MDPU Repository

Items where Subject is "HB Економічна теорія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | H | M | O | R | S | Y | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 189.

A

Al-Ababneh, H. A. and Marchenko, О. A. and Pylypenko, K. A. and Kuchyn, S. P. (2019) Marketing in the sphere of postal communication of developing countries. Management Science Letters (9). pp. 1609-1616. ISSN 1923-9335

H

Hurbyk, Y. and Antoshkinа,, L. and Ihnatenko,, M and Postol,, A. and Pylypenko, K. (2020) Improving the system management of farms and agricultural enterprises on the basis of controlling, accounting and information frameworks. International Journal of Management (IJM) (11). pp. 556-565. ISSN ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510

M

Marchenko, О. and Khitsenko, L. and Maliy, A. and Chernenko, K. and Verkhovod, I. (2021) The potential of small business to improve the qualitative characteristics of employment: problems of estimation and realization in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (1). pp. 430-441. ISSN ISSN 2306-4994 (print); ISSN 2310-8770 (online)

Marchenko, Оksana and Riznyk, Viacheslav and Perchuk, Oksana and Zlenko, Alla and Isaikina, Оlena (2020) Improving the methodology of professional education in higher education management. International Journal of Management (11). pp. 855-863. ISSN ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510

O

Oleksenko, R. (2020) Innovation as the basis of the country's public policy development. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки", 18, Луцьк.

Osadchyi, V. V. and Valko, N. V. and Kushnir, N. O. (2020) Design of the educational environment for STEM-oriented learning. Information Technologies and Learning Tools, 75 (1). pp. 316-330. ISSN 2076-8184

R

Rybalchenko, Nina and Bilohur, Stanislav and Oleksenko, Roman and Voronkova, Valentyna and Verkhovod, Iryna (2021) Clasterization tendences of Ukraine's tourism sphere and way out of the COVID-19 pandemic crisis. Revista de la universidad del zulia (34). pp. 60-75.

S

Shcheblykina, I. A. and Shcheblykina, Z. V. (2019) Strategies of innovative development of the enterprise in the context of current economic problems. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 2 (42). pp. 55-60. ISSN 2414-0287

Synyayeva, L. and Verba, D. and Yarchuk, A. and Verkhovod, Irina and Aleksandrov, D. (2021) Resources of educational and healthcare industries and population welfare: comparative analysis in post-socialist and OECD countries. BUSINESS and ECONOMICS (18). pp. 531-542. ISSN E-ISSN: 2224-2899

Y

Yefimenko, L. M. and Ortina, H. V. and Oleksenko, R. I. (2020) Overcoming the technological backwardness of the agrarian sector of economy as the basis for the development of the industry. In: І Міжнародна науково-практична конференція підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент, 12-13, Запоріжжя.

Є

Євсєєва, І. О. and Лисецька, Н. М. and Трубін, І. О. (2015) Напрями удосконалення акцизного оподаткування в контексті виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Науково-дослідний інститут фінансового права.

Єфіменко, Людмила and Островерхов, Владислав (2020) Маркетинг як філософія бізнесу за сучасних умов господарювання. In: IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку», 18, Київ.

А

Александров, Д. В. (2019) Теоретичні та практиччні аспекти реалізації кадрової політики промислового підприємства. Science and society: the 9th International conference. pp. 1281-1293.

Алидинова, Е. С. (2020) Особенности сочетание обучения и практической деятельности. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 79-81.

Андрущенко, С. (2018) Креативне мислення в сучасному бізнесі як першоджерело становлення креативної особистості. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів", 22, Полтава.

Андрущенко, С. (2019) Можливі економічні переваги для України в умовах євроінтеграції. In: Міжнародна студентська науково-практична конференція "Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку", 19, Київ.

Андрущенко, С. (2018) SMM та її основні переваги серед інших видів реклами. In: Міжнародна науково-практична мультидисциплінарна інтернет-конференція «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства», 26, Запоріжжя.

Афонов, Р. П. and Шапурова, О. О. and Ткаченко, Є. Ю. (2020) Промисловий менеджмент: теорія і практика. РОЗДІЛ 8. Економіко-екологічний вектор розвитку підприємств промисловості запорізького регіону. Other. ЗНУ, Запоріжжя.

