MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра психології" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book | Thesis
Number of items: 31.

Article

Семікін, Михайло (2015) Онтологізація логіки в аналітичній філософії освіти Р. Пітерса. Versus, 1 (5). pp. 50-54. ISSN 2310-4562

Кочкурова, О. В. (2015) Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2.13 (109). pp. 92-95.

Prokofieva, Olesia (2015) The Formation of Self-social Subsphere in Adolescence by Means of Gestalt Therapy. Cambridge Journal of Education and Science, 642 (2). pp. 286-293. ISSN 0305-7640

Авдимирець, Н. В. and Прокоф’єва, О. О. (2015) Підвищення працездатності співробітників на підприємстві засобами практичної психології. Український психолого-педагогічний науковий збірник (5). pp. 6-13.

Варіна, Г. Б. (2015) Соціально-психологічна компетентність як складова моделі професійної стійкості майбутнього практичного психолога. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців : матеріали І міжнар.наук.-практ.конф.. pp. 29-31.

Варіна, Г. Б. and Гузь, Н. В. (2015) Особливості дослідження когнітивного компоненту професійної стійкості майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ. Вестник ОНУ имени И. И. Мечникова. Серия: Психология., 20 (2 (36)). pp. 19-26.

Гузь, Н. В. and Варіна, Г. Б. (2015) Особливості дослідження когнітивного компонента професійної стійкості майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ. Вісник Одеського національного університету. Психологія (2 (36)). pp. 20-27.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Мельникова, С. В. (2015) Дослідження особливостей соціальних цінностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Наука і освіта (7). pp. 21-27.

Зайцева, Ю. М. and Прокоф'єва, О. О. (2015) Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді. International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", (Geneva, the 17-18th of February, 2015). pp. 160-166. ISSN 978-76-37903-24-9

Каткова, Т. А. (2015) Місце та роль аксіологічних настанов у процесі професіоналізації студентів-психологів. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 161-163.

Каткова, Т. А. (2015) Психологічні особливості асоціальної поведінки підлітків (на прикладі впливу сімейних відносин). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 2. pp. 135-138.

Каткова, Т. А. and Данилевська, С. А. (2015) Особливості дослідження рівня сформованості духовної культури молоді. Науковий часопис. Психологічні науки, 1 (46). pp. 111-117.

Каткова, Т. А. and Кругла, Л. П. (2015) Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в міжособистісних стосунках. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: І Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 63-65.

Каткова, Т. А. and Кругла, Л. П. (2015) Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в міжособистісних стосунках. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: І Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 63-65.

Каткова, Т. А. and Фісіна, Г. Н. (2015) Вплив самооцінки особистості на засіб розв’язання конфлікту. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 203-206.

Прокоф’єва, О. О. and Алхіменко, О. І. (2015) Деякі причин зростання захворювання на синдром раннього дитячого аутизму. International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", (Geneva, the 17-18th of February, 2015). pp. 75-79. ISSN 978-76-37903-24-9

Тараненко, В. О. and Варіна, Г. Б. and Аверіна, К. С. (2015) Основні детермінанти копінг-поведінки майбутніх практичних психологів в стресових ситуаціях. Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 12 (2 (47)). pp. 30-36.

Титаренко, О. І. (2015) Кризова інтервентна допомога в роботі з дітьми засобами арт-терапії. Соціально-психологічні аспекти освітнього менеджменту: досвід, актуальні проблеми, перспективи. pp. 69-72.

Фалько, Н. М. (2015) Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (2). pp. 49-55.

Фісіна, Г. Н. and Каткова, Т. А. (2015) Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами. Научный прогресс на рубеже, тысячелетий: сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. (13). pp. 33-35.

Царькова, О. В. (2015) Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами. Актуальні проблеми психології (10). pp. 607-616.

Царькова, О. В. (2015) Етіологія неврозів у матерів, які виховують дітей з нейрофізіологічними вадами. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 20 (2). pp. 217-224.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2015) Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності. Актуальні проблеми психології, VII (38). pp. 479-491.

Чубенко, В. А. and Варіна, Г. Б. (2015) Психологические особенности военнослужащих, которые пребывают на службе в зоне боевых действий. Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2015: materialy XI Mezinarodni vedecko -prakticka konference (13). pp. 8-11.

Шевченко, С. В. (2015) Емоційний компонент розуової працездатності першокурсників як предмет психологічного дослідження. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. К-ПНУ імені івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (30). pp. 702-710.

Шевченко, С. В. (2015) Психологічний мікроклімат у групі як основа інтелектуального розвитку першокурсників. Вісник ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки (128). pp. 284-287.

Шевченко, С. В. (2015) Евристика як метод актуалізації розумового потенціалу студентів. Scientific horizons: materials of the XI International scientific and practical conference. Psychology and sociology. Medicine. (8). pp. 8-10.

Monograph

Добровольська, Л. П. and Третякова, І. С. and Федорова, О. В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Кочкурова, О. В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Духовний розвиток особистості майбутнього педагога: генеза,структура та умови формування. Other. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Book

Максименко, С. Д. and Прокоф’єва, О. О. and Царькова, О. В. and Кочкурова, О. В. (2015) Практикум із групової психокорекції: підручник. Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь.

Thesis

Шевченко, С. В. (2015) Психолого-педагогічні умови підвищення розумової працездатності студентів-першокурсників в адаптаційний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія". Doctoral thesis, Видавництво НПУ імені МП Драгоманова.

This list was generated on Mon May 20 21:14:32 2024 EEST.