MDPU Repository

Items where Subject is "LC Спеціальні аспекти освіти"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | M | O | S | T | V | Є | І | А | Б | В | Г | И | К | М | О | П | С | Т | У | Ц | Ч
Number of items at this level: 116.

B

Bukreiev, Dmitriy (2020) Neuro-network technologies as a mean for creating individualization conditions for students learning. ICHTML 2020: SHS Web of Conferences, 75 (04013).

M

Mitlytska, V. and Taratuta, K. (2020) Secondary education institution activities аs a prerequisite for the formation of piano art in Zaporishshya region (end of XIX – beginning of XX centuries). SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT: zbiór artykułów naukowych z konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej (28). pp. 62-64.

O

Osadchyi, V. V. and Valko, N. V. and Kushnir, N. O. (2020) Design of the educational environment for STEM-oriented learning. Information Technologies and Learning Tools, 75 (1). pp. 316-330. ISSN 2076-8184

S

Sitsylitsyn, Yuriy (2020) Methods and tools for teaching parallel and distributed computing in universities: a systematic review of the literature. ICHTML 2020: SHS Web of Conferences (75).

Symonenko, S. V. and Zaitseva, N. V. and Osadchyi, V. V. and Osadcha, K. P. and Shmeltser, E. O. (2020) Virtual reality in foreign language training at higher educational institutions. CEUR Workshop: proceedings 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education, 22 March 2019, 2547. pp. 37-49.

T

Tarasenko, Tetiana and Kulykova, Liudmyla and Hostischeva, Natalia and Riabukha, Tetiana (2019) Methodological principles of preparation of philology teachers for the implementation of intercultural communication. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (22). pp. 170-179. ISSN 2219-5203

V

Voloshinov, Serhii and Kruglyk, Vladyslav and Osadchyi, Viacheslav and Osadcha, Kateryna and Symonenko, Svitlana (2020) Realities and prospects of distance learning at higher education institutions of Ukraine. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 8 (1). pp. 1-16. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Є

Єремєєв, В. С. and Брянцев, О. А. and Хромаков, О. Л. (2019) Інформаційно-комп'ютерна система для проведення порівняльного аналізу стандартів кваліфікації європейських країн. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції. Ч. 2: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. форуму, 25-26 черв. 2019 р.. pp. 36-39.

Єрмоленко, С. І. and Дуднік, К. О. (2020) Інноваційні технології на уроках української мови (на рівні лексики і фразеології). Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 280-284. ISSN 978-617-7566-46-4

І

Ібрагімова, Л. А. (2019) Використання засобів хмарних технології в процесі вивчення дисципліни «Теорія інформації та кодування». Інноваційна педагогіка, 19 (2). pp. 168-171. ISSN ISSN 2663-6085

Ібрагімова, Л. А. (2019) Аналіз базових понять з формування алгоритмічної компетентності. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. праць (11). pp. 130-133.

Іванікова, Марія (2018) Використання природознавчих ігор в ознайомленні дітей з природою. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Ізбаш, С. С. (2015) Практика підготовки дорослих до реалізації ініціатив громадянського суспільства. In: Освітні інновації в умовах нестабільності: філософія, психологія, педагогіка: Всеукр. On-line конф., 16-26 листоп. 2015 р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Ізбаш, С. С. (2016) Викладач-андрагог як провідник полікультурної освіти в регіоні. Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація: зб. есе. pp. 71-75. ISSN 978-617-7346-47-9

Ізбаш, С. С. (2016) Проблема андрагогічної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів в Україні. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Додаток 1 «Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 3 (71) (37). pp. 57-64. ISSN ISBN 978-966-2760-44-6

Ізбаш, С. С. (2016) Професійна діяльність викладача-андрагога у процесі формування життєвих цінностей дорослих учнів. Роль освіти у формування життєвих цінностей молоді: зб. пр. регіональної наук.-практ. конф. студ. і молод. учених. pp. 102-106. ISSN 978-617-7346-15-8

Ізбаш, С. С. (2017) Реалізація принципу здоров’язбереження у процесі андрагогічної підготовки майбутніх викладачів. Педагогіка здоров’я: зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 квіт.2017 р., 1. pp. 270-274.

