МДПУ репозиторій

Елементи, в которих рік: 2012

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: | D | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Число елементів: 107.

Мальцева, О.Г. (2012) Аксіологічний вимір вокально-хорової компетенції в підготовці бакалавра дошкільної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 191-198. ISSN 2219-5203

D

Demchenko, V. та Chernichko, J. та Zhmud, E. та Suchkov, S. (2012) Impact of climate changes on indicator specie and predicted socio-economical effects. Envirogrids (3). с. 8.

І

Іванова, В. М. (2012) Фактори самоочищення навколишнього середовища (на прикладі міста Мелітополя). Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 12-15.

А

Абдураман, А. Ш. та Іваненко, В. В. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2012) З досвіду організації позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). с. 7-9.

Аблаев, Э.А. (2012) Учитель в достижениях современной японской школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 198-207. ISSN 2219-5203

Албу, А. (2012) Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. In: Всеукраїнська студентська інтернет-конференція: Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності, 25, Чернівці.

Александрова, Г. І. та Александров, Д. В. та Непша, О. В. (2012) Виробнича практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». [Навчальний матеріал]

Александрова, Г.И. та Александров, Д.В. (2012) К вопросу о социальной политике в годы Великой Отечественной войны в контексте педагогической антропологии. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 55-61. ISSN 2219-5203

Аносов, І. П. та Елькін, М. В. (2012) Методологічні основи становлення нової парадигми освіти в україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 6-12. ISSN 2219-5203

Антонова, К.В. (2012) Роль комунікативної компетенції в процесі соціалізації іноземних студентів в полікультурному навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 269-276. ISSN 2219-5203

Антоновський, О.В. (2012) Створення активного освітнього середовища як антропологічного виміру сучасності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 358-365. ISSN 2219-5203

Б

Бабенко, А. Г. та Бондаревська, К. В. (2012) Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки (3). с. 208-214. ISSN 1993-6788

Бенькевич, Г.А. (2012) Еволюція антропоцентричних поглядів в історії людства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 365-372. ISSN 2219-5203

Берестецька, Н.В. (2012) Глобалізаційні аспекти розвитку сучасного суспільства як педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 32-38. ISSN 2219-5203

Бунчук, О.В. (2012) Організаційні засади виникнення та діяльність товариства шкільної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 372-379. ISSN 2219-5203

Бурцева, Т.М. (2012) Соціально-історичні передумови утворення болгарської спільноти в Північному Приазов’ї. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 311-320. ISSN 2219-5203

Бєльчева, Т.Ф. та Бєльчев, П.В. (2012) Акмеологічні основи управління формуванням педагогічного професіоналізму студентів магістратури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 133-142. ISSN 2219-5203

В

Василенко, Л.М. (2012) Педагогічні умови гедоністичного спрямування вокальної підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 182-191. ISSN 2219-5203

Волинець, Ю.О. (2012) Особливості дослідницької діяльності майбутнього педагога в навчально-виховному процесі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 351-358. ISSN 2219-5203

Волков, А.Г. та Волкова, В.A. (2012) Значение единства позитивности и негативности для понимания свободы в педагогическом дискурсе. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 87-95. ISSN 2219-5203

Г

Головкова, М.М. та Коробченко, А.А. та Тарусова, Н.В. (2012) Використання сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки вчителів природничого циклу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 251-259. ISSN 2219-5203

Горбова, Н.А. (2012) Культурно-антропологічний підхід у етнопедагогічних дослідженнях і практичних перетвореннях освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 283-291. ISSN 2219-5203

Д

Даценко, Л. М. та Волоха, Ю. М. та Непша, О. В. (2012) Гідрогеологічні умови території Мелітопольського міського водозабору. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю М.О. Алексєєва. с. 94-103.

Демченко, В. А. (2012) Трансформация ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения климата и возможные социально-экономические последствия. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). с. 423-428. ISSN 2078-8673

Демченко, В. О. (2012) Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському морі за умов гідроекологічних змін. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія., 1 (20). с. 23-27. ISSN 2313-2159

Демченко, В. О. (2012) Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія., 3 (52). с. 28-35. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2012) Іхтіофауна водойм Азовського басейну в умовах антропогенних змін. Питання біоіндикації та екології, 17 (2). с. 134-143. ISSN 2312-2056

Демченко, В. О. та Черничко, Р. М. та Черничко, Й. І. та Дядічева, О. А. та Кошелев, О. І. та Демченко, Н. А. (2012) Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення. Заповідна справа в Україні, 18 (1-2). с. 114-119. ISSN 1729-7184

