MDPU Repository

Items where Subject is "R Медицина > RA Суспільні аспекти медицини > RA0421 Охорона здоров'я. Гігієна. Профілактична медицина"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | А | В | Г | Д | К | П | Х | Ц | Ч | Я
Number of items at this level: 125.

K

Khrystova, Tetiana (2020) Professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Implementation of modern science into practice: abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 12-13, 2020, Varna). pp. 100-103. ISSN 978-966-97856-6-4

Khrystova, Tеtіana (2019) Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. The actual questions of saving health of students. Other. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowice.

Khrystova, Tеtіana (2018) Health priority in the life of modern students. Innovation and information technologies in the social and economic development of society: series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. pp. 152-163. ISSN 978–83–947093–5–8

Khrystova, Tеtіana (2019) Modern Technologies in Education: сollective Scientific Monograph. Vol.2 Preservation of health of students in the process of study. Other. Publishing House WSZiA, Opole.

Khrystova, Tеtіana (2018) Optimization of health level of senior pupils. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: volume of Scientific Papers. pp. 336-341. ISSN 978-83-946765-1-3

Khrystova, Tеtіana (2018) Student youth health management. Освіта і суспільство III: міжнар. зб. наук. пр.. pp. 328-337. ISSN 978-83-62683-26-0

Khrystova, Tеtіana (2018) Рreservation of health of senior school age in the process of physical education. Economic and Social-Focused Issues of Modern World: Conference Proceedings of the International Scientific Conference (October 24-25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). pp. 263-267. ISSN 978-80-89654-48-2

Khrystova, Tеtіana and Detsyura, Segii (2018) Strengthening the health of elder school-age children in the process of self-education by physical education. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki: мateria?y XIV Mi?dzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lutego 2018 roku, Przemy?l) (4). pp. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Khrystova, Tеtіana and Lysenko, Olexei (2018) Modern model of professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development: conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). pp. 294-295. ISSN 978-83-62683-25-3

Khrystovaya, Tеtіana (2017) Status of students health: problems and their solutions. Sports medicine: problems and prospects: scientific papers. pp. 20-32. ISSN 978—966—419—288—7

Khrystovaya, Tеtіana (2015) The rehabilitation of students health. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К2 (57(15)). pp. 147-150. ISSN 2311-2220

Khrystovaya, Tеtіana (2016) Еspecially monitoring the health of students. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту: матеріали VІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. (25-29 квітня 2016 р., Одеса). pp. 245-250. ISSN 2226-8324

P

Pyurko, V. Y. and Khrystova, Tеtіana and Kazakova, S. M. (2018) Methods composition of physical therapy in disorder of substances exchange in young girls. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 74-79.

А

Абдурасулов, А. З. (2019) Гідрокінезотерапія у фізичному вихованні дітей середнього шкільного віку зі сколіозом ІІ ступеня. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: зб. наук. пр. за матеріалами І туру ХІV Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 187-189.

В

Воробйов, А. А. and Куксов, Р. С. (2019) Сучасні методичні підходи до викладання спортивної боротьби. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). pp. 139-144.

Г

Гребенець, В. П. and Годес, Е. В. (2019) Оптимізація здоров’я студентів у процесі самостійних занять фізичним вихованням. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). pp. 32-37.

Д

Демидова, А. О. and Христовая, Т. Е. (2014) Физическая реабилитация детей 4-7 лет с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Современный научный вестник. Серия: Медицина, Биологические науки, 207 (11). pp. 45-51. ISSN 1561-6886

Добрєв, М. В. (2019) Оптимізація фізичного виховання жінок зрілого віку з остеохондрозом шийного відділу хребта. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: зб. наук. пр. за матеріалами І туру ХІV Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 198-200.

Дєрябін, А. Г. and Христова, Т. Є. (2018) Комплекс реабілітаційних заходів для дітей шкільного віку після закритого перелому трубчастих кісток. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 43-45.

