MDPU Repository

Items where Subject is "L Освіта > LB Теорія і практика освіти > LB1501 Початкова освіта"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | S | Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 105.

G

Goncharova, О. А. (2018) The Innovative Features of the New Pre-Service Teacher Training Curriculum in Ukraine. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: symposium proceedings. pp. 75-82.

Goncharova, О. А. (2010) A different view on teaching vocabulary. Active learning and teaching of foreign languages in Uzbekistan, 2 (11). pp. 14-16.

K

Konovalenko, T. V. and Goncharova, О. А. (2018) Future English language teachers’ life skills development in the Methodology course. Порівняльно-педагогічні студії (1 (35)). pp. 98-104.

S

Shkilyova, G. and Dubiaga, S. and Shevchenko, Y. (2015) The use of instruments of formative assessment of the junior pupils progress at the math lessons at primary school. Педагогічний процес: теорія і практика , 5-6 (50-51). pp. 43-47.

Shevchenko, Y. M. (2017) Essence of future primary school teacher’s readiness for the professional and educational activities. Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology. pp. 100-103.

Є

Єрмак, Г. В. and Єрьоміна, Л. Є. and Замкова, І. І. and Плахоніна, А. К. (2017) Комплекс тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів початкових класів: навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта спеціалізації "Християнська етика". [Teaching Resource]

І

Ідрісова, Наталія (2013) Историческая ретроспектива и современные подходы изучения проблемы сохранения здоровья учащихся средней школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 229-233. ISSN 2219-5203

Іванова, Валентина and Іванова, Світлана and Непша, Олександр (2019) Педагогічні умови формування знань про природу у дітей дошкільного віку. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 77-79.

Б

Батліна, Людмила (2014) Погляди сучасних педагогів щодо сенсорного виховання в початковій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 20-24. ISSN 2219-5203

Батарейна, І. О. (2019) Професійна підготовка майбутніх педагогів до морального виховання в просторі початкової школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 25-28.

В

Волкова, В. А. and Алексюк, І. Ю. (2017) Результати експериментального дослідження екологічного виховання дошкільників в процесі дослідницької діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр, 53 (106). pp. 102-111.

Волкова, В. А. and Барсук, С. О. (2017) Педагогічні умови екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXV). pp. 11-21. (Submitted)

Волкова, В. А. and Буракова, О. С. (2016) Формування навичок культурної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 48 (101). pp. 71-80.

Волкова, В. А. and Васильєва, Б. О. (2016) Зміст поняття «навченість» дітей дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 47 (100). pp. 63-72.

Волкова, В. А. and Куліда, О. О. (2015) Психологічні аспекти розвитку естетичних почуттів дошкільників. Europejska nauka XXI powieką – 2015: materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (14). pp. 66-69.

Волкова, В. А. and Павловська, А. О. (2016) Виховання етичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXIV). pp. 55-64.

Волкова, В. А. and Пятківська, О. П. (2015) Розвиток довільної уваги у дошкільників. Новината за напреднали наука: материали за 11-а Междун. науч. практ. конф., 11. pp. 8-11.

Волкова, В. А. and Рогова, О. А. (2015) Чи існує дитяча творчість? Fundamental and applied science: materials of the XI International scientific and practical conference (12). pp. 17-21.

Волкова, В. А. and Худякова, А. А. (2016) Мультимедійні технології як один із засобів візуалізації інформації у навчально-виховному процесі ДНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 50 (103). pp. 372-382.

Волкова, В. А. and Чесняк, Т. О. (2015) Роль театралізованої діяльності у розвитку творчих здібностей старших дошкільників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 43 (96). pp. 82-91.

Волкова, Віра and Віденіна, Ольга (2018) Емоційні порушення у дітей старшого дошкільного віку і умови їх подолання. Науковий вісник МДПУ. Серія: Педагогіка (1 (20)). pp. 63-70.

Г

Грицюк, Сергій (2015) Особливості позакласної роботи з молодшими школярами, спрямованої на їх фізичний розвиток. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 208-212. ISSN 2219-5203

Горват, Маріанна (2013) Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з виховання толерантності у молодших школярів у процесі інтерактивного педагогічного спілкування. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 219-223. ISSN 2219-5203

Гончарова, О. А. and Калужська, Л. О. (2013) Рефлексивний компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 7. pp. 118-123.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2019) Методика навчання англійської мови дітей з особливими освітніми потребами (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 63-65.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2016) Реформування системи методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (із досвіду проекту «шкільний вчитель нового покоління»). Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 22-25 черв. 2016 р.. pp. 32-34.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2014) Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 5 (77). pp. 71-75.

