MDPU Repository

Items where Subject is "QK Ботаніка"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 235.

Article

Туровцева, Н.М. and Хаджакулова, А.А. (2015) Стійкість нектарину до грибних хвороб. Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka konference "Efektivni nastroje modernich ved - 2015". pp. 51-53.

Брен , О. Г. and Яровий , С. А. and Ярова, Т. А. (2016) Результати п'ятирічних ботанічних досліджень Приазовського Національного природного парку. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України: матер. наук.-практ. конф. (7-8 липня 2016 р.). pp. 143-146.

Брен, О. Г. and Яровий, С. А. and Ярова, Т. А. (2016) Лікарські рослини Приазовського національного природного парку. Екологія - філософія людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). pp. 11-12.

Яровий , С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2016) Аналіз вивчення флори Приазовського національного природного парку за час його існування. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2016 р.). pp. 90-92.

Мальцев , Є. І. (2015) Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старо-Бердянського лісу. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія "Біологія", 2 (35). pp. 87-92.

Мальцев , Є. І. (2015) Биологическая активность лесной подстилки искусственных лесов в степной зоне. Ґрунтознавство, 3-4 (16). pp. 31-38. ISSN 1684–9094

Мальцев , Є. І. (2015) Влияние разных штаммов рода Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault на рост и развитие Pisum sativum L. Біологічний вісник, 5 (3). pp. 148-154.

Мальцева, С. Ю. and Солоненко, А. М. and Мальцев, Є. І. (2015) Сучасний стан дерево-чагарникових насаджень дендропарку МДПУ імені Богдана Хмельницького. Науковий вісник НЛТУ України (25.10). pp. 120-125.

Андреева, С. А. and Куликовский, М. С. and Мальцев , Е. И. and Подунай, Ю. А. and Гусев, Е. С. (2016) Молекулярно-генетическое исследование диатомовых водорослей из родов Diadesmis и Humidophila (Bacillariophyceae). Ботанический журнал, 101 (6). pp. 621-627.

Пюрко, В. Є. and Мальцева , І. А. (2016) Роль внутрішньовидової конкуренції в моноценозах Halochenium strobilaceum (Pall.) Bieb. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14 грудня 2016 року). pp. 152-154.

Solonenko, A. N. and Khromyshev, V. A. and Maltsev, E. I. and Bren , A. G. (2014) Amino acid content of benthic macroscopic growths of algae and sediments in hypersaline water bodies. International Journal on Algae , 14 (4). pp. 392-491.

Мальцев , Є. І. and Солоненко , А. М. and Туровцева, Н. М. (2014) Особливості фітоедафону різних типів лісу степової зони України. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. пр. (43). pp. 24-29.

Мальцев , Є. І. (2014) Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області. Чорноморський ботанічний журнал, 10 (1). pp. 84-89.

Мальцев , Є. І. and Негруля, Д. М. (2013) Альгофлора лісової підстилки насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Лісопитомник». Ґрунтознавство, 14 (3-4). pp. 98-105. ISSN 1684–9094

Мальцев , Є. І. (2013) Екологічні особливості альгоугруповань лісових підстилок заплавних дібров степової зони України. Ґрунтознавство, 14 (1-2). pp. 70-77. ISSN 1684–9094

Мальцев , Є. І. (2013) Екологічні особливості альгоугруповань лісової підстилки соснових насаджень різних типів ландшафтів степової зони України. Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького (3). pp. 330-339.

Мальцев , Є. І. (2013) Водорості лісових підстилок різних насаджень Старо-Бердянського лісу. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 133-141.

Мальцева, І. А. and Адаменко, Ю. П. and Жогло, Т. І. and Писанець, З. Г. and Мальцев, Є. І. (2008) Вплив надлишку плюмбуму і купруму на ґрунтові водорості. Екологія та ноосферологія, 19 (1-2). pp. 134-137.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota верхів'я Утлюцького лиману Приазовського національного природного парку. Шевченківська весна 2016: Біологічні науки: матер. ХIV Міжнар. наук. конф. студ., асп. та мол. вчен. (6-8 квітня м. Київ ). pp. 33-34.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota засолених грунтів Приазовського національного природного парку. Фундаментальные и прикладные ислледования в биологии и экологии: матер. IV Междунар. науч. конф. студ., асп. и мол. уч. (12-14 апреля 2016) . pp. 98-99.

Арабаджи , Л. І. (2016) Різноманіття ціанопрокаріот в деяких водоймах Приазовського національного природного парку. Біологічні дослідження – 2016: матер. всеукр. наук.-практ. конф. мол. вч. і студ. (10-11 березня 2016 року). pp. 82-84.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення синьозелених водоростей намивних піщаних грунтів Приазовського національного природного парку. Молодь і поступ біології: матер. ХІІ Міжнар. наук. конф. студ. і асп. (19-21 квітня 2016 р.). pp. 80-81.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota Тубальського лиману Приазовського національного природного парку. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Ч. 1: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2016). pp. 22-24.

Арабаджи, Л. І. (2016) До вивчення Cyanoprocariota Тащенакського поду Приазовського національного природного парку. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Ч. І: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород 8-9 квітня 2016 р.). pp. 37-38.

Arabadzhi, L. I. and Solonenko, A. M. and Bren, O. G. and Holubev, М. І. (2016) Cyanoprocaryota of Tubalskyi Estuary (Azov sea basin). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (3). pp. 414-418.

Arabadzhy-Tipenko, L. I. and Solonenko, A. N. and Bren, A. G. (2019) Cyanoprokaryota of the Salt Marshes at the Pryazov National Natural Park, Ukraine. International Journal on Algae, 21 (4). pp. 299-310.

Bren, O. G. and Solonenko, A. M. and Podorozhniy, S. M. (2002) Species Structure of Algae of the Saline Coastal Reservoirs of the Pryazov National Natural Park, Ukraine. International Journal on Algae, 24 (2). pp. 105-120. ISSN 1521-9429

Iarovyi, S. and Kostikov, I. Yu. and Solonenko, A. N. (2007) Macrosсopic algae growth on the Azov sea seaboard solonchak soils. Biology and taxonomy of green algae V: int. сonf., (Slovakia, June 25-29). p. 46.

Maltsev, Y. I. and Konovalenko, T. V. and Barantsova, I. A. and Maltseva, I. A. and Maltseva, K. I. (2017) Prospects of using algae in biofuel production. Regulatory mechanisms in biosystems, 8 (3). pp. 455-460. ISSN 2520-2588

Maltsev, Y. I. and Maltseva, I. A. and Kulikovskiy, M.S. (2019) Analysis of a New Strain of Pseudomuriella engadinensis (Sphaeropleales, Chlorophyta) for Possible Usein Biotechnology. Russian Journal of Plant Physiology, 66. pp. 609-617.