Б

Бабенко, А. Г. and Бондаревська, К. В. (2012) Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки (3). pp. 208-214. ISSN 1993-6788

Бардина, М. Ю. (2017) Социально-экономические основы организации занятий физической культурой в высшем учебном заведении. In: Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы и перспективы теории и практики физической культуры, спорта, туризма и двигательной рекреации в современном мире", 17-18, Челябинск.

Блохіна, О. М. and Янчик, О. П. (2009) Проблеми конкурентоспроможності товарів та напрямки її підвищення. In: Актуальные научные разработки, 07-15, Болгарія.

Бондаренко, В. М. and Вихватенко, О. В. (2015) Фактори внутрішнього середовищата їх вплив на діяльність ПАТ «Тетіївське ХПП». In: IIІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України", 20-22, Вінниця.

Борисова, Л. П. (2017) Перспективи управління кадрами в рамках процесно-функціонального підходу. Глобальні та національні проблеми економіки (16). pp. 274-277. ISSN 2413-3965

Білозір, О. В. (2020) Вирішення питань безробіття та еміграції в умовах європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід (1). pp. 130-133. ISSN 2306-6814

Білоконь, С. О. (2018) Роль маркетингу для успішної діяльності підприємства. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів", 22, Полтава.

Білоус, М. О. (2011) Тенденції розвитку соціального діалогу в світлі соціально-трудових відносин. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ (2). pp. 3-8.

Біляєв, С. С. and Верховод, І. С. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №81132 "Монографія "Використання інтелектуального капіталу в суспільному відтворенні". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

В

Васильєва, Т. А. and Касьяненко, В. О. and Захаркіна, Л. С. (2019) Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки. Причорноморські економічні студії (40). pp. 23-29. ISSN 2524-0897

Верховод, І. С. (2015) Організаційно-економічні аспекти розвитку садівництва в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (4). pp. 18-23. ISSN 2519-884X

Верховод, І. С. (2014) Соціалізація розподілу доходів в економіці України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (2). pp. 51-56. ISSN 2519-884X

Верховод, І. С. and Єремєєва, М. Р. (2021) Рівень оплати праці і прибутковість економічної діяльності: соціально-економічний аспект. Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. (Бердянськ, 21 квітня 2021 р.). pp. 10-13.

Верховод, І. С. and Верба, Д. В. (2020) Теоретичні основи оцінювання масштабів соціальної сфери національної економіки та її ресурсного забезпечення. In: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство", 16-17 квітня 2020 р., Бердянськ.

Верховод, І. С. and Верба, Д. В. (2020) Теоретичні основи ідентифікації соціальної сфери національної економіки та розробки політики її розвитку. Вчені записки (21). pp. 18-32.

Верховод, І. С. and Леушина, О. А. (2021) Ґендерний складник розвитку системи соціального захисту в Україні. Інтелект ХХІ (1). pp. 20-27.

Верховод, І. С. and Недава, А. О. (2019) Основні елементи методики оцінювання соціально-економічних програм і проектів. Science, Research, Development (24). pp. 23-26. ISSN 978-83-66030-15-2

Верховод, І. С. and Худяк, К. В. (2021) Еволюція поглядів на роль корпоративної культури в управлінні підприємствами. In: The 5th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”, 27-29 January 2021, Toronto, Canada.

Вилгін, Є. А. (2018) Громадські та професійні об'єднання як інститути регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" (2). ISSN 2307-2156

Водяницька, Яна (2020) Формування конкурентоспроможності підприємства в сучасних стохастичних умовах. In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», 25, Херсон.

Воронкова, В. Г. (2018) Інформаційно-комунікаційний менеджмент: навчально-методичний посібник. Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя.

Вілюра, Т. С. and Потапова, А. Г. (2018) Види маркетингу та їх характеристика. In: ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення", 27, Кривий Ріг.

Г

Грибова , Д. В. and Черненко, К. В. (2016) Облік готової продукції тваринництва в умовах нестабільного ринкового середовища. Baltic Journal of Economic Studies. pp. 249-253.

Гонта, О. І. and Ортіна, Г. В. and Полякова, Ю. В. (2015) Детермінанти конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності в реальному секторі економіки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна (2). pp. 197-207.

