MDPU Repository

Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | D | K | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 187.

Мальцева, О.Г. (2012) Аксіологічний вимір вокально-хорової компетенції в підготовці бакалавра дошкільної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 191-198. ISSN 2219-5203

D

Demchenko, V. and Chernichko, J. and Zhmud, E. and Suchkov, S. (2012) Impact of climate changes on indicator specie and predicted socio-economical effects. Envirogrids (3). p. 8.

K

Kruglyk, Vladyslav and Lvov, Michael (2012) Choosing the first educational programming language. ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 8th International Conference ICTERI 2012. pp. 188-189. ISSN 1613-0073

V

Vorovka, Volodymyr (2012) Wykorzystanie turystyczne naturalnych krajobrazów Pryazowskiego Parku Narodowego. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju", 5-7 lipca 2012, Kielce-Sobcow.

Є

Ємельянов, В. О. and Прохорова, Л. А. (2012) Класифікація морських геолого-екологічних систем. Геологічний журнал (1). pp. 67-73. ISSN 0367-4290

Ємельянов, В. О. and Прохорова, Л. А. (2012) Iнженерно-геологiчнi аспекти вивчення морських геолого-екологiчних систем. Доповiдi Нацiональної академiї наук України (5). pp. 111-118. ISSN 1025-6415

Єрмоленко, С. І. (2012) Лексичні та граматичні синоніми на уроках української мови. Українська мова і література в школі, 7 (101). pp. 11-16.

І

Іванова, В. М. (2012) Фактори самоочищення навколишнього середовища (на прикладі міста Мелітополя). Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). pp. 12-15.

А

Аносов, І. П. and Елькін, М. В. (2012) Методологічні основи становлення нової парадигми освіти в україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 6-12. ISSN 2219-5203

Александрова, Г.И. and Александров, Д.В. (2012) К вопросу о социальной политике в годы Великой Отечественной войны в контексте педагогической антропологии. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 55-61. ISSN 2219-5203

Аблаев, Э.А. (2012) Учитель в достижениях современной японской школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 198-207. ISSN 2219-5203

Антонова, К.В. (2012) Роль комунікативної компетенції в процесі соціалізації іноземних студентів в полікультурному навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 269-276. ISSN 2219-5203

Антоновський, О.В. (2012) Створення активного освітнього середовища як антропологічного виміру сучасності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 358-365. ISSN 2219-5203

Абдураман, А. Ш. and Іваненко, В. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2012) З досвіду організації позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). pp. 7-9.

Албу, А. (2012) Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. In: Всеукраїнська студентська інтернет-конференція: Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності, 25, Чернівці.

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. and Непша, О. В. (2012) Виробнича практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». [Teaching Resource]

Аносов, І. П. and Елькін, М. В. (2012) Курси людинознавчого циклу в структурі антропологічної підготовки вчителя. Мовне середовище і культура комунікацій. pp. 12-18.

Арабаджи, Лілія and Семікін, М. О. (2012) Краєзнавча спадщина Я. П. Новицького. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 100-річчю М. О. Алексеева. pp. 30-32.

Б

Берестецька, Н.В. (2012) Глобалізаційні аспекти розвитку сучасного суспільства як педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 32-38. ISSN 2219-5203

Бєльчева, Т.Ф. and Бєльчев, П.В. (2012) Акмеологічні основи управління формуванням педагогічного професіоналізму студентів магістратури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 133-142. ISSN 2219-5203

Бурцева, Т.М. (2012) Соціально-історичні передумови утворення болгарської спільноти в Північному Приазов’ї. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 311-320. ISSN 2219-5203

Бенькевич, Г.А. (2012) Еволюція антропоцентричних поглядів в історії людства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 365-372. ISSN 2219-5203

Бунчук, О.В. (2012) Організаційні засади виникнення та діяльність товариства шкільної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 372-379. ISSN 2219-5203

Бабенко, А. Г. and Бондаревська, К. В. (2012) Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки (3). pp. 208-214. ISSN 1993-6788

Брен, О. Г. (2012) Лікувальні грязі Приазовського національного природного парку. In: Науково–практична конференція «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття», 20-21 вересня 2012 р., Кременець.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2012) Весняноквітучі судинні рослини Приазовського національного природного парку. In: ІІ Міжнародна конференція "Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин", 9-12 жовтня 2012 р., м. Умань.

