MDPU Repository

Items where Subject is "L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1501 Початкова освіта"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | R | S | Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 156.

G

Goncharova, О. А. (2018) The Innovative Features of the New Pre-Service Teacher Training Curriculum in Ukraine. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: symposium proceedings. pp. 75-82.

Goncharova, О. А. (2010) A different view on teaching vocabulary. Active learning and teaching of foreign languages in Uzbekistan, 2 (11). pp. 14-16.

K

Konovalenko, T. V. and Goncharova, О. А. (2018) Future English language teachers’ life skills development in the Methodology course. Порівняльно-педагогічні студії (1 (35)). pp. 98-104.

R

Rybalko, Nataliya (2019) Actualization of methodological systems, separate forms and methods of native theory and practice (end of ХІХ – beginning of ХХ century) as to organization of teaching foreign languages under conditions of formation of the New Ukrainian school. EUREKA: Social and Humanities (1). pp. 52-59. ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)

S

Shkilyova, G. and Dubiaga, S. and Shevchenko, Y. (2015) The use of instruments of formative assessment of the junior pupils progress at the math lessons at primary school. Педагогічний процес: теорія і практика , 5-6 (50-51). pp. 43-47.

Shevchenko, Y. M. (2017) Essence of future primary school teacher’s readiness for the professional and educational activities. Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology. pp. 100-103.

Shevchenko, Ylia and Moskalyova, Luydmyla and Kanarova, Olga and Poznanska, Olga (2019) Development of a System for Improving Future Teachers’ Readiness for the Child’s Spiritual and Moral Development in a Cross-Cultural Space. Journal of History Culture and Art Research, 8 (4). pp. 251-261. ISSN 2147-0626

Shevchenko, Yu. M. (2017) Spiritual education as a means of the development of personality’s moral consciousness. Innovations in various scientific fields: proceedings of I International scientific conference. pp. 19-23.

Є

Єрмак, Г. В. and Єрьоміна, Л. Є. and Замкова, І. І. and Плахоніна, А. К. (2017) Комплекс тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів початкових класів: навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації "Християнська етика". [Teaching Resource]

І

Ідрісова, Наталія (2013) Историческая ретроспектива и современные подходы изучения проблемы сохранения здоровья учащихся средней школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 229-233. ISSN 2219-5203

Іванова, Валентина and Іванова, Світлана and Непша, Олександр (2019) Педагогічні умови формування знань про природу у дітей дошкільного віку. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 77-79.

Б

Батліна, Людмила (2014) Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 20-24. ISSN 2219-5203

Батарейна, І. О. (2019) Професійна підготовка майбутніх педагогів до морального виховання в просторі початкової школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 25-28.

В

Вариниченко, A. Б. and Мелаш, В. Д. (2018) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проведення екологічних акцій. Theory and practice: proceedings of XVІІІ International scientific conference. pp. 87-90.

Волкова, В. А. and Алексюк, І. Ю. (2017) Результати експериментального дослідження екологічного виховання дошкільників в процесі дослідницької діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр, 53 (106). pp. 102-111.

Волкова, В. А. and Барсук, С. О. (2017) Педагогічні умови екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXV). pp. 11-21. (Submitted)

Волкова, В. А. and Буракова, О. С. (2016) Формування навичок культурної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 48 (101). pp. 71-80.

Волкова, В. А. and Васильєва, Б. О. (2016) Зміст поняття «навченість» дітей дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 47 (100). pp. 63-72.

Волкова, В. А. and Куліда, О. О. (2015) Психологічні аспекти розвитку естетичних почуттів дошкільників. Europejska nauka XXI powieką – 2015: materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (14). pp. 66-69.

Волкова, В. А. and Павловська, А. О. (2016) Виховання етичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXIV). pp. 55-64.

Волкова, В. А. and Пятківська, О. П. (2015) Розвиток довільної уваги у дошкільників. Новината за напреднали наука: материали за 11-а Междун. науч. практ. конф., 11. pp. 8-11.

Волкова, В. А. and Рогова, О. А. (2015) Чи існує дитяча творчість? Fundamental and applied science: materials of the XI International scientific and practical conference (12). pp. 17-21.

Волкова, В. А. and Худякова, А. А. (2016) Мультимедійні технології як один із засобів візуалізації інформації у навчально-виховному процесі ДНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 50 (103). pp. 372-382.