Гончарук, А. О. (2014) Методи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Управління розвитком (3). pp. 145-147. ISSN ISSN 2413-9610

Грибова, Д. В. (2014) Інвестиційні аспекти розвитку овочівницької галузі. Інвестиції: практика та досвід (5). pp. 78-81. ISSN 2306-6814

Грибова, Д. В. (2014) Удосконалення системи ціноутворення в сільськогосподарських підприємствах в нестабільних інвестиційних умовах. Інвестиції: практика та досвід (24). pp. 58-60. ISSN 2306-6814

Грибова, Д. В. (2015) Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва. Економічний аналіз, 18 (2). pp. 142-145. ISSN 1993-0259

Грибова, Д. В. (2015) Перспективні напрями державного регулювання соціального розвитку аграрної сфери. Економіка та держава (1). pp. 39-41. ISSN 2306-6806

Грибова, Д. В. (2015) Розвиток бухгалтерського обліку як інструменту інформаційного забезпечення системи контролінгу. Ефективна економіка (11). pp. 48-50. ISSN 2307-2105

Грищенко, І. В. and Грищенко, В. Ф. (2020) Інноваційний кадровий потенціал: теоретичний аспект. Economic innovations, 22 (4 (77)). pp. 48-60. ISSN 2524-003X

Гурбик, Ю. Ю. and Афанасьєв, С. А. (2018) Інноваційні стратегії в готельному господарстві України. In: Міжнародна науково-практична конференція "Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку", 12-14 вересня 2018 р., Суми.

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Колюх, Я. О. (2019) Сутність та основні складові організаційної діяльності на підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2 (19). pp. 131-136. ISSN 2518-1971

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Литвинчук, К. С. (2019) Сутність та особливості інвестиційної діяльності підприємства. Інфраструктура ринку (28). pp. 68-72. ISSN 2519-2868

Гурбик, Ю. Ю. and Біляєв, С. С. and Хитрова, Г. О. (2020) Класифікація видів прибутку на підприємстві. In: Міжнародна конференція "SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT" №34, 30.10.2020- 31.10.2020, Paris.

Гурбик, Ю. Ю. and Главацький, В. А. (2019) Поняття, види та особливості готельних послуг. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (51). pp. 17-20.

Гурбик, Ю. Ю. and Кичак, Ю. С. (2020) Трактування поняття «маркетинг»: поліаспектний підхід. In: Міжнародна науково-практичне конференція "MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS", 18-20 October 2020, Stockholm, Sweden.

Гурбик, Ю. Ю. and Миронов, О. С. (2019) Сутність та зміст поняття «Прибуток підприємства» у вітчизняній науці. In: Сучасний рух науки, 4–5 квітня 2019 р., Дніпро.

Гурбик, Ю. Ю. and Рєзнік, Н. В. (2020) Основні функції кадрової роботи на підприємстві. In: Міжнародна науково-практична конференція "SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS", 4-6 November 2020, Kyoto, Japan.

Гурбик, Юрій Юрійович and Недава, Анатолій Олександрович (2021) Сутність поняття «фінансова робота підприємства». The world of science and innovation: the 11th International scientific and practical conference (London, June 2-4, 2021). pp. 409-412.

Д

Данилова, О. А. (2020) Менеджмент у сільському господарстві, як основний інструмент підвищення ефективності діяльності вітчизнянних аграних підприємств. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 9-12.

Дацій, Н. В. (2020) Підходи до збалансованого територіального розвитку в Україні. In: Механізми управління розвитком територій, Житомир.

Демченко, Н. В. (2016) Кадрова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства фармацевтичної галузі. In: I науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика:проблеми, досягнення, перспективи розвитку», 24-25, Харків.

Денисенко, М. П. and Терещук, Л. В. (2017) Управління персоналу на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід (7). pp. 53-57. ISSN 2306-6814

Деревянко, Е. А. (2008) Конкурентоспособность как неотъемлемый элемент развития экономики. In: II Всеукраинская научная конференция студентов "Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования", 24, Донецк.

Донченко, Л. М. and Лебедєва, О. А. (2016) Наукове осмислення понять "економіка" та "економічна діяльність" у сучасному трактуванні. Wyksztalcenie i nauka bez granic - 2015 (4). pp. 27-29.

