МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "R Медицина > RA Суспільні аспекти медицини > RA0421 Охорона здоров'я. Гігієна. Профілактична медицина"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | P | Д | Х | Ч
Число елементів на цьому рівні: 61.

K

Khrystova, Tеtіana (2018) Health priority in the life of modern students. Innovation and information technologies in the social and economic development of society: series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. с. 152-163. ISSN 978–83–947093–5–8

Khrystova, Tеtіana (2018) Optimization of health level of senior pupils. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: volume of Scientific Papers. с. 336-341. ISSN 978-83-946765-1-3

Khrystova, Tеtіana (2018) Student youth health management. Освіта і суспільство III: міжнар. зб. наук. пр.. с. 328-337. ISSN 978-83-62683-26-0

Khrystova, Tеtіana (2018) Рreservation of health of senior school age in the process of physical education. Economic and Social-Focused Issues of Modern World: Conference Proceedings of the International Scientific Conference (October 24-25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). с. 263-267. ISSN 978-80-89654-48-2

Khrystova, Tеtіana та Detsyura, Segii (2018) Strengthening the health of elder school-age children in the process of self-education by physical education. Strategiczne pytania światowej nauki: мateriały XIV Międzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lutego 2018 roku, Przemyśl) (4). с. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Khrystova, Tеtіana та Lysenko, Olexei (2018) Modern model of professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development: conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). с. 294-295. ISSN 978-83-62683-25-3

Khrystovaya, Tеtіana (2017) Status of students health: problems and their solutions. Sports medicine: problems and prospects: scientific papers. с. 20-32. ISSN 978—966—419—288—7

Khrystovaya, Tеtіana (2016) Еspecially monitoring the health of students. Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту: матеріали VІІ Міжнар. заочної наук.-практ. конф. (25-29 квітня 2016 р., Одеса). с. 245-250. ISSN 2226-8324

P

Pyurko, V. Y. та Khrystova, Tеtіana та Kazakova, S. M. (2018) Methods composition of physical therapy in disorder of substances exchange in young girls. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 74-79.

Д

Дєрябін, А. Г. та Христова, Т. Є. (2018) Комплекс реабілітаційних заходів для дітей шкільного віку після закритого перелому трубчастих кісток. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 43-45.

Х

Христова, Т. Є. (2018) Інформаційний простір проблеми здоров’я. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). с. 120-123.

Христова, Т. Є. (2017) Ефективність методів відновлення в юних волейболістів. Актуальні проблеми юнацького спорту: тези доповідей ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 вересня 2017 р., м. Херсон). с. 58.

Христова, Т. Є. (2017) Фізична реабілітація людей зрілого віку з гіпертонією на поліклінічному етапі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр., 4 (23). с. 282-287. ISSN ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Фізична культура як складова реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 8(78К) (16). с. 85-89. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2017) Фізичне виховання студентів з ожирінням. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнар. участю (14-15 вересня 2017 р., Мелітополь). с. 152-155.

Христова, Т. Є. (2017) Динаміка морфо-функціональних показників організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К ((84)17). с. 515-519. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Ефективність застосування оздоровчих технологій для дітей з порушенням постави. Інший. Оригінал, Харків.

Христова, Т. Є. (2016) Комплексна фізична реабілітація дітей, хворих бронхіальною астмою. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України: матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8–9 грудня 2016 р.). с. 296-299.

Христова, Т. Є. (2016) Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. (2). с. 291-297. ISSN 2071-5285

Христова, Т. Є. (2016) Кінезотерапія при порушеннях опорно-рухового апарату в дітей з наслідками ДЦП. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя). с. 202-203.

Христова, Т. Є. (2016) Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (139). с. 196-199.