Демченко, Н. А. (2012) Особливості формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я за різних екологічних умов. Біологічні системи, 4 (4). с. 498-502. ISSN 2078-8673

Добровольська, Л.П. (2012) Проблеми розвитку духовності особистості майбутнього вчителя в кроскультурній комунікації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 125-132. ISSN 2219-5203

Доля, Т.М. (2012) До питання феномену здоров’язбережувального середовища початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 238-244. ISSN 2219-5203

Дубровина, Л.А. (2012) Деятельность первых психологических лабораторий в россии как модель формирования профессиональных компетенций психологов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 47-54. ISSN 2219-5203

Дюжикова, Т.М. (2012) Історико-педагогічний аналіз теорії і практики підготовки школярів до соціально-професійного самовизначення вчителями-предметниками. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 245-251. ISSN 2219-5203

Дюжикова, Ю.Ю. (2012) Вплив розвитку природничої освіти на засвоєння у школярів знань із природничих предметів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 291-297. ISSN 2219-5203

Е

Емельянов, В. А. та Пасынков, А. А. та Пасынкова, Л. А. та Прохорова, Л. А. (2012) Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря. Інший. Академпериодика, Киев.

Епанчинцева, Н.Д. та Лазарева, Т.В. (2012) Интегрированный подход к организации образовательного процесса дошкольного учреждения в условиях единого пространства развития ребенка. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 226-231. ISSN 2219-5203

Ж

Жидких, Т.М. (2012) Основні підходи до управління навчальним комплексом „коледж-академія”. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 298-305. ISSN 2219-5203

З

Заворотна, Я.В. (2012) Сучасний стан розвитку теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 74-80. ISSN 2219-5203

Землянська, А. В. (2012) Традиції «нового роману» у творі Ю. Андруховича «Таємниця». Українознавчий альманах (9). с. 245-248.

Землянський, А.М. (2012) Антропологізація історії у феноменологічній рефлексії М. Гайдеґґера. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 23-32. ISSN 2219-5203

Зикова, З.М. (2012) Зв’язок ціннісних орієнтацій підлітків з їх ставленням до реклами. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 152-157. ISSN 2219-5203

К

Казанцева, Л.І. (2012) До проблем державної мовної політики в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). с. 12-21. ISSN 2219-5203

Камишова, Т.М. (2012) Естетичний розвиток студентів на заняттях з іноземної мови як актуальна педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 170-176. ISSN 2219-5203

Канарова, О.В. (2012) Духовно-моральні аспекти у формуванні світогляду учнів у педагогічній спадщині (кінець ХІХ ? початок ХХ століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 320-327. ISSN 2219-5203

Крижко, В.В. та Старокожко, О.М. (2012) Антропологічна компонента управління вищою освітою. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 385-390. ISSN 2219-5203

Кримчак, Л.Ю. (2012) Сучасні підходи щодо організації соціальної допомоги розумово відсталим людям. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 259-264. ISSN 2219-5203

Кудрявцев, П. П. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2012) Кудрявцев П. П. Сочинения: в 2 т. Т.1. Абсолютизм или релятивизм? (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

Куліш, Р.В. (2012) Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського на організацію навчання і виховання дітей у різновіковій групі дошкільного навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). с. 26-34. ISSN 2219-5203

Л

Лебедєва, А.В. (2012) Естетичне ставлення особистості до буття: зміст і структурні компоненти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 142-151. ISSN 2219-5203

Линицкий, П. И. та Мозговая, Н. Г. (ред.) та Волков, А. Г. (ред.) (2012) Линицкий П. И. Сочинения: в 5 т. Т. 1.: Основные вопросы философии. Об умозрении и отношении умозрительного познания к опыту. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

Лук’яненко, Г.В. (2012) Формування екологічної компетентності дошкільників у процесі ігрової діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 379-384. ISSN 2219-5203

Люріна, Т.І. (2012) Системний підхід до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 162-169. ISSN 2219-5203

М

Мелаш, В.Д. та Шишкі, Ю.О. (2012) Методологічні основи екологічної освіти для гармонізації освітньо-культурного простору майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 231-238. ISSN 2219-5203

Мельник, А.А. (2012) Антропологические тенденции педагогического творчества В.А.Сухомлинского. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 340-345. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н. В. (2012) До проблеми використання методів управління в професійній діяльності менеджера освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 25 (78). с. 257-261. ISSN 1992-5786

Меркулова, Н. В. (2012) Генеза та сучасний стан підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогічний альманах (16). с. 197-201.