Волкова, В. А. and Чесняк, Т. О. (2015) Роль театралізованої діяльності у розвитку творчих здібностей старших дошкільників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 43 (96). pp. 82-91.

Волкова, Віра and Віденіна, Ольга (2018) Емоційні порушення у дітей старшого дошкільного віку і умови їх подолання. Науковий вісник МДПУ. Серія: Педагогіка (1 (20)). pp. 63-70.

Г

Грицюк, Сергій (2015) Особливості позакласної роботи з молодшими школярами, спрямованої на їх фізичний розвиток. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 208-212. ISSN 2219-5203

Горват, Маріанна (2013) Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з виховання толерантності у молодших школярів у процесі інтерактивного педагогічного спілкування. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 219-223. ISSN 2219-5203

Головкова, М. М. (2015) Розробка основ дидактики початкової школи в теоретико-практичній спадщині С. Миропольського. Проблемы современного педагоги. образования. Cерія: Педагогика и психология (47 (5)). pp. 58-64.

Гончарова, О. А. (2013) Експериментальне дослідження стану готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Наука сегодня: теория, методология, практика. pp. 67-69.

Гончарова, О. А. (2013) Формування мовної особистості молодшого школяра. Імідж сучасного педагога (4). pp. 63-65.

Гончарова, О. А. (2013) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи у початковій школі. Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2013 р.. pp. 17-20.

Гончарова, О. А. (2013) Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови молодшого школяра. Лінгвістика. Комунікація. Освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 177-180.

Гончарова, О. А. (2013) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Перспективы развития научных исследований в 21 веке. pp. 38-42.

Гончарова, О. А. and Бєляєва, О. (2013) Граматичні ігри у навчанні іноземної мови в початковій школі. Розвиток наукових досліджень 2013: матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2013 р.. pp. 19-21.

Гончарова, О. А. and Глушко, А. (2014) Навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та зору. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали ХІ Міжнар.ї наук. інтернет-конф.. pp. 125-129.

Гончарова, О. А. and Калужська, Л. О. (2013) Рефлексивний компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 7. pp. 118-123.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2019) Методика навчання англійської мови дітей з особливими освітніми потребами (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 63-65.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2016) Реформування системи методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 22-25 черв. 2016 р.. pp. 32-34.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2014) Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 5 (77). pp. 71-75.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2015) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3 (81). pp. 69-72.

Гончарова, О. А. and Христова, О. Ф. (2013) Using effective methods of learning English in multicultural classroom. Global English – Global Decisions: XVIII TESOL – Ukraine National Conference, april 12-13, 2013. pp. 94-96.

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Здоровязбережувальні технології як чинник збереження здоров’я дітей та учнівської молоді. Other. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків.

Д

Дубяга, Світлана and Довга, Світлана (2015) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання педтехнологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 95-99. ISSN 2219-5203

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Упровадження ідей морального виховання особистості в підготовку майбутнього вчителя початкових класів. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 89-90. ISSN 978-617-696-440-7

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Формування соціальної активності майбутніх учителів засобами соціальних проектів. Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 177-180.

Дорожко, Галина (2017) Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (31). pp. 308-310.

Дубяга, С. М. (2015) Педагогічні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навч. закладів напряму підготовки "Початкова освіта". Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-01-1

Дубяга, С. М. (2017) Екскурсія в природу як форма організації навчального процесу з природознавства у початковій школі. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 19-22.

Дубяга, С. М. (2017) Роль фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 102-105.

Дубяга, С. М. (2015) Нові підходи до роботи над фразеологічним матеріалом у початковій школі. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки (13). pp. 45-51. ISSN 2524-2660

Дубяга, С. М. (2017) Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 52-59. ISSN 2219-5203

Дубяга, С. М. and Гузь, В. В. and Шкільова, Г. М. (2019) Практико-орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 100-105. ISSN 2219-5203

Дубяга, С. М. and Дубяга, В. І. (2018) Використання ІКТ у навчанні дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 107-109.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2009) Етимологічна робота як важливий засіб формування інтересу до мови в початкових класах. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (ХLV). pp. 198-203.

