МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "B Філософія. Психологія. Релігія > B Філософія (Загальне)"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: B | C | K | M | O | S | V | Š | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Число елементів на цьому рівні: 262.

B

Bilohur, Vlada (2018) Forming the concept of the sports culture of the person in the conditions of globalization: domestic and foreign experience. Гуманітарний вісник ЗДІА (72). с. 13-22. ISSN 2072-7941

Bilohur, Vlada (2018) Modern management: logistics and education. 2.3. Optimization of human sport potential as the condition of forming the sports paradigm of the society in the conditions of globalization. Інший. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.

C

Cелезнёв, Игорь (2013) Жизненные планы будущих студентов: европейское измерение и отечественные реалии. Versus (1). с. 62-68. ISSN 2310-4562

K

Kyrychenko, Mykola (2018) Modern management: logistics and education.1.4. Informational and innovation culture: new construct Industry 4.0. Інший. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.

M

Melnyk, Victoria (2018) Modern management: logistics and education. 2.6. Formation of the information culture of the person in Ukraine as one of the directions of education management. Інший. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.

Molodychenko, V. та Oleksenko, R. та Taranenko, G. (2016) Spiritual and moral development of the personality in modern educational space. In: International scientific-practical conference Theory and practice: problems and prospects, 20-22, Литва.

Molodychenko, V. V. та Oleksenko, R. I. та Troitska, T. S. та Fedorova, O. V. та Taranenko, G. G. (2016) Axiological survey of the modern cultural-educational practices of personality. Інший. Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University Press, Melitopol.

Molodychenko, Valentin та Molodychenko, Nataliia та Kirsanova, Svitlana (2018) Modern management: logistics and education. 2.1. The role of educational policy in Ukrainian society transformation during an epoch of globalization changes. Інший. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.

O

Oleksenko, R. I. та Sytnyk, O. M. та Denisov, I. G. (2018) Teacher’s imageas a basis of increasing competitiveness of higher education: a paradigm of modern educational process. Гуманітарний вісник ЗДІА (72). с. 164-172. ISSN 2072-7941

S

Sytnyk, Оleksandr (2018) Myth as non-influence of the socium. In: Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampolė.

V

Voronkova, Valentyna та Nikitenko, Vitalina та Oleksenko, Roman (2018) Modern management: logistics and education. 1.2. Methodology and organization of scientific researches in the field of social-humanitarian sciences. Інший. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.

Š

Šidlauskienė, Danguolė та Petrošienė, Birutė та Gabrevičienė, Aušra (2017) The importance of financial statement results for business management solutions. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 172-178. ISSN 2072-7941

А

Ажажа, Марина та Луай, Муц (2018) Условия достижения конкурентоспособности предприятия в условиях четвертой промышленной революции. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Аксьонова, В. І. (2017) Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 11-16. ISSN 2072-7941

Александров, Д. (2015) Зміна імперативів інституту освіти та їх демаркація. In: Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine: Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole, с. 157-163. ISBN 978-83-62683-64-0

Александров, Д. В. (2015) Зсув імперативів інституту освіти під час розбудови інформаційного суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умовглобалізації» (19-20 листопада 2015 р.). с. 23-25.

Александров, Денис (2014) Проблема гармонізації системи освітянських вимог і професійних запитів студентства за умов трансформації інституту освіти. Versus (3). с. 83-87. ISSN 2310-4562

Александров, Денис (2013) Структура соціально-культурних орієнтацій суб'єктів освітнього простору під впливом трансформації інституту освіти. Versus (2). с. 62-67. ISSN 2310-4562

Александров, Денис (2016) Енактивізм як конструктивістська основа дидактики сучасної вищої школи. Versus (8). с. 45-49. ISSN 2310-4562

Александров, Денис (2017) Комунікативна дидактика в діалогічній царині філософії освіти: сучасний погляд. Versus, 2 (10). с. 24-29. ISSN 2310-4562

Александров, Денис та Солоненко, Анатолій (2014) Професійні експектації студентства в умовах освітньої реформи: методологічний аспект. Versus (4). с. 45-49. ISSN 2310-4562

Андрюкайтене, Р. та Воронкова, В. та Кивлюк, О. та Никитенко, В. (2017) Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 17-25. ISSN 2072-7941

Андрюкайтене, Р. та Олексенко, Р. (2018) Культурне планування «міської екзистенції» як способу самопізнання міських громад та формування їх іміджу. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Андрюкайтене, Регина та Воронкова, Валентина та Кивлюк, Ольга та Никитенко, Виталина та Рыжова, Ирина (2018) Smart-философия как теоретическая и практическая основа реализации задач четвертой промышленной революции (industry.4). In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Андрюкайтене, Регіна та Олексенко, Роман (2018) До формування світоглядних орієнтирів сучасної людини. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Андрющенко, А. (2018) Філософсько-антропологічні виміри ментального простору поліетнічого міста. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Аносов , І. П. (2016) Образ людини у філософсько-антропологічних концепціях ХХ століття. Versus, 1 (7). с. 6-10. ISSN 2310-4562

Афанасьева, Людмила та Олексенко, Роман (2018) Интеркультурность как успешная модель развития поликультурного городского сообщества. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. с. 6-13. ISSN 2345-007X

Афанасьєва, Л. (2018) Національно-культурні спільноти Мелітополя як медіатори інтеркультурної взаємодії та діалогу. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. (2016) Програма «Intercultural cities» як стратегічна модель розвитку українських поліетнічних міст. In: Міжнародна наукова конференція "Гендер і євроінтеграційні прагнення України", 18, Дніпропетровськ.

