олег (2014) Структура медичного забезпечення туристських подорожей. Туризм і краєзнавство: зб. наук. пр. (22). pp. 341-345.

Байтерякова, Н. Ю. and Байтеряков, Є. О. (2014) Предметні та соціальні ознаки концепту «Стіна» в музичному альбомі «The Wall» групи «Pink Floyd». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр.. pp. 133-137.

Баранцова, І. О. (2014) Професійно-педагогічний світогляд майбутнього вчителя і педагогічна дійсність. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 10 (2). pp. 38-42.

Баранцова, І. О. (2014) Культурологічна спрямованість розвитку педагогічного вищого навчального закладу. Перспективы развития науки. pp. 22-25.

Баранцова, Ірина (2014) Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського. Педагогічні науки, 1.45 (108). pp. 161-166.

Баранцова, И. А. (2014) Роль межкультурной коммуникации в процессе преподавания иностранных языков на современном этапе. Концепт (8).

Бариева, Л. И. and Найдыш, А. В. (2014) Компьютерные технологии – средство самостоятельной работы студента. Історія розвитку науки, техніки та освіти: зб. праць ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 136-138.

Баришевський, С. О. and Никифорова, Л. Є. and Караєв, О. Г. (2014) Аксіоматичні основи евклідової нечіткої планіметрії. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (50). pp. 559-561.

Бейдик, О. О. and Орещенко, А. В. and Зяблова, А. О. and Топалова, О. І. (2014) Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму. Часопис картографії: зб. наук. пр. (11). pp. 106-115.

Билогур, В. Е. (2014) Ценностные основания современного спорта в условиях трансформации образовательной политики. Основные проблемы общественных наук: сб. науч. трудов по итогам Междунар. науч.-практ. конф., 17 октяб. 2014 г.. pp. 87-89.

Бондарець, Д. С. and Даценко, Л. М. (2014) Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району. Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 43-44.

Бондарець, Д. С. and Даценко, Л. М. and Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2014) Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 20 (32). pp. 90-100.

Бондарець, Д. С. and Стецишин, Н. Н. and Прохорова, Л. А. and Завьялова, Т. В. (2014) Способы повышения эффективности использования агроландшафтов Запорожской области (Украина). География и природные ресурсы (2). pp. 174-179. ISSN 0206-1619

Бредіхіна, Ю. Л. and Соломаха, Т. Д. (2014) Еколого-флористичні особливості Формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя. Вісник Уманського національного університету садівництва (1). pp. 88-91.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. and Мальцева, С. Ю. (2014) Життєвий стан деревних насаджень соснового гаю парку культури та відпочинку ім. Горького (Мелітополь, Україна). In: Конференція «Перспективи розвитку лісового та садово - паркового господарства», м. Умань, 25.03.2014.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. and Мальцева, С. Ю. (2014) Життєвий стан деревних насаджень соснового гаю парку культури та відпочинку ім. М. Горького (Мелітополь, Україна). Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 150-151.

Будько, М. (2014) Освітні рецепції ідеї людяності: моральнісні засади інклюзії. Українознавчий альманах (16). pp. 92-97. ISSN 2520-2626

Будько, М. (2014) Спільність із «чужим» через розуміння: дескрипції феномена гостинності у філософській герменевтиці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: "Філософія" (15). pp. 104-108.

Будько, М. (2014) Біблійний досвід знечуження чужого в контексті ксенологічних шукань сьогодення. VERSUS: науково-теоретичний часопис (2 (4)). pp. 78-84. ISSN 2310-4562

Будько, Марина and Троїцька, Олена (2014) Виховання людини культури: культурологічні інтенції нової освітньої методології. Versus, 1 (3). pp. 41-47. ISSN 2310-4562

Букрєєва, І. В. (2014) Громадянсько-політична ідентичність як основа формування політичної нації в Україні. Наукові праці. Соціологія, 234 (222). pp. 24-28.

Булигін, М. О. and Єремєєв, В. С. (2014) Математичне моделювання чисельності населення Землі. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2014 р.. pp. 75-81.

Бумага, А. И. and Найдыш, А. В. and Гавриленко, Е. А. (2014) Геометрическое моделирование физико-механических свойств асфальтобетона. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 567-570.

Бунчук, Оксана (2014) Значення діяльності товариства шкільної освіти для розвитку сучасної української освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (41). pp. 172-179.

Бунчук, Оксана (2014) Діяльність товариства шкільної освіти з розбудови української національної школи (1917–1920 рр.). Проблеми підготовки сучасного вчителя, 9 (Ч.1). pp. 209-213.

Бунчук, Оксана (2014) Науково-педагогічна діяльність товариства шкільної освіти як фактор розвитку професійної підготовки спеціалістів (1917–1920 рр.). Проблеми підготовки сучасного вчителя, 10 (2). pp. 232-238.

Бєльчев, П. В. (2014) Педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 38 (91). pp. 85-92. ISSN 1992-5786

Бєльчев, П. В. (2014) Теоретичні основи використання «доповненої реальності» у якості дидактичного засобу навчання. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тем. вип. «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (31). pp. 282-289.

Бєльчев, П. В. (2014) Культурологічна складова професійної підготовки учителя математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 72-77. ISSN 1992-5786

Бєльчев, П. В. (2014) Доповнена реальність як дидактичне забезпечення процесу навчання. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология, 44 (1). pp. 36-43.

Бєльчев, П. В. (2014) Підготовка магістрів математики до використання QR–кодів у майбутній професійній діяльності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (54). pp. 39-46. ISSN 978-956-2760-18-7(3)

Бєльчев, П. В. and Бєсова, О. Г. (2014) Інваріантна та варіативна складова інформаційної компетентності майбутнього учителя математики. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (54). pp. 327-333. ISSN 978-956-2760-18-7(3)

Бєльчев, П. В. and Слонєвська, Д. К. (2014) Формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (53). pp. 21-31. ISSN 978-956-2760-18-7(2)

Бєльчев, П. В. and Хохотва, Ю. О. (2014) Самостійна робота студентів у ВНЗ: історичний аспект. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (5). pp. 36-43. ISSN 978 -966-2760-18-7(4)

Бєльчева, Т. Ф. and Ізбаш, С. С. (2014) Педагогіка: практичний курс: підручник за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. ISBN 978-617-7055-59-3

Бєсова, О. Г. (2014) Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (39). pp. 157-162.

Бєсова, О. Г. (2014) Медіаосвітні технології в процесі формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики. Проблемы современного педагогического образования. Серія: Педагогика и психология, 46 (4). pp. 23-28.

Білецька, М. В. (2014) Особенности эстетического развития школьников средствами музыки. Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. pp. 278-280.

Білецька, М. В. (2014) Вітчизняне скрипкове виконавство XX століття: історико-педагогічний аспект. Tendencje, zbiory, danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior raportow naukowych. pp. 79-82.

Білецька, Марина and Стотика, Олександр and Котова, Ліна and Ониськів, Григорій and Підварко, Тетяна (2014) Теоретико-методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Working Paper. Видавництво МДПУ ім.Б.Хмельницького.

Біницька, Катерина and Нікитенко, Дмитро (2014) Особливості сучасного стану системи економічної освіти в Україні. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (17). pp. 25-29. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

В

Вєзиров, Тимур (2014) Підготовка майбутніх магістрів у системі інтеграції ВНЗ на основі віртуального інформаційно-освітнього середовища. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 110-114. ISSN 2219-5203

Волікова, Марина (2014) Позиція А.С. Макаренка щодо морально-етичної складової статевого виховання: контекстний підхід. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 250-255. ISSN 2219-5203

Волков, Олександр (2014) Екзистенціальна діалектика педагогічного дискурсу: трансмісія станів існування. Versus (4). pp. 33-38. ISSN 2310-4562

Воробйова, Любов (2014) Світоглядна основа освіти: філософський пошук універсальності. Versus (3). pp. 53-58. ISSN 2310-4562

Волков, Олександр (2014) Моральна ініціація і трансмісія в педагогічному дискурсі. Versus (3). pp. 75-82. ISSN 2310-4562

Волков, О. Г. (2014) Логіка: методичний посібник. [Teaching Resource]

Волков, О. Г. and Землянський, А. М. (2014) Історія філософії: практикум. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Вахняк, Надія and Божко, Анжела (2014) Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 232-237. ISSN 2219-5203

Войтович, Ігор (2014) Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 243-247. ISSN 2219-5203

Віндюк, Андрій (2014) Використання проблемних методів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 25-30. ISSN 2219-5203

Вахняк, Надія and Чуксіна, Ріта (2014) Формування у дошкільників екологічної компетентності щодо світу птахів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 238-242. ISSN 2219-5203

Вагіс, А. І. (2014) Самоорганізація самостійної роботи студентів з фізики: синергетичний ефект. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки:реалії та перспективи: зб. наук. пр., 47. pp. 25-29.

Ванденко, О. А. (2014) Проблеми функціонування сучасного німецькомовного дискурсу. Поетика художнього біографізму твору П. Гертлінга «Гельдерлін». Other. МДПУ імені Б. Хмельницького, Мелітополь.

Ванденко, О. А. (2014) Сприйняття постаті Беттіни фонАрнім німецькомовними письменниками у 1960-80-тi рр. Мова і культура, ІІІ (171). pp. 173-179.

Вельчева, Л. Г. and Васин, В. А. and Пюрко, О. Є. (2014) Древесная и кустарниковая растительность арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б. Хмельницкого. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1). pp. 60-72. ISSN ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online)

Вельчева, Л. Г. and Дядькова, К. Л. (2014) Цветочно-декоративная флора арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета. Wschodnie partnerstwo - 2014: materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 4. pp. 39-40.

Вербець, В. В. (2014) Ризики ескалації соціально-психологічного дискомфорту особистості. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: зб. наук. пр., 8 (51). pp. 30-34.

Вербець, В. В. (2014) Ескалація соціально-психологічного дискомфорту особистості. Психологія і педагогіка, 26. pp. 21-25.

Верховод, І. С. (2014) Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки України. Україна: аспекти праці (6). pp. 28-37.

Верховод, І. С. (2014) Соціалізація розподілу доходів в економіці України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (2). pp. 51-56. ISSN 2519-884X

Власенко, Е. А. (2014) Професійний універсалізм як складова творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 12-14 берез. 2014 р.. pp. 13-17.

Власенко, Е. А. (2014) Перспективні шляхи вдосконалення музично-виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів. Tendencje, zbiory danych, innovacje, praktyka w nauce: zibor raportov naukowych, 3/1. pp. 120-123.

Власенко, Е. А. (2014) Творча самореалізація педагога-музиканта в контексті гармонізації культурно-освітнього простору вищого педагогічного закладу. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи:соціально-педагогічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 черв. 2014 р.. pp. 74-76.

Власенко, Е. А. and Єременко, Ю. В. (2014) Інтегрувальна роль занять з музичної літератури у формуванні музично-естетичних інтересів учнів-піаністів підліткового віку. Tendencje, zbiory danych, innovacje, praktyka w nauce: zibor raportov naukowych, 20.04.2014 - 30.04.2014 (3/1). pp. 55-59.

Власенко, Е. А. and Гайкова, А. В. (2014) Екологічна символіка українського фольклорного мистецтва. Aktualne naukove problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka, 29.06.2014-30.06 2014, 3. pp. 19-22.

Волков, А. Г. and Волкова, В. А. (2014) Диалектика педагогического дискурса: трансмиссия моральних состояний. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 13-15.

Волков, О. Г. (2014) Суб’єктивність протестантизму як передумова його використання у деструктивному політичному впливі. Гуманітарний вісник ЗДІА (56). pp. 172-181.

Волков, О. Г. (2014) Філософія бізнесу: практикум. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Волков, Олександр (2014) Екзистенціальна дискурсивна рефлексія і реальність: Кристева і Шевченко. Культура народов Причерноморья (268). pp. 28-31.

Волков, Олександр (2014) Екзистенціальна діалектика педагогічного дискурсу: трансмісія станів існування. VERSUS: науковий часопис (2 (4)). pp. 33-38.

Волкова, В. А. (2014) Роль куратора у соціально-психологічній адаптації студентів-першокурсників. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал (2). pp. 162-171.

Волкова, В. А. and Рощіна, Т. М. (2014) Соціально-педагогічні аспекти професійного самовизначення підлітків. Europejska nauka XXI powieka – 2014: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. pp. 56-59.

Воровка, В. П. (2014) Рельєф. In: Фізична географія Запорізької області: хрестоматія. Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, pp. 35-52.

