МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "R Медицина > RA Суспільні аспекти медицини > RA0421 Охорона здоров'я. Гігієна. Профілактична медицина"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | P | Д | Х
Число елементів на цьому рівні: 26.

K

Khrystova, Tеtіana (2018) Health priority in the life of modern students. Innovation and information technologies in the social and economic development of society: series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. с. 152-163. ISSN 978–83–947093–5–8

Khrystova, Tеtіana (2018) Student youth health management. Освіта і суспільство III: міжнар. зб. наук. пр.. с. 328-337. ISSN 978-83-62683-26-0

Khrystova, Tеtіana (2018) Рreservation of health of senior school age in the process of physical education. Economic and Social-Focused Issues of Modern World: Conference Proceedings of the International Scientific Conference (October 24-25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). с. 263-267. ISSN 978-80-89654-48-2

Khrystova, Tеtіana та Detsyura, Segii (2018) Strengthening the health of elder school-age children in the process of self-education by physical education. Strategiczne pytania światowej nauki: мateriały XIV Międzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lutego 2018 roku, Przemyśl) (4). с. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Khrystova, Tеtіana та Lysenko, Olexei (2018) Modern model of professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development: conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). с. 294-295. ISSN 978-83-62683-25-3

Khrystovaya, Tеtіana (2016) Еspecially monitoring the health of students. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту: матеріали VІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. (25-29 квітня 2016 р., Одеса). с. 245-250. ISSN 2226-8324

P

Pyurko, V. Y. та Khrystova, Tеtіana та Kazakova, S. M. (2018) Methods composition of physical therapy in disorder of substances exchange in young girls. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 74-79.

Д

Дєрябін, А. Г. та Христова, Т. Є. (2018) Комплекс реабілітаційних заходів для дітей шкільного віку після закритого перелому трубчастих кісток. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 43-45.

Х

Христова, Т. Є. (2018) Інформаційний простір проблеми здоров’я. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). с. 120-123.

Христова, Т. Є. (2017) Ефективність методів відновлення в юних волейболістів. Актуальні проблеми юнацького спорту: тези доповідей ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 вересня 2017 р., м. Херсон). с. 58.

Христова, Т. Є. (2017) Фізична реабілітація людей зрілого віку з гіпертонією на поліклінічному етапі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр., 4 (23). с. 282-287. ISSN ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Фізична культура як складова реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 8(78К) (16). с. 85-89. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2017) Состояние здоровья студентов: проблемы и пути решения. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. с. 355-360. ISSN 978–83–62683–95–6

Христова, Т. Є. (2017) Фізичне виховання студентів з ожирінням. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю (14-15 вересня 2017 р., Мелітополь). с. 152-155.

Христова, Т. Є. та Безуглий, А. А. (2018) Рухова реабілітація дітей 9-12 років з порушенням опорно-рухового апарату методами коригуючих вправ. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р., м. Житомир). с. 103-105.

Христова, Т. Є. та Дворовенко, Т. П. (2016) Використання методів плавання у системі комплексної реабілітації дітей 9–11 років із затримкою психічного розвитку. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали VIII міжнар. iнтернет-конф. (8-9 червня 2016 р., м. Мелітополь). с. 46-47.

Христова, Т. Є. та Демченко, І. С. (2018) Комплексний підхід до фізичної реабілітації осіб з остеоарторозом колінних суглобів. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна (м. Чернігів, 18-19 жовтня 2018 р.). с. 50-51.

Христова, Т. Є. та Дмитрієнко, Д. Д. (2018) Фізична реабілітація хворих з явищами гіпермобільності хребетно-рухового сегменту в шийному відділі. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф.(24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 71-73.

Христова, Т. Є. та Лахно, О. О. (2018) Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників з артеріальною гіпертонією. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ), 2. с. 111-112.

Христова, Т. Є. та Риженков, В. Г. (2017) Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студентів спеціальних медичних груп. Dynamika naukowych badań -2017: мateriały XIII Międzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lipca 2017 roku, Przemyśl) (2). с. 64-66.

Христова, Т. Є. та Скільський, І. М. (2018) Відновлення рухової функції молодих людей після переломів верхніх кінцівок. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ) (2). с. 112-114.

Христова, Т. Є. та Стецун, Д. О. (2015) Сучасні підходи до фізичного виховання студентів з ожирінням. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София)., 12. с. 94-95. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Суханова, Г. П. (2015) Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання*». ТоВ "Колор Принт", Мелітополь. ISBN 978-966-2489-31-6

Христова, Т. Є. та Терехов, А. О. (2018) Використання плавання в системі фізичного виховання дітей із затримкою психофізичного розвитку. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький), 16. с. 110-113. ISSN 2523-4900

Христова, Т. Є. та Уголькова, В. В. (2018) Комплексний підхід до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2018 р.) (39). с. 146-149.

Христовая, Т. Е. та Безуглый, А. А. (2017) Физические упражнения при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії: матеріали ІІІ Всеукр. заочної наук.-практ. інтернет-конф.(21 грудня 2017 р., м. Суми). с. 151-155.

Цей список був створений у Tue Nov 13 18:00:28 2018 EET.