Афанасьєва, Л. В. та Олексенко, Р. І. (2018) Принцип полікультурності як основа цивілізаційного розвитку сучасного суспільства. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» (22). с. 3-6. ISSN 2410-3071

Афанасьєва, Л. В. та Олексенко, Р. І. (2018) Туризм як чинник розвитку міжкультурної комунікації народів. Scientific Journal Virtus (23). с. 10-14. ISSN 2410-4388

Афанасьєва, Людмила (2014) Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору. Versus (3). с. 34-40. ISSN 2310-4562

Афанасьєва, Людмила (2018) Філософування як смислотворення особистості. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Афанасьєва, Людмила (2018) Міжкультурна компетентність в контексті сучасних соціальних комунікації студентства. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Афанасьєва, Людмила та Олексенко, Роман (2018) Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). с. 40-47. ISSN 2307-1664

Афанасьєва, Л. В. та Музя, Є. М. та Колева, К. та Олексенко, Р. І. (2017) Міжкультурний діалог в контексті єднання України. Українознавчий альманах (21). с. 15-20. ISSN 2520-2626

Б

Балаєва, Аліса (2018) Актуальність проблеми ідентичності в добу глобалізації. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Банах, Виктор та Банах, Людмила (2018) Решение проблем инновационного прорыва общества как основа развития высоких технологий. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Баюжева, Анна (2016) Идентичность в ценностной иерархии современности. Versus (8). с. 50-56. ISSN 2310-4562

Билогур, Влада (2018) Спортивный менеджмент как основа формирования спортивной культуры в условиях глобализации. In: Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampolė.

Билогур, Влада (2018) Развитие спортивной культуры как духовного и физического совершенствования человека в условиях глобализации. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. с. 27-35. ISSN 2345-007X

Боднар, Ксенія (2016) Філософське осмислення свободи в демократичному суспільстві. Versus (8). с. 9-13. ISSN 2310-4562

Бойко, Елена (2018) Трансформация государственного управления в условиях четвертой промышленной революции. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Бойко, Микола (2014) Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті. Versus (4). с. 99-104. ISSN 2310-4562

Бондаренко, Аліна (2015) Роль соціокультурних чинників у становленні особистості підприємця. In: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді», 30, Мелітополь.

Бортникова, Анастасія (2014) Культурний простір буття genius loci (на прикладі топосів Дому й родинного Вогнища). Versus (4). с. 123-129. ISSN 2310-4562

Будько, Марина (2014) Біблійний досвід знечуження Чужого в контексті ксенологічних шукань сьогодення. Versus (4). с. 78-84. ISSN 2310-4562

Будько, Марина та Троїцька, Олена (2014) Виховання людини культури: культурологічні інтенції нової освіт-ньої методології. Versus (3). с. 41-47. ISSN 2310-4562

Букрєєва, Ірина (2013) Громадянська активність студентської молоді як сфера прояву людиномірності. Versus (1). с. 69-73. ISSN 2310-4562

Білогур, В. (2018) До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі фізичної культури і спорту. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», 29-30, Полтава.

Білогур, В. (2018) Роль спорту у формуванні національної ідентичності. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Білогур, В. Є. (2017) Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 26-34. ISSN 2072-7941

Білогур, Влада (2014) Сучасна людина як «рефлексивна монада». Versus (4). с. 67-72. ISSN 2310-4562

Білогур, Влада (2013) Спорт як соціально-ціннісна й тілесно-духовна система. Versus (2). с. 68-73. ISSN 2310-4562

Білогур, Влада (2018) Розвиток спортивної науки в умовах змін спортивних цінностей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Білогур, Влада (2016) Спорт як чинник виховання патріотизму. In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір", 3-4, Мелітополь.

Білогур, Влада (2018) Спортивний менеджмент як управління спортивними процесами в контексті викликів глобального розвитку цивілізації та інформаційного суспільства. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Білогур, Влада (2018) Cамоактуалізація особистості у спорті як підґрунтя формування "буттєвих цінностей" і "мета-цінностей" та основа комунікативно-інформаційного обміну. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

В

Вишневська, Л. (2018) Міжкультурна комунікація підлітків в контексті полікультурного освітнього середовища: до постановки проблеми. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Власова, Ольга та Масур, Ганна (2013) Сім’я як проблема гендерної політики України. Versus (2). с. 74-77. ISSN 2310-4562

Власова, Татьяна (2013) Текст как культура в постмодерне: взаимодействие нарративов и дискурсов. Versus (2). с. 35-39. ISSN 2310-4562

Власова, Татьяна (2016) Концепты и идеология в трансформациях дискурсов и наративов постмодернизма. Versus (8). с. 14-18. ISSN 2310-4562

Власова, Тетяна (2015) Материнство й матерналізм у гендерних режимах неолібералізму й дискурсах постмодерну. Versus, 1 (5). с. 78-82. ISSN 2310-4562

Волков, А. Г. та Пешев, О. О. та Семикин, М. А. (2016) Аналитическая философия образования Ричарда Стенли Питерса. Інший. Издательско-полиграфический центр «Люкс», Мелитополь.

