MDPU Repository

Items where Subject is "H Суспільні науки > H Суспільні науки (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | O | S | T | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 269.

K

Karabanov, Yevgen (2014) Methodological foundations of software classes in physical education students by means of kettlebell lifting [Методичні основи програмних занять з фізичного виховання студентів засобами гирьового спорту]. Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science: proceedings of the 1 International Academic Conference, I. pp. 660-663.

Kovalova, K. O. and Misiura, I. Y. (2019) Modeling andforecasting Ukraine’s population by time series using the matlab econometrics toolbox. Бізнес Інформ (5). pp. 98-105. ISSN 2222-4459

O

Ortina, H. V. and Leushyna, О. А. (2019) The influence of state policy on the innovation activity of sustainable balanced economic growth in the globalization. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2 (46). pp. 26-31.

Ortina, Hanna and Yefimenko, Liudmyla (2019) Youth policy development in ukraine - experience of the european union. In: Міжнародна науково-практична конференція "Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства", 27-28, Запоріжжя.

S

Sazhniev, М. (2019) The political nature of Ukraine’s russification and construction of the term russian-speaking ukrainian as a destructive ethnocultural factor. Polish journal of science, 5 (22). pp. 3-9. ISSN 3353-2389

T

Tarasova, H. and Zaharov, S. and Vereskun, M. and Kolosok, V. (2019) Preventive anticrisis strategy for development of industrial enterprise. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) (10). pp. 1405-1420. ISSN 2236-269X

Teteruk, Kateryna and Datsii, Nadiia and Kartashov, Evgen and Ivashova, Ljudmyla and Ortina, Ganna (2020) Specificity of Forming Human Capital at It-Enterprises in Conditions of Concept Lifelong Learning. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 3 (9). pp. 1379-1387. ISSN 2278-3075

Є

Євстратов, Андрій (2018) Роль фізичної культури у зміцненні фізичного і психічного здоров'я студентів вищих навчальних закладів. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 62-64.

І

Іваненко, В. and Купрєєнко, М. (2018) Сучасні соціокультурні аспекти фізичної культури і спорту. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 97-99.

Іваненко, В. В. (2018) Вплив занять баскетболом і фізичною культурою на процес формування всебічно розвиненої особистості. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 52-54.

Іваненко, В. В. (2014) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 164-169.

Іваненко, В. В. and Ганюкова, І. (2017) Чинники підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи (13). pp. 81-86.

Іваненко, В. В. and Карабанов, Є. О. (2018) Інноваційний підхід у підготовці волейболістів. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). p. 28.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Як зберегти своє здоров'я? Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. ст., тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 105-107.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студентів закладів вищої освіти. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 39-44. ISSN 2524-0986

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2019) «Фінт» як один з основних технічних елементів у баскетболі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 квіт. 2019 р.: зб. тез. pp. 213-214.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Вплив занять баскетболом на процес формування всебічно розвиненої особистості. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 48-49.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2018) Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх вчителів фізичної культури. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 р.. pp. 19-21.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2017) Особливості навчально-тренувального процесу в жіночому баскетболі. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 142-144.

Іваненко, В. В. and Непша, О. В. (2018) Рефлексія у розвитку професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 95-99.

Іваненко, Володимир and Дурмаджи, Артем (2019) Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці юних шашкістів. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019) (21). pp. 312-315. ISSN 2523-4900

А

Абдуллаев, А. К. and Ребар, І. В. and Нестеров, О. (2018) Місце і значення курсу «Спортивна боротьба з методикою викладання» в підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (21)). pp. 98-103. ISSN 2219-5203

Абдуллаев, Алтай and Ребар, Інесса (2019) Особливості процесу індивідуалізації підготовки борців вільного стилю. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 188-189.

Абдуллаев, Алтай Карам огли and Ребар, И. В. (2017) Влияние курения на организм спортсмена. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (3 (84)). pp. 9-11.

Абдуллаєв, А. and Ребар, І. (2018) Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 3-5.

Абдуллаєв, А. and Ребар, І. (2016) Особливості відбору спортсменів з вільної боротьби. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів І-ї Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 269-271.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів ВНЗ. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 24-29. ISSN 2524-0986

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2019) Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 20-22.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2019) Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах. Інноваційна педагогіка, 1 (10). pp. 67-70. ISSN 2663-6085

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2020) Особливості організації та проведення фізичної підготовки борців вільного стилю. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет- конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 59-61.

Абдуллаєв, А. К. and Ушаков, В. С. and Ребар, І. В. (2017) Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації спеціальності «Фізична культура». ФОП Силаєва О.В, Мелітополь.

Абдуллаєв, А. К. огли and Ребар, І. В. (2019) Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (21). pp. 130-135.

Абдуллаєв, Алтай and Ребар, Інесса (2018) Попередження травмонебезпечних ситуацій на заняттях в секції з вільної боротьби. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 285-287.

Абдуллаєв, Алтай and Ребар, Інесса (2019) Заходи безпеки та попередження спортивного травматизму на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях з вільної боротьби. Тренувальний процес, спортивні та спортивно-масові заходи можуть бути розпочаті тільки після виконання всіх вимог цих правил і заходів, які забезпечують профілактику спортивного травматизму і безпеки проведення заходів, як для спортсменів, так і для гляда. pp. 213-215.

Абдураман, А. and Непша, О. (2018) Особливості проведення навчально-тренувального процесу легкоатлетів-спринтерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 14 грудня 2018 р.). pp. 40-42.

Абдураман, А. Ш. (2014) Здоров'я як потреба студентської молоді. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 112-113.

