MDPU Repository

Items where Subject is "QA Математика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book | Thesis | Other
Number of items at this level: 271.

Article

Астіоненко, Ірина and Гучек, П.Й. and Литвиненко, О.І. and Тулученко, Г.Я. (2015) Використання барицентричних координат при моделюванні серендипової поверхні. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 3-8.

Аушева, Н. М. and Гурін, А. Л. (2015) Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 9-13.

Бадаєв, Ю.І. and Ганношина, І.М. (2015) Моделювання плоскої кривої із заданим законом кривини. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 14-17.

Ванін, В.В. and Залевська, О.В. (2015) Опис стійких положень динамічних систем засобами фрактальної апроксимації. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 18-21.

Верещага, В.М. and Павленко, О.М. and Чураков, А.Я. and Лебідько, О.С. (2015) Визначення площі сегмента, обмеженого дугою кривої. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 22-25.

Воронцов, О.В. and Тулупова, Л.О. (2015) Рекурентні формули синусоїди у формуванні одновимірних геометричних образів. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 26-29.

Дашкевич, А.А. and Охотская, Е.В. and Анисимов, К.В. (2015) Решение задачи двумерной упаковки объектов произвольной геометрической формы методом роя частиц. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 36-40.

Гурідова, В.О. (2015) Геометрична модель лінійчатої поверхні грунтообробного робочого органу змінної кривини. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 30-35.

Ісмаілова, Н.П. and Підкоритов, А.М. (2015) Діаграма гвинта та її застосування до визначення спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 52-57.

Єремєєв, В. С. and Кузьминов, В. В. (2015) Геометрична модель коливальних процесів в двовимірній гратці математичних маятників. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 41-45.

Злоба, В.В. and Сергейчук, О.В. (2015) Геометричне моделювання кліматичного районування території України за періодом охолодження. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 46-51.

Карпенко, В.С. (2015) Геометричні основи побудови зображень у дзеркальній площині. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 58-62.

Ковтун, О.М. (2015) Поліноміальна крива третього степеня із управляючими точками, що належать кривій. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 63-67.

Кремець, Я.С. (2015) Теорема Клеро для побудови геодезичних ліній у функції довжини дуги на поверхнях обертання. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 68-75.

Крысько, А. А. and Конопацкий, Е. В. and Чураков, А. Я. (2015) Геометрические основы конструирования одномерного обвода через k наперед заданных точек в БН-исчислении. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 76-81.

Куценко, Л.М. and Семків, О.М. (2015) Визначення критичних значень параметрів диференціальних рівнянь коливань за допомогою кривин фазових траєкторій. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 82-89.

Лісун, І. С. (2015) Розробка геометричних трансформованих моделей на базі основних систем. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 90-94.

Мартинов, В. Л. (2015) Моделювання оптимальних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 95-99.

Несвідомін, А.В. (2015) Моделювання руху частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює прямолінійні коливальні переміщення. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 100-104.

Ницын, А.Ю. (2015) Выбор расстояния от центра проецирования до картинной плоскости в геометрическом аппарате перспективы. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 100-104.

Радомцев, Д.О. (2015) Визначення типів небозводів для території західної частини України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла". Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 113-119.

Самарін, В.О. (2015) Розрахунок променевого випромінювання одиночної круглоребристої труби. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 120-124.

Сухарькова, О.І. and Руденко, С.Ю. (2015) Дослідження динаміки математичної моделі вагона залежно від його швидкості. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 125-129.

Сухарькова, О.І. (2015) Дослідження кривинами фазових траєкторій коливань точки на колі, що обертається. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 130-136.

Табакова, І.С. (2015) Геодезичне намотування корда шини з врахуванням її форми під навантаженням. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 137-142.

Холковський, Ю.Р. (2015) Класифікація просторових форм, що моделюються на основі дискретно-інтерполяційного методу. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 143-148.

Шоман, О.В. and Даниленко, В.Я. (2015) Проблеми використання геометричних методів у дослідженнях альтернативної енергетики. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 149-155.

Юрченко, В.В. and Балюба, И.Г. and Караев, А.И. (2015) Постановка проблемы геометрического моделирования аналитического решения задач синтетической геометрии средствами БН-исчисления. Сучасні проблеми моделювання (4). pp. 156-159.

Афтаназів, І.С. and Бойко, О.О. and Свідрак, І.Г. and Стоцько, Р.З. and Строган, О.І. (2014) Досвід моделювання робочої камери віброкавітатора. Сучасні проблеми моделювання (1). pp. 7-10.

Гавриленко, Е.А. and Холодняк, Ю.В. and Кучеренко, В.В. and Бездитный, А.А. (2015) Разработка технологи формообразования и обработки динамических поверхностей. Наукові нотатки: міжвузівський збірник (48). pp. 54-58.

Лебедєв, В.О. and Животченко, М.О. (2015) Моделювання плоских обводів у системі Solidworks. Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» (4). pp. 141-143.

Літвінов, А.І. and Бездітний, А.О. and Самойлова, С.О. (2015) Формування елементів основного тригранника в системі SOLIDWORKS. Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» (4). pp. 33-36.

Найдиш, А.В. and Кучеренко, В.В. and Лебідько, О.С. (2015) Взаємозв’язок геометричних об’єктів та криптографії. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (54). pp. 591-594.

Найдиш, А.В. and Дубініна, О.В. and Холодняк, Ю.В. and Балинська, С.О. (2015) Розробка програмного забезпечення для моделювання одновимірних обводів по заданих умовах. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. pp. 24-25.

Гавриленко, Е.А. (2015) Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально геометрическими свойствами. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (54). pp. 555-559.

Найдиш, А.В. and Хохотва, Ю.О. and Гавриленко, Є.А. and Волошина, О.С. (2015) Інформаційна технологія моделювання дискретно представленої поверхні з використанням APIКОМПАСу. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. pp. 53-54.

Найдиш, А.В. and Літвінов, А.І. and Юрченко, В.В. and Спірінцев, Д.В. (2015) Програмний комплекс SOLIDWORKS як можливий інструмент дослідження диференціальних характеристик кривих. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. pp. 28-29.

Лебедєв, В.О. and Спірінцев, Д.В. and Лисенко, К.Ю. and Кучеренко, В.В. (2015) Розробка програмного забезпечення для побудови комп’ютерних моделей складних функціональних поверхонь. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів. pp. 46-47.

Гавриленко, Є.А. and Холодняк, Ю.В. (2015) Variativemodelling of one-dimensional contours according to the given conditions. KNOWLEDGE IS POWER, POWER IS KNOWLEDGE!. pp. 267-271.

Лебедєв, В. О. and Найдиш, А. В. and Рубцов, М. О. (2016) Особенности вычислительной и программной реализации дискретной интерполяции на основе углов сгущения. Вісник Херсонського національного технічного університету , 3 (58). pp. 510-513.