Меркулова, Н.В. (2012) Сутність підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 305-311. ISSN 2219-5203

Меркулова , Н. В. (2012) Становлення педагогічного менеджменту в Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 22 (75). с. 35-40. ISSN 1992-5786

Молодиченко, В.В та Яремчук, С.В. (2012) Розвиток орієнтації на суб’єкт-суб’єктну взаємодію в освітньому просторі внз: антропологічний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 13-22. ISSN 2219-5203

Н

Непша, О. В. (2012) Сучасні та реліктові акумулятивні форми рельєфу в береговій зоні Північного Приазов’я. Геологічний журнал, 1. с. 74-77.

Непша, О. В. (2012) Гідрологічні особливості річок Північно-Західного Приазов’я. Екологічний шлях у майбутнє: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 29-30 березня 2012 р.). с. 95-96.

Непша, О. В. (2012) Лікувальні грязі курорту Кирилівка (Запорізька область). Біосфера ХХІ століття: матеріали IV всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів, м. Севастополь, 2-5 квітня 2012 р.. с. 196-198.

Непша, О. В. та Мухін, М. В. (2012) Місце пам’яток природи, історії і культури Мелітопольського району в рекреаційному природокористуванні. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжна. наук. конф., присвяченої 100-річчю М.О. Алексєєва. с. 153-154.

О

Олексенко, Р. І. (2012) Педагогічні кадри для економічної освіти: навчання впродовж життя. Гілея: науковий вісник (65). с. 436-440. ISSN 2076-1554

Олексенко, Р. І. та Лопушанська, Ю. О. та Краскова, І. О. та Снежко, С. С. (2012) Якість - запорука підвищення конкурентоспроможності продукції. Ефективна економіка (12). ISSN 2307-2105

Осіпова, А. Ю. (2012) Проблеми та перспективи використання персоналу підприємств легкої промисловості в сучасних умовах господарювання. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства (58). с. 139-144. ISSN 2304-621Х

П

Прийма, Сергій (2012) Основні етапи розробки комп’ютерних онтологій відкритої освітньої системи дорослих. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Том II, 15 (250). с. 60-68. ISSN 2227-2844

Прийма, Сергій (2012) Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (3).

Прийма, Сергій (2012) Основні етапи розробки комп’ютерних онтологій відкритої освітньої системи дорослих. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. (4). с. 208-213.

Прийма, Сергій (2012) Использование компьютерных онтологий в построении открытых систем образования взрослых. In: Ways of solving crisis phenomena in pedagogіcs, psychology and linguistics : material digest of the XXXI International Research and Practical Conference.

Приходько, В.М. (2012) Антропологічний аспект виховання як складової моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 80-87. ISSN 2219-5203

Підварко , Т. О. (2012) Проблеми формування рефлексивно-креативного компонента музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (8). с. 110-116.

С

Сас, Н.М. (2012) Антропологічний підхід до визначення основних пріоритетів професійного зростання керівника навчального закладу в умовах інформатизації суспільства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 38-47. ISSN 2219-5203

Світлана, Дубяга та Юлія, Шевченко та Володимир, Гузь (2012) Технологія формування компетенції творчості у майбутніх учителів початкових класів. Проблеми підготовки сучасного вчителя, Ч. 2 (5). с. 108-115.

Седова, Т.Н. (2012) Духовное образование девочек в Крыму в конце XIX – начале XX века. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 346-351. ISSN 2219-5203

Семікін, М.О. (2012) Філософсько-освітній потенціал етнопедагогічного знання у сучасній професійній підготовці педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 95-102. ISSN 2219-5203

Сердюкова, Н.С та Стручаева, Т.М. та Шиянова, И.В. (2012) Опыт создания здоровьесберегающего образовательного пространства в условиях городской начальной школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 218-225. ISSN 2219-5203

Скляр, О.О. (2012) Музично-теоретичні дисципліни у розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 157-162. ISSN 2219-5203

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. (2012) Формування у учнів знань про клімат у процесі вивчення курсу «Географія материків і океанів». Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 19-21.

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. (2012) Екологічна освіта студентів при вивченні курсу "Фізична географія материків і океанів". Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 травня 2012 р.. с. 50-51.

