MDPU Repository

Items where Subject is "P Мова та література > P Філологія. Лінгвістика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 98.

Article

Насалевич, Т.В. and Луханова, А.М. (2015) Емоції як об’єкт лінгвістичних досліджень. MATERIA?Y XI MI?DZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI «STRATEGICZNE PYTANIA ?WIATOWEJ NAUKI - 2015» (13). pp. 46-49.

Бабакова, Ольга (2015) Когнітивна модель концепту «жінка» в українській мові. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори (11). pp. 50-56.

Бабакова , Ольга and Лисенко, Наталія (2015) Поняттєве поле концепту «лелека» в словниковому дискурсі. Мова. Свідомість. Концепт (5). pp. 72-74. ISSN 978-617-7055-81-4

Бабакова, О. В. (2016) Асоціативні ознаки концепту «лелека» в українській лінгвокультурі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 1 (20). pp. 8-10.

Хомчак, Олена Геннадіївна (2016) Формування асоціативно-вербальної моделі концепту свято. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (60). pp. 245-247.

Хомчак, Олена Геннадіївна (2015) Дискурсообразующая роль судьбы в романе «Обрыв» И.А. Гончарова. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (58). pp. 126-128.

Хомчак, Елена Геннадиевна (2015) Символ как способ свободного смыслообразования в сознании реципиента (на материале текстов И.А. Гончарова). Сборник научных докладов «Филология и культурология. Научные предложения» (27.02.2015 – 28.02. 2015) . pp. 94-95.

Хомчак, Елена Геннадиевна (2015) Концептуальная модель дороги в русской языковой картине мира. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (52). pp. 264-265.

Хомчак, Олена (2016) Експериментальне вивчення концепту барвінок. Филология, социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo.Wsp??czesne problemy i perspektywy rozwoju. 29.04.2016 – 30.04.2016 Краков/Krak?w. pp. 62-64.

Хомчак, Олена and Абрамович, Ірина (2016) Асоціативно-вербальна модель концепту кохання. Филология,социология и культурология. научные достижения, наработки,предложения / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje (29.09.2016 – 30.09.2016). – Warszawa. pp. 32-33.

Хомчак, Елена and Спасенко , Оксана (2016) Метафоричне поле концепту краса. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (6). pp. 118-120.

Мінкова , О. Ф. (2015) Мовні особливості публіцистичного рекламного тексту. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (56). pp. 200-203.

Мінкова, О. Ф. (2015) Соціальні конотації онімів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (59). pp. 140-141.

Мінкова, О. Ф. (2016) Своєрідність індивідуально-авторських неологізмів у поетично-публіцистичній творчості В.Чабаненка. Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 39-42. ISSN 978-617-7055-81-4

Мінкова, О. Ф. and Бондаренко, Н. С. (2016) Експресивний потенціал фразеологічних одиниць у творі Оксани Забужко "Let my people go". Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві. pp. 30-34.

Мінкова, О. Ф. (2016) Пелюстки черешневої квітки. Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація. pp. 96-97.

Юрченко, О. В. (2015) Концепт “Дніпро” в образній мовній картині світу Віктора Чабаненка: традиції й новаторство. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори (11). pp. 40-49.

Юрченко, О. В. and Юрченко, Т. Г. (2015) Значеннєва структура концепту в системі мовної семантики. Мова. Свідомість. Концепт (5). pp. 131-135. ISSN 978-617-7055-81-4

Юрченко, О. В. (2015) Семантико-стилістичний потенціал історизмів у формуванні концептосистеми природних реалій Нижньої Наддніпрянщини (на матеріалі творчості Віктора Чабаненка та Яра Славутича). Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки (39). pp. 315-318.

Юрченко, О. В. and Синєгіна, Є. (2016) Засоби вербалізації концепту Україна у мові поетів другої половини ХХ століття (на матеріалі номенів дерев). Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 120-123. ISSN 978-617-7055-81-4

Назаренко, І. В. (2016) Співвідношення концептуальної і мовної картини світу в лінгвістиці. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 102-105. ISSN 978-617-7055-81-4

Хомчак, О. Г. and Копєйцева, Л. П. (2016) Когнітивна модель концепту людина. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (63). pp. 207-210.

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2016) Дистанційне навчання англійської мови студентів педагогічного ВУЗу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Філологічні науки (Х). pp. 124-130. ISSN ISSN 2412-933X

Котлярова , В. Ю. and Ткач, М. В. (2015) Навчання ділового листування студентів у процесі вивчення курсу «Ділова іноземна мова». Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (58). pp. 124-130. ISSN 2519-2558

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. (2015) Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови. Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология , 49 (2). pp. 136-141.