Найдиш, А. В. and Бездітний, А. О. (2016) Определение тангенциальных отображений плоской кривой. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). pp. 103-106.

Спірінцев, Д. В. and Найдиш, А. В. (2016) Особенности методов интерполяции на примере пакетов символьной математики. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). pp. 151-156.

Літвінов, А. І. (2016) Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що належать паралельним площинам апаратом БН-числення. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). pp. 93-96.

Спірінцев, Д. В. and Лебедєв, В. О. and Балюба, И. Г. (2016) Использование разностных схем первого порядка в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (5). pp. 131-137.

Балюба, И. Г. and Конопацкий, Е. В. (2016) Замена симплекса в уравнении плоской кривой и его приложения. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). pp. 12-18.

Спірінцев, Д. В. and Спірінцев, В. В. and Балюба, И. Г. (2016) К вопросу управления дискретной кривизной в процессе сгущения. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). pp. 119-124.

Верещага, В. М. and Найдиш, В. М. and Балюба, И. Г. (2016) Щодо визначення метричного оператора трьох точок. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). pp. 39-42.

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. (2016) Графічній спосіб профілізації многозахідної черв'ячної фрези, що виключає інтерференцію. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). pp. 121-125.

Балинська, С. О. and Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. (2016) Вплив управляючого коефіцієнту на дискретну кривину у методі на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матер. V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. pp. 8-13.

Найдиш, А. В. and Лебедєв, В. О. and Волошина, Г. С. (2016) Обчислювальна реалізація моделей на основі кутової параметризації. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матер. V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. pp. 191-195.

Гавриленко, Е. А. and Холодняк, Ю. В. (2016) Вариативное моделирование кривых с закономерным изменением дифференциально-геометрических характеристик. Науковий вісник ТДАТУ , 1 (6). pp. 230-235.

Гавриленко, Е. А. and Холодняк, Ю. В. and Пахаренко , В. А. (2016) Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии. Вісник Херсонського національного технічного університету , 3 (58). pp. 492-496.

Гавриленко, Е. А. and Найдиш, А. В. and Холодняк, Ю. В. (2016) Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. (94). pp. 24-29. ISSN 2415-7031

Дубініна, О. В. and Гавриленко, Є. А. and Холодняк, Ю. В. (2016) Визначення контрольного багатокутника, що задає В-сплайн з монотонною зміною кривини. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (7). pp. 52-56.

Холодняк, Ю. В. and Гавриленко, Е. А. and Дмитриев, Ю. А. (2016) Решение позиционных задач методами вариативного дискретного моделирования. Динамика систем, механизмов и машин , 4 (1). pp. 122-124.

Гавриленко, Е. А. and Найдиш, А. В. and Холодняк, Ю. В. and Дмитриев, Ю. А. (2016) Моделирование кривой постоянного хода с монотонным изменением радиусов соприкасающихся окружностей и сфер. Динамика систем, механизмов и машин , 4 (1). pp. 135-138.

Гавриленко, Е. А. (2016) Использование барицентрических координат при конструировании пространственной дискретно представленной кривой. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). pp. 38-42.

Дубініна, О. В. and Гавриленко, Є. А. and Караєв, О. Г. (2016) Формування ділянки кубічного В-сплайну по заданим умовам. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (5). pp. 42-46.

Adoniev, Y. and Naydysh, A. and Vereschaga, V. (2018) Development of generalized technique for formation of characteristic functions and balyuba-naidysh coordinates in the composition method of geometrical modeling. Технологічний аудит та резерви виробництва (4/2). pp. 53-58.

Adoniev, Y. and Vereshchaga, V. and Naidysh, A. (2018) Compositional method of geometric modeling: basic principles. Intellectual Archive, 7 (3). pp. 9-15. ISSN 1929-4700

Bartkov, Maxim and Katkova, Tetiana and Kruglyk, Vladyslav S. and Murtaziev, Ernest G. and Kotova, Olha V. (2022) Hazelcast Vs. Ignite: Opportunities for Java Programmers. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security., 22 (2). pp. 406-412.

Eremeev, V. S. and Kurbatov, V. L. and Gulynina, E. V. (2015) Determination of unknown parameters of mathematical model using the experimental design theory. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 78 (3). pp. 464-472. ISSN 1992-8645

Havrylenko, Y. and Kholodniak, Y. and Vershkov, O. and Naydysh, А. (2018) Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (1/4). pp. 76-82.

Lavrov, Evgeniy and Pasko, Nadiia and Siryk, Olga and Burov, Oleksandr and Osadchyi, Viacheslav (2020) Ergonomics of cyberspace. Mathematical modeling to create groups of operators for error-free and timely implementation of functions in a distributed control system. CEUR Workshop Proceedings, 2740. pp. 380-385. ISSN 1613-0073

Malkina, V. and Kiurchev, S. and Osadchyi, V. and Strokan, O. (2019) The Formation of Orthogonal Balanced Experiment Designs Based on Special Block Matrix Operations on the Example of the Mathematical Modeling of the Pneumatic Gravity Seed Separator. Modern Development Paths of Agricultural Production. pp. 111-119.

Osadcha, Kateryna (2023) Computer learning environment as a basis for formingintercultural competence of high school students. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (30)). pp. 54-58. ISSN 2219-5203

Osadcha, Kateryna and Osadchyi, Viacheslav and Kruglyk, Vladyslav and Spirin, Oleg (2022) Modeling of the adaptive system of individualization and personalization of future specialists’ professional training in the conditions of blended learning. 3L-Person 2021: VI International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach, colocated with 17th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmo (3101). pp. 43-54.

Osadchyi, Viacheslav and Siokhin, Valery and Gorlov, Petro and Yeremieiev, Volodymyr and Osadcha, Kateryna (2019) Development of the information system for forecasting collision between birds and wind farms. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (2(100)). pp. 29-40. ISSN 1729-3774

Sitsylitsyn, Yuriy (2020) Methods and tools for teaching parallel and distributed computing in universities: a systematic review of the literature. ICHTML 2020: SHS Web of Conferences (75).

Sydorenko, Iu. and Zalevska, O. and Horodetskyi, M. and Naidysh, A. (2022) Peculiarities of location of basic nodes of house-function on the example of spiral-curved curves. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (23). pp. 151-158. ISSN 2313-125X

Telichenko, V. and Rimshin, V. and Eremeev, V. S. and Kurbatov, V. (2018) Mathematical modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone. XXVII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering: MATEC Web Conf. (196). pp. 1-7.

