МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "H Суспільні науки > H Суспільні науки (Загальне)"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ш | Щ
Число елементів на цьому рівні: 154.

K

Karabanov, Yevgen (2014) Methodological foundations of software classes in physical education students by means of kettlebell lifting [Методичні основи програмних занять з фізичного виховання студентів засобами гирьового спорту]. Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science: proceedings of the 1 International Academic Conference, I. с. 660-663.

Є

Євстратов, Андрій (2018) Роль фізичної культури у зміцненні фізичного і психічного здоров'я студентів вищих навчальних закладів. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 62-64.

І

Іваненко, В. В. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2018) Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх вчителів фізичної культури. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 р.. с. 19-21.

Іваненко, В. та Купрєєнко, М. (2018) Сучасні соціокультурні аспекти фізичної культури і спорту. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 97-99.

Іваненко, В. В. (2018) Вплив занять баскетболом і фізичною культурою на процес формування всебічно розвиненої особистості. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. с. 52-54.

Іваненко, В. В. (2014) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 164-169.

Іваненко, В. В. та Ганюкова, І. (2017) Чинники підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи (13). с. 81-86.

Іваненко, В. В. та Карабанов, Є. О. (2018) Інноваційний підхід у підготовці волейболістів. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). с. 28.

Іваненко, В. В. та Купрєєнко, М. В. (2018) Як зберегти своє здоров'я? Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. ст., тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 105-107.

Іваненко, В. В. та Купрєєнко, М. В. (2018) Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студентів закладів вищої освіти. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). с. 39-44. ISSN 2524-0986

Іваненко, В. В. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2017) Особливості навчально-тренувального процесу в жіночому баскетболі. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). с. 142-144.

Іваненко, В. В. та Непша, О. В. (2018) Рефлексія у розвитку професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. с. 95-99.

А

Абдураман, А. Ш. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. та Проценко, А. А. (2013) Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячих оздоровчих закладах. Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів. с. 135-137.

Абдуллаєв, А. та Ребар, І. (2018) Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 3-5.

Абдуллаєв, А. та Ребар, І. (2016) Особливості відбору спортсменів з вільної боротьби. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів І-ї Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 269-271.

Абдуллаєв, А. К. та Ребар, І. В. (2018) Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів ВНЗ. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). с. 24-29. ISSN 2524-0986

Абдуллаєв, А. К. та Ребар, І. В. (2018) Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Абдуллаєв, А. К. та Ребар, І. В. (2019) Тенденції розвитку спорту вищих досягнень та напрямки вдосконалення системи спортивної підготовки. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). с. 20-22.

Абдуллаєв, А. К. та Ушаков, В. С. та Ребар, І. В. (2017) Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації спеціальності «Фізична культура». ФОП Силаєва О.В, Мелітополь.

Абдуллаєв, А. К. огли та Ребар, І. В. (2019) Індивідуалізація засобів технічної підготовки борців вільного стилю на спеціально-підготовчому етапі річного циклу. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (21). с. 130-135.

Абдуллаєв, Алтай та Ребар, Інесса (2018) Попередження травмонебезпечних ситуацій на заняттях в секції з вільної боротьби. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. с. 285-287.

Абдуллаєв, Алтай та Ребар, Інесса (2019) Заходи безпеки та попередження спортивного травматизму на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях з вільної боротьби. Тренувальний процес, спортивні та спортивно-масові заходи можуть бути розпочаті тільки після виконання всіх вимог цих правил і заходів, які забезпечують профілактику спортивного травматизму і безпеки проведення заходів, як для спортсменів, так і для гляда. с. 213-215.

Абдураман, А. та Непша, О. (2018) Особливості проведення навчально-тренувального процесу легкоатлетів-спринтерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 14 грудня 2018 р.). с. 40-42.

Абдураман, А. Ш. (2014) Здоров'я як потреба студентської молоді. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 112-113.

Абдураман, А. Ш. та Іваненко, В. В. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2012) З досвіду організації позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). с. 7-9.

Абдураман, А. Ш. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. та Проценко, А. А. та Ушаков, В. С. (2015) Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. с. 188-190.

Абдураман, Айдер та Котова, Олена та Суханова, Ганна та Ушаков, Віктор (2019) Основні аспекти організації уроку фізичної культури в початковій школі. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. с. 215-217.