Сіроштан, Т. В. (2016) Словотвірна структура абстрактних іменників в українській мові початку ХХ століття (на матеріалі "Словника московсько-українського" В. Дубровського). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр.. pp. 180-183. ISSN 2519-2558

Сіроштан, Т. В. and Алексєєва, Г. В. (2016) Категорія абстрактності в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. стат.. pp. 61-64. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. (2016) Засоби реалізації категорії абстрактності в українській мовній картині світу. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 вересня 2016 р.). pp. 57-60. ISSN 978-617-7055-74-6

Сіроштан, Т. В. (2016) Засоби вираження локально-просторових відношень у словотвірній системі іменника сучасної української мови. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: зб. матер. Міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 201-204. ISSN 978-617-7346-36-3

Сіроштан, Т. В. (2016) Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (20). pp. 42-44. ISSN 2409-1154

Сіроштан, Т. В. and Корогод, О. В. (2016) Сіроштан Т. В. Назви почуттів у лексичній системі праслов’янської мови. Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (9–10 грудня 2016 р.). pp. 55-57.

Єрмоленко, С. І. (2019) Вокатив як виразник змін у мовленнєвій комунікації (на матеріалі сучасної української прози). Закарпатські філологічні студії (7). pp. 111-118.

Єрмоленко, С. І. (2018) Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі прози Оксани Забужко). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» (36). pp. 67-72. ISSN 2409-1154

Єрмоленко, С. І. and Іщук, Г. В. (2018) Специфіка порівняльних конструкцій сучасної української мови (на матеріалі прози Юрія Андруховича). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 66-71. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. and Іщук, Г. В. (2018) Специфіка порівняльних конструкцій у системі сучасної української літературної мови (на матеріалі прози Юрія Андруховича). Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 59-61. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. and Андрєєва, О. А. (2015) Семантико-структурна характеристика порівняльних лексем та конструкцій (на матеріалі прози Оксани Забужко). Мова. Свідомість. Концепт (5). pp. 17-20. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. and Андрєєва, О. А. (2014) Семантико-стилістичні особливості мовотворчості сучасних українських письменників (на прикладі твору Любка Дереша "Голова Якова"). Мова. Свідомість. Концепт (4). pp. 95-99. ISSN 978-617-7055-81-3

Єрмоленко, С. І. and Говді, Ю. Ю. (2019) Специфіка вокативів у прозі Юрія Андруховича(на матеріалі роману «Рекреації»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 74-80. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. and Грушкіна, Ю. О. (2019) Порівняльні конструкції в прозі Євгена Положія (на матеріалі роману «Риб’ячі діти»). Мова.Свідомість.Концепт. Випуск 9: зб. наук. пр., 9. pp. 18-22. ISSN 978-617-7566-56-3

Єрмоленко, С. І. and Каспер, І. О. (2018) Заперечення в сучасній українській мові. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 71-76. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. and Каспер, І. О. (2018) Функціональні параметри лексико-граматичного заперечення в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 16-19. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. and Качмар, В. С. (2019) Специфіка заперечних слів-речень у сучасній українській прозі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 79-84. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. and Качмар, В. С. (2019) Специфіка заперечних слів-речень у сучасній українській прозі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 79-84.

Єрмоленко, С. І. and Лясецька, Н. В. (2017) Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі творчості Оксани Забужко). Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (7). pp. 29-33. ISSN 978-617-7346-69-1

Єрмоленко, С. І. and Пєфті, В. М. (2017) Семантико-стилістична характеристика порівнянь (на матеріалі прози Юрія Андруховича). Мова. Свідомість. Концепт (7). pp. 33-36. ISSN 978-617-7346-60-8

Єрмоленко, С. І. and Черних, О. В. (2018) Вокатив сучасної української мови (на матеріалі прози Оксани Забужко). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 77-79. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. and Черних, О. В. (2018) Специфіка вокатива в системі сучасної української мови. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 19-22. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. and Чупрун, Л. Л. (2016) Семантико-граматичні параметри вокатива в сучасній українській літературі. Мова. Свідомість. Концепт (6). pp. 17-21. ISSN 978-617-7055-81-5

Єрмоленко, С. І. and Чупрун, Л. Л. (2015) Семантико-стилістична характеристика поетичної мови Ігоря Римарука. Мова. Свідомість. Концепт, 5. pp. 20-24. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. and Шевчик, Г. С. (2018) Ноосферна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах (на рівні фонетики). Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 145-148. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. and Шевчик, Г. С. (2017) Фоностилістичні засоби в поезії Ігоря Римарука. Мова. Свідомість. Концепт (7). pp. 36-39. ISSN 978-617-7346-60-8

Єрмоленко, С.І . and Говді, Ю. Ю. (2019) Специфіка вокативів у прозі Юрія Андруховича (на матеріалі роману «Рекреації»). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 74-79.

