MDPU Repository

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | M | S | T | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 430.

K

Karabanov, Yevgen (2014) Methodological foundations of software classes in physical education students by means of kettlebell lifting [Методичні основи програмних занять з фізичного виховання студентів засобами гирьового спорту]. Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science: proceedings of the 1 International Academic Conference, I. pp. 660-663.

M

Moskalyova, L. and Gurov, S. and Gurova, T. (2014) The Religious Ethics Impact as Evaluative Element of Culture on the Personality Development of the Future Teacher: The Person Measurement Approach. American Journal of Educational Research, 2 (1). pp. 18-22. ISSN 2327-6126

Moskalyova, Lydmila and Shevchenko, Yuri and Kirilina, Oksana (2014) The problems in pre-profile training of secondary school students in Ukrainian teachers’ innovational activities during totalitarian lawlessnes. Canadian Scientific Journal (1). pp. 35-41.

S

Solonenko, A. N. and Khromyshev, V. A. and Maltsev, E. I. and Bren , A. G. (2014) Amino acid content of benthic macroscopic growths of algae and sediments in hypersaline water bodies. International Journal on Algae , 14 (4). pp. 392-491.

T

Troitskaya, Tamara and Troitskaya, Olena (2014) Philosophical fundamentals of polycultural dialogue re-semantization: methodologeme and sense search. Canadian Scientific Journal (2). pp. 64-68.

V

Vorovka, M. I. and Petruchenia, Н. H. (2014) Gender issues of Ukrainian higher education. Bulgarian Journal of Science Education, Chemistry, 23 (5). pp. 655-664.

Є

Євсюков, Олександр (2014) Змістовні аспекти організації факультативів у магістратурі «Педагогіка вищої школи». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 165-169. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2014) Аналіз морального виховання у працях радянських і сучасних дослідників: історичний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 261-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, Світлана (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 260-265. ISSN 2219-5203

Єрмак, Г. В. (2014) Співпраця школи з релігійними об'єднаннями та подібними для них організаціями. [Teaching Resource]

Єрмоленко, С. І. (2014) Специфіка методики навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 260-265. ISSN 2219-5203

Єрмоленко, С. І. and Андрєєва, О. А. (2014) Семантико-стилістичні особливості мовотворчості сучасних українських письменників (на прикладі твору Любка Дереша "Голова Якова"). Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 95-99. ISSN 978-617-7055-81-3

Єрмоленко, С. І. and Чупрун, Л. Л. (2014) Лінгводидактичні засади наступності у вивченні синтаксису (8-9 класи). Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 292-296. ISSN 978-617-7055-81-3

І

Іваненко, В. В. (2014) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 164-169.

А

Афтаназів, І.С. and Бойко, О.О. and Свідрак, І.Г. and Стоцько, Р.З. and Строган, О.І. (2014) Досвід моделювання робочої камери віброкавітатора. Сучасні проблеми моделювання (1). pp. 7-10.

Аджігеряєва, Сільвія (2014) Формування культури педагогічної взаємодії майбутніх викладачів іноземної мови в умовах магістратури: обґрунтування актуальності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 161-164. ISSN 2219-5203

Александров, Денис and Солоненко, Анатолій (2014) Професійні експектації студентства в умовах освітньої реформи: методологічний аспект. Versus (4). pp. 45-49. ISSN 2310-4562

Афанасьєва, Людмила (2014) Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору. Versus (3). pp. 34-40. ISSN 2310-4562

Александров, Денис (2014) Проблема гармонізації системи освітянських вимог і професійних запитів студентства за умов трансформації інституту освіти. Versus (3). pp. 83-87. ISSN 2310-4562

Акулова, Н. Ю. (2014) Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об’єктиві літературної критики 20–80-х років ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (39). pp. 3-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) Кіноінтерпретація казки-повісті О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу»: до проблеми трансформації авторської модальності. «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матер. Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.). pp. 8-9.

Акулова, Н. Ю. (2014) «Бездна» Леонида Андреева и Антона Коскова: интермедиальный аспект. Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр: сб. науч. тр.. pp. 111-116.

Акулова, Н. Ю. and Дацева, А. В. (2014) Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі В. Підмогильного. Молодий вчений, 1 (04). pp. 59-62.

Акулова, Н. Ю. and Дацева, А. В. (2014) Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько «Якби». Молодий вчений, 4 (07). pp. 20-24.

Антоненко , О. М. (2014) Хорова культура Запорізького краю 1944–1991 років: провідні тенденції розвитку. Мистецтвознавчі записки (25). pp. 119-129.

Аніщенко, Олена (2014) Скарбниця педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (на прикладі наукової організації праці у школі). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 15-19. ISSN 2219-5203

Абдураман, А. Ш. (2014) Здоров'я як потреба студентської молоді. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 112-113.

Александров, Д. В. (2014) Понятие «интерес» в современной западной социологии. Социологические исследования (8). pp. 57-66. ISSN 0132-1625

Александров, Денис (2014) Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи. Українознавчий альманах (16). pp. 75-79. ISSN 2520-2626

Аносов, І. П. (2014) Інновації в галузі антропологічного контексту освіти. НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. Гоголя. pp. 18-22.

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2014) Здоров’язбережувальні освітні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів. Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 7 квітня 2014 року. pp. 22-28.

Антоненко, О. М. (2014) Культурне життя Мелітополя початку ХХ століття: панорама та провідні тенденції. Мистецтвознавчі записки (25). pp. 111-121. ISSN 2226-2180

Арабаджи, Елена and Левада, Ольга and Замуруйцев, Алексей (2014) Мелитопольский район. In: Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь, "Міленіум", Киев, p. 197.

Арабаджи, Елена and Левада, Ольга and Замуруйцев, Алексей (2014) Село Константиновка. In: Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь, "Міленіум", Киев, p. 198.

Арабаджи, Елена and Левада, Ольга and Замуруйцев, Алексей (2014) Село Семеновка. In: Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь, "Міленіум", Киев, p. 201.

Афанасьєва, Л. В. (2014) Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Соціологія, 234 (222). pp. 70-74.

Б

Білюнас, Анастасія (2014) Реалізація системи формування математичної культури учнів старшої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 245-249. ISSN 2219-5203

Білогур, Влада (2014) Сучасна людина як «рефлексивна монада». Versus (4). pp. 67-72. ISSN 2310-4562

Будько, Марина (2014) Біблійний досвід знечуження Чужого в контексті ксенологічних шукань сьогодення. Versus (4). pp. 78-84. ISSN 2310-4562

Бойко, Микола (2014) Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті. Versus (4). pp. 99-104. ISSN 2310-4562

Бортникова, Анастасія (2014) Культурний простір буття genius loci (на прикладі топосів Дому й родинного Вогнища). Versus (4). pp. 123-129. ISSN 2310-4562

Будько, Марина and Троїцька, Олена (2014) Виховання людини культури: культурологічні інтенції нової освіт-ньої методології. Versus (3). pp. 41-47. ISSN 2310-4562

Батліна, Людмила (2014) Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 20-24. ISSN 2219-5203

Багрій, Т. Є. (2014) Педагогічний артистизм як важливий чинник у культурно-освітньому просторі професійної підготовки музиканта-педагога. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14, 1 (16). pp. 5-9.

Байтеряков, О. З. and Солоненко, А. М. and Прийма, С. М. (2014) Оцінка Старо-Бердянського лісництва для змагального туризму. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 59-63.

Билогур, В. Е. (2014) Ценностные основания современного спорта в условиях трансформации образовательной политики. Основные проблемы общественных наук: сб. науч. трудов по итогам Междунар. науч.-практ. конф., 17 октяб. 2014 г.. pp. 87-89.

Бондарець, Д. С. and Даценко, Л. М. (2014) Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району. Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 43-44.

Бондарець, Д. С. and Даценко, Л. М. and Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2014) Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 20 (32). pp. 90-100.

Бредіхіна, Ю. Л. and Соломаха, Т. Д. (2014) Еколого-флористичні особливості Формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя. Вісник Уманського національного університету садівництва (1). pp. 88-91.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. and Мальцева, С. Ю. (2014) Життєвий стан деревних насаджень соснового гаю парку культури та відпочинку ім. Горького (Мелітополь, Україна). In: Конференція «Перспективи розвитку лісового та садово - паркового господарства», м. Умань, 25.03.2014.

Букрєєва, І. В. (2014) Громадянсько-політична ідентичність як основа формування політичної нації в Україні. Наукові праці. Соціологія, 234 (222). pp. 24-28.