Vereshchaha, V. and Pavlenko, O. and Lebediev, V. (2022) Three-dimensional composition matrices and their applications for creation of compositional geometric models of volume objects of any arbitrary form. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (23). pp. 45-54. ISSN 2313-125X

Yeremieiev, Volodymyr and Osadchyi, Viacheslav and Gorlov, Petro and Siokhin, Valery (2020) Methodology for calculating the number of migratory birds in the territory of the wind farms of the Azov region using information and communication technology. E3S Web of Conferences (166). pp. 1-8. ISSN 2267-1242

Єремєєв, В. С. and Кузьминов, В. В. (2013) Статистическая обработка педагогического эксперимента в случае неизвестной функции распределения. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. (15). pp. 44-51. ISSN 1998-6939

Єремєєв, В. С. and Лебедєв, В. О. (2018) Побудова поверхні, що визначає напруги в підземних спорудах циліндрової форми під дією ґрунтових вод. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (11). pp. 48-53. ISSN 2313-125X

Єремєєв, В. С. and Наумук, О. В. and Брянцев, О. А. and Печерський, Р. В. (2019) Математична модель для вивчення впливу швидкості відкачування рідини на тиск ґрунтових вод в зоні опускних колодязів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 3 (19). pp. 289-294. ISSN 2078-0877

Єремєєв, В. С. and Осадчий, В. В. and Гулиніна, О. В. and Донєва, О. В. (2016) A mathematical model of an intelligent information system for a comparative analysis of European qualification standards. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 12 (3). pp. 2113-2132. ISSN 0973-1768

Єремєєв, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Наумук, О. В. and Брянцев, О. А. (2019) Програмне забезпечення для оптимізації процесу методом бокса-бенкіна у разі трифакторного експерименту з декількома вихідними параметрами. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 3 (19). pp. 295-307. ISSN 2078-0877

Іванченко, К. and Титаренко, Н. Є. (2019) Застосування диференціальних рівнянь Бернуллі та Рікатті. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 137-139. ISSN 978-617-7566-82-2

Іванів, О. С. (2023) Інтелектуальний аналіз даних як передова інформаційна технологія. Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті: зб. матеріалів форуму, 6 (1). pp. 81-82.

Адоньєв, Є. О. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. (2018) Застосування геометричних матриць для утворення точкових рівнянь Б-поверхонь. Науковий вісник ТДАТУ, 1 (8). pp. 153-160.

Адоньєв, Є. О. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. and Лебедєв, В. О. and Спірінцев, Д. В. (2018) Геометрична формалізація у моделюванні процесів термореновації будівель. The development of technical sciences: problems and solutions: conference proceedings, аpril, 27-28, 2018. pp. 132-134.

Адоньєв, Є. О. and Найдиш, А. В. (2018) Композиційний метод геометричного моделювання у розв’язанні багатофакторних задач. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХ Міжнар. наук.-практ. конф., 05-08.06.2018 р. (12). pp. 3-8.

Адоньєв, Є. О. and Найдиш, А. В. (2018) Застосування способу агрегування елементів у формалізованому геометричному моделюванні багатофакторних процесів геометричної економетрики. Технологічний аудит та резерви виробництва (3/2). pp. 66-70.

Адоньєв, Є. О. and Найдиш, А. В. and Верещага, В. М. (2020) Техніка утворення точкових рівнянь Б-поверхонь за допомогою геометричних БН-матриць. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (17). pp. 3-14. ISSN 2313-125X

Бариева, Л. И. and Найдыш, А. В. (2014) Компьютерные технологии – средство самостоятельной работы студента. Історія розвитку науки, техніки та освіти: зб. праць ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 136-138.

Баришевський, С. О. and Никифорова, Л. Є. and Караєв, О. Г. (2014) Аксіоматичні основи евклідової нечіткої планіметрії. Вісник Херсонського національного технічного університету, 3 (50). pp. 559-561.

Бездитный, А. А. and Найдыш, А. В. and Спиринцев, Д. В. and Пахаренко, В. А. (2018) Определение эволюты кривой в точечном исчислении Балюбы-Найдыша. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (12). pp. 24-26.

Бездітний, А. О. and Найдиш, А. В. and Кучеренко, В. В. and Літвінов, А. І. (2016) Дотична площина та нормаль до поверхні засобами точкового БН-числення. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (92). pp. 20-24. ISSN 0131-579X

Брежнєв, О. В. and Єремєєв, В. С. and Кузьмінов, В. В. (2017) Проблема моделювання коливальних процесів в одновимірних кристалах з використанням математичних маятників. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (1). pp. 55-59. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Букреєв, Д. О. and Сердюк, І. М. (2019) Метод використання нейронної мережі для прогнозування ефективності роботи студентів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 61-64. ISSN 978-617-7346-69-1

Булигін, М. О. and Єремєєв, В. С. (2014) Математичне моделювання чисельності населення Землі. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2014 р.. pp. 75-81.

Бумага, А. И. and Найдыш, А. В. and Гавриленко, Е. А. (2014) Геометрическое моделирование физико-механических свойств асфальтобетона. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 567-570.

Бурцева, О. Г. (2020) Критерії та показники сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів математики. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2 (22). pp. 31-40. ISSN 2307-4914

Бурцева, О. Г. (2020) Етапи формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів математики засобами медіаосвітніх технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (77). pp. 27-32. ISSN 2311-5491

Бурцева, О. Г. (2021) Опис експериментального дослідження з формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 35-39. ISSN 978-966-992-394-3

Бєльчев, П. В. and Єременко, І. М. (2019) Психолого-педагогічні особливості застосування технологій дистанційного навчання математики в процесі довузівської підготовки школярів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 44-47. ISSN 978-617-7566-82-2

Бєльчев, П. В. and Бовтута, С. С. (2020) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в закладі середньої освіти ІІ ступеня. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 15-17.

Бєльчев, П. В. and Глаговська, Є. І. (2020) Методика розв’язання задач з параметрами при вивченні лінійних рівнянь та квадратичних функцій в закладі середньої освіти ІІ ступеня. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 18-20.

Бєльчев, П. В. and Гнєзділова, А. О. (2019) Застосування технології доповненої реальності для графічної візуалізації навчальних завдань стереометрії. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 42-44. ISSN 978-617-7566-82-2

Бєльчев, П. В. and Дегтяр, В. С. (2020) Використання сучасних наочних засобів на уроках математики учнів середньої школи. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 20-23.

Бєльчев, П. В. and Ситнік, Я. Є. (2020) Poзвитoк пpoстopoвoї уяви шкoляpiв в пpoцeсi вивчeння oб’ємних фiгуp на уроках геометрії. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 31-34.

Бєльчев, П. В. and Таблер, Т. І. (2013) Мультискрипт як засіб реалізації інформаційної компетентності майбутніх вчителів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 31 (3(45)). pp. 255-263. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Бєльчев, П. В. and Фортуна, Л. В. (2020) Методичні основи використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики в основній школі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (61). pp. 67-70.