Maltsev, Y. I. and Maltseva, I. A. and Maltseva, S. Y. (2020) Biotechnological Potential of a New Strain of Bractea coccus bullatus (Sphaeropleales, Chlorophyta) as a Promising Producer of Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acids. Russian Journal of Plant Physiology, 67. pp. 185-193.

Maltsev, Y. I. and Maltseva, I. A. and Maltseva, S. Y. (2020) Nostoc linckia (Bornetex Bornetet Flahault, 1886) (Nostocales: Cyanobacteria) fromthe Sea of Azov: Morphology and Molecular Investigation of Toxigenicity. Russian Journal of Marine Biology, 46. pp. 119-128.

Maltsev, Y. I. and Maltseva, I. A. and Maltseva, S. Y. and Kociolek, J. P. and Kulikovskiy, M. (2019) Fatty Acid Contentand Profile of the Novel Strain of Coccomyxa elongata (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) Cultivated at Reduced Nitrogenand Phosphorus Concentrations. Journal of Phycology, 55 (5).

Maltsev, Y. I. and Maltseva, I. A. and Solonenko, A. N. and Bren, A. G. (2017) Use of soil biota in the assessment of the ecological potential of urban soils. Biosystems Diversity, 25 (4). pp. 257-262. ISSN ISSN 2519-8513 (Print) ISSN 2520-2529 (Online)

Maltsev, Y. I. and Maltseva, S. Y. and Kulikovskiy, M.S. (2019) Molecular and morphological investigation of сosmopolitan diatom Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grunow (Bacillariophyceae). Advances in Modern Phycology: book of abstracts of the VI International Conference. pp. 64-65.

Maltsev, Ye. I. and Maltseva, I. A. (2018) The influence of forest-forming tree species on diversity and spatial distribution of algae in forest litter. Folia Oecologica, 45 (2). pp. 72-91.

Maltsev, Yevhen and Maltseva, Irina and Maltseva, Svetlana and Kociolek, John Patrick and Kulikovskiy, Maxim (2021) A new species of freshwater algae Nephrochlamys yushanlensis sp. nov. (Selenastraceae, Sphaeropleales) and its lipid accumulation during nitrogen and phosphorus starvation. Journal of Phycology (an International Journal of Algal Research), 57 (2). pp. 606-618. ISSN 0022-3646

Maltseva, I. A. and Maltsev, Y. I. (2021) Diversity of cyanobacteria and algae in dependence to forest-forming tree species and properties rocks of dump. International Journal of Environmental Science and Technology, 18 (3). pp. 545-560. ISSN 1735-1472

Maltseva, I. A. and Pyurko, V. E. (2017) Protective and histological reactions of Evhalophytes of Northern-Western Priazov'ya. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю , 10-12 жовтня 2017 року. pp. 22-25.

Maltseva, S. Yu. and Maltsev, Ye. I. (2017) New findings in urban flora of Northern Azov Sea region. Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2). pp. 55-58.

Maltseva, І. А. and Maltsev, Y. I. (2020) Diversity of cyanobacteria and algae in dependence to forest-forming tree species and properties rocks of dump. International Journal of Environmental Science and Technology.

Pyurko, O. and Aradzhі-Typenko, L. and Pyurko, V. (2018) The protection and histological peculiarities of pyrethrum parthenium leaves захисно-гістологічні особливості листку роду pyrethrum parthenium smith. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали V міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 7-8 листопада 2018 р.. pp. 165-167.

Pyurko, O. and Olyna, G. and Pyurko, V. and Дмитрик, А. О. (2018) The double influence on the physiological features and productivity of apples’ sorts in the conditions of the Zaporozhye region. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали V міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 7-8 листопада 2018 р.. pp. 163-165.

Pyurko, O. E. and Khrystova, T. E. and Pyurko, V. E. and Arabadzhy-Tipenko, L. I. (2024) Seeds’ similarity of cultural and natural flora under chloride load in conditions of southern Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 1254, special issue 1: 4th International Conf. on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF-2023) 22/05/2023 - 26/05/2023 Kryvyi Rih, Ukraine. 012016, 1254 (1).

Pyurko, O. E. and Pyurko, V. E. and Арабаджи-Тіпенко, Л. І. (2020) Histological-adaptation characteristics of Sambucus nigra L. Vegetative organs as a decorative forming component of green plant in the city of Zaporize region. Problems and perspectives of modern science and practice: abstracts of I international scientific and practical conference, Graz, 30-31 january 2020. pp. 171-174.

Pyurko, O. E. and Velcheva, L. G. and Pyurko, V. E and Turovceva, N. M. (2019) Histological-functional characteristic of vegetative organs of Mentha piperita L. in the conditions of the Zaporozhye region. Актуальні питання біологічної науки: матеріали V Міжнар. заочної наук.-практ. конф.. pp. 11-15.

Pyurko, O. E. and Velcheva, L. G. and Pyurko, V. E. and Turovtseva, N. N. (2018) Ecological and physiological specificity of Portulaca oleraceae L. Vegetative organs in conditions of Zaporozhye region. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 228-231.

Pyurko, O. Y. (2021) Histological-functional analysis of xerophytic plants of Zaporizhzya region. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: ІІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 13 жовтня 2021 року). pp. 496-499.

Shcherbyna, V. V. and Maltseva, I. A. and Maltsev, Y. I. and Solonenko, A. N. (2017) Post-pyrogenic changes in vegetation cover and biological soil crust in steppe ecosystems. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (4). pp. 633-638. ISSN ISSN 2519-8521 (Print) ISSN 2520-2588 (Online)

Solonenko, A. M. and Bren, O. G. (2022) Fatty Acid Composition of Benthic Macroscopic Algal Growths and Peloids in the Ephemeral Reservoirs. International Journal on Algae, 24 (4). pp. 363-368.

Solonenko, A. M. and Bren, O. G. (2020) Floristic Composition and Taxonomic Structure of Algae in the Hyperhaline Reservoirs of the Northwestern Azov Sea Coast (Ukraine). International Journal on Algae, 22 (4). pp. 373-382.

Solonenko, A. M. and Podorozhniy, S. M. and Bren, O. G. and Siruk, I. M. and Zhukov, O. V. (2021) Effect of stand density and diversity on the tree ratio of height to diameter relationship in the park stands of southern Ukraine. Ecologia Balkanica, 2 (13). pp. 173-197.

Yarovoi, S. A. and Arabadzhi, L. I. and Solonenko, A. M. and Bren, O. G. and Maltsev, Ye. I. and Matsyura, A. V. (2017) Diversity of Сyanoprokaryota in sandy habitats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2). pp. 91-95.

Yarovoi, S. A. and Kostikov, I. Yu and Solonenko, A. N. (2005) Dilabifilum – like alga (Chlorophyta) from the seabord solonchak soils. Algaе in terrestrial ecosystems: int. conf., September 27-30, 2005. p. 66.