Воровка, В. П. (2014) Напрями спільної діяльності вчених з установами природно-заповідного фонду України. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10-11 квітня 2014 р.). pp. 48-50.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2014) Джерела становлення гендерного підходу в педагогіці. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (46). pp. 269-275.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2014) Методологічні основи гендерних досліджень в педагогіці. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів", 27-28 лютого 2014 року, Мелітопольський державний педагогічний університет, Мелітополь.

Воровка, Маргарита Іванівна and Петрученя, Ганна Григорівна (2014) Педагогічні умови та шляхи запобігання конфліктам в педагогічному процесі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди» - додаток 1 до вип.5, Том 4 (55): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 4. pp. 86-93.

Врубель, Г. Ф. (2014) Сценічна витримка концертмейстера як фактор успішності виступу хорового колективу. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 19-21. ISSN І5ВМ 978-617-7055-68-5

Г

Голозубов, Олександр (2014) Діалог у проблемному полі християнської етики (розвиваючи бахтінські концепти). Versus (4). pp. 73-77. ISSN 2310-4562

Грицай, Наталія (2014) Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 248-254. ISSN 2219-5203

Гуренко, Ольга (2014) Методологічні підходи до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 31-38. ISSN 2219-5203

Гузь, Володимир and Гузь, Наталія (2014) Модернізація дидактичної системи формування екологічної культури учнів у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 126-130. ISSN 2219-5203

Гуров, Сергій (2014) Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей у період до XVIII ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 39-44. ISSN 2219-5203

Гапотій, В. Д. and Попенко, Я. В. (2014) Термінологічний словник-довідник з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн": навч. посіб. для студ-тыв вищих навч. закладів. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7055-47-0

Гапєєва, І. М. (2014) Ономастика в контексті поезій шістдесятників. Культура народов Причерноморья, 272 (1). pp. 154-156.

Гапєєва, І. М. (2014) Національний колорит та естетика поетичного виразу мовотворчості шістдесятників. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.], 4 (1). pp. 109-116.

Гармаш, О. Л. (2014) Вербалізація англомовних біоцентричних лексикалізованих концептів афіксального типу. Science and Education a New Dimension. Philology, 2 (34). pp. 47-50.

Глебова, Н. І. and Афанасьєва, Л. В. (2014) Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна (8). pp. 82-89.

Глинська, Л. Ф. and Денисов, І. Г. (2014) Вітчизняна освіта як прояв соціокультурних розбіжностей. Українознавчий альманах (16). pp. 154-158. ISSN 2520-2626

Головкова, М. М. (2014) Цель, задачи, виды деятельности учителя народной школы (историко-педагогический аспект). Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (44). pp. 120-129.

Головкова, М. М. (2014) Професійна адаптація молодих фахівців в умовах дошкільного навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (45). pp. 57-63.

Головкова, М. М. (2014) особливості організації педагогічної практики в учительських семінаріях (історико-педагогічний аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (34). pp. 9-15.

Головкова, М. М. (2014) Просветительская деятельность народной школы (историко-педагогический аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (35). pp. 22-28. ISSN 1992-5786

Головкова, М. М. (2014) Формування професіоналізму майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект. Наукові записки Ніжинського держ. університету: серія «Психолого-педагогічні науки» (4). pp. 194-198.

Головкова, М. М. (2014) Влияние процесса обучения на воспитание и развитие учащихся (историко-педагогический аспект). Модернизация системы непрерывного образования: материалы VI Междунар. науч. конф.. pp. 308-314.

Головкова, М. М. (2014) Педагогічні ідеї С. Миропольського в контексті розвитку сучасної педагогічної науки. Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти. pp. 75-76.

Головкова, М. М. (2014) Особливості організації педагогічної практики в учительських семінаріях (історико-педагогічний аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. pp. 9-15.

Головкова, М. М. (2014) Гуманістичний підхід до виховання в педагогічній спадщині педагогів другої половини ХIХ ст. Проблеми сучасної педагогічної освіти (43). pp. 70-76. ISSN 2311-1305

Гончарова, О. А. (2014) Модель підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до здійснення інноваційної діяльності. Науковий огляд (4). pp. 72-78.

Гончарова, О. А. and Глушко, А. (2014) Навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та зору. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали ХІ Міжнар.ї наук. інтернет-конф.. pp. 125-129.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2014) Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 5 (77). pp. 71-75.

Гончарук, А. О. (2014) Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Управління розвитком (3). pp. 145-147. ISSN ISSN 2413-9610

Горбань, Д. Д. and Станішевська, Т. І. (2014) Індивідуально-типологічні особливості реактивності тканинного кровотоку у дівчат-студенток. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого (3). pp. 125-131. ISSN 2225-5486

Горлова, А. П. and Подорожний, С. М. (2014) Характеристика рослинного покриву та стан рідкісних видів рослин на території ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса" на прикладі катрану понтійського (Crambe pontica). Мелітопольські краєзнавчі читання: матеріали II відкритої регіональної наук.-практ. конф.. pp. 27-35.

Горна, О. І. and Станішевська, Т. І. and Аносов, І. П. (2014) Влияние хронического гипокинетического и острого болевого стресс-факторов на поведенческие реакции животных с разным профилем моторной асимметрии. Матеріали VI Міжнародного конгресу Українського товариства нейронаук – Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. pp. 62-63.

Грибова, Д. В. (2014) Формування маркетингових підходів ефективного функціонування овочівницької галузі. Бізнес-навігатор (1). pp. 214-218. ISSN 2522-4751

Грибова, Д. В. (2014) Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт (24). pp. 19-21. ISSN 2306-6792

Грибова, Д. В. (2014) Інвестиційні аспекти розвитку овочівницької галузі. Інвестиції: практика та досвід (5). pp. 78-81. ISSN 2306-6814

Грибова, Д. В. (2014) Формування платоспроможного попиту та товарної пропозиції на овочеву продукцію. Ефективна економіка (2). pp. 45-47. ISSN 2307-2105

Грибова, Д. В. (2014) Удосконалення системи ціноутворення в сільськогосподарських підприємствах в нестабільних інвестиційних умовах. Інвестиції: практика та досвід (24). pp. 58-60. ISSN 2306-6814

Гришко, С. В. (2014) Историко-географические этапы взаимодействия леса и степи. Геополитика и экодинамика регионов, 10 (1). pp. 115-119.

Гришко, С. В. (2014) Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Влодимира Гнатюка. Серія: Географія, 1 (36). pp. 76-84.

Гришко, С. В. (2014) Парагенетичні зв’язки у лісових масивах (на прикладі Старобердянського лісництва). Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 10-11 квітня 2014 р.). pp. 79-82.

Гришко, С. В. (2014) Проблема утилізації побутових відходів у Мелітопольському районі Запорізької області. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 136-137.

Гришко, С. В. (2014) Перспективы развития туристическо-рекреационной деятельности в лесных массивах северо- западного Приазовья. Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и соци- ально-культурных систем трансграничных регионов: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 20– 21 ноября 2014 года. pp. 118-120.

Гришко, С. В. and Гришко, В. В. (2014) Проблеми бонітування ґрунтів Запорізької області на сучасному етапі оцінки земельних ресурсів. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 106-112.

Гришко, С. В. and Садова, Т. О. (2014) Геоекологічна оцінка схилів узбережжя Азовського моря (на прикладі Ботієвської ділянки). Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів (Севастополь, 14-16 квітня 2014 р.). pp. 36-38.

Гудзь, В. В. (2014) Початковий етап дослідження історії Голодомору в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки (22). pp. 234-246.

Гудзь, В. В. (2014) Дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття. Українознавчий альманах: зб. наук. пр. (16). pp. 241-245.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2014) Особливості ставлення молодших школярів до навчання. Наука і освіта (6). pp. 35-41.

Д

Дороніна, Тетяна (2014) Ґендерний вимір освітнього менеджменту: аналіз дискурсивних практик. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 15-20. ISSN 2219-5203

Давиденко, Леонід (2014) Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 115-118. ISSN 2219-5203

Душечкіна, Наталія (2014) Інтеграція економічної та екологічної освіти у вимірах сталого розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 256-260. ISSN 2219-5203

Додонова, Віра (2014) Методологічні настанови постмодернізму: від поетичного мислення до поетичної раціональності. Versus (4). pp. 55-61. ISSN 2310-4562

Дольська, Ольга (2014) Поняття «система» й аспекти її вивчення у філософії та науці. Versus (4). pp. 90-98. ISSN 2310-4562

Де Роберти, Е. В. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2014) Евгений де Роберти. Сочинения: в 4 т. Т. 1. Социология. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2014) Відтворення інверсії як перекладознавча проблема. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. (5). pp. 127-137. ISSN ISSN 2412-933X

Даценко, Л. М. and Молодиченко, В. В. and Непша, О. В. (2014) Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан. Other. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Дущенко, Ольга (2014) Особливості використання інтернет-технологій в освіті. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 325-330. ISSN 2219-5203

Дубяга, Світлана (2014) Професійна спрямованість учителя на формування духовно-моральних цінностей молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 255-259. ISSN 2219-5203

Довгань, Оксана (2014) Сучасна інноваційна практика професійної мистецької освіти: можливості переходу на епістемологічні засади. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 131-135. ISSN 2219-5203

Данилюк, Н. (2014) Стійкість сортів вишні-дюків до хвороб і шкідників. Студентський меридіан (13). pp. 6-8.

Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Пащенко, Ю. П. and Яковійчук, О. В. and Рубан, Г. В. (2014) Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей. The Ukrainian biochemical journal, 86 (5). p. 231.

Даценко, Л. М. (2014) Фізична географія Запорізької області. Хрестоматія. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7055-62-3

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно- західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 3-7.

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно-західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 3-7.

Даценко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Матвєєва, О. В. (2014) Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю). pp. 81-85.

Даценко, Л. Н. and Непша, А. В. and Сапун, Т. А. (2014) Природные и техногенные ландшафты северо-западного Приазовья. Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20– 21 ноября 2014 года, Псков). pp. 197-200.

Даценко, Людмила (2014) Фауністичні комплекси Viviparoidea (Mollusca, Gastropoda) кайнозою Південного Заходу Східно-Європейської платформи. Проблеми геології фанерозою України: матеріали V Всеукр. наук. конф. (Львів, 8-10 жовтня 2014 року). pp. 39-44.

Демидова, А. О. and Христовая, Т. Е. (2014) Физическая реабилитация детей 4-7 лет с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Современный научный вестник. Серия: Медицина, Биологические науки, 207 (11). pp. 45-51. ISSN 1561-6886

Демченко, В. О. and Євтушенко, М. Ю. and Воровка, В. П. (2014) Стан Молочного лиману в результаті з`єднання його з Азовським морем у 2014 році. In: VIІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 10-13 September 2014, Мелітополь – Бердянськ.

Демченко, Н. А. and Демченко, В. О. (2014) Раритетна складова риб у приазовських річках упродовж другої половини ХХ початку ХХІ ст. In: Міжнародна науково-практична дистанційна конференція, присвячена 110-річчю з дня народження професора Г.Б. Мельникова "Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем", 24-25 April 2014, Дніпропетровськ.

Денисенко, А. А. (2014) Використання дидактичних ігор та вправ при навчанні дітей орієнтуванню у часі. Veda a vznik (21). pp. 83-85.

Денисов, І. Г. (2014) Передумови формування асоціальної поведінки підлітків. Наука і освіта (6). pp. 41-45.

Денисов, І. Г. (2014) Передумови формування асоціальної поведінки підлітків. Наука і освіта (6). pp. 41-46. ISSN 2311-8466

Добровольская, Л. П. and Третякова, И. С. (2014) Экологическая культура как компонент духовной сферы будущего педагога. Современные исследования социальных проблем (4.1). pp. 390-402.

Добровольська, Л. П. (2014) Формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів-мовознавців україномовного напряму. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр.. pp. 116-119.

Добровольська, Л. П. (2014) Професійно важливі якості студентів-словесників україномовного напряму як основа формування фахових цінностей. Духовність у становленні та розвитку особистості: збірник матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 жовт. 2014 р.. pp. 166-175.

Добровольська, Л. П. (2014) К проблеме формирования экологической культуры будущего педагога. Проблемы развития образования на современном этапе: в 2 ч.: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 18 дек. 2014 г., 2. pp. 382-386.

Добровольська, Л. П. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 1. Управлінська діяльність в університеті та вплив психологічного клімату колективу на її ефективність. Documentation. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 1. Управлінська діяльність в університеті та вплив психологічного клімату колективу на її ефективність. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Гарбарук, О. Ф. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 4. Мотиви діяльності як системоутворюючий фактор стану психологічного клімату. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Гопенюк, В. П. (2014) Проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення. Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітнього простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 30-31 жовт. 2014 р.. pp. 62-64.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2014) Екологічна культура як цінність духовного розвитку студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 106-108.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Абдураімова, А. Р. (2014) Роль викладача у розвитку толерантності студентів в міжкультурній комунікації. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 287-292.