Волков, О. Г. (2010) Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу. Інший. ТОВ «Видавничий будинок ММД», Мелітополь.

Волков, О. Г. (2018) Телеологія педагогічного дискурсу: ейдос Платона й ентелехія Аристотеля. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» (22). с. 31-34. ISSN 2410-3071

Волков, О. Г. (2018) Телеологія педагогічного дискурсу: ейдос Платона й ентелехія Аристотеля. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» (22). с. 31-34. ISSN 2410-3071

Волков, О. Г. (2017) Людина у світі абсолютних і відносних цінностей, або нігілізму і цинізму. Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини, 2 (38). с. 40-48. ISSN 2413-2292

Волков, О. Г. та Землянський, А. М. (2014) Історія філософії: практикум. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Волков, О. Г. та Землянський, А. М. та Олексенко, Р. І. та Рябенко, Є. М. (2017) Філософія: навчальний посібник-практикум. МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-72-1

Волков, Олександр (2014) Екзистенціальна діалектика педагогічного дискурсу: трансмісія станів існування. Versus (4). с. 33-38. ISSN 2310-4562

Волков, Олександр (2014) Моральна ініціація і трансмісія в педагогічному дискурсі. Versus (3). с. 75-82. ISSN 2310-4562

Волков, Олександр (2017) До обгрунтування онтології виховання. Versus, 2 (10). с. 17-23. ISSN 2310-4562

Волков, Олександр та Волкова, Віра (2013) Топологія та екзистенціологія педагогічного дискурсу. Versus (1). с. 17-23. ISSN 2310-4562

Воробйова, Любов (2014) Світоглядна основа освіти: філософський пошук універсальності. Versus (3). с. 53-58. ISSN 2310-4562

Воробйова, Любов (2013) Суб’єкт-об’єктна парадигма у філософії освіти: потенціал і межі застосування. Versus (2). с. 40-45. ISSN 2310-4562

Воронкова, В. (2016) Формування образу «Я» та вибір людиною самої себе в умовах плинності людського буття як проблема філософської рефлексії. In: Міжнародна науково-практична конференція «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір», 3-4, Мелітополь.

Воронкова, В. Г. (2018) Розвиток інформаційного суспільства в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення. In: VIІ Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства", 21-22, Одеса.

Воронкова, В. Г. та Кивлюк, О. П. та Нікітенко, В. О. (2018) «STEM-ОСВІТА» в контексті становлення і розвитку смарт- суспільства: соціально-філософський дискурс. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Воронкова, Валентина (2018) Рефлексія як складний соціальний, культурний і мисленнєво-діяльнісний процес осягнення та перетворення дійсності. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Воронкова, Валентина та Олексенко, Роман (2018) Развитие креативного предпринимательства Украины в условиях информационного общества. In: Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampolė.

Воронкова, Валентина та Олексенко, Роман (2018) Формирование человеческого потенциала как фактор развития креативного предпринимательства в условиях информационного общества. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Воронкова, Валентина та Пунченко, Наталия (2018) Становление и развитие информационного общества в Украине как нового этапа развития человеческой цивилизаци. In: Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampolė.

Воронкова, Валентина та Пунченко, Наталия (2018) Решение проблем информационного общества в контексте развития цифровой экономики. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Г

Глебова, Наталя (2013) Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст. Versus (1). с. 78-82. ISSN 2310-4562

Глинська, Л. (2018) Етномовна ситуація в поліетнічному регіоні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Гогоцкий, С. С. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2015) Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий. Сочинения: в 6 т. Т.2. Философский лексикон. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б. Хмельницкого, Мелитополь.

Голозубов, Олександр (2014) Діалог у проблемному полі християнської етики (розвиваючи бахтінські концепти). Versus (4). с. 73-77. ISSN 2310-4562

Гопка, Оксана (2013) Універсальність музичного мистецтва у формуванні естетичних і світоглядних цінностей. Versus (1). с. 54-57. ISSN 2310-4562

Гордієнко, Сергій та Соснін, Олександр (2018) Інформація – інновації – інтелектуальна власність та їх захист в Україні: теоретико-прикладні проблеми. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Горячева, Юлія (2018) Роль та значення сільського зеленого туризму в процесі модернізації соціокультурного простору Херсонщини. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Готько, Наталя (2016) Мова в мережі інформаційно-комунікативного простору суспільства. Versus (8). с. 94-98. ISSN 2310-4562

Грабовська, Ірина (2015) Філософський аналіз світоглядного наповнення української революції гідності. Versus, 1 (5). с. 106-110. ISSN 2310-4562

Грабовська, Ірина та Щербак, Надія (2016) Сучасний кремлівський імперський месіанізм – загроза національно-державницькій ідентифікації громадян України. Versus (8). с. 57-60. ISSN 2310-4562

Грот, Н. Я. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2013) Грот Н. Я. Сочинения: в 4 т. Т.1. Джордано Бруно и пантеизм. О душе в связи с современными учениями о силе. Значение чувства в познании и деятельности человека. Основные моменты в развитии новой философии. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом Мелитопольской городской типографии, Мелитополь.