Б

Банчуковська, Руслана (2017) Підвищення конкурентоспроможності підприємства у сферi нерухомостi. Науковий вісник Одеського національного економічного університету (10). с. 5-14. ISSN 2409-9260

Бондаренко, А. А. та Олексенко, Р. І. (2016) Роль інформаційних технологій у діяльності туристичних фірм. In: XIII Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців "Інформатика, інформаційні системи та технології", 8, Одеса.

Білогур, В. Є. та Ушаков, В. С. (2015) Шляхи формування соціально-професійної спрямованості майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», V (60) (36). с. 72-81. ISSN 978-617-7380-06-0

В

Вилгін, Є. А. (2018) Успішні форми взаємодії держави і приватного сектора в рамках розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 1 (8). с. 368-376. ISSN 2414-5858

Власова, Тетяна (2015) Материнство й матерналізм у гендерних режимах неолібералізму й дискурсах постмодерну. Versus, 1 (5). с. 78-82. ISSN 2310-4562

Г

Галуцький, Ю. М. (2018) Організація навчання та відпочинку як складова корекції психофізичного стану учнів початкової школи засобами фізичного виховання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХVІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. (18). с. 136-140.

Грабовська, Ірина (2015) Філософський аналіз світоглядного наповнення української революції гідності. Versus, 1 (5). с. 106-110. ISSN 2310-4562

Гурбик, Ю. Ю. (2016) Основні проблеми використання водних ресурсів рекреаційної сфери України. Меліорація та водовикористання – складові сталого розвитку водогосподарського комплексу країни: матер. наук.-практ. конф.. с. 37-38.

Гурбик, Ю. Ю. (2016) Сучасні проблеми розвитку екологічного туризму в Україні. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). с. 15-16.

Гурбик, Ю. Ю. (2016) Основні напрями вдосконалення інституціонального механізму державної рекреаційно-туристичної політики України: регіональний рівень. Соціально-економічний розвиток України: цивілізаційний вибір: зб. наук. пр.. с. 30-33.

Д

Децюра, С. І та Ушаков, В. С. (2017) Особливості методики проведення уроків з футболу в початковій школі. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 349-352.

Донченко, Л. М. та Данилова, О. А. та Лебедєва, О. А. та Чернишова, В. (2016) Мотивація як рушійний апарат для досягнення суспільної корисної цілі. Fundamental and applied science. Volume 1. Economic science: materials of the XII International scientific and practical сonference, 1. с. 93-95.

Донченко, Л. М. та Лебедєва, О. А. та Долгов, Є. (2016) Теоретичні аспекти кадрової політики підприємства. Новината за напреднали наука: матер. за 12-а междунар. науч. практ. конф., 1. с. 82-84.

Донченко, Л. М. та Лебедєва, О. А. та Ковш, Н. (2015) Наукове осмислення понять «економіка» та «економічна діяльність» у сучасному трактуванні. Wykszta?cenie I nauka bez grnic: matira?y XI Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , 4. с. 27-29.

Донченко, Л. М. та Лебедєва, О. А. та Саратова, К. (2016) Що є первісним у економічному, прогресивному просторі: «економіка» або «господарство»? «Настоящи изследвания и развитие – 2016»: матер. за 12-а междунар. науч.-практ. конф., 3. с. 43-44.

Донченко, Л. М. та Рибальченко, Н. П. та Семеніхіна, Я. О. (2015) Вирішення проблем сезонності на туристичних підприємствах. Регіональна економіка та управління, 4 (45). с. 78-84.

Донченко, Л. М. та Рыбальченко, Н. П. (2015) Сезонность спроса на туристический услуги и пути минимизации сезонного характера в туристической отрасли. Новый университет, 5 (50). с. 28-30.

Дуднікова, Ірина (2018) Умови формування соціально активної особистості та її адаптації до соціуму в контексті освітянської парадигми. In: Міжнародна науково-практична мультидисциплінарна інтернет-конференція «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства», 26, Запоріжжя.

Е

Ель Гуессаб, Карім (2015) Трансформація арабського світу: соціально-філософський аналіз. Versus, 1 (5). с. 94-98. ISSN 2310-4562

Ж

Жгір, А. С. та Непша, О. В. (2017) Значення загальної та спеціальної витривалості в спортивному тренуванні легкоатлетів. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 352-356.