Христова, Т. Є. (2017) Тестування рухових здібностей школярів: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізична культура». [Навчальний матеріал]

Христова, Т. Є. (2016) Управління процесом у сфері фізичного виховання: навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. закладів спец. «Фізичне виховання*». ТОВ «Колор Принт», Мелітополь. ISBN 978-966-2489-39-2

Христова, Т. Є. (2016) Кінезотерапія при різних формах дитячого церебрального паралічу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К 1 (70). с. 214-217. ISSN 2311-2220

Христова, Т. Є. (2015) Управління процесом у сфері фізичного виховання: курс лекцій для студ-тів вищ. навч. закладів напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання*". [Навчальний матеріал]

Христова, Т. Є. та Безуглий, А. А. (2018) Рухова реабілітація дітей 9-12 років з порушенням опорно-рухового апарату методами коригуючих вправ. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р., м. Житомир). с. 103-105.

Христова, Т. Є. та Богун, Т. В. (2016) Фізичне виховання як засіб соціалізації дитини з особливими потребами. Dny vĕdy – 2016: materiály XII mеzinárodní vĕdecko-praktická konference (22-30 březen 2016 roku, Praha), 15. с. 66-68. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Ганюков, М. Ю. (2015) Використання фізичних тренувань при ішемічній хворобі серця в домашніх умовах. Vĕdecký průmysl evropského kontinentu - 2015: materiály ХІ mеzinárodní vĕdecko-praktická konference (27 listopadu – 05 prosinců 2015 roku, Praha) (6). с. 58-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Ганюкова, І. Д. (2015) Мониторинг состояния здоровья студентов Украины. Zprávy vĕdecké ideje - 2015: materiály ХІ Меzinárodní vĕdecko-praktická konference (27 října – 05 listopadu 2015 roku, Praha) (6). с. 57-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Голощапов, Є. С. (2018) Комплексний підхід до корекції порушень постави дітей середнього шкільного віку засобами фізичної реабілітації. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 грудня 2018 р.). с. 131-133.

Христова, Т. Є. та Дворовенко, Т. П. (2016) Використання методів плавання у системі комплексної реабілітації дітей 9–11 років із затримкою психічного розвитку. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали VIII міжнар. iнтернет-конф. (8-9 червня 2016 р., м. Мелітополь). с. 46-47.

Христова, Т. Є. та Демченко, І. С. (2018) Комплексний підхід до фізичної реабілітації осіб з остеоарторозом колінних суглобів. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна (м. Чернігів, 18-19 жовтня 2018 р.). с. 50-51.

Христова, Т. Є. та Дмитрієнко, Д. Д. (2018) Фізична реабілітація хворих з явищами гіпермобільності хребетно-рухового сегменту в шийному відділі. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф.(24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 71-73.

Христова, Т. Є. та Дорохов, Є. А. (2016) Використання самостійної роботи у формуванні культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2016: materiały XII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 marca 2016 roku) (7). с. 73-74. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Казакова, С. М. та Чорна, Т. Г. (2016) Сучасна технологія реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 713-715.

Христова, Т. Є. та Карабанов, Є. О. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Адаптивна фізична культура» для студентів магістратури спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). [Навчальний матеріал]

Христова, Т. Є. та Кошель, І. М. (2017) Сучасні підходи до фізичного виховання дітей із захворюваннями сечової системи. Science andcivilization: materials of the XIII International scientific and practical Conference (30 January - 07 February 2017, Sheffield), 3. с. 94-96. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Лахно, О. О. (2018) Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників з артеріальною гіпертонією. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ), 2. с. 111-112.

Христова, Т. Є. та Марін, А. В. (2017) Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання. Modern European science: materials of the XIII International scientific and practical сonference (30 June - 07 July 2017, Sheffield) (4). с. 64-66. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Михайлютенко, С. С. (2016) Комплексне використання засобів фізичного виховання на заняттях в спеціальних медичних групах (при бронхіальній астмі). Динамиката на съвременната наука-2016: материали за ХІІ международна научна практична конференция (17-25 июл, 2016, гр. София, Республика България), 2. с. 64-66. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Міщенко, В. В. (2018) Рухова реабілітація людей зрілого віку після переломів трубчастих кісток нижніх кінцівок. Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 грудня 2018 р.). с. 1429-1433.