Донец, И. А and Стецишин, Н. Н. (2014) Некоторые аспекты использования ландшафтного подхода для формирования и развития сети охраняемых природных объектов и территорий. Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20– 21 ноября 2014 года, Псков). pp. 240-242.

Донець, І. А. and Арсененко, І. А. and Стецишин, М. М. (2014) Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 20 (32). pp. 100-105.

Донець, І. А. and Стецишин, М. М. (2014) Проблеми агропромислового природокористування півдня України. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 29-30.

Дядькова, К. Л. and Вельчева, Л. Г. (2014) Використання декоративних деревно-чагарникових порід в озелененні баз відпочинку на Азовському узбережжі. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 156-157.

Е

Еремина, Лилия (2014) Тренинг в воспитательном процессе в контексте подготовки воспитанников школ интернатного типа к будущей семейной жизни. Global scintific unitu 2014. pp. 166-169.

Елькін, М. В. and Коробченко, А. А. (2014) Професійна компетентність учителя як психолого-педагогічна проблема. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (25). pp. 50-57.

Еремеев, В. С. and Балута, В. С. (2014) Особенности использования информационных технологий в учебной деятельности будущих магистров педагогического образования. Научные итоги: достижения, проекты, гипотезы: журнал по материалам ХVIII Междунар. науч.-практ. конф.. pp. 146-147.

Ж

Журавльова, Лариса and Кисличенко, Вікторія (2014) До проблеми навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 170-174. ISSN 2219-5203

Житнік, Тетяна (2014) Механізм формування художньо-творчої самоактивності у старших дошкільників засобами живопису. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 136-141. ISSN 2219-5203

Журавльова, Лариса and Овсяннікова, Галина (2014) Педагогічні умови формування англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 266-270. ISSN 2219-5203

Жигоренко, І. Ю. (2014) Особливості концепту УЧЕНЬ у творах Германа Гессе. Сучасний вимір філологічних наук: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2014 р., 1. pp. 45-49.

Жигоренко, І. Ю. (2014) Атрибутивні словосполучення у творах Г.Гессе як засіб вираження авторського світобачення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія (9). pp. 80-82. ISSN 2409-1154

Жигоренко, І. Ю. (2014) Zum Problem der Rhythmusforschungen der Prosa in der europäischen Sprachwissenschaft. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2 (8). pp. 135-139. ISSN 2409-1154

Жиряков, О. Ю. (2014) Становлення олігархічного устрою у Венеції. Aktualni vymozenosti vedy – 2014: materialy X vedecko-prakticka konference. pp. 44-47.

Жиряков, О. Ю. (2014) Британська та російська історіографія Другої Світової Війни: використання метода альтернативної історії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (41). pp. 269-274. ISSN 2076-8982

Житнік, Т. С. (2014) Альтеративний підхід діагностування художньо-творчої активності у дітей старшого дошкільного віку. Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників. pp. 67-71.

Житнік, Т. С. (2014) Альтеративний підхід діагностика художньо-творчої активності старшого дошкільного віку. Освіта та розвиток обдарованої особистості (6). pp. 19-21.

Житнік, Т. С. (2014) Вплив художнього мистецтва на розвиток творчої активності особистості старшого дошкільника. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 37-39. ISSN 978-617-7055-68-5

Житнік, Т. С. (2014) Личность педагога как фактор активизации художественно-творческой деятельности страших дошкольников. Молодежь и государство (2). pp. 160-163.

Житнік, Т. С. (2014) Формування духовно-моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку в умовах естетичного середовища. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей. pp. 127-128.

Журавльова, Л. С. (2014) Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (26). pp. 109-112. ISSN 2310-0893

З

Захарчук, Мар’яна and Закаулова, Юлія (2014) Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 21-28. ISSN 2219-5203

Землянський, Анатолій (2014) Історична свідомість як детермінанта гармонізації розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві. Versus (4). pp. 39-44. ISSN 2310-4562

Землянська, А. В. and Кольцова, О. Т. (2014) Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Харків-ського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Ч. 1, 1 (77). pp. 40-48.

Землянська, А. В. and Стрілець , О. В. (2014) Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова. Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. pp. 122-129.

Землянська, А. В. and Стрілець, О. В. (2014) Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Національного універ-ситету острозька академія». Серія: Філологічна (45). pp. 114-116.

Землянська, А. В. (2014) Суголосність ідей німецького романтизму із творчими пошуками українських митців слова «переходової доби». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. Ч. 1, 1 (284). pp. 42-51.

Заворотна, Я. В. (2014) Підготовка магістрів до використання системного підходу під час організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (41). pp. 196-202. ISSN 2312-5993

Захаріна, Євгенія (2014) Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 271-276. ISSN 2219-5203

Заворотна, Я. В. (2014) Технологізація процесу оцінення інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (25). pp. 57-65.

Зав’ялова, Т. В. (2014) Екологічні проблеми ґрунтів Північного Приазов’я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 38-40.

Зав’ялова, Т. В. (2014) Лишайники пам'ятки садово-паркового мистецтва "Еліта". Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 128-129.

Зайцева, Ю. М. and Прокоф’єва, О. О. (2014) Психологічні особливості становлення етнічної ідентичності української молоді. Pedagogika. Teoria. Praktika, (Szczecin, 29.11.2014-30.11.2014.). pp. 67-70.

Зарицька, В. В. (2014) Емоційний інтелект як складова готовності особистості до професійної діяльності. Вісник ХНПУ (49). pp. 42-51.

Землянський, А. М. (2014) Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (56). pp. 102-108. ISSN 2072-1692

И

Иваненко, В. В. (2014) Психологическая подготовка в волейболе. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 179-182.

К

Канарова, Ольга (2014) Культурно-освітній простір дитини в сучасному навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 29-33. ISSN 2219-5203

Кочубей, Тетяна (2014) Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 34-38. ISSN 2219-5203

Колесниченко, Наталя (2014) Організація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології щодо набуття ними іншомовної компетенції у процесі професійної підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 175-179. ISSN 2219-5203

Конох, Анатолій (2014) Професіонально-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 180-183. ISSN 2219-5203

Конох, Олена (2014) Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 184-188. ISSN 2219-5203

Кулінка, Юлія (2014) Педагогічний концепт використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 189-194. ISSN 2219-5203

Корж, Олена (2014) Формування релігійно-національної ідентичності як педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 272-276. ISSN 2219-5203

Ковач, Артур (2014) Цілі та зміст історичної освіти в народних школах Підкарпатської Русі (1919-1938 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 266-271. ISSN 2219-5203

Кунінець, Олеся (2014) Діагностика глухих дітей молодшого шкільного віку залежно від діапазону сприйманих частот за медико-педагогічною класифікацією Л.В. Неймана. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 277-281. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Трансформація ідей морального виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ–початку XXI століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 282-287. ISSN 2219-5203

Копєйцева, Л. П. (2014) Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші. Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней (273). pp. 155-157.

Копєйцева, Л. П. (2014) Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука «Мальви». Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (77). pp. 48-55.

Кожевникова, А. В. (2014) Специфіка сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (9). pp. 46-53. ISSN 2307-4914

Кошелев, Александр (2014) Состояние, использование и охрана запасов водоплавающих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины в конце ХХ века (1988-1998 гг.). Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера, ХI (3). pp. 1-11.

Кошелев, А. И. (2014) Состояние, использование и охрана запасов водоплавающих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины в конце ХХ века (1988-1998 гг.). Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера, XI (3). pp. 1-11.

Кубанов, Руслан (2014) Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 294-301. ISSN 2219-5203

Кожевникова, А. В. (2014) Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (25). pp. 83-88. ISSN 2310-0893

Кошелєв, Олександр and Кошелєв, Василь and Ніколенко, Олександр and Писанець, Олександ (2014) Принципи і підходи до гармонізації екологічної підготовки майбутніх педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 283-293. ISSN 2219-5203

Коваль, Оксана (2014) Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 277-282. ISSN 2219-5203

Канарова, Ольга (2014) Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогіних дослідженнях. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 45-49. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Удосконалення сучасної освітньої політики в Україні як умова функціонування системи освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 331-338. ISSN 2219-5203

Кабанчук, С. М. and Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. (2014) Використання додаткової умови стосовно варіативної схеми згущення на основі кутових параметрів. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матеріали IІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студ. аспірантів та молодих вчених (3). pp. 101-106.

Камишова, Т. М. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни ділова англійська мова для студентів немовних спеціальностей. Мелітополь.

Камишова, Т. М. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей денної та заочної форми навчання третя частина початкового етапу курсу англійської мови для початківців. [Teaching Resource]

Камишова, Т. М. and Куликова, Л. А. (2014) Соціальна перспектива - людино вимірність. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.. pp. 105-110.

Канарова, О. В. (2014) Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 45-49. ISSN 2219-5203

Канарова, О. В. and Шевченко, Г. (2014) Використання нетрадиційних технік малювання у вихованні духовносі дітей дошкільного віку. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей. pp. 68-71.

Карпачова, А. (2014) Колекція сортів півників борідкових «Forest city» Мелітопольського державного педагогічного унїверситегу імені Богдана Хмельницького. Студентський меридіан (13). pp. 9-10.

Катаєв, Станіслав (2014) Соціальна мораль мешканців Мелітополя. Українознавчий альманах (16). pp. 110-115. ISSN 2520-2626

Каткова, Т. А. (2014) Проблема школьной тревожности и пути ее преодоления у детей младшего школьного возраста. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки (1-2). pp. 56-60.

Каткова, Т. А. (2014) Динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів. Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 113-117.

Каткова, Т. А. (2014) Особливості організації психологічного супроводу у векторі інклюзивного освітнього простору. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 77-78.

Каткова, Т. А. and Катков, В. В. (2014) Принципи організації роботи практичного психолога з профілактики девіантної поведінки підлітків (на прикладі агресивних підлітків). Current Trends of Development of World Psychological Practice = Сучасні тенденції розвитку світової психологічної практики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. pp. 189-193. ISSN ISBN 978-617-7104-25-3

Каткова, Т. А. and Кобильнік, Л. М. (2014) Діалектика та динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів у процесі професійної підготовки. Наука і освіта, CXXIII (6). pp. 66-70. ISSN 2311-8466

Каткова, Т. А. and Кривицька, І. С. (2014) Дослідження психологічних особливостей поведінки підлітків у конфліктній ситуації. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко. Серія: Психологічні науки, 1 (121). pp. 154-156.

Каткова, Т. А. and Семенова, Т. А. (2014) Психодіагностика статеворольової узгодженості у ранньому юнацькому віці. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 4 (55) (35). pp. 208-217. ISSN ISBN 978-966-2760-18-7(4)

Каткова, Т. А. and Яненко, М. С. (2014) Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічніі науки, 1 (121). pp. 157-159. ISSN 2518-7465

Кирсанова, С. С. and Заброда, Т. В and Демьяненко, Т. А. (2014) Диалог поликультурного образования в рамках развития современного общества. Стратегии и тенденции современного образования: збірник матеріалів І Міжнар. наук. конф.. pp. 12-17.

Кобильнік, Л. М. and Каткова, Т. А. (2014) Ціннісне самовизначення особистості в сучасному освітньому просторі. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (24). pp. 89-104.

Коваленко, Л. В. (2014) Основні труднощі сценічного втілення студентами початкових курсів художньо-виконавської інтерпретації музичного твору. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. pp. 158-162. ISSN 978-617-7055-36-4

Кожевникова, А. В. and Садова, Т. О. (2014) Вплив управлінської культури на процес підготовки майбутніх магістрів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 515-519. ISSN 1992-5786

Кожевникова, А. В. and Садова, Т. О. (2014) Історичне становлення гри у формуванні та розвитку особистості. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki - 2014: materia?y X Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 20. pp. 8-10.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. and Змієвська, О. О. and Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. and Таран, О. М. and Романишин, І. М. and Бевз, О. П. and Гембарук, О. С. and Заболотна, О. А. and Каминін, І. М. and Тучина, Н. В. and Українська, О. О. and Худик, К. Г. (2014) Шкільний вчитель нового покоління: допроектне базове дослідження. British Council Ukraine, Київ.

Конюхов, С. Л. and Бондаренко, А. В. (2014) Адаптація web–сайтів для мобільних пристроїв. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 86-88.

Конюхов, С. Л. and Бражко, О. (2014) Використання web–служб для обміну даними між додатками, які працюють на різних платформах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 89-91.

Конюхов, С. Л. and Гоголенко, Е. С. (2014) Засоби інтеграції платформи „1С: Підприємство” з web–сайтами. Współczesne tendencje w nauce i edukacji: zbiór raportów naukowych, 7. pp. 39-40.