Абдураман, А. Ш. and Іваненко, В. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2012) З досвіду організації позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). pp. 7-9.

Абдураман, А. Ш. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Проценко, А. А. (2013) Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячих оздоровчих закладах. Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів. pp. 135-137.

Абдураман, А. Ш. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Проценко, А. А. and Ушаков, В. С. (2015) Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. pp. 188-190.

Абдураман, А. Ш. and Непша, О. В. (2019) Методичні підходи до проблеми психологічної підготовленості волейболістів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 150-154.

Абдураман, Айдер and Котова, Олена and Суханова, Ганна and Ушаков, Віктор (2019) Основні аспекти організації уроку фізичної культури в початковій школі. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 215-217.

Александров, Денис (2018) Соціологічна концептуалізація інтересу та принцип "bridging-effect". In: Міжнародна науково-практична конференція "Історичні, соціологійні, політичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", 21-22 вересня 2018, Херсон.

Андреев, М. and Ковальчук, О. В. (2019) Формирование стиля противоборства в современной спортивной борьбе. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 41-43.

Б

Банчуковська, Руслана (2017) Підвищення конкурентоспроможності підприємства у сферi нерухомостi. Науковий вісник Одеського національного економічного університету (10). pp. 5-14. ISSN 2409-9260

Бондаренко, А. А. and Олексенко, Р. І. (2016) Роль інформаційних технологій у діяльності туристичних фірм. In: XIII Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців "Інформатика, інформаційні системи та технології", 8, Одеса.

Білогур, В. Є. and Ушаков, В. С. (2015) Шляхи формування соціально-професійної спрямованості майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», V (60) (36). pp. 72-81. ISSN 978-617-7380-06-0

Біляєв, С. С. (2016) Проектний розвиток підприємства: сутність та специфічні ознаки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки, 31 (2). pp. 66-70. ISSN 2524-0714

Біляєв, С. С. and Колюх, Я. О. (2018) Інновації організаційної діяльності туристичного підприємства. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 8-9.

Біляєв, С. С. and Литвинчук, К. С. (2018) Інвестиційна діяльність – гарантія інноваційного розвитку підприємств: теоретичний аспект. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку, 12-14 верес. 2018 р.. pp. 9-10.

В

Власова, Тетяна (2015) Материнство й матерналізм у гендерних режимах неолібералізму й дискурсах постмодерну. Versus, 1 (5). pp. 78-82. ISSN 2310-4562

Вербицький, О. В. (2019) Соціальна криза та механізми державного управління нею залежно від економічного стану. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 1 (10). pp. 99-104. ISSN 2414-5858

Верховод, І. С. (2006) Актуальні аспекти вдосконалення системи забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів. Держава та регіони (6). pp. 61-63.

Верховод, І. С. (2011) Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці. Україна аспекти праці (2). pp. 18-25.

Верховод, І. С. (2012) Інформатизація, інноваційність та продуктивність праці: дослідження взаємозв'язку. Україна аспекти праці (2). pp. 36-41.

Верховод, І. С. (2011) Міра впливу процесів інформатизації на ефективність суспільного виробництва. Вісник Донецького національного університету. Науковий журнал, 1 (1). pp. 51-56.

Вилгін, Є. А. (2018) Успішні форми взаємодії держави і приватного сектора в рамках розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 1 (8). pp. 368-376. ISSN 2414-5858

Г

Грабовська, Ірина (2015) Філософський аналіз світоглядного наповнення української революції гідності. Versus, 1 (5). pp. 106-110. ISSN 2310-4562

Гурбик, Ю. Ю. (2016) Основні проблеми використання водних ресурсів рекреаційної сфери України. Меліорація та водовикористання – складові сталого розвитку водогосподарського комплексу країни: матер. наук.-практ. конф.. pp. 37-38.

Гурбик, Ю. Ю. (2016) Сучасні проблеми розвитку екологічного туризму в Україні. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). pp. 15-16.

Гурбик, Ю. Ю. (2016) Основні напрями вдосконалення інституціонального механізму державної рекреаційно-туристичної політики України: регіональний рівень. Соціально-економічний розвиток України: цивілізаційний вибір: зб. наук. пр.. pp. 30-33.

Галуцький, Ю. М. (2018) Організація навчання та відпочинку як складова корекції психофізичного стану учнів початкової школи засобами фізичного виховання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХVІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. (18). pp. 136-140.

Гарбар, Г. А. (2019) Підготовка кадрів сфери гостинності на шляху до європейської інтеграції. In: Міжнародний науково-практичний форум: Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції, 21-22, Мелітополь.

Георгадзе, Т. О. (2019) Аналіз понятійного апарату з проблеми формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку. Інноваційна педагогіка, 19 (1). pp. 156-159. ISSN 2663-6085

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Сальнікова, М. В. (2018) Бізнес-планування як ефективний метод антикризового управління компанією: теоретико-методологічний аспект. Причорноморські економічні студії (32). pp. 83-87. ISSN 2524-0897

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Сальнікова, М. В. (2018) Державне регулювання зайнятості населення в Україні: теоретико-методологічний аспект. Інфраструктура ринку (23). pp. 32-38. ISSN 2519-2868

Гурбік, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Сальнікова, М. В. (2018) Основні підходи, принципи та методи публічного адміністрування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління (5). pp. 61-65. ISSN 2518-1971

Д

Донченко, Л. М. and Рибальченко, Н. П. and Семеніхіна, Я. О. (2015) Вирішення проблем сезонності на туристичних підприємствах. Регіональна економіка та управління, 4 (45). pp. 78-84.