Гуров, Сергій (2015) Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей (XVIII – початок XXI ст.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). с. 9-14. ISSN 2219-5203

Гусев, Леонид (2013) Роль педагогической интеллигенции в наполнении образования и воспитания студентов человекомерностью. Versus (1). с. 30-34. ISSN 2310-4562

Д

Де Роберти, Е. В. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2014) Евгений де Роберти. Сочинения: в 4 т. Т. 1. Социология. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Додонова, Віра (2014) Методологічні настанови постмодернізму: від поетичного мислення до поетичної раціональності. Versus (4). с. 55-61. ISSN 2310-4562

Дольская, О. (2018) Когнитивно-педагогические концепциии таксономия Б. Блума в методологии создания дистанционных курсов. In: Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampole.

Дольская, Ольга (2018) Таксономия Б. Блума как новый спектр возможностей овладения компетенциями и необходимая составляющая новой парадигмы создания дистанционных курсов. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Дольська, Ольга (2015) Домінанти третьої інтелектуальної революції та завдання сучасної освіти. Versus, 1 (5). с. 37-43. ISSN 2310-4562

Дольська, Ольга (2014) Поняття «система» й аспекти її вивчення у філософії та науці. Versus (4). с. 90-98. ISSN 2310-4562

Дольська, Ольга (2013) Формирование нового дискурса техники в условиях перехода от техногенной цивилизации к антропогенной. Versus (2). с. 18-22. ISSN 2310-4562

Дольська, Ольга (2018) Інтелектуальне-когнітивні технології (технології мислення): до нової опції наукового аналізу. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Дуднікова, І. І. (2017) Глобальні мегатренди екологічних змін в умовах сучасних викликів цивілізації. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 35-45. ISSN 2072-7941

Дяченко-Богун, Марина (2015) Глобальні тенденції розвитку суспільства як чинник формування змісту здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). с. 15-19. ISSN 2219-5203

Е

Евдокимова, Світлана (2018) Розвиток етнотуризму в інтеркультурних містах на прикладі міста Мелітополь. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Ель Гуессаб, Карім (2015) Трансформація арабського світу: соціально-філософський аналіз. Versus, 1 (5). с. 94-98. ISSN 2310-4562

Елькін, Марк (2016) Основні зміни в освіті XXI століття(цивілізаційний аспект). Versus (8). с. 61-65. ISSN 2310-4562

Ж

Жарков, В. (2018) Інтеркультурне місто як точка відліку культурного бутя. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

З

Заєць, Н. та Ткач, Ю. (2018) Міжкультурна комунікація в системі формування особистості учнів початкової школи. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Землянський, Анатолій (2014) Історична свідомість як детермінанта гармонізації розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві. Versus (4). с. 39-44. ISSN 2310-4562

Землянський, Анатолій (2018) Дискурс історії: досвід феноменології. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

К

Карпов, В. Н. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2013) Карпов В. Н. Сочинения: в 3 т. Т.1.Введение в философию. Философский рационализм новейшего времени. 0 самопознании. Жизнь Платона. О сочинениях Платона. Вступительная лекция в психологию. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом Мелитопольской городской типографии, Мелитополь.

Катаєв, Станіслав (2015) Соціологія філософії у творчості Є. В. де Роберті. Versus, 1 (5). с. 73-77. ISSN 2310-4562

Кивлюк, Ольга (2018) Соціокультурний вимір сучасної науки в умовах цифрового суспільства. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Кириченко, М. О. (2017) Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку. Інший. Вид-во ПП «Технологічний Центр», Харків.

Колесник, В’ячеслав (2018) Існування у площині духовного розвитку особистості. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Кононець, М. О. (2017) Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 158-163. ISSN 2072-7941

Костюк, Наталя (2013) Проблема фемининного и маскулинного в концепциях философов античности. Versus (2). с. 29-34. ISSN 2310-4562

Кочубей, Тетяна (2014) Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (12). с. 34-38. ISSN 2219-5203

Кошелев, Александр (2013) Экологическая культура в контексте биосоциальной эволюции человека: биосоциокультурные ограничения и запреты. Versus (2). с. 50-55. ISSN 2310-4562

Кравченко, А. А. (2017) Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 52-57. ISSN 2072-7941

Кравченко, Дмитро (2015) Національна ідентичність українців: соціокультурний вимір. Versus, 1 (5). с. 99-105. ISSN 2310-4562

Кравченко, Оксана (2013) Культурна спадщина як предмет дискусій серед діячів пролеткульту (20-ті рр. ХХ ст.). Versus (1). с. 49-53. ISSN 2310-4562

Кравченко, П. А. (2017) Філософський практикум пошуків та розв’язання світоглядних проблем (рецензія на навчальний посібник-практикум "Філософія": Волков О. Г., Землянський А. М., Олексенко Р. І., Рябенко Є. М. Філософські обрії (37). с. 181-183. ISSN 2075-1443

Кравченко, Юлія (2015) Філософсько-педагогічна діяльність Івана Скворцова в соціокультурному житті Києва першої половини XIX століття. Versus, 1 (5). с. 32-36. ISSN 2310-4562

Кудрявцев, П. П. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2012) Кудрявцев П. П. Сочинения: в 2 т. Т.1. Абсолютизм или релятивизм? (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

Купцова, Тетяна (2013) Філософський аспект гендерного критичного літературного проекту. Versus (2). с. 78-82. ISSN 2310-4562