Конюхов, С. Л. and Дудкін, О. О. (2014) Проектування бібліотеки класів для каталогування товарів інтернет-вітрини. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 92-94.

Конюхов, С. Л. and Задніпряний, В. С. (2014) Програма для розрахунку вартості робіт на підприємстві машинобудівної галузі. Współczesne tendencje w nauce i edukacji: zbiór raportów naukowych, 7. pp. 41-43.

Конюхов, С. Л. and Курбанов, С. А. (2014) Проектування web–сайту аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 95-97.

Конюхов, С. Л. and Ляшенко, О. О. (2014) Використання об’єктно-орієнтованого підходу для створення багаторівневого ієрархічного меню web–сайтів. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2014 р.. pp. 139-143.

Конюхов, С. Л. and Третьяков, С. С. (2014) Використання web–сайту для економічного аналізу діяльності підприємства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 98-100.

Копєйцева, Л. П. and Магдалинова, І. І. (2014) Поетикальні вектори повісті Романа Іваничука «Місто». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 220-223.

Копєйцева, Л. П. and Тороус, М. О. (2014) Домінанти національної моделі світу Олени Теліги. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 224-227.

Коробейніков, О. С. and Шестопалова, Н. С. and Єрмакова, Т. С. (2014) Гормональний, імунний статус та функціональні резерви мікроциркуляції організму в умовах інтенсивних фізичних тренувань. Фізіологічний журнал, 60 (3). pp. 138-139. ISSN 0201-8489

Коробченко, А. А. (2014) Історія шкільної природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): навчальний посібник. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні.

Коробченко, А. А. (2014) Навчальна література з природознавства початку ХХ століття. Збірник наукових праць Класичного приватного університету, 37 (90). pp. 23-32. ISSN 1992-5786

Коробченко, А. А. (2014) Актуальність дослідження ідей м. Демкова для шкільної природничої освіти. Актуальність дослідження ідей М. Демкова для шкільної природничої освіти. pp. 86-87.

Коробченко, А. А. (2014) Аналіз змісту природничої освіти в гімназіях України у ХІХ столітті. Проблемы современного педагогического образования (43-2). pp. 122-129.

Коробченко, А. А. (2014) Виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі навчання природничим дисциплінам. Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації. pp. 229-230.

Коробченко, А. А. (2014) Виховний потенціал сучасної шкільної природничої освіти. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (2). pp. 106-112.

Коробченко, А. А. (2014) З історії підготовки керівників природничо-історичних екскурсій (початок ХХ ст.). Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія. Педагогіка і психологія (45). pp. 116-123.

Коробченко, А. А. (2014) Значення освітньої діяльності товариства дослідників природи при харківському університеті для популяризації природничих знань в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія. Педагогіка і психологія. pp. 146-152.

Коробченко, А. А. (2014) Природничо-наукова підготовка вчителів земських шкіл (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 107-112.

Коробченко, А. А. (2014) Розвиток шкільної природничої освіти в Україні у ХІХ столітті. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (42). pp. 117-127.

Коробченко, А. А. (2014) Развитие естественнонаучного мышления современных школьников на основе использования опыта выдающихся отечественных педагогов. Модернизация системы непрерывного образования: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф.. pp. 381-387.

Коробченко, А. А. (2014) Природознавство в жіночих початкових і середніх навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Збірник наукових праць Класичного приватного університету, 35 (88). pp. 42-52.

Коробченко, А. А. (2014) Місце природознавства в навчальних планах загальноосвітньої школи (1786-1917 рр.). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 34 (87). pp. 16-28. ISSN 1992-5786

Коробченко, А. А. (2014) Взгляды С. Миропольского (1842-1907) на преподавание естествознания в общеобразовательной школе. Science and education a new dimension (Pedagogy and Psychology). pp. 87-92. ISSN p-ISSN 2308-5258 e- ISSN 2308-1996

Коробченко, А. А. (2014) Павло Аполлонович Тутковський (1858-1930)- природознавець і педагог. Павло Аполлонович Тутковський (1858-1930) - природознавець і педагог. pp. 14-16.

Коробченко, А. А. (2014) Статут 1864 р. і шкільна природнича освіта. Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки: матеріали сьомої Міжнар. наук. конф.. pp. 38-39.

Коробченко, А. А. (2014) Проблеми шкільної природничої освіти на педагогічних з’їздах в Одесі (1864-1865). Дев’ятнадцята Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів. pp. 108-113.

Коробченко, А. А. (2014) Шкільна природнича освіта в Україні наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.: історіографія питання. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (44). pp. 176-184.

Костенко, Н. (2014) Лікарські городні рослини агробіологічного комплексу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Студентський меридіан (13). pp. 11-12.

Котлярова, В. Ю. (2014) Використання презентації як складової комп’ютерних технологій на заняттях з англійської мови. Наукові записки національного університету «Острозька академія» (42). pp. 209-211.

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. (2014) Взаємодія музики і здоров’я як чинник фізичного розвитку дітей. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 252-257.

Кочкурова, О. В. (2014) Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.13). pp. 92-95. ISSN 2078-2128

Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

Кочкурова, О. В. (2014) Естетизація навчально-виховного процесу вищої школи. In: Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітного простору: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 30-31 жовтня 2014 року, м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2014) Духовність як необхідний складник гармонійного розвитку особистості. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти; матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 червня 2014 р., м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. and Кочкурова, К. В. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 2. Вплив соціально-психологічного клімату колективу на формування професійної ідентичності майбутніх учителів. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Кочкурова, О. В. and Царькова, О. В. (2014) Preserving of students' psychological health as a main aspect of seccessful education. In: Scientific resources management of countries and regions : International scientific and practical congress, 18 july 2014, Copenhagen.

Кочкурова, О.В. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

Кошелев, А. И. and Кошелев, В. А. and Покуса, Р. В. (2014) Биоразнообразие и функциональная роль колониальных околоводных птиц в антропогенно трансформированных водных экосистемах Северного Приазовья. Русский орнитологический журнал, 23. pp. 2177-2182. ISSN ISSN 0869-4362

Кошелев, А. И. and Кошелев, В. А. and Соколова, Ю. В. (2014) Птицы-дуплогнездники в искусственных лесах Северного Приазовья на фоне трансформации ландшафта и их экологические особенности. Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 11-18.

Кошелев, В. А. and Васильева, А. А. and Коваль, Н. В. and Соколова, Ю. В. (2014) Посещение искусственных водопоев птицами-дуплогнездниками в искусственных лесах северного Приазовья. Птицы-дуплогнездники как модельные обьекты в решении проблем популяционной экологии и эволюции: материалы Междунар. конф.. pp. 153-156.

Крамаренко, Р. (2014) Результати педагогічного експерименту із використання кімнатних рослин. Студентський меридіан (13). pp. 13-14.

Крамарец, В. А. and Мацях, И. П. and Мальцева, И. А. (2014) Альгофлора почв лесных питомников бескид (Украинские Карпаты). Лесной весник (1). pp. 164-169.

Крамарець, В. О. and Бредіхіна, Ю. Л. (2014) Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону. Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. пр. (12). pp. 38-43.

Крилова, А. М. (2014) Материалы раскладок земского сбора как источник по истории землевладения Мелитопольского уезда. In: Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы, 23-26 сентября 2014, Самара.

Крилова, А. М. (2014) Хто такі менноніти? Мелитопольский краеведческий журнал (4). pp. 91-92.

Кримчак, Віта Олександрівна (2014) Кадровий менеджмент в сучасній організації. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів та студентів "Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення", 12, Кам’янець-Подільський.

Крисько, О. А. and Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. (2014) Геометричне моделювання дійсної поверхні тонкостінних оболонок технічних форм. Вестник ХНТУ, 3 (50). pp. 594-597.

Крисько, О. А. and Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. (2014) Геометричне моделювання дійсної поверхні тонкостінних оболонок технічних форм. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 594-597.

Куликова, Л. А. and Камишова, Т. М. (2014) Впровадження інноваційних технологій як складової розвитку англомовного спілкування. Pedagogika. Teoria. Praktyka: zbior raportow naukowych, 3/1. pp. 76-78.

Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2014) Інтенсифікація навчального процесу засобами сучасних новітніх технологій. Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: zbior raportow naukowych, 3/1. pp. 84-86.

Кунах, О. Н. and Жуков, А. В. and Балюк, Ю. А. and Федюшко, М. П. (2014) Экоморфическое разнообразие и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (1). pp. 32-41.

Л

Литвиненко, Світлана (2014) Самостійна робота в малих групах як одна з форм роботи у ВНЗ англомовних країн. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 288-292. ISSN 2219-5203

Литвина, Юлія (2014) Сталість у контексті людиномірності. Versus (3). pp. 15-18. ISSN 2310-4562

Лобнер, Надя (2014) Структури дискримінації в доступності освіти для молоді – міжнародні перспективи. Versus (3). pp. 93-103. ISSN 2310-4562

Логвіна-Бик, Тетяна (2014) Підручник із біології як основа формування цілісних знань школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 158-164. ISSN 2219-5203

Літвінова-Головань, Ольга and Безкоровайна, Лариса (2014) Аналіз підготовки фахівців із дозвільної анімації у сучасних вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 339-344. ISSN 2219-5203

Литвинова, Світлана (2014) Семантичний диференціал як метод наукового дослідження хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 147-157. ISSN 2219-5203

Лаппо, Віолетта (2014) Виховання духовних цінностей студентської молоді засобами національної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

Лебедєв, В. О. and Авєріна, Л. С. (2014) Електронний підручник з дисципліни «Хорове диригування» як засіб організації навчальної роботи студентів. Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика., 1. pp. 101-105.

Лебедєв, В. О. and Авєріна, Л. С. (2014) Структура електронного підручника з дисципліни «Хорове диригування». Актуальные научные исследования. От теории к практике: сб. науч. докладов, 30.03.2014-31.03.2014. pp. 61-63.

Лебедєв, В. О. and Коренков, І. С. (2014) Розробка інтернет-магазину з продажу спеціалізованих запчастин. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 175-180.

Лебедєв, В. О. and Черненко, Д. О. (2014) Мета, завдання та структура програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Трактори». Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 106-110.

Лебедєва, О. А. (2014) Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України. Економіка та держава (3). pp. 101-103. ISSN 2306-6806

Лебедєва, О. А. (2014) Дослідження економічного розвитку України у посткризовий період. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки (4). pp. 158-162. ISSN 2524-0714

Левада, О. М. and Боговін, І. О. and Неліпа, К. Г. (2014) Суспільно-географічне обгрунтування професійної орієнтації та перепідготовки на регіональному ринку праці Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 93-97.

Леженкін, О М. and Рубцов, М. О. and Головін, С. В. (2014) Математичні моделі відносного руху напівнавісного агрегату для збирання рицини. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 2 (14). pp. 23-30.

Лобач, Я. (2014) Колекція тюльпанів навчально-польового відділення «Forest city» кафедри ботаніки і cадово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Студентський меридіан (13). pp. 15-18.

Логвіна-Бик, Т. А. (2014) Теоретичні основи управління навчальним процесом. Наковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (47). pp. 164-168.

Логвіна-Бик, Т. А. (2014) Теоретичні основи управління навчальним процесом. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. зб. наук. праць (47). pp. 164-168.

Логінов, О. М. and Найдиш, А. В. (2014) Розробка офіційного сайту дошкільного дитячого закладу. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 187-192.

Люріна, Т. І. (2014) Формування культури мови майбутніх фахівців. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. (3 (24)). pp. 158-164.

Ляпунова, В. А. (2014) Мовна толерантність як основа комунікативної компетенції майбутнього педагога. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. pp. 204-213.

М

Максимов, Олександр and Арабаджи, Лілія (2014) Проблема вибору освітніх систем. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 48-52. ISSN 2219-5203

Мачинська, Наталія (2014) Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних за-кладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 53-58. ISSN 2219-5203

Молчко, Уляна (2014) Культурно-освітній потенціал інструментальних творів Богдана Весоловського. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 59-65. ISSN 2219-5203

Маковецька, Наталія (2014) Особливості впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 119-123. ISSN 2219-5203

Марущак, Валентина (2014) Про деякі особливості духовного виховання майбутнього учителя при вивченні українознавства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 199-204. ISSN 2219-5203

Майструк, Ольга (2014) Боротьба В.Н. Каразіна за відкриття харківського університету (початок ХІХ століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 293-298. ISSN 2219-5203

Мозгова, Наталія (2014) Призначення логіки в теорії пізнання Петра Лодія. Versus (4). pp. 24-27. ISSN 2310-4562

Матвієнко, Петро (2014) Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі. Versus (3). pp. 70-74. ISSN 2310-4562

Михневич, И. Г. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2014) Михневич И. Г. Сочинения. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Мальцев , Є. І. and Солоненко , А. М. and Туровцева, Н. М. (2014) Особливості фітоедафону різних типів лісу степової зони України. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. пр. (43). pp. 24-29.