Донченко, Л. М. and Рыбальченко, Н. П. (2015) Сезонность спроса на туристический услуги и пути минимизации сезонного характера в туристической отрасли. Новый университет, 5 (50). pp. 28-30.

Донченко, Л. М. and Данилова, О. А. and Лебедєва, О. А. and Чернишова, В. (2016) Мотивація як рушійний апарат для досягнення суспільної корисної цілі. Fundamental and applied science. Volume 1. Economic science: materials of the XII International scientific and practical сonference, 1. pp. 93-95.

Донченко, Л. М. and Лебедєва, О. А. and Ковш, Н. (2015) Наукове осмислення понять «економіка» та «економічна діяльність» у сучасному трактуванні. Wykszta?cenie I nauka bez grnic: matira?y XI Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , 4. pp. 27-29.

Донченко, Л. М. and Лебедєва, О. А. and Саратова, К. (2016) Що є первісним у економічному, прогресивному просторі: «економіка» або «господарство»? «Настоящи изследвания и развитие – 2016»: матер. за 12-а междунар. науч.-практ. конф., 3. pp. 43-44.

Донченко, Л. М. and Лебедєва, О. А. and Долгов, Є. (2016) Теоретичні аспекти кадрової політики підприємства. Новината за напреднали наука: матер. за 12-а междунар. науч. практ. конф., 1. pp. 82-84.

Дем`яненко, А. М. (2019) Проблема формування ціннісних орієнтацій молоді. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. pp. 61-62. ISSN ISBN: 978-83-66401-12-9

Децюра, С. І and Ушаков, В. С. (2017) Особливості методики проведення уроків з футболу в початковій школі. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 349-352.

Децюра, Сергій and Латишев, Богдан (2019) Особливості силової підготовки юнаків старшої школи засобами атлетичної гімнастики. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 114-116.

Дзядук, Г. О. (2019) Пріоритетні напрями удосконалення механізмів державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування", 18, Мелітополь.

Дуднікова, Ірина (2018) Умови формування соціально активної особистості та її адаптації до соціуму в контексті освітянської парадигми. In: Міжнародна науково-практична мультидисциплінарна інтернет-конференція «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства», 26, Запоріжжя.

Е

Ель Гуессаб, Карім (2015) Трансформація арабського світу: соціально-філософський аналіз. Versus, 1 (5). pp. 94-98. ISSN 2310-4562

Ж

Жгір, А. С. and Непша, О. В. (2017) Значення загальної та спеціальної витривалості в спортивному тренуванні легкоатлетів. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 352-356.

З

Застрожнікова, І. В. (2019) Реформування освітніх мереж сільських територіальних громад в умовах децентралізації. In: Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації, 28-29, Житомир.

Застрожнікова, І. В. (2020) Електронні новації для аграрного сектору. In: І Міжнародна науково-практична конференція підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент, 12-13, Запоріжжя.

И

Иваненко, В. В. and Суханова, А. П. and Проценко, А. А. (2012) Профессиональная подготовка студентов специальности физическое воспитание в высших учебных заведениях. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт: зб. наук. пр. (1 (7)). pp. 33-38.

К

Кравченко, Дмитро (2015) Національна ідентичність українців: соціокультурний вимір. Versus, 1 (5). pp. 99-105. ISSN 2310-4562

Карабанов, Є. and Єфремов, А. and Керімов, А. and Лічний, Є. (2018) Фізична культура як складова здорового способу життя. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 109-112.

Карабанов, Є. and Непша, О. (2018) Фізична культура як фактор міжкультурної комунікації. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 106-109.

Карабанов, Є. О. (2017) Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців агропромислового виробництва. Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Карабанов, Є. О. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2017) Формування культури здоров’я в процесі фізичного виховання школярів. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 134-136.

Карабанов, Є. О. and Непша, О. В. (2018) Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 110-113.

Карабанов, Є. О. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Інформаційні технології в системі "фізична культура-спорт". Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). pp. 49-52.

Карабанов Є. О., Непша О. В., Суханова Г. П., Ушаков В. С. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Інформаційні технології в системі «фізична культура-спорту». 81236.

Карабанов, Євген and Воронін, Дмитро (2015) Вплив занять гирьовим спортом на фізичний стан майбутніх інженерів-механіків. Фізичне виховання, спорт і туристського-краєзнавча робота в закладах освіти: зб. наук. пр.. pp. 506-511.

Качний, О. С. (2018) Напрями удосконалення механізму розроблення та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 1 (8). pp. 377-383. ISSN 2414-5858

Кобзєва, Д. О. and Непша, О. В. (2017) Каланетика – сучасна оздоровча методика, з використанням ізотонічних вправ. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 363-365.

Ковальчук, О. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. (2017) Структура гуманістичної спрямованості особистості фахівця з фізичної культури і спорту. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства: матеріали Всеукр. наук. конф. 20-21 квітня 2017 р. (2). pp. 108-110.

Ковальчук, О. В. and Непша, О. В. (2017) Адаптивна фізична культура як фактор соціалізації осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф. (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 49-50.

Ковальчук, О. В. and Непша, О. В. (2017) Здоровий спосіб життя як складова культури здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 137-140.

Ковальчук, О. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2016) Основні чинники які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 263-265.

Ковальчук, О. В. and Сердяєв, Р. (2019) Сучасні підходи до побудови тренувального процесу бігунів на середні дистанції. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 48-51.