В

Волков, А.Г. and Волкова, В.A. (2012) Значение единства позитивности и негативности для понимания свободы в педагогическом дискурсе. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 87-95. ISSN 2219-5203

Василенко, Л.М. (2012) Педагогічні умови гедоністичного спрямування вокальної підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 182-191. ISSN 2219-5203

Волинець, Ю.О. (2012) Особливості дослідницької діяльності майбутнього педагога в навчально-виховному процесі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 351-358. ISSN 2219-5203

Вербець, В. В. (2012) Проблеми діагностики життєвих орієнтирів студентської молоді. Наукові записки. Серія “Культурологія”, 10. pp. 188-200.

Верховод, І. С. (2012) Інформатизація, інноваційність та продуктивність праці: дослідження взаємозв'язку. Україна аспекти праці (2). pp. 36-41.

Воровка, В. П. (2012) Ландшафтна унікальність акумулятивних кіс Приазовської парадинамічної ландшафтної системи (на прикладі Північно-Західного Приазов’я). Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 1 (612). pp. 17-20.

Воровка, В. П. (2012) Місце і значення Приазовської мезосистеми у структурі пара динамічних ландшафтних систем Східної Європи. Матеріали Всеукраїнського з’їзду Українського географічного товариства, 1 (1). pp. 46-49.

Воровка, В. П. (2012) Оцінка вітроенергетичного потенціалу Північно-Західного Приазов’я. Географія та туризм (18). pp. 256-261.

Воровка, В. П. (2012) Місце географа в організації природоохоронної діяльності. In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Географія та екологія: наука і освіта", 26-27 квітня 2012 року, Умань.

Воровка, Володимир (2012) Проблеми рекреаційного і заповідного природокористування узбережжя Азовського моря (на прикладі Приазовського національного природного парку). Рекреаційне і заповідне природокористування: зб. наук. пр.. pp. 68-71.

Воровка, М. І. and Кучина, Л. І. (2012) Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Гуманітарний вісник, 5 (38). pp. 81-86. ISSN 978-966-8840-94-7(5)

Г

Головкова, М.М. and Коробченко, А.А. and Тарусова, Н.В. (2012) Використання сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки вчителів природничого циклу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 251-259. ISSN 2219-5203

Горбова, Н.А. (2012) Культурно-антропологічний підхід у етнопедагогічних дослідженнях і практичних перетвореннях освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 283-291. ISSN 2219-5203

Гришко, С. В. (2012) Старобердянське лісництво - лісовий оазис Мелітопольщини. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю М. О. Алексеева. pp. 135-137.

Д

Дубровина, Л.А. (2012) Деятельность первых психологических лабораторий в россии как модель формирования профессиональных компетенций психологов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 47-54. ISSN 2219-5203

Добровольська, Л.П. (2012) Проблеми розвитку духовності особистості майбутнього вчителя в кроскультурній комунікації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 125-132. ISSN 2219-5203

Дюжикова, Т.М. (2012) Історико-педагогічний аналіз теорії і практики підготовки школярів до соціально-професійного самовизначення вчителями-предметниками. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 245-251. ISSN 2219-5203

Доля, Т.М. (2012) До питання феномену здоров’язбережувального середовища початкової школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 238-244. ISSN 2219-5203

Дюжикова, Ю.Ю. (2012) Вплив розвитку природничої освіти на засвоєння у школярів знань із природничих предметів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 291-297. ISSN 2219-5203

Даценко, Л. М. and Волоха, Ю. М. and Непша, О. В. (2012) Гідрогеологічні умови території Мелітопольського міського водозабору. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю М.О. Алексєєва. pp. 94-103.

Демченко, В. А. (2012) Трансформация ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения климата и возможные социально-экономические последствия. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). pp. 423-428. ISSN 2078-8673

Демченко, В. А. (2012) Іхтіофауна Молочного лиману в зв’язку зі змінами в гідроекосистемі. In: Міжнародна наукова конференція, присвячячена 100-річчю з дня народження М.О. Алексєєва "Мій рідний край Мелітопольщина", 5 April 2012, Мелітополь.

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2012) Изменения в ихтиофауне Азовского моря под влиянием климатических факторов и возможные последствия. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", 11-13 May 2012, Запоріжжя.