Вакулов, А. В. and Чорна, А. В. (2019) Особливості створення екосистеми веб-сайтів університету. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 7-10.

Верещага, В. М. and Конопацький, Є. В. (2015) Визначення площі, обмеженої топографічною замкненою плоскою кривою. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництва (20). pp. 119-123.

Верещага, В. М. and Лисенко, К. Ю. (2021) Корегування форми плоского точкового поліному шляхом зміни положення його базисних точок. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (22). pp. 12-21. ISSN 2313-125X

Верещага, В. М. and Лисенко, К. Ю. (2023) Композиційні символи. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (104). pp. 38-48. ISSN 0131-579X

Верещага, В. М. and Лисенко, К. Ю. and Найдиш, А. В. and Балюба, І. Г. (2019) Параметризація багатовимірних геометричних об’єктів методами точкового числення Балюби-Найдиша. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (15). pp. 51-57.

Верещага, В. М. and Муртазієв, Е. Г. (2023) Утворення композиційних похідних для точкових поліномів. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (104). pp. 49-58. ISSN 0131-579X

Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. (2018) Точкове управління формою Б-фігур. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (12). pp. 43-47.

Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. and Адоньєв, Є. О. and Пахаренко, В. А. (2019) Визначення координат Балюби-Найдиша. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб.. pp. 57-60. ISSN 0131-579X

Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. and Павленко, О. М. and Чижиков, І. О. (2021) Аналіз композиційного геометричного моделювання. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (22). pp. 22-31. ISSN 2313-125X

Верещага, В. М. and Павленко, О. М. (2015) Геометричний алгоритм визначення точки дотику. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (54)). pp. 539-541.

Верещага, В. М. and Павленко, О. М. and Єремєєв, В. С. (2019) Особливості інтеграції платформи Open Conference Systems у наукову діяльність закладів вищої освіти. Сучасні проблеми моделювання (15). pp. 58-65.

Верещага, В. М. and Павленко, О. М. and Адоньєв, Є. О. and Рубцов, М. О. (2020) Геометричний спосіб інтерполяції точкового поліному у параметричній формі. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (17). pp. 15-26. ISSN 2313-125X

Верещага, В. М. and Павленко, О. М. and Бездітний, А. О. (2015) Геометричний алгоритм оптимального кінцевого вертикального планування горизонтальної площини на земельній ділянці за результатами наземного лазерного сканування. Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна студентів та молодих вчених: матеріали ІV-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (4). pp. 58-59.

Верещага, В. М. and Рубцов, М. О. and Павленко, О. М. (2020) Глобальна інтерполяція точковим поліномом геометричної композиції із трьох точок, серед яких є двократна. Вісник Херсонського національного технічного університету. Прикладні питання математичного моделювання, 3 (1). pp. 33-40.

Власенко, О. and Титаренко, Н. Є. (2019) Методи розв’язання та застосування систем диференціальних рівнянь. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 71-74. ISSN 978-617-7566-82-2

Гавриленко, Є. А. and Холодняк, Ю. В. and Івженко, О. В. and Найдиш, А. В. (2019) Назначение характеристик в точках обвода с монотонным изменением кривизны. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (16). pp. 91-97. ISSN 2313-125X

Гавриленко, Є. А. and Холодняк, Ю. В. and Балюба, І. Г. and Пахаренко, В. А. (2019) Определение области возможного расположения пространственной кривой с заданными характеристиками. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХI Міжнар. наук.-практ. конф, 04-09.06.2019 р. (14). pp. 72-78.

Гавриленко, Є. А. and Холодняк, Ю. В. and Найдиш, А. В. (2017) Дискретне моделювання одновимірного просторового обводу на основі області можливого розташування кривих із заданими геометричними характеристиками. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (62)). pp. 264-268.

Гавриленко, Є. А. and Холодняк, Ю. В. and Найдиш, А. В. (2018) Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції. Вісник ХНТУ. Прикладна геометрыя та комп'ютерні технології, 2 (3). pp. 125-129.

Гавриленко, Е. А. and Найдыш, А. В. and Холодняк, Ю. В. and Пахаренко, В. А. (2019) Моделирование дискретно представленной кривой на основе пространственных угловых параметров. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (95). pp. 67-72. ISSN 0131-579X

Гавриленко, Е. А. and Холодняк, Ю. В. and Пахаренко, В. А. and Подкорытов, А. Н. (2018) Моделирование элементов каркаса поверхностей, заданных массивом точек. Сучасні проблеми моделювання (13). pp. 37-41.

Гончар, Т. О. and Лаптєва, І. В. (2020) Методичні основи критеріального оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в основній школі. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 44-48.

Гончар, Т. О. and Молодчик, О. В. (2020) Використання ігрових методик на уроках математики у 5-9 класах. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 48-50.

Гончар, Т. О. and Найдыш, А. В. and Спірінцев, Д. В. (2017) Застосування комп’ютерних навчальних засобів в учбовому процесі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр.. pp. 65-70.

Гончар, Т. О. and Яценюк, М. С. (2020) Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках математики. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 51-54.

Еміратлі, А. Р. and Чорна, А. В. (2019) Особливості створення корпоративної системи університету засобами маршрутизаторів Mikrotik. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 9-12.

Еремеев, В. С. and Неменков, С. В. and Синицын, А. (2017) Моделирование движения частиц под действием воздушного потока в аэродинамической трубе. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 99-103. ISSN 978-617-7346-69-1

Еремеев, В. С. and Ракович, А. Н. (2021) Алгоритмическо-программное обеспечение для использования кубических сплайнов при восстановлении функциональной зависимости в случае граничных условий для первых производных. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр., 21. pp. 114-121. ISSN 2313-125X

Еремеев, В. С. and Самойлов, В. В. (2019) Математическая модель колебаний в цепочке физических осцилляторов. Сучасні проблеми моделювання (16). pp. 105-112. ISSN 2313-125X

Еремеев, Владимир Сергеевич (2021) Построение кубического сплайна для восстановления функциональной зависимости в случае граничных условий для первой производной. The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (5-7 May 2021). pp. 450-455.

Еремеев, Владимир Сергеевич (2021) Обработка экспериментальных данных с использованием кубических сплайнов. Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference (29-31 May 2021). pp. 190-196.

Жильников, А. С. and Круглик, В. С. (2019) Автоматизація процесу програмування на прикладі генератора адміністративної панелі на основі SPA. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 122-125. ISSN 978-617-7566-82-2

Кабанчук, С. М. and Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. (2014) Використання додаткової умови стосовно варіативної схеми згущення на основі кутових параметрів. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матеріали IІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студ. аспірантів та молодих вчених (3). pp. 101-106.