Ковальчук, О. В. and Чуб, О. М. (2018) Особливості застосування техніко-тактичного арсеналу спортсменів на змаганнях в контактних розділах карате-до. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 58-59.

Ковальчук, О. В. and Школяренко, О. В. (2018) До питання організації і проведення поетапного відбору в боксі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 60-61.

Ковальчук, Оксана and Затона, Віталій (2018) Функціональний та фізичний розвиток як критерії фізичного стану сільських школярів. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 68-70.

Ковальчук, Оксана and Морозова, Наталья (2019) Особенности техники выполнения бросков и ловли предметов в художественной гимнастике. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країняах Європи та Азії: атеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції «. pp. 43-45.

Ковальчук, Оксана and Мурадьян, Егор (2018) Использование средств аквафитнеса в физической реабилитации при вертеброгенной патологии. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 74-76.

Ковальчук, Оксана and Мустафаєв, Смаїл (2019) Застосування та класифікація засобів фізичної підготовки у сучасному футболі. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р (24). pp. 187-191. ISSN 2523-4900

Ковальчук, Оксана and Панайотов, Ігор (2019) Особливості та основні завдання етапу спеціалізованої базової підготовки в спортивних єдиноборствах. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 321-324. ISSN 2523-4900

Ковальчук, Оксана and Петренко, Олег (2018) Значення ритмічної гімнастики для розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 76-78.

Ковальчук, Оксана and Польський, Владислав (2018) Оздоровча аеробіка як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у ЗВО. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 78-80.

Ковальчук, Оксана and Попов, Ігор (2019) Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток функціонального забезпечення компонентів спеціальної витривалості єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. (24). pp. 192-197. ISSN 2523-4900

Ковальчук, Оксана and Протасов, Евгений (2019) Стадия подготовки к спорту высших достижений. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р (24). pp. 196-200. ISSN 2523-4900

Ковальчук, Оксана and Радев, Иван (2018) Половые и гендерные особенности занятий физической культурой и спортом. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 81-83.

Ковальчук, Оксана and Рязанов, Андрей (2019) Олимпийское образование как педагогическая инновационная технология в системе формирования гуманистических ценностей школьников. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 324-329. ISSN 2523-4900

Ковальчук, Оксана and Солоп, Віталій (2019) Методи розвитку сили як основа програмування силової підготовки школярів молодших класів. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р (24). pp. 200-205. ISSN 2523-4900

Ковальчук, Оксана and Стеценко, Денис (2018) Обгрунтування програми факультативних занять з оздоровчої аеробіки з урахуванням диференційного підходу в дозуванні фізичних навантажень студенток. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 83-86.

Ковальчук, Оксана and Хассай, Георгій (2018) Фізичне виховання студентської молоді з позиції валеологічного підходу. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 86-88.

Конох, А. П. and Карабанов, Є. О. (2018) Теоретичні засади професійно-прикладної фізичної підготовки у закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 143-146.

Конох, А. П. and Карабанов, Є. О. (2015) Підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва засобами неолімпійських видів спорту. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт (1). pp. 36-42.

Котова, К. and Рибницький, А. (2018) Гирьовий спорт в системі фізичної підготовки учнів старших класів. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 року. pp. 24-25.

Котова, О. and Лябах, Н. and Асланова, В. (2018) Актуальні питання фізичного виховання та покращення фізичних здібностей студентської молоді. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 123-127.

Котова, О. В. and Вавілюк, А. О. (2019) Використання сучасних фітнес-технологій у програмі фізичної культури в закладах вищої освіти. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25- 26 квітня 2019 року). pp. 219-220.

Котова, О. В. and Медвідь, А. І. (2019) Вивчення ролі фізичної культури як соціального феномену. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (2). pp. 54-59.

Котова, О. В. and Мельник, С. І. (2019) Розвиток фізичних якостей за допомогою рухливих ігор та змагально-ігрових завдань у дітей молодшого шкільного віку. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 175-179. ISSN https://www.academia.edu/39646953/Управління_оздоровчим_ресурсом_спортсмена_на_шляху_до_вищої_майстерності

Котова, О. В. and Непша, О. В. and Попазов, О. О. (2019) Ставлення студентів до фізичної культури і спорту як способу формування здорового способу життя. Актуальные научные исследования в современном мире, 5 (1(45)). pp. 51-56. ISSN 2524-0986

Котова, О. В. and Семянов, О. В. (2017) Професійна підготовка фахівців з фізичної культури із використанням інформаційних технологій. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): збірник тез. pp. 297-299.

Котова, О. В. and Столяр, О. А. (2019) Волейбол як засіб розвитку фізичних якостей учнів. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року. pp. 235-237.

Котова, О. В. and Суханова, А. П. (2011) Структура здорового образа жизни студентов высших учебных заведений. Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір: зб. наук. праць учасників XI Міжнар. наук. конф. молодих учених та студентів, 13-14 трав. 2011 р.. pp. 237-239.

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. (2014) Взаємодія музики і здоров’я як чинник фізичного розвитку дітей. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 252-257.

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 133-136.

Котова, Олена and Михайлова, Валерія (2019) Застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студенток ЗВО. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 лютого 2019 р.) (21). pp. 316-321. ISSN 2523-4900

Котова, Олена and Шикула, Анжела (2019) Вплив фізичної культури на здоров’я молоді в сучасних соціально-економічних умовах. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 200-201.

Красний, Андрій and Компанієць, Людмила (2018) Формування культури здоров'я як пріоритетне завдання суспільного розвитку студентської молоді. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 56-58.