Донченко, Л. М. and Рибальченко, Н. П. (2018) Основні шляхи стимулювання туристичної привабливості України. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

З

Застрожнікова, І. В. (2020) Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки", 18, Луцьк.

Зось-Кіор, М. В. and Стрілков, О. Ю. (2016) Особливості формування кадрової політики сучасної організації. Глобальні та національні проблеми економіки (16). pp. 259-263. ISSN 2413-3965

Зубкова, І. П. and Зубенко, Ю. Д. (2015) Актуальні проблеми формування та розвитку персоналу підприємств. In: Регіональна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону", 17, Красноармійськ.

К

Качний, О. С. (2018) Економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід (6). pp. 41-43. ISSN 2306-6814

Козир, А. Р. (2019) Фермерство в Україні: історичні передумови, перспективи, державна підтримка. In: Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ, 18-22, Мелітополь.

Колокольчикова, І. В. (2018) Міжнародні позиції американських фермерів як експортерів плодово-ягідної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (2). pp. 91-98.

Колокольчикова, І. В. (2019) Сегментування української плодово-ягідної продукції на міжнародному ринку. Приазовський економічний вісник, 5 (16). pp. 13-17. ISSN 2522-4263

Колокольчикова, І. В. and Олексенко, Р. І. (2018) Ринковий потенціал та особливості планування маркетингової діяльності фермерських господарств на ринку плодів в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (2). pp. 274-280.

Кошова, А. В. (2016) Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи", 29, Львів.

Кравець, Златоміра (2020) Розвиток реального сектору економіки як основа інноваційно-інвестиційної політики України. In: IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку», 18, Київ.

Кримчак, Віта Олександрівна (2014) Кадровий менеджмент в сучасній організації. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів та студентів "Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення", 12, Кам’янець-Подільський.

Куліш, Т. В. (2018) Маркетингова товарна політика сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику. Інноваційна економіка (73). pp. 161-168. ISSN 2309-1533

Курисько, Ігор Васильович (2019) Напрями державного регулювання кадрового потенціалу навчальних закладів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування», 18, Мелітополь.

Л

Лазурко, Т. В. (2018) Вплив зовнішніх чинників на маркетингову діяльність ТОВ «Тульчинм’ясо». Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (59). pp. 406-412.

Лебедева, Е. А. (2017) Концепция моделирования влияния интеллектуального капитала на экономическое развитие государства в условиях антикризисного управления. Уральский научный вестник. Серия: Экономические науки. Государственное управление (3). pp. 23-27. ISSN 1561-6908

Лебедка, А. А. and Шквиря, Н. О. (2020) Анкетування як інструмент розробки маркетингової стратегії підприємства. In: І Міжнародна науково-практична конференція підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент, 12-13, Запоріжжя.

Лебедєва, О. А. (2015) Оцінювання рівня та складових соціального розвитку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (8). pp. 48-53. ISSN 2413-7391

Лебедєва, О. А. (2015) Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки. Часопис економічних наук (4). pp. 99-104. ISSN 2221 - 8440

Лебедєва, О. А. (2014) Дослідження економічного розвитку України у посткризовий період. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки (4). pp. 158-162. ISSN 2524-0714

Лебедєва, О. А. (2014) Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України. Економіка та держава (3). pp. 101-103. ISSN 2306-6806

Леушина, О. А. (2020) Вплив пандемії на розвиток світової економічної системи. In: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство", 16-17 квітня 2020 р., Бердянськ.

Леушина, О. А. and Верховод, І. С. (2019) Інноваційні підходи до розвитку стартапів. Science, Research, Development (24). pp. 14-16. ISSN 978-83-66030-15-2

Леушина, О. А. and Верховод, І. С. (2020) Вплив пандемії на парадигми розвитку сучасного суспільства. In: ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS - 2020», 31 жовтня 2020 р., м. Київ.

Лисецька, Н. and Олійник, А. (2015) Інноваційні підходи щодо акцизного оподаткування в контексті Європейського досвіду. Глобальні та національні проблеми економіки (7). pp. 41-47. ISSN 2413-3965

М

Марченко, О. А. (2017) Доцільність впровадження інноваційних технологій в туристичній галузі України. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.), 2. pp. 235-238.