Бєльчев, П. В. (2014) Теоретичні основи використання «доповненої реальності» у якості дидактичного засобу навчання. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тем. вип. «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (31). pp. 282-289.

Бєльчев, П. В. and Хохотва, Ю. О. (2014) Самостійна робота студентів у ВНЗ: історичний аспект. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (5). pp. 36-43. ISSN 978 -966-2760-18-7(4)

Білецька, М. В. (2014) Вітчизняне скрипкове виконавство XX століття: історико-педагогічний аспект. Tendencje, zbiory, danych, innowacje, praktyka w nauce: zbior raportow naukowych. pp. 79-82.

Білецька, Марина and Стотика, Олександр and Котова, Ліна and Ониськів, Григорій and Підварко, Тетяна (2014) Теоретико-методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Working Paper. Видавництво МДПУ ім.Б.Хмельницького.

Біницька, Катерина and Нікитенко, Дмитро (2014) Особливості сучасного стану системи економічної освіти в Україні. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (17). pp. 25-29. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

В

Вєзиров, Тимур (2014) Підготовка майбутніх магістрів у системі інтеграції ВНЗ на основі віртуального інформаційно-освітнього середовища. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 110-114. ISSN 2219-5203

Волікова, Марина (2014) Позиція А.С. Макаренка щодо морально-етичної складової статевого виховання: контекстний підхід. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 250-255. ISSN 2219-5203

Волков, Олександр (2014) Екзистенціальна діалектика педагогічного дискурсу: трансмісія станів існування. Versus (4). pp. 33-38. ISSN 2310-4562

Воробйова, Любов (2014) Світоглядна основа освіти: філософський пошук універсальності. Versus (3). pp. 53-58. ISSN 2310-4562

Волков, Олександр (2014) Моральна ініціація і трансмісія в педагогічному дискурсі. Versus (3). pp. 75-82. ISSN 2310-4562

Волков, О. Г. (2014) Логіка: методичний посібник. [Teaching Resource]

Волков, О. Г. and Землянський, А. М. (2014) Історія філософії: практикум. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Вахняк, Надія and Божко, Анжела (2014) Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 232-237. ISSN 2219-5203

Войтович, Ігор (2014) Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 243-247. ISSN 2219-5203

Віндюк, Андрій (2014) Використання проблемних методів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 25-30. ISSN 2219-5203

Вахняк, Надія and Чуксіна, Ріта (2014) Формування у дошкільників екологічної компетентності щодо світу птахів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 238-242. ISSN 2219-5203

Вельчева, Л. Г. and Васин, В. А. and Пюрко, О. Є. (2014) Древесная и кустарниковая растительность арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б. Хмельницкого. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1). pp. 60-72. ISSN ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online)

Вельчева, Л. Г. and Дядькова, К. Л. (2014) Цветочно-декоративная флора арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета. Wschodnie partnerstwo - 2014: materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 4. pp. 39-40.

Власенко, Е. А. (2014) Професійний універсалізм як складова творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 12-14 берез. 2014 р.. pp. 13-17.

Власенко, Е. А. and Гайкова, А. В. (2014) Екологічна символіка українського фольклорного мистецтва. Aktualne naukove problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka, 29.06.2014-30.06 2014, 3. pp. 19-22.

Волков, А. Г. and Волкова, В. А. (2014) Диалектика педагогического дискурса: трансмиссия моральних состояний. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 13-15.

Волкова, В. А. (2014) Роль куратора у соціально-психологічній адаптації студентів-першокурсників. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал (2). pp. 162-171.

Волкова, В. А. and Рощіна, Т. М. (2014) Соціально-педагогічні аспекти професійного самовизначення підлітків. Europejska nauka XXI powieka – 2014: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. pp. 56-59.

Воровка, В. П. (2014) Напрями спільної діяльності вчених з установами природно-заповідного фонду України. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 10-11 квітня 2014 р.). pp. 48-50.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2014) Джерела становлення гендерного підходу в педагогіці. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (46). pp. 269-275.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2014) Методологічні основи гендерних досліджень в педагогіці. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів", 27-28 лютого 2014 року, Мелітопольський державний педагогічний університет, Мелітополь.

Воровка, Маргарита Іванівна and Петрученя, Ганна Григорівна (2014) Педагогічні умови та шляхи запобігання конфліктам в педагогічному процесі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди» - додаток 1 до вип.5, Том 4 (55): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 4. pp. 86-93.

Г

Голозубов, Олександр (2014) Діалог у проблемному полі християнської етики (розвиваючи бахтінські концепти). Versus (4). pp. 73-77. ISSN 2310-4562

Грицай, Наталія (2014) Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 248-254. ISSN 2219-5203

Гуренко, Ольга (2014) Методологічні підходи до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 31-38. ISSN 2219-5203

Гузь, Володимир and Гузь, Наталія (2014) Модернізація дидактичної системи формування екологічної культури учнів у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 126-130. ISSN 2219-5203

Гуров, Сергій (2014) Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей у період до XVIII ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 39-44. ISSN 2219-5203

Глинська, Л. Ф. and Денисов, І. Г. (2014) Вітчизняна освіта як прояв соціокультурних розбіжностей. Українознавчий альманах (16). pp. 154-158. ISSN 2520-2626

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2014) Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 5 (77). pp. 71-75.

Гончарук, А. О. (2014) Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Управління розвитком (3). pp. 145-147. ISSN ISSN 2413-9610

Горбань, Д. Д. and Станішевська, Т. І. (2014) Індивідуально-типологічні особливості реактивності тканинного кровотоку у дівчат-студенток. Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого (3). pp. 125-131. ISSN 2225-5486

Горлова, А. П. and Подорожний, С. М. (2014) Характеристика рослинного покриву та стан рідкісних видів рослин на території ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса" на прикладі катрану понтійського (Crambe pontica). Мелітопольські краєзнавчі читання: матеріали II відкритої регіональної наук.-практ. конф.. pp. 27-35.

Горна, О. І. and Станішевська, Т. І. and Аносов, І. П. (2014) Влияние хронического гипокинетического и острого болевого стресс-факторов на поведенческие реакции животных с разным профилем моторной асимметрии. Матеріали VI Міжнародного конгресу Українського товариства нейронаук – Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. pp. 62-63.

Гришко, С. В. (2014) Историко-географические этапы взаимодействия леса и степи. Геополитика и экодинамика регионов, 10 (1). pp. 115-119.

Гришко, С. В. (2014) Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Влодимира Гнатюка. Серія: Географія, 1 (36). pp. 76-84.

Гришко, С. В. (2014) Парагенетичні зв’язки у лісових масивах (на прикладі Старобердянського лісництва). Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 10-11 квітня 2014 р.). pp. 79-82.

Гришко, С. В. (2014) Проблема утилізації побутових відходів у Мелітопольському районі Запорізької області. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 136-137.

Гришко, С. В. (2014) Перспективы развития туристическо-рекреационной деятельности в лесных массивах северо- западного Приазовья. Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и соци- ально-культурных систем трансграничных регионов: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 20– 21 ноября 2014 года. pp. 118-120.

Гришко, С. В. and Гришко, В. В. (2014) Проблеми бонітування ґрунтів Запорізької області на сучасному етапі оцінки земельних ресурсів. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 106-112.

Гришко, С. В. and Садова, Т. О. (2014) Геоекологічна оцінка схилів узбережжя Азовського моря (на прикладі Ботієвської ділянки). Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів (Севастополь, 14-16 квітня 2014 р.). pp. 36-38.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. (2014) Особливості ставлення молодших школярів до навчання. Наука і освіта (6). pp. 35-41.

Д

Дороніна, Тетяна (2014) Ґендерний вимір освітнього менеджменту: аналіз дискурсивних практик. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 15-20. ISSN 2219-5203

Давиденко, Леонід (2014) Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 115-118. ISSN 2219-5203

Душечкіна, Наталія (2014) Інтеграція економічної та екологічної освіти у вимірах сталого розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 256-260. ISSN 2219-5203

Додонова, Віра (2014) Методологічні настанови постмодернізму: від поетичного мислення до поетичної раціональності. Versus (4). pp. 55-61. ISSN 2310-4562

Дольська, Ольга (2014) Поняття «система» й аспекти її вивчення у філософії та науці. Versus (4). pp. 90-98. ISSN 2310-4562

Де Роберти, Е. В. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2014) Евгений де Роберти. Сочинения: в 4 т. Т. 1. Социология. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2014) Відтворення інверсії як перекладознавча проблема. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. (5). pp. 127-137. ISSN ISSN 2412-933X

Даценко, Л. М. and Молодиченко, В. В. and Непша, О. В. (2014) Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан. Other. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Дущенко, Ольга (2014) Особливості використання інтернет-технологій в освіті. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 325-330. ISSN 2219-5203

Дубяга, Світлана (2014) Професійна спрямованість учителя на формування духовно-моральних цінностей молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 255-259. ISSN 2219-5203

Довгань, Оксана (2014) Сучасна інноваційна практика професійної мистецької освіти: можливості переходу на епістемологічні засади. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 131-135. ISSN 2219-5203

Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Пащенко, Ю. П. and Яковійчук, О. В. and Рубан, Г. В. (2014) Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей. The Ukrainian biochemical journal, 86 (5). p. 231.