Демченко, В. А. and Евтушенко, Н. Ю. (2012) Состояние ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения гидрометеорологических показателей. In: V міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 13-16 September 2012, Чернівці.

Демченко, В. О. (2012) Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському морі за умов гідроекологічних змін. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія., 1 (20). pp. 23-27. ISSN 2313-2159

Демченко, В. О. (2012) Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія., 3 (52). pp. 28-35. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2012) Іхтіофауна водойм Азовського басейну в умовах антропогенних змін. Питання біоіндикації та екології, 17 (2). pp. 134-143. ISSN 2312-2056

Демченко, В. О. and Савченко, А. В. (2012) Різноманіття риб Приазовського національного природного парку. In: ІV Всеукраїнська конференція молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів "Біосфера ХХІ століття", 2-5 April 2012, Севастополь.

Демченко, В. О. and Черничко, Р. М. and Черничко, Й. І. and Дядічева, О. А. and Кошелєв, О. І. and Демченко, Н. А. (2012) Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення. Заповідна справа в Україні, 18 (1-2). pp. 114-119. ISSN 1729-7184

Демченко, Н. А. (2012) Особливості формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я за різних екологічних умов. Біологічні системи, 4 (4). pp. 498-502. ISSN 2078-8673

Демченко, Н. А. (2012) Іхтіофауна річок Північно-Західного Приазов'я за різних екологічних умов. In: Конференція, присвячена пам’яті І.Д. Шнаревича "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології", 13-16 Semptember 2012, Чернівці.

Донець, І. А. and Стецишин, М. М. and Швакова, І. В. (2012) Антропогенна трансформація природних ландшафтів Північно-Західного Приазов’я. Екологічний шлях у майбутнє: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф, 29-30 берез. 2012 р.. pp. 79-80.

Дідович, С. В. and Мальцева, І. А. (2012) Ефективність застосування альгорізобактеріального консорціуму при вирощуванні бобових рослин. Біологічний вісник МДПУ (2). pp. 67-73. ISSN pISSN 2225-5486, eISSN 2226-9010

Е

Епанчинцева, Н.Д. and Лазарева, Т.В. (2012) Интегрированный подход к организации образовательного процесса дошкольного учреждения в условиях единого пространства развития ребенка. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 226-231. ISSN 2219-5203

Емельянов, В. А. and Куковская, Т. С. and Прохорова, Л. А. (2012) Геолого-экологические условия района распространения органоминеральных образований Черного моря. Геология и полезные ископаемые Мирового океана (2). pp. 84-98. ISSN 1999-7566

Емельянов, В. А. and Пасынков, А. А. and Пасынкова, Л. А. and Прохорова, Л. А. (2012) Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря. Other. Академпериодика, Киев.

Ж

Жидких, Т.М. (2012) Основні підходи до управління навчальним комплексом „коледж-академія”. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 298-305. ISSN 2219-5203

Жичкіна, Л. І. and Шаров, С. В. (2012) Створення мультимедійної навчальної програми з дисципліни «СУБД». Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 березня, м. Мелітополь). pp. 188-194.

З

Землянський, А.М. (2012) Антропологізація історії у феноменологічній рефлексії М. Гайдеґґера. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 23-32. ISSN 2219-5203

Заворотна, Я.В. (2012) Сучасний стан розвитку теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 74-80. ISSN 2219-5203

Зикова, З.М. (2012) Зв’язок ціннісних орієнтацій підлітків з їх ставленням до реклами. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 152-157. ISSN 2219-5203

Землянська, А. В. (2012) Традиції «нового роману» у творі Ю. Андруховича «Таємниця». Українознавчий альманах (9). pp. 245-248.

Зав’ялова, Т. В. (2012) Сучасний стан грунтів Мелітопольського району. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю М. О. Алексеева. pp. 104-106.

И

Иваненко, В. В. and Суханова, А. П. and Проценко, А. А. (2012) Профессиональная подготовка студентов специальности физическое воспитание в высших учебных заведениях. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт: зб. наук. пр. (1 (7)). pp. 33-38.