Марченко, О. А. and Біляєв, С. С. and Верховод, І. С. and Гурбик, Ю. Ю. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84531 "Навчально-наукове видання "Економіка та менеджмент підприємств за видами діяльності". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Марченко, О. А. and Неліпа, К. Г. (2018) Інноваційні підходи щодо здійснення брендингу у туристичних організаціях. Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 вересня 2018 р.. pp. 44-46.

Матвієнко, Г. А. (2018) Асиметрія доходів населення як загроза для сталого розвитку економіки України. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування", 14-15, Мелітополь.

Матвієнко, Г. А. (2019) Основні глобальні виклики соціально-економічного розвитку України. In: Міжнародний науково-практичний форум: Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції, 21-22, Мелітополь.

Метеленко, Н. Г. and Сіліна, І. В. and Афонов, Р. П. (2020) Промисловий менеджмент: теорія і практика. РОЗДІЛ 7. Господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств в умовах кризи. Other. ЗНУ, Запоріжжя.

Михайлова, М. (2018) Маркетингові інновації в діяльності підприємств України. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів", 22, Полтава.

Мороз, О. С. (2020) Промисловий менеджмент: теорія і практика. РОЗДІЛ 5. Напрями забезпечення організації трудової діяльності на промисловому підприємстві та управління нею. Other. ЗНУ, Запоріжжя.

Н

Наконечний, К. П. (2011) Ресурсний менеджмент. [Teaching Resource]

Ніжніков, М. Л. (2018) Управлінська складова інноваційної діяльності в умовах розвитку аграрного підприємництва. Агросвіт (9). pp. 15-19. ISSN 2306-6792

Ніколаєвич, О. В. (2020) Кадрове забезпечення селянських господарств України як умова ефективного функціонування. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму. pp. 220-221.

Нікітенко, В. О. (2020) Промисловий менеджмент: теорія і практика. РОЗДІЛ 6. Інноваційно-інформаційний потенціал промислового підприємства як чинник креативного розвитку в умовах цифровізації. Other. ЗНУ, Запоріжжя.

О

Олейникова, Людмила (2020) Усовершенствование непрямых методов налогового контроля. In: International scientific-practical conference "Theory and practice: problems and prospects", 21-22, Marijampole and Kaunas, Lithuania.

Олексенко, Р. І. (2011) Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи. Other. Колор Принт, Мелітополь.

Олексенко, Р. І. (2007) Тенденції розвитку харчового підкомплексу агропромислового комплексу України. Агросвіт (20). pp. 23-26. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2008) Теоретичні погляди на конкуренцію, її роль в аграрному секторі економіки. Агросвіт (7). pp. 30-35. ISSN 2306-6792

Олексенко, Р. І. (2007) Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. Інвестиції: практика та досвід (11). pp. 27-31. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2007) Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства. Інвестиції: практика та досвід (19). pp. 27-30. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. І. (2008) Організаційно-економічні передумови формування і розвитку ринку м’яса в Україні. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку".

Олексенко, Р. І. (2007) Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств. In: Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития Украины в глобальной среде», 26-28, Симферополь.

Олексенко, Р. І. (2009) Формування збутової стратегії туристичними підприємствами у ринкових умовах. In: Реструктуризація соціально-економічного потенціалу України в умовах розвитку ринкових відносин: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару молодих вчених та студентів, Мелітополь.

Олексенко, Р. І. (2015) Незаконні фінансові операції в умовах глобалізаційних процесів. In: «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі»: Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада, Житомир.

Олексенко, Р. І. (2013) Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств. Том 1. Розд. 1.24. Філософія конкурентоспроможності підприємств в умовах впливу глобалізації на модифікацію державної політики. Other. "Герда", м. Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Буркацкий, Р. О. (2013) Реальні інвестиції їх види та характеристика. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Грохов, С. В. (2013) Теоретичні аспекти управління персоналом. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Кондрашов, О. М. and Шишкін, В. О. and Ортіна, Г. В. and Застрожніков, А. Г. (2010) Економіка підприємства. In: Економіка підприємства: навчальний посібник. Люкс, Мелітополь. ISBN 978-966-8428-49-4

Олексенко, Р. І. and Лисова, Л. С. and Шевченко, Ю. В. (2013) Стратегія розвитку підприємств по досягненню конкурентних переваг. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Лопушанська, Ю. О. and Краскова, І. О. and Снежко, С. С. (2012) Якість - запорука підвищення конкурентоспроможності продукції. Ефективна економіка (12). ISSN 2307-2105

Олексенко, Р. И. (2007) Управление финансами на мясоперерабатывающих предприятиях. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові ринки та інститути", 7-8 грудня, Харків.