Даценко, Л. М. (2014) Фізична географія Запорізької області. Хрестоматія. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7055-62-3

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно- західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 3-7.

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно-західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 3-7.

Даценко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Матвєєва, О. В. (2014) Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю). pp. 81-85.

Даценко, Л. Н. and Непша, А. В. and Сапун, Т. А. (2014) Природные и техногенные ландшафты северо-западного Приазовья. Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20– 21 ноября 2014 года, Псков). pp. 197-200.

Демидова, А. О. and Христовая, Т. Е. (2014) Физическая реабилитация детей 4-7 лет с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Современный научный вестник. Серия: Медицина, Биологические науки, 207 (11). pp. 45-51. ISSN 1561-6886

Денисов, І. Г. (2014) Передумови формування асоціальної поведінки підлітків. Наука і освіта (6). pp. 41-45.

Денисов, І. Г. (2014) Передумови формування асоціальної поведінки підлітків. Наука і освіта (6). pp. 41-46. ISSN 2311-8466

Добровольская, Л. П. and Третякова, И. С. (2014) Экологическая культура как компонент духовной сферы будущего педагога. Современные исследования социальных проблем (4.1). pp. 390-402.

Добровольська, Л. П. (2014) Формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів-мовознавців україномовного напряму. Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр.. pp. 116-119.

Добровольська, Л. П. (2014) Професійно важливі якості студентів-словесників україномовного напряму як основа формування фахових цінностей. Духовність у становленні та розвитку особистості: збірник матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 жовт. 2014 р.. pp. 166-175.

Добровольська, Л. П. (2014) К проблеме формирования экологической культуры будущего педагога. Проблемы развития образования на современном этапе: в 2 ч.: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 18 дек. 2014 г., 2. pp. 382-386.

Добровольська, Л. П. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 1. Управлінська діяльність в університеті та вплив психологічного клімату колективу на її ефективність. Documentation. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 1. Управлінська діяльність в університеті та вплив психологічного клімату колективу на її ефективність. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Гарбарук, О. Ф. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 4. Мотиви діяльності як системоутворюючий фактор стану психологічного клімату. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Добровольська, Л. П. and Гопенюк, В. П. (2014) Проблеми формування ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення. Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітнього простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 30-31 жовт. 2014 р.. pp. 62-64.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. (2014) Екологічна культура як цінність духовного розвитку студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 106-108.

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Абдураімова, А. Р. (2014) Роль викладача у розвитку толерантності студентів в міжкультурній комунікації. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 287-292.

Донец, И. А and Стецишин, Н. Н. (2014) Некоторые аспекты использования ландшафтного подхода для формирования и развития сети охраняемых природных объектов и территорий. Проблемы устойчивости эколого-хозяйственных и социально-культурных систем трансграничных регионов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20– 21 ноября 2014 года, Псков). pp. 240-242.

Донець, І. А. and Арсененко, І. А. and Стецишин, М. М. (2014) Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 20 (32). pp. 100-105.

Донець, І. А. and Стецишин, М. М. (2014) Проблеми агропромислового природокористування півдня України. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 29-30.

Е

Еремина, Лилия (2014) Тренинг в воспитательном процессе в контексте подготовки воспитанников школ интернатного типа к будущей семейной жизни. Global scintific unitu 2014. pp. 166-169.

Ж

Журавльова, Лариса and Кисличенко, Вікторія (2014) До проблеми навчання і виховання дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 170-174. ISSN 2219-5203

Житнік, Тетяна (2014) Механізм формування художньо-творчої самоактивності у старших дошкільників засобами живопису. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 136-141. ISSN 2219-5203

Журавльова, Лариса and Овсяннікова, Галина (2014) Педагогічні умови формування англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 266-270. ISSN 2219-5203

З

Захарчук, Мар’яна and Закаулова, Юлія (2014) Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 21-28. ISSN 2219-5203

Землянський, Анатолій (2014) Історична свідомість як детермінанта гармонізації розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві. Versus (4). pp. 39-44. ISSN 2310-4562

Землянська, А. В. and Кольцова, О. Т. (2014) Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся». Наукові записки Харків-ського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Ч. 1, 1 (77). pp. 40-48.

Землянська, А. В. and Стрілець , О. В. (2014) Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова. Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. pp. 122-129.

Землянська, А. В. and Стрілець, О. В. (2014) Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Національного універ-ситету острозька академія». Серія: Філологічна (45). pp. 114-116.

Землянська, А. В. (2014) Суголосність ідей німецького романтизму із творчими пошуками українських митців слова «переходової доби». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. Ч. 1, 1 (284). pp. 42-51.

Заворотна, Я. В. (2014) Підготовка магістрів до використання системного підходу під час організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (41). pp. 196-202. ISSN 2312-5993

Захаріна, Євгенія (2014) Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 271-276. ISSN 2219-5203

Зав’ялова, Т. В. (2014) Екологічні проблеми ґрунтів Північного Приазов’я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 38-40.

Зав’ялова, Т. В. (2014) Лишайники пам'ятки садово-паркового мистецтва "Еліта". Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 128-129.

К

Канарова, Ольга (2014) Культурно-освітній простір дитини в сучасному навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 29-33. ISSN 2219-5203

Кочубей, Тетяна (2014) Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 34-38. ISSN 2219-5203

Колесниченко, Наталя (2014) Організація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології щодо набуття ними іншомовної компетенції у процесі професійної підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 175-179. ISSN 2219-5203

Конох, Анатолій (2014) Професіонально-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної культури і туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 180-183. ISSN 2219-5203

Конох, Олена (2014) Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 184-188. ISSN 2219-5203

Кулінка, Юлія (2014) Педагогічний концепт використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 189-194. ISSN 2219-5203

Корж, Олена (2014) Формування релігійно-національної ідентичності як педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 272-276. ISSN 2219-5203

Ковач, Артур (2014) Цілі та зміст історичної освіти в народних школах Підкарпатської Русі (1919-1938 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 266-271. ISSN 2219-5203

Кунінець, Олеся (2014) Діагностика глухих дітей молодшого шкільного віку залежно від діапазону сприйманих частот за медико-педагогічною класифікацією Л.В. Неймана. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 277-281. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Трансформація ідей морального виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХХ–початку XXI століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 282-287. ISSN 2219-5203

Копєйцева, Л. П. (2014) Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші. Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней (273). pp. 155-157.

Копєйцева, Л. П. (2014) Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука «Мальви». Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (77). pp. 48-55.

Кожевникова, А. В. (2014) Специфіка сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (9). pp. 46-53. ISSN 2307-4914

Кошелев, Александр (2014) Состояние, использование и охрана запасов водоплавающих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины в конце ХХ века (1988-1998 гг.). Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера, ХI (3). pp. 1-11.

Кошелев, А. И. (2014) Состояние, использование и охрана запасов водоплавающих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины в конце ХХ века (1988-1998 гг.). Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера, XI (3). pp. 1-11.

Кубанов, Руслан (2014) Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 294-301. ISSN 2219-5203

Кожевникова, А. В. (2014) Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (25). pp. 83-88. ISSN 2310-0893

Кошелєв, Олександр and Кошелєв, Василь and Ніколенко, Олександр and Писанець, Олександ (2014) Принципи і підходи до гармонізації екологічної підготовки майбутніх педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 283-293. ISSN 2219-5203

Коваль, Оксана (2014) Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 277-282. ISSN 2219-5203

Канарова, Ольга (2014) Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогіних дослідженнях. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 45-49. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2014) Удосконалення сучасної освітньої політики в Україні як умова функціонування системи освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 331-338. ISSN 2219-5203

Канарова, О. В. (2014) Проблема виховання духовних цінностей у дітей дошкільного віку в історико-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (13). pp. 45-49. ISSN 2219-5203

Канарова, О. В. and Шевченко, Г. (2014) Використання нетрадиційних технік малювання у вихованні духовносі дітей дошкільного віку. Християнська етика в історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей. pp. 68-71.