Купрєєнко, М. В. (2018) Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх дитячих оздоровчих центрах. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 63-65.

Купрєєнко, М. В. (2017) Деякі аспекти гуманізації змагальної діяльності в дитячо-юнацькому спорті. Актуальні проблеми фізичного виховання: зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук. конф., 26-27 вер. 2017 р.. pp. 33-34.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2017) З досвіду проведення фізичної реабілітації осіб зрілого віку зі сколіозом на період тренувального рухового режиму із застосуванням механотерапії. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХVІІ Междунар. научн. конф., 26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий., 7(27) (1). pp. 53-57.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2017) Використання фізкультурно-оздоровчих технологій в оптимізації рухової активності студентської молоді. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 433-435.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2016) Особливості проведення лікувальної фізичної культури у осіб зі сколіозом на період щадного рухового режиму. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 вересня 2016 р., 5. pp. 119-123.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2020) Баскетбол у фізичному вихованні студентів ЗВО. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 76-77.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2018) Місце і значення електротерапевтичного апарату - Ceragem Master CGM 3500 у програмі фізичної реабілітації осіб зрілого віку зі сколіозом. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р.). pp. 88-90.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Ушаков, В. С. (2017) Використання освітньо-розвиваючих та оздоровчих видів гімнастики на уроках фізичної культури. Україна в гуманітарних і соціально-економічних Вимірах: матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ (2). pp. 246-247.

Купрєєнко, Максим and Москальова, Ганна and Чебанов, Микита (2020) Роль баскетболу у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 150-152.

Л

Лебедева, Е. А. (2016) Роль социальной ответственности власти в достижении высокого уровня качества жизни на Украине. Уральский научный вестник. Серия "Экономические науки. Государственное управление" (25). pp. 57-61. ISSN 1561-6908

Лебедєва, О. А. (2015) Соціально скорегований ВВП, як показник реального державного розвитку. Інвестиції: практика та досвід (7). pp. 88-94.

Лебедева, Е. А. (2015) Аспекты концепции социально-экономического развития Украины. Научният потенциал на света: матер. за XI междунар. науч.-практ. конф., 2. pp. 37-39.

Лебедева, Е. А. and Ермолова, Евгения (2015) Роль качественного менеджмента в работе туристического бизнеса. Економіка України – сучасний стан та перспективи розвитку: матер. наук. форуму. pp. 58-60.

Лахно, О. О. and Непша, О. В. (2017) Пілатес – оздоровча фітнес-технологія. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 381-383.

Лисенко, О. Г. and Непша, О. В. (2017) Оздоровча гімнастика стретчинг: поняття, методика проведення. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 383-387.

Любинський, О. О. (2019) Кадрова політика державної служби України. In: Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ, 18-22, Мелітополь.

Лябах, Н. В. and Непша, О. В. (2017) Особливості впливу фізичних вправ на організм в оздоровчому тренуванні. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 387-390.

М

Малєєв, В. (2017) Формування адекватних потреб студентів ВНЗ у сфері фізичної культури. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). pp. 210-212.

Марван, Музхер Хуссеін Музхер (2019) Реалізація проектів державно-банківського партнерства в зарубіжних країнах. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Марченко, О. А. (2016) Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств. Агросвіт (11). pp. 7-11. ISSN 2306-6792

Марченко, О. А. (2018) Особливості функціонування регіонального туристичного ринку. Science, research, development. Economy. Management. State and Law: monografia pokonferencyjna (10). pp. 18-21.

Марченко, О. А. (2016) Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки (3). pp. 63-66. ISSN 2413-7391

Марченко, О. А. (2019) Кластеризація як інноваційна перевага у функціонуванні та управлінні регіональною галуззю туризму. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2 (46). pp. 111-115.

Марченко, О. А. and Овечко, С. В. (2018) Інноваційні підходи до управління інвестиціями у туризмі. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (12-14 вересня 2018 р., м. Суми). pp. 46-47.

Марченко, О. А. and Сальнікова, М. В. and Шевельова, К. В. (2019) Інноваційні форми в регіональному управлінні туристичної діяльності. Економічний вісник університету: зб. наук. пр. учених та аспірантів (43). pp. 27-34. ISSN 2306-546Х

Мерзлікін, А. Є. (2017) Витривалість як фундамент досягнення спортивних результатів легкоатлетів. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 143-146.

Мерзлікін, А. Є. and Непша, О. В. and Жгір, А. С. (2017) Особливості розвитку загальної витривалості легкоатлетів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітня 2017 року). pp. 303-305.

Мищенко, А. Д. and Трачев, В. М. and Абдураман, А. Ш. (2006) К обоснованию системы подготовки волейболистов. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 210-213.

Моисеенко, Ольга and Урда, Оксана (2018) Процесс занятий физическими упражнениями как фактор формирования личности дошкольника. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 59-61.

Мусієнко, В. М. (2019) Фізична культура і здоровий спосіб життя в різні вікові періоди. Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. стат. студентів природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького (2). pp. 84-88.

Н

Непша, О. В. and Ушаков, В. С. and Купрєєнко, М. В. and Проценко, А. А. (2015) Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17). pp. 285-287.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Іваненко, В. В. (2016) Здоров'я як потреба і цінність людини в сучасному суспільстві. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-пр. конф. cтудентів і молодих учених (02 грудня 2016 р.). pp. 180-182.

Неліпа, К. Г. (2019) Трансформація системи розселення Запорізької області в контексті реформування адміністративно-територіального устрою. Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ-тів і молодих учених. pp. 173-174.