Мальцев , Є. І. (2014) Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області. Чорноморський ботанічний журнал, 10 (1). pp. 84-89.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій and Сегеда, Наталя and Троіцька, Тамара and Афанасьєва, Людмила and Москальова, Людмила and Фалько, Наталя and Катаєв, Станіслав and Семікін, Михайло and Будько, Марина and Степаненко, Ірина and Мелаш, Валентина and Тараненко, Галина and Голозубов , Олександр and Солоненко, Анатолій and Ляпунова, Валентина and Помиткіна, Любов and Помиткін, Едуард and Дольська , Ольга (2014) Гармонізація культурно-освітньього простору вищої школи: проблеми та перспективи. Розд. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького; Вид-во ПГУ м. Седльце.

Меркулова, Н. В. (2014) Модель фахової підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 300-305. ISSN 1992-5786

Мелаш, Валентина and Гнатів, Олена and Варениченко, Анастасія (2014) Екологізація системи освіти майбутніх фахівців. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 170-174. ISSN 2219-5203

Муртазієв, Ернест (2014) Культурологічний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів математичної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 355-359. ISSN 2219-5203

Малуш, Костянтин (2014) Використання прогресивних ідей досвіду країн Європейського союзу для розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 50-54. ISSN 2219-5203

Мачинська, Наталія (2014) Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 55-59. ISSN 2219-5203

Москальова, Людмила (2014) Християнська етика у процесі становлення системи духовно-морального виховання молоді на теренах Північного Приазов’я. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 60-64. ISSN 2219-5203

Мельник, Оксана (2014) Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 345-354. ISSN 2219-5203

Маковецька, Наталія (2014) Професійна компетентність викладачів як умова ефективного впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 165-169. ISSN 2219-5203

Мамон, Олександр (2014) Тенденції розвитку електронної освіти та ефективність упровадження e-Learning у традиційну освіту. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 302-307. ISSN 2219-5203

Меркулова, Наталя (2014) Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів менеджменту освіти у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 175-181. ISSN 2219-5203

Максимов, О. С. (2014) Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах: підруч. для студентів хімічічних спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. Люкс.

Максимов, О. С. and Дюжикова, Ю. Ю. (2014) Контент-аналітичний метод визначення пізнавальної самостійності. Імідж сучасного педагога (2). pp. 29-32. ISSN 2221-6316

Мальцева, І. А. (2014) Проблеми збереження, реконстукції та відновлення зелених насаджень міст степової зони України (на прикладі м. Мелітополя). Перспективу розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 176-178.

Мальцева, І. А. and Солоненко, А. М. and Мальцев, Є. І. (2014) Проблеми створення та реконструкції лісових насаджень на Півдні України. Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 березня 2014 року). pp. 58-59.

Мальцева, И. А. and Баранова, О. А. (2014) Водоросли техногенных экотопов железорудного производства. Альгология, 24 (3). pp. 350-353. ISSN 0868-8540

Мартинюк, А. Г. and Варіна, Г. Б. (2014) Емпіричне дослідження процесу особистісного становлення майбутнього практичного психолога засобами гештальт-терапії. Наука і освіта (6). pp. 75-80. ISSN ISSN 2311-8466

Марченко, О. А. (2014) Социально-экономические основы регионального развития сельского туризма в Украине. Балтийский гуманитарный журнал (4). pp. 150-153.

Марченко, О. А. (2014) Проблеми та перспективи розвитку рекреації та туризму у Запорізькій області. БІЗНЕС-НАВІГАТОР. Науково-виробничий журнал (3). pp. 184-188.

Марченко, О. А. (2014) Формирование финансово-экономических и инвестиционных механизмов совершенствования структуры и повышения эффективности туристической отрасли на региональном уровне. Карельский научный журнал, 4 (9). pp. 121-125.

Матвєєва, О. В. (2014) Екологічні проблеми річок Північно-Західного Приазов'я та шляхи їх оптимізації. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр.. pp. 40-44.

Матвієнко, В. П. (2014) Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі. Versus (49). pp. 70-74. ISSN 2310-4562

Мезенцева, Л. М. (2014) Аналіз навчальної програми з підготовки соціальних педагогів до роботи з опікунською сім’єю. Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 119-131.

Мелаш, В. Д. and Гнатів, О. В. and Варениченко, А. Б. (2014) Екологізація системи освіти майбутніх фахівців. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. pp. 170-174. ISSN 2219-5203

Мелаш, Валентина and Варениченко, Анастасія (2014) Концептуальні підходи екологізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (10). pp. 83-87. ISSN 2307-4914

Митева, А. Н. (2014) Гуманітарна експертиза: сутність проблеми. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 80-82. ISSN 978-617-7055-68-5

Митяй, З. О. and Юрченко, Т. Г. (2014) Взаємодія мови і соціуму. Українознавчий альманах (16). pp. 178-182.

Митяй, З. О. and Юрченко, Т. Г. (2014) Складний світ шевченкового слова: словотвір, стилістика та перспективи інтерпретації. Наукові записки . Серія "Філологічні науки" (4). pp. 86-91.

Молодиченко, В. В. and Гапотій, В. Д. and Печерський, О. В. and Олексенко, Р. І. (2014) Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: навчальний посібник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Молодиченко, В. В. and Степаненко, Ірина (2014) Соціально-педагогічні аспекти гармонізації культурно-освітнього простору вищої школи: аналітичний огляд міжнародної науково-практичної конференції. Філософія освіти (1). pp. 263-269. ISSN 2309-1606

Молодыченко, В. В. and Афанасьева, Л. В. and Букреева, И. В. and Орлов, А. В. and Хомчак, Е. Г. (2014) Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум.

Молодыченко, В. В. and Олексенко, Р. И. (2014) Информационное общество, как императив современности. Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук (4). pp. 31-37. ISSN 2222-1484

Муравйов, А. В. and Шаров, С. В. (2014) Технологія ADO та організація доступу до даних MS SQL Server. Інформаційні технології проектування: зб. наук. пр. магістрантів та студентів. pp. 89-92.

Муртазієв, Е. Г. (2014) Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до реалізації культурно-історичної складової математичної освіти. Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология, 46 (4). pp. 189-194.

Муртазієв, Е. Г. (2014) Теоретичні засади культурно-історичної складової шкільної математичної освіти. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 5 (39). pp. 88-97.

Муртазієв, Е. Г. (2014) Культурологічний підхід у фаховій підготовці майбутніх вчителів математичної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 355-359. ISSN 2219-5203

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2014) Творчі роботи з української та німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Мінькова, Г. Ю. (2014) Концепт LEUTE/ ЛЮДИ – складник матриці концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2 (8). pp. 149-152.

Н

Нечипоренко, Костянтин (2014) Дослідження самооцінки депривованих підлітків із психофізичними вадами в умовах інтернатного закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 199-204. ISSN 2219-5203

Нетребіна, Ольга (2014) Моделювання мультимедійної педагогічної технології формування професійної культури майбутнього менеджера з туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 299-304. ISSN 2219-5203

Наход, Світлана (2014) Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 360-365. ISSN 2219-5203

Наливайко, Іван (2014) Театр у початковій школі: історія розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 65-69. ISSN 2219-5203

Надольська, Ю. А. (2014) Мультимедийные учебные программы как средство активизации учебной деятельности студентов при изучении немецкого языка как второго иностранного. Обраовательные технологии и общество, 14 (1). pp. 347-359. ISSN 1436-4522

Надольська, Ю. А. (2014) Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у ВИШІ. Мова і культура, 3 (17). pp. 375-380. ISSN 2522-4948

Надольська, Ю. А. and Мінкова, О. Ф. (2014) Творчі роботи з української і німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Назаренко, І. М. and Ониськів, Г. Г. (2014) Педагогічні аспекти формування музичного сприймання у процесі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта. Тенденции, наработки, инновации, практика в науке (3/1). pp. 86-90.

Найдиш, А. В. and Никифорова, Л. Є. and Спірінцев, Д. В. (2014) Геометричне моделювання ДПК з прямолінійними ділянками методом дискретної інтерполяції на основі кутів згущення. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 598-600.

Найдиш, А. В. and Пихтєєва, І. В. and Сивова, А. К. (2014) Формування поверхні леза плуга за допомогою двох напрямних кривих з розрахунком згущення точкового ряду обводу. Современные проблемы геом. моделирования: сб. трудов 16 Междунар. науч.-практ. конф., 3-6 июня 2014 г.. pp. 95-102.

Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. and Левада, В. Р. (2014) Спосіб інтерполяції на основі варіативного дискретного геометричного моделювання. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 180-186.

Найдиш, А. В. and Чеченко, О. О. (2014) Значення та переваги електронного каталогу науково-освітнього контенту. Актуальные научные исследования. От теории к практике: сб. науч. докладов, 30.03.2014-31.03.2014.. pp. 64-65.

Насалевич, Т. В. and Почерніна, В. (2014) Антивоєнна направленість творів Е. Гемінгвея «For whom the bell tolls» та «A farewell to arms». Naukowa Рrzestrzeń Europy – 2014: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 22. pp. 66-68.

Насалевич, Т. В. and Синіцина, А. (2014) Синдром Пітера Пена. Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki – 2014: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 23. pp. 35-36.

Непша, О. В. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика півострова Бирючий (коса Федотова). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 7-12.

Непша, О. В. and Дидичкін, А. О. (2014) Гідрохімічний режим річок північно-західного Приазов`я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 29-32.

Непша, О. В. and Князькова, І. Л. (2014) Гідрогеологічна характеристика територій Мелітопольського, Михайлівського та Токмацького районів Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 32-37.

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2014) Краєзнавча робота студентів під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 114-115.

О

Овсянникова, Кристина (2014) Педагогічні умови формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів: обґрунтування проблеми. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 124-127. ISSN 2219-5203

Осадчий, Вячеслав and Осадча, Катерина (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 128-133. ISSN 2219-5203

Омельяненко, Галина (2014) Модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 205-210. ISSN 2219-5203

Оверко, Наталія (2014) Концептуальні підходи до розвитку педагогічної майстерності викладачів професійно-технічних навчальних закладів у контексті модернізації освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 305-310. ISSN 2219-5203

Огородник, Іван (2014) Євгеній де Роберті та його пошуки в соціології. Versus (4). pp. 130-131. ISSN 2310-4562

Омельяненко, Галина (2014) Дослідницька компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 182-188. ISSN 2219-5203

Огульчанська, О. (2014) Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» і Володимира Орлова «Альтист Данилов». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія "Літературознавство", 1 (1). pp. 116-124.

Огульчанська, О. А. (2014) Своєрідність хронотопу у творах Івана Франка «Для домашнього вогнища» і Олександра Купріна «Яма». Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (30). pp. 207-214.

Окса, М. М. (2014) Інтернаціоналізація - важливий фактор розвитку магістерської освіти в Україні. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (5). pp. 271-275.

Олексенко, Р. І. and Бондаренко, А. (2014) Соціально-економічні аспекти культури бізнесу. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 червня.

Олексин, А. Г. (2014) Особливості інфляційних процесів в Україні 2008-2014 років. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки: зб. наук. пр., 9 (6). pp. 194-199. ISSN 2307-8030

Онопрієнко, В. П. and Митяй, І. С. and Ткаченко, М. Ю. (2014) Порівняння аналізу спектра живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) прісних та солонуватоводних водойм. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 6. pp. 1-11. ISSN 2223-1609

Орлов, А. В. (2014) Практики культурного мапування як шлях гармонізації міського середовища в соціологічному вимірі. Наукові праці. Соціологія, 234 (222). pp. 46-50.

Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. (2014) Досвід розробки та апробації навчального курсу «Вступ до спеціальності»(інженер-програміст). Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (42-43). pp. 134-140. ISSN 2074-8922

Осадча, Катерина and Осадчий, Вячеслав (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (12). pp. 128-133. ISSN 2219-5203

Осадчий, В. В. and Наумук, О. В. (2014) Організація лабораторних занять з дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж». Молодь і ринок, 5 (112). pp. 11-15. ISSN 2308-4634

Осадчий, В. В. and Наумук, О. В. (2014) Внедрение виртуальной инфраструктуры для организации лабораторных занятий по дисциплине «Администрирование компьютерных сетей». Educational Technology & Society, 17 (2). pp. 380-387. ISSN 1436-4522

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2014) Электронный учебник по дисциплине «Операционные системы и системное программирование» как ключевой компонент для организации самостоятельной работы. Сборник научных докладов ІХ Международ-ной научно-практической конференции (19). pp. 165-167.