Ізбаш, С. С. (2017) Формування компетентності навчатися впродовж життя у майбутніх магістрів освіти на засадах андрагогіки. Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2017 р.. pp. 120-123.

Ізбаш, С. С. (2018) Інтерактивне навчання майбутніх магістрів освіти в процесі їхньої андрагогічної підготовки. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб.матеріалів ІІІ-ої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19 квіт. 2018 р., 1. pp. 148-152.

Ізбаш, С. С. (2019) Медіакомпетентність як складова андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку: збірник статей Сьомої Міжнар. наук.-метод. конф.. pp. 297-309. ISSN 978-966-2123-92-0

Ізбаш, С. С. and Сторчевий, О. С. (2015) Підготовка майбутніх учителів до навчання дорослих в умовах педагогічного університету. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 (63) (36). pp. 332-338. ISSN ISBN 978-966-2760-18-7(4)

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2016) Роль андрагогіки як науки у професійній підготовці майбутніх викладачів. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф, 21 жовт. 2016 р.. pp. 158-162. ISSN 966163250-2

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2017) Навчання впродовж життя як стратегічний принцип освіти. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21 груд. 2017 р.. pp. 86-91.

Ізбаш, С. С. and Чернікова, В. (2016) Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

А

Александров, Д. (2018) Quo vadis?: Трансгресія сучасного інституту освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (20)). pp. 12-16. ISSN 2219-5203

Александров, Д. В. (2019) Деконструкція сучасного міжкультурно-комунікативного наративу: проблема та освітні перспективи. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи: зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (1). pp. 11-13.

Александров, Денис (2017) Гуманістичний сенс патріотичного виховання студентської молоді. In: ХІІІ международна научна-практична конференция «Efektivni nastroje modernich ved 2017», 22.04.2017-30.04.2017, Прага.

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. (2014) Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи. Українознавчий альманах (16). pp. 75-79. ISSN 2520-2626

Б

Багрій, Т. Є. (2019) Методи навчання в класі диригування як складовий компонент навчального процесу. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka: wydanie specjalne (49). pp. 59-60.

Батарейна, І. О. (2019) Моральне виховання учнів початкових класів в умовах Нової української школи. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. pp. 54-58. ISSN 2522-1477

Брежнєва, С. Б. (2016) Гуманістичні засади формування народнопісенної культури школярів: історико-педагогічний аспект. Молодь і ринок (3). 113 -115. ISSN ISSN 2308-4634

Брянцев, О. А. and Брянцева, Г. В. (2019) Використання проектного методу у професійній підготовці майбутніх дизайнерів на макетах європейської готичної архітектури. Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: зб. тез. pp. 52-56.

Брянцев, О. А. and Брянцева, Г. В. (2019) Розвиток творчих здібностей бакалаврів засобами паперової інженерії у контексті професійного навчання. Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 52-56.

Брянцева, Г. В. and Брянцев, О. А. (2019) Розвиток творчих здібностей учнів засобами паперової інженерії. Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 6-9.

Білецька, М. В. (2014) Особенности эстетического развития школьников средствами музыки. Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. pp. 278-280.

Білецька, М. В. and Сопіна, Я. В. (2019) Концептуацізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Проблема виховання дітей з функціональними обмеженнями засобами арт-терапії: наукова рефлексія. Working Paper. Поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь.

В

Васильєва, А. О. (2020) Основні методи та прийоми розвитку критичного мислення в процесі навчання. Студентські наукові студії. pp. 231-236.

Г

Гарбарчук, В. І. (2020) Особливостi навчання дiалогiчного мовлення учнiв вищої школи. Студентські наукові студії. pp. 244-247.

И

Избаш, С. С. (2017) Дистанционное обучение будущих магистров образования на андрагогических принципах. Модернизация системы непрерывного образования: cб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф., 30 июня–2 июля 2017 г.. pp. 456-465. ISSN 978-5-4242-0564-4

К

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. С. and Фаліна, Г. М. (2019) Використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1. pp. 121-125. ISSN 978-617-7566-80-8

Коноваленко, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2017) Традиційна та інноваційна методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови в Україні. Children and Schools, 39 (4 (2)). pp. 1265-1271. ISSN 1532-8759

Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Медведев, Є. Л. and Маринов, А. В. (2020) Використання засобів доповненої реальності в навчальному процесі. Інноваційна педагогіка, 22 (3). pp. 178-181. ISSN 2663-6085

Круглик, В. С. and Чорна, А. В. (2020) Використання платформи Moodle для індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 21-23 травня 2020 р.). pp. 159-160.

