MDPU Repository

Items where Subject is "LC5201 Додаткова освіта. Доросла освіта. Неперервна Освіта"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | O | S | І | А | Б | И | К | Л | М | О | П | Р | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 126.

K

Khrystova, Tеtіana and Karabanov, Yevgen and Rebar, Inessa (2020) Theoretical and applied aspects of sustainable development. 2.3. Improvement of professional competence of physical culture teacher in the system of postgraduate pedagogical education. Other. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice.

O

Osadcha, Kateryna (2020) Model of future teachers’ professional training for tutoring in the information and educational environment of an institution of higher education. Education: Modern Discourses (3). pp. 97-104. ISSN 2617-7811

S

Symonenko, S. V. and Zaitseva, N. V. and Vynogradova, M. S. and Osadchyi, V. V. and Sushchenko, A. V. (2021) Application of ICT tools in teaching American English for computer science students in the context of global challenges. Journal of Physics: Conference Series, 1840 (012048). pp. 1-12.

І

Ізбаш, С. С. (2017) Порівняльна характеристика особливостей навчання дорослих і дітей в контексті андрагогічної підготовки майбутніх викладачів. Проблеми підготовки сучасного вчителя (15). pp. 59-65.

Ізбаш, С. С. (2018) Андрагог як провідник процесу навчання дорослих. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (2). pp. 99-109.

Ізбаш, С. С. (2017) Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). pp. 80-85.

Ізбаш, С. С. (2014) Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (42). pp. 65-71. ISSN 2310-0893

Ізбаш, С. С. (2015) Особливості педагогічної взаємодії у контексті андрагогіки і педагогіки. Європейський союз – Україна: освіта дорослих: зб. матеріалів форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні, 4-6 листоп. 2014 р.. pp. 135-138. ISSN 978-617-640-200-8

Ізбаш, С. С. (2015) Формування комунікативних компетентностей представників громадських організацій як актуальна проблема освіти дорослих. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2015 р., 1. pp. 264-267. ISSN 978-617-7055-96-8

Ізбаш, С. С. (2016) Проблема андрагогічної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів в Україні. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Додаток 1 «Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 3 (71) (37). pp. 57-64. ISSN ISBN 978-966-2760-44-6

Ізбаш, С. С. (2017) Формування компетентності навчатися впродовж життя у майбутніх магістрів освіти на засадах андрагогіки. Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2017 р.. pp. 120-123.

Ізбаш, С. С. (2018) Інтерактивне навчання майбутніх магістрів освіти в процесі їхньої андрагогічної підготовки. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб.матеріалів ІІІ-ої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19 квіт. 2018 р., 1. pp. 148-152.

Ізбаш, С. С. (2017) Реалізація принципу здоров’язбереження у процесі андрагогічної підготовки майбутніх викладачів. Педагогіка здоров’я: зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 квіт.2017 р., 1. pp. 270-274.

Ізбаш, С. С. (2017) Веб-квест як інноваційна андрагогічна технологія навчання майбутніх магістрів освіти. In: Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15-22 трав. 2017 р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Ізбаш, С. С. (2015) Етичні норми поведінки керівника закладу освіти. Управління освітою (2). pp. 22-24.

Ізбаш, С. С. (2014) Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів процесу навчання в умовах віртуального освітнього середовища. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (39). pp. 208-213. ISSN 1992-5786

Ізбаш, С. С. (2016) Викладач-андрагог як провідник полікультурної освіти в регіоні. Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація: зб. есе. pp. 71-75. ISSN 978-617-7346-47-9

Ізбаш, С. С. (2015) Практика підготовки дорослих до реалізації ініціатив громадянського суспільства. In: Освітні інновації в умовах нестабільності: філософія, психологія, педагогіка: Всеукр. On-line конф., 16-26 листоп. 2015 р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Ізбаш, С. С. (2015) Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні. Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах: зб. тез Всеукр. Інтернет-конф.. pp. 41-42.