Гончарова, О. А. and Коноваленко, Т. В. (2015) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3 (81). pp. 69-72.

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Здоровязбережувальні технології як чинник збереження здоров’я дітей та учнівської молоді. Other. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків.

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. and Таган, Л. (2018) Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного закладу з сім’єю. Молодь і ринок (3). pp. 27-30.

Д

Дубяга, Світлана and Довга, Світлана (2015) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання педтехнологій. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 95-99. ISSN 2219-5203

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Упровадження ідей морального виховання особистості в підготовку майбутнього вчителя початкових класів. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 89-90. ISSN 978-617-696-440-7

Дубяга, С. М. and Кучина, К. О. (2016) Формування соціальної активності майбутніх учителів засобами соціальних проектів. Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 177-180.

Дорожко, Галина (2017) Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (31). pp. 308-310.

Дубяга, С. М. (2015) Педагогічні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навч. закладів напряму підготовки "Початкова освіта". Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-01-1

Дубяга, С. М. (2017) Екскурсія в природу як форма організації навчального процесу з природознавства у початковій школі. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 19-22.

Дубяга, С. М. (2017) Роль фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 102-105.

Дубяга, С. М. (2015) Нові підходи до роботи над фразеологічним матеріалом у початковій школі. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки (13). pp. 45-51. ISSN 2524-2660

Дубяга, С. М. (2017) Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 52-59. ISSN 2219-5203

Дубяга, С. М. and Дубяга, В. І. (2018) Використання ІКТ у навчанні дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 107-109.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2009) Етимологічна робота як важливий засіб формування інтересу до мови в початкових класах. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (ХLV). pp. 198-203.

Дубяга, Світлана Миколаївна (2008) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти". Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Ж

Журавльова, Лариса and Сергєєва, Людмила (2015) Формування самостійності молодших школярів в умовах початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 121-125. ISSN 2219-5203

Житнік, Т. С. (2018) Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

К

Кунінець, Олеся (2014) Діагностика глухих дітей молодшого шкільного віку залежно від діапазону сприйманих частот за медико-педагогічною класифікацією Л.В. Неймана. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). pp. 277-281. ISSN 2219-5203

Кулебяшкіна, А. С. and Конюхов, С. Л. (2016) Особливості викладання курсу "Сходинки до інформатики" у початковій школі. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 137-141. ISSN 978-617-7346-32-5

Кучінова, Т. А. and Конюхов, С. Л. (2016) Використання програм-тренажерів для навчання математики в початковій школі. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 148-152. ISSN 978-617-7346-32-5

Кучина, К. О. (2015) Моральне виховання молодших школярів в сучасних вітчизняних освітніх концепціях та програмах. Молодь і ринок (11). pp. 92-96. ISSN 2308-4634

Кучина, К. О. (2016) Підготовка майбутніх вчителів до виховання громадянськості як фундаментальної моральної якості молодших школярів. "Педагогічні науки" збірник наукових праць Херсонського державного університету , 3 (LXIX). pp. 111-115. ISSN 2413-1865

Кучина, К. О. and Кубрак, А. А. (2016) Волонтерство як діяльність молоді. Роль освіти у формування життєвих цінностей молоді: зб. пр. Регіональної наук.-практ. конф. студ. і молод. учених. pp. 142-144. ISSN 978-617-7346-15-8

Казьміна, Н. О. and Дем'яненко, Т. А. (2018) Formation of cultural self-consciousness of the future elementry school teachers. ELT in Ukraine: New ways to success. pp. 61-62.

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. (2019) The importance of reflective learning in teaching foreign language. Thinking globally - teaching locally: book of papers of the 2019 National TESOL-Ukraine convention. pp. 53-55.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2018) Формування життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови на заняттях з методики. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету): Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 134-137.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Тенденції розвитку методики навчання англійської мови в Україні. Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування: матеріали дискусійного форуму. pp. 139-141.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2016) Інноваційна спрямованість практичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови. Мова. Свідомість. Концент (6). pp. 247-250.