Yarovyi, S. O. and Arabadzhi, L. I. and Solonenko, A. M. and Bren, O. G. and Maltsev, E. I. and Matsyura, A. V. (2017) Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habitats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 7 (2). pp. 91-95.

Yorkina, N. V. and Teluk, P. and Umerova, A. K. and Budakova, V. S. and Zhaley, O. A. and Ivanchenko, K. O. and Zhukov, O. V. (2021) Assessment of the recreational transformation of the grass cover of public green spaces. Agrology, 4 (1). pp. 10-20. ISSN ISSN 2617-6106 (print) ISSN 2617-6114 (online)

Аносов, І. П. and Комарницький, П. О. and Солоненко, А. М. and Черевко, С. П. (2004) Дмитро Іванович Сакало - відомий педагог і ботанік. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. Біологічні науки (10). pp. 6-7.

Арабаджи, Л. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. and Голубєв, М. І. (2016) Cyanoprocaryota of Tubalsкyi Estuary (Azov sea basin). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 3 (6). pp. 414-418.

Арабаджи, Л. І. and Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. and Мальцев, Є. І. (2017) Різноманіття Сyanoproсaryota піщаних намивних ґрунтів Приазовського національного природного парку. Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ, 25–26 квітня 2017 р.). p. 82.

Арабаджи-Типенко, Л. І. and Солоненко, А. Н. and Брен, А. Г. (2019) Cyanoprokaryota солончаков Приазовского национального природного парка, Украина. Альгология, 29 (4). pp. 447-477. ISSN 0868-8540

Арабаджи-Тіпенко, Л. І. (2018) До вивчення альгофлори солончаків узбережжя Азовського моря. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали V міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 7-8 листопада 2018 р.. pp. 136-137.

Арабаджи-Тіпенко, Л. І. (2018) Різноманіття cyanoprokaryota солончаків деяких територій Приазовського національного природного парку. Теорія і практика актуальних наукових досліджень: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 квітня 2018 року).. pp. 21-23.

Арабаджи-Тіпенко, Л. І. (2019) Альгоугруповання Сyanoprokaryotа солончаків Приазовського національного природного парку, (Україна) як об'єкт дослідницьких робіт для майбутніх фахівців у галузі біології та екології. Scientific and pedagogic internship «Problems and process of reforming education in the field of Natural Sciences in Ukraine and EU countries». pp. 5-10.

Барабоха, Наталія Миколаївна and Ярова, Тетяна Анатоліївна and Антоновський, Олександр Григорович and Ткаченко, Вадим Вадимович (2018) Результати дослідження біорізноманіття Приазовського національного природного парку за період 2011-2017 роки. Заповідна справа у Степовій зоні України (до 50-річчя створення Луганського природно- го заповідника, 70-річчя Стрільцівського степу, 10-річчя Трьохізбенського степу і 90-річчя Провальського степу) (10). pp. 33-40. ISSN ISBN 978-966-97690-3-9

Баранова, О. О. and Квітко, М. О. and Мальцева, І. А. (2009) Альгоугруповання степових фітоценозів заказника «Балка Північна Червона» на Криворіжжі. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія, 1 (16). pp. 106-110.

Баранова, О. О. and Мальцева, І. А. (2009) Ґрунтові водорості хвостосховища та прилеглих територій на криворіжжі. Ґрунтознавство, 10 (3-4). pp. 93-98. ISSN 1684–9094

Бредіхіна, Ю. Л. (2015) Растительность газонов г. Мелитополя. Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. трудов (41). pp. 182-185.

Бредіхіна, Ю. Л. and Дерев'янко, Н. П. (2018) Ландшафтна організація та видова структура деревно-чагарникових насаджень парку Хортицької національної академії м. Запоріжжя. Traektoriâ Nauki, 4 (11). pp. 3001-3009.

Бредіхіна, Ю. Л. and Кобець, О. В. (2019) Штамбові щеплені форми декоративних рослин в озелененні м. Запоріжжя. Актуальні проблеми садово паркового мистецтва: тези доповідей учасників наук.-практ. інтернет-конф. 27 листопада 2019 року. pp. 50-53.

Бредіхіна, Ю. Л. and Кобець, О. В. and Туровцева, Н. М. (2020) Флористичний аналіз квітково-декоративного оформлення насаджень парку Хортицької національної академії (м. Запоріжжя). ЛОГОΣ: сolectie de lucrari stiintificе: сu materiale conferintei stiintifice si practice international «Modalitаtі conceptuale dezvoltare а stiintei moderne» 20 Noiembrie 2020, 1. pp. 95-96.

Бредіхіна, Ю. Л. and Соломаха, Т. Д. (2014) Еколого-флористичні особливості Формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя. Вісник Уманського національного університету садівництва (1). pp. 88-91.

Бредіхіна, Ю. Л. and Туровцева, Н. М. (2019) Лікарські рослини в озелененні. Advances of science: proceedings of articles the international scientific conference. pp. 269-273.

Бредіхіна, Ю. Л. and Туровцева, Н. М. and Кобець, О. В. (2020) Асортимент рослин для оформлення інтер’єрного рутарія. Вісник Уманського національного університету садівництва (1). pp. 113-118. ISSN 2310-046X (Print)

Бредіхіна, Ю. Л. and Туровцева, Н. М. and Пюрко, О. Є. (2019) Пряно-ароматичні рослини родини губоцвіті (lamiaceae) в озелененні. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 листопада 2019 року (53). pp. 439-440.

Брен, О. Г. (2011) Деструкція органічної речовини макроскопічних водоростевих розростань на мокрих солончаках Арабатської стрілки. Магістерські читання: зб. наук. пр. магістрантів Мелітопольского державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницього (4). pp. 5-7.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. and Мальцева, С. Ю. (2014) Життєвий стан деревних насаджень соснового гаю парку культури та відпочинку ім. М. Горького (Мелітополь, Україна). Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 150-151.

Брен, Олександр and Солоненко, Анатолій and Подорожний, Сергій and Яковійчук, Олександр (2022) Червонокнижні види водоростей водно-болотних угідь Північно-Західного Приазов’я. «Водно-болотні угіддя: сучасний стан та перспективи розвитку» (WL- 2022), 01-02 лютого 2022 р.. pp. 7-8.

Брен, Олександр Геннадійович and Брен, Оксана Андріївна (2022) Ґрунтова схожість насіння гібриду павловнії Pao Tong. Science and innovation of modern world: proceedings of IV International scientific and practical conference, 21-23 December 2022. pp. 23-26.

Вельчева, Л. Г. and Васин, В. А. and Пюрко, О. Є. (2014) Древесная и кустарниковая растительность арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б. Хмельницкого. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1). pp. 60-72. ISSN ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online)

Вельчева, Л. Г. and Данилів, Н. І. (2015) Ліхеноіндикація стану навколишнього середовища. Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2015: Matеrialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 10. pp. 6-8.

