MDPU Repository

Items where Division is "Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти > Кафедра психології" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | А | В | Г | Д | З | К | М | П | С | Т | У | Ф | Ц | Ч | Ш
Number of items: 51.

P

Prokofieva, Olesia (2015) The Formation of Self-social Subsphere in Adolescence by Means of Gestalt Therapy. Cambridge Journal of Education and Science, 642 (2). pp. 286-293. ISSN 0305-7640

Prokofieva, Olesia (2015) Psychological conditions of preventing manipulative interpersonal relations in adolescence. Наука і освіта (7). pp. 87-93.

А

Авдимирець, Н. В. and Прокоф’єва, О. О. (2015) Підвищення працездатності співробітників на підприємстві засобами практичної психології. Український психолого-педагогічний науковий збірник (5). pp. 6-13.

В

Варіна, Г. Б. (2015) Пропріум професійної стійкості майбутнього практичного психолога. Наука і освіта (7). pp. 9-14.

Варіна, Г. Б. and Гузь, Н. В. (2015) Особливості дослідження когнітивного компоненту професійної стійкості майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ. Вестник ОНУ имени И. И. Мечникова. Серия: Психология., 20 (2 (36)). pp. 19-26.

Г

Гузь, Н. В. and Варіна, Г. Б. (2015) Особливості дослідження когнітивного компонента професійної стійкості майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ. Вісник Одеського національного університету. Психологія (2 (36)). pp. 20-27.

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Мельникова, С.В. (2015) Дослідження особливостей соціальних цінностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Наука і освіта (7). pp. 21-27.

Д

Добровольська, Л.П. and Третякова, І.С. and Федорова, О.В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Данилевська, С. А. and Каткова, Т. А. (2015) Особливості дослідження рівня сформованої духовної культури молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки: зб. наукових праць, 12 (1 (46)). pp. 111-117. ISSN 2311-2220

З

Зайцева, Ю. М. and Прокоф'єва, О. О. (2015) Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді. International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", (Geneva, the 17-18th of February, 2015). pp. 160-166. ISSN 978-76-37903-24-9

Зайцева, Ю. М. and Прокоф’єва, О. О. (2015) Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді. Наука і освіта (7). pp. 27-33.

К

Кочкурова, О. В. (2015) Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2.13 (109). pp. 92-95.

Каткова, Т. А. (2015) Місце та роль аксіологічних настанов у процесі професіоналізації студентів-психологів. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 161-163.

Каткова, Т. А. (2015) Психологічні особливості асоціальної поведінки підлітків (на прикладі впливу сімейних відносин). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 2. pp. 135-138.

Каткова, Т. А. and Данилевська, С. А. (2015) Особливості дослідження рівня сформованості духовної культури молоді. Науковий часопис. Психологічні науки, 1 (46). pp. 111-117.

Каткова, Т. А. and Кобильнік, Л. М. (2015) Психологічний супровід процесу самоактуалізації особистості майбутніх фахівців. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (30). pp. 268-278. ISSN ISSN 2227-6246

Каткова, Т. А. and Кругла, Л. П. (2015) Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в міжособистісних стосунках. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: І Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 63-65.

Каткова, Т. А. and Кругла, Л. П. (2015) Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків в міжособистісних стосунках. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: І Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 63-65.

Каткова, Т. А. and Фісіна, Г. Н. (2015) Психологічні особливості впливу спрямованості особистості старшокласника на професійний вибір. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (7). pp. 44-49. ISSN 2311-8466

Каткова, Т. А. and Фісіна, Г. Н. (2015) Вплив самооцінки особистості на засіб розв’язання конфлікту. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2. pp. 203-206.

Каткова, Т. А. and Шевченко, С. В. (2015) Дослідження проблеми підвищення працездатності особистості у психологічному дискурсі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (7). pp. 120-125. ISSN 2311-8466

Кочкурова, О. В. (2015) Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору. Духовний розвиток особистості майбутнього педагога: генеза,структура та умови формування. Other. Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

М

Мельнікова, Світлана (2015) Психосоциальный стресс и его влияние на процесс обучения в вузе студентов специальности «практическая психология». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 252-257. ISSN 2219-5203

Мельникова , С. В. (2015) Изучение уровня тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности в социальной группе «студенты-психологи». Наука і освіта (3). pp. 62-67. ISSN 2311-8366

Максименко, С. Д. and Прокоф’єва, О. О. and Царькова, О. В. and Кочкурова, О. В. (2015) Практикум із групової психокорекції: підручник. Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», Мелітополь.

Марєєва, І. Ю. and Работа, Т. О. and Царькова, О. В. (2015) Виявлення фрустрації методами проективної діагностики в студентів–майбутніх практичних психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 150-154.