Іщук, Г. В. and Єрмоленко, С. І. (2018) Порівняння як образне світосприйняття українців. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б.Хмельницького. pp. 67-69.

Атрошенко, Г. І. and Батанцева, Т. А. (2018) Образне осягнення постаті Івана Сірка в історичній літературі для дітей. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). pp. 83-86. ISSN 978-617-7055-81-4

Атрошенко, Г. І. and Георгієва, А. С. (2018) Філософія любові: теоретичний аспект (до осягнення духовного в інтимній ліриці Ліни Костенко). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). pp. 80-83. ISSN 978-617-7055-81-4

Бабакова, Ольга and Нескреба, Маргарита (2018) Асоціативне поле концепту "щастя". Мова.Свідомість.Концепт (8). pp. 51-53. ISSN 978-617-7566-15-0

Волкова, І. В. (2017) Семантико-структурні детермінанти міжкультурної компетентності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 1 (64). pp. 88-92.

Воінава, А. М. (2019) Інавацыйныя метады пры вывучэнні курса «Стылістыка і культура беларускага маўлення». Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 46-49.

Вяргеенка, С. А. and Панкова, Н. М. (2019) Метады стымулявання студэнтаў ВНУ пры выкладанні беларускай мовы. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 50-54.

Ермакова, А. М. (2019) Спецкурс «Дыскурсіўны аналіз» як адлюстраванне сучасных тэндэнцый у лінгвістычнай адукацыі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 71-74.

Каспер, І. О. and Єрмоленко, С. І. (2018) Заперечення у сучасній українській мові. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б.Хмельницького. pp. 69-72.

Коваль, О. В. and Перебийніс, І. (2019) Лексична інтерпретація концепту Батьківщина у поетичній мові Віктора Чабаненка. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 55-57. ISSN 978-617-7055-81-4

Колєва, Красимира (2019) Nomen est omen: in honorem проф. д-р Радка Влахова. Мова.Свідомість.Концепт. Випуск 9: зб. наук. пр. (9). pp. 57-62. ISSN 978-617-7566-56-3

Копєйцева, Л. П. (2009) Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознавстві. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (58). pp. 168-173.

Копєйцева, Л. П. (2011) Смислова векторність символічних образів у концепції світу Василя Мови. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. I, 3 (214). pp. 72-78. ISSN 2227-2844

Лясецька, Н. В. (2017) Естетичні погляди Оксани Забужко через призму вокатива сучасної української літературної мови. Етико-естетичні традиції у вітчизняній культурі: тези VІІ Всеукр. студентської наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 110-114.

Ляшчынская, В. А. (2019) Тэкстацэнтрычны прынцып навучання беларускай мове. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 147-151.

Митяй, З. О. and Хомчак, О. Г. (2018) Національна самосвідомість у мовній картині світу сучасної молоді. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 67-70. ISSN 978-617-7055-81-4

Осадчий, В. В. and Симоненко, С. В. (2017) Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 58 (2). pp. 33-48. ISSN 2076-8184

Пєфті, В. М. (2017) Естетичні погляди Юрія Андруховича через призму семантико-стилістичних характеристик порівняльних лексем. Етико-естетичні традиції у вітчизняній культурі: тези VІІ Всеукр. студентської наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 114-120.

Рябуха, Т. В. (2017) До питання глобалізації англійської мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (26-27 квітня 2017 р.). pp. 118-120.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Роль міжкультурної комунікації у формуванні комунікативної компетенції студентів. Fundamental and applied science - 2017: materials of the XIII International scientific and practical Conference, 5. pp. 33-35.

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. (2017) Деякі аспекти формування міжкультурної компетентності студентів мовного вузу засобами іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць. pp. 242-245.

Станкевіч, А. А. (2019) Моўныя сродкі стварэння эматыўнасці ў беларускім парэміялагічным дыскурсе. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 224-228.

