MDPU Repository

Items where Author is "Головкова, М. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 35.

Article

Коробченко, А. А. and Головкова, М. М. (2019) Науково-дослідницька діяльність як засіб формування професіоналізму майбутнього викладача. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 103-108. ISSN 2524-2660

Коробченко, А. А. and Головкова, М. М. (2019) Педагогічна спадщина українських просвітителів ХІХ століття як джерело провідництва в освіті. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2. pp. 110-120. ISSN ISSN 2412-9208

Коробченко, А. А. and Головкова, М. М. (2018) Досвід організації науково-дослідної роботи майбутніх вчителів. Scientific Indexing Services (USA) «Virtus» (22). pp. 116-120. ISSN 2410-4388

Головкова, М. М. and Коробченко, А. А. (2018) Розвиток науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців педагогічної освіти. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф.. pp. 23-31.

Коробченко, А. А. and Головкова, М. М. (2017) Особливості організації професійної підготовки вчителів в Україні у ХІХ столітті. Virtus (12). pp. 118-124. ISSN 2410-4388

Коробченко, А. А. and Головкова, М. М. (2016) Формування гармонійної особистості шляхом гуманізації навчання та виховання в творчій спадщині українських педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : зб. наук. пр., 2 (17). pp. 65-69. ISSN ISSN 2219-5203

Елькін, М. В. and Головкова, М. М. and Коробченко, А. А. (2016) Шляхи удосконалення професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник наукових праць ЗОІППО (3). pp. 52-58.

Головкова, М. М. and Смоляков, О. В. (2016) Гуманізм – як необхідна якість менеджера освітніх процесів. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki. pp. 12-21.

Головкова, М. М. and Коробченко, А. А. (2016) Формування гармонійної особистості шляхом гуманізації навчання та виховання в творчій спадщині українських педагогів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2 (17). pp. 65-69.

Коробченко, А. А. and Головкова, М. М. (2016) Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів Нової української школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи. pp. 127-130.

Головкова, М. М. (2015) Самообразование учителя народной школы как необходимое условие формирования его профессионализма. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 40 (93). pp. 398-405. ISSN 1992-5786

Коробченко, А. А. and Головкова, М. М. (2015) Виховне середовище вищого навчального закладу як умова духовно-морального розвитку майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 5. pp. 187-194. ISSN 2219-5203

Головкова, М. М. and Німченко, О. О. (2015) Зміст педагогічної складової у професійній підготовці майбутніх вчителів. Проблеми сучасної педагогічної освіти (47). pp. 38-44. ISSN 2311-1305

Головкова, М. М. and Коробченко, А. А. (2015) Виховне середовище вищого навчального закладу як умова духовно-морального розвитку майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (5). pp. 187-194.

Головкова, М. М. and Валовая, Ю.П. (2015) Підготовка високопрофесійних керівних кадрів як педагогічна проблема. Педагогика. Наука вчера, сегодня, завтра: zbiór raportów naukowych. pp. 35-39.

Головкова, М. М. and Молочная, Ю.О. (2015) Гуманізація педагогічного процесу як важлива умова гармонійного розвитку особистості. Педагогика. Наука вчера, сегодня, завтра: zbiór raportów naukowych. pp. 39-43.

Головкова, М. М. (2015) Роль самоосвіти в удосконаленні професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Scientific Journal Virtus (3). pp. 61-65. ISSN 2410-4388

Головкова, М. М. (2015) Розробка основ дидактики початкової школи в теоретико-практичній спадщині С. Миропольського. Проблемы современного педагоги. образования. Cерія: Педагогика и психология (47 (5)). pp. 58-64.

Головкова, М. М. and Лугінець, А. П. (2015) Аналіз проблеми професійної адаптації молодих фахівців. Педагогика. Наука вчера, сегодня, завтра: zbiór raportów naukowych. pp. 22-26.

Головкова, М. М. and Кучеренко, Т. В. (2015) Організація позакласної роботи з морального виховання школярів. Педагогика. Наука вчера, сегодня, завтра: zbiór raportów naukowych. pp. 12-16.

Аносов, І. П. and Елькін, М. В. and Головкова, М. М. and Коробченко, А. А. and Окса, М. М. (2015) The Humanistic Approach to Upbringing and Education in the Creative Legacy of the Ukrainian Pedagogues of the Second Half of the 19th Century. International Education Studies, 4 (6). pp. 171-175.

Головкова, М. М. (2015) Характерные черты в развитии педагогики и педагогической мысли второй половины XIX столетия. Модернизация системы непрерывного образования. pp. 188-198.

Головкова, М. М. (2015) Особливості організації навчального процесу у недільних школах (друга половина XIX-початок XX ст.). Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. pp. 56-66.

Головкова, М. М. (2014) Цель, задачи, виды деятельности учителя народной школы (историко-педагогический аспект). Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (44). pp. 120-129.

Головкова, М. М. (2014) Професійна адаптація молодих фахівців в умовах дошкільного навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cерія: Педагогіка і психологія (45). pp. 57-63.

Головкова, М. М. (2014) особливості організації педагогічної практики в учительських семінаріях (історико-педагогічний аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (34). pp. 9-15.

Головкова, М. М. (2014) Просветительская деятельность народной школы (историко-педагогический аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (35). pp. 22-28. ISSN 1992-5786

Головкова, М. М. (2014) Формування професіоналізму майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект. Наукові записки Ніжинського держ. університету: серія «Психолого-педагогічні науки» (4). pp. 194-198.

Головкова, М. М. (2014) Влияние процесса обучения на воспитание и развитие учащихся (историко-педагогический аспект). Модернизация системы непрерывного образования: материалы VI Междунар. науч. конф.. pp. 308-314.

Головкова, М. М. (2014) Педагогічні ідеї С. Миропольського в контексті розвитку сучасної педагогічної науки. Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти. pp. 75-76.

Головкова, М. М. (2014) Особливості організації педагогічної практики в учительських семінаріях (історико-педагогічний аспект). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. pp. 9-15.

Головкова, М. М. (2014) Гуманістичний підхід до виховання в педагогічній спадщині педагогів другої половини ХIХ ст. Проблеми сучасної педагогічної освіти (43). pp. 70-76. ISSN 2311-1305

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. И. and Бойко, В. А. and Головкова, М. М. and Поляхов, Н.П. (2003) Психологические аспекты гуманизации образования. Постметодика (7-8). pp. 199-201. ISSN 1815-3194

Головкова, М. М. (2002) Организация процесса воспитания в народной школе. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Cер.: Педагогіка і психологія (42). pp. 18-24.

Book

Аносов, І. П. and Елькін, М. В. and Головкова, М. М. and Коробченко, А. А. (2015) Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. ТОВ «Видавничий будинок ММД».

This list was generated on Mon Dec 9 10:44:08 2019 EET.