МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "R Медицина > RA Суспільні аспекти медицини > RA0421 Охорона здоров'я. Гігієна. Профілактична медицина"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | P | В | Г | Д | Х | Ч
Число елементів на цьому рівні: 76.

K

Khrystova, Tеtіana (2018) Health priority in the life of modern students. Innovation and information technologies in the social and economic development of society: series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. с. 152-163. ISSN 978–83–947093–5–8

Khrystova, Tеtіana (2018) Optimization of health level of senior pupils. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: volume of Scientific Papers. с. 336-341. ISSN 978-83-946765-1-3

Khrystova, Tеtіana (2018) Student youth health management. Освіта і суспільство III: міжнар. зб. наук. пр.. с. 328-337. ISSN 978-83-62683-26-0

Khrystova, Tеtіana (2018) Рreservation of health of senior school age in the process of physical education. Economic and Social-Focused Issues of Modern World: Conference Proceedings of the International Scientific Conference (October 24-25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). с. 263-267. ISSN 978-80-89654-48-2

Khrystova, Tеtіana та Detsyura, Segii (2018) Strengthening the health of elder school-age children in the process of self-education by physical education. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki: мateria?y XIV Mi?dzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lutego 2018 roku, Przemy?l) (4). с. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Khrystova, Tеtіana та Lysenko, Olexei (2018) Modern model of professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development: conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). с. 294-295. ISSN 978-83-62683-25-3

Khrystovaya, Tеtіana (2017) Status of students health: problems and their solutions. Sports medicine: problems and prospects: scientific papers. с. 20-32. ISSN 978—966—419—288—7

Khrystovaya, Tеtіana (2015) The rehabilitation of students health. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К2 (57(15)). с. 147-150. ISSN 2311-2220

Khrystovaya, Tеtіana (2016) Еspecially monitoring the health of students. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту: матеріали VІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. (25-29 квітня 2016 р., Одеса). с. 245-250. ISSN 2226-8324

P

Pyurko, V. Y. та Khrystova, Tеtіana та Kazakova, S. M. (2018) Methods composition of physical therapy in disorder of substances exchange in young girls. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 74-79.

В

Воробйов, А. А. та Куксов, Р. С. (2019) Сучасні методичні підходи до викладання спортивної боротьби. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). с. 139-144.

Г

Гребенець, В. П. та Годес, Е. В. (2019) Оптимізація здоров’я студентів у процесі самостійних занять фізичним вихованням. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). с. 32-37.

Д

Дєрябін, А. Г. та Христова, Т. Є. (2018) Комплекс реабілітаційних заходів для дітей шкільного віку після закритого перелому трубчастих кісток. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 43-45.

Х

Христова, Т. Є. (2018) Інформаційний простір проблеми здоров’я. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). с. 120-123.

Христова, Т. Є. (2017) Ефективність методів відновлення в юних волейболістів. Актуальні проблеми юнацького спорту: тези доповідей ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 вересня 2017 р., м. Херсон). с. 58.

Христова, Т. Є. (2017) Фізична реабілітація людей зрілого віку з гіпертонією на поліклінічному етапі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр., 4 (23). с. 282-287. ISSN ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Фізична культура як складова реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 8(78К) (16). с. 85-89. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2017) Фізичне виховання студентів з ожирінням. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю (14-15 вересня 2017 р., Мелітополь). с. 152-155.

Христова, Т. Є. (2017) Динаміка морфо-функціональних показників організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К ((84)17). с. 515-519. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2018) Сучасні здоров?язбережувальні технології. Ефективність застосування оздоровчих технологій для дітей з порушенням постави. Інший. Оригінал, Харків.

Христова, Т. Є. (2016) Комплексна фізична реабілітація дітей, хворих бронхіальною астмою. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8–9 грудня 2016 р.). с. 296-299.

Христова, Т. Є. (2016) Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. (2). с. 291-297. ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Кінезотерапія при порушеннях опорно-рухового апарату в дітей з наслідками ДЦП. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя). с. 202-203.

Христова, Т. Є. (2016) Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (139). с. 196-199.

Христова, Т. Є. (2017) Тестування рухових здібностей школярів: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізична культура». [Навчальний матеріал]

Христова, Т. Є. (2016) Управління процесом у сфері фізичного виховання: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізичне виховання*». ТОВ «Колор Принт», Мелітополь. ISBN 978-966-2489-39-2

Христова, Т. Є. (2016) Кінезотерапія при різних формах дитячого церебрального паралічу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К 1 (70). с. 214-217. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2015) Використання засобів фізичної реабілітації при функціональній недостатності стопи у дітей. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (129). с. 305-308.

Христова, Т. Є. (2014) Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (118). с. 365-369.