Караєв, О. І. and Пахаренко, В. О. and Рубцов, М. О. (2017) Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (12). pp. 92-98. ISSN 2313-125X

Караєв, О. Г. and Матковський, О. І. and Чижиков, І. О. and Рубцов, М. О. (2020) Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з грунтом. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (19). pp. 70-78. ISSN 2313-125X

Компанієць, А. А. and Чемерис, Г. Ю. and Крашеніннік, І. В. (2019) Using 3D modelling in design training simulator with augmented reality. Proceedings of the 2nd Student Workshop on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2019), 2546. pp. 213-223. ISSN 1613-0073

Коноваленко, Т. В. and Осадча, К. П. (2019) Мобільні технології у навчанні англійської мови майбутніх програмістів та інженерів-педагогів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 151-153. ISSN 978-617-7346-69-1

Конопацький, Є. В. and Бумага, А. І. and Пахаренко, В. О. (2017) Геометричне моделювання і оптимізація складу комбінованого заповнювача дрібнозернис-того бетону у БН-численні. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XIХ Міжнар. наук.-практ. конф., 06-09.06.2017 р. (8). pp. 80-84.

Конопацький, Є. В. and Чернишева, О. О. and Рубцов, М. О. (2016) Визначення площі сегменту топографічної поверхні. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). pp. 80-84. ISSN 2313-125X

Конюхов, С. Л. (2018) Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 166-172. ISSN 2219-5203

Конюхов, С. Л. (2018) Методи і засоби навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищих навчальних закладах. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 103-113. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Конюхов, С. Л. (2018) Проектування змісту навчання об’єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх інженерів-програмістів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (62). pp. 104-108. ISSN 2311-5491

Конюхов, С. Л. (2018) Навчальні задачі з об’єктно-орієнтованого програмування як засіб формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 2 (61). pp. 126-131. ISSN 2518-7813

Конюхов, С. Л. (2018) Аналіз закордонних досліджень із проблем навчання майбутніх інженерів-програмістів об’єктно-орієнтованому програмуванню. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 2 (LXXXII). pp. 143-147. ISSN 2413-1865

Конюхов, С. Л. (2018) Здатність до використання об’єктно-орієнтованого підходу як професійна вимога до інженера-програміста. Science, research, development: monografia pokonferencyjna, 29.09.2018-30.09.2018. pp. 36-39. ISSN ISBN: 978-83-66030-51-0

Корсун, В. И. and Литвиненко, К. В. and Еремеев, В. С. (2019) Риск-анализ транспортных процессов в карьере с помощью стохастических сетей. Университетская Наука, 1 (7). pp. 17-23. ISSN 2500-2724

Крисько, О. А. and Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. (2014) Геометричне моделювання дійсної поверхні тонкостінних оболонок технічних форм. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 594-597.

Круглик, В. С. and Осадча, К. П. and Прокоф’єв, Є. Г. and Ліхачов, Д. С. and Прядко, А. О. (2019) Особливості розробки програмного комплекса автоматизації закладів «HORECA». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 30(69) (6). pp. 95-100. ISSN 2663-595X

Круглик, В. С. and Прядко, А. О. (2019) Застосування модулю Turtle у нестандартних завданнях з програмування мовою Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 172-174. ISSN 978-617-7566-82-2

Круглик, Владислав (2023) Інтеграція технологій доповненої та віртуальної реальності з адаптивними системами навчання: аналіз концептуальних моделей. Освітологічний дискурс (4 (43)). ISSN 2312-5829 (online)

Лебедєв, В. О. and Авєріна, Л. С. (2014) Електронний підручник з дисципліни «Хорове диригування» як засіб організації навчальної роботи студентів. Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика., 1. pp. 101-105.

Лебедєв, В. О. and Авєріна, Л. С. (2014) Структура електронного підручника з дисципліни «Хорове диригування». Актуальные научные исследования. От теории к практике: сб. науч. докладов, 30.03.2014-31.03.2014. pp. 61-63.

Лебедєв, В. О. and Коренков, І. С. (2014) Розробка інтернет-магазину з продажу спеціалізованих запчастин. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 175-180.

Лебедєв, В. О. and Черненко, Д. О. (2014) Мета, завдання та структура програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Трактори». Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика, 1. pp. 106-110.

Леженкін, О. М. and Рубцов, М. О. and Головльов, В. А. (2017) Ймовірнісна модель функціонування розподільника обчісаного вороху зернових колосових. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 2 (17). pp. 7-14.

Лисенко, К. Ю. (2023) Оптимізовані точкові поліноми. Дев’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука: тези доповідей. pp. 113-114.

Лисенко, К. Ю. and Верещага, В. М. (2023) Вісім відмінностей між NURBS-кривими і точковими поліномами. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1 (XII). pp. 13-16.

Лисенко, К. Ю. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. (2018) БН-інтерполяція чотирьох точок у площині. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (13). pp. 100-105. ISSN 2313-125X

Лисенко, К. Ю. and Найдиш, А. В. and Балюба, І. Г. and Верещага, В. М. (2019) Особливості композиційного геометричного моделювання. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (95). pp. 131-136. ISSN 0131-579X

Лисенко, К. Ю. and Найдиш, А. В. and Верещага, В. М. and Балюба, І. Г. (2019) Композиційна інтерполяція плоскої дискретно поданої кривої. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (14). pp. 113-121.

Логінов, О. М. and Найдиш, А. В. (2014) Розробка офіційного сайту дошкільного дитячого закладу. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 187-192.

Літвінов, А. І. and Пахаренко, В. О. and Лебедєв, В. О. and Спірінцев, Д. В. (2019) Геометричне моделювання торсових поверхонь з ребром звороту апаратом БН-числення. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХI Міжнар. наук.-практ. конф., 04-09.06.2019 р. (15). pp. 128-134.

Мельніков, Данило Володимирович and Сердюк, Ірина Миколіївна (2023) Гра «Шашки» та її комп’ютерна реалізація. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (13). pp. 485-488.

Найдиш, А. В. and Балюба, І. Г. and Верещага, В. М. and Спірінцев, Д. В. (2018) Варіативне дискретне геометричне моделювання. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХ Міжнар. наук.-практ. конф., 05-08.06.2018 р. (11). pp. 113-119.

Найдиш, А. В. and Балюба, І. Г. and Верещага, В. М. and Спірінцев, Д. В. (2019) Проблема підвищення точності у варіативному дискретному геометричному моделюванні. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (14). pp. 148-155.

Найдиш, А. В. and Балюба, І. Г. and Верещага, В. М. and Спірінцев, Д. В. (2018) Науково-методологічні основи варіативного дискретного геометричного моделювання. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (13). pp. 114-123. ISSN 2313-125X

Найдиш, А. В. and Верещага, В. М. and Адоньєв, Є. О. and Лебедєв, В. О. (2019) Композиційний метод геометричного моделювання: основні визначення. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. зб. (95). pp. 160-164.