П

Паршук, Світлана (2014) Формування духовної культури майбутніх педагогів в освітньому просторі вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 66-69. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій and Вороненко, Олександр (2014) Основні положення синергетичної методології відкритої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 70-80. ISSN 2219-5203

Пшенична, Наталя (2014) Формування професійної компетентності вчителя фізики шляхом встановлення міжпредметних зв’язків із хімією. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 134-139. ISSN 2219-5203

Позднякова, Олена (2014) Моделювання структури професійної компетентності соціального педагога-вихователя навчально-реабілітаційного центру. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 211-216. ISSN 2219-5203

Петрович, Ольга (2014) Створення творчого освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та майбутніх учителів-словесників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 311-315. ISSN 2219-5203

Постильна, Олена (2014) Проблема виміру моральних цінностей у студентів педагогічних закладів: теоретико-методичні аспекти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 316-321. ISSN 2219-5203

Притула, Олександр (2014) Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців з українського рукопашу «Спас» у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 322-326. ISSN 2219-5203

Прокопенко, Володимир (2014) Платонівський міф про печеру й дискусії навколо нього. Versus (4). pp. 28-32. ISSN 2310-4562

Петренко, Дмитрий (2014) Концептуализация виртуального в философии Жиля Делеза. Versus (4). pp. 62-66. ISSN 2310-4562

Пєшев, Олег (2014) Історичний розвиток концепту «освіта». Versus (4). pp. 116-122. ISSN 2310-4562

Поправко, Ольга (2014) Людиномірність святкової картини світу як світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини. Versus (3). pp. 48-52. ISSN 2310-4562

Попенко, Я. В. (2014) Встановлення українсько-болгарських міждержавних відносин за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (7). pp. 288-290.

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-французькі політичні відносини (1917-1921 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: «Історія, економіка, філософія» (19). pp. 51-64.

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-турецькі міждержавні взаємини впродовж 1914-1920-х рр.: історіографічний огляд. Українознавчий альманах (16). pp. 286-291.

Прийма, Сергій (2014) Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих. Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука») , 2 (163). pp. 56-63.

Прийма, Сергій (2014) Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Перспективы науки и образования, 1 (7). pp. 79-82.

Прийма, Сергій (2014) Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 2 (9). pp. 68-79. ISSN 2308-6386

Прийма, Сергій (2014) Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (44). pp. 263-276. ISSN 2312-5993

Прийма, Сергій (2014) Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації. П.3.2. Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Other. Видавництво Маковецький Ю.В., Дніпропетровськ.

Прийма, Сергій (2014) Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики – актуальна проблема сучасної педагогічної освіти. Освіта впродовж життя: вимоги часу. pp. 93-95.

Прийма, Сергій (2014) Інформаційні процеси як механізм соціокультурної динаміки відкритої освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія", 45 (2). pp. 258-267.

Прийма, Сергій (2014) Критерії та принципи відкритої освіти як системи синергетичного типу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» , II (10). pp. 44-51.

Прийма, Сергій and Панін, Олексій (2014) Теоретичне обгрунтування і розробка прототипу інтелектуальної онтолого-керованої інформаційної системи Національної рамки кваліфікацій. Інформаційні технології в освіті . pp. 274-290.

Прийма, Сергій (2014) Відкрита освіта як нова парадигма реалізації ідей і принципів людиномірності. Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матер. всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 119-130.

Прийма, Сергій (2014) Основні положення культурно-освітнього простору як системи синергетичного типу. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 266-268.

Прийма, Сергій (2014) Возможности и ограничения современной образовательной действительности. Синергийно-информационный подход как методологический инструментарий исследования открытого образования взрослых. Other. Elpil - Jaroslaw Pilich.

Потапюк, Лілія (2014) Роль педагогічно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань у духовно-моральному вихованні молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 70-77. ISSN 2219-5203

Павленко, А. and Бєльчев, П. В. (2014) Навчальні задачі з фізики: критеріальна ознака творчості. Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science: proceedings of the 1st International academic conference, 25 June 2014, 2. pp. 128-130. ISSN 9780554271987

Павленко, О. М. (2014) Побудова великих проектів та основні властивості підпрограм в середовищі Object Pascal. Інституціональне перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 53-56.

Пачев, С. І. (2014) Виникнення села Гірсівка Приазовського району Запорізької області. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2). pp. 115-120.

Пачев, С. І. (2014) Историческая болгаристика в Украине на рубеже тысячелетий: факторы и тенденции. Кръгла маса «Българистика»: трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. pp. 155-167.

Пачев, С. І. (2014) Причины массового переселения болгар в Таврическую губернию 1861–1863 гг. в историографии. Известия на Института за исторически изследвания (1). pp. 317-326. ISSN 2367-5187

Пачев, С. І. and Пачева, В. М. (2014) Країнознавчий центр як інституційний компонент культурно-освітнього простору вищої школи. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 12-13 червня 2014 р.). pp. 239-240.

Пачева, В. М. and Джельова, А. (2014) Изучаване на български език в Северното Приазовие. Дриновски сборник, 7. pp. 122-127.

Петрученя, А. Г. and Воровка, М. И. (2014) Концепт «гендерная культура» в педагогических исследованиях на Украине. In: Международная научно-практическая конференция "Психолого-педагогические проблемы личности и общества", 20 февраля 2014 года, Днепропетровск.

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. І. (2014) Гендерний підхід як методологія освіти. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 21 листопада 2014, Київ.

Подорожний, С. Н. (2014) Рослинні комплекси (за результатами виконання проектів ТОВ "ВКН Україна", ТОВ "ВИНДКРАФТ Україна"). In: Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишне природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж. МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, pp. 12-21.

Подорожний, С. Н. (2014) Методические рекомендации по определению флороценотической ценности территорий ветровых электростанций (ВЭС) и характеристика раритетной флоры и растительности. Бранта: сб. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции (17). pp. 65-75.

Подорожний, С. Н. and Солоненко, А. М. and Вельчева, Л. Г. (2014) Сучасний стан деревних насаджень парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк біля залізничної станції" в м. Мелітополі Запорізької області. Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 156-157.

Поправко, О. В. (2014) Формування духовно-моральної культури студентської молоді в умовах соціокультурніх трансформацій. In: Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти», 12–13 червня 2014 р., МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь.

Поправко, О. В. (2014) Праздник в контексте современной культуры экзистенциально-психологический аспект. In: Международная научная конференция "Философия и ценности современной культуры".

Поправко, О. В. (2014) Філософське осмислення свята як феномену культури. Філософські обрії (36). pp. 142-152. ISSN 2075-1443

Поправко, О. В. (2014) Духовно моральний потенціал свята в умовах становлення інформаційного суспільства. Філософсько-гуманітарні читання (1). pp. 135-138.

Прокоф’єва, О. О. (2014) Особливості викладання дисципліни «Психодрама». Український психолого-педагогічний науковий збірник (3). pp. 163-171.

Прокоф’єва, О. О. and Алхіменко, О. І. (2014) Підходи до інклюзивної освіти в Польщі та Україні. Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи (практика, дослідження, методо-логія) : матеріали методологічного web-семінару, 144. pp. 108-110.

Прокоф’єва, О. О. and Напрєєнкова, Т. О. (2014) Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога. Наука і освіта (6). pp. 89-93.

Прохорова, Л. А. (2014) Бальнеологические и лечебные свойства грязей (пелоидов). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 44-45.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2014) Підземні мінеральні води родовища санаторію «Кирилівка» (Запорізька область). Нові виміри сучасного світу: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 56-59.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2014) Краєзнавча робота студентів під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 114-115.

Пугачова, Н. С. (2014) Стратегія екологізації аграрного виробництва. In: Десята міжфакультетська науково-практична конференція молодих вчених "Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону", 14, Житомир.

Пюрко, О. Є. and Рибченко, Т. (2014) Розробка проектних пропозицій благоустрію та озеленення дитячих майданчиків та агротехнічні прийоми догляду за зеленими насадженнями. Лісове i садово-паркове господарство XXI сторіччя: Актуальні проблеми та шляхи ix вирішення: тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., (13-14 березня 2014 року). pp. 158-159.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Писанець, З. Г. (2014) Специфічність передпосівного загартування огірків при вирощуванні в тепличних умовах і закритому грунті. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 266-269.

Підварко, Т. О. (2014) Роль праксеологічного компоненту музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецва. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 89-91.

Підварко, Тетяна (2014) Роль особистісного компоненту у структурі музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 16 (1). pp. 104-108.

Р

Регейло, Ірина (2014) Підготовка фахівців вищої кваліфікації в україні в 1930-1939 роках. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 81-90. ISSN 2219-5203

Ревнюк, Наталія (2014) Розвиток індивідуальних здібностей студентів засобами сценарної роботи: інтегративний підхід до викладання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 140-143. ISSN 2219-5203

Рогожинська, Альона (2014) Феномен секуляризації в концепції Ч. Тейлора. Versus (4). pp. 110-115. ISSN 2310-4562

Русин, Мирослав (2014) Наука про християнські чесноти Івана Скворцова. Versus (4). pp. 132-133. ISSN 2310-4562

Рашидов, Сейфулла (2014) Вплив цінностей громадянського суспільства на формування ціннісної свідомості студентської молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 78-83. ISSN 2219-5203

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Формування та розвиток особистості обдарованої дитини. Молодий вчений (4). pp. 71-73.

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (2). pp. 117-121.

Радєв, С. Ю. and Найдиш, А. В. and Верещага, В. М. and Конопацький, Є. В. (2014) Геометрична модель встановлення шару стоку за інтенсивністю та тривалістю опадів. Современные проблемы геом. моделирования: сб. трудов 16 Междунар. науч.-практ. конф., 3-6 июня 2014 г.. pp. 102-107.

Райко, Г. Ф. and Варіна, Г. Б. (2014) Психологічні детермінанти впливу сімейних конфліктів на формування особистості підлітка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки, II (121). pp. 129-131.

Рак, Л. О. (2014) Моделювання деформівного стану складеного тіла з двох пластин, з'єднаних під довільним кутом, за допомогою матриць типу Гріна. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 1. pp. 146-150.

Рак, Л. О. (2014) Розрахунок деформівного стану складеного тіла з двох пластин, з’єднаних під довільним кутом. Вісник Запорізького національного університету. Фізико – математичні науки, 1. pp. 140-146.

Ратко, М. В. (2014) Музично-естетична та виконавська система японського традиційного театру Но. Мистецтво та освіта (3). pp. 43-49. ISSN 2308-8885

Ратко, М. В. (2014) Традиційна музична культура Японії періоду Кодай: естетико-світоглядні, жанрово-стилістичні та інституціональні особливості. Культура і сучасність: альм. (1). pp. 47-53. ISSN 2226-0285

Розова, К. В. and Сидоряк, Н. Г. (2014) Механізми змін мікроциркуляції у щурів при гострій метгемоглобінемії. Фізіологічний журнал, 60 (5). pp. 43-51. ISSN 0201-8489

Рубан, Е. Н. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2014) Результаты флористических исследований отработанной части Желтокаменского карьера. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття в степовій зоні», 21-22 серпня 2014 р., м. Дніпрорудне.

Рябуха, Т. В. (2014) Interference and transfer on the phonological level in Teaching English as a Foreign Language to Ukrainian students. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (1 (5)). pp. 385-388. ISSN 0007-1657

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2014) Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови. Найновите научни постижения: материали за Х международна научна практична конференция, 20. pp. 10-13.