К

Камишова, Т.М. (2012) Естетичний розвиток студентів на заняттях з іноземної мови як актуальна педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 170-176. ISSN 2219-5203

Кримчак, Л.Ю. (2012) Сучасні підходи щодо організації соціальної допомоги розумово відсталим людям. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 259-264. ISSN 2219-5203

Канарова, О.В. (2012) Духовно-моральні аспекти у формуванні світогляду учнів у педагогічній спадщині (кінець ХІХ ? початок ХХ століття). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 320-327. ISSN 2219-5203

Крижко, В.В. and Старокожко, О.М. (2012) Антропологічна компонента управління вищою освітою. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 385-390. ISSN 2219-5203

Казанцева, Л.І. (2012) До проблем державної мовної політики в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). pp. 12-21. ISSN 2219-5203

Куліш, Р.В. (2012) Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського на організацію навчання і виховання дітей у різновіковій групі дошкільного навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). pp. 26-34. ISSN 2219-5203

Кудрявцев, П. П. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2012) Кудрявцев П. П. Сочинения: в 2 т. Т.1. Абсолютизм или релятивизм? (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

Каткова, Т. А. (2012) Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія. 5.2. Проблеми подолання синдрому емоційного вигорання педагогів у контексті гармонізації освітнього простору. Documentation. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коломійчук, В. П. and Пюрко, О. Є. and Солоненко, А. М. and Намлієва, Л. М. and Бредіхіна, Ю. Л. (2012) Методичні рекомендації для студентів першого курсу з організації навчальної практики з дисципліни «Основи ботаніки», виконання і проведення індивідуальних наукових досліджень (напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початковаосвіта). [Teaching Resource]

Кошелев, А. И. and Кошелєв, В. А. (2012) Тубальский лиман. Итоги регионального орнитологического мониторинга (8). p. 24.

Крилова, А. М. (2012) Звітність про польові роботи землемірів Спеціального межування (на прикладі Таврійської губернської креслярні. Історико-географічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. (12). pp. 143-154.

Крилова, А. М. (2012) Статистичне бюро Таврійського губернського земства: програми дослідження землеволодінь 1884 р. Наукові записки: зб. пр. молодих вчених та аспірантів, 25. pp. 347-363.

Куликова, Л. А. and Ярошенко, М. І. (2012) Методичні рекомендації до вивчення курсу “Основна іноземна мова” у V семестрі. [Teaching Resource]

Л

Лебедєва, А.В. (2012) Естетичне ставлення особистості до буття: зміст і структурні компоненти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 142-151. ISSN 2219-5203

Люріна, Т.І. (2012) Системний підхід до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 162-169. ISSN 2219-5203

Лук’яненко, Г.В. (2012) Формування екологічної компетентності дошкільників у процесі ігрової діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 379-384. ISSN 2219-5203

Линицкий, П. И. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2012) Линицкий П. И. Сочинения: в 5 т. Т. 1.: Основные вопросы философии. Об умозрении и отношении умозрительного познания к опыту. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

Левада, О. М. and Алексеев, А. Н. (2012) История создания Мелитопольского отдела Украинского географического общества. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 100-річчю М. О. Алексеева. pp. 32-34.

Леушина, О. А. (2012) Проблеми узгодження приватних і суспільних інтересів щодо відтворення інтелектуального капіталу на рівні підприємства. Україна: аспекти праці (1). pp. 32-38.

М

Молодиченко, В.В and Яремчук, С.В. (2012) Розвиток орієнтації на суб’єкт-суб’єктну взаємодію в освітньому просторі внз: антропологічний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 13-22. ISSN 2219-5203

Мелаш, В.Д. and Шишкі, Ю.О. (2012) Методологічні основи екологічної освіти для гармонізації освітньо-культурного простору майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 231-238. ISSN 2219-5203

Меркулова, Н.В. (2012) Сутність підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 305-311. ISSN 2219-5203

Мельник, А.А. (2012) Антропологические тенденции педагогического творчества В.А.Сухомлинского. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 340-345. ISSN 2219-5203

Меркулова , Н. В. (2012) Становлення педагогічного менеджменту в Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 22 (75). pp. 35-40. ISSN 1992-5786

Меркулова, Н. В. (2012) До проблеми використання методів управління в професійній діяльності менеджера освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 25 (78). pp. 257-261. ISSN 1992-5786

Меркулова, Н. В. (2012) Генеза та сучасний стан підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогічний альманах (16). pp. 197-201.