Вельчева, Л. Г. and Дядькова, К. Л. (2014) Цветочно-декоративная флора арборетума Мелитопольского государственного педагогического университета. Wschodnie partnerstwo - 2014: materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 4. pp. 39-40.

Герасько, Т. В. and Вельчева, Л. Г. and Іванова, І. Є. and Нінова, Г. В. (2019) Вплив системи утримання ґрунту у органічному саду на біометричні показники дерев черешні. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки (110). pp. 48-54. ISSN 2226-0099

Гончарова, Г. Д. and Ширіна, С. С. and Подорожний, С. М. (2021) Флористична цінність території північного Приазов'я. ІІ наукова інтернет-конференція молодих вчених «Сучасні проблеми природничих наук», 6 грудня 2021 р.. pp. 52-56.

Горлова, А. П. and Подорожний, С. М. (2014) Характеристика рослинного покриву та стан рідкісних видів рослин на території ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса" на прикладі катрану понтійського (Crambe pontica). Мелітопольські краєзнавчі читання: матеріали II відкритої регіональної наук.-практ. конф.. pp. 27-35.

Гуртовий, Семен Андрісович and Чорна, Альона Віталіївна (2023) Особливості створення веб-сайту «Енциклопедія метеликів». Інформаційні технології в освіті та науці (13). pp. 456-462.

Данилюк, Н. (2014) Стійкість сортів вишні-дюків до хвороб і шкідників. Студентський меридіан (13). pp. 6-8.

Дядькова, К. Л. and Вельчева, Л. Г. (2014) Використання декоративних деревно-чагарникових порід в озелененні баз відпочинку на Азовському узбережжі. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 156-157.

Дідович, С. В. and Мальцева, І. А. (2012) Ефективність застосування альгорізобактеріального консорціуму при вирощуванні бобових рослин. Біологічний вісник МДПУ (2). pp. 67-73. ISSN pISSN 2225-5486, eISSN 2226-9010

Жуков, А. В. (2018) Интерпретация ценоморф растений юго-востока Украины в терминах фитоиндикационных шкал. Acta Biologica Sibirica, 4 (4). pp. 57-70. ISSN 2412-1908

Завьялова, Т. В. (2013) Лишайники бассейна реки Молочной. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4 (1). pp. 80-82. ISSN 1338-9432

Зав’ялова, Т. В. (2010) Лишайники лісокультурного ландшафту «Старобердянській ліс». Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 123-126.

Зав’ялова, Т. В. (2014) Лишайники пам'ятки садово-паркового мистецтва "Еліта". Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы докладов III Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). pp. 128-129.

Зав’ялова, Т. В. (2009) До вивчення лишайників пам’ятки природи «Гора синя» (Могила Токмак). V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірка тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28.09.-01.10.2009 р.. p. 29.

Зав’ялова, Т. В. (2010) Лишайники та ліхенофільні гриби Старобердянського та Алтагірського лісів. Чорноморський ботанічний журнал, 6 (3). pp. 400-403. ISSN 1990-553X

Зав’ялова, Т. В. and Ходосовцев, О. Є. (2011) Лишайники ключових ботанічних територій Північно-Західного Приазов'я. Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні: матеріали міжнар. наради (6-7 жовтня 2011 р., м. Мелітополь). pp. 55-56.

Йоркіна, Н. В. and Телюк, П. and Умерова, А. К. and Будакова, Б. С. and Жалей, О. А. and Іванченко, К. О. and Жуков, А. В. (2020) Оцінювання рекреаційної трансформації трав’яного покриву зелених насаджень загального користування. Agrology, 4 (1). pp. 10-20. ISSN ISSN 2617-6106 (print) ISSN 2617-6114 (online)

Карпачова, А. (2014) Колекція сортів півників борідкових «Forest city» Мелітопольського державного педагогічного унїверситегу імені Богдана Хмельницького. Студентський меридіан (13). pp. 9-10.

Кобець, О. В. and Бредіхіна, Ю. Л. (2020) Колір як вагома складова у комплексі засобів гарденотерапії. Особливі діти: освіта і соціалізація: зб. тез доп. VІ Міжнар. конгресу зі спеціальної педагогіки та психології. pp. 257-259.

Кобець, О. В. and Бредіхіна, Ю. Л. (2021) Проєкт реконструкції плодового саду Хортицької національної академії міста Запоріжжя. Науковий вісник НЛТУ України, 31 (3). pp. 57-62. ISSN 1994-7836 (print) 2519-2477 (online)

Кобець, О. В. and Бредіхіна, Ю. Л. and Васильєва, Т. М. (2020) Проєктні пропозиції щодо будівництва скверу у хортицькому районі м. Запоріжжя. Вісник Уманського національного університету садівництва (1). pp. 119-123. ISSN 2310-046X (Print)

Коломійчук, В. П. and Польшина, Т. М. and Мальцева, С. Ю. (2013) Дополнения к Флоре береговой зоны Азовского моря. Промышленная ботаника (13). pp. 50-52. ISSN 1728-6204

Костенко, Н. (2014) Лікарські городні рослини агробіологічного комплексу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Студентський меридіан (13). pp. 11-12.

Кошелєв, В. А. and Матрухан, Т. И. and Яковлєва, А. С. (2015) Роль птиц в распространении семян плодово-ягодных деревьев и кустарников в условиях Северо-Западного Приазовья. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. pp. 254-255.

Крамарец, В. А. and Мацях, И. П. and Мальцева, И. А. (2014) Альгофлора почв лесных питомников бескид (Украинские Карпаты). Лесной весник (1). pp. 164-169.

Крамарець, В. О. and Бредіхіна, Ю. Л. (2014) Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону. Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. пр. (12). pp. 38-43.

Красіна, Н. О. and Пюрко, О. Є. and Звєрєва, Т. О. (2021) Варіабельність гістолого-адаптаційних перебудов вегетативних органів напівтрав’янистих рослин в умовах Запорізької області. ІІ наукова інтернет-конференція молодих вчених «Сучасні проблеми природничих наук», 6 грудня 2021 р.. pp. 40-45.

Кривенко, Є. О. and Мельникова, І. О. (2020) Архітектурно-ландшафтна організація малих просторів багатоповерхової забудови м.Запоріжжя. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір: зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. pp. 489-491.

Лобач, Я. (2014) Колекція тюльпанів навчально-польового відділення «Forest city» кафедри ботаніки і cадово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Студентський меридіан (13). pp. 15-18.

Логвіна-Бик, Т. А. (2017) Створення квітників як шлях до формування біологічного мислення. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 139-141.

Логвіна-Бик, Т. А. (2019) Проектування зон відпочинку в ландшафті міста. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА»: тези доповідей учасників наук.-практ. інтернет-конф., 27 листопада 2019 року. pp. 19-22.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Технології вирощування квітково-декоративних культур відкритого грунту. Колесніковські читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої пам'яті професора О.І. Колеснікова, 30-31 жовтня 2017 р.. pp. 30-32.

