МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "P Мова та література > P Філологія. Лінгвістика"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | І | А | Б | В | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Х | Ч | Ю
Число елементів на цьому рівні: 80.

Є

Єрмоленко, С. І. (2019) Вокатив як виразник змін у мовленнєвій комунікації (на матеріалі сучасної української прози). Закарпатські філологічні студії (7). с. 111-118.

Єрмоленко, С. І. (2018) Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі прози Оксани Забужко). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» (36). с. 67-72. ISSN 2409-1154

Єрмоленко, С. І. (2017) Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців. Специфіка викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах. Проектний звіт. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, м. Мелітополь.

Єрмоленко, С. І. та Іщук, Г. В. (2018) Специфіка порівняльних конструкцій сучасної української мови (на матеріалі прози Юрія Андруховича). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 66-71. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. та Іщук, Г. В. (2018) Специфіка порівняльних конструкцій у системі сучасної української літературної мови (на матеріалі прози Юрія Андруховича). Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 59-61. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. та Андрєєва, О. А. (2015) Семантико-структурна характеристика порівняльних лексем та конструкцій (на матеріалі прози Оксани Забужко). Мова. Свідомість. Концепт (5). с. 17-20. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. та Андрєєва, О. А. (2014) Семантико-стилістичні особливості мовотворчості сучасних українських письменників (на прикладі твору Любка Дереша "Голова Якова"). Мова. Свідомість. Концепт (4). с. 95-99. ISSN 978-617-7055-81-3

Єрмоленко, С. І. та Каспер, І. О. (2018) Заперечення в сучасній українській мові. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 71-76. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. та Каспер, І. О. (2018) Функціональні параметри лексико-граматичного заперечення в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 16-19. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. та Лясецька, Н. В. (2017) Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі творчості Оксани Забужко). Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (7). с. 29-33. ISSN 978-617-7346-69-1

Єрмоленко, С. І. та Пєфті, В. М. (2017) Семантико-стилістична характеристика порівнянь (на матеріалі прози Юрія Андруховича). Мова. Свідомість. Концепт (7). с. 33-36. ISSN 978-617-7346-60-8

Єрмоленко, С. І. та Черних, О. В. (2018) Вокатив сучасної української мови (на матеріалі прози Оксани Забужко). Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). с. 77-79. ISSN 978-617-7566-46-4

Єрмоленко, С. І. та Черних, О. В. (2018) Специфіка вокатива в системі сучасної української мови. Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 19-22. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. та Чупрун, Л. Л. (2016) Семантико-граматичні параметри вокатива в сучасній українській літературі. Мова. Свідомість. Концепт (6). с. 17-21. ISSN 978-617-7055-81-5

Єрмоленко, С. І. та Чупрун, Л. Л. (2015) Семантико-стилістична характеристика поетичної мови Ігоря Римарука. Мова. Свідомість. Концепт, 5. с. 20-24. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. та Шевчик, Г. С. (2018) Ноосферна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах (на рівні фонетики). Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 145-148. ISSN 978-617-7055-81-4

Єрмоленко, С. І. та Шевчик, Г. С. (2017) Фоностилістичні засоби в поезії Ігоря Римарука. Мова. Свідомість. Концепт (7). с. 36-39. ISSN 978-617-7346-60-8

І

Іщук, Г. В. та Єрмоленко, С. І. (2018) Порівняння як образне світосприйняття українців. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б.Хмельницького. с. 67-69.

А

Атрошенко, Г. І. та Батанцева, Т. А. (2018) Образне осягнення постаті Івана Сірка в історичній літературі для дітей. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). с. 83-86. ISSN 978-617-7055-81-4

Атрошенко, Г. І. та Георгієва, А. С. (2018) Філософія любові: теоретичний аспект (до осягнення духовного в інтимній ліриці Ліни Костенко). Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (8). с. 80-83. ISSN 978-617-7055-81-4

Б

Бабакова, О. В. (2016) Асоціативні ознаки концепту «лелека» в українській лінгвокультурі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 1 (20). с. 8-10.

Бабакова, О.В. (2015) Нові тенденції розвитку української мови: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Навчальний матеріал]

Бабакова, Ольга (2015) Когнітивна модель концепту «жінка» в українській мові. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори (11). с. 50-56.

Бабакова, Ольга та Нескреба, Маргарита (2018) Асоціативне поле концепту "щастя". Мова.Свідомість.Концепт (8). с. 51-53. ISSN 978-617-7566-15-0

Бабакова , Ольга та Лисенко, Наталія (2015) Поняттєве поле концепту «лелека» в словниковому дискурсі. Мова. Свідомість. Концепт (5). с. 72-74. ISSN 978-617-7055-81-4

В

Волкова, І. В. (2017) Семантико-структурні детермінанти міжкультурної компетентності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 1 (64). с. 88-92.

К

Каспер, І. О. та Єрмоленко, С. І. (2018) Заперечення у сучасній українській мові. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б.Хмельницького. с. 69-72.

Копєйцева, Л. П. (2009) Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознавстві. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (58). с. 168-173.