Мальцева, І. А. and Солоненко, А. М. and Васін, В. А. and Подорожний, С. М. and Пюрко, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи(проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 7.09010303 «Садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Митяй, И. С. and Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2012) Молочный лиман: ретроспектива и перспектива экологического состояния. In: ІV международная научно-практическая конференция "Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья", 9–10 November 2012, Тирасполь.

Н

Надольська, Ю. А. (2012) Впровадження сучасних інформаційних технологій у вивченні німецької мови як другої іноземної. Лінгвістика та Літературознавство, 7 (1). pp. 249-255.

Надольська, Ю. А. (2012) Реалізація освітніх ідей представників педагогічної думки Півдня України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. в діяльності освітніх закладів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (22). pp. 40-45. ISSN 1992-5786

Непша, О. В. (2012) Сучасні та реліктові акумулятивні форми рельєфу в береговій зоні Північного Приазов’я. Геологічний журнал, 1. pp. 74-77.

Непша, О. В. (2012) Гідрологічні особливості річок Північно-Західного Приазов’я. Екологічний шлях у майбутнє: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 29-30 березня 2012 р.). pp. 95-96.

Непша, О. В. (2012) Лікувальні грязі курорту Кирилівка (Запорізька область). Біосфера ХХІ століття: матеріали IV всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів, м. Севастополь, 2-5 квітня 2012 р.. pp. 196-198.

Непша, О. В. (2012) Лікувальні грязі курорту Кирилівка (Запорізька область). Біосфера XXI століття: матеріали IV Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та сту­дентів (м. Севастополь, 2-5 квітня 2012 р.). pp. 196-198.

Непша, О. В. and Мухін, М. В. (2012) Місце пам’яток природи, історії і культури Мелітопольського району в рекреаційному природокористуванні. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжна. наук. конф., присвяченої 100-річчю М.О. Алексєєва. pp. 153-154.

О

Олексенко, Р. І. (2012) Педагогічні кадри для економічної освіти: навчання впродовж життя. Гілея: науковий вісник (65). pp. 436-440. ISSN 2076-1554

Олексенко, Р. І. and Лопушанська, Ю. О. and Краскова, І. О. and Снежко, С. С. (2012) Якість - запорука підвищення конкурентоспроможності продукції. Ефективна економіка (12). ISSN 2307-2105

Ортіна, Г. В. (2012) Науково-технологічний потенціал України та передумови його реалізації на інноваційні основі. Збірник наукових працьТаврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2 (2(18)). pp. 272-278.

Осіпова, А. Ю. (2012) Проблеми та перспективи використання персоналу підприємств легкої промисловості в сучасних умовах господарювання. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства (58). pp. 139-144. ISSN 2304-621Х

П

Приходько, В.М. (2012) Антропологічний аспект виховання як складової моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 80-87. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2012) Основні етапи розробки комп’ютерних онтологій відкритої освітньої системи дорослих. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Том II, 15 (250). pp. 60-68. ISSN 2227-2844

Прийма, Сергій (2012) Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (3).

Підварко , Т. О. (2012) Проблеми формування рефлексивно-креативного компонента музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (8). pp. 110-116.

Прийма, Сергій (2012) Основні етапи розробки комп’ютерних онтологій відкритої освітньої системи дорослих. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. (4). pp. 208-213.

Прийма, Сергій (2012) Использование компьютерных онтологий в построении открытых систем образования взрослых. In: Ways of solving crisis phenomena in pedagogіcs, psychology and linguistics : material digest of the XXXI International Research and Practical Conference.

Павленко, А. М. and Найдиш, А. В. and Верещага, В. М. and Балюба, І. Г. and Конопацький, Є. В. (2012) Проективне визначення дуги кривої третього порядку у точковому численні Балюби-Найдиша. Прикладна геометрія та інженерна графіка (5). pp. 43-51.

Павленко, А. М. and Найдыш, А. В. and Верещага, В. М. and Балюба, И. Г. and Конопацкий, Е. В. (2012) Моделирование консольной поверхности типа крыла с переменным профилем сечения. Прикладна геометрія та інженерна графіка (5). pp. 82-89.

Прохорова, Л. А. (2012) До питання формування екологічної регіональної політики. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 100-річчю М. О. Алексеева. pp. 156-157.