К

Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. and Христова, Т. Є. (2010) Розвиток функціональних резервів серцево-судинної системи у дітей 4-5 років методами фізичної реабілітації. Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф.. pp. 69-76.

Казакова, С. М. and Христовая, Т. Е. and Казаков, Е. А. (2009) Актуальные проблемы сохранения здоровья молодежи. Екологія та освіта: актуальні проблеми збереження та використання природних ресурсів: матеріалили VI Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2009 р.. pp. 29-30.

Карабанов, Є. О. and Конох, А. П. and Христова, Т. Є. (2019) Функціональна підготовленість гирьовиків середньої кваліфікації в підготовчому періоді. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільствіі, 3 (47). pp. 103-108. ISSN 2220-7481

Качур, С. О. (2019) Диференційовані фізичні навантаження підлітків з різними темпами біологічного розвитку. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: зб. наук. пр. за матеріалами І туру ХІV Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 203-205.

П

Полівеса, О. С. and Ненько, О. М. (2019) Оптимізація процесу фізичного виховання учнів початкових класів в умовах сільської загальноосвітньої школи. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). pp. 95-100.

Пчельніков, О. Л. (2019) Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку в процесі позакласної роботи з хортингу. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: зб. наук. пр. за матеріалами І туру ХІV Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 228-230.

Х

Христова, Т. and Ягнич, О. (2019) Фізична реабілітація інсулінозалежних дітей дошкільного віку. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (49). pp. 106-109.

Христова, Т. Є. (2018) Інформаційний простір проблеми здоров’я. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). pp. 120-123.

Христова, Т. Є. (2017) Ефективність методів відновлення в юних волейболістів. Актуальні проблеми юнацького спорту: тези доповідей ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 вересня 2017 р., м. Херсон). p. 58.

Христова, Т. Є. (2017) Фізична реабілітація людей зрілого віку з гіпертонією на поліклінічному етапі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр., 4 (23). pp. 282-287. ISSN ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Фізична культура як складова реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 8(78К) (16). pp. 85-89. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2017) Фізичне виховання студентів з ожирінням. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю (14-15 вересня 2017 р., Мелітополь). pp. 152-155.

Христова, Т. Є. (2017) Динаміка морфо-функціональних показників організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К ((84)17). pp. 515-519. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2018) Сучасні здоров?язбережувальні технології. Ефективність застосування оздоровчих технологій для дітей з порушенням постави. Other. Оригінал, Харків.

Христова, Т. Є. (2016) Комплексна фізична реабілітація дітей, хворих бронхіальною астмою. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8–9 грудня 2016 р.). pp. 296-299.

Христова, Т. Є. (2016) Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. (2). pp. 291-297. ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Кінезотерапія при порушеннях опорно-рухового апарату в дітей з наслідками ДЦП. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя). pp. 202-203.

Христова, Т. Є. (2016) Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (139). pp. 196-199.

Христова, Т. Є. (2017) Тестування рухових здібностей школярів: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізична культура». [Teaching Resource]

Христова, Т. Є. (2016) Управління процесом у сфері фізичного виховання: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізичне виховання*». ТОВ «Колор Принт», Мелітополь. ISBN 978-966-2489-39-2

Христова, Т. Є. (2016) Кінезотерапія при різних формах дитячого церебрального паралічу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К 1 (70). pp. 214-217. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2015) Використання засобів фізичної реабілітації при функціональній недостатності стопи у дітей. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (129). pp. 305-308.

Христова, Т. Є. (2014) Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (118). pp. 365-369.