Куліда, О. О. (2019) Роль професійного саморозвитку для успішної професійної діяльності юриста. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 50-51.

М

Молодиченко, Валентин (2016) Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області: виклики і стратегії. Територія успіху, 2 (3). pp. 35-38.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій (2016) Міста і регіони, що навчаються: від аналізу концепту до практики реалізації. Освіта дорослих – регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії : зб. матер. Форуму до Міжнар. днів освіти дорослих у Запорізькій обл. (м. Запоріжжя, 6 жовтня 2016 р.) . pp. 19-24.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій (2016) Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються, як відповідь на виклики сьогодення: перспективи для Мелітополя. ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ, 1 (2). pp. 3-6.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій and Сегеда, Наталя and Троіцька, Тамара and Матвієнко, Петро and Тараненко, Галина and Голозубов, Олександр and Будько, Марина and Бортников, Євген and Семікін, Михайло and Москальова, Людмила and Фалько, Наталя (2013) Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти. Розд. 3.2. Свобода як принцип людиномірності відкритої освіти. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій and Сегеда, Наталя and Троіцька, Тамара and Афанасьєва, Людмила and Москальова, Людмила and Фалько, Наталя and Катаєв, Станіслав and Семікін, Михайло and Будько, Марина and Степаненко, Ірина and Мелаш, Валентина and Тараненко, Галина and Голозубов , Олександр and Солоненко, Анатолій and Ляпунова, Валентина and Помиткіна, Любов and Помиткін, Едуард and Дольська , Ольга (2014) Гармонізація культурно-освітньього простору вищої школи: проблеми та перспективи. Розд. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького; Вид-во ПГУ м. Седльце.

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. and Надольська, Ю. А. and Стояновська, Т. Л. and Корець, А. and Денисенко, Н. В. and Карпінська, М. О. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Пчела, Ю. В. and Ванденко, О. А. and Акулова, Н. and Камишова, Т. М. (2019) New Perspectives in English Philology and Teaching English = Нові перспективи в англійській філології та у навчанні англійської мови. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. (In Press)

Мітлицька, В. А. and Гердова, Т. С. (2019) Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва Південно-Східної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Science, Research, Development, 30-31 січ. 2019 р. (13). pp. 50-52. ISSN 978-83-66030-15-2

О

Окса, М. М. (2014) Інтернаціоналізація - важливий фактор розвитку магістерської освіти в Україні. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (5). pp. 271-275.

Олексенко, Каріна (2018) Моніторинг готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ у структурі професійної підготовки. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Осадча, К. П. and Сердюк, І. М. (2020) Використання LMS Moodle для організації змішаного навчання у закладах вищої освіти. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 21-23 травня 2020 р.). pp. 167-168.

Осадчий, В. В. (2019) Мобільні технології у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 7 (1). pp. 43-53. ISSN 2521-1234 online

Осадчий, В. В. (2019) Використання інтерактивної панелі EdPro у професійній підготовці майбутніх учителів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. праць (11). pp. 215-218.

Осадчий, В. В. and Крашеніннік, І. В. (2020) LMS Moodle як інструмент персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 21-23 травня 2020 р.). pp. 169-170.

П

Прийма, Сергій (2012) Основні етапи розробки комп’ютерних онтологій відкритої освітньої системи дорослих. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Том II, 15 (250). pp. 60-68. ISSN 2227-2844

Прийма, Сергій (2012) Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (3).

Прийма, Сергій (2013) Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. пр. (22). pp. 110-117.

Прийма, Сергій (2014) Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих. Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука») , 2 (163). pp. 56-63.

Прийма, Сергій (2014) Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Перспективы науки и образования, 1 (7). pp. 79-82.

Прийма, Сергій (2014) Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 2 (9). pp. 68-79. ISSN 2308-6386

Прийма, Сергій (2014) Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (44). pp. 263-276. ISSN 2312-5993

Прийма, Сергій (2011) Організаційні умови функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (7). pp. 241-254. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2015) Тенденції розвитку систем відкритої освіти дорослих в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. , 2 (11). pp. 51-60.