Найдиш, А. В. and Лебедєв, В. О. and Кучеренко, В. В. and Юрченко, В. В. (2017) Огляд комплексних хмарових систем для геометричного моделювання об’єктів та управління життєвим циклом виробів. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XIХ Міжнар. наук.-практ. конф., 06-09.06.2017 р. (8). pp. 105-109.

Найдиш, А. В. and Никифорова, Л. Є. and Спірінцев, Д. В. (2014) Геометричне моделювання ДПК з прямолінійними ділянками методом дискретної інтерполяції на основі кутів згущення. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 598-600.

Найдиш, А. В. and Пихтєєва, І. В. and Сивова, А. К. (2014) Формування поверхні леза плуга за допомогою двох напрямних кривих з розрахунком згущення точкового ряду обводу. Современные проблемы геом. моделирования: сб. трудов 16 Междунар. науч.-практ. конф., 3-6 июня 2014 г.. pp. 95-102.

Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. and Лазоренко, М. В. (2018) Розробка технології проектування та виготовлення робочих коліс турбокомпресора. Прикладні питання математичного моделювання (1). pp. 68-74.

Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. and Левада, В. Р. (2014) Спосіб інтерполяції на основі варіативного дискретного геометричного моделювання. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 180-186.

Найдиш, А. В. and Спірінцев, Д. В. and Пахаренко, В. А. and Балюба, І. Г. (2019) Особливості дискретної інтерполяції ДПК в околі особливих точок. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (95). pp. 165-169. ISSN 0131-579X

Найдиш, А. В. and Чеченко, О. О. (2014) Значення та переваги електронного каталогу науково-освітнього контенту. Актуальные научные исследования. От теории к практике: сб. науч. докладов, 30.03.2014-31.03.2014.. pp. 64-65.

Найдиш, Андрій and Балюба, Іван and Верещага, Віктор and Спірінцев, Дмитро (2021) Мелітопольська школа прикладної геометрії. Історія та досвід роботи. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (100). pp. 13-17. ISSN 0131-579X

Найдыш, А. В. and Бездитный, А. А. (2017) Тангенциальное отображение кривой на стороны симплекса. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (9). pp. 100-102.

Найдыш, А. В. and Спиринцев, Д. В. and Лебедев, В. А. and Дубинина, Е. В. (2018) Использование метода сгущения на основе вариативного формирования разностных схем угловых параметров для геометрического моделирования лопатки осевого компрессора. Университетская наука (2). pp. 158-163.

Найдыш, А. В. and Холодняк, Ю. В. and Пахаренко, В. А. and Гавриленко, Е. А. (2016) Решение позиционных задач методом базисных треугольников. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (92). pp. 125-129. ISSN 0131-579X

Осадча, К. П. (2017) Тьюторський супровід навчання математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання: електрон. наук. фах. вид., 61 (5). pp. 36-49. ISSN 2076-8184

Осадча, Катерина and Алієв, Максим (2023) Використання технологій штучного інтелекту для створенняілюстрацій до книг у професійній підготовці майбутніх цифрових дизайнерів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (1 (30)). pp. 136-144. ISSN ISSN 2219-5203

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Букреєв, Д. О. (2018) Розробка програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (3). pp. 55-69. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сердюк, І. М. and Кошельніков, В. В. (2019) Особливості розробки програми з AR для розміщення об`єктів на мапі. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2 (115). pp. 134-139. ISSN 1995–0519

Осадчий, В. В. and Ліхачов, К. С. (2018) Досвід реалізації професійного консультування молоді засобами віртуальної реальності. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 1-11. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадчий, В. В. and Сердюк, І. М. and Ліхачов, Д. and Пятниченко, В. О. (2018) Технологія розробки персонального сайту сучасного науковця. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1). pp. 49-68. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Павленко, І. А. and Павленко, О. М. (2018) Науково-методична освіта у вишах: екологічна освіта та виховання на уроках хімії. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. І Всеукр. наук.-практ. заочна конф. з міжнар. участю. pp. 295-298.

Павленко, А. М. and Найдиш, А. В. and Верещага, В. М. and Балюба, І. Г. and Конопацький, Є. В. (2012) Проективне визначення дуги кривої третього порядку у точковому численні Балюби-Найдиша. Прикладна геометрія та інженерна графіка (5). pp. 43-51.

Павленко, А. М. and Найдыш, А. В. and Верещага, В. М. and Балюба, И. Г. and Конопацкий, Е. В. (2012) Моделирование консольной поверхности типа крыла с переменным профилем сечения. Прикладна геометрія та інженерна графіка (5). pp. 82-89.

Павленко, О. М. (2015) Геометричне представлення властивостей метричного оператора трьох точок прямої. Сучасні проблеми геометричного моделювання: зб. пр. XVII Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 77-81.

Павленко, О. М. (2015) Згладжування як основний метод аналізу часових рядів. Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 78-85.

Павленко, О. М. (2015) Умова розташування трьох точок на одній прямій у точковому БН-численні. Соціально-економічний розвиток України: сучасність та перспективи: зб. наук. пр. учасників ХV Міжнар. наук. конф. молодих учених та студентів. pp. 64-71.

Павленко, О. М. (2016) Умови встановлення кінцевих точок на мапі рельєфу. Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе: материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф., посвященной 40-летию Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. pp. 310-316.

Павленко, О. М. (2013) Дослідження точності процесу згущення кривої складеної форми при реконструкції засобами точкового числення Балюби-Найдиша. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (91). pp. 206-210.

Павленко, О. М. and Верещага, В. М. (2016) Згущення дискретно поданої кривої із застосуванням супровідних трикутників. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (6). pp. 30-37.

Павленко, О. М. and Муртазієв, Е. Г. and Лисенко, К. Ю. and Верещага, В. М. (2023) Композиційні матриці - геометрична фігура. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (25). pp. 176-183. ISSN 2313-125X

Павленко, О. М. and Найдиш, А. В. and Лебедєв, В. О. and Дубініна, О. В. (2019) Застосування методів цифрового моделювання рельєфу для картографування ерозійних земель. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. зб. (95). pp. 170-174.

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. and Маковкіна, Т. С. (2017) Моделювання мікрогідроцикло-на з урахуванням квавзігвинтової поверхні. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XIХ Міжнар. наук.-практ. конф., 06-09.06.2017 р. (9). pp. 119-123.

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. and Маковкіна, Т. С. (2017) Основи формувань спряжених квазігвинтових поверхонь на базі параметричного кінематичного гвинта. Сучасні проблеми моделювання (10). pp. 128-132.

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. and Трушков, Г. В. (2018) Геометричне моделювання зубчастого зачеплення на базі параметричного кінематичного гвинта. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХ Міжнар. наук.-практ. конф., 05-08.06.2018 р. (11). pp. 140-144.