К

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2017) З досвіду проведення фізичної реабілітації осіб зрілого віку зі сколіозом на період тренувального рухового режиму із застосуванням механотерапії. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХVІІ Междунар. научн. конф., 26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий., 7(27) (1). с. 53-57.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2017) Використання фізкультурно-оздоровчих технологій в оптимізації рухової активності студентської молоді. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 433-435.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. та Ушаков, В. С. (2017) Використання освітньо-розвиваючих та оздоровчих видів гімнастики на уроках фізичної культури. Україна в гуманітарних і соціально-економічних Вимірах: матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ (2). с. 246-247.

Ковальчук, О. В. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. (2017) Структура гуманістичної спрямованості особистості фахівця з фізичної культури і спорту. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства: матеріали Всеукр. наук. конф. 20-21 квітня 2017 р. (2). с. 108-110.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2016) Особливості проведення лікувальної фізичної культури у осіб зі сколіозом на період щадного рухового режиму. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 вересня 2016 р., 5. с. 119-123.

Котова, О. В. та Семянов, О. В. (2017) Професійна підготовка фахівців з фізичної культури із використанням інформаційних технологій. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): збірник тез. с. 297-299.

Котова, К. та Рибницький, А. (2018) Гирьовий спорт в системі фізичної підготовки учнів старших класів. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 року. с. 24-25.

Карабанов, Є. та Єфремов, А. та Керімов, А. та Лічний, Є. (2018) Фізична культура як складова здорового способу життя. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 109-112.

Карабанов, Є. та Непша, О. (2018) Фізична культура як фактор міжкультурної комунікації. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 106-109.

Карабанов, Є. О. (2017) Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців агропромислового виробництва. Кандидатська thesis, Міністерство освіти і науки України.

Карабанов, Є. О. та Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2017) Формування культури здоров’я в процесі фізичного виховання школярів. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 134-136.

Карабанов, Є. О. та Непша, О. В. (2018) Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 110-113.

Карабанов, Є. О. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Інформаційні технології в системі "фізична культура-спорт". Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). с. 49-52.

Качний, О. С. (2018) Напрями удосконалення механізму розроблення та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону. Вісник Національного університету цивільного захисту України, 1 (8). с. 377-383. ISSN 2414-5858

Кобзєва, Д. О. та Непша, О. В. (2017) Каланетика – сучасна оздоровча методика, з використанням ізотонічних вправ. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 363-365.

Ковальчук, О. В. та Непша, О. В. (2017) Адаптивна фізична культура як фактор соціалізації осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф. (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). с. 49-50.

Ковальчук, О. В. та Непша, О. В. (2017) Здоровий спосіб життя як складова культури здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 137-140.

Ковальчук, О. В. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2016) Основні чинники які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (1). с. 263-265.

Ковальчук, О. В. та Чуб, О. М. (2018) Особливості застосування техніко-тактичного арсеналу спортсменів на змаганнях в контактних розділах карате-до. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. с. 58-59.

Ковальчук, О. В. та Школяренко, О. В. (2018) До питання організації і проведення поетапного відбору в боксі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. с. 60-61.

Ковальчук, Оксана та Затона, Віталій (2018) Функціональний та фізичний розвиток як критерії фізичного стану сільських школярів. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 68-70.

Ковальчук, Оксана та Мурадьян, Егор (2018) Использование средств аквафитнеса в физической реабилитации при вертеброгенной патологии. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 74-76.

Ковальчук, Оксана та Петренко, Олег (2018) Значення ритмічної гімнастики для розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 76-78.

Ковальчук, Оксана та Польський, Владислав (2018) Оздоровча аеробіка як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у ЗВО. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 78-80.

Ковальчук, Оксана та Радев, Иван (2018) Половые и гендерные особенности занятий физической культурой и спортом. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 81-83.

Ковальчук, Оксана та Стеценко, Денис (2018) Обгрунтування програми факультативних занять з оздоровчої аеробіки з урахуванням диференційного підходу в дозуванні фізичних навантажень студенток. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 83-86.