Прийма, Сергій (2015) Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Прийма, Сергій and Аніщенко, Олена (2016) Співпраця науково-дослідного інституту і педагогічного університету: нові можливості для розвитку освіти дорослих у регіоні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 1 (12). pp. 6-17. ISSN 2308-6386

Прийма, Сергій (2015) Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні. Other thesis, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького .

Прийма, Сергій (2015) Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук.: 13.00.01. Other thesis, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Прийма, Сергій and Лобода , Вікторія and Коваль, Вікторія and Кисла, Оксана and Чала , Раїса and Кашуба , Людмила and Коновальчук , Марина and Радченко, Марина and Стрілець, Світлана and Будько, Марина and Ленів, Зоряна and Antas-Jaszczuk, Alicja and Roguska, Agnieszka and Tylu?, Urszula and Nikitin, Sergiusz and Запорожченко, Тетяна (2015) Within the sphere of inclusions issues. Polish and Ukrainian scientific experience exchange. Other. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce.

Прийма, Сергій (2008) Галузеві стандарти комп’ютінгу: сучасний стан та перспективи розвитку. Праці Таврійського державного агротехнологічного университету. Т. 2: Інформаційні технології в прикладній геометрії, 2 (5). pp. 36-47.

Прийма, Сергій (2013) Розробка прототипу інтелектуальної онтолого-керованої інформаційної системи національної рамки кваліфікацій. Міжнародний науковий вісник: зб. наук. пр., 7 (26). pp. 194-205.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу. pp. 209-217.

Прийма, Сергій (2007) Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти. Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (72). pp. 95-100.

Прийма, Сергій (2016) Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Прийма, Сергій (2016) Глобальна мережа юнеско міст, що навчаються: аналіз нормативно-правового забезпечення. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (17). pp. 153-160. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2013) Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", VI (48). pp. 110-120.

Прийма, Сергій (2014) Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації. П.3.2. Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Other. Видавництво Маковецький Ю.В., Дніпропетровськ.

Прийма, Сергій and Балинська, С. О. (2016) Огляд інструментальних засобів публікації комп’ютерних онтологій. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр.. pp. 18-23.

Прийма, Сергій and Рогушина, Юлія (2017) Use of ontologies and semantic web to provide for the transparency of qualifications frameworks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (2 (85)). pp. 25-31.

Прийма, Сергій (2015) Концепція регіону, що навчається, як підґрунтя регіональної освітньої політики. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих : матер. Форуму до Міжнар. Днів освіти дорослих в Україні. pp. 169-171.

Прийма, Сергій (2013) Обеспечение семантической интерперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 123-127.

Прийма, Сергій and Орлов, Андрій and Аніщенко, Олена and Кучина, К. О. (2017) Освітні потреби жителів запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (2). pp. 95-111. ISSN 2311-8466

Прийма, Сергій and Yuan, Dayong and Аніщенко, Олена and Петрушенко, Юрий (2017) The unesco global network of learning cities: tools for the progress monitoring. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (4). pp. 74-81. ISSN 2311-8466

Прийма, Сергій (2008) Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти у контексті Болонського процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. (11). pp. 219-226.

Прийма, Сергій (2010) Андрагогіка в системі наук про навчання і освіту людини: від диференціації до інтеграції. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, VI (24). pp. 162-173.

Прийма, Сергій (2014) Інформаційні процеси як механізм соціокультурної динаміки відкритої освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія", 45 (2). pp. 258-267.

Прийма, Сергій (2014) Критерії та принципи відкритої освіти як системи синергетичного типу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» , II (10). pp. 44-51.

Прийма, Сергій (2016) Перша міжнародна конференція членів Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються (презентація досвіду Мелітополя). Територія успіху, 2 (3). pp. 47-48.

Прийма, Сергій (2007) Якість вищої освіти у європейському освітньому просторі: стандарти і компетентнісний підхід. Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців та гармонізації національних стандартів вищої освіти в європейському освітньому просторі. pp. 63-69.

Прийма, Сергій (2014) Відкрита освіта як нова парадигма реалізації ідей і принципів людиномірності. Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матер. всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 119-130.