Кравченко, Г. Є. (2018) Мотиваційний компонент розвитку творчої пізнавальної активності молодших школярів. Становлення і розвиток педагогіки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 188. pp. 14-16.

Л

Люріна, Т.І. (2012) Системний підхід до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 162-169. ISSN 2219-5203

Ляпунова, В. А. and Волкова, В. А. (2018) Стан сформованості емпатії у дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (58-59). pp. 142-148.

Ляпунова, В. А. and Волкова, В. А. (2018) Психолого-педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 3 (82). pp. 102-113.

М

Мелаш, Валентина and Ковальчук, Крістіна (2013) Теоретико-методичні засади формування екологічної компетентності молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 118-121. ISSN 2219-5203

Мелаш, Валентина and Приступа, Людмила (2013) «Екологічна казка» як засіб формування екоетичних понять у молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 122-125. ISSN 2219-5203

Мунасипова-Мотяш, Ірина (2013) Особливості екологічної свідомості молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 126-129. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. and Котляр, А. С. (2016) Формування культури поведінки в дошкільників в умовах роботи з різновіковими групами як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 48 (101). pp. 176-181. ISSN 1992-5786

Мелаш, В. Д. (2017) Випереджаюча екологічна освіта для сталого розвитку суспільства: теорія та практика. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 1 (56). pp. 225-229. ISSN 2518-7813

Н

Наливайко, Іван (2014) Театр у початковій школі: історія розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 65-69. ISSN 2219-5203

О

Осадча, Катерина (2017) Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи. Молодь і ринок, 5 (148). pp. 63-69. ISSN 2308-4634

С

Сердюкова, Н.С and Стручаева, Т.М. and Шиянова, И.В. (2012) Опыт создания здоровьесберегающего образовательного пространства в условиях городской начальной школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 218-225. ISSN 2219-5203

Саєнко, Ю. О. (2018) Впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів. Молодий вчений (2 (54)). pp. 640-645. ISSN 2304-5809

Саєнко, Ю. О. (2015) Сучасний підхід до формування екологічного мислення майбутніх вчителів початкових класів. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору (63). pp. 478-488. ISSN 2308-5126

Саєнко, Ю. О. (2018) Впровадження технології розвитку критичного мислення на уроках у початковій школі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. (60). pp. 106-109.

Саєнко, Ю. О. (2017) Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання екскурсій як складової частини формування екологічного мислення учнів. Scientific Journal Virtus (15). pp. 144-147. ISSN 2410-4388

Т

Теличко, Н. А. (2012) Актуальність формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" (25). pp. 202-205.

Ф

Фунтикова, Ольга (2014) Еталонні системи сенсорного виховання учнів початкової школи: теоретичний аспект історії педагогіки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (13). pp. 116-120. ISSN 2219-5203

Федоренко, Дарія (2013) Аналіз сучасних наукових джерел щодо проблеми виховання екологічної культури старшокласників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 257-262. ISSN 2219-5203

Фефілова, Тетяна and Шишкіна, Юлія (2013) Навчальний потенціал уроків математики для екологічного виховання молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 134-137. ISSN 2219-5203

Фролова, Н. and Конюхов, С. Л. (2016) Формування правописної компетенції у початковій школі з використанням інноваційних технологій. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 312-315. ISSN 978-617-7346-32-5

Фефілова, Т. В. (2014) Нові інформаційні технології навчання в роботі вчителів початкової ланки. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (10). pp. 138-143. ISSN 2307-4914

Фефілова, Т. В. (2017) Різні способи моделювання сюжетних задач та складання короткого запису до них у початковій школі. Початкова школа (1). pp. 16-19. ISSN 0131-5358

Фефілова, Т. В. and Андраш, К. С. (2015) Використання способу математичного моделювання в початковому курсі математики під час розв’язування задач. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (8). pp. 94-103. ISSN 2312-5993

Фефілова, Т. В. and Саєнко, Ю. О. (2018) Використання прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початковій школі. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (81). pp. 234-239. ISSN 2413-1865

Фефілова, Т. В. and Саєнко, Ю. О. (2015) Методика роботи майбутніх учителів початкових класів з батьками. Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. (1). pp. 273-278.