Олексенко, Р. И. and Гостева, Н. П. (2013) Экономический механизм государственного регулирования туристической отрасли Украины. Современный научный вестник, 13 (152). pp. 5-15. ISSN 1561-6886

Олексин, А. Г. (2014) Особливості інфляційних процесів в Україні 2008-2014 років. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 9 (6). pp. 194-199. ISSN 2307-8030

Ортина, Анна (2018) Формирования и реализация государственной политики антикризисного развития реального сектора экономики. In: Tarptautin? mokslin? - praktin? konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampol?.

Ортіна, Г. В. (2018) Стратегія антикризового розвитку реального сектору економіки. In: XIII International scientific and practical Conference "Trends of modern science - 2018", May 30 - June 7, Sheffield.

Ортіна, Г. В. (2018) Реалізація антикризового розвитку реального сектору економіки. In: Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта: ключові питання сучасності», 18, Чернігів.

Ортіна, Г. В. (2018) Інвестиції, як рушійна сила розвитку реального сектору економіки. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Ортіна, Г. В. (2018) Інновації як основа модернізаційної стратегії реального сектору економіки. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права", 4, Полтава.

Ортіна, Г. В. (2018) Антикризовий розвиток реального сектора економіки в умовах глобалізації. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної науки", 8-9, Київ.

Ортіна, Г. В. (2018) Антикризовий розвиток економіки як фактор ефективної державної політики в умовах модернізації. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії (2). pp. 42-46. ISSN 2312-9395

Ортіна, Г. В. (2018) Стратегія реалізації антикризового розвитку реального сектору економіки. In: 3-я Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку", 21, Херсон.

Ортіна, Г. В. (2018) Філософія антикризового розвитку реального сектору економіки за умов глобалізації. Scientific Journal Virtus, 2 (23). pp. 115-119. ISSN 2410-4388

Ортіна, Г. В. (2018) Модернізаційний підхід у процесі реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектору економіки України. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування", 14-15, Мелітополь.

Ортіна, Г. В. (2018) Механізм реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки за умов глобалізації. In: Міжнародна науково-практична конференція "Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках", 5.08.2018, Суми.

Ортіна, Г. В. (2018) Шляхи забезпечення конкурентоспроможної зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах. In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права», 14, Полтава.

Ортіна, Г. В. (2012) Науково-технологічний потенціал України та передумови його реалізації на інноваційні основі. Збірник наукових працьТаврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2 (2(18)). pp. 272-278.

Ортіна, Г. В. (2019) Конструктивна взаємодія бізнесу та структур державної влади як основа функціонування реального сектору економіки. Збірник праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Економічні науки, 1 (39). pp. 138-145.

Осіпова, А. Ю. (2012) Проблеми та перспективи використання персоналу підприємств легкої промисловості в сучасних умовах господарювання. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства (58). pp. 139-144. ISSN 2304-621Х

П

Петренко, В. А. (2019) Правові засади державного регулювання діяльності закладів освіти. Економіка та держава, 8 (8). pp. 51-57. ISSN 2306-6806

Петренко, В. А. (2019) Державне регулювання освітньої діяльності в сфері вищої освіти. Економіка та держава, 7 (7). pp. 69-72. ISSN 2306-6806

Петренко, В. А. (2020) Маркетинг та менеджмент реформування освіти в термінах та поняттях. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 січ. 2020 р.. pp. 27-29.

Петрук, М. С. and Фіщук, Н. Ю. (2011) Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. In: Materia?y VII Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Wykszta?cenie i nauka bez granic", 7-15, Przemy?l.

Пилипенко, А. А. and Фартушняк, О. В. and Пасічник, І. Ю. (2017) Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення. Other. ФОП Лібуркіна Л. М., Харків.