Р

Рибальченко (Гостєва), Н. П. (2012) Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі України. Державне управління: удосконалення та розвиток (12). pp. 8-10.

С

Сас, Н.М. (2012) Антропологічний підхід до визначення основних пріоритетів професійного зростання керівника навчального закладу в умовах інформатизації суспільства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 38-47. ISSN 2219-5203

Семікін, М.О. (2012) Філософсько-освітній потенціал етнопедагогічного знання у сучасній професійній підготовці педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 95-102. ISSN 2219-5203

Скляр, О.О. (2012) Музично-теоретичні дисципліни у розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 157-162. ISSN 2219-5203

Сердюкова, Н.С and Стручаева, Т.М. and Шиянова, И.В. (2012) Опыт создания здоровьесберегающего образовательного пространства в условиях городской начальной школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 218-225. ISSN 2219-5203

Седова, Т.Н. (2012) Духовное образование девочек в Крыму в конце XIX – начале XX века. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 346-351. ISSN 2219-5203

Стотика , І. Г. and Власенко , Е. А. (2012) Позитивна мотиваційна настанова як передумова творчої самореалізації майбутнього педагога-музиканта. Педагогічна освіта: теорія і практика (11). pp. 299-303.

Сажнева, Н. М. and Сажнєв, М. Л. and Арсененко, І. А. (2012) Стан мережевих технологiй в регiональних дослiдженнях. Формирование экологической культуры и среда обитания на территории урбоэкосистем: сб. материалов Всероссийской науч. конф., 27-28 сент. 2012 г.. pp. 213-218.

Сажнєв, М. Л. and Колесник, В. О. (2012) Еколого-енергетичний баланс гармонiйного розвитку природи та суспiльства. Формирование экологической культуры и среда обитания на территории урбоэкосистем: Сборник материалов Всероссийской науч. конф., 27-28 сент. 2012 г.. pp. 96-98.

Світлана, Дубяга and Юлія, Шевченко and Володимир, Гузь (2012) Технологія формування компетенції творчості у майбутніх учителів початкових класів. Проблеми підготовки сучасного вчителя, Ч. 2 (5). pp. 108-115.

Сегеда, Наталя (2012) Модусы профессионального развития преподавателя музыкального искусства в контексте реинтеграционного подхода. Теоретические и практические аспекты развития современной науки. pp. 231-236. ISSN 978-5-91891-198-3

Сегеда, Наталя (2012) Культура музично-педагогічної творчості як емерджент трансфесіоналізації викладача музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр., 16 (26). pp. 118-123. ISSN 2411-2135

Солоненко, А. М. and Дядькова, К. Л. and Брен, О. Г. (2012) Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Озеленення населених місць». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. (2012) Методичні розробки до практичних занять з курсу «Ботаніка. Водорості». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Намлієва, Л. М. (2012) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. (2012) Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з курсу «Методи ботанічних досліджень». [Teaching Resource]

Сорокина, Ц. В. and Орловская, Т. А. and Левада, О. М. (2012) Проблемы и основные направления развития малых и средних городов Украины. Формирование экологической культуры и среда обитания на территории урбоэкосистем: сб. материалов Всероссийской научной конференции, 27-28 сент. 2012 г.. pp. 152-157.

Стецишин, М. М. and Непша, О. В. (2012) Формування у учнів знань про клімат у процесі вивчення курсу «Географія материків і океанів». Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). pp. 19-21.

Стецишин, М. М. and Непша, О. В. (2012) Екологічна освіта студентів при вивченні курсу "Фізична географія материків і океанів". Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 травня 2012 р.. pp. 50-51.

Стецишин, М. М. and Непша, О. В. and Шастіна, І. В. (2012) Природно-рекреаційний потенціал курорту «Кирилівка» (Запорізька область). In: VII всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених.

Сіренко, Н. М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка». [Teaching Resource]

Т

Тараненко, Г. Г. and Троїцька, О. М. (2012) Аксіопсихологічні засади розвитку толерантності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 61-67. ISSN 2219-5203

Тернопільська, В.І. (2012) Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 208-213. ISSN 2219-5203

Троїцька, Т.С. and Сіман, О.М. (2012) Філософсько-методологічні детермінанти збереження психологічного здоров’я студентів як чинник гармонізації освітнього простору. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). pp. 6-12. ISSN 2219-5203

Таблер, Т. І. (2012) Інтерактивна дошка Smart Board на уроках математики. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4 (17). pp. 7-9.