Христова, Т. Є. (2014) Фізична реабілітація дітей з порушенням постави. Proceedings of academic science: materials of the X International scientific and practical conference (August 30 - September 7, 2014, Sheffield) (3). с. 87-89. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. (2014) Фізична культура в системі реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали V Міжнар. електронної наук.-практ. конф. (21-25 квітня 2014 р., Одеса). с. 354-358. ISSN 2226-8324

Христова, Т. Є. (2014) Оздоровчо-реабілітаційні аспекти здоров’язберігаючих технологій молоді. Найновите научни постижения - 2014: материали за 10-а международна научна практична конференция (17-25 март 2014 година, София), 31. с. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. (2013) Моніторинг стану повітряного середовища під час занять спортом. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (112). с. 331-333. ISSN 2518-7465

Христова, Т. Є. (2015) Управління процесом у сфері фізичного виховання: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання*". [Навчальний матеріал]

Христова, Т. Є. та Безуглий, А. А. (2018) Рухова реабілітація дітей 9-12 років з порушенням опорно-рухового апарату методами коригуючих вправ. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р., м. Житомир). с. 103-105.

Христова, Т. Є. та Богун, Т. В. (2016) Фізичне виховання як засіб соціалізації дитини з особливими потребами. Dny v?dy – 2016: materi?ly XII mеzin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-30 b?ezen 2016 roku, Praha), 15. с. 66-68. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Ганюков, М. Ю. (2015) Використання фізичних тренувань при ішемічній хворобі серця в домашніх умовах. V?deck? pr?mysl evropsk?ho kontinentu - 2015: materi?ly ХІ mеzin?rodn? v?decko-praktick? konference (27 listopadu – 05 prosinc? 2015 roku, Praha) (6). с. 58-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Ганюкова, І. Д. (2015) Мониторинг состояния здоровья студентов Украины. Zpr?vy v?deck? ideje - 2015: materi?ly ХІ Меzin?rodn? v?decko-praktick? konference (27 ??jna – 05 listopadu 2015 roku, Praha) (6). с. 57-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Голощапов, Є. С. (2018) Комплексний підхід до корекції порушень постави дітей середнього шкільного віку засобами фізичної реабілітації. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 грудня 2018 р.). с. 131-133.

Христова, Т. Є. та Дворовенко, Т. П. (2016) Використання методів плавання у системі комплексної реабілітації дітей 9–11 років із затримкою психічного розвитку. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали VIII міжнар. iнтернет-конф. (8-9 червня 2016 р., м. Мелітополь). с. 46-47.

Христова, Т. Є. та Демченко, І. С. (2018) Комплексний підхід до фізичної реабілітації осіб з остеоарторозом колінних суглобів. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна (м. Чернігів, 18-19 жовтня 2018 р.). с. 50-51.

Христова, Т. Є. та Дмитрієнко, Д. Д. (2018) Фізична реабілітація хворих з явищами гіпермобільності хребетно-рухового сегменту в шийному відділі. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф.(24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 71-73.

Христова, Т. Є. та Дорохов, Є. А. (2016) Використання самостійної роботи у формуванні культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Naukowa my?l informacyjnej powieki – 2016: materia?y XII mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 marca 2016 roku) (7). с. 73-74. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Казакова, С. М. та Чорна, Т. Г. (2016) Сучасна технологія реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 713-715.

Христова, Т. Є. та Карабанов, Є. О. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Адаптивна фізична культура» для студентів магістратури спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). [Навчальний матеріал]

Христова, Т. Є. та Кошель, І. М. (2017) Сучасні підходи до фізичного виховання дітей із захворюваннями сечової системи. Science andcivilization: materials of the XIII International scientific and practical Conference (30 January - 07 February 2017, Sheffield), 3. с. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Лахно, О. О. (2018) Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників з артеріальною гіпертонією. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ), 2. с. 111-112.

Христова, Т. Є. та Марін, А. В. (2017) Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання. Modern European science: materials of the XIII International scientific and practical сonference (30 June - 07 July 2017, Sheffield) (4). с. 64-66. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Михайлютенко, С. С. (2016) Комплексне використання засобів фізичного виховання на заняттях в спеціальних медичних групах (при бронхіальній астмі). Динамиката на съвременната наука-2016: материали за ХІІ международна научна практична конференция (17-25 июл, 2016, гр. София, Республика България), 2. с. 64-66. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Міщенко, В. В. (2018) Рухова реабілітація людей зрілого віку після переломів трубчастих кісток нижніх кінцівок. Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 грудня 2018 р.). с. 1429-1433.

Христова, Т. Є. та Пюрко, В. Є. та Казакова, С. М. (2017) Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження. Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів та шляхи його поліпшення. Інший. Вид-во Рожко С.Г., Харків.