Христова, Т. Є. (2014) Фізична реабілітація дітей з порушенням постави. Proceedings of academic science: materials of the X International scientific and practical conference (August 30 - September 7, 2014, Sheffield) (3). pp. 87-89. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. (2014) Фізична культура в системі реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали V Міжнар. електронної наук.-практ. конф. (21-25 квітня 2014 р., Одеса). pp. 354-358. ISSN 2226-8324

Христова, Т. Є. (2014) Оздоровчо-реабілітаційні аспекти здоров’язберігаючих технологій молоді. Найновите научни постижения - 2014: материали за 10-а международна научна практична конференция (17-25 март 2014 година, София), 31. pp. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. (2013) Моніторинг стану повітряного середовища під час занять спортом. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (112). pp. 331-333. ISSN 2518-7465

Христова, Т. Є. (2018) Статодинамічні тренування у фізичній терапії жінок зрілого віку з остеоартрозом колінних суглобів. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти (до 25-річчя Наукової школи педагогіки та психології життєтворчості): матерли Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2018 р.). pp. 407-409. ISSN 978-966-8157-69-1

Христова, Т. Є. (2013) Відновлення рухової функції хворих зрілого віку після інсульту засобами фізичної реабілітації. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (2). pp. 87-91. ISSN 1818-9172

Христова, Т. Є. (2012) Вплив аромафітотерапії на функціональний стан студентів. Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації: зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-метод. конф. (22-23 листопада 2012 р., м. Херсон). pp. 137-145.

Христова, Т. Є. (2012) Санаторно-курортний етап фізичної реабілітації пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Слобожанський науково-спортивний вісник (4). pp. 140-144. ISSN 1991-0177

Христова, Т. Є. (2012) Фізична реабілітація інвалідів, які перенесли інсульт (пізній період). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (10). pp. 76-79. ISSN 1818-9172

Христова, Т. Є. (2012) Сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (5). pp. 119-123. ISSN 1818-9172

Христова, Т. Є. (2012) Фізична реабілітація дітей середнього шкільного віку з порушенням постави. Слобожанський науково-спортивний вісник (2). pp. 146-150. ISSN 1991-0177

Христова, Т. Є. (2019) Комплексна фізична реабілітація студентів при гіпертонічній хворобі. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали XІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (23-24 травня 2019 р., м. Суми), 1. pp. 172-177.

Христова, Т. Є. (2019) Складові інформаційного простору проблеми здоров’я. Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ер-готерапії: мат-ли II Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 18 квітня 2019 р.. pp. 138-140.

Христова, Т. Є. (2019) Інформаційно-структурна модель фізичного статусу здоров’я. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 112-115.

Христова, Т. Є. (2019) Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом. Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі : матеріали ІІ Всеукр. дистанційної наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 67-75.

Христова, Т. Є. (2019) Сучасний стан готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності в фітнес-центрах. Освіта і суспільство IV: міжнар. зб. наук. пр.. pp. 133-145. ISSN 978-83-952000-9-0

Христова, Т. Є. (2019) Стан здоров’я майбутніх учителів та вектори його оптимізації. Інноваційна педагогіка, 1 (12). pp. 143-146. ISSN 2663-6085

Христова, Т. Є. (2019) Менеджмент у сфері фізичного виховання та спорту в умовах Євроінтеграції. Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 21-22 черв. 2019 р., 2. pp. 406-409. ISSN 978-617-7566-86-0

Христова Т.Є. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Курс лекцій «Тестування рухових здібностей школярів: для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізична культура». 75246.

Христова Т.Є. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчальний посібник "Управління процесом у сфері фізичного виховання". 74522.

Христова Т.Є. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Інформаційний простір проблеми здоров’я». 83684.

Христова Т.Є. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Ефективність застосування оздоровчих технологій для дітей з порушенням постави». 88049.

Христова, Т. Є. (2019) Комплексний підхід до фізичної терапії студентів з бронхітом. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр., 8 (27). pp. 317-322. ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2011) Комплексна фізична реабілітація дітей 10-12 років зі сколіотичними вадами хребта. Актуальні проблеми сучасної науки північно-західного Приазов'я: зб. наук. пр. за результатами наук.-практ. конф.. pp. 125-128.