Катаєв, Станіслав (2014) Соціальна мораль мешканців Мелітополя. Українознавчий альманах (16). pp. 110-115. ISSN 2520-2626

Каткова, Т. А. (2014) Проблема школьной тревожности и пути ее преодоления у детей младшего школьного возраста. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки (1-2). pp. 56-60.

Каткова, Т. А. (2014) Динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів. Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 113-117.

Каткова, Т. А. (2014) Особливості організації психологічного супроводу у векторі інклюзивного освітнього простору. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 77-78.

Каткова, Т. А. and Катков, В. В. (2014) Принципи організації роботи практичного психолога з профілактики девіантної поведінки підлітків (на прикладі агресивних підлітків). Current Trends of Development of World Psychological Practice = Сучасні тенденції розвитку світової психологічної практики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. pp. 189-193. ISSN ISBN 978-617-7104-25-3

Каткова, Т. А. and Кобильнік, Л. М. (2014) Діалектика та динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів у процесі професійної підготовки. Наука і освіта, CXXIII (6). pp. 66-70. ISSN 2311-8466

Каткова, Т. А. and Кривицька, І. С. (2014) Дослідження психологічних особливостей поведінки підлітків у конфліктній ситуації. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко. Серія: Психологічні науки, 1 (121). pp. 154-156.

Каткова, Т. А. and Семенова, Т. А. (2014) Психодіагностика статеворольової узгодженості у ранньому юнацькому віці. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 4 (55) (35). pp. 208-217. ISSN ISBN 978-966-2760-18-7(4)

Каткова, Т. А. and Яненко, М. С. (2014) Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутніх вчителів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічніі науки, 1 (121). pp. 157-159. ISSN 2518-7465

Кобильнік, Л. М. and Каткова, Т. А. (2014) Ціннісне самовизначення особистості в сучасному освітньому просторі. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (24). pp. 89-104.

Кожевникова, А. В. and Садова, Т. О. (2014) Вплив управлінської культури на процес підготовки майбутніх магістрів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 515-519. ISSN 1992-5786

Кожевникова, А. В. and Садова, Т. О. (2014) Історичне становлення гри у формуванні та розвитку особистості. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki - 2014: materia?y X Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 20. pp. 8-10.

Копєйцева, Л. П. and Магдалинова, І. І. (2014) Поетикальні вектори повісті Романа Іваничука «Місто». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 220-223.

Копєйцева, Л. П. and Тороус, М. О. (2014) Домінанти національної моделі світу Олени Теліги. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 224-227.

Коробейніков, О. С. and Шестопалова, Н. С. and Єрмакова, Т. С. (2014) Гормональний, імунний статус та функціональні резерви мікроциркуляції організму в умовах інтенсивних фізичних тренувань. Фізіологічний журнал, 60 (3). pp. 138-139. ISSN 0201-8489

Коробченко, А. А. (2014) Історія шкільної природничої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): навчальний посібник. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні.

Котлярова, В. Ю. (2014) Використання презентації як складової комп’ютерних технологій на заняттях з англійської мови. Наукові записки національного університету «Острозька академія» (42). pp. 209-211.

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. (2014) Взаємодія музики і здоров’я як чинник фізичного розвитку дітей. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 252-257.

Кочкурова, О. В. (2014) Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.13). pp. 92-95. ISSN 2078-2128

Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

Кочкурова, О. В. (2014) Естетизація навчально-виховного процесу вищої школи. In: Проблеми, тенденції, перспективи екологізації культурно-освітного простору: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 30-31 жовтня 2014 року, м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2014) Духовність як необхідний складник гармонійного розвитку особистості. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти; матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 червня 2014 р., м. Мелітополь.

Кочкурова, О. В. and Кочкурова, К. В. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 2. Вплив соціально-психологічного клімату колективу на формування професійної ідентичності майбутніх учителів. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Кочкурова, О. В. and Царькова, О. В. (2014) Preserving of students' psychological health as a main aspect of seccessful education. In: Scientific resources management of countries and regions : International scientific and practical congress, 18 july 2014, Copenhagen.

Кочкурова, О.В. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Соціальна психологія". [Teaching Resource]

Крамарец, В. А. and Мацях, И. П. and Мальцева, И. А. (2014) Альгофлора почв лесных питомников бескид (Украинские Карпаты). Лесной весник (1). pp. 164-169.

Крилова, А. М. (2014) Материалы раскладок земского сбора как источник по истории землевладения Мелитопольского уезда. In: Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы, 23-26 сентября 2014, Самара.

Кримчак, Віта Олександрівна (2014) Кадровий менеджмент в сучасній організації. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів та студентів "Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення", 12, Кам’янець-Подільський.

Кунах, О. Н. and Жуков, А. В. and Балюк, Ю. А. and Федюшко, М. П. (2014) Экоморфическое разнообразие и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (1). pp. 32-41.

Л

Литвиненко, Світлана (2014) Самостійна робота в малих групах як одна з форм роботи у ВНЗ англомовних країн. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 288-292. ISSN 2219-5203

Литвина, Юлія (2014) Сталість у контексті людиномірності. Versus (3). pp. 15-18. ISSN 2310-4562

Лобнер, Надя (2014) Структури дискримінації в доступності освіти для молоді – міжнародні перспективи. Versus (3). pp. 93-103. ISSN 2310-4562

Логвіна-Бик, Тетяна (2014) Підручник із біології як основа формування цілісних знань школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 158-164. ISSN 2219-5203

Літвінова-Головань, Ольга and Безкоровайна, Лариса (2014) Аналіз підготовки фахівців із дозвільної анімації у сучасних вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 339-344. ISSN 2219-5203

Литвинова, Світлана (2014) Семантичний диференціал як метод наукового дослідження хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 147-157. ISSN 2219-5203

Лаппо, Віолетта (2014) Виховання духовних цінностей студентської молоді засобами національної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

Леженкін, О М. and Рубцов, М. О. and Головін, С. В. (2014) Математичні моделі відносного руху напівнавісного агрегату для збирання рицини. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 2 (14). pp. 23-30.

Логвіна-Бик, Т. А. (2014) Теоретичні основи управління навчальним процесом. Наковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (47). pp. 164-168.

Люріна, Т. І. (2014) Формування культури мови майбутніх фахівців. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. (3 (24)). pp. 158-164.

Ляпунова, В. А. (2014) Мовна толерантність як основа комунікативної компетенції майбутнього педагога. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. pp. 204-213.

М

Максимов, Олександр and Арабаджи, Лілія (2014) Проблема вибору освітніх систем. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 48-52. ISSN 2219-5203

Мачинська, Наталія (2014) Модель педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних за-кладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 53-58. ISSN 2219-5203

Молчко, Уляна (2014) Культурно-освітній потенціал інструментальних творів Богдана Весоловського. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 59-65. ISSN 2219-5203

Маковецька, Наталія (2014) Особливості впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 119-123. ISSN 2219-5203

Марущак, Валентина (2014) Про деякі особливості духовного виховання майбутнього учителя при вивченні українознавства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 199-204. ISSN 2219-5203

Майструк, Ольга (2014) Боротьба В.Н. Каразіна за відкриття харківського університету (початок ХІХ століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 293-298. ISSN 2219-5203

Мозгова, Наталія (2014) Призначення логіки в теорії пізнання Петра Лодія. Versus (4). pp. 24-27. ISSN 2310-4562

Матвієнко, Петро (2014) Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі. Versus (3). pp. 70-74. ISSN 2310-4562

Михневич, И. Г. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2014) Михневич И. Г. Сочинения. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Мальцев , Є. І. and Солоненко , А. М. and Туровцева, Н. М. (2014) Особливості фітоедафону різних типів лісу степової зони України. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. пр. (43). pp. 24-29.