Кірсанова, С. (2018) Особливості формування міжособистісних взаємин студентської молоді в умовах полікультурного середовища педагогічного університету. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Л

Лапій, Христина (2013) Гендерна педагогіка у формуванні мистецтва жити в культурно – освітньому просторі. Versus (2). с. 87-90. ISSN 2310-4562

Левкулич, Василь (2016) Образ людини як детермінанта дискурсу справедливості. Versus (8). с. 19-23. ISSN 2310-4562

Лесевич, В. В. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2013) Лесевич В. В. Сочинения: в 4 т. Т. 1. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

Лимонченко, Вера (2015) Апофатизм как логическая процедура и как экзистенциальное обращение. Versus, 1 (5). с. 67-72. ISSN 2310-4562

Линицкий, П. И. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2012) Линицкий П. И. Сочинения: в 5 т. Т. 1.: Основные вопросы философии. Об умозрении и отношении умозрительного познания к опыту. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

Литвина, Юлія (2014) Сталість у контексті людиномірності. Versus (3). с. 15-18. ISSN 2310-4562

Личковська, Ірина (2018) Методичний аспект вивчення ліро-епічних творів Івана Франка. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. с. 97-99.

Лобнер, Надя (2014) Структури дискримінації в доступності освіти для молоді – міжнародні перспективи. Versus (3). с. 93-103. ISSN 2310-4562

Лобнер, Надя (2016) Опыт союза «Фурдо Зальцбург – центр коренных цыган Германии» в вопросах интеркультурной коммуникации. Versus (8). с. 82-93. ISSN 2310-4562

Луценко, В. (2018) Формування готовності майбутнього керівника дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльністі. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Лінькова, Тетяна (2018) Проблема «свій –чужий» у феноменологічному дискурсі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

М

Максименюк, Марина та Никитенко, Виталина (2018) Становление и развитие информационного общества в контексте нелинейной динамики современного мира. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Мартинюк, Анатолій (2013) Музична освіта як чинник людиномірних сенсів розвитку та соціальної значущості музичного мистецтва. Versus (1). с. 45-48. ISSN 2310-4562

Мартинюк, Тетяна та Долинна, Олена (2013) Загальнолюдські виміри й орієнтири розвитку музичної культури в контексті педагогічної практики. Versus (2). с. 46-49. ISSN 2310-4562

Матвієнко, Петро (2014) Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі. Versus (3). с. 70-74. ISSN 2310-4562

Матвієнко, Петро та Землянський, Анатолій (2013) Викладання філософії як основа гуманізації вищої освіти: міждисциплінарний синтез і спільність проблем. Versus (2). с. 56-61. ISSN 2310-4562

Матюшко, Богдан (2015) Микола Бердяєв та Петро Кудрявцев про абсолютність і відносність наукової істини. Versus, 1 (5). с. 61-66. ISSN 2310-4562

Мелаш, Валентина та Варениченко, Анастасія (2018) Ноосферний підхід у формуванні культурно-освітнього простору особистості майбутнього педагога. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Мельник, В. (2016) Культура как условие реализации многомерности человека в условиях углубления глобальных вызовов современности: антропологические аспекты. In: Міжнародна науково-практична конференція «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір», 3-4, Мелітополь.

Мельник, Виктория (2018) Формирование эффективной концепции системы подготовки профессиональных специалистов в условиях глобальной коммуникации. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. с. 102-109. ISSN 2345-007X

Мельник, Виктория (2018) Информационно-инновационный менеджмент как фактор развития информационной цивилизации и главный интеллектуальный ресурс. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Мельник, Виктория (2018) Стратегический менеджмент устойчивого развития организаций в условиях трансформации информационного общества в «smart-общество». In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Михайленко, Лілія (2018) Особливості аксіологічних настанов студентів економічного закладу вищої освіти. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Михневич, И. Г. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2014) Михневич И. Г. Сочинения. (Серия «Антология украинской мысли») . НПУ им. М. Драгоманова, Киев; МГПУ им. Б.Хмельницкого, Мелитополь.

Мовсесян, Людмила (2018) Концепт доля в історичній ретроспективі та у значенні для сучасного філософського дискурсу. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Молодиченко, В. В. (2018) Роль цінностей демократії в процесі розвитку українського суспільства. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Молодиченко, В. В. та Молодиченко, Н. А. (2018) Цінності як духовна складова самовизначення сучасної молоді. In: XXIII науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА, 23-26, Запоріжжя.