Христова, Т. Є. (2013) Складові реабілітації молодих людей 18-22 років з хворобами органів дихання. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (2). pp. 106-111. ISSN 1992-7908

Христова, Т. Є. (2015) Управління процесом у сфері фізичного виховання: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання*". [Teaching Resource]

Христова, Т. Є. and Безуглий, А. А. (2018) Рухова реабілітація дітей 9-12 років з порушенням опорно-рухового апарату методами коригуючих вправ. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р., м. Житомир). pp. 103-105.

Христова, Т. Є. and Богун, Т. В. (2016) Фізичне виховання як засіб соціалізації дитини з особливими потребами. Dny v?dy – 2016: materi?ly XII mеzin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-30 b?ezen 2016 roku, Praha), 15. pp. 66-68. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Ганюков, М. Ю. (2015) Використання фізичних тренувань при ішемічній хворобі серця в домашніх умовах. V?deck? pr?mysl evropsk?ho kontinentu - 2015: materi?ly ХІ mеzin?rodn? v?decko-praktick? konference (27 listopadu – 05 prosinc? 2015 roku, Praha) (6). pp. 58-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Ганюкова, І. Д. (2015) Мониторинг состояния здоровья студентов Украины. Zpr?vy v?deck? ideje - 2015: materi?ly ХІ Меzin?rodn? v?decko-praktick? konference (27 ??jna – 05 listopadu 2015 roku, Praha) (6). pp. 57-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Голощапов, Є. С. (2018) Комплексний підхід до корекції порушень постави дітей середнього шкільного віку засобами фізичної реабілітації. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 грудня 2018 р.). pp. 131-133.

Христова, Т. Є. and Дворовенко, Т. П. (2016) Використання методів плавання у системі комплексної реабілітації дітей 9–11 років із затримкою психічного розвитку. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали VIII міжнар. iнтернет-конф. (8-9 червня 2016 р., м. Мелітополь). pp. 46-47.

Христова, Т. Є. and Демченко, І. С. (2018) Комплексний підхід до фізичної реабілітації осіб з остеоарторозом колінних суглобів. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна (м. Чернігів, 18-19 жовтня 2018 р.). pp. 50-51.

Христова, Т. Є. and Дмитрієнко, Д. Д. (2018) Фізична реабілітація хворих з явищами гіпермобільності хребетно-рухового сегменту в шийному відділі. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф.(24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 71-73.

Христова, Т. Є. and Дорохов, Є. А. (2016) Використання самостійної роботи у формуванні культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Naukowa my?l informacyjnej powieki – 2016: materia?y XII mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 marca 2016 roku) (7). pp. 73-74. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Казакова, С. М. (2011) Особливості фізичної реабілітації при дисплазії суглобів у дітей 3-5 років на поліклінічному етапі. Педагогіка здоров'я: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 342-344.

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. (2012) Танцювально-рухова терапія у фізичній реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт, 1 (7). pp. 189-196.

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. (2012) Фізична реабілітація дітей дошкільного віку з функціональною недостатністю стопи. Спортивний вісник Придніпров’я (3). pp. 114-116. ISSN 2071-1476

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Казаков, Є. О. (2012) Фізична реабілітація дітей, хворих бронхіальною астмою, з використанням танцювальних вправ. Актуальні проблеми валеології та реабілітації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (25-26 квітня 2012 р., м. Сімферополь). pp. 162-166.

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. and Чорна, Т. Г. (2016) Сучасна технологія реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 713-715.

Христова, Т. Є. and Карабанов, Є. О. (2019) Застосування аромафітотерапії для профілактики гострих респіраторних захворювань студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К (110-19). pp. 577-580. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. and Карабанов, Є. О. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Адаптивна фізична культура» для студентів магістратури спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). [Teaching Resource]

Христова, Т. Є. and Кошель, І. М. (2017) Сучасні підходи до фізичного виховання дітей із захворюваннями сечової системи. Science andcivilization: materials of the XIII International scientific and practical Conference (30 January - 07 February 2017, Sheffield), 3. pp. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Лахно, О. О. (2018) Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників з артеріальною гіпертонією. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ), 2. pp. 111-112.