Мальцев , Є. І. (2014) Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області. Чорноморський ботанічний журнал, 10 (1). pp. 84-89.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій and Сегеда, Наталя and Троіцька, Тамара and Афанасьєва, Людмила and Москальова, Людмила and Фалько, Наталя and Катаєв, Станіслав and Семікін, Михайло and Будько, Марина and Степаненко, Ірина and Мелаш, Валентина and Тараненко, Галина and Голозубов , Олександр and Солоненко, Анатолій and Ляпунова, Валентина and Помиткіна, Любов and Помиткін, Едуард and Дольська , Ольга (2014) Гармонізація культурно-освітньього простору вищої школи: проблеми та перспективи. Розд. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького; Вид-во ПГУ м. Седльце.

Меркулова, Н. В. (2014) Модель фахової підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 39 (92). pp. 300-305. ISSN 1992-5786

Мелаш, Валентина and Гнатів, Олена and Варениченко, Анастасія (2014) Екологізація системи освіти майбутніх фахівців. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 170-174. ISSN 2219-5203

Муртазієв, Ернест (2014) Культурологічний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів математичної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 355-359. ISSN 2219-5203

Малуш, Костянтин (2014) Використання прогресивних ідей досвіду країн Європейського союзу для розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 50-54. ISSN 2219-5203

Мачинська, Наталія (2014) Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 55-59. ISSN 2219-5203

Москальова, Людмила (2014) Християнська етика у процесі становлення системи духовно-морального виховання молоді на теренах Північного Приазов’я. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 60-64. ISSN 2219-5203

Мельник, Оксана (2014) Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 345-354. ISSN 2219-5203

Маковецька, Наталія (2014) Професійна компетентність викладачів як умова ефективного впровадження інтенсивних технологій у процес підготовки фахівців галузі туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 165-169. ISSN 2219-5203

Мамон, Олександр (2014) Тенденції розвитку електронної освіти та ефективність упровадження e-Learning у традиційну освіту. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 302-307. ISSN 2219-5203

Меркулова, Наталя (2014) Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрів менеджменту освіти у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 175-181. ISSN 2219-5203

Максимов, О. С. (2014) Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах: підруч. для студентів хімічічних спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. Люкс.

Мальцева, І. А. and Солоненко, А. М. and Мальцев, Є. І. (2014) Проблеми створення та реконструкції лісових насаджень на Півдні України. Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 березня 2014 року). pp. 58-59.

Мальцева, И. А. and Баранова, О. А. (2014) Водоросли техногенных экотопов железорудного производства. Альгология, 24 (3). pp. 350-353. ISSN 0868-8540

Мартинюк, А. Г. and Варіна, Г. Б. (2014) Емпіричне дослідження процесу особистісного становлення майбутнього практичного психолога засобами гештальт-терапії. Наука і освіта (6). pp. 75-80. ISSN ISSN 2311-8466

Матвєєва, О. В. (2014) Екологічні проблеми річок Північно-Західного Приазов'я та шляхи їх оптимізації. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр.. pp. 40-44.

Мезенцева, Л. М. (2014) Аналіз навчальної програми з підготовки соціальних педагогів до роботи з опікунською сім’єю. Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 119-131.

Мелаш, Валентина and Варениченко, Анастасія (2014) Концептуальні підходи екологізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (10). pp. 83-87. ISSN 2307-4914

Молодиченко, В. В. and Степаненко, Ірина (2014) Соціально-педагогічні аспекти гармонізації культурно-освітнього простору вищої школи: аналітичний огляд міжнародної науково-практичної конференції. Філософія освіти (1). pp. 263-269. ISSN 2309-1606

Молодыченко, В. В. and Афанасьева, Л. В. and Букреева, И. В. and Орлов, А. В. and Хомчак, Е. Г. (2014) Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья. МГПУ им. Б. Хмельницкого, Миллениум.

Молодыченко, В. В. and Олексенко, Р. И. (2014) Информационное общество, как императив современности. Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук (4). pp. 31-37. ISSN 2222-1484

Муравйов, А. В. and Шаров, С. В. (2014) Технологія ADO та організація доступу до даних MS SQL Server. Інформаційні технології проектування: зб. наук. пр. магістрантів та студентів. pp. 89-92.

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2014) Творчі роботи з української та німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Н

Нечипоренко, Костянтин (2014) Дослідження самооцінки депривованих підлітків із психофізичними вадами в умовах інтернатного закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 199-204. ISSN 2219-5203

Нетребіна, Ольга (2014) Моделювання мультимедійної педагогічної технології формування професійної культури майбутнього менеджера з туризму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 299-304. ISSN 2219-5203

Наход, Світлана (2014) Педагогічний потенціал інтерактивних технологій навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 360-365. ISSN 2219-5203

Наливайко, Іван (2014) Театр у початковій школі: історія розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 65-69. ISSN 2219-5203

Надольська, Ю. А. (2014) Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у ВИШІ. Мова і культура, 3 (17). pp. 375-380. ISSN 2522-4948

Непша, О. В. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика півострова Бирючий (коса Федотова). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 7-12.

Непша, О. В. and Дидичкін, А. О. (2014) Гідрохімічний режим річок північно-західного Приазов`я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 29-32.

Непша, О. В. and Князькова, І. Л. (2014) Гідрогеологічна характеристика територій Мелітопольського, Михайлівського та Токмацького районів Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 32-37.

О

Овсянникова, Кристина (2014) Педагогічні умови формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів: обґрунтування проблеми. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 124-127. ISSN 2219-5203

Осадчий, Вячеслав and Осадча, Катерина (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 128-133. ISSN 2219-5203

Омельяненко, Галина (2014) Модель формування науково-дослідницьких умінь у бакалаврів фізичного виховання і спорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 205-210. ISSN 2219-5203

Оверко, Наталія (2014) Концептуальні підходи до розвитку педагогічної майстерності викладачів професійно-технічних навчальних закладів у контексті модернізації освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 305-310. ISSN 2219-5203

Огородник, Іван (2014) Євгеній де Роберті та його пошуки в соціології. Versus (4). pp. 130-131. ISSN 2310-4562

Омельяненко, Галина (2014) Дослідницька компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 182-188. ISSN 2219-5203

Огульчанська, О. (2014) Своєрідність хронотопу у романах Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» і Володимира Орлова «Альтист Данилов». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія "Літературознавство", 1 (1). pp. 116-124.

Огульчанська, О. А. (2014) Своєрідність хронотопу у творах Івана Франка «Для домашнього вогнища» і Олександра Купріна «Яма». Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (30). pp. 207-214.

Олексенко, Р. І. and Бондаренко, А. (2014) Соціально-економічні аспекти культури бізнесу. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 червня.

Олексин, А. Г. (2014) Особливості інфляційних процесів в Україні 2008-2014 років. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки: зб. наук. пр., 9 (6). pp. 194-199. ISSN 2307-8030

Онопрієнко, В. П. and Митяй, І. С. and Ткаченко, М. Ю. (2014) Порівняння аналізу спектра живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) прісних та солонуватоводних водойм. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 6. pp. 1-11. ISSN 2223-1609

Орлов, А. В. (2014) Практики культурного мапування як шлях гармонізації міського середовища в соціологічному вимірі. Наукові праці. Соціологія, 234 (222). pp. 46-50.

Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. (2014) Досвід розробки та апробації навчального курсу «Вступ до спеціальності»(інженер-програміст). Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (42-43). pp. 134-140. ISSN 2074-8922

Осадча, Катерина and Осадчий, Вячеслав (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (12). pp. 128-133. ISSN 2219-5203

П

Паршук, Світлана (2014) Формування духовної культури майбутніх педагогів в освітньому просторі вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 66-69. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій and Вороненко, Олександр (2014) Основні положення синергетичної методології відкритої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 70-80. ISSN 2219-5203

Пшенична, Наталя (2014) Формування професійної компетентності вчителя фізики шляхом встановлення міжпредметних зв’язків із хімією. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 134-139. ISSN 2219-5203

Позднякова, Олена (2014) Моделювання структури професійної компетентності соціального педагога-вихователя навчально-реабілітаційного центру. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 211-216. ISSN 2219-5203

Петрович, Ольга (2014) Створення творчого освітнього середовища на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та майбутніх учителів-словесників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 311-315. ISSN 2219-5203

Постильна, Олена (2014) Проблема виміру моральних цінностей у студентів педагогічних закладів: теоретико-методичні аспекти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 316-321. ISSN 2219-5203

Притула, Олександр (2014) Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців з українського рукопашу «Спас» у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 322-326. ISSN 2219-5203

Прокопенко, Володимир (2014) Платонівський міф про печеру й дискусії навколо нього. Versus (4). pp. 28-32. ISSN 2310-4562

Петренко, Дмитрий (2014) Концептуализация виртуального в философии Жиля Делеза. Versus (4). pp. 62-66. ISSN 2310-4562

Пєшев, Олег (2014) Історичний розвиток концепту «освіта». Versus (4). pp. 116-122. ISSN 2310-4562

Поправко, Ольга (2014) Людиномірність святкової картини світу як світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини. Versus (3). pp. 48-52. ISSN 2310-4562

Попенко, Я. В. (2014) Встановлення українсько-болгарських міждержавних відносин за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (7). pp. 288-290.