С

Сизоненко, Ірина (2014) Правова соціалізація особистості дитини як суб’єкта педагогічної взаємодії в соціально-культурному середовищі освітнього закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 91-96. ISSN 2219-5203

Скриль, Оксана (2014) Милосердя як основоположна категорія християнської етики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 97-102. ISSN 2219-5203

Солодка, Анжеліка (2014) Кроскультурний тренінг: фасилітація взаємодії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 103-109. ISSN 2219-5203

Сватьєв, Андрій (2014) Організація та зміст процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 217-220. ISSN 2219-5203

Семчук, Світлана (2014) Морально-духовне становлення особистості в контексті впливу комп’ютерних технологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 221-225. ISSN 2219-5203

Стручаєва, Тамара and Олексенко, Татьяна (2014) Напрями методичної підтримки вчителя початкових класів у післядипломний період. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 226-230. ISSN 2219-5203

Столбов, Денис (2014) Особливості Інтернет-діяльності сучасного підлітка. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 327-331. ISSN 2219-5203

Сініцина, Алла (2014) Проекція гуманітарної освіти в «Логічних настановах» Петра Лодія. Versus (4). pp. 20-23. ISSN 2310-4562

Солоненко, Анатолій and Александров, Денис (2014) Професійні експектації студентства в умовах освітньої реформи: методологічний аспект. Versus (4). pp. 45-49. ISSN 2310-4562

Семікін, Михайло (2014) Соціально-філософські аспекти людиномірної парадигми вітчизняної етнокультурної освіти. Versus (3). pp. 64-69. ISSN 2310-4562

Стручаєва, Тамара and Молодиченко, Валентин and Олексенко, Тетяна (2014) Музейна педагогіка в освітньому просторі школи й вишу Росії та України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 111-115. ISSN 2219-5203

Семеніхіна, Олена and Друшляк, Марина (2014) Інструменти контролю в ІГС "Математичний конструктор". Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 189-195. ISSN 2219-5203

Сватьєв, Андрій (2014) Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти у країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 84-88. ISSN 2219-5203

Столяренко, Олена (2014) Компонентний аналіз процесу формування у школярів ціннісного ставлення до людини. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 99-110. ISSN 2219-5203

Скриль, Оксана (2014) Роль учителя у вихованні в молоді основоположних принципів християнської етики у другій половині ХХ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 89-93. ISSN 2219-5203

Солоненко, Анатолій (2014) Праксеологічна культура студента педагогічного університету: теоретичні засади. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 94-98. ISSN 2219-5203

Сивцева, Олександра (2014) Педагогічні умови формування англомовної комунікативної компетенції студентів-медиків. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 366-372. ISSN 2219-5203

Савлук, І. В. (2014) Самопрезентація виконавського потенціалу у контексті формування професіоналізму майбутнього фахівця. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 279-282. ISSN 978-617-7055-46-3

Савлук, І. В. (2014) Семантичні аналогії публічної діяльності особистості в контексті педагогічного професіоналізму. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 116-119. ISSN 978-617-7055-68-5

Савлук, І. В. (2014) Ідеомоторика як важлива складова виконавського професіоналізму. Педагогіка 2014. Досягнення, проекти, гіпотези: зб. наук. доп.. pp. 150-151. ISSN 978-83-64652-77-6

Сажнєв, М. Л. (2014) Перспективні напрямки реформування соціально-демографічних функцій Мелітопольського суспільно-географічного регіону. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 97-101.

Саприкін, А. В. and Найдиш, А. В. (2014) Методи реалізації потокового відео на ОС ANDROID для онлайн - транслювання освітніх заходів. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 314-319.

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного і Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 15-28.

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного та Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 15-28.

Сапун, Т. О. (2014) Тектоніка, геологія Молочного і Утлюкського лиманів та прилеглої території. Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 318-319.

Сапун, Тетяна (2014) Верхньонеоплейстоценові та голоценові відклади акваторії Молочного і Утлюцького лиманів. Проблеми геології фанерозою України: матеріали V Всеукр. наук. конф. (Львів, 8-10 жовтня 2014 року). pp. 104-108.

Сегеда, Н. А. (2014) Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф. (Мелітополь, 16-17 жовт. 2014 р.). Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Сегеда, Наталя (2014) Вітально-аксіологічний підхід як критерій гармонізації культурно-освітнього простору майбутнього вчителя музичного мистецтва та хореографії. Час мистецької освіти. pp. 50-54. ISSN 978-617-7188-40-6

Сегеда, Наталя (2014) Етнопедагогічні максими музично-педагогічної спадщини ХІХ-ХХ ст. у контексті етнокульторологічного підходу. Проблеми сучасної педагогічної освіти, 45 (3). pp. 202-210.

Сегеда, Наталя (2014) Творчий потенціал як чинник професійного зростання викладача музичного мистецтва і хореографії. Сборник научных докладов. Тенденции, наработки, инновации, практика в науке, 3/1. pp. 99-104. ISSN 978-83-64652-29-5 (t.3/1)

Семикин, М. А. (2014) Культуротвірна місія української вищої школи в контекстах постнекласичних інтенцій сучасної філософії освіти. Українознавчий альманах (16). pp. 183-188. ISSN 2520-2626

Семікін, М. О. (2014) Роль "кейс"-методу в розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога. Наука і освіта (6). pp. 154-159.

Семікін, М. О. (2014) Культуротвірна місія української вищої школи в контекстах постнекласичних інтенцій сучасної філософії освіти. Українознавчий альманах (16). pp. 183-188.

Семікін, М. О. (2014) Крос-культурна грамотність сучасного педагога: методологічний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2). pp. 84-91.

Сидоряк, Н. Г. (2014) Влияние физической нагрузки на некоторые показатели гликолиза и пероксидации крови у крыс при острой тяжелой метгемоглобинемии. Фізіологічний журнал : наук.-теорет. журн, 60 (3). pp. 107-108. ISSN 0201-8489

Сидоряк, Н. Г. and Вьюницкий, В. П. (2014) Профилактическое действие физической нагрузки на некоторые показатели гликолиза и липопероксидации крови у крыс при гемической гипоксии. Аактуальные проблемы биофизической медицины: материалы VIII Междунар. симпозиума. pp. 114-115.

Солоненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. (2014) Amino Acid Content of Benthic Macroscopic Growths of Algae and Sediments in Hypersaline Water Bodies. International Journal on Algae, 16 (4). pp. 392-401.

Солоненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. and Мяснікова, М. П. (2014) Аминокислотный состав бентосных макроскопических разрастаний водорослей и донных отложений гипергалинных водоёмов. Альгологія, 24 (4). pp. 451-460.

Сопіна, Я. В. (2014) Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах позааудиторної діяльності. Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior сборник raportow naukowych, 29.04.2014-30.04.2014. pp. 35-37. ISSN 978-83-64652-30-1

Сопіна, Я. В. and Сопін, О. І. (2014) Технология телесно-ориентированой терапии на уроках музыкального искусства в начальных классах. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 125-127. ISSN 978-617-7055-68-5

Спірінцев, В. В. and Спірінцева, О. В. and Лебедєв, В. О. (2014) Дискретна інтерполяція прямолінійних ділянок ДПК на основі адаптивного способу. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 605-609.

Станішевська, Т. І. (2014) Закономірності регуляції фізіологічних функцій за зміненого тиреоїдного статусу. Фізіологічний журнал: матеріали XIX з’їзду Українського фізіологічного товариства. p. 146.

Станішевська, Т. І. and Горна, О. І. (2014) Особливості реактивності тканинного кровотока у дівчат 16-18 років при тепловій гіперемії. Питання біоіндикації та екології, 19 (2). pp. 203-213. ISSN 2312-2056

Станішевська, Т. І. and Горна, О. І. and Аносов, І. П. (2014) Тиреоїдна регуляція теплової вартості скорочення м'яза в різних секторах шкали концентрації циркулюючого трийодтироніну. Фізіологічний журнал, 60 (3). p. 147.

Стефанюк, А. А. and Каткова, Т. А. (2014) Аналіз сучасного стану інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями в загальноосвітній сільській школі. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 55-56.

Стецишин, М. М. and Гришко, С. В. (2014) Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області. Географія та туризм (28). pp. 269-278.

Стецишин, М. М. and Донець, І. А. and Іванова, В. М. (2014) Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 88-90.

Стотика, О. В. and Лашко, О. А. (2014) Теоретичні передумови формування професійної компетентності естрадно-джазового вокаліста. Тенденции, наработки, инновации, практика в науке (1). pp. 91-92.

Сіроштан, Т. В. (2014) Динаміка лексико-словотвірних типів відіменникових назв місць на -ник у новій українській мові кінця ХУІІ – початку ХХІ століття. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 72-83.

Сіроштан, Т. В. (2014) Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ століття. Культура народов Причерноморья (273). pp. 173-175.

Сіроштан, Т. В. (2014) Словотвірна структура nomina loci в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі «Словника мови Шевченка»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 4. pp. 54-58.

Сіроштан, Т. В. (2014) Словотвірна структура nomina loci в українській мові ХІХ ст. (на матеріалі «Словника мови Шевченка»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 4. pp. 54-58.

Т

Тітова, Олена and Жукова, Тетяна (2014) Навчання слухачів магістратури роботи з інформацією у процесі підготовки постер-презентації іноземною мовою. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 144-148. ISSN 2219-5203

Тарасова, Алла and Садовськи, Марина and Шаталова, Олена (2014) Культурологічний підхід до навчання дітей, що мають труднощі в навчанні математики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 231-234. ISSN 2219-5203

Тараненко, Галина (2014) Аксіологія природи в українському кордоцентризмі: філософсько-освітні інтенції. Versus (4). pp. 50-54. ISSN 2310-4562

Троїцька, Олена (2014) Релігійна толерантність у контексті сучасних діалогічних викликів. Versus (4). pp. 85-89. ISSN 2310-4562

Тройно-Фунтусова, Надія (2014) Людина безсмертна vs людина воскресла: про свободу батьків і синів у проекті спільної справи М. Федорова. Versus (4). pp. 105-109. ISSN 2310-4562

Тараненко, Галина (2014) Аксіопсихологічні аспекти гармонізації відносин у системі «людина-природа». Versus (3). pp. 10-14. ISSN 2310-4562

Тітова, Олена (2014) Навчання студентів-механіків професійної іншомовної лексики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 308-312. ISSN 2219-5203

Тарасенко, Тетяна (2014) Методологічний і методичний аспекти підготовки творчої особистості вчителя-філолога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 196-203. ISSN 2219-5203

Тамбовцев, Г. В. (2014) Оценка последствий хозяйственного воздействия на природу Запорожской области. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 46-48.

Таравська, Я. В. (2014) Календарні системи народів світу: навч. посіб. для студ-тів спец. 6.020302 Історія. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Тарасенко, Т. В. (2014) Специфіка розвитку професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя-філолога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (36). pp. 405-410.

Терещенко, С. В. (2014) Креативна компетентність як чинник формування особистості учня-підлітка. In: Мистецька освіта: традиції і новації: Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р., м. Мелітополь.

Ткач, М. В. and Баранцова, І. О. (2014) Комунікативна спрямованість дисциплін мовного циклу та їх дидактичні можливості у формуванні міжкультурної компетенції студентів. Мова. Свідомість. Концепт, 1. pp. 292-295.

Ткач, М. В. and Ярошенко, М. І. (2014) Використання казки як матеріалу для домашнього читання англійською мовою в початковій школі. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 4 (54). pp. 307-310.

Ткаченко, M. Ю. and Демченко, Н. А. (2014) Живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов існування. Морський екологічний журнал, 13 (4). pp. 64-70. ISSN 1684-1557

Ткаченко, М. Ю. (2014) Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у прісних водоймах. In: ІІІ Международная научно-практическая конференция "Биоразнообразие и устойчивое развитие", 15-19 сентября 2014, Симферополь.

Ткаченко, М. Ю. and Марушкіна, О. О. (2014) Аналіз живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) та стан його кормової бази в Утлюцькому лимані. In: VІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференціяі "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 10-13 вересня 2014, Мелітополь-Бердянськ.

Третьякова, І. С. and Кочкурова, О. В. (2014) Зошит для практичних занять з курсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

Троїцька, Т. С. (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького; Видавництво Природничо-гуманітарного університету в м. Седльце, Мелітополь; Седльце.

Туровцева, Н. М. (2014) Походження вишне-черешневих сортів (дюків). Біологія і хімія в рідній школі (3). pp. 43-46.

Туровцева, Н. М. and Васін, В. А. and Писанець, З. Г. (2014) Колекція сортів півників борідкових «Forest city» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та особливості їх використання при створенні квітників. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. pp. 206-207.

Туровцева, Н. М. and Писанець, З. Г. (2014) Колекція сортів тюльпанів«Forest city» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Лісове і садово-паркове господарство ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 березня 2014 р., Київ). pp. 166-167.

Туровцева, Н. М. and Пюрко, О. Є. (2014) Агроекологічні особливості сортів черешні селекції МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. pp. 242-246.

Туровцева, Н. М. and Туровцев, М. І. (2014) Сорти черешні селекції Інституту зрошувального садівництва імені М.Ф. Сидоренка НААН. Агробіологія (1). pp. 96-100.

У

Ускова, А. (2014) Система формування цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей, 42 (3). pp. 211-216.

Ускова, Альона (2014) Теоретичні та методичні аспекти системи людиновимірностіу процесі формування цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. (50). pp. 149-156.

Устінова, Т. А. and Христова, О. Ф. (2014) Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е. М. Форстера. Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (2 (78)). pp. 184-191.

Ушаков, Віктор and Проценко, Андрій (2014) Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 416-419.