Ковальчук, Оксана та Хассай, Георгій (2018) Фізичне виховання студентської молоді з позиції валеологічного підходу. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 86-88.

Конох, А. П. та Карабанов, Є. О. (2018) Теоретичні засади професійно-прикладної фізичної підготовки у закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). с. 143-146.

Котова, О. та Лябах, Н. та Асланова, В. (2018) Актуальні питання фізичного виховання та покращення фізичних здібностей студентської молоді. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 123-127.

Котова, О. В. та Медвідь, А. І. (2019) Вивчення ролі фізичної культури як соціального феномену. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (2). с. 54-59.

Котова, О. В. та Непша, О. В. та Попазов, О. О. (2019) Ставлення студентів до фізичної культури і спорту як способу формування здорового способу життя. Актуальные научные исследования в современном мире, 5 (1(45)). с. 51-56. ISSN 2524-0986

Котова, О. В. та Суханова, Г. П. (2014) Взаємодія музики і здоров’я як чинник фізичного розвитку дітей. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 252-257.

Котова, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). с. 133-136.

Кравченко, Дмитро (2015) Національна ідентичність українців: соціокультурний вимір. Versus, 1 (5). с. 99-105. ISSN 2310-4562

Красний, Андрій та Компанієць, Людмила (2018) Формування культури здоров'я як пріоритетне завдання суспільного розвитку студентської молоді. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 56-58.

Купрєєнко, М. В. (2018) Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх дитячих оздоровчих центрах. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. с. 63-65.

Купрєєнко, М. В. та Непша, О. В. (2018) Місце і значення електротерапевтичного апарату - Ceragem Master CGM 3500 у програмі фізичної реабілітації осіб зрілого віку зі сколіозом. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р.). с. 88-90.

Л

Лахно, О. О. та Непша, О. В. (2017) Пілатес – оздоровча фітнес-технологія. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 381-383.

Лебедева, Е. А. (2016) Роль социальной ответственности власти в достижении высокого уровня качества жизни на Украине. Уральский научный вестник. Серия "Экономические науки. Государственное управление" (25). с. 57-61. ISSN 1561-6908

Лебедева, Е. А. (2015) Аспекты концепции социально-экономического развития Украины. Научният потенциал на света: матер. за XI междунар. науч.-практ. конф., 2. с. 37-39.

Лебедева, Е. А. та Ермолова, Евгения (2015) Роль качественного менеджмента в работе туристического бизнеса. Економіка України – сучасний стан та перспективи розвитку: матер. наук. форуму. с. 58-60.

Лебедєва, О. А. (2015) Соціально скорегований ВВП, як показник реального державного розвитку. Інвестиції: практика та досвід (7). с. 88-94.

Лисенко, О. Г. та Непша, О. В. (2017) Оздоровча гімнастика стретчинг: поняття, методика проведення. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 383-387.

Лябах, Н. В. та Непша, О. В. (2017) Особливості впливу фізичних вправ на організм в оздоровчому тренуванні. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 387-390.

М

Мерзлікін, А. Є. та Непша, О. В. та Жгір, А. С. (2017) Особливості розвитку загальної витривалості легкоатлетів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітня 2017 року). с. 303-305.

Малєєв, В. (2017) Формування адекватних потреб студентів ВНЗ у сфері фізичної культури. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.). с. 210-212.

Мерзлікін, А. Є. (2017) Витривалість як фундамент досягнення спортивних результатів легкоатлетів. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 143-146.

Мищенко, А. Д. та Трачев, В. М. та Абдураман, А. Ш. (2006) К обоснованию системы подготовки волейболистов. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 210-213.

Моисеенко, Ольга та Урда, Оксана (2018) Процесс занятий физическими упражнениями как фактор формирования личности дошкольника. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 59-61.

Н

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2016) Українські народні рухливі ігри як засіб національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізичної культури та позаурочний час. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 вересня 2016 р., 5. с. 123-127.

Непша, О. В. та Ушаков, В. С. та Проценко, А. А. та Купрєєнко, М. В. (2015) Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 17. с. 285-287.

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. (2017) Значення фізичної культури для студентів, що займаються у спеціальних медичних групах. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітня 2017 року). с. 307-309.