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-французькі політичні відносини (1917-1921 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: «Історія, економіка, філософія» (19). pp. 51-64.

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-турецькі міждержавні взаємини впродовж 1914-1920-х рр.: історіографічний огляд. Українознавчий альманах (16). pp. 286-291.

Прийма, Сергій (2014) Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих. Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука») , 2 (163). pp. 56-63.

Прийма, Сергій (2014) Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Перспективы науки и образования, 1 (7). pp. 79-82.

Прийма, Сергій (2014) Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 2 (9). pp. 68-79. ISSN 2308-6386

Прийма, Сергій (2014) Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (44). pp. 263-276. ISSN 2312-5993

Прийма, Сергій (2014) Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації. П.3.2. Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Other. Видавництво Маковецький Ю.В., Дніпропетровськ.

Прийма, Сергій (2014) Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики – актуальна проблема сучасної педагогічної освіти. Освіта впродовж життя: вимоги часу. pp. 93-95.

Прийма, Сергій (2014) Інформаційні процеси як механізм соціокультурної динаміки відкритої освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія", 45 (2). pp. 258-267.

Прийма, Сергій (2014) Критерії та принципи відкритої освіти як системи синергетичного типу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» , II (10). pp. 44-51.

Прийма, Сергій and Панін, Олексій (2014) Теоретичне обгрунтування і розробка прототипу інтелектуальної онтолого-керованої інформаційної системи Національної рамки кваліфікацій. Інформаційні технології в освіті . pp. 274-290.

Прийма, Сергій (2014) Відкрита освіта як нова парадигма реалізації ідей і принципів людиномірності. Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матер. всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 119-130.

Прийма, Сергій (2014) Основні положення культурно-освітнього простору як системи синергетичного типу. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 266-268.

Прийма, Сергій (2014) Возможности и ограничения современной образовательной действительности. Синергийно-информационный подход как методологический инструментарий исследования открытого образования взрослых. Other. Elpil - Jaroslaw Pilich.

Потапюк, Лілія (2014) Роль педагогічно-просвітницької діяльності жіночих об’єднань у духовно-моральному вихованні молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 70-77. ISSN 2219-5203

Павленко, О. М. (2014) Побудова великих проектів та основні властивості підпрограм в середовищі Object Pascal. Інституціональне перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 53-56.

Пачева, В. М. and Джельова, А. (2014) Изучаване на български език в Северното Приазовие. Дриновски сборник, 7. pp. 122-127.

Петрученя, А. Г. and Воровка, М. И. (2014) Концепт «гендерная культура» в педагогических исследованиях на Украине. In: Международная научно-практическая конференция "Психолого-педагогические проблемы личности и общества", 20 февраля 2014 года, Днепропетровск.

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. І. (2014) Гендерний підхід як методологія освіти. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 21 листопада 2014, Київ.

Подорожний, С. Н. (2014) Рослинні комплекси (за результатами виконання проектів ТОВ "ВКН Україна", ТОВ "ВИНДКРАФТ Україна"). In: Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишне природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж. МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, pp. 12-21.

Подорожний, С. Н. (2014) Методические рекомендации по определению флороценотической ценности территорий ветровых электростанций (ВЭС) и характеристика раритетной флоры и растительности. Бранта: сб. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции (17). pp. 65-75.

Подорожний, С. Н. and Солоненко, А. М. and Вельчева, Л. Г. (2014) Сучасний стан деревних насаджень парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк біля залізничної станції" в м. Мелітополі Запорізької області. Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 156-157.

Попрако, О. В. (2014) Праздник в контексте современной культуры экзистенциально-психологический аспект. In: Международная научная конференция "Философия и ценности современной культуры".

Прокоф’єва, О. О. and Напрєєнкова, Т. О. (2014) Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога. Наука і освіта (6). pp. 89-93.

Прохорова, Л. А. (2014) Бальнеологические и лечебные свойства грязей (пелоидов). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 44-45.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2014) Підземні мінеральні води родовища санаторію «Кирилівка» (Запорізька область). Нові виміри сучасного світу: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 56-59.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2014) Краєзнавча робота студентів під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 114-115.

Пугачова, Н. С. (2014) Стратегія екологізації аграрного виробництва. In: Десята міжфакультетська науково-практична конференція молодих вчених "Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону", 14, Житомир.

Підварко, Т. О. (2014) Роль праксеологічного компоненту музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецва. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф., 16-17 жовт. 2014 р.. pp. 89-91.

Підварко, Тетяна (2014) Роль особистісного компоненту у структурі музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 16 (1). pp. 104-108.

Р

Регейло, Ірина (2014) Підготовка фахівців вищої кваліфікації в україні в 1930-1939 роках. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 81-90. ISSN 2219-5203

Ревнюк, Наталія (2014) Розвиток індивідуальних здібностей студентів засобами сценарної роботи: інтегративний підхід до викладання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 140-143. ISSN 2219-5203

Рогожинська, Альона (2014) Феномен секуляризації в концепції Ч. Тейлора. Versus (4). pp. 110-115. ISSN 2310-4562

Русин, Мирослав (2014) Наука про християнські чесноти Івана Скворцова. Versus (4). pp. 132-133. ISSN 2310-4562

Рашидов, Сейфулла (2014) Вплив цінностей громадянського суспільства на формування ціннісної свідомості студентської молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 78-83. ISSN 2219-5203

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Формування та розвиток особистості обдарованої дитини. Молодий вчений (4). pp. 71-73.

Радченко, С. В. and Царькова, О. В. (2014) Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (2). pp. 117-121.

Райко, Г. Ф. and Варіна, Г. Б. (2014) Психологічні детермінанти впливу сімейних конфліктів на формування особистості підлітка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки, II (121). pp. 129-131.

Розова, К. В. and Сидоряк, Н. Г. (2014) Механізми змін мікроциркуляції у щурів при гострій метгемоглобінемії. Фізіологічний журнал, 60 (5). pp. 43-51. ISSN 0201-8489

Рубан, Е. Н. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2014) Результаты флористических исследований отработанной части Желтокаменского карьера. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття в степовій зоні», 21-22 серпня 2014 р., м. Дніпрорудне.

С

Сизоненко, Ірина (2014) Правова соціалізація особистості дитини як суб’єкта педагогічної взаємодії в соціально-культурному середовищі освітнього закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 91-96. ISSN 2219-5203

Скриль, Оксана (2014) Милосердя як основоположна категорія християнської етики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 97-102. ISSN 2219-5203

Солодка, Анжеліка (2014) Кроскультурний тренінг: фасилітація взаємодії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 103-109. ISSN 2219-5203

Сватьєв, Андрій (2014) Організація та зміст процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 217-220. ISSN 2219-5203

Семчук, Світлана (2014) Морально-духовне становлення особистості в контексті впливу комп’ютерних технологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 221-225. ISSN 2219-5203

Стручаєва, Тамара and Олексенко, Татьяна (2014) Напрями методичної підтримки вчителя початкових класів у післядипломний період. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 226-230. ISSN 2219-5203

Столбов, Денис (2014) Особливості Інтернет-діяльності сучасного підлітка. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 327-331. ISSN 2219-5203

Сініцина, Алла (2014) Проекція гуманітарної освіти в «Логічних настановах» Петра Лодія. Versus (4). pp. 20-23. ISSN 2310-4562

Семікін, Михайло (2014) Соціально-філософські аспекти людиномірної парадигми вітчизняної етнокультурної освіти. Versus (3). pp. 64-69. ISSN 2310-4562

Стручаєва, Тамара and Молодиченко, Валентин and Олексенко, Тетяна (2014) Музейна педагогіка в освітньому просторі школи й вишу Росії та України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 111-115. ISSN 2219-5203

Семеніхіна, Олена and Друшляк, Марина (2014) Інструменти контролю в ІГС "Математичний конструктор". Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 189-195. ISSN 2219-5203

Сватьєв, Андрій (2014) Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти у країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 84-88. ISSN 2219-5203