П

Прокоф’єва, О. О. and Алхіменко, О. І. (2015) Деякі причин зростання захворювання на синдром раннього дитячого аутизму. International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", (Geneva, the 17-18th of February, 2015). pp. 75-79. ISSN 978-76-37903-24-9

Прокоф’єва, О. О. and Мартинюк, А. Г. (2015) Формування субсфери Я-соціальне у юнацькому віці засобами гештальт-терапії. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (27). pp. 460-470.

С

Семікін, Михайло (2015) Онтологізація логіки в аналітичній філософії освіти Р. Пітерса. Versus, 1 (5). pp. 50-54. ISSN 2310-4562

Стрекалова, Л. В. and Царькова, О. В. (2015) Психологічні особливості пам’яті у молодшому шкільному віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 67-71.

Т

Тараненко, В. О. and Варіна, Г. Б. and Аверіна, К. С. (2015) Основні детермінанти копінг-поведінки майбутніх практичних психологів в стресових ситуаціях. Фахове видання Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. Випуск 2(47) – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2015. – С. 30-36 0,5 д.а. Аверіна К.С., Тараненко В.О., 12 (2 (47)). pp. 30-36.

Титаренко, О. І. (2015) Кризова інтервентна допомога в роботі з дітьми засобами арт-терапії. Соціально-психологічні аспекти освітнього менеджменту: досвід, актуальні проблеми, перспективи. pp. 69-72.

У

Усинова, Д. В. and Царькова, О. В. (2015) Дослідження сімейних відносин засобами проективних малюнків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 75-78.

Ф

Фалько, Н. М. (2015) Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (2). pp. 49-55.

Федулова, О. В. and Царькова, О. В. (2015) Психологічні особливості корекції міжособистісної взаємодії у підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (2 (47)). pp. 246-254.

Фісіна, Г. Н. and Каткова, Т. А. (2015) Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами. Научный прогресс на рубеже, тысячелетий: сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. (13). pp. 33-35.

Ц

Царькова, О. В. (2015) Феномен почуття провини як глибинний аспект особистості батьків, які мають дітей з обмеженими можливостями. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (30). pp. 658-668.

Царькова, О. В. (2015) Особливості психотерапії у роботі з сім’ями, де росте дитина з психофізіологічними вадами. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. (27). pp. 610-619.

Царькова, О. В. (2015) Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами. Актуальні проблеми психології (10). pp. 607-616.

Царькова, О. В. (2015) Характер и специфика переживания чувства вины родителями детей с ограниченными возможностями и функциональными расстройствами. Наука і освіта (3). pp. 116-119.

Царькова, О. В. (2015) Почуття провини як компонент психологічного клімату у родині, де росте дитина з особливими потребами. Наука і освіта (7). pp. 115-120.

Царькова, О. В. (2015) Етіологія неврозів у матерів, які виховують дітей з нейрофізіологічними вадами. Вісник Одеського національного університету. Психологія, 20 (2). pp. 217-224.

Царькова, О. В. (2015) Дослідження впливу почуття провини на психологічний стан батьків, які виховують дітей з психофізіологічними вадами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (1). pp. 151-155.

Царькова, О. В. and Радченко, С. В. (2015) Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності. Актуальні проблеми психології, VII (38). pp. 479-491.

Ч

Чубенко, В. А. and Варіна, Г. Б. (2015) Психологические особенности военнослужащих, которые пребывают на службе в зоне боевых действий. Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2015: materialy XI Mezinarodni vedecko -prakticka konference (13). pp. 8-11.

Ш

Шевченко, С. В. (2015) Емоційний компонент розуової працездатності першокурсників як предмет психологічного дослідження. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. К-ПНУ імені івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (30). pp. 702-710.

Шевченко, С. В. (2015) Досвід професійної підготовки як фактор розвитку розумової працездатності студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (2). pp. 71-76.

Шевченко, С. В. (2015) Психологічний мікроклімат у групі як основа інтелектуального розвитку першокурсників. Вісник ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки (128). pp. 284-287.

Шевченко, С. В. (2015) Евристика як метод актуалізації розумового потенціалу студентів. Scientific horizons: materials of the XI International scientific and practical conference. Psychology and sociology. Medicine. (8). pp. 8-10.

Шевченко, С. В. (2015) Психолого-педагогічні умови підвищення розумової працездатності студентів-першокурсників в адаптаційний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія". Doctoral thesis, Видавництво НПУ імені МП Драгоманова.

Шевченко, С. В. and Каткова, Т. А. (2015) Дослідження проблеми підвищення розумової працездатності особистості у психологічному дискурсі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (7). pp. 120-125. ISSN 2311-8466

This list was generated on Tue Feb 25 19:48:32 2020 EET.