Христова, Т. Є. та Пюрко, В. Є. та Казакова, С. М. (2017) Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження. Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів та шляхи його поліпшення. Інший. Вид-во Рожко С.Г., Харків.

Христова, Т. Є. та Пюрко, В. Є. та Казакова, С. М. (2018) Ефективність застосування комплексної програми фізичної реабілітації для дівчат 13-14 років із вегето-судинною дистонією. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнар. інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). с. 69-71.

Христова, Т. Є. та Рак, О. В. (2017) Особливості фізичного виховання осіб з недостатністю зовнішнього дихання. Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2017: мateriály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference (22-28 února 2017 г., Praha), 6. с. 62-64. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Риженков, В. Г. (2017) Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студентів спеціальних медичних груп. Dynamika naukowych badań -2017: мateriały XIII Międzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lipca 2017 roku, Przemyśl) (2). с. 64-66.

Христова, Т. Є. та Рябоконь, В. Ю. (2016) Вдосконалення процесу фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи (при захворюваннях серцево-судинної системи). Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). с. 156-161.

Христова, Т. Є. та Сейтумєров, І. М. (2016) Застосування тренажерів у процесі фізичної реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (3). с. 161-167.

Христова, Т. Є. та Семенюк, А. О. (2018) Комплексне використання відновних засобів у юних флорболістів. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. с. 236-241. ISSN 978-617-7573-57-8

Христова, Т. Є. та Скільський, І. М. (2018) Відновлення рухової функції молодих людей після переломів верхніх кінцівок. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ) (2). с. 112-114.

Христова, Т. Є. та Соболь, В. О. (2018) Система фізичної реабілітації людей зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом шийного відділу хребта. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 25 грудня 2018 р.) (42). с. 425-428.

Христова, Т. Є. та Стецун, Д. О. (2015) Сучасні підходи до фізичного виховання студентів з ожирінням. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София)., 12. с. 94-95. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Т. Є. та Суханова, Г. П. (2015) Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання*». ТоВ "Колор Принт", Мелітополь. ISBN 978-966-2489-31-6

Христова, Т. Є. та Терехов, А. О. (2018) Використання плавання в системі фізичного виховання дітей із затримкою психофізичного розвитку. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький), 16. с. 110-113. ISSN 2523-4900

Христова, Т. Є. та Трохименко, І. В. (2016) Складові фізичної реабілітації людей зрілого віку з гіпертонією ІІ ступеня на поліклінічному етапі. Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 вересня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). с. 127-131.

Христова, Т. Є. та Уголькова, В. В. (2018) Комплексний підхід до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2018 р.) (39). с. 146-149.

Христова, Т. Є. та Фомкін, А. О. (2017) Сучасні підходи до оздоровлення дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Aktuální vymoženosti vĕdy – 2017: мateriály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference (22-30 června 2017 г., Praha), 5. с. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Христова, Тетяна (2017) Актуальні питання управління процесом у сфері фізичного виховання та спорту. Vzdelávanie a spoločnosť II: medzinárodný nekonferenčný zborník. с. 420-430. ISSN 978-80-555-1829-9

Христовая, Т. Е. (2017) Состояние здоровья студентов: проблемы и пути решения. Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. с. 355-360. ISSN 978–83–62683–95–6

Христовая, Т. Е. та Безуглый, А. А. (2017) Физические упражнения при разных нозологических формах детского церебрального паралича. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії: матеріали ІІІ Всеукр. заочної наук.-практ. інтернет-конф.(21 грудня 2017 р., м. Суми). с. 151-155.

Христовая, Т. Е. (2012) Влияние физических нагрузок на обмен веществ и гормональный статус людей с разным соматотипом. Физическое воспитание студентов (6). с. 131-135. ISSN 1993-4335

Ч

Черкалін, І. С. (2018) Зміни параметрів крові підлітків з різним соматотипом під впливом фізичного навантаження. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: зб. наук. пр. (1). с. 226-230.

Цей список був створений у Wed Jan 23 21:53:48 2019 EET.