Таблер, Т. І. and Бєльчев, П. В. (2012) Реалізація сучасних принципів навчання математики за допомогою інтерактивної дошки Smart Board. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 27 (4(37)). pp. 36-42. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Тамбовцев, Г. В. (2012) Эколого-географические проблемы разработок железнорудных месторождений Северного Приазовья. Екологічний шлях у майбутнє: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2012 р.. pp. 101-102.

Тамбовцев, Г. В. and Пилипчук, К. О. (2012) Проблеми використання земельних ресурсів Розівського району Запорізької області. Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). pp. 21-24.

Тамбовцев, Г. В. and Радченко, І. В. (2012) Особливості територіальної організації регіональних АПТК (аграрно-промислових територіальних комплексів). Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). pp. 24-27.

Теличко, Н. А. (2012) Актуальність формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" (25). pp. 202-205.

Терещенко, С. В. (2012) Культурні смисли становлення поняття "увага особистості". In: Антропологічні виміри науки й освіти: досягнення та перспективи: V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 вересня 2012, м. Мелітополь.

Терещенко (Чиркова), С. В. (2012) Специфіка культури музично-педагогічної творчості учителя музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр.. pp. 156-159. ISSN 2411-2135

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в морських та прісноводних водоймах. In: III международная научно-практическая конференция "Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы. Пути и методы решений", 17-19 мая 2012, Херсон.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за статевими ознаками акваторій Азовського моря. In: VІІІ міжнародна науково-практична конференція "Молодь і поступ біології", 03-06 квітня 2012, Львів.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Порівняльний морфологічний аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. In: III міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії", 11-13 травня 2012, Запоріжжя.

Ткаченко, М. Ю. (2012) Морфологічна мінливість бичка-кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 4 (4). pp. 525-529. ISSN 2078-8673

Ткаченко, М. Ю. and Заброда, П. М. (2012) Особливості морфологічної мінливості бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних гідроекологічних умов. In: V Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 13-16 вересня 2012, Чернівці.

У

Устінова, Т.А. and Христова, О.Ф. (2012) Феміністичний дискурс у творчості Е.М. Форстера. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 276-282. ISSN 2219-5203

Улюкаєва, І.Г. (2012) Історико-педагогічні дослідження вітчизняної дошкільної освіти як теоретико-методологічне підгрунтя її подальшого розвитку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (8). pp. 21-26. ISSN 2219-5203

Ф

Фефілова, Т.В. and Маслова, Н.В. (2012) Проблеми організації навчання письма ліворуких дітей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 264-269. ISSN 2219-5203

Фокшек, А. В. (2012) Суб'єкт-суб'єктне управління як інноваційний шлях підготовки майбутнього вчителя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3 (21). pp. 309-315. ISSN 2312-5993

Х

Хомчак, Е. Г. (2012) Формирование ассоциативно-вербальной модели концепта лень. Язык и культура. Научный интернет-журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Прешовского университета (11). pp. 14-22.

Христова, Т. Є. (2012) Санаторно-курортний етап фізичної реабілітації пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Слобожанський науково-спортивний вісник (4). pp. 140-144. ISSN 1991-0177

Христова, Т. Є. (2012) Фізична реабілітація інвалідів, які перенесли інсульт (пізній період). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (10). pp. 76-79. ISSN 1818-9172

Христова, Т. Є. (2012) Сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (5). pp. 119-123. ISSN 1818-9172

Христова, Т. Є. (2012) Фізична реабілітація дітей середнього шкільного віку з порушенням постави. Слобожанський науково-спортивний вісник (2). pp. 146-150. ISSN 1991-0177

Христова, Т. Є. (2012) Вплив аромафітотерапії на функціональний стан студентів. Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-метод. конф. (22-23 листопада 2012 р., м. Херсон). pp. 137-145.

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. (2012) Танцювально-рухова терапія у фізичній реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт, 1 (7). pp. 189-196.