Непша, О. В. та Ушаков, В. С. (2017) Фізична культура як середовище виховання школярів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітня 2017 року): збірник тез. с. 309-310.

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Іваненко, В. В. (2016) Здоров'я як потреба і цінність людини в сучасному суспільстві. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-пр. конф. cтудентів і молодих учених (02 грудня 2016 р.). с. 180-182.

Непша, О. В. та Купрєєнко, М. В. та Ушаков, В. С. (2016) Вікові особливості студентів спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (16 травня 2016 р.). с. 226-229.

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. (2017) Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентської молоді до занять фізичною культурою. Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 13-15 жовтня 2017 р.. с. 30-33.

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2017) Оздоровче застосування легкоатлетичних вправ на заняттях зі спеціальними медичними групами. Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики: зб. наук. пр.. с. 96-101.

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 березня 2018 року. с. 90-92.

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. с. 100-104.

Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Розвиток прудкості у школярів на заняттях в секції з легкої атлетики. Журнал легкої атлетики (2). с. 63-66.

Непша, О. В. та Ушаков, В. С. та Купрєєнко, М. В. та Проценко, А. А. (2015) Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17). с. 285-287.

Непша, О. В. та Ушаков, В. С. та Проценко, А. А. та Купрєєнко, М. В. (2015) Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17). с. 285-287.

О

Олексенко, Р. І. та Ортіна, Г. В. (2018) Формування інноваційної політики реального сектору економіки як особливого напряму розвитку України. Економіка та суспільство (18). с. 173-180. ISSN 2524-0072

Олексенко, Р. І. та Ортіна, Г. В. (2018) Особливості інноваційно-інвестиційної політики антикризового розвитку реального сектору економіки України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії (5). с. 33-39. ISSN 2312-9395

Олексенко, Р. І. та Царькова, О. В. (2013) Економіко-психологічна адаптація суспільства в пострадянські часи. Інвестиції: практика та досвід (10). с. 48-50. ISSN 2306-6814

Ортина, Г. В. (2018) Механизм формирования и реализации антикризисной стратегии страны. In: Международная научно-практическая конференция посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина "Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга", Алматы.

Ортіна, Г. В. (2018) Вдосконалення механізму формування та реалізації антикризової стратегії України. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ".

П

Попович, Микола (2015) Здобуття легітимності новими формами культури: філософська рефлексія. Versus, 1 (5). с. 83-88. ISSN 2310-4562

Протасов, Є. О. (2018) Основні принципи занять з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студ-тів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 85-87.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2018) Деякі прийоми та методи вивчення мінеральних ресурсів в школі. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). с. 208-211.

Проценко, А. А. (2018) Характеристика змісту професійної підготовки фахівця з фізичної культури в Україні. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 182-184.

Проценко, А. А. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі виробничої практики: автореферат. Кандидатська thesis, Міністерство освіти і науки України.

Проценко, А. А. (2017) Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування професійних компетентностей. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2 (LXXVI). с. 121-125. ISSN 2413-1865

Проценко, А. А. (2016) Професійна компетентність як запорука ефективної діяльності фахівця. Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3 – 4 червня 2016 р.), 2. с. 170-173.

Проценко, А. А. (2017) Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической культуры. Веснік адукацыі (10). с. 18-25.

Проценко, Андрій (2017) Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (18). с. 183-189.

Р

Радєв, І. О. та Суханова, Г. П. (2017) Спрямованість і зміст занять з загальної фізичної підготовки в спортивних секціях. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 412-415.

Ребар, Инесса та Абдуллаев, Алтай (2018) Общая физическая подготовка студентов ЗВО. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. с. 319-321.

Романець, А. (2018) Мета здоров'язберігаючих технологій в початковій школі в умовах реалізації Концепції "Нової української школи". Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнародної науково-практичної конференції (13-14 вересня 2018 р.). с. 188-192.

С

Суханова, Г. П. та Непша, О. В. (2017) Моніторинг здоров’я студентів вищих навчальних закладів, віднесених до спеціальних медичних груп. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. с. 284-288.

Сергєєв, В. В. та Непша, О. В. (2017) До історії паралімпійських ігор та досягнень українських спортсменів-паралімпійців. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 417-420.