Столяренко, Олена (2014) Компонентний аналіз процесу формування у школярів ціннісного ставлення до людини. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 99-110. ISSN 2219-5203

Скриль, Оксана (2014) Роль учителя у вихованні в молоді основоположних принципів християнської етики у другій половині ХХ століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 89-93. ISSN 2219-5203

Солоненко, Анатолій (2014) Праксеологічна культура студента педагогічного університету: теоретичні засади. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 94-98. ISSN 2219-5203

Сивцева, Олександра (2014) Педагогічні умови формування англомовної комунікативної компетенції студентів-медиків. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 366-372. ISSN 2219-5203

Савлук, І. В. (2014) Самопрезентація виконавського потенціалу у контексті формування професіоналізму майбутнього фахівця. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 279-282. ISSN 978-617-7055-46-3

Савлук, І. В. (2014) Семантичні аналогії публічної діяльності особистості в контексті педагогічного професіоналізму. Мистецька освіта: традиції і новації: матеріали Міжнар. наук. конф.. pp. 116-119. ISSN 978-617-7055-68-5

Савлук, І. В. (2014) Ідеомоторика як важлива складова виконавського професіоналізму. Педагогіка 2014. Досягнення, проекти, гіпотези: зб. наук. доп.. pp. 150-151. ISSN 978-83-64652-77-6

Сажнєв, М. Л. (2014) Перспективні напрямки реформування соціально-демографічних функцій Мелітопольського суспільно-географічного регіону. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 97-101.

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного і Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 15-28.

Сапун, Т. О. (2014) Донні відклади Молочного та Утлюцького лиманів: фактори утворення та умови залягання. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 15-28.

Сапун, Т. О. (2014) Тектоніка, геологія Молочного і Утлюкського лиманів та прилеглої території. Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 318-319.

Сегеда, Наталя (2014) Вітально-аксіологічний підхід як критерій гармонізації культурно-освітнього простору майбутнього вчителя музичного мистецтва та хореографії. Час мистецької освіти. pp. 50-54. ISSN 978-617-7188-40-6

Сегеда, Наталя (2014) Етнопедагогічні максими музично-педагогічної спадщини ХІХ-ХХ ст. у контексті етнокульторологічного підходу. Проблеми сучасної педагогічної освіти, 45 (3). pp. 202-210.

Сегеда, Наталя (2014) Творчий потенціал як чинник професійного зростання викладача музичного мистецтва і хореографії. Сборник научных докладов. Тенденции, наработки, инновации, практика в науке, 3/1. pp. 99-104. ISSN 978-83-64652-29-5 (t.3/1)

Семикин, М. А. (2014) Культуротвірна місія української вищої школи в контекстах постнекласичних інтенцій сучасної філософії освіти. Українознавчий альманах (16). pp. 183-188. ISSN 2520-2626

Сидоряк, Н. Г. (2014) Влияние физической нагрузки на некоторые показатели гликолиза и пероксидации крови у крыс при острой тяжелой метгемоглобинемии. Фізіологічний журнал : наук.-теорет. журн, 60 (3). pp. 107-108. ISSN 0201-8489

Сидоряк, Н. Г. and Вьюницкий, В. П. (2014) Профилактическое действие физической нагрузки на некоторые показатели гликолиза и липопероксидации крови у крыс при гемической гипоксии. Аактуальные проблемы биофизической медицины: материалы VIII Междунар. симпозиума. pp. 114-115.

Солненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. (2014) Amino Acid Content of Benthic Macroscopic Growths of Algae and Sediments in Hypersaline Water Bodies. International Journal on Algae, 16 (4). pp. 392-401.

Солоненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. and Мяснікова, М. П. (2014) Аминокислотный состав бентосных макроскопических разрастаний водорослей и донных отложений гипергалинных водоёмов. Альгологія, 24 (4). pp. 451-460.

Станішевська, Т. І. (2014) Закономірності регуляції фізіологічних функцій за зміненого тиреоїдного статусу. Фізіологічний журнал: матеріали XIX з’їзду Українського фізіологічного товариства. p. 146.

Станішевська, Т. І. and Горна, О. І. (2014) Особливості реактивності тканинного кровотока у дівчат 16-18 років при тепловій гіперемії. Питання біоіндикації та екології, 19 (2). pp. 203-213. ISSN 2312-2056

Стефанюк, А. А. and Каткова, Т. А. (2014) Аналіз сучасного стану інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями в загальноосвітній сільській школі. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 55-56.

Стецишин, М. М. and Гришко, С. В. (2014) Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області. Географія та туризм (28). pp. 269-278.

Стецишин, М. М. and Донець, І. А. and Іванова, В. М. (2014) Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 88-90.

Т

Тітова, Олена and Жукова, Тетяна (2014) Навчання слухачів магістратури роботи з інформацією у процесі підготовки постер-презентації іноземною мовою. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 144-148. ISSN 2219-5203

Тарасова, Алла and Садовськи, Марина and Шаталова, Олена (2014) Культурологічний підхід до навчання дітей, що мають труднощі в навчанні математики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 231-234. ISSN 2219-5203

Тараненко, Галина (2014) Аксіологія природи в українському кордоцентризмі: філософсько-освітні інтенції. Versus (4). pp. 50-54. ISSN 2310-4562

Троїцька, Олена (2014) Релігійна толерантність у контексті сучасних діалогічних викликів. Versus (4). pp. 85-89. ISSN 2310-4562

Тройно-Фунтусова, Надія (2014) Людина безсмертна vs людина воскресла: про свободу батьків і синів у проекті спільної справи М. Федорова. Versus (4). pp. 105-109. ISSN 2310-4562

Тараненко, Галина (2014) Аксіопсихологічні аспекти гармонізації відносин у системі «людина-природа». Versus (3). pp. 10-14. ISSN 2310-4562

Тітова, Олена (2014) Навчання студентів-механіків професійної іншомовної лексики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 308-312. ISSN 2219-5203

Тарасенко, Тетяна (2014) Методологічний і методичний аспекти підготовки творчої особистості вчителя-філолога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 196-203. ISSN 2219-5203

Тамбовцев, Г. В. (2014) Оценка последствий хозяйственного воздействия на природу Запорожской области. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 46-48.

Ткач, М. В. and Ярошенко, М. І. (2014) Використання казки як матеріалу для домашнього читання англійською мовою в початковій школі. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць, 4 (54). pp. 307-310.

Ткаченко, M. Ю. and Демченко, Н. А. (2014) Живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов існування. Морський екологічний журнал, 13 (4). pp. 64-70. ISSN 1684-1557

Ткаченко, М. Ю. (2014) Морфологічна мінливість бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у прісних водоймах. In: ІІІ Международная научно-практическая конференция "Биоразнообразие и устойчивое развитие", 15-19 сентября 2014, Симферополь.

Ткаченко, М. Ю. and Марушкіна, О. О. (2014) Аналіз живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) та стан його кормової бази в Утлюцькому лимані. In: VІІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференціяі "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 10-13 вересня 2014, Мелітополь-Бердянськ.

Третьякова, І. С. and Кочкурова, О. В. (2014) Зошит для практичних занять з курсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

Туровцева, Н. М. (2014) Походження вишне-черешневих сортів (дюків). Біологія і хімія в рідній школі (3). pp. 43-46.

Туровцева, Н. М. and Туровцев, М. І. (2014) Сорти черешні селекції Інституту зрошувального садівництва імені М.Ф. Сидоренка НААН. Агробіологія (1). pp. 96-100.

У

Устінова, Т. А. and Христова, О. Ф. (2014) Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е. М. Форстера. Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (2 (78)). pp. 184-191.

Ушаков, Віктор and Проценко, Андрій (2014) Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 416-419.

Ф

Фефілова, Тетяна (2014) Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 204-208. ISSN 2219-5203

Фунтикова, Ольга (2014) Еталонні системи сенсорного виховання учнів початкової школи: теоретичний аспект історії педагогіки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 116-120. ISSN 2219-5203

Фалько, Н. М. (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Фалько, Н. М. (2014) Life strategy as a component in construction of the personality’s living space. Наука і освіта (6). pp. 114-117. ISSN ISSN 2311-8466

Фалько, Н. М. and Пижик, Д. І. (2014) Роль психологічного супроводу як компонента діяльность практичного психолога у допрофільній підготовці учнів. Наука і освіта, CXXIII (6). pp. 118-124. ISSN 2311-8466

Федорова, О. В. and Добровольська, Л. П. and Нікітін, О. Є. (2014) Управлінська діяльність та психологічний клімат у вищому навчальному закладі. Розділ 5. Вплив афективних станів особистості на формування психологічного клімату педагогічного колективу. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Федорченко, О. В. and Каткова, Т. А. (2014) Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти. Матеріали методологічного web-семінару. pp. 139-140.