Логвіна-Бик, Т. А. and Бик, Н. В. (2017) Розробка квітників як умова відтворення ресурсів для життя людини у сприятливому навколишньому середовищі. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих вчених. pp. 19-21.

Мальцев, Є. І. and Мальцева, С. Ю. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Use of soil biota in the assessment of the ecological potential of urban soils. Biosystems Diversity, 4 (25). pp. 257-262.

Мальцева, І. А. (2004) Ґрунтові водорості Великомихайлівського лісового масиву (Дніпропетровська обл.). Ґрунтознавство, 5 (1-2). pp. 71-78.

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості заплавних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (1-2). pp. 44-53.

Мальцева, І. А. (2005) Ґрунтові водорості байрачних лісів степової зони України. Екологія та ноосферологія, 16 (3-4). pp. 150-156.

Мальцева, І. А. (2007) Ґрунтові водорості у функціональній структурі біогеоценозів. Ґрунтознавство, 8 (3-4). pp. 71-79.

Мальцева, І. А. (2003) Ґрунтові водорості як структурний елемент Великоанадольського лісового культурбіогеоценозу. Ґрунтознавство, 4 (1-2). pp. 66-72.

Мальцева, І. А. (2014) Проблеми збереження, реконстукції та відновлення зелених насаджень міст степової зони України (на прикладі м. Мелітополя). Перспективу розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 176-178.

Мальцева, І. А. and Дідур, О. О. (2004) Ґрунтові водорості вільхових біогеоценозів Присамарíя дніпровського. Екологія та ноосферологія, 15 (1-2). pp. 59-66.

Мальцева, І. А. and Пюрко, В. Є. (2017) Захисно-гістологічні реакції евгалофітів північно-західного Приазов’я. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр., 31. pp. 3-6.

Мальцева, І. А. and Солоненко, А. М. and Мальцев, Є. І. (2014) Проблеми створення та реконструкції лісових насаджень на Півдні України. Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 березня 2014 року). pp. 58-59.

Мальцева, И. А. and Баранова, О. А. (2014) Водоросли техногенных экотопов железорудного производства. Альгология, 24 (3). pp. 350-353. ISSN 0868-8540

Мальцева, И. А. and Мальцев, Е. И. and Солоненко, А. Н. (2017) Водоросли почв дубрав степной зоны Украины. Аlgologia, 27 (3). pp. 323-336. ISSN ISSN 0868-854 (Print) ISSN 2413-5984 (Online).

Мальцева, С. Ю. (2017) Аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна). Чорноморський ботанічний журнал, 13 (2). pp. 152-159.

Мальцева, С. Ю. (2015) Охраняемые и редкие виды в урбанофлоре Геническа. Біологічний вісник МДПУ, 1 (1). pp. 105-114. ISSN 2226-9010

Мальцева, С. Ю. (2016) Біоекологічний аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна). Чорноморський ботанічний журнал, 12 (2). pp. 124-131.

Мальцева, С. Ю. and Мальцев, Є. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Anthropogenic transformation of the flora of urbanoecosystems of the Northern Pryazov territories. Biosystems Diversity, 25 (3). pp. 222-227. ISSN 2519-8513

Мальцева, С. Ю. and Мальцев, Є. І. and Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2017) Anthropogenic transformation of the flora of urbanoecosystems of the Northern Pryazov territories. Biosystems Diversity, 3 (25). pp. 222-227. ISSN 2519-8513

Мальцева, С. Ю. and Солоненко, А. М. (2015) Урбанофлора міста Приморськ (Запорізька область). Чорноморський ботанічний журнал, 11 (4). pp. 433-437.

Нікорич, В. А. and Чорневич, Т. М. and Мальцева, І. А. (2006) Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття. Ґрунтознавство, 7 (3-4). pp. 146-152.

Павленко, О. М. (2015) Застосування інформаційних технологій для реалізації методики аналізу еколого-економічної ефективності природоохоронної діяльності. Екологія-філософія існування людства: зб. наук. пр. ІІ наук.-практ. конф.. pp. 23-27.

Павленко, О. М. and Іванченко, М. О. and Пісаревський, С. С. (2020) Основні способи оформлення ландшафту. Сучасні проблеми природничих наук: збірник матеріалів наукової інтернет-конференції молодих вчених (присвячена 45-річчю від дня заснування хіміко-біологічного факультету). pp. 148-155.

Пархоменко, О. І. (2021) Цілющі властивості нектарину. ІІ наукова інтернет-конференція молодих вчених «Сучасні проблеми природничих наук», 6 грудня 2021 р.. pp. 7-9.

Подорожний, С. М. and Бредіхіна, Ю. Л. (2019) Структурно-планувальний аналіз системи зелених насаджень м. Мелітополь (сучасний стан та перспективы розвитку). Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2019 р.. pp. 169-171.

Подорожний, С. М. and Міліч, В. (2018) Представники роду тополя (Populus) в озелененні міста Мелітополя - проблеми використання та експлуатації. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2). pp. 32-39. ISSN ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online)

Подорожний, С. М. and Міліч, В. М. (2017) Інвентаризація представників роду Рорulus в центральній частині міста Мелітополя. Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю "Сучасний світ як результат аетропогенної діяльності" 10-12 жовтня 2017 року. pp. 183-184.

Подорожний, С. Н. (2014) Методические рекомендации по определению флороценотической ценности территорий ветровых электростанций (ВЭС) и характеристика раритетной флоры и растительности. Бранта: сб. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции (17). pp. 65-75.

Подорожний, С. Н. and Солоненко, А. М. and Вельчева, Л. Г. (2014) Сучасний стан деревних насаджень парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк біля залізничної станції" в м. Мелітополі Запорізької області. Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 156-157.

Прокопенко, Е. В. and Жуков, А. В. (2018) Структура населения и сезонная динамика численности герпетобионтных пауков (Aranei) экспериментального участка рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью. Вестник Оренбургского государственного педагогического университета, 4 (28). pp. 26-36. ISSN 2303-9922

Пюрко, В. Є. and Мальцева, И. А. and Пюрко, О. Є. (2019) Особливості пігментного складу фотосинтетичного апарату Acer platonoides в насадженнях Богатирського лісництва. Сучасний рух науки: тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7-8 лют. 2019 р.. pp. 590-594.

Пюрко, О. Є. and Вельчева, Л. Г. and Пюрко, В. Є. (2019) Захисно-гістологічні перебудови вегетативних органів галофільних рослин Півдня України. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали XI Міжнар. Інтернет-конф., 22-24 січ. 2019 р.. p. 131.