Пилипенко, О. А. (2020) Становлення ризик-менеджменту як точної науки. Сорок восьмі економіко-правові дискусії. (In Press)

Писанка, В. О. (2017) Маркетинг в управлінні ринковими відносинами. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток агропродовольчогоо ринку в умовах глобалізації економіки», 30, Полтава.

Пугачова, Н. С. (2014) Стратегія екологізації аграрного виробництва. In: Десята міжфакультетська науково-практична конференція молодих вчених "Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону", 14, Житомир.

Піскун, Д. Н. (2018) Роль маркетингу в підвищенні результативності господарювання підприємств. Вісник Хмельницького національного університету, 1 (3). pp. 205-208. ISSN 2307-5740

Піскун, Д. Н. (2018) Взаємодія складників системи маркетингового управління підприємством. Інфраструктура ринку (25). pp. 407-411. ISSN 2519-2868

Р

Рибальченко, Н. П. (2018) Головні перепони на шляху розвитку туристичної галузі України. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Рибальченко, Н. П. (2018) Проблеми державного регулювання в реформуванні туристичної галузі України. Scientific Journal Virtus (25). pp. 208-211. ISSN 2410-4388

Роїк, М. І. (2015) Теоретико-методологічні засади оптимізації бізнес-процесів в умовах ринку. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські проблеми сучасності», 19, Херсон.

Рудич, О. О. (2010) Сучасний стан і тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств. Вісник аграрної науки (6). pp. 79-81. ISSN 2308-9377

С

Самофалов, Д. В. (2020) Якість як основа успіху та конкурентоспроможності підприємства. In: І Міжнародна науково-практична конференція підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент, 12-13, Запоріжжя.

Саржан, А. (2020) Конкурентоспроможність підприємства та методи її формування. In: І Міжнародна науково-практична конференція підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент, 12-13, Запоріжжя.

Саржан, А. (2020) Основні чинники формування конкурентоспроможності підприємства. In: IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку», 18, Київ.

Свиноус, І. В. (2011) Щодо проблеми конкурентоспроможності Українських м’ясопродуктів. Економіка та управління АПК (6). pp. 136-141.

Сизоненко, О. В. (2018) Проблеми формування спроможних територіальних громад в умовах процесу децентралізації. In: Міжнародна науково-практична конференція "Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках", 5.08.2018, Суми.

Сильченко, Роман (2018) Механизм информационно-коммуникационного процесса как целостный механизм управления организацией. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Синяєва, Л. В. and Верховод, І. С. (2021) Проблеми забезпечення якості життя і соціального захисту населення. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. (1). pp. 84-91.

Стельник, Д. В. (2016) Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Вісник НТУ "ХПІ Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства" (24). pp. 109-112. ISSN 2304 621Х

Степаненко, Альона (2017) Аспекти сучасної освіти для розвитку вітчизняного підприємництва. In: ІІ студентська наукова інтернет-конференція, 28, Київ.

Стецишин, Микола Миколайович (1995) Еколого-економічні проблеми раціонального природокористування в АПК Херсонської області та основні напрями їх вирішення: автореф. дис... канд. екон. наук, спец. 08.08.01 – економіка природних ресурсів та природокористування. Doctoral thesis, НАН України.

Субботіна, В. П. (2016) Особливості управління персоналом на сучасному підприємстві. Студентський альманах. pp. 351-360.

Сіренко, Н. М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка». [Teaching Resource]

Т

Трофімов, Владислав (2020) Теоретичні основи дослідження конкуренції. In: IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку», 18, Київ.

Ф

Фурса, В. (2018) Маркетинг як інноваційна складова в діяльності фірми. In: Міжнародна науково-практична мультидисциплінарна інтернет-конференція «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства», 26, Запоріжжя.