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. and Трушков, Г. В. (2018) Моделювання спряжених евольвентних поверхонь, що виключають інтерференцію. Сучасні проблеми моделювання (13). pp. 145-153.

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. and Трушков, Г. В. and Олійник, Н. В. (2020) Геометричне моделювання спряження поверхонь методом нормалей. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць, 17. pp. 82-91. ISSN 2313-125X

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. and Трушков, Г. В. and Радченко, І. Г. and Лебедева, Л. В. (2018) Геометричне моделювання дискової фрези на базі комп'ютерної програми проектування AUTOCAD. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХ Міжнар. наук.-практ. конф., 05-08.06.2018 р. (12). pp. 86-91.

Подкоритов, А. М. and Ісмаілова, Н. П. and Трушков, Г. В. and Радченко, И. Г. and Лебєдєва, Л. В. (2019) Моделювання спряжених гвинтових поверхонь. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XХI Міжнар. наук.-практ. конф., 04-09.06.2019 р. (14). pp. 164-170.

Полухін, О. А. and Шаров, С. В. (2018) Використання нейромережі для прогнозування результатів футбольних матчів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 214-217.

Радєв, С. Ю. and Найдиш, А. В. and Верещага, В. М. and Конопацький, Є. В. (2014) Геометрична модель встановлення шару стоку за інтенсивністю та тривалістю опадів. Современные проблемы геом. моделирования: сб. трудов 16 Междунар. науч.-практ. конф., 3-6 июня 2014 г.. pp. 102-107.

Рак, Л. О. (2014) Моделювання деформівного стану складеного тіла з двох пластин, з'єднаних під довільним кутом, за допомогою матриць типу Гріна. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 1. pp. 146-150.

Ракович, В. А. (2018) Аналіз змісту навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 263-267. ISSN 2219-5203

Рубцов, М. О. and Іщенко, О. А. (2020) Деякі аспекти організації самостійної роботи з вищої математики в системі вищої освіти. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 123-127.

Рубцов, М. О. and Раділова, Х. І. (2018) Міжпредметні зв’язки на прикладі дифракційних інтегралів Френеля. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (9). pp. 242-249. ISSN 978-617-7346-69-1

Рубцов, М. О. and Раділова, Х. І. (2019) Застосування елементів математичного аналізу до викладання алгебри і початків аналізу в старших класах школи. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 254-263. ISSN 978-617-7566-82-2

Рубцов, М. О. and Раділова, Х. І. and Сурженко, В. Є. (2017) Дослідження нескінченних добутків на збіжність шляхом використання обчислювальної техніки. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (9). pp. 223-227. ISSN 978-617-7346-69-1

Рубцов, Н. А. and Леженкин, И. А. (2015) Теоретическое обоснование угла наклона сепарирующего рабочего органа для обработки очесанного вороха зерновых. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 4 (15). pp. 196-206.

Рубцова, Н. М. and Рубцов, М. О. (2015) Особливості методики викладання математичного аналізу у вищих навчальних закладах. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (18). pp. 146-155.

Рябчич, Т. І. (2011) Впровадження інтерактивної дошки Smart Board як новітнього комп’ютерно-орієнтованого засоба навчання на уроках математики в старшій школі. Вища освіта України: тематичний вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Дод. 2), 3 (4(29)). pp. 623-630.

Саприкін, А. В. and Найдиш, А. В. (2014) Методи реалізації потокового відео на ОС ANDROID для онлайн - транслювання освітніх заходів. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 314-319.

Семикіна, Ірина Сергіївна and Чорна, Альона Віталіївна (2023) Створення роботизованої моделі дрона за допомогою програми Lego Digital Designer. Інформаційні технології в освіті та науці (13). pp. 377-379.

Спиринцев, Д. В. and Найдыш, А. В. and Караев, А. И. (2017) Нахождение дополнительных точек для треугольников триангуляции при построении интерполирующей поверхности. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (9). pp. 141-146.

Спірінцев, В. В. and Спірінцева, О. В. and Лебедєв, В. О. (2014) Дискретна інтерполяція прямолінійних ділянок ДПК на основі адаптивного способу. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (50)). pp. 605-609.

Спірінцев, Д. В. and Найдиш, А. В. (2017) Представлення плоскої дискретної кривої. Вісник Херсонського національного технічного університету (3 (62)). pp. 327-332.

Спірінцев, Д. В. and Найдиш, А. В. and Балюба, І. Г. and Лєбедєв, В. О. (2017) Особенности определения точек самопересечения в дискретном моделировании. Сучасні проблеми моделювання (10). pp. 139-144.

Спірінцев, Д. В. and Найдиш, А. В. and Лебедєв, В. О. and Спірінцев, В. В. (2020) Алгоритм коррекции аномальных точек в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (17). pp. 123-130. ISSN 2313-125X

Стрілець, О. В. and Гарановська, О. В. (2019) Дидактичний аспект мотивації діяльності учнів основної школи в навчанні математики. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 290-292. ISSN 978-617-7566-82-2

Стрілець, О. В. and Красовицька, О. В. (2020) Компетентнісний підхід до вивчення курсу алгебри та початків аналізу. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. науково-практ. інтернет-конф. (60). pp. 123-125.

Сюсюкан, Ю. М. and Зюмкіна, Ю. Л. (2019) Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 292-295. ISSN 978-617-7566-82-2

Сюсюкан, Ю. М. and Передрій, Д. І. (2020) Методичні основи проведення віртуального лабораторного практикуму у процесі навчання фізики старшокласників. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1. pp. 74-78.

Таблер, Т. І. (2018) Практика організації діалогу вчителя та учнів на уроках математики із застосуванням інтерактивних технічних засобів. Формування стратегії міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології:тези міжнародної науково-практичної конференції (13-14 вересня 2018р., м.Мелітополь). pp. 268-271.

Таблер, Т. І. (2017) Сертифіковані курси «Педагогічний програмний засіб «Конструктор інтерактивних плакатів». Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3 (29). ISSN 2223-4551

Таблер, Т. І. (2013) Сучасний дидактичний засіб – електронний інтерактивний плакат. Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (21-28 жовтня 2013 року), 4 (14). ISSN 2223-4551

Таблер, Т. І. (2018) Впровадження інтерактивних методів на уроках математики в новій українській школі. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь, Україна). pp. 251-253. ISSN ISBN 978-617-7566-25-9

Таблер, Т. І. (2019) Використання інтерактивного контенту в електронних освітніх ресурсах у навчальному процесі сучасної школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 7 (1). pp. 54-66. ISSN 2521-1234 online

Таблер, Т. І. (2012) Інтерактивна дошка Smart Board на уроках математики. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4 (17). pp. 7-9.