Сизоненко, О. В. (2018) Проблеми та перспективи впровадження електронного врядування в умовах децентралізації. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні перспективи розвитку науки», 8-9, Київ.

Суханова, Г. та Гусак, П. та Куртбеков, А. та Плещевенко, В. (2018) Проблема готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 202-205.

Суханова, Г. та Ушаков, В. (2018) Фізична культура і спорт як феномен розвитку особистості в сучасному суспільстві. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 198-201.

Суханова, Г. П. (2017) Форми і засоби проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Актуальные научные исследования в современном мире: cб. научных трудов ХХVІІ Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий), 3 (7(27)). с. 64-68.

Суханова, Г. П. (2018) Місце та значення засобів лікувіальної фізичної культури на заняттях з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. с. 106-107.

Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Проблема впливу мобільних телефонів на здоров'я студентської молоді. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 244-246.

Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2018) Мотиваційні компоненти фізичної культури студентів спеціальної медичної групи. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). с. 50-55. ISSN 2524-0986

Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2019) Особливості розвитку стрибучості у дітей шкільного віку. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (2). с. 114-119.

Т

Терехов, А. О. та Непша, О. В. (2017) Йога – оздоровча система Індії. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 341-343.

Трачев, В. М. та Нестеров, А. С. та Голованов, М. В. та Сидоряк, Н. Г. та Трачева, С. П. та Ушаков, В. С. (2006) Развитие выносливости к статическим мышечным усилиям у студентов на занятиях по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 192-195.

У

Ушаков, В. (2017) Рефлексія в структурі тактичного мислення спортсменів. Актуальні проблеми фізичного виховання: зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 вер. 2017 р.). с. 57.

Ушаков, В. та Проценко, Г. (2018) Професійні уміння як складова професійної компетентності вчителя. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 214-217.

Ушаков, В. С. (2017) Коррекция физического состояния здоровья студенческой молодежи средствами атлетизма. Актуальные научные исследования в современном мире: cб. научных трудов ХХVІІ Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) (7(27)). с. 69-73.

Ушаков, В. С. (2018) Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. с. 108-109.

Ушаков, Віктор та Проценко, Андрій (2014) Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 416-419.

Х

Хассай, Д. В. та Абдуллаев, А. К. та Трачев, В. М. та Сидоряк, Н. Г. та Трачева, С. П. та Ушаков, В. С. (2006) Из опыта подготовки борцов вольного стиля в условия ВУЗа. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 196-199.

Хассай, Д. В. та Сидоряк, Н. Г. та Трачев, В. М. та Ушаков, В. С. (2006) Качественные характеристики занятий по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). с. 213-215.

Христова, Тетяна (2018) Пріоритет здоров'я у структурі світоглядних орієнтацій студентів різних країн. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 219-222.

Христова, Тетяна та Фірцович, Сергій (2018) Удосконалення фізичного виховання студентів з надмірною вагою тіла. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. с. 332-334.

Ч

Черкалін, І. А. та Купрєєнко, М. В. (2017) Механізми оздоровлювального впливу фізичних вправ на організм людини. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 438-441.

Ш

Шавкун, Ірина та Дибчинська, Яна (2015) Ціннісний менеджмент: сутність і перспективи. Versus, 1 (5). с. 111-116. ISSN 2310-4562

Шульженко, Богдан (2018) Мімікрія більшовицького терору в період громадянської війни. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Щ

Щебликіна, З. В. та Серебрянський, С. (2016) Управління товарною політикою сучасного підприємства. Сучасні дослідження та розвиток – 2016: матер. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф.(15 – 22 січня 2016 р.) , 1. с. 65-67.

Щебликіна, З. В. та Сільніченко, Роман (2015) Управління розвитком корпоративної культури сучасних підприємств. Перспективные разработки науки и техники: матер. ХІ міжнар. наук.-практ. конф.. с. 36-38.

Щебликіна , І. О. та Щебликіна, З. В. та Тарасова, О. (2016) Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 1 (30). с. 76-79.

Щербакова , Ніна (2015) Ідеологічний супровід трансформацій ціннісних настанов молоді як детермінанта оптимізації розвитку її моралі: філософський аспект. Versus, 1 (5). с. 89-93. ISSN 2310-4562

Цей список був створений у Tue Mar 26 18:07:44 2019 EET.