Дубяга, Світлана Миколаївна (2008) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти". Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Ж

Журавльова, Лариса and Сергєєва, Людмила (2015) Формування самостійності молодших школярів в умовах початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 121-125. ISSN 2219-5203

Житнік, Т. С. (2018) Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

К

Кунінець, Олеся (2014) Діагностика глухих дітей молодшого шкільного віку залежно від діапазону сприйманих частот за медико-педагогічною класифікацією Л.В. Неймана. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 277-281. ISSN 2219-5203

Кулебяшкіна, А. С. and Конюхов, С. Л. (2016) Особливості викладання курсу "Сходинки до інформатики" у початковій школі. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 137-141. ISSN 978-617-7346-32-5

Кучінова, Т. А. and Конюхов, С. Л. (2016) Використання програм-тренажерів для навчання математики в початковій школі. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 148-152. ISSN 978-617-7346-32-5

Кучина, К. О. (2015) Моральне виховання молодших школярів в сучасних вітчизняних освітніх концепціях та програмах. Молодь і ринок (11). pp. 92-96. ISSN 2308-4634

Кучина, К. О. (2016) Підготовка майбутніх вчителів до виховання громадянськості як фундаментальної моральної якості молодших школярів. "Педагогічні науки" збірник наукових праць Херсонського державного університету , 3 (LXIX). pp. 111-115. ISSN 2413-1865

Кучина, К. О. and Кубрак, А. А. (2016) Волонтерство як діяльність молоді. Роль освіти у формування життєвих цінностей молоді: зб. пр. Регіональної наук.-практ. конф. студ. і молод. учених. pp. 142-144. ISSN 978-617-7346-15-8

Казьміна, Н. О. and Дем'яненко, Т. А. (2018) Formation of cultural self-consciousness of the future elementry school teachers. ELT in Ukraine: New ways to success. pp. 61-62.

Казьміна, Н. О. and Калужська, Л. О. and Кірсанова, С. С. and Фаліна, Г. М. (2019) Використання римувань у навчанні іноземних мов у початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (64). pp. 61-64. ISSN 1992-5786

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. (2019) The importance of reflective learning in teaching foreign language. Thinking globally - teaching locally: book of papers of the 2019 National TESOL-Ukraine convention. pp. 53-55.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2018) Формування життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови на заняттях з методики. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету): Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 134-137.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Тенденції розвитку методики навчання англійської мови в Україні. Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування: матеріали дискусійного форуму. pp. 139-141.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Інноваційна спрямованість практичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови. Мова. Свідомість. Концент (6). pp. 247-250.

Кравченко, Г. Є. (2018) Мотиваційний компонент розвитку творчої пізнавальної активності молодших школярів. Становлення і розвиток педагогіки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 188. pp. 14-16.

Кірсанова, С. С. and Калужська, Л. О. and Казьміна, Н. О. and Фаліна, Г. М. (2019) Педагогічні умови формування творчої самостійності студентів – майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (64). pp. 104-107. ISSN 1992-5786

Л

Люріна, Т.І. (2012) Системний підхід до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 162-169. ISSN 2219-5203

Ляпунова, В. А. and Волкова, В. А. (2018) Стан сформованості емпатії у дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (58-59). pp. 142-148.

Ляпунова, В. А. and Волкова, В. А. (2018) Психолого-педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 3 (82). pp. 102-113.

М

Мелаш, Валентина and Ковальчук, Крістіна (2013) Теоретико-методичні засади формування екологічної компетентності молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 118-121. ISSN 2219-5203

Мелаш, Валентина and Приступа, Людмила (2013) «Екологічна казка» як засіб формування екоетичних понять у молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 122-125. ISSN 2219-5203

Мунасипова-Мотяш, Ірина (2013) Особливості екологічної свідомості молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 126-129. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. and Котляр, А. С. (2016) Формування культури поведінки в дошкільників в умовах роботи з різновіковими групами як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 48 (101). pp. 176-181. ISSN 1992-5786

Мелаш, В. Д. (2017) Випереджаюча екологічна освіта для сталого розвитку суспільства: теорія та практика. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 1 (56). pp. 225-229. ISSN 2518-7813

Мелаш, В. Д. and Безталанна, К. С. (2019) Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до виховання гуманного ставлення до природи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (66). pp. 58-61. ISSN 1992-5786

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. (2019) Теоретичні засади формування природничої компетьентності молодших школярів в реаліях Нової української школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 69-74. ISSN 2219-5203

Мелаш, В. Д. and Гнатів, О. and Варениченко, А. Б. (2016) Екологізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: напрями координації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (16). pp. 163-166. ISSN 2219-5203

Мелаш, В. Д. and Гнатів, О. В. and Варениченко, А. Б. (2014) Екологізація системи освіти майбутніх фахівців. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. pp. 170-174. ISSN 2219-5203

Мелаш, В. Д. and Кондратович, А. (2019) Особливості дослідницької діяльності учнів Нової української початкової школи в куточку живої природи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 118-122. ISSN 2219-5203

Мелаш, В. Д. and Старшова, С. К. (2016) Підготовка вчителя до формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів через організацію проектної діяльності. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 251-254.