Неліпа, К. Г. (2019) Геодемографічний прогноз Запорізької регіональної системи розселення. Регіон – 2019: суспільно-географічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ-тів, аспірантів та молодих науковців. pp. 93-96.

Неліпа, К. Г. (2019) Мелітополь та Бердянськ як центри субрегіональної системи розселення. Сучасний рух науки: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 502-507.

Неліпа, К. Г. (2019) Приморсько-фасадний та лінійно-вузловий типи розселення в Запорізькій області. Географія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.. pp. 224-230.

Непша, О. В. and Купрєєнко, М. В. and Ушаков, В. С. (2016) Вікові особливості студентів спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (16 травня 2016 р.). pp. 226-229.

Непша, О. В. and Непша, Я. Ю. (2019) Значення загальнофізичної підготовки студентської молоді. Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє: тези доповідей інтернет-конф., (Запоріжжя, 3-4 жовтня, 2019). pp. 41-43.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. (2017) Значення фізичної культури для студентів, що займаються у спеціальних медичних групах. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітня 2017 року). pp. 307-309.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. (2017) Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентської молоді до занять фізичною культурою. Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 13-15 жовтня 2017 р.. pp. 30-33.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2016) Українські народні рухливі ігри як засіб національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізичної культури та позаурочний час. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 вересня 2016 р., 5. pp. 123-127.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2017) Оздоровче застосування легкоатлетичних вправ на заняттях зі спеціальними медичними групами. Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики: зб. наук. пр.. pp. 96-101.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 березня 2018 року. pp. 90-92.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 100-104.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Розвиток прудкості у школярів на заняттях в секції з легкої атлетики. Журнал легкої атлетики (2). pp. 63-66.

Непша, О. В. and Ушаков, В. С. (2017) Фізична культура як середовище виховання школярів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітня 2017 року): збірник тез. pp. 309-310.

Непша, О. В. and Ушаков, В. С. and Проценко, А. А. and Купрєєнко, М. В. (2015) Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 17. pp. 285-287.

Непша, О. В. and Ушаков, В. С. and Проценко, А. А. and Купрєєнко, М. В. (2015) Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17). pp. 285-287.

Непша, Ярослав (2019) Стан здоров’я студентів закладів вищої освіти як критерій адаптації до фізичних навантажень. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: зб. наук. пр. за матеріалами І туру ХІV Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 221-224.

О

Олексенко, Р. І. and Ортіна, Г. В. (2018) Формування інноваційної політики реального сектору економіки як особливого напряму розвитку України. Економіка та суспільство (18). pp. 173-180. ISSN 2524-0072

Олексенко, Р. І. and Ортіна, Г. В. (2018) Особливості інноваційно-інвестиційної політики антикризового розвитку реального сектору економіки України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії (5). pp. 33-39. ISSN 2312-9395

Олексенко, Р. І. and Ортіна, Г. В. (2019) Каталізатори посилення ролі громад у соціально-економічному розвитку локальних територій. In: Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації, Житомир.

Олексенко, Р. І. and Царькова, О. В. (2013) Економіко-психологічна адаптація суспільства в пострадянські часи. Інвестиції: практика та досвід (10). pp. 48-50. ISSN 2306-6814

Ортина, Г. В. (2018) Механизм формирования и реализации антикризисной стратегии страны. In: Международная научно-практическая конференция посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина "Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга", Алматы.

Ортіна, Г. В. (2018) Вдосконалення механізму формування та реалізації антикризової стратегії України. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ".

Ортіна, Г. В. (2019) Тенденції впливу структурних факторів на економічну динаміку в умовах глобалізації. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Ортіна, Г. В. (2019) Технологічний розвиток інноваційної державної політики як складової соціальної безпеки країни. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 1 (10). pp. 40-47. ISSN 2414-5858

Ортіна, Г. В. and Єфіменко, Л. М. (2019) Партнерство як основа конкурентоспроможності розвитку громад в умовах децентралізації. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 2 (11). pp. 344-352. ISSN 2414-5858

Ортіна, Г. В. and Олексенко, Р. І. and Єфіменко, Л. М. (2019) Інновації як локомотив сталого розвитку регіонів. In: Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації, 28-29, Житомир.

Ортіна, Г. В. and Сокіл, О. Г. and Прус, Ю. О. and Застрожнікова, І. В. and Єфіменко, Л. М. (2019) Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія. Other. ФО-П Однорог Т.В., Мелітополь.

П

Попович, Микола (2015) Здобуття легітимності новими формами культури: філософська рефлексія. Versus, 1 (5). pp. 83-88. ISSN 2310-4562

Павлій, Н. І. (2019) Державне управління еколого-економічним районуванням територій. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Платонов, О. І. (2019) Державна політика побудови стейкхолдерорієнтованої системи транспортного обслуговування. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Прокоф’єв, Є. Г. (2016) Принципи методологічного проектування в сучасній педагогічній освіті. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки, 69 (1). pp. 56-64. ISSN 2413-1865

Прокоф’єв, Є. Г. (2016) Історико-культурологічний підхід до процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (16). pp. 70-76. ISSN 2219-5203

Протасов, Є. О. (2018) Основні принципи занять з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студ-тів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). pp. 85-87.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Деякі прийоми та методи вивчення мінеральних ресурсів в школі. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 208-211.

Проценко, А. А. (2018) Характеристика змісту професійної підготовки фахівця з фізичної культури в Україні. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 182-184.

Проценко, А. А. (2017) Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування професійних компетентностей. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXVI). pp. 121-125. ISSN 2413-1865

Проценко, А. А. (2016) Професійна компетентність як запорука ефективної діяльності фахівця. Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3 – 4 червня 2016 р.), 2. pp. 170-173.