Молодиченко, Валентин та Афанасьєва, Людмила (2013) Аксіологічний вимір освіти: проблеми та потенційні можливості. Versus (2). с. 6-12. ISSN 2310-4562

Молодиченко, Валентин та Афанасьєва, Людмила (2016) Міжкультурна компетенція і компетентність у сучасній соціальній комунікації. Versus (8). с. 24-31. ISSN 2310-4562

Молодиченко, Валентин та Молодиченко, Наталія (2018) Европейські цінності в системі формування аксіологічного поля Українського суспільства. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Молодыченко, В. В. та Олексенко, Р. И. (2014) Информационное общество, как императив современности. Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук (4). с. 31-37. ISSN 2222-1484

Моргун, Олена (2016) Розвиток креативних здібностей творчих суб’єктів у процесі синергопереходу до ноосферного розуміння світу. Versus (8). с. 66-71. ISSN 2310-4562

Москальова, Людмила (2013) Вплив діалогу світоглядно-духовних ідентичностей на культурно-освітній простір особистості. Versus (2). с. 83-86. ISSN 2310-4562

О

Огородник, Іван (2014) Євгеній де Роберті та його пошуки в соціології. Versus (4). с. 130-131. ISSN 2310-4562

Олексенко, Карина (2018) Формирование профессиональных ІТ- компетентностей как основа формирования интеллектуального капитала нового промышленного уклада общества. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Олексенко, Каріна (2018) Місце філософії в контексті становлення творчої особистості. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Олексенко, Р. (2018) Актуальність з’ясування аксіологічних вимірів підприємництва у контексті філософії ринкових відносин. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», Полтава.

Олексенко, Р. (2015) Епоха глобалізації, її вплив на інформаційне суспільство. In: V Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні соціально-гуманітарні дискурси", 2015, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. та Бондаренко, А. (2016) Соціально-економічне визначення ринкової економіки. In: Міжнародна науково-практична конференція «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір», 3-4, Мелітополь.

Олексенко, Р. І. (2017) Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу. Інший. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Олексенко, Р. І. (2013) Глобальні проблеми філософії від Античності до сьогодення в дискурсі ринкових трансформацій. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: у 6-ти частинах. Ч. 2: матеріали Дніпропетровської сесії І І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. с. 148-150.

Олексенко, Р. І. (2015) Формування культури засобами масової інформації. In: XI International scientific and practical conference, "Fundamental and applied science".

Олексенко, Р. І. (2012) Педагогічні кадри для економічної освіти: навчання впродовж життя. Гілея: науковий вісник (65). с. 436-440. ISSN 2076-1554

Олексенко, Р. І. (2013) Становлення філософії ринкових відносин на території України в пострадянські часи. In: Materiály IX mezinárodní vedecko - praktická konference «Еfektivní nástroje moderních ved – 2013», 27.04.2013-05.05.2013, Praha.

Олексенко, Р. І. (2017) Дуальна система підготовки кваліфікованих кадрів як шлях реформування ВНЗ. In: ХІІІ международна научна практична конференция, «Динамика та на съвременната наука 2017», 15-22 юли 2017, София.

Олексенко, Р. І. (2016) Религиозная культура как часть духовности человек. In: 12-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», 15-22 март, 2016.

Олексенко, Р. І. (2013) Місце та роль релігії у житті суспільства. In: Науково-практичний семінар «Актуальні питання філології та філософії: наука і практика», 29, Шостка.

Олексенко, Р. І. (2017) Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 118-126. ISSN 2072-7941

Олексенко, Р. І. (2017) Становлення та розвиток "homo economicus" в умовах глобалізації та інформаційної революції. Гілея: науковий вісник (120). с. 159-162. ISSN 2076-1554

Олексенко, Р. І. та Бондаренко, А. (2014) Соціально-економічні аспекти культури бізнесу. In: Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 червня.

Олексенко, Р. І. та Пінігіна, Ю. Г. (2017) Міф та релігія як основа ціннісних орієнтирів пізнання світу в культурних практиках сучасної епохи. Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини, 2 (38). с. 100-106. ISSN 2413-2292

Олексенко, Р. И. (2013) Воспитание культуры личности как условие экономической социализации. In: IV Международная научно-практическая конференция "Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы", Ставрополь.

Олексенко, Р. И. (2017) Мудрость со школьной скамьи. In: Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija, 11-12, Kaunas.

Олексенко, Роман (2017) Людина в умовах інформаційного суспільства як об'єкт соціально-економічної рефлексії. In: Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», 23-24, Запоріжжя.

Олексенко, Роман (2018) Пошук себе в собі. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Олексенко, Роман (2018) Засоби комунікації як фактор розвитку інформаційного простору сучасного українського суспільства в контексті цивілізаційної динаміки. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Олексенко, Роман (2013) Раціоналістична філософія капіталізму М. Вебера і сучасність. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації (4). с. 131-135.

Олексенко, Роман та Бортников, Євгеній (2017) Маркери й чинники соціальної інтеграції: інструментальний потенціал туризму в соціально-філософському вимірі. Versus, 2 (10). с. 42-49. ISSN 2310-4562

Орлов, Сергій та Денисенко, Валерій (2018) Проблема раціоналізації потреб та інтересів. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). с. 322-327. ISSN 2307-1664

П

Петренко, Дмитрий (2014) Концептуализация виртуального в философии Жиля Делеза. Versus (4). с. 62-66. ISSN 2310-4562

Печеранський, Ігор (2016) Постіндустріальна кратологія Елвіна Тоффлера. Versus (8). с. 32-39. ISSN 2310-4562

Попович, Микола (2015) Здобуття легітимності новими формами культури: філософська рефлексія. Versus, 1 (5). с. 83-88. ISSN 2310-4562

Поправко, Ольга (2014) Людиномірність святкової картини світу як світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини. Versus (3). с. 48-52. ISSN 2310-4562

Поправко, Ольга (2018) Социально-культурный менеджмент праздников: современное состояние и перспективы развития. In: Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampolė.