Пюрко, О. Є. and Вельчева, Л. Г. and Пюрко, В. Є. and Бредіхіна, Ю. Л. and Туровцева, Н. М. (2018) Гістолого-функціональна характеристика вегетативних органів лікарських рослин Helichrysum Arenarium L. та Mentha Piperita L. в умовах північно-західного Приазов’я. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2). pp. 56-66. ISSN ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online)

Пюрко, О. Є. and Вельчева, Л. Г. and Пюрко, В. Є. and Туровцева, Н. М. (2017) Морфо-метрична характеристика мінливості листків беріз в умовах техногенного забруднення Запорізької області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр., 37. pp. 6-10.

Пюрко, О. Є. and Казакова, С. М. and Шкаріна, Е. С. and Вельчева, Л. Г. (2020) Гістолого-адаптивні перебудови вегетативних органів родини Asteraceae (родів Taraxacum l., Achillea l., Helichrysum l.). Сучасні проблеми природничих наук: зб. матеріалів наук. інтернет-конф. молодих вчених «Сучасні проблеми природничих наук» присвяченої 45-річчю від дня заснування хіміко-біологічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. pp. 8-12.

Пюрко, О. Є. and Пюрко, В. Є. and Полубоярова, К. О. (2000) Морфо-структурне біорізноманіття вегетативних органів глікогалофітів (родів Artemisia l. та Kochia l.) північно-західного Приазов’я. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК: зб. матеріалів наук. інтернет-конф. молодих вчених (присвячена 45-річчю від дня заснування хіміко-біологічного факультету). pp. 13-16.

Пюрко, О. Є. and Підгірна, Г. (2017) Морфо-гістологічна характеристика вегетативних органів роду Salvia в Запорізькій області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (31). pp. 6-9.

Пюрко, О. Є. and Рибченко, Т. (2014) Розробка проектних пропозицій благоустрію та озеленення дитячих майданчиків та агротехнічні прийоми догляду за зеленими насадженнями. Лісове i садово-паркове господарство XXI сторіччя: Актуальні проблеми та шляхи ix вирішення: тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., (13-14 березня 2014 року). pp. 158-159.

Пюрко, О. Є. and Самокіш, Т. Ф. and Земська, С. Ю. and Кравченко, М. О. and Філіповіч, Т. В. (2017) Еколого-захисні перебудови рослин-галофітів в умовах Запорізької області. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 16-18.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Аксеітов, Р. (2017) Специфічність гістолого-адаптаційних перебудов вегетативних органів родини Rosaceae. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр.. pp. 243-246.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Бокренко, Я. І. and Підгірна, Г. М. and Мірзоєва, А. Т. and Шапілов, Ю. А. and Зубко, А. А. (2017) Біоекологічна специфічність проростання насіння інтродукованих рослин в Запорізькій області. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 20-22.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Писанець, З. Г. (2014) Специфічність передпосівного загартування огірків при вирощуванні в тепличних умовах і закритому грунті. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матеріали наук. конф.. pp. 266-269.

Пюрко, О. Є. and Туровцева, Н. М. and Пюрко, В. Є. (2019) Гістолого-фізіологічні перебудови вегетативних органів рослин Taraxacum officinale півдня України. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф., 22-24 січ. 2019 р.. p. 132.

Пюрко, О. Є. and Шунтова, О. В. and Коваленко, Д. В. (2017) Вплив біологічно активних компонентів рослин на структурні зміни бактеріальних клітин. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. pp. 119-121.

Сліпчук, Т. Р. (2021) Культура кизилу в Україні. ІІ наукова інтернет-конференція молодих вчених «Сучасні проблеми природничих наук», 6 грудня 2021 р.. pp. 10-12.

Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2020) Флористичний склад і таксономічна структура водоростей гіпергалінних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря (Україна). Альгологія, 30 (4). pp. 393-405. ISSN ISSN 0868-854 (Print); ISSN 2413-5984 (Online)

Солоненко, А. М. and Пюрко, О. Є. and Сутягіна, Є.О. (2020) Біологічна характеристика рослин-ліан (рід Campsis L. і Clematis L.) та їх використання в озелененні. Сучасні проблеми природничих наук: збірник матеріалів наукової інтернет-конференції молодих вчених (присвячена 45-річчю від дня заснування хіміко-біологічного факультету). pp. 156-160.

Солоненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. (2014) Amino Acid Content of Benthic Macroscopic Growths of Algae and Sediments in Hypersaline Water Bodies. International Journal on Algae, 16 (4). pp. 392-401.

Солоненко, А. М. and Хромишев, В. О. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. and Мяснікова, М. П. (2014) Аминокислотный состав бентосных макроскопических разрастаний водорослей и донных отложений гипергалинных водоёмов. Альгологія, 24 (4). pp. 451-460.

Солоненко, А. Н. and Мальцева, И. А. and Разнополов, О. Н. and Яровой, С. А. (2006) Альгофлора солончаков прибрежной полосы Молочного лимана. Альгологические исследования: современное состояние перспективы на будущее: материалы I Всероссийской науч.-практ. конф. (16-18 ноября 2006 г., Уфа). pp. 103-104.

Солоненко, А. Н. and Разнополов, О. Н. and Подорожний, С. Н. (2006) Водоросли солончаков поймы правого берега Молочного лимана. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 1. pp. 142-148. ISSN 2414-9594

Солоненко, А. Н. and Хромышев, В. А. and Яровой, С. А. (2009) Аминокислотный состав макроскопических разрастаний водорослей мокрых солончаков Северо-Западного Приазовья. Современные проблемы физиологии, экологии и биотехнологии микроорганизмов: материалы Всеросиийского симпозиума с международным участием, 24-27 декабря 2009 г. p. 173.

Сіряченко, Ю. В. (2021) Культура груші в Україні. ІІ наукова інтернет-конференція молодих вчених «Сучасні проблеми природничих наук», 6 грудня 2021 р.. pp. 1-3.

Туровцева, Н. М. and Васін, В. А. and Писанець, З. Г. (2014) Колекція сортів півників борідкових «Forest city» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та особливості їх використання при створенні квітників. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. pp. 206-207.

Туровцева, Н. М. and Пюрко, О. Є. (2014) Агроекологічні особливості сортів черешні селекції МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. pp. 242-246.

Туровцева, Н. М. and Торбанова, К. О. and Пюрко, О. Є. (2017) Стійкість сортів порічок проти антракнозу. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 27-29.

Туровцева, Наталья Николаевна and Бредіхіна, Юлия Леонидовна and Кобець, Оксана Валентиновна (2020) Хризантемы группы мультифлора в озеленении. ЛОГОΣ: сolectie de lucrari stiintifice: сu materiale conferintei stiintifice si practice international «Modalitаtі conceptuale dezvoltare а stiintei moderne» 20 Noiembrie 2020, 1. pp. 97-98.

Туровцева, Наталя Миколаївна and Бредіхіна, Юлія Леонідівна and Красіна, Наталія Олександрівна and Дмитренко, Дмитро Олександрович (2021) Багаторічні рослини для контейнерного озеленення. World science: problems, prospects and innovations. pp. 594-599.