Ізбаш, С. С. (2016) Професійна діяльність викладача-андрагога у процесі формування життєвих цінностей дорослих учнів. Роль освіти у формування життєвих цінностей молоді: зб. пр. регіональної наук.-практ. конф. студ. і молод. учених. pp. 102-106. ISSN 978-617-7346-15-8

Ізбаш, С. С. (2019) Медіакомпетентність як складова андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку: збірник статей Сьомої Міжнар. наук.-метод. конф.. pp. 297-309. ISSN 978-966-2123-92-0

Ізбаш, С. С. and Пахомов, С. А. (2018) Андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів засобами Google-технологій. Молодь і ринок (5). pp. 42-48. ISSN 2308-4634

Ізбаш, С. С. and Пачина, О. О. (2019) Актуальність медіаосвіти майбутніх магістрів освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 26 груд. 2019 р.. pp. 69-72.

Ізбаш, С. С. and Сторчевий, О. С. (2015) Підготовка майбутніх учителів до навчання дорослих в умовах педагогічного університету. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 (63) (36). pp. 332-338. ISSN ISBN 978-966-2760-18-7(4)

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2018) Компетентність "навчатися впродовж життя" як складова андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 224-232. ISSN 2219-5203

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2016) Роль андрагогіки як науки у професійній підготовці майбутніх викладачів. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф, 21 жовт. 2016 р.. pp. 158-162. ISSN 966163250-2

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2017) Навчання впродовж життя як стратегічний принцип освіти. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21 груд. 2017 р.. pp. 86-91.

Ізбаш, С. С. and Чернікова, В. (2016) Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (17). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

Ізбаш, С. С. and Чернікова, В. (2016) Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

Ізбаш, С. С. and Ярова, О. І. (2018) Аналіз сучасних теорій медіаосвіти. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 26 груд. 2018 р.. pp. 68-72.

Ізбаш, Світлана and Пачина, Олена (2020) Андрагогічний підхід до формування медіаграмотності у майбутніх магістрів освіти засобами онлайн-сервісів. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції "Критичне мислення в епоху токсичного контенту". pp. 323-329. ISSN 978-617-7370-10-8

Ізбаш, Світлана and Славова, Ірина (2019) Едукація представників молодіжного парламенту Мелітополя як мультиплікаторів медіаграмотності в українському суспільстві: альбом інтелектуальних продуктів. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, Мелітополь.

А

Александров, Д. (2018) Quo vadis?: Трансгресія сучасного інституту освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (20)). pp. 12-16. ISSN 2219-5203

Аніщенко, Олена and Ізбаш, С. С. (2015) Партнерство в освіті дорослих як чинник розвитку громадянського суспільства. Світ (7-8). p. 3.

Б

Баніт, Ольга (2015) Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 169-176. ISSN 2219-5203

Балута, В. С. (2015) Умови формування андрагогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (19). pp. 9-13. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

Балута, В. С. (2015) Підготовка магістрів педагогічного напряму в умовах неперервної освіти. Лабіринти реальності: зб. наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 12-20 жовтня 2015 року. pp. 182-185.

Балута, В. С. (2016) Інформаційні технології у навчанні дорослих в контексті євроінтеграції. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 3 (1). pp. 1-5. ISSN 2521-1234 online

Бершадська, Ольга and Зубань, Юрій and Іларіонов, Олег and Лагоднюк, Олег and Майборода, Олена and Наумук, Ірина and Піндус, Наталія and Поддєнєжний, Олександр and Сидоров, Микола and Сільченко, Марина and Яценко, Роман (2020) Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Міністерство освіти і науки України.

И

Избаш, С. С. (2017) Анализ современных тенденций профессионального обучения взрослых в Украине. Теория и методика профессионального образования: сборник научных статей Республиканского института профессионального образования, 1 (4). pp. 73-79.