Мелаш, В. Д. and Шаповалова, Т. Г. (2017) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування еколо-валеологічної культури. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.). pp. 70-74.

Мелаш, В. Д. and Щербак, І. В. (2018) Формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 20 (1). pp. 84-88. ISSN 2219-5203

Н

Наливайко, Іван (2014) Театр у початковій школі: історія розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 65-69. ISSN 2219-5203

О

Осадча, Катерина (2017) Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи. Молодь і ринок, 5 (148). pp. 63-69. ISSN 2308-4634

П

Приступа, Л. (2013) Роль і значення діалогічного мовлення в навчанні іноземної мови в початковій школі. Пріоритети сучасної філології: теорія і практика: матеріали VI Міжнар. студентської конф.. pp. 103-105.

Р

Романець, Алла (2019) Педагогічні умови формування здорового способу життя учнів початкової школи. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. (24). pp. 149-154. ISSN 2523-4900

С

Сердюкова, Н.С and Стручаева, Т.М. and Шиянова, И.В. (2012) Опыт создания здоровьесберегающего образовательного пространства в условиях городской начальной школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 218-225. ISSN 2219-5203

Саєнко, Ю. О. (2018) Впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів. Молодий вчений (2 (54)). pp. 640-645. ISSN 2304-5809

Саєнко, Ю. О. (2015) Сучасний підхід до формування екологічного мислення майбутніх вчителів початкових класів. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору (63). pp. 478-488. ISSN 2308-5126

Саєнко, Ю. О. (2018) Впровадження технології розвитку критичного мислення на уроках у початковій школі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. (60). pp. 106-109.

Саєнко, Ю. О. (2017) Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання екскурсій як складової частини формування екологічного мислення учнів. Scientific Journal Virtus (15). pp. 144-147. ISSN 2410-4388

Саєнко, Ю. О. (2015) Using a local lore history approach in the formation of ecological thinking. Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, 71 (ІІІ). pp. 17-20.

Саєнко, Ю. О. and Кірчева, Ю. О. (2018) Критичне мислення у початковій школі. MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL - 2018 (7). pp. 22-24.

Саєнко, Ю. О. and Станішевська, Н. В. (2017) Environmental education in the elementary school. Збірник наукових матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (3). pp. 55-58.

Скиба, Г. О. (2019) Тьюторський супровід в умовах інклюзивної освіти як актуальна педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (22). pp. 243-254. ISSN 2219-5203

Т

Теличко, Н. А. (2012) Актуальність формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" (25). pp. 202-205.

Ф

Фунтикова, Ольга (2014) Еталонні системи сенсорного виховання учнів початкової школи: теоретичний аспект історії педагогіки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 116-120. ISSN 2219-5203

Федоренко, Дарія (2013) Аналіз сучасних наукових джерел щодо проблеми виховання екологічної культури старшокласників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 257-262. ISSN 2219-5203

Фефілова, Тетяна and Шишкіна, Юлія (2013) Навчальний потенціал уроків математики для екологічного виховання молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 134-137. ISSN 2219-5203

Фролова, Н. and Конюхов, С. Л. (2016) Формування правописної компетенції у початковій школі з використанням інноваційних технологій. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 312-315. ISSN 978-617-7346-32-5

Фефілова, Т. В. (2014) Нові інформаційні технології навчання в роботі вчителів початкової ланки. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (10). pp. 138-143. ISSN 2307-4914

Фефілова, Т. В. (2017) Різні способи моделювання сюжетних задач та складання короткого запису до них у початковій школі. Початкова школа (1). pp. 16-19. ISSN 0131-5358

Фефілова, Т. В. (2019) Особливості формування обчислювальних навичок на уроках математики у молодших школярів. Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка, 2 (158). pp. 172-178. ISSN 2663-9114

Фефілова, Т. В. and Андраш, К. С. (2015) Використання способу математичного моделювання в початковому курсі математики під час розв’язування задач. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (8). pp. 94-103. ISSN 2312-5993

Фефілова, Т. В. and Саєнко, Ю. О. (2018) Використання прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початковій школі. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (81). pp. 234-239. ISSN 2413-1865

Фефілова, Т. В. and Саєнко, Ю. О. (2015) Методика роботи майбутніх учителів початкових класів з батьками. Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. (1). pp. 273-278.