Копєйцева, Л. П. (2011) Смислова векторність символічних образів у концепції світу Василя Мови. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. I, 3 (214). с. 72-78. ISSN 2227-2844

Котлярова, В. Ю. та Ткач, М. В. (2016) Дистанційне навчання англійської мови студентів педагогічного ВУЗу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Філологічні науки (Х). с. 124-130. ISSN ISSN 2412-933X

Котлярова, В. Ю. та Ткач, М. В. (2015) Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови. Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология , 49 (2). с. 136-141.

Котлярова , В. Ю. та Ткач, М. В. (2015) Навчання ділового листування студентів у процесі вивчення курсу «Ділова іноземна мова». Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (58). с. 124-130. ISSN 2519-2558

Л

Лясецька, Н. В. (2017) Естетичні погляди Оксани Забужко через призму вокатива сучасної української літературної мови. Етико-естетичні традиції у вітчизняній культурі: тези VІІ Всеукр. студентської наук.-практ. конф. з міжнар. участю. с. 110-114.

М

Митяй, З. О. та Хомчак, О. Г. (2018) Національна самосвідомість у мовній картині світу сучасної молоді. Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 67-70. ISSN 978-617-7055-81-4

Мінкова, О. Ф. (2015) Соціальні конотації онімів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (59). с. 140-141.

Мінкова, О. Ф. (2016) Своєрідність індивідуально-авторських неологізмів у поетично-публіцистичній творчості В.Чабаненка. Мова. Свідомість. Концепт (6). с. 39-42. ISSN 978-617-7055-81-4

Мінкова, О. Ф. (2016) Пелюстки черешневої квітки. Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація. с. 96-97.

Мінкова, О. Ф. та Бондаренко, Н. С. (2016) Експресивний потенціал фразеологічних одиниць у творі Оксани Забужко "Let my people go". Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві. с. 30-34.

Мінкова , О. Ф. (2015) Мовні особливості публіцистичного рекламного тексту. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (56). с. 200-203.

Н

Назаренко, І. В. (2016) Співвідношення концептуальної і мовної картини світу в лінгвістиці. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). с. 102-105. ISSN 978-617-7055-81-4

Насалевич, Т.В. та Луханова, А.М. (2015) Емоції як об’єкт лінгвістичних досліджень. MATERIA?Y XI MI?DZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI «STRATEGICZNE PYTANIA ?WIATOWEJ NAUKI - 2015» (13). с. 46-49.

О

Осадчий, В. В. та Симоненко, С. В. (2017) Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 58 (2). с. 33-48. ISSN 2076-8184

П

Пєфті, В. М. (2017) Естетичні погляди Юрія Андруховича через призму семантико-стилістичних характеристик порівняльних лексем. Етико-естетичні традиції у вітчизняній культурі: тези VІІ Всеукр. студентської наук.-практ. конф. з міжнар. участю. с. 114-120.

Р

Рябуха, Т. В. та Гостіщева, Н. О. та Харченко, Т. І. (2017) Роль міжкультурної комунікації у формуванні комунікативної компетенції студентів. Fundamental and applied science - 2017: materials of the XIII International scientific and practical Conference, 5. с. 33-35.

Рябуха, Т. В. (2017) До питання глобалізації англійської мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (26-27 квітня 2017 р.). с. 118-120.

Рябуха, Т. В. та Гостіщева, Н. О. та Харченко, Т. І. (2017) Деякі аспекти формування міжкультурної компетентності студентів мовного вузу засобами іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць. с. 242-245.

С

Сіроштан, Т. В. (2016) Словотвірна структура абстрактних іменників в українській мові початку ХХ століття (на матеріалі "Словника московсько-українського" В. Дубровського). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр.. с. 180-183. ISSN 2519-2558

Сіроштан, Т. В. (2016) Засоби реалізації категорії абстрактності в українській мовній картині світу. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 вересня 2016 р.). с. 57-60. ISSN 978-617-7055-74-6

Сіроштан, Т. В. (2016) Засоби вираження локально-просторових відношень у словотвірній системі іменника сучасної української мови. Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: зб. матер. Міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). с. 201-204. ISSN 978-617-7346-36-3

Сіроштан, Т. В. (2016) Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (20). с. 42-44. ISSN 2409-1154

Сіроштан, Т. В. (2018) Назви рис характеру в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр., 1 (72). с. 35-38.

Сіроштан, Т. В. (2015) Історія лексико-словотвірних типів відприкметникових назв місцеіостей у новій українській мові (кін. ХVІІ - поч. ХХІ ст.). Мова. Свідомість. Концепт (5). с. 66-71. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. (2016) Нариси з історії українського словотворення (nominа loci кінця ХVІІ - початку ХХІ ст.). Інший. ТОВ "ЛІПС" ЛТД, Запоріжжя - Мелітополь.

Сіроштан, Т. В. та Алексєєва, Г. В. (2016) Категорія абстрактності в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. стат.. с. 61-64. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. та Бондар, Н. О. (2018) Словотвірна структура девербативів з абстрактною семантикою в сучасній українській мові. Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 38-41. ISSN 978-617-7055-81-4

Сіроштан, Т. В. та Корогод, О. В. (2016) Сіроштан Т. В. Назви почуттів у лексичній системі праслов’янської мови. Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (9–10 грудня 2016 р.). с. 55-57.