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. (2012) Фізична реабілітація дітей дошкільного віку з функціональною недостатністю стопи. Спортивний вісник Придніпров’я (3). pp. 114-116. ISSN 2071-1476

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. (2012) Фізична реабілітація дітей, хворих бронхіальною астмою, з використанням танцювальних вправ. Актуальні проблеми валеології та реабілітації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (25-26 квітня 2012 р., м. Сімферополь). pp. 162-166.

Христова, Тетяна (2012) Морфо-функціональні особливості організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій. Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного університету фізичної культури, 3 (47). pp. 24-29. ISSN 1993-5757

Христовая, Т. Е. (2012) Влияние физических нагрузок на обмен веществ и гормональный статус людей с разным соматотипом. Физическое воспитание студентов (6). pp. 131-135. ISSN 1993-4335

Ч

Чорна, В.В. (2012) Методичний ресурс для розвитку чуттєвої сфери молодших школярів на етапі якісних змін у розумінні ідей сенсорного виховання (1943-1984 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 177-181. ISSN 2219-5203

Чорна, О.О. (2012) Методи сучасної антропології та їх характеристика. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 327-334. ISSN 2219-5203

Ш

Шаров, С. В. and Мартинюк, Т. І. (2012) Електронні засоби навчального призначення: характеристика та вимоги. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (32-33). pp. 236-241. ISSN 2078-7812

Шаров, С. В. (2012) Організація самостійної роботи студентів у контексті болонського процесу. Психологічні науки: проблеми і здобутки. Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання», 2 (1). pp. 398-402.

Шевченко, С. В. (2012) Експериментальне дослідження особливостей розумової працездатності студентів-першокурсників в умовах адаптаційного періоду. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія (42 (2)). pp. 204-212.

Шевченко, С. В. (2012) Вивчення впливу психологічної підготовленності студентів-першокурсників до вузівських форм навчання на рівень їх розумової працездатності як основа подальшої консультативної роботи. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент (10). pp. 207-214.

Шевченко, С. В. (2012) Теоретический анализ проблемы адаптации и работоспособности студентов в высшей школе в условиях трансформации образовательной системы. Стратегические вопросы мировой науки -2012. Педагогічні науки. Психологія и соціологія: зб. наук. пр. VІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (22). pp. 3-6.

Щ

Щебликіна, І. О. and Олексенко, Р. І. (2012) Управління персоналом: навч. посіб. ДІАЙПІ, Сімферополь. ISBN 978-966-491-306-2

Щербина, В. В. and Мальцева, И. А. (2012) Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия. Экосистемы, их оптимизация и охрана (7). pp. 270-274.

Я

Яценко, Т.С. (2012) Визуализация самопрезентации субъекта в глубинном познании психики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 103-124. ISSN 2219-5203

Яковенко, І.О. (2012) Формування духовності особистості на основі християнських цінностей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (9). pp. 335-340. ISSN 2219-5203

Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. and Яровий, С. О. (2012) Рослини Приазовського національного природного парку, занесені до Червоної книги України. In: Міжнародна наукова конференція присвячена 100-річчю М. О. Алексєєва "Мій рідний край Мелітопольщина", 2012 рік, Мелітополь.

Ярова, Т. А. and Яровий, С. А. and Брен, О. Г. (2012) Рослини та рослинні угруповання Приазовського національного природного парку, занесені до Зеленої та Червоної книг України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Форми і способи забезпечення сталого розвитку Приморських територій", 31 травня-2 червня 2012 р., Бердянськ.

Ярова, Т. А. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2012) Ґрунтові водорості Приазовського національного природного парку. In: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю НПП «Гуцульщина» "Роль природоохоронних установ у збереженні біорізномаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій", 18-19 травня 2012 р., м. Косів.

Яровий, С. О. and Брен, О. Г. and Ярова, Т. А. and Барабоха, Н. М. and Барабоха, О. П. and Вовк, О. А. (2012) Фіторізноманіття Жовтокам'янського кар'єру. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університнту ім.Б.Хмельницького, 2 (2). pp. 125-138.

Яровий, С. О. and Солоненко, А. М. (2012) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Лісопаркове господарство». [Teaching Resource]

Яценко, А. Д. (2012) Історія створення рекреаційної дендросистеми Північно-Західного Приазов'я. Географія та туризм (12). pp. 128-133.

This list was generated on Tue Feb 25 14:39:10 2020 EET.