Ф

Фефілова, Тетяна (2014) Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 204-208. ISSN 2219-5203

Фунтикова, Ольга (2014) Еталонні системи сенсорного виховання учнів початкової школи: теоретичний аспект історії педагогіки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 116-120. ISSN 2219-5203

Фалько, Н. М. (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Фалько, Н. М. (2014) Life strategy as a component in construction of the personality’s living space. Наука і освіта (6). pp. 114-117. ISSN ISSN 2311-8466

Фалько, Н. М. and Пижик, Д. І. (2014) Роль психологічного супроводу як компонента діяльность практичного психолога у допрофільній підготовці учнів. Наука і освіта, CXXIII (6). pp. 118-124. ISSN 2311-8466

Федорова, О. В. and Атрошенко, Т. Ю. (2014) Формування духовних цінностей учнів у контексті допрофільної підготовки. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 48-50. ISSN 978-617-7055-73-9

Федорова, О. В. and Добровольська, Л. П. and Нікітін, О. Є. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 5. Вплив афективних станів особистості на формування психологічного клімату педагогічного колективу. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Федорченко, О. В. and Каткова, Т. А. (2014) Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 139-140.

Федюшко, Ю. М. and Федюшко, М. П. (2014) Дії НВЧ-випромінювання низької інтенсивності на біологічні об'єкти. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (154). pp. 113-115.

Фефілова, Т. В. (2014) Нові інформаційні технології навчання в роботі вчителів початкової ланки. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (10). pp. 138-143. ISSN 2307-4914

Х

Харченко, Ю. Т. (2014) Дослідницька активність концертмейстерів вищих педагогічних закладів освіти як критерій якості успішної професійної діяльності. Pytania. Odpowiedi. Hipotezy: nauka XXI stulecie: zbior raportow naukowyh, 30.05.2014-31.05.2014, 3. pp. 59-62. ISSN 978-83-64652-37-0

Ходжакулова, А. (2014) Проходження фенологічних фаз сортів овочевого гороху. Студентський меридіан (13). pp. 21-22.

Холодняк, Ю. В. and Лебедев, В. А. (2014) Геометрическое моделирование функциональной дискретно представленной поверхности по заданным условиям. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (2). pp. 154-158. ISSN 2313-125X

Хомчак, Е. Г. (2014) Концептуальная амбивалентность лени в русском языковом пространстве. Współczesne tendencje w nauce i edukacji: Zbiór raportów naukowych, 27.02.2014-28.02.2014. pp. 76-78.

Хомчак, Е. Г. (2014) Нарративная стратегия в поэме «Мертвые души» Н.В.Гоголя. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст: материалы ХХ Междунар. науч. конф.. pp. 322-327.

Хомчак, Е. Г. (2014) Грані сучасної лінгвістики. Когнитивная модель концепта дорога в русской языковой картине мира. Other. Класичний приватний університет, Запоріжжя.

Хомчак, О. Г. (2014) Проблема сознательного / бессознательного в творчестве И. А. Гончарова. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. пр. (LVIІІ). pp. 85-89.

Хомчак, О. Г. (2014) Архетипові смислові елементи концепту вогонь. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. pp. 291-293.

Хомчак, О. Г. (2014) Архетипові смислові елементи концепту вогонь. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія. pp. 291-293. ISSN 2519-2558

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. and Хромишева, О. О. (2014) Нанохімія: підручник для студентів хімічних факультетів педагогічних університетів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. and Хромишева, О. О. (2014) Нанохімія. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), Мелітополь.

Христова, Т. Є. (2014) Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (118). pp. 365-369.

Христова, Т. Є. (2014) Оздоровчо-реабілітаційні аспекти здоров’язберігаючих технологій молоді. Найновите научни постижения - 2014: материали за 10-а международна научна практична конференция (17-25 март 2014 година, София), 31. pp. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. (2014) Фізична культура в системі реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали V Міжнар. електронної наук.-практ. конф. (21-25 квітня 2014 р., Одеса). pp. 354-358. ISSN 2226-8324

Христова, Т. Є. (2014) Фізична реабілітація дітей з порушенням постави. Proceedings of academic science: materials of the X International scientific and practical conference (August 30 - September 7, 2014, Sheffield) (3). pp. 87-89. ISSN 978-966-8736-05-6

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием. Scientific Journal “Science Rise”, 3/1 (3). pp. 92-95. ISSN 2313-6286

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексный подход к физической реабилитации детей со сколиозом. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. (1). pp. 247-250.

Христовая, Т. Е. (2014) Психологические, педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания и спорта. 1.2. Физическая культура в системе реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Other. Юридична література, Одесса.

Ц

Цюрупа, Михайло (2014) Проблема культури миру в системі вищої освіти. Versus (3). pp. 59-63. ISSN 2310-4562

Цихонь, Кшиштоф (2014) О необходимости привлечения античных понятий к исследованиям культуры и культурных практик. Versus (3). pp. 88-92. ISSN 2310-4562

Царькова, Ольга and Работа, Тетяна and Гончарова, Юлія (2014) Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 209-212. ISSN 2219-5203

Царькова, О. В. (2014) Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами. Проблеми сучасної психології (23). pp. 687-697.

Царькова, О. В. (2014) Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологычны науки: зб. наук. пр. (2.12). pp. 208-213.

Царькова, О. В. (2014) Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я студентської молоді. Наука і освіта (6). pp. 128-133.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини в батьків дітей з психофізіологічними вадами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 155-158.

Царькова, О. В. (2014) Аналіз поняття провини, її форм та видів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 234-239.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини як один з аспектів розвитку особистості та її соціальної взаємодії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (1). pp. 79-83.

Царькова, О. В. (2014) Психологічний супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 157-163.

Царькова, О. В. and Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів із спекурсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

Царькова, О. В. and Работа, Т. О. (2014) Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 197-202.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2014) Сексуальні девіації. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 202-207.

Ч

Чорноморденко, Иван and Загрийчук, Иван (2014) Позанаукова раціональність і її місце в системі культури. Versus (3). pp. 6-9. ISSN 2310-4562

Чорна, А. В. (2014) Організація самостійної роботи студентів засобами електронного підручника з дисципліни «Операційні системи і системне програмування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. (42-43). pp. 205-210. ISSN 2074-8922

Червонська, Л. М. (2014) Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування культури виконання популярної вокальної музики у старшокласників. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія (42). pp. 227-231.

Червонська, Л. М. (2014) Застосування художньо-релаксаційних чинників у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 144-146.

Чижова, В. І. (2014) Формування сучасної науково-інноваційної системи на регіональному рівні. Розвиток регіональної економіки (7). pp. 110-114.

Ш

Шаповалова, Тетяна (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів через здоров’язбережувальні технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 149-153. ISSN 2219-5203

Шишкіна, Марія (2014) Інноваційні технології модернізації освітнього середовища вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 154-160. ISSN 2219-5203

Шевченко, Юлія and Дубяга, Світлана (2014) Професійна пiдготовка майбутнього вчитeля початкових класів до фоpмувaння ecтeтичної компeтeнтноcтi учня. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 235-239. ISSN 2219-5203

Шлєіна, Людмила (2014) Розвиток навчальної самостійності майбутніх економістів у процесі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 240-244. ISSN 2219-5203

Штанько, Валентина (2014) Людина в соціокультурному просторі сучасного суспільства. Versus (3). pp. 19-24. ISSN 2310-4562

Шевчук, Володимир and Шевчук, Ганна (2014) Світоглядне осягнення непроминущого дива: філософські розмисли над «Спогадами» Миколи Руденка. Versus (3). pp. 25-33. ISSN 2310-4562

Шаров, С. В. and Скрипка , С. О. (2014) Використання мови UML для інфологічного моделювання реляційної бази даних. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). pp. 5-9.

Шаров, С. В. and Шамардак, О. А. (2014) Концептуальне моделювання інформаційної системи за допомогою мови UML. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). pp. 10-14.

Шаров, С.В. and Мартиненко, М.В. (2014) Огляд баз даних для збереження інформації. Всеукраїнська наукова Internet-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення": зб. тез доповідей (1). pp. 11-14.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 49-54.

Шаров, С. В. and Нікітенко, Д.С. (2014) Визначення та завдання довідково-інформаційних систем. Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (1). pp. 15-19.

Шандиба, Олена (2014) Обґрунтування загального підходу до оптимізації системи неперервної інноваційної інженерної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 213-217. ISSN 2219-5203

Шишкіна, Марія (2014) Тенденції розвитку і стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення на базі хмарних обчислень. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 223-231. ISSN 2219-5203

Шевчук, Олег (2014) До проблеми понятійного апарату методу case-study. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 313-319. ISSN 2219-5203

Шевченко, Юлія (2014) Гармонізація естетичної культури майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 218-222. ISSN 2219-5203

Шкільова, Ганна (2014) Духовна культура студента як педагогічна категорія. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 121-125. ISSN 2219-5203

Шарапа, Ольга (2014) Система гарантування якості продукції на сільськогосподарських підприємствах. In: VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30, Переяслав-Хмельницький.

Шаров, С. В. (2014) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на складений твір «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «База даних та інформаційні системи»» №57923. Державна служба інтелектуальної власності України.

Шаров, С. В. and Земляна, І. М. (2014) Особливості та вимоги до використання навчальних комп’ютерних тренажерів. Інформаційні технології проектування: зб. наук. пр. магістрантів та студентів. pp. 56-61.

Шаров, С. В. and Хромишев, О. В. (2014) Аналіз можливостей інструментальних засобів для роботи з СУБД MySQL. Інформаційні технології проектування: зб. наук. пр. магістрантів та студентів. pp. 102-107.

Шарова, Т. М. (2014) Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія (10). pp. 124-132.

Шарова, Т. М. and Бардадим, Ю. Р. (2014) Життєва та творча позиція Івана Маслова крізь призму екзистенціалізму. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 261-265.

Шевченко, С. В. (2014) Концептуальные аспекты изучения проблемы умственной работоспособности личности. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). pp. 138-142. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. (2014) Система психолого-педагогічних заходів з підвищення рівня розумової працездатності студентів-першокурсників. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 276-281.

Шевченко, С. В. (2014) Научные позиции в определении критериев умственной работоспособности первокурсников. Теория и практика общественного развития. Серия: Психологические науки (13). pp. 57-59.

Шевченко, С. В. (2014) Аналіз психологічних умов розвитку розумової працездатності першокурсників в адаптаційний період. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць, Х (26). pp. 918-931.

Шевченко, С. В. and Фалько, Н. М. (2014) Критичний реалізм Т.Г. Шевченка та його малярська спадщина. Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 69-77.

Шинкаренко, О. Є. (2014) Основні чинники, що впливають на зміну електоральних орієнтацій безпосередньо в процесі виборчої кампанії. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 4 (23). pp. 230-238. ISSN 2414-5858

Шишкіна (Саєнко), Ю. О. (2014) Готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4). pp. 392-400. ISSN 2312-5993

Шкільова, Г. М. (2014) Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у викладанні галузі «Математика». Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. Наука і освіта. Педагогіка і психологія., 2. pp. 107-111.

Шкільова, Г. М. (2014) Технологічна компетентність майбутнього вчителя початкових класів як наукова категорія педагогічного дослідження. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр., 23 (33). pp. 43-46.

Шкільова, Г. М. (2014) Організація дослідницької діяльності молодших школярів на уроках математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 36 (89). pp. 535-541. ISSN 1992-5786

Шумейко, І. (2014) Стійкість сортів абрикоса до моніліозу та клястероспоріозу. Студентський меридіан (13). pp. 22-24.

Щ

Щепова, Діана (2014) Місце соціально-гуманітарних дисциплін у системі аграрної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 320-324. ISSN 2219-5203

Щербина, В. В. and Мальцева, И. А. and Солоненко, А. Н. (2014) Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника "Аскания-Нова". Сибирский экологический журнал (2). pp. 231-237.

Я

Яковенко, Ірина (2014) Соціально-виховна система Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 332-338. ISSN 2219-5203

Яковенко, І. О. (2014) Influence of the ideas of Kyiv-Mohyla academy's leaders on spiritual and moral education in the process of christian ethics teachers' training. International multidisciplinary scientific journal, 1. pp. 42-50.

Яковенко, І. О. (2014) Педагогічні категорії у навчальних курсах етики діячів Києво-Могилянської академії ХVІІ-ХVІІІ століття. Освітній простір України (4). pp. 46-54.

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. and Завадська, О.В. (2014) Дослідження водоростей водно-болотних угідь Приазовського національного природного парку. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 квіт. 2014 р.. pp. 355-357.

Яценко, А. Д. (2014) Природні умови та ресурси територіальних рекреаційних лісокультурних систем Північно-Західного Приазов’я. Географія та туризм (27). pp. 105-112.

This list was generated on Tue Feb 25 14:50:47 2020 EET.