Поправко, Ольга (2017) Формування особистості майбутнього вчителя в сфері дозвілля. Сучасна наука: тенденції та перспективи. с. 85-86.

Прокопенко, Владимир (2015) Философия в эпоху кризиса: греческий случай. Versus, 1 (5). с. 55-60. ISSN 2310-4562

Прокопенко, Володимир (2014) Платонівський міф про печеру й дискусії навколо нього. Versus (4). с. 28-32. ISSN 2310-4562

Прохорова, Лариса та Зав’ялова, Тетяна та Непша, Олександр (2018) Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Пунченко, Олег (2018) Формирование парадигмы стем-образования как интеллектуального мегатренда общества знаний. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Пєшев, Олег (2014) Історичний розвиток концепту «освіта». Versus (4). с. 116-122. ISSN 2310-4562

Пінігіна, Ю. (2018) Міф як першоджерело формування релігійних таємних союзів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», 29-30, Полтава.

Р

Резанова, Наталия (2018) Инновация как фактор социального развития в условиях информационного общества. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Рижова, Ірина (2018) Дизайн як цінність інформаційного суспільства. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Рогожинська, Альона (2014) Феномен секуляризації в концепції Ч. Тейлора. Versus (4). с. 110-115. ISSN 2310-4562

Русин, Мирослав (2014) Наука про християнські чесноти Івана Скворцова. Versus (4). с. 132-133. ISSN 2310-4562

Рябенко, Євген (2013) Ретроспективний аналіз розвитку соціальної держави засобами освіти: теоретико-методологічний контекст. Versus (1). с. 11-16. ISSN 2310-4562

Рєзанова, Наталія (2018) Впровадження парадигми smart-освіти як детермінанти переходу до smart-суспільства. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

С

Самошкина, М. Г. та Лысенко, С. А. (2015) Экономическая составляющая подготовки специалистов в вузах физической культуры и спорта. In: Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації", 4-5, Дніпропетровськ.

Сегеда, Наталя (2013) Сутність і зміст гуманітарної експертизи професіогенезу викладача вищої школи. Versus (1). с. 6-10. ISSN 2310-4562

Семікін, М. (2018) Національна ідентичність як соціокультурна тенденція сучасного світу в умовах біфуркації та стохастичності. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Семікін, Михайло (2015) Онтологізація логіки в аналітичній філософії освіти Р. Пітерса. Versus, 1 (5). с. 50-54. ISSN 2310-4562

Семікін, Михайло (2014) Соціально-філософські аспекти людиномірної парадигми вітчизняної етнокультурної освіти. Versus (3). с. 64-69. ISSN 2310-4562

Сергиенко, Татьяна (2018) Формирование концепции эффективного лидерства и управления как стратегии развития организации в условиях четвертой промышленной революции. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Сергієнко, Тетяна та Лобань, Сергій (2018) Принципи Smart-освіти в суспільстві ХХІ столітті. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Ситник, О. (2018) Шляхи збереження нематеріальної культурної спадщини національних меншин північно-західного Приазов’я. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», 29-30, Полтава.

Ситник, Юлія (2018) Методологічний аспект дослідження трансформації мовно-національної ідентичності Українців Донеччини протягом ХХ – початку ХХІ ст. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Солодовнік, Лілія (2013) Інтеграційні константи взаємодії видів мистецтв в iсторiї музично-педагогічної думки. Versus (1). с. 92-96. ISSN 2310-4562

Ставицька, Катерина (2018) Філософський дискурс лірики Ліни Костенко: методичний аспект. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. с. 160-163.

Старовойт, Елена (2018) Формирование модели инновационного развития организации как условие процесса социальных изменений. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. с. 191-197. ISSN 2345-007X

Старовойт, Елена (2018) Инновационно-культурный менеджмент как условие повышения культуры и интеллектуального (креативного) потенциала организации. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Старовойт, О. В. (2017) Формування інноваційних засад концепції інформаційно - культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору. Гуманітарний вісник ЗДІА. с. 76-82. ISSN 2072-7941

Т

Талько, Тетяна (2016) Неорелігії в Україні та проблеми міжконфесійної комунікації в контексті освітньо-виховного процесу. Versus (8). с. 72-76. ISSN 2310-4562

Тараненко, Галина (2014) Аксіологія природи в українському кордоцентризмі: філософсько-освітні інтенції. Versus (4). с. 50-54. ISSN 2310-4562

Тараненко, Галина (2014) Аксіопсихологічні аспекти гармонізації відносин у системі «людина-природа». Versus (3). с. 10-14. ISSN 2310-4562

Тараненко, Галина та Куліда, Оксана (2018) Дискурсивна складова професійного саморозвитку майбутнього фахівця в умовах мінливості соціокультурного простору. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Тасевська, Д. та Землянський, А. (2016) Історична свідомість студентської молоді в умовах мінливості соціокультурного простору. In: Міжнародна науково-практична конференція «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір», 3-4, Мелітополь.

