MDPU Repository

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | К | Н | О | П | С | Ф | Х | Ш
Number of items: 25.

Б

Блохіна, О. М. and Янчик, О. П. (2009) Проблеми конкурентоспроможності товарів та напрямки її підвищення. In: Актуальные научные разработки, 07-15, Болгарія.

В

Волох, A. М. and Демченко, В. О. (2009) Животные ресурсы Украины. Морський екологічний журнал, 8 (2). pp. 101-102. ISSN 1684-1557

Д

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Непша, А. В. (2009) Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район). Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр.. pp. 125-129.

Даценко, Л. Н. and Завьялова, Т. В. and Непша, А. В. (2009) Климатические изменения в позднем кайнозое юго-запада Восточно-Европейской платформы. Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. pp. 153-158.

Демченко, В. А. (2009) Сравнительная характеристика ихтиофауны лиманов и заливов Азово-Черноморского бассейна. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 142-146. ISSN 2414-9594

Демченко, В. О. and Смірнов, А. І. (2009) Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (11). pp. 16-23. ISSN 2313-1713

Демченко, Н. А. (2009) Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я у ХХ ст. Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна (50). pp. 72-84. ISSN 2075-5236.

Дубяга, С. М. and Шевченко, Ю. М. (2009) Етимологічна робота як важливий засіб формування інтересу до мови в початкових класах. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (ХLV). pp. 198-203.

К

Копєйцева, Л. П. (2009) Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознавстві. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (58). pp. 168-173.

Н

Непша, О. В. (2009) До історії формування кіс північного узбережжя Азовського моря. Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю заснування Луганського відділу Українського географічного товариства (26-28 жовтня 2009 року, м. Луганськ). pp. 78-82.

О

Олексенко, Р. І. (2009) Формування збутової стратегії туристичними підприємствами у ринкових умовах. In: Реструктуризація соціально-економічного потенціалу України в умовах розвитку ринкових відносин: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару молодих вчених та студентів, Мелітополь.

П

Попенко, Я. В. (2009) Реалізація державницької ідеї за доби Гетьманату П. Скоропадського. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXVII). pp. 113-117.

С

Сегеда, Наталя (2009) Профессиональное развитие преподавателя музыкального искусства в контексте логем цивилизационного подхода. Сборник научных трудов. Актуальные проблемы музыкальной педагогики. pp. 23-28. ISSN 978-5-91272-996-6

Сегеда, Наталя (2009) Індивідуально-професійний ресурс викладача музичного мистецтва вищого навчального закладу з позицій міждисциплінарного підходу. Соціалізація особистості: зб. наук. пр., 32. pp. 167-176.

Сегеда, Наталя (2009) Безперервна освіта та зміст її моделей у вітчизняній мистецько-педагогічній галузі. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору, 2. pp. 53-59.

Сегеда, Наталя (2009) Зміст креативно-акмеологічного підходу до вивчення феномену професійного зростання викладача вищої школи. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (4). pp. 106-110. ISSN 1818-9172

Сегеда, Наталя (2009) Холістсько-емерджентні концепти педагогіки музичного мистецтва. Наукові записки Педагогіка Історія (84). pp. 211-221. ISSN 966-660-016-1

Сегеда, Наталя (2009) Гуманитарные доминанты профессионального роста преподавателя высшей школы. Педагогическое образование в эпоху перемен: Результаты научных исследований и их использование в образовательной практике. pp. 285-290. ISSN 978-5-8064-1351-3

Сегеда, Наталя (2009) Історіографія ідеї неперервності професіоналізації у вітчизняній музичній освіті 10-18 століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14 Теорія і методика мистецької освіти, 7 (12). pp. 221-226. ISSN 2311-2220

Ф

Фокшек, Алла (2009) Формування готовності майбутніх педагогів до управління педагогічним процесом. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (3). pp. 149-151. ISSN 1818-9172

Х

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. and Мусієнко, М. М. (2009) Еволюція поглядів на осмотичні явища в рослинах. Український ботанічний журнал, 66 (2). pp. 254-263. ISSN 0372-4123

Ш

Шаров, С. В. (2009) Диференціація та індивідуалізація самостійної навчальної діяльності майбутніх вчителів. Освіта Донбасу (1). pp. 65-71.

Шаров, С. В. (2009) Диференціація самостійної навчальної діяльності студентів як педагогічна проблема. Проблеми освіти: наук. зб., 2 (58). pp. 270-273.

Шарова, Т. М. (2009) Василь Бондар: особливості біографічної прози та ідейно-художні пошуки письменника. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філологічні науки, 3 (166). pp. 179-186.

Шевченко, Ю. М. (2009) Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. пед. наук: спец. 13.00.08 "Дошкільна педагогіка". Masters thesis, Інститут проблем виховання академії педагогічних наук України.

This list was generated on Mon Jun 24 20:15:56 2019 EEST.