Фефілова, Т. В. and Саєнко, Ю. О. (2015) Використання сучасних інноваційних технологій в початковій школі. Витоки педагогічної майстерності (16). pp. 274-281. ISSN 2075-146X

Фефілова, Т. В. and Фефілова, І. (2018) Упровадження технологій інтеграції та диференціації в сучасний урок математики в початковій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 186-193. ISSN 2219-5203

Фефілова, Т. В. and Шевченко, Ю. М. and Шкільова, Г. М. (2019) Автентичні математичні задачі для диференційованного викладання в інклюзивному класі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 140-145. ISSN 2219-5203

Ч

Чорна, Вікторія and Струкова, Світлана (2015) Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до сенсорного виховання молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 149-154. ISSN 2219-5203

Чорна, В.В. (2012) Методичний ресурс для розвитку чуттєвої сфери молодших школярів на етапі якісних змін у розумінні ідей сенсорного виховання (1943-1984 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 177-181. ISSN 2219-5203

Чемерис, Г. Ю. (2016) Проблема розробки інтерактивної дитячої книжки-іграшки для формування пізнавальної та комунікативної активності дитини. Педагогика. Современные фундаментальные и прикладные исследования: материалы науч. конф. 30.07.2016 - 31.07.2016. pp. 72-78.

Чорна, В. В. and Оліщук, Т. (2018) The creative development softwear of visual art at primary education: theoretical aspect. Молодь і ринок (5). pp. 72-76. ISSN 2308-4634

Чорна, В. В. and Струкова, Світлана (2016) Роль уроків трудового навчання в становленні гармонійної культури особистості молодшого школяра. Молодь і ринок (9). pp. 92-94. ISSN 2308-4634

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2016) Виховання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку засобами мистецтва (з досвіду Павлиської школи). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (16). pp. 127-132. ISSN 2219-5203

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2016) Особливості сенсорного виховання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах сучасної інклюзивної освіти. Вісник науково-дослідної лабораторії інклюзивної освіти (2). pp. 82-84.

Ш

Шевченко, Юлія and Земляченко, Катерина (2015) Естетичне виховання як важливий складник становлення особистості в молодшому шкільному віці. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 93-97. ISSN 2219-5203

Шевченко, Ю. М. (2018) Педагогічна деонтологія. для студ. спеціальності «Початкова освіта» . Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь. ISBN 978-617-7218-58-5

Шевченко, Ю. М. (2018) Діяльнісний підхід як методологічне джерело у вдосконаленні готовності майбутніх учителів до духовно-морального розвитку молодшого школяра. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. pp. 244-257.

Шевченко, Ю. М. (2018) Особливості духовно-морального розвитку молодших школярів в сучасних умовах. Інноваційна педагогіка, 174. pp. 169-173. ISSN 2663-6085

Шевченко, Ю. М. (2018) Особливості крос-культурного простору як культурологічного феномену. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 182. pp. 25-31. ISSN 2415-7872

Шевченко, Ю. М. (2019) Системний підхід в удосконаленні готовності майбутніх учителів до духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 228. pp. 204-208. ISSN 2311-5491

Шевченко, Ю. М. (2019) Наукові підходи в удосконаленні готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 294. pp. 268-273. ISSN 2518-7813

Шевченко, Ю. М. (2018) Аналіз концепту поняття «готовність» у словниковій літературі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 176. pp. 154-161. ISSN 2308-4863

Шевченко, Ю. М. (2019) Структурні компоненти готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1). pp. 127-139. ISSN 2312-5993

Шевченко, Ю. М. (2018) Професійна готовність майбутніх педагогів у сучасній науковій літературі. Молодь і ринок. pp. 88-93. ISSN 2308-4634

Шевченко, Ю. М. (2018) Сучасний стан готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. World science (4(32)). pp. 11-19. ISSN 2413-1032

Шевченко, Ю. М. (2019) Принципи та методи духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Znanstvena misel journal (30). pp. 43-47. ISSN 3124-1123

Шевченко, Ю. М. (2018) Сутність і структура готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (21)). pp. 92-97. ISSN ISSN 2219-5203

Шевченко, Ю. М. (2017) Духовна спрямованість полікультурної компетентності як складовий компонент професійної освіти майбутнього вчителя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 93-99. ISSN 2219-5203

Шевченко, Ю. М. (2017) Готовність студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1 (65)). pp. 194-205.