Товарниченко, В. А. (2017) Информационная война в глобальном мире - подмена критериев рациональности: философский анализ. Гуманітарний вісник ЗДІА (71). с. 90-96. ISSN 2072-7941

Тройно-Фунтусова, Надія (2014) Людина безсмертна vs людина воскресла: про свободу батьків і синів у проекті спільної справи М. Федорова. Versus (4). с. 105-109. ISSN 2310-4562

Троіцька, Тамара та Орлов, Андрій (2013) Філософські засади сучасних гуманітарних досліджень: досвід рефлексії. Versus (2). с. 13-17. ISSN 2310-4562

Троїцька, Олена (2014) Релігійна толерантність у контексті сучасних діалогічних викликів. Versus (4). с. 85-89. ISSN 2310-4562

Троїцька, Олена (2016) Діалогічна культура майбутніх учителів: спроба філософського підсилення. Versus (8). с. 77-81. ISSN 2310-4562

Тімченко, О. П. та Вімерт, І. І. та Яким, О. М. (2017) Моральні аспекти бізнесу. In: Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах", 2-3, Львів.

У

Уваркіна, Олена (2013) Пріоритет людини як характерна особливість української національної системи освіти: історико-філософський контекст. Versus (2). с. 23-28. ISSN 2310-4562

Ф

Фалько, Наталя (2013) Life strategy as a component in construction of the personality’s living space. Versus (1). с. 35-38. ISSN 2310-4562

Фесенко, Ю. В. (2017) Антропологічні засади культури в умовах реконфігурації глобального соціального простору. In: Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Міжвузівської наук. конф. молодих науковців, курсантів та студентів, 19, Черкаси.

Х

Хижна, Ольга (2013) Андрагогічний аспект розвитку художньої освіти в Україні. Versus (1). с. 39-44. ISSN 2310-4562

Хливнюк, Тетяна (2018) До проблеми формування теорії туризму як соціального феномену. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Хливнюк, Тетяна (2018) Туризм у контексті соціокультурних глобальних процесів. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Ц

Царькова, Ольга (2013) Психологічне здоров’я як фактор гармонійного розвитку особистості. Versus (1). с. 74-77. ISSN 2310-4562

Цинкобур, Людмила (2015) Особливості формування економічного мислення у сучасних умовах. In: ІІ студентська науково-практична Інтернет-конференція "Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти", 19, Вінниця.

Цихонь, Кшиштоф (2014) О необходимости привлечения античных понятий к исследованиям культуры и культурных практик. Versus (3). с. 88-92. ISSN 2310-4562

Цюрупа, Михайло (2014) Проблема культури миру в системі вищої освіти. Versus (3). с. 59-63. ISSN 2310-4562

Ч

Чернявская, Вероника (2018) Внедрение информационных технологий в образовательном процессе как основа формирования человека будущего. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Чигрін, Інна та Жарков, Віктор (2018) Філософія як основа світосприйняття. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Чорноморденко, Иван та Загрийчук, Иван (2014) Позанаукова раціональність і її місце в системі культури. Versus (3). с. 6-9. ISSN 2310-4562

Чумак, Тетяна (2018) Філософування як творче сприйняття світу. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Чумак, Тетяна (2018) Інтеркультурна компетентність українського суспільства як одна з умов розвитку демократії. In: XIV международна научна практична конференция "Найновите постижения на европейската наука - 2018", 15-22, София.

Ш

Шавкун, Ірина та Дибчинська, Яна (2015) Ціннісний менеджмент: сутність і перспективи. Versus, 1 (5). с. 111-116. ISSN 2310-4562

Шаров, С. В. (2006) Інформаційне суспільство: сучасний стан і перспективи розвитку. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (7). с. 125-127. ISSN 1818-9172

Шарова, Т. М. та Москальова, Л. (2018) Ретроспективний аналіз розвитку інформаційного суспільства. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (39). с. 31-35. ISSN 2524-0986

Шарова, Т. М. та Шаров, С. В. (2018) Громадянська компетентність як необхідна умова розвитку демократичного суспільства. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). с. 283-286.

Шевченко, Глеб (2018) Игровые технологии в современных психолого-педагогических технологиях обучения и их влияние на развитие личности. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Шевчук, Володимир та Шевчук, Ганна (2014) Світоглядне осягнення непроминущого дива: філософські розмисли над «Спогадами» Миколи Руденка. Versus (3). с. 25-33. ISSN 2310-4562

Шелестюк, Владислав (2018) Етнокультурні процеси в географічному вимірі Північного Приазов’я. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Шиндаулова, Раушан (2016) Ноогуманизм в «портрете» современной интеллектуальной элиты. Versus (8). с. 40-44. ISSN 2310-4562

Штанько, Валентина (2014) Людина в соціокультурному просторі сучасного суспільства. Versus (3). с. 19-24. ISSN 2310-4562

Щ

Щербакова, Ніна (2018) Філософський дискурс трансформації ціннісних орієнтацій сучасної молоді україни. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Щербакова , Ніна (2015) Ідеологічний супровід трансформацій ціннісних настанов молоді як детермінанта оптимізації розвитку її моралі: філософський аспект. Versus, 1 (5). с. 89-93. ISSN 2310-4562

Я

Яковенко, Ірина (2013) Діалогічність у патристиці як прототип виховання людини на християнсько-етичному ґрунті. Versus (2). с. 91-93. ISSN 2310-4562

Яланська, Світлана (2013) Психолого-дидактосервіс як умова розвитку особистості з природничонауковим мисленням. Versus (1). с. 24-29. ISSN 2310-4562

Цей список був створений у Wed Nov 14 16:08:44 2018 EET.