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. та Шастіна, І. В. (2012) Природно-рекреаційний потенціал курорту «Кирилівка» (Запорізька область). In: VII всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених.

Стотика , І. Г. та Власенко , Е. А. (2012) Позитивна мотиваційна настанова як передумова творчої самореалізації майбутнього педагога-музиканта. Педагогічна освіта: теорія і практика (11). с. 299-303.

Сіренко, Н. М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка». [Навчальний матеріал]

Т

Таблер, Т. І. (2012) Інтерактивна дошка Smart Board на уроках математики. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4 (17). с. 7-9.

Таблер, Т. І. та Бєльчев, П. В. (2012) Реалізація сучасних принципів навчання математики за допомогою інтерактивної дошки Smart Board. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 27 (4(37)). с. 36-42. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Тамбовцев, Г. В. та Пилипчук, К. О. (2012) Проблеми використання земельних ресурсів Розівського району Запорізької області. Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 21-24.

Тамбовцев, Г. В. та Радченко, І. В. (2012) Особливості територіальної організації регіональних АПТК (аграрно-промислових територіальних комплексів). Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 24-27.

Тараненко, Г.Г. та Троїцька, О.М. (2012) Аксіопсихологічні засади розвитку толерантності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 61-67. ISSN 2219-5203

Тернопільська, В.І. (2012) Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 208-213. ISSN 2219-5203

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в морських та прісноводних водоймах. In: III международная научно-практическая конференция "Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы. Пути и методы решений", 17-19 мая 2012, Херсон.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за статевими ознаками акваторій Азовського моря. In: VІІІ міжнародна науково-практична конференція "Молодь і поступ біології", 03-06 квітня 2012, Львів.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. In: III міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", 11-13 травня 2012, Запоріжжя.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). с. 525-529. ISSN 2078-8673

Ткаченко, М. Ю. та Заброда, П. М. (2012) Особливості морфологічної мінливості бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних гідроекологічних умов. In: V Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 13-16 вересня 2012, Чернівці.

Троїцька, Т.С. та Сіман, О.М. (2012) Філософсько-методологічні детермінанти збереження психологічного здоров’я студентів як чинник гармонізації освітнього простору. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). с. 6-12. ISSN 2219-5203

У

Улюкаєва, І.Г. (2012) Історико-педагогічні дослідження вітчизняної дошкільної освіти як теоретико-методологічне підгрунтя її подальшого розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). с. 21-26. ISSN 2219-5203

Устінова, Т.А. та Христова, О.Ф. (2012) Феміністичний дискурс у творчості Е.М. Форстера. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 276-282. ISSN 2219-5203

Ф

Фефілова, Т.В. та Маслова, Н.В. (2012) Проблеми організації навчання письма ліворуких дітей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 264-269. ISSN 2219-5203

Фокшек, А. В. (2012) Суб'єкт-суб'єктне управління як інноваційний шлях підготовки майбутнього вчителя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3 (21). с. 309-315. ISSN 2312-5993

Х

Хомчак, Е. Г. (2012) Формирование ассоциативно-вербальной модели концепта лень. Язык и культура. Научный интернет-журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Прешовского университета (11). с. 14-22.

Христовая, Т. Е. (2012) Влияние физических нагрузок на обмен веществ и гормональный статус людей с разным соматотипом. Физическое воспитание студентов (6). с. 131-135. ISSN 1993-4335

Ч

Чорна, В.В. (2012) Методичний ресурс для розвитку чуттєвої сфери молодших школярів на етапі якісних змін у розумінні ідей сенсорного виховання (1943-1984 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 177-181. ISSN 2219-5203

Чорна, О.О. (2012) Методи сучасної антропології та їх характеристика. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 327-334. ISSN 2219-5203

Ш

Шаров, С. В. та Мартинюк, Т. І. (2012) Електронні засоби навчального призначення: характеристика та вимоги. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (32-33). с. 236-241. ISSN 2078-7812

Щ

Щебликіна, І. О. та Олексенко, Р. І. (2012) Управління персоналом: навч. посіб. ДІАЙПІ, Сімферополь. ISBN 978-966-491-306-2

Я

Яковенко, І.О. (2012) Формування духовності особистості на основі християнських цінностей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 335-340. ISSN 2219-5203

Яценко, Т.С. (2012) Визуализация самопрезентации субъекта в глубинном познании психики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). с. 103-124. ISSN 2219-5203

Цей список був створений у Tue Mar 26 18:34:45 2019 EET.