Избаш, С. С. (2017) Дистанционное обучение будущих магистров образования на андрагогических принципах. Модернизация системы непрерывного образования: cб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф., 30 июня–2 июля 2017 г.. pp. 456-465. ISSN 978-5-4242-0564-4

К

Клоуберт, Тетяна (2015) Чи виховує історія доброго громадянина? Роль освіти дорослих у процесі переосмислення минулого та його впливу на процес демократизації (на прикладі Східної Європи). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 177-181. ISSN 2219-5203

Кучина, Катерина (2015) Специфічні особливості феномена освіти дорослих. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (15). pp. 182-186. ISSN 2219-5203

Кучина, К. О. (2015) Ціннісні орієнтації в освіті дорослих. In: Професійна освіта та освіта дорослих в сучасних соціокультурних умовах: теорія, методологія, практика.

Кучина, К. О. (2016) Особливості навчання дорослих людей з інвалідністю. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1). 240 -246. ISSN 2219-5203

Кучина, К. О. and Ткаченко, А. В. (2016) В Запорізькій області розпочалась робота над проектом Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018–2022 роки. Територія успіху, 1 ((2)). pp. 22-24.

Кучина, К. О. and Ткаченко, А. В. (2016) Реалізація принципу інклюзії в освіті дорослих. In: Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи.

Кожевникова, А. В. (2014) Підготовка магістрів до використання суб'єкт-суб'єктного управління під час навчально-виховного процесу в університеті. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (42). pp. 277-283. ISSN 2312-5993

Кожевникова, А. В. and Дудко, Я. В. and Голубенко, Н. В. (2016) Формування міжкультурної компетентності сучасного вчителя як важливий чинник успішної педагогічної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. pp. 120-125. ISSN 2219-5203

Конюхов, С. Л. and Круглик, В. С. (2020) Learning Experience Platform як засіб персоналізації навчання. Адаптивні технології управління навчанням: матеріали шостої міжнародної конференції. Одеса, 23–25 вересня 2020 р.. pp. 76-78.

Крашеніннік, І. В. (2018) Навчання майбутніх інженерів-програмістів ігрового програмування в умовах скороченого терміну підготовки в університетах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (60). pp. 75-79. ISSN 1992-5786

Крашеніннік, І. В. (2019) Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки, 1 (58). pp. 46-52. ISSN 1609-8595

Крашеніннік, І. В. and Звонарьова, А. А. (2021) Використання онлайн-сервісу Gamilab для організації дидактичних ігор у закладах професійної освіти. Інноваційні практики наукової освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8-11 грудня 2021). pp. 277-280.

Куліда, О. О. (2019) Роль професійного саморозвитку для успішної професійної діяльності юриста. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 50-51.

Л

Лук’янова, Лариса (2015) Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 187-192. ISSN 2219-5203

М

Молодиченко, Валентин (2016) Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області: виклики і стратегії. Територія успіху, 2 (3). pp. 35-38.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій (2016) Міста і регіони, що навчаються: від аналізу концепту до практики реалізації. Освіта дорослих – регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії : зб. матер. Форуму до Міжнар. днів освіти дорослих у Запорізькій обл. (м. Запоріжжя, 6 жовтня 2016 р.) . pp. 19-24.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій (2016) Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються, як відповідь на виклики сьогодення: перспективи для Мелітополя. ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ, 1 (2). pp. 3-6.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій and Сегеда, Наталя and Троіцька, Тамара and Матвієнко, Петро and Тараненко, Галина and Голозубов, Олександр and Будько, Марина and Бортников, Євген and Семікін, Михайло and Москальова, Людмила and Фалько, Наталя (2013) Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти. Розд. 3.2. Свобода як принцип людиномірності відкритої освіти. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій and Сегеда, Наталя and Троіцька, Тамара and Афанасьєва, Людмила and Москальова, Людмила and Фалько, Наталя and Катаєв, Станіслав and Семікін, Михайло and Будько, Марина and Степаненко, Ірина and Мелаш, Валентина and Тараненко, Галина and Голозубов , Олександр and Солоненко, Анатолій and Ляпунова, Валентина and Помиткіна, Любов and Помиткін, Едуард and Дольська , Ольга (2014) Гармонізація культурно-освітньього простору вищої школи: проблеми та перспективи. Розд. 1.4. Концептуалізація відкритості в гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх фахівців. Other. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького; Вид-во ПГУ м. Седльце.