Христова, Т. Є. та Пюрко, В. Є. та Казакова, С. М. (2018) Ефективність застосування комплексної програми фізичної реабілітації для дівчат 13-14 років із вегето-судинною дистонією. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнар. інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 69-71.

Христова, Т. Є. та Рак, О. В. (2017) Особливості фізичного виховання осіб з недостатністю зовнішнього дихання. V?da a technologie: krok do budoucnosti – 2017: мateri?ly XIII Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-28 ?nora 2017 г., Praha), 6. с. 62-64. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Риженков, В. Г. (2017) Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студентів спеціальних медичних груп. Dynamika naukowych bada? -2017: мateria?y XIII Mi?dzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lipca 2017 roku, Przemy?l) (2). с. 64-66.

Христова, Т. Є. та Рябоконь, В. Ю. (2016) Вдосконалення процесу фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи (при захворюваннях серцево-судинної системи). Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). с. 156-161.

Христова, Т. Є. та Сейтумєров, І. М. (2016) Застосування тренажерів у процесі фізичної реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). с. 161-167.

Христова, Т. Є. та Семенюк, А. О. (2018) Комплексне використання відновних засобів у юних флорболістів. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. с. 236-241. ISSN 978-617-7573-57-8

Христова, Т. Є. та Скільський, І. М. (2018) Відновлення рухової функції молодих людей після переломів верхніх кінцівок. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ) (2). с. 112-114.

Христова, Т. Є. та Соболь, В. О. (2018) Система фізичної реабілітації людей зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом шийного відділу хребта. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 25 грудня 2018 р.) (42). с. 425-428.

Христова, Т. Є. та Стецун, Д. О. (2015) Сучасні підходи до фізичного виховання студентів з ожирінням. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София)., 12. с. 94-95. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Суханова, Г. П. (2015) Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання*». ТоВ "Колор Принт", Мелітополь. ISBN 978-966-2489-31-6

Христова, Т. Є. та Терехов, А. О. (2018) Використання плавання в системі фізичного виховання дітей із затримкою психофізичного розвитку. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький), 16. с. 110-113. ISSN 2523-4900

Христова, Т. Є. та Трохименко, І. В. (2016) Складові фізичної реабілітації людей зрілого віку з гіпертонією ІІ ступеня на поліклінічному етапі. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 вересня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). с. 127-131.

Христова, Т. Є. та Уголькова, В. В. (2018) Комплексний підхід до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2018 р.) (39). с. 146-149.

Христова, Т. Є. та Фомкін, А. О. (2017) Сучасні підходи до оздоровлення дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Aktu?ln? vymo?enosti v?dy – 2017: мateri?ly XIII Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-30 ?ervna 2017 г., Praha), 5. с. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Тетяна (2017) Актуальні питання управління процесом у сфері фізичного виховання та спорту. Vzdel?vanie a spolo?nos? II: medzin?rodn? nekonferen?n? zborn?k. с. 420-430. ISSN 978-80-555-1829-9

Христовая, Т. Е. (2017) Состояние здоровья студентов: проблемы и пути решения. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. с. 355-360. ISSN 978–83–62683–95–6

Христовая, Т. Е. (2015) Использование танцевальных элементов в реабилитации детей с бронхиальной астмой. Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: материалы ХІ Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 85-летию УО «ГГУ имени Ф. Скорины» (8-9 октября 2015 г., Гомель), 2. с. 106-109.

Христовая, Т. Е. (2015) Специфика корригирующих упражнений при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали VІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. (20-24 квітня 2015 р., Одеса). с. 401-407.

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексный подход к физической реабилитации детей со сколиозом. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. (1). с. 247-250.

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием. Scientific Journal “Science Rise”, 3/1 (3). с. 92-95. ISSN 2313-6286

Христовая, Т. Е. (2014) Психологические, педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания и спорта. 1.2. Физическая культура в системе реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Інший. Юридична література, Одесса.

Христовая, Т. Е. (2015) Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабилитации. Раздел 3.2. Корригирующая гимнастика при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Інший. Букаев Вадим Викторович, Одесса.

Христовая, Т. Е. та Безуглый, А. А. (2017) Физические упражнения при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії: матеріали ІІІ Всеукр. заочної наук.-практ. інтернет-конф.(21 грудня 2017 р., м. Суми). с. 151-155.

Христовая, Т. Е. (2012) Влияние физических нагрузок на обмен веществ и гормональный статус людей с разным соматотипом. Физическое воспитание студентов (6). с. 131-135. ISSN 1993-4335

Ч

Черкалін, І. С. (2018) Зміни параметрів крові підлітків з різним соматотипом під впливом фізичного навантаження. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: зб. наук. пр. (1). с. 226-230.

Цей список був створений у Mon Mar 25 05:39:38 2019 EET.