Ч

Чорна, Вікторія and Струкова, Світлана (2015) Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до сенсорного виховання молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 149-154. ISSN 2219-5203

Чорна, В.В. (2012) Методичний ресурс для розвитку чуттєвої сфери молодших школярів на етапі якісних змін у розумінні ідей сенсорного виховання (1943-1984 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 177-181. ISSN 2219-5203

Чемерис, Г. Ю. (2016) Проблема розробки інтерактивної дитячої книжки-іграшки для формування пізнавальної та комунікативної активності дитини. Педагогика. Современные фундаментальные и прикладные исследования: материалы науч. конф. 30.07.2016 - 31.07.2016. pp. 72-78.

Чорна, В. В. and Оліщук, Т. (2018) The creative development softwear of visual art at primary education: theoretical aspect. Молодь і ринок (5). pp. 72-76. ISSN 2308-4634

Чорна, В. В. and Струкова, Світлана (2016) Роль уроків трудового навчання в становленні гармонійної культури особистості молодшого школяра. Молодь і ринок (9). pp. 92-94. ISSN 2308-4634

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2018) Тьютор особистісного розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філософія" (39). pp. 142-150.

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2016) Особливості сенсорного виховання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах сучасної інклюзивної освіти. Вісник науково-дослідної лабораторії інклюзивної освіти (2). pp. 82-84.

Ш

Шевченко, Юлія and Земляченко, Катерина (2015) Естетичне виховання як важливий складник становлення особистості в молодшому шкільному віці. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 93-97. ISSN 2219-5203

Шевченко, Ю. М. (2018) Педагогічна деонтологія. для студ. спеціальності «Початкова освіта» . Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь. ISBN 978-617-7218-58-5

Шевченко, Ю. М. (2018) Діяльнісний підхід як методологічне джерело у вдосконаленні готовності майбутніх учителів до духовно-морального розвитку молодшого школяра. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. pp. 244-257.

Шевченко, Ю. М. (2018) Особливості духовно-морального розвитку молодших школярів в сучасних умовах. Інноваційна педагогіка, 174. pp. 169-173. ISSN 2663-6085

Шевченко, Ю. М. (2018) Особливості крос-культурного простору як культурологічного феномену. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 182. pp. 25-31. ISSN 2415-7872

Шевченко, Ю. М. (2019) Системний підхід в удосконаленні готовності майбутніх учителів до духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 228. pp. 204-208. ISSN 2311-5491

Шевченко, Ю. М. (2019) Наукові підходи в удосконаленні готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 294. pp. 268-273. ISSN 2518-7813

Шевченко, Ю. М. (2018) Аналіз концепту поняття «готовність» у словниковій літературі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 176. pp. 154-161. ISSN 2308-4863

Шевченко, Ю. М. (2019) Структурні компоненти готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1). pp. 127-139. ISSN 2312-5993

Шевченко, Ю. М. (2018) Професійна готовність майбутніх педагогів у сучасній науковій літературі. Молодь і ринок. pp. 88-93. ISSN 2308-4634

Шевченко, Ю. М. (2018) Сучасний стан готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. World science (4(32)). pp. 11-19. ISSN 2413-1032

Шевченко, Ю. М. (2019) Принципи та методи духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Znanstvena misel journal (30). pp. 43-47. ISSN 3124-1123

Шевченко, Ю. М. (2018) Сутність і структура готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (21)). pp. 92-97. ISSN ISSN 2219-5203

Шевченко, Ю. М. (2017) Духовна спрямованість полікультурної компетентності як складовий компонент професійної освіти майбутнього вчителя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (19)). pp. 93-99. ISSN 2219-5203

Шевченко, Ю. М. (2009) Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.08 "Дошкільна педагогіка". Masters thesis, Інститут проблем виховання академії педагогічних наук України.

Шевченко, Ю. М. (2019) Digital economy and digital society. 2.16. Філософсько-педагогічній аналіз формування і розвитку культурних цінностей в інформаційному суспільстві. Documentation. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Шевченко, Юлія (2018) Психолого-педагогічні умови готовності студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр. (18). pp. 343-354. ISSN 2307-4914

This list was generated on Fri Aug 16 19:57:51 2019 EEST.