Христова, Т. Є. and Марін, А. В. (2017) Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання. Modern European science: materials of the XIII International scientific and practical сonference (30 June - 07 July 2017, Sheffield) (4). pp. 64-66. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Михайлютенко, С. С. (2016) Комплексне використання засобів фізичного виховання на заняттях в спеціальних медичних групах (при бронхіальній астмі). Динамиката на съвременната наука-2016: материали за ХІІ международна научна практична конференция (17-25 июл, 2016, гр. София, Республика България), 2. pp. 64-66. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Мовіла, І. (2019) Комплексна рухова реабілітація людей з обмеженими функціональними можливостями. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукр. електронної конф. “COLOR OF SCIENCE” (Вінниця, 30 січня 2019 р.). pp. 240-245.

Христова, Т. Є. and Міщенко, В. В. (2018) Рухова реабілітація людей зрілого віку після переломів трубчастих кісток нижніх кінцівок. Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 грудня 2018 р.). pp. 1429-1433.

Христова, Т. Є. and Пюрко, В. Є. and Казакова, С. М. (2017) Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження. Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів та шляхи його поліпшення. Other. Вид-во Рожко С.Г., Харків.

Христова, Т. Є. and Пюрко, В. Є. and Казакова, С. М. (2018) Ефективність застосування комплексної програми фізичної реабілітації для дівчат 13-14 років із вегето-судинною дистонією. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнар. інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 69-71.

Христова, Т. Є. and Рак, О. В. (2017) Особливості фізичного виховання осіб з недостатністю зовнішнього дихання. V?da a technologie: krok do budoucnosti – 2017: мateri?ly XIII Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-28 ?nora 2017 г., Praha), 6. pp. 62-64. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Риженков, В. Г. (2017) Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студентів спеціальних медичних груп. Dynamika naukowych bada? -2017: мateria?y XIII Mi?dzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lipca 2017 roku, Przemy?l) (2). pp. 64-66.

Христова, Т. Є. and Рябоконь, В. Ю. (2016) Вдосконалення процесу фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи (при захворюваннях серцево-судинної системи). Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). pp. 156-161.

Христова, Т. Є. and Сейтумєров, І. М. (2016) Застосування тренажерів у процесі фізичної реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). pp. 161-167.

Христова, Т. Є. and Семенюк, А. О. (2018) Комплексне використання відновних засобів у юних флорболістів. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 236-241. ISSN 978-617-7573-57-8

Христова, Т. Є. and Скільський, І. М. (2018) Відновлення рухової функції молодих людей після переломів верхніх кінцівок. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ) (2). pp. 112-114.

Христова, Т. Є. and Соболь, В. О. (2018) Система фізичної реабілітації людей зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом шийного відділу хребта. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 25 грудня 2018 р.) (42). pp. 425-428.

Христова, Т. Є. and Стецун, Д. О. (2015) Сучасні підходи до фізичного виховання студентів з ожирінням. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София)., 12. pp. 94-95. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Суханова, Г. П. (2015) Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання*». ТоВ "Колор Принт", Мелітополь. ISBN 978-966-2489-31-6

Христова Т. Є., Суханова Г. П. (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Науковий твір "Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Фізичне виховання*". 67823.

Христова, Т. Є. and Терехов, А. О. (2018) Використання плавання в системі фізичного виховання дітей із затримкою психофізичного розвитку. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький), 16. pp. 110-113. ISSN 2523-4900

Христова, Т. Є. and Трохименко, І. В. (2016) Складові фізичної реабілітації людей зрілого віку з гіпертонією ІІ ступеня на поліклінічному етапі. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 вересня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). pp. 127-131.

Христова, Т. Є. and Уголькова, В. В. (2018) Комплексний підхід до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2018 р.) (39). pp. 146-149.

Христова, Т. Є. and Фанін, М. Е. (2019) Обґрунтування рівня тренувальних навантажень для старшокласників, які займаються у секціях хортингу. Наука ІІІ тисячоліття пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2019 р.). pp. 237-238.