Шевченко, Ю. М. (2017) Духовно-моральна культура молодшого школяра – фундамент формування учня як особистості. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 2 (LXXVI). pp. 40-46.

Шевченко, Ю. М. (2016) Особливості крос-культурної грамотності майбутнього вчителя. Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: international scientific-practical conference. pp. 138-139.

Шевченко, Ю. М. (2016) Духовно-моральне виховання в крос-культурному просторі. Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results -2016: materials of international scientific and practical conference, 15-18 march 2016. pp. 150-151.

Шевченко, Ю. М. (2019) Психолого-педагогічна характеристика рівнів готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів. Slovak international scientific journal (30). pp. 22-26. ISSN 5782-5319

Шевченко, Ю. М. (2019) Стратегічні положення для вдосконалення готовності майбутніх учителів спеціальності «Початкова освіта» до духовно-морального розвитку молодших школярів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (64). pp. 154-160. ISSN 1992-5786

Шевченко, Ю. М. (2016) Використання інтерактивної гри в умовах навчання дітей з особливими потребами в початковій школі. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. pp. 360-363.

Шевченко, Ю. М. (2019) Культурологічний підхід як теоретико-методологічна основа стратегії удосконалення готовності студентів до духовно-морального розвитку молодшого школяра. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (53). pp. 60-65. ISSN 2412-1142

Шевченко, Ю. М. (2019) Принципи та методи духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Znanstvena misel journal, 2 (30). pp. 43-47. ISSN 3124-1123

Шевченко, Ю. М. (2018) Психолого-педагогічні умови готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (18). pp. 343-354. ISSN 2307-4914

Шевченко, Ю. М. (2019) Удосконалення готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів: зарубіжний та вітчизняний досвід. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (22). pp. 101-108. ISSN 2219-5203

Шевченко, Ю. М. (2019) Обґрунтування праксео-динамічного підходу щодо вдосконалення готовності майбутнього вчителя до духовно-морального розвитку молодшого школяра. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університет (3). pp. 189-200. ISSN 2307-4906

Шевченко, Ю. М. (2009) Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.08 "Дошкільна педагогіка". Masters thesis, Інститут проблем виховання академії педагогічних наук України.

Шевченко, Ю. М. (2019) Digital economy and digital society. 2.16. Філософсько-педагогічній аналіз формування і розвитку культурних цінностей в інформаційному суспільстві. Documentation. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Шевченко, Ю. М. and Коваленко, В. А. (2017) Подолання духовно-моральних порушень учнів початкових класів і шляхи запобігання їм. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка: зб. наук. пр. (1 (18)). pp. 101-105.

Шевченко, Ю. М. and Кубрак, А. А. (2015) Особливості різних підходів в організації інклюзивного навчання. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування. pp. 67-70.

Шевченко, Ю. М. and Нестеровська, Д. В. (2016) Розвиток слухового сприймання й уваги в дітей молодшого шкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка: зб. наук. пр., 1 (16). pp. 133-136.

Шевченко, Ю. М. and Свириденко, Г. (2015) Виховання почуття власної гідності у молодших школярів. Молодь і ринок (12). pp. 77-80.

Шевченко, Ю. М. and Свириденко, Г. (2016) Кінезеологічні вправи в корекції психомовного й моторного розвитку учнів початкової школи. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: XIV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. праць (14). pp. 283-285.

Шевченко, Ю. М. and Шляніна, Ю. А. (2015) Інтегративна технологія як засіб формування основ національної свідомості молодших школярів. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. (16). pp. 300-306.

Шишкіна (Саєнко), Ю. О. (2014) Готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4). pp. 392-400. ISSN 2312-5993

This list was generated on Wed Feb 26 07:49:49 2020 EET.