Мітлицька, В. А. and Гердова, Т. С. (2019) Духовна семінарія та школи псаломщиків у розвитку музичного просвітництва Південно-Східної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Science, Research, Development, 30-31 січ. 2019 р. (13). pp. 50-52. ISSN 978-83-66030-15-2

О

Осадча, К. П. (2020) Освітні технології підготовки майбутніх педагогів до реалізації тьюторського супроводу в аспекті гуманної педагогіки. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр., 4 (97). pp. 160-171. ISSN 2707-7292

Осадча, К. П. (2020) Роль тьютора у формуванні культури статевого виховання студентства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (25). pp. 70-75. ISSN 2219-5203

Осадча, К. П. (2020) Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльностi: дис. ...докт. пед. наук: 13.00.04. Doctoral thesis, Класичний приватний університет. - Запоріжжя.

Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Наумук, І. М. (2020) Змішане навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки: зб. наук. пр. (3). pp. 343-353.

Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. and Спірін, О. М. and Круглик, В. С. (2021) Реалізація індивідуалізації та персоналізації навчання засобами Moodle. Молодь і ринок, 1 (187). pp. 38-43. ISSN 2308-4634 (Print), 2617-0825 (Online)

Осадча, Катерина (2022) Досвід Німеччини у запровадженні стратегій змішаного навчання. Освітологічний дискус, 3-4 (38-39). pp. 147-162. ISSN 2312-5829(online)

П

Прийма, Сергій (2015) Дослідження особливостей розвитку систем відкритої освіти дорослих у моделях соціокультурної динаміки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 193-202. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2016) Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. (52). pp. 173-186. ISSN 2312-2471

Прийма, Сергій (2012) Основні етапи розробки комп’ютерних онтологій відкритої освітньої системи дорослих. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Том II, 15 (250). pp. 60-68. ISSN 2227-2844

Прийма, Сергій (2012) Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (3).

Прийма, Сергій (2013) Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. пр. (22). pp. 110-117.

Прийма, Сергій (2014) Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих. Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука») , 2 (163). pp. 56-63.

Прийма, Сергій (2014) Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Перспективы науки и образования, 1 (7). pp. 79-82.

Прийма, Сергій (2014) Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 2 (9). pp. 68-79. ISSN 2308-6386

Прийма, Сергій (2014) Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (44). pp. 263-276. ISSN 2312-5993

Прийма, Сергій (2015) Тенденції розвитку систем відкритої освіти дорослих в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. , 2 (11). pp. 51-60.

Прийма, Сергій and Аніщенко, Олена (2016) Співпраця науково-дослідного інституту і педагогічного університету: нові можливості для розвитку освіти дорослих у регіоні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 1 (12). pp. 6-17. ISSN 2308-6386

Прийма, Сергій (2015) Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Прийма, Сергій (2015) Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні. Other thesis, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького .

Прийма, Сергій (2015) Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук.: 13.00.01. Other thesis, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Прийма, Сергій and Лобода , Вікторія and Коваль, Вікторія and Кисла, Оксана and Чала , Раїса and Кашуба , Людмила and Коновальчук , Марина and Радченко, Марина and Стрілець, Світлана and Будько, Марина and Ленів, Зоряна and Antas-Jaszczuk, Alicja and Roguska, Agnieszka and Tylu?, Urszula and Nikitin, Sergiusz and Запорожченко, Тетяна (2015) Within the sphere of inclusions issues. Polish and Ukrainian scientific experience exchange. Other. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce.