Ходжакулова, А. (2014) Проходження фенологічних фаз сортів овочевого гороху. Студентський меридіан (13). pp. 21-22.

Ходосовцев, О. Є. and Зав’ялова, Т. В. (2008) Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам’ятки природи «Кам’яна Могила» (Запорізька область, Мелітопольський район). Чорноморський ботанічний журнал, 4 (2). pp. 264-272. ISSN 1990-553Х

Ходосовцев, О. Є. and Зав’ялова, Т. В. (2008) Ліхенологічне зонування скелястих відслонень берега р. Каїнкулак (Запорізька область, Чернігівський район). Вісник Одеського національного університету. Біологія, 13 (16). pp. 56-60. ISSN 2077-1746

Христова, Т. Є. (2006) Фізіологія насіння у працях українських вчених (кінець ХІХ-початок ХХ ст.). Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 22-31 травня 2006 р.), 1. pp. 11-13.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. and Мусієнко, М. М. (2009) Еволюція поглядів на осмотичні явища в рослинах. Український ботанічний журнал, 66 (2). pp. 254-263. ISSN 0372-4123

Шеховцева, О. Г. and Мальцева, І. А. (2015) Вплив вмісту іонів хлоридів і сульфатів у ґрунті урбоекосистем м. Маріуполя на склад і біомасу ґрунтових водоростей. Ecology and noospherology, 26 (1-2). pp. 99-106. ISSN 1726-1112

Шмотолоха, А. Р. (2021) Господарське значення обліпихи крушиноподібної. ІІ наукова інтернет-конференція молодих вчених «Сучасні проблеми природничих наук», 6 грудня 2021 р.. pp. 4-6.

Шумейко, І. (2014) Стійкість сортів абрикоса до моніліозу та клястероспоріозу. Студентський меридіан (13). pp. 22-24.

Щербина, В. В. and Мальцева, И. А. (2012) Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия. Экосистемы, их оптимизация и охрана (7). pp. 270-274.

Щербина, В. В. and Мальцева, И. А. and Солоненко, А. Н. (2014) Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника "Аскания-Нова". Сибирский экологический журнал (2). pp. 231-237.

Щербіна, В. В. and Мальцева, І. А. (2013) Вплив пасторальної дигресії на грунтові водорості заповідних степових біогеоценозів. Gruntoznavstvo, 14 (1-2). pp. 29-39. ISSN 1684–9094

Ярова, Т. А. (2019) Знахідки рідкісних рослин співробітниками наукового відділу Приазовського національного природного парку. Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6), 1 (11). pp. 471-474. ISSN ISBN 978-617-7465-82-8

Ярова, Т. А. and Арабаджи, Л. І. (2017) Высшие водные растения Приазовского национального природного парку. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю, 10-12 жовтня 2017 року. pp. 25-27.

Яровий, С. О. and Арабаджи, Л. І. and Брен, О. Г. and Мальцев, Є. І. and Мацюра, О. В. (2017) Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habltats in Pryazov National Natural Park (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 2 (7). pp. 91-95.

Яровий, С. О. and Брен, О. Г. and Ярова, Т. А. and Барабоха, Н. М. and Барабоха, О. П. and Вовк, О. А. (2012) Фіторізноманіття Жовтокам'янського кар'єру. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університнту ім.Б.Хмельницького, 2 (2). pp. 125-138.

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. and Завадська, О.В. (2014) Дослідження водоростей водно-болотних угідь Приазовського національного природного парку. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 квіт. 2014 р.. pp. 355-357.

Яровой, С. А. and Костиков, И. Ю. and Солоненко, А. Н. (2005) О морфологических особенностях Hydrocoleum homoeotrihum Kutzing ex Gomont 1892 в условиях культуры. Актуальные проблемы современной альгологии: тези докладов ІІІ Междунар. конф. Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина (Харьков 20-23 апреля). pp. 190-191.

Яровой, С. А. and Солоненко, А. Н. (2009) Водоросли приморских солончаков полуострова Чонгар (Сиваш). Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге: материалы II Всероссийской альгологической конф. (Сыктывкар, 5-9 октября 2009 г.). pp. 250-252.

Яровой, С. А. and Солоненко, А. Н. and Олейник, Т. А. (2007) Почвенные водоросли приморских солончаков Бердянской косы в районе озера Красное. Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: матеріали Міжнар. конф. (1-4 квітня 2007 р., м. Черкаси - м. Канів). pp. 97-98.

Яровой, С. А. and Солоненко, А. Н. and Яровая, Т. А. (2008) Макроскопические разрастания водорослей на приморских солончаках побережья Азовского моря. Современные проблемы альгологии: материалы Междунар. науч. конф. и VII Школы по морской биологии (9-13 июня 2008 г., г. Ростов-на-Дону). pp. 394-395.

Book Section

Подорожний, С. Н. (2014) Рослинні комплекси (за результатами виконання проектів ТОВ "ВКН Україна", ТОВ "ВИНДКРАФТ Україна"). In: Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишне природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж. МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, pp. 12-21.

Conference or Workshop Item

Барабоха, Н. М. and Ярова, Т. А. and Антоновський, О. Г. and Ткаченко, В. В. (2018) Результати і проблеми наукової діяльності Приазовського національного природного парку. In: International scientific conference "Advances of Science", September 2018, Karlovy Vary, Kyiv.

Барабоха, Н. М. and Ярова, Т. А. and Коваленко, Д. В. (2018) Види флори Приазовського НПП,занесені до міжнародних природоохоронних списків. In: Міжнародна науково-практична конференція "Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика", 9-11 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський.

Брен, О. Г. (2012) Лікувальні грязі Приазовського національного природного парку. In: Науково–практична конференція «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття», 20-21 вересня 2012 р., Кременець.

Брен, О. Г. (2013) Водорості Утлюцького лиману (Приазовський національний природний парк, Україна). In: V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я, 25 квітня 2013 року, Херсон.

Брен, О. Г. (2015) Проектна пропозиція створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Студентський гай». In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 22-23 травня 2015 р., Мелітополь.

Брен, О. Г. and Гречана, Н. О. and Карпенко, Є. В. (2019) Планктонні водорості ріки Молочної (Запорізька область, Україна). In: Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти", 25-26 грудня 2019 року, Львів.

Брен, О. Г. and Завадська, О. В. (2013) Сучасний стан та проблеми Утлюцького лиману (Приазовський національний природний парк). In: Всеукраїнська конференція молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів "Біосфера Землі ХХІ століття", 8-12 квітня 2013 р., м. Севастополь.

Брен, О. Г. and Зіненко, А. О. and Мануілова, М. Г. (2017) Bміст йонiв феруму у пелоїдах родовищ Бердянської та Таганрозької заток. In: IV Мiжнародної науково-практичної конференцiї "Екологiя - фiлософiя iснування людства", 17 травня 2017 р., Мелiтополь.