Прийма, Сергій (2014) Основні положення культурно-освітнього простору як системи синергетичного типу. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 266-268.

Прийма, Сергій (2015) Освіта дорослих в Україні в контексті реалізації цілей розвитку тисячоліття: стан і перспективи. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи, 1. pp. 276-280.

Прийма, Сергій (2013) Свобода як метапринцип відкритої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 50-57. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2015) Дослідження особливостей розвитку систем відкритої освіти дорослих у моделях соціокультурної динаміки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (15). pp. 193-202. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (ред.) (2015) Система суспільних консультацій у процесі прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Прийма, Сергій (2015) Керівництво щодо участі громадян у формуванні соціальної політики міста. Залучення ресурсів. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Прийма, Сергій (2015) Керівництво щодо участі громадян у формуванні соціальної політики міста. Ділове спілкування. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Прийма, Сергій (2016) Каталог провайдерів освітніх послуг в сфері формальної та неформальної освіти дорослих Запорізького регіону. МДПУ імені Б. Хмельницького.

Попелешко, Ю. І. and Мілько, Н. Є. (2019) Реалізація основних функцій міжкультурного діалогу на заняттях з англійської мови. Студентські наукові студії: зб. наук. праць студентів. pp. 212-215.

Прийма, С. М. and Афанасьєва, Л. В. and Ізбаш, С. С. and Орлов, А. В. and Нікітін, О. Є. and Кучина, К. О. and Балута, В. С. and Ткаченко, А. В. (2015) Керівництво щодо участі громадян у формуванні соціальної політики міста. Ділове спілкування. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-07-3

Прокоф’єв, Є. Г. (2020) Загальнопедагогічна підготовка вчителя як базова характеристика його професійної компетенції. Modern researches in psychology and pedagogy: collective monograph. pp. 317-332.

Підварко, Т. О. (2018) Інтерпретація музичних творів важлива складова виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna. pp. 40-42.

С

Сегеда, Н. А. (2018) Концептуально-методичні основи креативно-акмеологічного забезпечення професійного розвитку викладача вищої щколи в системі безперервної педагогічної освіти. Other. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Сергєєва, Н. О. (2020) Способи використання інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови. Студентські наукові студії. pp. 295-298. (In Press)

Спірін, О.М. and Наумук, Ірина (2020) Адаптивне навчання на основі LMS Moodle: постановка проблеми. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 21-23 травня 2020 р.). pp. 179-180.

Станішевська, Т. І. and Горна, О. І. and Горбань, Д. Д. and Тимошенко, О. В. (2020) Оцінка стану здоров’я сучасного вчителя. In: ХVІІI Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку», 9 квітня – 10 квітня 2020 р., м. Харьків.

Сіциліцин, Ю. О. and Конюхов, С. Л. (2020) Вибір мови програмування математичної моделі для адаптивних систем навчання. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 21-23 травня 2020 р.). pp. 177-178.

Т

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2017) Історія і культура Британії. Unit 1. Britain in ancient times. In: Історія і культура Британії. Видавництво МДПУ, Мелітополь, pp. 1-21.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2017) Unit 1. Britain in ancient times. In: Історія і культура Британії: навчальний посібник. Видавництво МДПУ, Мелітополь, pp. 1-21.

Терещенко, С. В. (2017) Організаційно-педагогічний супровід розвитку креативності підлітків на інтегрованих уроках музики. Педагогика. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория: сборник научных докладов. pp. 12-16. ISSN 978-83-65608-53-6

У

Ускова, Альона (2014) Теоретичні та методичні аспекти системи людиновимірностіу процесі формування цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. (50). pp. 149-156.

Ц

Царькова, О. В. and Прокоф’єва, О. О. and Аносова, Д. І. (2019) Психологічний аспект синдрому раннього дитячого аутизму. Психологічний часопис, 5 (4). pp. 67-80.

Ч

Черняк, Є. Б. and Йоркіна, Н. В. and Скачкова, Н. А. (2019) Лингвопоэтика звуко-цветовой синестезии “Камерной музыки” Джеймса Джойса. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 7-9 листопада 2019 р.). pp. 173-176.

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2018) Тьютор особистісного розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філософія (39). pp. 142-152. ISSN 2522-4727

This list was generated on Wed Sep 30 14:53:03 2020 EEST.