Проценко, А. А. (2017) Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической культуры. Веснік адукацыі (10). pp. 18-25.

Проценко, А. А. (2019) Розвиток техніко-тактичних дій юних футболістів засобами фітнесу. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (3(47)). pp. 148-152. ISSN 2524-0986

Проценко, А. А. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі виробничої практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Проценко, А. А. and Івченко, В. В. (2019) Облік в спортивному тренуванні та його складові. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 квіт. 2019 р.: зб. тез. pp. 229-230.

Проценко, А. А. and Непша, О. В. (2019) Показники антропометрії і фізичної підготовки юних футболістів у річному циклі тренування та їх динаміка. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 105-108.

Проценко, Андрій (2017) Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 183-189.

Проценко, Андрій and Данченко, Павло (2019) Основні положення підготовки юних футболістів на початковому етапі підготовки. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 209-210.

Пшембаева, Д. and Исмаил, Г. Ж. (2019) Совершенствование системы управления туристской отраслью. In: Международная научно-практическая конференция «Географические проблемы и возможности Развития туризма и рекреации в Узбекистане», 11-12, Чирчик.

Р

Радєв, І. О. and Суханова, Г. П. (2017) Спрямованість і зміст занять з загальної фізичної підготовки в спортивних секціях. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 412-415.

Ребар, І. and Нестеров, О. (2017) Фізичне вдосконалення студентів вищих навчальних закладів з низьким рівнем фізичної працездатності. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІІ-й Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 301-303.

Ребар, Інесса and Конікова, Наталія and Костючок, Марія and Паніченко, Катерина (2020) Психофізіологічні особливості студенток, що займаються в секції з вільної боротьби. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (55). pp. 428-430.

Ребар, Инесса and Абдуллаев, Алтай (2018) Общая физическая подготовка студентов ЗВО. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 319-321.

Решетов, І. І. and Дєгтяр, О. А. (2019) Інноваційні механізми публічного управління соціально-економічним розвитком регіонів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Рибальченко, Н. П. (2019) Вплив децентралізації на туристичну галузь України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Романець, А. (2018) Мета здоров'язберігаючих технологій в початковій школі в умовах реалізації Концепції "Нової української школи". Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнародної науково-практичної конференції (13-14 вересня 2018 р.). pp. 188-192.

Романець, А. В. (2020) Сучасний погляд на проблеми фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет- конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 88-90.

С

Самофалов, Д. В. (2019) Інноваційно-інвестиційна політика країн, що розвиваються. In: Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ, 18-22, Мелітополь.

Саржан, А. С. (2019) Формування принципу креативного підприємництва в сучасній Україні. In: Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації, 28-29, Житомир.

Сергєєв, В. В. and Непша, О. В. (2017) До історії паралімпійських ігор та досягнень українських спортсменів-паралімпійців. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 417-420.

Сизоненко, О. В. (2018) Проблеми та перспективи впровадження електронного врядування в умовах децентралізації. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні перспективи розвитку науки», 8-9, Київ.

Стипчук, Д. (2019) Роль держави в регулюванні розвитку сільського господарства. In: IІ Міжнародна науково-практична конференція "Концептуальні напрямки розвитку наукових знань", 30-31, Київ.

Суханова, Г. and Гусак, П. and Куртбеков, А. and Плещевенко, В. (2018) Проблема готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 202-205.

Суханова, Г. and Ушаков, В. (2018) Фізична культура і спорт як феномен розвитку особистості в сучасному суспільстві. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 198-201.

Суханова, Г. П. (2017) Форми і засоби проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Актуальные научные исследования в современном мире: cб. научных трудов ХХVІІ Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий), 3 (7(27)). pp. 64-68.

Суханова, Г. П. (2018) Місце та значення засобів лікувіальної фізичної культури на заняттях з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 106-107.

Суханова, Г. П. (2020) З досвіду застосування тренажерів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 101-102.

Суханова, Г. П. and Непша, О. В. (2017) Моніторинг здоров’я студентів вищих навчальних закладів, віднесених до спеціальних медичних груп. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 284-288.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Проблема впливу мобільних телефонів на здоров'я студентської молоді. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 244-246.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Мотиваційні компоненти фізичної культури студентів спеціальної медичної групи. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 50-55. ISSN 2524-0986

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Особливості розвитку стрибучості у дітей шкільного віку. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (2). pp. 114-119.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Оздоровче плавання як засіб підвищення рівня фізичної підготовки студентів у ЗВО. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (9(53)). pp. 134-139. ISSN 2524-0986

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Оптимізація рухової активності студентів педагогічних ЗВО, що займаються в секції волейболу. Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє: тези доповідей інтернет-конф., (Запоріжжя, 3-4 жовтня, 2019 р.). pp. 48-50.

Суханова, Ганна and Ушаков, Віктор (2019) Обґрунтування необхідності ранкової гігієнічної гімнастики для студентів спеціальної медичної групи зі захворюванням вегето-судинної дистонії. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. pp. 210-212.

Т

Тарасова, Г. О. (2018) Адаптаційна диверсифікація розвитку промислового підприємства в умовах кризи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 19 (3). pp. 91-96.

Тарасова, Г. О. (2019) Управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної нестабільності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Post-Doctoral thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Тарасова, Г. О. and Каміньська, Б. Л. (2018) Ітераційний підхід до моніторингу зовнішнього середовища в умовах економічної нестабільності. Економіка та управління підприємствами (3). pp. 94-104.