Х

Христова, Т. Є. (2019) Менеджмент у сфері фізичного виховання та спорту в умовах Євроінтеграції. Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 21-22 черв. 2019 р., 2. pp. 406-409. ISSN 978-617-7566-86-0

Ч

Черевко, Д. Г. (2013) Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. 2.10 Quality of products as the competitiveness forming instrument of enterprises in agrarian sphere of economy development/Якість продукції підприємств аграрної сфери економіки як конкурентоформуючий інструмент їх розвитку. Other. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Черевко, Д. Г. and Сікора, О. А. and Іваницька, Г. Б. (2015) Характеристика конкурентоспроможності підприємства в економічній системі АПК. Вісник Сумського національного аграрного університету (4). pp. 112-118. ISSN 2518-1246

Ш

Шапурова, О. О. (2020) Экономический вектор развития мировой и локальной металлургии. Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Шарапа, О. М. (2015) Система гарантування якості продукції на велико-товарних сільськогосподарських підприємствах. Формування ринкової економіки (33). pp. 431-440.

Шарапа, Ольга (2014) Система гарантування якості продукції на сільськогосподарських підприємствах. In: VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30, Переяслав-Хмельницький.

Шквиря, Н. О. (2018) Стан та особливості стратегічного планування діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство (16). pp. 549-553. ISSN 2524-0072

Шквиря, Н. О. (2019) Обґрунтування вибору маркетингової стратегії молокопереробного підприємства. Інфраструктура ринку (29). pp. 324-329. ISSN 2519-2868

Шквиря, Н. О. (2020) Теоретичні основи стратегічного маркетингу підприємства. Інфраструктура ринку (40). pp. 328-333. ISSN 2519-2868

Щ

Щебет, Анжеліка (2020) Методи аналізу конкурентоспроможності підприємства. In: IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку», 18, Київ.

Щебликіна, І. О. and Олексенко, Р. І. (2012) Управління персоналом: навч. посіб. ДІАЙПІ, Сімферополь. ISBN 978-966-491-306-2

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. (2019) Роль і значення ефективного формування фінансових результатів в системі корпоративного управління підприємством. Achievement of higt school – 2015: материали за 11-а Междунар. науч.-практ. конф. (17-25 November, 2015, гр. София) (7). pp. 33-35. ISSN 978-966-8736-05-6

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Полякова, М. А. (2018) Планування витрат як передумова ефективної підприємницької діяльності. Збірник наукових праць «Nauka i studia» (4). pp. 110-115.

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Прощенко, А. А. (2018) Туристично-пізнавальні заходи як інструмент корпоративної культури в питаннях культурного розвитку трудового колективу. Передова наука. pp. 44-46.

Щебликіна, І. О. and Щебликіна, З. В. and Фесенко, Я. С. (2018) Рост производительности труда как необходимое условие эффективной работы промышленных предприятий. Научно-теоретический и практический журнал «Уральский вестник» (1). pp. 20-25.

Щебликіна, З. В. (2020) Формування системи управління дебіторською заборгованістю та грошовими активами підприємств. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 170-172.

Щебликіна, З. В. and Пилипенко, О. А. (2020) Маркетингові аспекти ризик-менеджменту підприємств. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 37-39.

Ю

Юрійчук, Дарина (2020) Особливості інноваційної політики у реальному секторі економіки. In: IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку», 18, Київ.

Я

Ярова, Л. Г. (2019) Особливості обліку ремонтів та поліпшень основних засобів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки (4 (24)). pp. 65-72.

Ярова, Л. Г. (2019) Особливості формування та впровадження облікової політики підприємства. Naukowa przestrzeń europy – 2019: materiły xv Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. pp. 65-67.

Ярова, Л. Г. (2015) Аналіз рівня безробіття в України та напрямки його подолання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (4). pp. 752-755. ISSN 2521-120Х

Ярова, Л. Г. (2016) Проблеми формування трудового потенціалу підприємства та шляхи їх вирішення. Modern transformation of economics and management in the era of globalization: International Scientific-Practical Conference, january 29, 2016. pp. 162-165.

Ярова, Л. Г. (2019) Актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку підприємств в сучасних умовах. Бьдещето вьпроси от света на науката : материали за xv международна научна практична конференция, 5-22 декември 2019 г. (7). pp. 75-77. ISSN 978-966-8736-05-6

Ярова, Л. Г. (2020) Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингу. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 44-46.

Ярова, Л. Г. (2020) Теоретичні аспекти використання цифрового маркетингу в діяльності підприємств. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training.. pp. 127-130.

Ярова, Л. Г. and Альохіна, А. О. (2020) Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент розвитку підприємств. Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 46-48.

This list was generated on Tue May 21 16:13:32 2024 EEST.