Христова, Т. Є. and Фомкін, А. О. (2017) Сучасні підходи до оздоровлення дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Aktu?ln? vymo?enosti v?dy – 2017: мateri?ly XIII Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference (22-30 ?ervna 2017 г., Praha), 5. pp. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. and Чайка, Д. О. (2019) Комплексний підхід до фізичного виховання підлітків з вегето-судинною дистонією. Сьогодення біологічної науки: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (15-16 листопада 2019 р., м. Суми). pp. 72-76.

Христова, Тетяна (2017) Актуальні питання управління процесом у сфері фізичного виховання та спорту. Vzdel?vanie a spolo?nos? II: medzin?rodn? nekonferen?n? zborn?k. pp. 420-430. ISSN 978-80-555-1829-9

Христова, Тетяна (2012) Морфо-функціональні особливості організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій. Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного університету фізичної культури, 3 (47). pp. 24-29. ISSN 1993-5757

Христовая, Т. Е. (2012) Влияние физических нагрузок на обмен веществ и гормональный статус людей с разным соматотипом. Физическое воспитание студентов (6). pp. 131-135. ISSN 1993-4335

Христовая, Т. Е. (2017) Состояние здоровья студентов: проблемы и пути решения. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. pp. 355-360. ISSN 978–83–62683–95–6

Христовая, Т. Е. (2015) Использование танцевальных элементов в реабилитации детей с бронхиальной астмой. Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: материалы ХІ Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 85-летию УО «ГГУ имени Ф. Скорины» (8-9 октября 2015 г., Гомель), 2. pp. 106-109.

Христовая, Т. Е. (2015) Специфика корригирующих упражнений при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали VІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. (20-24 квітня 2015 р., Одеса). pp. 401-407.

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексный подход к физической реабилитации детей со сколиозом. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. (1). pp. 247-250.

Христовая, Т. Е. (2014) Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием. Scientific Journal “Science Rise”, 3/1 (3). pp. 92-95. ISSN 2313-6286

Христовая, Т. Е. (2013) Комплексное использование средств физической культуры в реабилитации детей со сколиозом. Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. (3-4 октября 2013 г., Гомель), 1. pp. 246-248.

Христовая, Т. Е. (2013) Современное состояние здоровья студентов и пути его совершенствования. Слобожанський науково-спортивний вісник (1). pp. 74-78. ISSN 1991-0177

Христовая, Т. Е. (2014) Психологические, педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания и спорта. 1.2. Физическая культура в системе реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Other. Юридична література, Одесса.

Христовая, Т. Е. (2015) Проблемы оздоровительной физической культуры и физической реабилитации. Раздел 3.2. Корригирующая гимнастика при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Other. Букаев Вадим Викторович, Одесса.

Христовая, Т. Е. and Безуглый, А. А. (2017) Физические упражнения при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії: матеріали ІІІ Всеукр. заочної наук.-практ. інтернет-конф.(21 грудня 2017 р., м. Суми). pp. 151-155.

Христовая, Т. Е. and Казакова, С. М. and Казаков, Е. А. (2013) Состояние здоровья студентов юга Украины. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире: материалы ХХII Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам физического воспитания учащихся (27-29 сентября 2013 г., Коломна). pp. 79-83. ISSN 978-5-98492-177-0

Ц

Ціпов'яз, А. Т. and Христова, Т. Є. and Антонова, О. І. (2013) Практичні методи фізичного виховання та реабілітації: навч. посіб. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук.

Ч

Черкалін, І. С. (2018) Зміни параметрів крові підлітків з різним соматотипом під впливом фізичного навантаження. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: зб. наук. пр. (1). pp. 226-230.

Я

Яковенко, І. О. and Чорна, В. В. (2019) Особливості діагностики дітей з розладами аутистичного спектру. Modern education spase: the transformation of national models in terms of integration, 2 (1). pp. 139-141. ISSN 978-9934-588-18-1

This list was generated on Wed Feb 26 08:44:20 2020 EET.