Тарасова, Г. О. and Рудобаба, І. Ю. (2018) Особливості обліку відрядження по Україні та за кордон у координатах податкового кодексу України та законодавства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки, 2 (11). pp. 49-54.

Терехов, А. О. and Непша, О. В. (2017) Йога – оздоровча система Індії. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 341-343.

Трачев, В. М. and Нестеров, А. С. and Голованов, М. В. and Сидоряк, Н. Г. and Трачева, С. П. and Ушаков, В. С. (2006) Развитие выносливости к статическим мышечным усилиям у студентов на занятиях по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 192-195.

У

Усаченко, О. О. (2019) Ефективність системи управління диверсифікацією оборонної промисловості. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Ушаков, В. (2017) Рефлексія в структурі тактичного мислення спортсменів. Актуальні проблеми фізичного виховання: зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 вер. 2017 р.). p. 57.

Ушаков, В. and Проценко, Г. (2018) Професійні уміння як складова професійної компетентності вчителя. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 214-217.

Ушаков, В. С. (2017) Коррекция физического состояния здоровья студенческой молодежи средствами атлетизма. Актуальные научные исследования в современном мире: cб. научных трудов ХХVІІ Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) (7(27)). pp. 69-73.

Ушаков, В. С. (2018) Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 108-109.

Ушаков, В. С. (2020) Вплив занять оздоровчим плаванням на фізичну підготовку студентів. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 104-105.

Ушаков, В. С. and Горшкова, І. (2011) Необхідність фізичної культури у формуванні особистості студента. Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір: зб. наук. праць учасників XI Міжнар. наук. конф. молодих учених та студентів, 13-14 трав. 2011 р.. pp. 254-255.

Ушаков, Віктор and Проценко, Андрій (2014) Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 416-419.

Х

Хассай, Д. В. and Абдуллаев, А. К. and Трачев, В. М. and Сидоряк, Н. Г. and Трачева, С. П. and Ушаков, В. С. (2006) Из опыта подготовки борцов вольного стиля в условия ВУЗа. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 196-199.

Хассай, Д. В. and Сидоряк, Н. Г. and Трачев, В. М. and Ушаков, В. С. (2006) Качественные характеристики занятий по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 213-215.

Ходзінський, І. О. (2019) Реалізація принципу універсальності адміністративних послуг. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Христова, Тетяна (2018) Пріоритет здоров'я у структурі світоглядних орієнтацій студентів різних країн. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 219-222.

Христова, Тетяна and Фірцович, Сергій (2018) Удосконалення фізичного виховання студентів з надмірною вагою тіла. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 332-334.

Ч

Черкалін, І. А. and Купрєєнко, М. В. (2017) Механізми оздоровлювального впливу фізичних вправ на організм людини. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 438-441.

Ш

Шавкун, Ірина and Дибчинська, Яна (2015) Ціннісний менеджмент: сутність і перспективи. Versus, 1 (5). pp. 111-116. ISSN 2310-4562

Шаров, С. В. (2019) Дослідження соціальної компетентності учнів: досвід США та Великобританії. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (6-8 червня, м. Мелітополь). pp. 306-310.

Шарова, Т. М. (2019) Художня література як засіб соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями. Літні наукові підсумки 2019 року: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Дніпро, 5 червня 2019 року). pp. 84-89.

Шаталов, Д. О. and Дєгтяр, О. А. (2019) Ціннісні зміни та роль держави в умовах глобальних викликів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Шквиря, Н. О. (2020) Розробка маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства. In: І Міжнародна науково-практична конференція підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент, 12-13, Запоріжжя.

Шульженко, Богдан (2018) Мімікрія більшовицького терору в період громадянської війни. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Щ

Щербакова , Ніна (2015) Ідеологічний супровід трансформацій ціннісних настанов молоді як детермінанта оптимізації розвитку її моралі: філософський аспект. Versus, 1 (5). pp. 89-93. ISSN 2310-4562

Щебликіна, З. В. and Сільніченко, Роман (2015) Управління розвитком корпоративної культури сучасних підприємств. Перспективные разработки науки и техники: матер. ХІ міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 36-38.

Щебликіна , І. О. and Щебликіна, З. В. and Тарасова, О. (2016) Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 1 (30). pp. 76-79.

Щебликіна, З. В. and Серебрянський, С. (2016) Управління товарною політикою сучасного підприємства. Сучасні дослідження та розвиток – 2016: матер. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф.(15 – 22 січня 2016 р.) , 1. pp. 65-67.

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. (2019) Роль і значення ефективного формування фінансових результатів в системі корпоративного управління підприємством. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а Междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София) (7). pp. 33-35. ISSN 978-966-8736-05-6

Щебликіна, З. В. and Щебликіна, І. О. (2019) Стратегії інноваційного розвитку підприємства в розрізі сучасних економічних проблем. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 2 (42). pp. 55-60. ISSN 2414-0287

Я

Якимов, Василь and Непша, Олександр (2019) Настільний теніс як ефективний оздоровчий засіб профілактико-оздоровчих занять різних груп населення. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). pp. 330-335. ISSN 2523-4900

Ярова, Л. Г. (2019) Актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку підприємств в сучасних умовах. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а Междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София). (7). pp. 75-77. ISSN 978-966-8736-05-6

Ярова, Л. Г. (2019) Бухгалтерський облік операційної оренди основних засобів. Интернаука. Серия: Экономические науки (11). ISSN 2520-2294

This list was generated on Fri Feb 28 06:58:43 2020 EET.