Х

Хомчак, Е. Г. (2012) Формирование ассоциативно-вербальной модели концепта лень. Язык и культура. Научный интернет-журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Прешовского университета (11). с. 14-22.

Хомчак, Е. Г. та Мінкова, О. Ф (2013) Модальный план и авторская модель мира (на материале романов И. А. Гончарова). Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. тр. (6). с. 389-393.

Хомчак, Е. Г. та Черненко, И. М. (2015) Архетипы-репрезентанты концепта дорога. Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. тр. (7). с. 130-134.

Хомчак, Елена та Спасенко , Оксана (2016) Метафоричне поле концепту краса. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (6). с. 118-120.

Хомчак, Елена Геннадиевна (2015) Символ как способ свободного смыслообразования в сознании реципиента (на материале текстов И.А. Гончарова). Сборник научных докладов «Филология и культурология. Научные предложения» (27.02.2015 – 28.02. 2015) . с. 94-95.

Хомчак, Елена Геннадиевна (2015) Концептуальная модель дороги в русской языковой картине мира. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (52). с. 264-265.

Хомчак, О. Г. (2017) Асоціативно-вербальне поле концепту гора в українській мовній картині світу. Одеський лінгвістичний вісник, 2 (10). с. 65-68.

Хомчак, О. Г. та Волкова, І. В. (2017) Зоопоэтика романа «Обрыв» И. А. Гончарова. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. пр.. с. 85-88.

Хомчак, О. Г. та Волкова, І. В. (2017) Концепт Мелітополь в наївній картині світу студентів. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Wsp??czesne problemy i perspektywy rozwoju. с. 93-95.

Хомчак, О. Г. та Копєйцева, Л. П. (2016) Когнітивна модель концепту людина. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (63). с. 207-210.

Хомчак, Олена (2016) Експериментальне вивчення концепту барвінок. Филология, социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo.Wsp??czesne problemy i perspektywy rozwoju. 29.04.2016 – 30.04.2016 Краков/Krak?w. с. 62-64.

Хомчак, Олена та Абрамович, Ірина (2016) Асоціативно-вербальна модель концепту кохання. Филология,социология и культурология. научные достижения, наработки,предложения / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje (29.09.2016 – 30.09.2016). – Warszawa. с. 32-33.

Хомчак, Олена Геннадіївна (2016) Формування асоціативно-вербальної моделі концепту свято. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (60). с. 245-247.

Хомчак, Олена Геннадіївна (2015) Дискурсообразующая роль судьбы в романе «Обрыв» И.А. Гончарова. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (58). с. 126-128.

Хомчак, Олена Геннадіївна та Волкова, Ірина Вікторівна (2018) Асоціативно-вербальна модель концепту радість в українській мовній картині світу. Мonografia pokonferencyjna. Science, Research, Development philology, sociology and culturology: zbi?r artyku??w naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line). с. 65-67.

Ч

Черних, О. В. та Єрмоленко, С. І. (2018) Вокатив як виразник естетичних цінностей українців. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б.Хмельницького. с. 177-179. ISSN 978-617-756619-8

Черних, О. В. та Єрмоленко, С. І. (2018) Вокатив як виразник естетичних цінностей українців. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім. Б. Хмельницького. с. 177-179.

Ю

Юрченко, О. В. (2015) Концепт “Дніпро” в образній мовній картині світу Віктора Чабаненка: традиції й новаторство. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори (11). с. 40-49.

Юрченко, О. В. (2015) Семантико-стилістичний потенціал історизмів у формуванні концептосистеми природних реалій Нижньої Наддніпрянщини (на матеріалі творчості Віктора Чабаненка та Яра Славутича). Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки (39). с. 315-318.

Юрченко, О. В. (2017) Культурно-національні стереотипи мовної свідомості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»: зб. наук. пр., 2 (26). с. 153-155. ISSN 2409-1154

Юрченко, О. В. та Синєгіна, Є. (2016) Засоби вербалізації концепту Україна у мові поетів другої половини ХХ століття (на матеріалі номенів дерев). Мова. Свідомість. Концепт (6). с. 120-123. ISSN 978-617-7055-81-4

Юрченко, О. В. та Солодкіна, А. О. (2018) Словотвірна семантика концепту степ(на матеріалі авторів Запорізького краю). Мова. Свідомість. Концепт (8). с. 76-79. ISSN 978-617-7055-81-4

Юрченко, О. В. та Шишлова, С. (2017) Основні підходи до систематизації неологічного матеріалу. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст., 3. с. 113-115.

Юрченко, О. В. та Юрченко, Т. Г. (2015) Значеннєва структура концепту в системі мовної семантики. Мова. Свідомість. Концепт (5). с. 131-135. ISSN 978-617-7055-81-4

Цей список був створений у Tue Mar 26 18:13:41 2019 EET.