Таблер, Т. І. and Бєльчев, П. В. (2012) Реалізація сучасних принципів навчання математики за допомогою інтерактивної дошки Smart Board. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 27 (4(37)). pp. 36-42. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Таблер, Т. І. and Яковенко, К. В. (2015) Реалізація принципу наочності за допомогою інтерактивної дошки Smart Board при викладанні алгебри та початків аналізу. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2 (2). pp. 93-100. ISSN 2521-1234 online

Титаренко, Є. О. and Титаренко, Н. Є. (2020) Особливості дистанційного навчання математики. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 480-482.

Титаренко, Н. Є. and Балаєва, Ю. Р. (2019) Застосування диференціальних рівнянь до розв'язання прикладних задач. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка, 2 (23). pp. 134-139. ISSN 2219-5203

Титаренко, Наталія Євгенівна and Стрілець, Олена Володимирівна (2020) Застосування GeoGebra до розв’язання задач стереометрії. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р., 2. pp. 429-431.

Тугай, М. Ю. and Чорна, А. В. (2018) Аналіз вільного програмного забезпечення для роботи з комп’ютерними мережами. Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р., Дніпро). pp. 1354-1359.

Французевич, О. Ю. and Чорна, А. В. (2019) Особливості розробки мобільного додатку «Куратор академічних груп». Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 314-317. ISSN 978-617-7566-82-2

Холодняк, Ю. В. and Гавриленко, Є. А. and Івженко, О. В. and Найдиш, А. В. (2020) Моделирование участка пространственной монотонной кривой линии. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (17). pp. 131-137. ISSN 2313-125X

Холодняк, Ю. В. and Гавриленко, Е. А. and Cпиринцев, Д. В. and Фоменко, В. Г. (2020) Формирование базисных треугольников при моделировании обвода по заданным условиям. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (18). pp. 190-196. ISSN 2313-125X

Холодняк, Ю. В. and Гавриленко, Е. А. and Дубинина, Е. В. (2017) Моделирование одномерных обводов по заданным условиям. Сучасні проблеми моделювання (9). pp. 162-166.

Холодняк, Ю. В. and Гавриленко, Е. А. and Дубинина, Е. В. (2018) Формирование обводов с заданными геометрическими свойствами. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (11). pp. 170-174. ISSN 2313-125X

Холодняк, Ю. В. and Лебедев, В. А. (2014) Геометрическое моделирование функциональной дискретно представленной поверхности по заданным условиям. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (2). pp. 154-158. ISSN 2313-125X

Чемерис, Г. Ю. (2019) Особливості проектування користувацького інтерфейсу для доповненої реальності. Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2019: зб. тез доп. І-ї Міжнар. наук.-техн. конф.. pp. 379-381.

Чорна, А. В. (2018) Agile-методології у процесі навчання інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 350-355. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. (2017) Використання системи Bitrix24 для формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017): тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 78-82.

Чорна, А. В. (2019) Навчання основам робототехніки з використанням Lego Mindstorms EV3. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 317-320. ISSN 978-617-7566-82-2

Чорна, А. В. (2018) Можливості використання мобільного додатку Lightbot: Code hour. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6-7 грудня 2018 р, Дніпро). pp. 1478-1482.

Чорна, А. В. (2019) Використання системи Redmine для організації проектної діяльності в процесі підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019): матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 81-83.

Чорна, А. В. and Таганова, Д. В. (2018) Використання алгоритмів розв’язування графічних задач засобами Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 310-315. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Хіміч, В. М. and Шаров, С. О. (2018) Моделювання впливу неконтрольованих факторів на статистичний розподіл випадкових величин, підпорядкованих нормальному закону. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 334-341. ISSN 978-617-7346-32-5

Чорна, А. В. and Шиян, І. О. and Компанієць, А. А. and Демченко, О. О. (2018) Функціоналіні особливості мобільного додатку для підготовки абітурієнтів до ЗНО. In?ynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wsp??czesnej nauki: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 13-16.

Чорний, П. В. and Чорна, А. В. (2019) Використання засобі віртуальної реальності в освітньому просторі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 320-322. ISSN 978-617-7566-82-2

Чурсін, М. and Титаренко, Н. Є. (2019) Прикладне застосування рівняння Клеро. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 326-329. ISSN 978-617-7566-82-2

Швайко, В. Г. and Бандурка, О. І. and Дацюк, О. А. and Голова, О. О. and Ковальчук, О. В. (2021) Аналіз знімків лісових насаджень. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (21). pp. 183-190. ISSN 2313-125X

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Принципи розробки моделі бойової машини засобами біомімікрії. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (2). pp. 27-36. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Яблонський, П. М. and Подкоритов, А. М. and Юрчук, В. П. (2017) Використання теорії спряжених поверхонь при конструюванні сільськогоспо-дарських знарядь. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. XIХ Міжнар. наук.-практ. конф., 06-09.06.2017 р. (8). pp. 159-164.

Book

Прийма, Сергій (2010) Математична логіка і теорія алгоритмів: навч. посіб. Видавничий будинок „Мелітопольська міська друкарня”.

Найдиш, В. М. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. (2007) Дискретне диференціювання. "ЛЮКС".

Найдиш, В. М. and Верещага, В. М. and Найдиш, А. В. and Малкіна, В. М. (2007) Основи прикладної дискретної геометрії. "ЛЮКС", Мелітополь. ISBN 978-966-8428-20-3

Thesis

Балюба, И. Г. (1995) Конструктивная геометрия многообразий в точечном исчислении: автореф. дисс...докт.техн.наук. Other thesis, Донбасская государственная академия строительства и архитектуры.

Балюба, И. Г. (1978) Конструирование поверхностей перенесением в пространство параметров: автореф. дисс...канд.техн.наук. Other thesis, Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства.

Найдиш, А. В. (1998) Геометричне моделювання дискретних точкових множин на основі перенесення до простору параметрів:автореф.дис...доктор техн.наук. Other thesis, Таврійська державна агротехнологічна академія.

Найдиш, А. В. (1992) Геометрическое моделирование кривых линий и поверхностей методом адаптивной полиномиальной интерполяции: автореф.дисс...канд.техн.наук. Other thesis, Мелитопольский ордена Трудового Красного Знамени институт механизации сельского хозяйства.

Other

Корецький, О. С. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №76850 Комп`ютерна програма "Онлайн путівник абітурієнта". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Чемерис, Г. Ю. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір навчального характеру №94936 "Методичні рекомендації з дисципліни "Комп’ютерна графіка (3D моделювання)". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Чорна, А. В. and Пасічний, К. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79364 Комп`ютерна програма "Корпоративна система управління ідеями". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Шиян, І. О. and Демченко, О. О. and Компанієць, А. А. and Чорна, А. В. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79365 Комп`ютерна програма "Мобільний додаток "Історія України ЗНО 2018". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Thu Jun 20 11:36:40 2024 EEST.