Прийма, Сергій (2007) Технологічна компетентність учителя інформатики як результативно-діяльнісна характеристика його професійно-педагогічної підготовки. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу. pp. 209-217.

Прийма, Сергій (2007) Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (72). pp. 95-100. ISSN 2521–1919

Прийма, Сергій (2008) Галузеві стандарти комп’ютінгу: сучасний стан та перспективи розвитку. Праці Таврійського державного агротехнологічного университету. Т. 2: Інформаційні технології в прикладній геометрії, 2 (5). pp. 36-47.

Прийма, Сергій (2013) Розробка прототипу інтелектуальної онтолого-керованої інформаційної системи національної рамки кваліфікацій. Міжнародний науковий вісник: зб. наук. пр., 7 (26). pp. 194-205.

Прийма, Сергій (2016) Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Прийма, Сергій (2016) Глобальна мережа юнеско міст, що навчаються: аналіз нормативно-правового забезпечення. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (17). pp. 153-160. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2013) Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", VI (48). pp. 110-120.

Прийма, Сергій (2014) Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації. П.3.2. Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Other. Видавництво Маковецький Ю.В., Дніпропетровськ.

Прийма, Сергій and Балинська, С. О. (2016) Огляд інструментальних засобів публікації комп’ютерних онтологій. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр.. pp. 18-23.

Прийма, Сергій and Рогушина, Юлія (2017) Use of ontologies and semantic web to provide for the transparency of qualifications frameworks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (2 (85)). pp. 25-31.

Прийма, Сергій (2012) Использование компьютерных онтологий в построении открытых систем образования взрослых. In: Ways of solving crisis phenomena in pedagogіcs, psychology and linguistics : material digest of the XXXI International Research and Practical Conference.

Прийма, Сергій (2014) Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики – актуальна проблема сучасної педагогічної освіти. Освіта впродовж життя: вимоги часу. pp. 93-95.

Прийма, Сергій (2013) Обеспечение семантической интерперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 123-127.

Прийма, Сергій and Орлов, Андрій and Аніщенко, Олена and Кучина, К. О. (2017) Освітні потреби жителів запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається. Наука і освіта (2). pp. 95-111. ISSN 2311-8466

Прийма, Сергій (2007) Проблема гармонізації національних стандартів вищої освіти з міжнародними аналогами у галузі комп’ютінгу. Нова педагогічна думка. pp. 272-285.

Прийма, Сергій (2011) Моделі відкритої освіти дорослих: сучасний стан та перспективи. Вища освіта України, 1 (3). pp. 408-417.

Прийма, Сергій (2015) Zapewnienie semantycznej interoperacyjno?ci otwartych system?w edukacji doros?ych za po?rednictwem agentowo-ontologicznego podej?cia. Edukacja ku przysz?o?ci. Wyzwanie i zaniechania w edukacji dzieci, m?odziezy i doros?ych, 5. pp. 167-175.

Прийма, Сергій and Панін, Олексій (2014) Теоретичне обгрунтування і розробка прототипу інтелектуальної онтолого-керованої інформаційної системи Національної рамки кваліфікацій. Інформаційні технології в освіті . pp. 274-290.

Прийма, Сергій (2008) Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти у контексті Болонського процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. (11). pp. 219-226.

Прийма, Сергій (2010) Андрагогіка в системі наук про навчання і освіту людини: від диференціації до інтеграції. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, VI (24). pp. 162-173.

Прийма, Сергій (2014) Інформаційні процеси як механізм соціокультурної динаміки відкритої освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія", 45 (2). pp. 258-267.

Прийма, Сергій (2014) Критерії та принципи відкритої освіти як системи синергетичного типу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» , II (10). pp. 44-51.

Прийма, Сергій (2007) Якість вищої освіти у європейському освітньому просторі: стандарти і компетентнісний підхід. Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців та гармонізації національних стандартів вищої освіти в європейському освітньому просторі. pp. 63-69.