Федюшко, Ю. М. and Федюшко, М. П. (2014) Дії НВЧ-випромінювання низької інтенсивності на біологічні об'єкти. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (154). pp. 113-115.

Х

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. and Хромишева, О. О. (2014) Нанохімія: підручник для студентів хімічних факультетів педагогічних університетів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. and Хромишева, О. О. (2014) Нанохімія. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), Мелітополь.

Христова, Т. Є. (2014) Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (118). pp. 365-369.

Христова, Т. Є. (2014) Оздоровчо-реабілітаційні аспекти здоров’язберігаючих технологій молоді. Найновите научни постижения - 2014: материали за 10-а международна научна практична конференция (17-25 март 2014 година, София), 31. pp. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. (2014) Фізична культура в системі реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали V Міжнар. електронної наук.-практ. конф. (21-25 квітня 2014 р., Одеса). pp. 354-358. ISSN 2226-8324

Христова, Т. Є. (2014) Фізична реабілітація дітей з порушенням постави. Proceedings of academic science: materials of the X International scientific and practical conference (August 30 - September 7, 2014, Sheffield) (3). pp. 87-89. ISSN 978-966-8736-05-6

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием. Scientific Journal “Science Rise”, 3/1 (3). pp. 92-95. ISSN 2313-6286

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексный подход к физической реабилитации детей со сколиозом. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. (1). pp. 247-250.

Христовая, Т. Е. (2014) Психологические, педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания и спорта. 1.2. Физическая культура в системе реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Other. Юридична література, Одесса.

Ц

Цюрупа, Михайло (2014) Проблема культури миру в системі вищої освіти. Versus (3). pp. 59-63. ISSN 2310-4562

Цихонь, Кшиштоф (2014) О необходимости привлечения античных понятий к исследованиям культуры и культурных практик. Versus (3). pp. 88-92. ISSN 2310-4562

Царькова, Ольга and Работа, Тетяна and Гончарова, Юлія (2014) Збереження психологічного здоров’я студентської молоді за допомогою методів емоційно-вольової саморегуляції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 209-212. ISSN 2219-5203

Царькова, О. В. (2014) Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами. Проблеми сучасної психології (23). pp. 687-697.

Царькова, О. В. (2014) Феномен психологічного відторгнення допомоги у батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологычны науки: зб. наук. пр. (2.12). pp. 208-213.

Царькова, О. В. (2014) Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я студентської молоді. Наука і освіта (6). pp. 128-133.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини в батьків дітей з психофізіологічними вадами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 155-158.

Царькова, О. В. (2014) Аналіз поняття провини, її форм та видів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 234-239.

Царькова, О. В. (2014) Почуття провини як один з аспектів розвитку особистості та її соціальної взаємодії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (1). pp. 79-83.

Царькова, О. В. (2014) Психологічний супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (45). pp. 157-163.

Царькова, О. В. and Кочкурова, О. В. (2014) Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів із спекурсу "Етнопсихологія". [Teaching Resource]

Царькова, О. В. and Работа, Т. О. (2014) Умови та особливості розвитку особистості викладача-психолога у вищій школі. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 197-202.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2014) Сексуальні девіації. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки (2.12). pp. 202-207.

Ч

Чорноморденко, Иван and Загрийчук, Иван (2014) Позанаукова раціональність і її місце в системі культури. Versus (3). pp. 6-9. ISSN 2310-4562

Чорна, А. В. (2014) Організація самостійної роботи студентів засобами електронного підручника з дисципліни «Операційні системи і системне програмування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. (42-43). pp. 205-210. ISSN 2074-8922

Ш

Шаповалова, Тетяна (2014) Гармонізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів через здоров’язбережувальні технології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 149-153. ISSN 2219-5203

Шишкіна, Марія (2014) Інноваційні технології модернізації освітнього середовища вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 154-160. ISSN 2219-5203

Шевченко, Юлія and Дубяга, Світлана (2014) Професійна пiдготовка майбутнього вчитeля початкових класів до фоpмувaння ecтeтичної компeтeнтноcтi учня. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 235-239. ISSN 2219-5203

Шлєіна, Людмила (2014) Розвиток навчальної самостійності майбутніх економістів у процесі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 240-244. ISSN 2219-5203

Штанько, Валентина (2014) Людина в соціокультурному просторі сучасного суспільства. Versus (3). pp. 19-24. ISSN 2310-4562

Шевчук, Володимир and Шевчук, Ганна (2014) Світоглядне осягнення непроминущого дива: філософські розмисли над «Спогадами» Миколи Руденка. Versus (3). pp. 25-33. ISSN 2310-4562

Шаров, С. В. and Скрипка , С. О. (2014) Використання мови UML для інфологічного моделювання реляційної бази даних. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). pp. 5-9.

Шаров, С. В. and Шамардак, О. А. (2014) Концептуальне моделювання інформаційної системи за допомогою мови UML. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). pp. 10-14.

Шаров, С.В. and Мартиненко, М.В. (2014) Огляд баз даних для збереження інформації. Всеукраїнська наукова Internet-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення": зб. тез доповідей (1). pp. 11-14.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 49-54.

Шаров, С. В. and Нікітенко, Д.С. (2014) Визначення та завдання довідково-інформаційних систем. Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (1). pp. 15-19.

Шандиба, Олена (2014) Обґрунтування загального підходу до оптимізації системи неперервної інноваційної інженерної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 213-217. ISSN 2219-5203

Шишкіна, Марія (2014) Тенденції розвитку і стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення на базі хмарних обчислень. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 223-231. ISSN 2219-5203

Шевчук, Олег (2014) До проблеми понятійного апарату методу case-study. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 313-319. ISSN 2219-5203

Шевченко, Юлія (2014) Гармонізація естетичної культури майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 218-222. ISSN 2219-5203

Шкільова, Ганна (2014) Духовна культура студента як педагогічна категорія. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 121-125. ISSN 2219-5203

Шарапа, Ольга (2014) Система гарантування якості продукції на сільськогосподарських підприємствах. In: VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30, Переяслав-Хмельницький.

Шаров, С. В. and Хромишев, О. В. (2014) Аналіз можливостей інструментальних засобів для роботи з СУБД MySQL. Інформаційні технології проектування: зб. наук. пр. магістрантів та студентів. pp. 102-107.

Шарова, Т. М. and Бардадим, Ю. Р. (2014) Життєва та творча позиція Івана Маслова крізь призму екзистенціалізму. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 261-265.

Шевченко, С. В. (2014) Концептуальные аспекты изучения проблемы умственной работоспособности личности. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6). pp. 138-142. ISSN 2311-8466

Шевченко, С. В. (2014) Система психолого-педагогічних заходів з підвищення рівня розумової працездатності студентів-першокурсників. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 276-281.

Шевченко, С. В. (2014) Научные позиции в определении критериев умственной работоспособности первокурсников. Теория и практика общественного развития. Серия: Психологические науки (13). pp. 57-59.

Шевченко, С. В. (2014) Аналіз психологічних умов розвитку розумової працездатності першокурсників в адаптаційний період. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць, Х (26). pp. 918-931.

Шевченко, С. В. and Фалько, Н. М. (2014) Критичний реалізм Т.Г. Шевченка та його малярська спадщина. Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 69-77.

Шинкаренко, О. Є. (2014) Основні чинники, що впливають на зміну електоральних орієнтацій безпосередньо в процесі виборчої кампанії. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 4 (23). pp. 230-238. ISSN 2414-5858

Щ

Щепова, Діана (2014) Місце соціально-гуманітарних дисциплін у системі аграрної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 320-324. ISSN 2219-5203

Щербина, В. В. and Мальцева, И. А. and Солоненко, А. Н. (2014) Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника "Аскания-Нова". Сибирский экологический журнал (2). pp. 231-237.

Я

Яковенко, Ірина (2014) Соціально-виховна система Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 332-338. ISSN 2219-5203

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. and Завадська, О.В. (2014) Дослідження водоростей водно-болотних угідь Приазовського національного природного парку. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 квіт. 2014 р.. pp. 355-357.

This list was generated on Wed Jul 24 12:13:39 2019 EEST.