Брен, О. Г. and Карпенко, Є. В. and Гречана, Н. О. (2019) Бентосні діатомові водорості ріки Молочної (Запорізька область, Україна). In: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 28.11.2019, Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. (2019) Algae of salt reservoirs on the Berdyansk Spit. In: VI International Conference "Advances in Modern Phycology", Kyiv.

Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. and Мальцева, С. Ю. (2014) Життєвий стан деревних насаджень соснового гаю парку культури та відпочинку ім. Горького (Мелітополь, Україна). In: Конференція «Перспективи розвитку лісового та садово - паркового господарства», м. Умань, 25.03.2014.

Брен, О. Г. and Тимошенко, В. О. (2019) Планктонні водорості Білозерського лиману (Запорізька область, Україна). In: XXIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Осінні наукові читання», 27.11.2019, Суми.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Шолух, О.О. (2009) Водорості приморських солончаків острова Куюк-Тук. In: І Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Фундаментальні та прикладні дослідження в біології" (23-26 лютого 2009 р., м. Донецьк).

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2012) Весняноквітучі судинні рослини Приазовського національного природного парку. In: ІІ Міжнародна конференція "Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин", 9-12 жовтня 2012 р., м. Умань.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2016) Результати п’ятирічних ботанічних досліджень Приазовського національного природного парку. In: Науково-практична конференція «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття – як складова екологічного та патріотичного виховання населення України», 7-8 липня 2016 р., Святогірськ.

Брен, О. Г. and Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. (2016) Лiкарськi рослини Приазовського нацiонального природного парку. In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 2016 р., Мелітополь.

Мальцева, І. А. and Мальцев, Є. І. and Брен, О. Г. and Ярова, Т. А. and Павленко, О. М. and Яковійчук, О. В. (2019) Algae as indicators of the ecological state of marine ecosystems in the coastal part of the Azov Sea. In: VI International Conference "Advances in Modern Phycology", Kyiv.

Подорожний, С. М. and Брен, О. Г. and Красіна, Н. О. and Крайнік, К. О. (2021) Природна рослинність та штучні лісові насадження парку-пам'ятки "Цілющі джерела" (с. Терпіння, Запорізька область). In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наукові читання імені В.М. Виноградова», 18.05.2021-19.05.2021, м. Херсон, Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Рубан, Е. Н. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2014) Результаты флористических исследований отработанной части Желтокаменского карьера. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття в степовій зоні», 21-22 серпня 2014 р., м. Дніпрорудне.

Тимошенко, В. О. and Брен, О. Г. and Солоненко, А. М. (2019) Планктонні водорості Нижньорогачинського лиману (Херсонська область, Україна). In: IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки».

Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. and Яровий, С. О. (2012) Рослини Приазовського національного природного парку, занесені до Червоної книги України. In: Міжнародна наукова конференція присвячена 100-річчю М. О. Алексєєва "Мій рідний край Мелітопольщина", 2012 рік, Мелітополь.

Ярова, Т. А. and Яровий, С. А. and Брен, О. Г. (2012) Рослини та рослинні угруповання Приазовського національного природного парку, занесені до Зеленої та Червоної книг України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Форми і способи забезпечення сталого розвитку Приморських територій", 31 травня-2 червня 2012 р., Бердянськ.

Ярова, Т. А. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2012) Ґрунтові водорості Приазовського національного природного парку. In: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю НПП «Гуцульщина» "Роль природоохоронних установ у збереженні біорізномаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій", 18-19 травня 2012 р., м. Косів.

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2016) Аналiз вивчення флори Приазовського нацiонального природного парку за час його iснування. In: Мiжнародна науково-практична конференція "Екологiя - фiлософiя iснування людства", 26 травня 2016 р., Мелiтополь.

Яровий, С. О. and Ярова, Т. А. and Брен, О. Г. (2015) Ботанiчнi дослiдження Приазовського нацiонального природного парку. In: ІІ Науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства", 22-23 травня 2015 р., Мелітополь.

Book

Васін, В. А. and Вельчева, Л. Г. and Писанець, З. Г. and Бредіхіна, Ю. Л. (2015) Практикум з лісової селекції: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітополь.

Вельчева, Л. Г. and Пюрко, О. Є. and Бредіхіна, Ю. Л. (2020) Практикум з квітникарства: навчальний посібник для здобувачів вищої освити першого освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Мелітополь.

Thesis

Солоненко, Анатолій Миколайович (2015) Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біологічних наук.: 03.00.05. Post-Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Солоненко, Анатолій Миколайович (2015) Водорості гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря та їх участь в утворенні мулових сульфідних пелоїдів: дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.05. Post-Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Teaching Resource

Коломійчук, В. П. and Пюрко, О. Є. and Солоненко, А. М. and Намлієва, Л. М. and Бредіхіна, Ю. Л. (2012) Методичні рекомендації для студентів першого курсу з організації навчальної практики з дисципліни «Основи ботаніки», виконання і проведення індивідуальних наукових досліджень (напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початковаосвіта). [Teaching Resource]

Мальцева, І. А. and Подорожний, С. М. and Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2013) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із дисциплін напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Мальцева, І. А. and Солоненко, А. М. and Васін, В. А. and Подорожний, С. М. and Пюрко, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи(проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 7.09010303 «Садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Брен, О. Г. (2016) Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Лісова меліорація». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Дядькова, К. Л. and Брен, О. Г. (2012) Методичні розробки до лабораторних занять з курсу «Озеленення населених місць». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. (2006) Практичні роботи з систематики рослин. Водорості: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. (2012) Методичні розробки до практичних занять з курсу «Ботаніка. Водорості». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. and Подорожний, С. М. and Васін, В. А. and Пюрко, О. Є. (2013) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Намлієва, Л. М. (2012) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Подорожний, С. М. and Мальцева, І. А. and Пюрко, О. Є. (2009) Робочий зошит з польової практики. Ботаніка. [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Разнополов, О. М. and Васін, В. А. and Писанець, З. Г. and Подорожний, С. М. (2007) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дичципліни "Фізіологія рослин". [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. (2012) Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з курсу «Методи ботанічних досліджень». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. (2009) Альбом для лабораторно-практичних занять з нормативного курсу "Ботаніка анатомія та морфологія рослин". [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2009) Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з курсу «Лісова таксація». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Васін, В. А. (2009) Методичні рекомендації з курсу «Дендрологія». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Намлієва, Л. М. and Ярова, Т. А. (2013) Методичні рекомендації з навчальної практики з дисципліни « Ботаніка» (анатомія і морфологія рослиндля студентів І-го курсу природничих спеціальностей). [Teaching Resource]

Яровий, С. О. and Солоненко, А. М. (2012) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Лісопаркове господарство». [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Feb 20 21:16:35 2024 EET.