Прийма, Сергій (2014) Відкрита освіта як нова парадигма реалізації ідей і принципів людиномірності. Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів: матер. всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 119-130.

Прийма, Сергій (2014) Основні положення культурно-освітнього простору як системи синергетичного типу. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти. pp. 266-268.

Прийма, Сергій (2015) Освіта дорослих в Україні в контексті реалізації цілей розвитку тисячоліття: стан і перспективи. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи, 1. pp. 276-280.

Прийма, Сергій (2013) Свобода як метапринцип відкритої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 50-57. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2015) Дослідження особливостей розвитку систем відкритої освіти дорослих у моделях соціокультурної динаміки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (15). pp. 193-202. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2014) Возможности и ограничения современной образовательной действительности. Синергийно-информационный подход как методологический инструментарий исследования открытого образования взрослых. Other. Elpil - Jaroslaw Pilich.

Прийма, Сергій (2015) Концепція регіону, що навчається (Запорізька область). МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Прийма, Сергій (ред.) (2015) Система суспільних консультацій у процесі прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Прийма, Сергій (2015) Керівництво щодо участі громадян у формуванні соціальної політики міста. Залучення ресурсів. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Прийма, Сергій (2015) Керівництво щодо участі громадян у формуванні соціальної політики міста. Ділове спілкування. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Прийма, Сергій (2016) Каталог провайдерів освітніх послуг в сфері формальної та неформальної освіти дорослих Запорізького регіону. МДПУ імені Б. Хмельницького.

Прийма, С. М. and Афанасьєва, Л. В. and Ізбаш, С. С. and Орлов, А. В. and Нікітін, О. Є. and Кучина, К. О. and Балута, В. С. and Ткаченко, А. В. (2015) Керівництво щодо участі громадян у формуванні соціальної політики міста. Ділове спілкування. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-07-3

Прийма, Сергій (2018) Conceptual Principles of Regional Education Policy. Other. Publishing office of Warsaw University of Humanities, Warsaw.

Прийма, Сергій (2018) Conceptual Principles of Regional Education Policy. Section 6. Trends in the development of adult education systems in Ukraine. Other. Publishing office of Warsaw University of Humanities, Warsaw.

Прийма, Сергій (2018) Conceptual Principles of Regional Education Policy. Section 8. Regional educational policy: from theory to practice. Other. Publishing office of Warsaw University of Humanities, Warsaw.

Прийма, Сергій (2018) Conceptual Principles of Regional Education Policy. Section 9. A study on educational needs of adults (on the example of Zaporizhzhya region residents). Other. Publishing office of Warsaw University of Humanities, Warsaw.

Р

Раткова, В. О. (2021) Особливості розвитку життєстійкості особистості майбутніх ІТ-фахівців в умовах змішаного навчання. Гармонізація розвитку особистості у сучасних соціокультурних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю (22-23 квітня 2021 р., м. Переяслав, Україна). pp. 223-228.

Х

Христова, Т. Є. and Богачова, Н. О. (2017) Специфіка формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності в фітнес-центрах. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki - 2017: мateria?y XIII Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 lutego 2017 roku, Przemy?l), 5. pp. 82-84. ISSN 978-966-8736-05-6

Ч

Черняк, Є. Б. and Йоркіна, Н. В. and Скачкова, Н. А. (2019) Лингвопоэтика звуко-цветовой синестезии “Камерной музыки” Джеймса Джойса. Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 7-9 листопада 2019 р.). pp. 173-176.

Ш

Шандиба, Олена (2014) Обґрунтування загального підходу до оптимізації системи неперервної інноваційної інженерної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 213-217. ISSN 2219-5203

Я

Яковенко, І. О. and Солонська, А. А. (2021) Методичний довідник учителя-логопеда: навч.-метод. посіб. (Зміст). Люкс, Мелітополь.

This list was generated on Wed Jul 24 02:30:32 2024 EEST.