Сіроштан, Т. В. (2018) Назви рис характеру в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр., 1 (72). pp. 35-38.

Сіроштан, Т. В. (2015) Історія лексико-словотвірних типів відприкметникових назв місцеіостей у новій українській мові (кін. ХVІІ - поч. ХХІ ст.). Мова. Свідомість. Концепт (5). pp. 66-71. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Бондар, Н. О. (2018) Словотвірна структура девербативів з абстрактною семантикою в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 38-41. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. and Гурʼєва, Т. А. (2019) Семантико-стилістичні особливості абстрактної лексики в сучасній українській малій прозі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 205-210.

Хазанава, К. Л. (2019) Парэміі ў вывучэнні моўнай дыяхраніі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 237-241.

Хомчак, Е. Г. (2012) Формирование ассоциативно-вербальной модели концепта лень. Язык и культура. Научный интернет-журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Прешовского университета (11). pp. 14-22.

Хомчак, Е. Г. and Мінкова, О. Ф (2013) Модальный план и авторская модель мира (на материале романов И. А. Гончарова). Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. тр. (6). pp. 389-393.

Хомчак, Е. Г. and Черненко, И. М. (2015) Архетипы-репрезентанты концепта дорога. Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. тр. (7). pp. 130-134.

Хомчак, О. Г. (2017) Асоціативно-вербальне поле концепту гора в українській мовній картині світу. Одеський лінгвістичний вісник, 2 (10). pp. 65-68.

Хомчак, О. Г. and Волкова, І. В. (2017) Зоопоэтика романа «Обрыв» И. А. Гончарова. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. пр.. pp. 85-88.

Хомчак, О. Г. and Волкова, І. В. (2017) Концепт Мелітополь в наївній картині світу студентів. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Wsp??czesne problemy i perspektywy rozwoju. pp. 93-95.

Хомчак, О. Г. and Волкова, І. В. (2019) Семантична структура концепту розум в українській лінгвокультурі. Science, research, development. Philology, Sociology and Culturology (13). pp. 30-32.

Хомчак, О. Г. and Фандєєва, О. В. (2019) Асоціативно-вербальний простір концепту гордість. Мова.Свідомість.Концепт. Випуск 9: зб. наук. пр. (9). pp. 66-70. ISSN 978-617-7566-56-3

Хомчак, О. Г. and Яковлєва, Я. В. (2019) Семантичні ознаки номінативного поля концепту гроза. Мова.Свідомість.Концепт. Випуск 9: зб. наук. пр. (9). pp. 70-74. ISSN 978-617-7566-56-3

Хомчак, Олена Геннадіївна and Волкова, Ірина Вікторівна (2018) Асоціативно-вербальна модель концепту радість в українській мовній картині світу. Мonografia pokonferencyjna. Science, Research, Development philology, sociology and culturology: zbi?r artyku??w naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line). pp. 65-67.

Черних, О. В. and Єрмоленко, С. І. (2018) Вокатив як виразник естетичних цінностей українців. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б.Хмельницького. pp. 177-179. ISSN 978-617-756619-8

Черних, О. В. and Єрмоленко, С. І. (2018) Вокатив як виразник естетичних цінностей українців. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б. Хмельницького. pp. 177-179.

Юрченко, О. В. (2017) Культурно-національні стереотипи мовної свідомості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»: зб. наук. пр., 2 (26). pp. 153-155. ISSN 2409-1154

Юрченко, О. В. and Подгорна, Т. Д. (2019) Лінгвостилістика та естетика художнього твору в колі проблем мовознавчої теорії. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (9). pp. 74-77. ISSN 978-617-7055-81-4

Юрченко, О. В. and Солодкіна, А. О. (2018) Словотвірна семантика концепту степ(на матеріалі авторів Запорізького краю). Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 76-79. ISSN 978-617-7055-81-4

Юрченко, О. В. and Шишлова, С. (2017) Основні підходи до систематизації неологічного матеріалу. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст., 3. pp. 113-115.

Monograph

Сіроштан, Т. В. (2016) Нариси з історії українського словотворення (nominа loci кінця ХVІІ - початку ХХІ ст.). Other. ТОВ "ЛІПС" ЛТД, Запоріжжя - Мелітополь.

Єрмоленко, С. І. (2017) Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців. Специфіка викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, м. Мелітополь.

Teaching Resource

Бабакова, О.В. (2015) Нові тенденції розвитку української мови: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri May 24 12:59:42 2019 EEST.