MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра початкової і спеціальної освіти" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | M | S | М | С | Ф | Ч
Number of items: 36.

D

Dubovyk, Svitlana H. and Lyurina, Tanita I. and Molodychenko, Valentyn V. and Molodychenko, Nataliia A. and Moskalenko, Alla M. (2020) Preparing future teachers for work in an inclusive educational environment. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (8). pp. 6805-6822. ISSN 1475-7192

M

Maksymov, Oleksandr and Fedorova, Olena and Yakovleva, Viktoria and Gurov, Sergiy and Fedorov, Mykola and Dubiaga, Svitlana (2020) Tutor's psychological readiness for professional activity in Ukraine. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi Journal Of Organizational Behavior Research Cilt, 1 (5). pp. 1-8. ISSN 2528-9705

Melash, V. D. and Varenychenko, A. B. (2020) Theoretical and methodological support of training of future teachers of the new Ukrainian primary school for the formation of environmental culture. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (10)). pp. 96-108. ISSN 2076-6173

Melash, Valentуna D. and Molodychenko, Valentin V. and Huz, Volodymyr V. and Varenychenko, Anastasiia B. and Kirsanova, Svitlana S. (2020) Modernization of Education Programs and Formation of Digital Competences of Future Primary School Teachers. International Journal of Higher Education, 9 (7). pp. 377-386. ISSN 1927-6044

S

Shevchenko, Yuliia and Dubiaha, Svitlana and Melash, Valentyna and Fefilova, Tetyana and Saenko, Yulia (2020) The Role of Teachers in the Organization of Inclusive Education of Primary School Pupils. International Journal of Higher Education, 9 (7). pp. 207-216. ISSN ISSN 1927-6044

Shevchenko, Yuliia and Dubiaha, Svitlana and Melash, Valentynа and Fefilova, Tetyana and Saenko, Yuliia (2020) The role of teachers in the organization of inclusive education of primary school pupils. International Journal of Higher Education, 9 (7). pp. 207-216. ISSN 1927-6044

Shevchenko, Yuliia and Zhuravlova, Larysa and Taranenko, Galyna and Dubiaha, Svitlana (2020) Students' readiness for the formation of primary schoolchildren’s argumentative skill while identifying the real motive of the action. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1 (10). pp. 100-106. ISSN 1804-7890; 2464-6733 (Online)

М

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. and Зайченко, Н. С. (2020) Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування еколого-етичних цінностей молодших школярів. Science, society, education: topical issues and development prospects. pp. 537-540. ISSN ISBN 978-966-8219-83-2

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. and Коваленко, О. В. (2020) Професійна підготовка майбутнього вчителя до особливостей формування та розвитку критичного мислення молодшого школяра в галузі «Природознавство». Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 22 трав. 2020 р.. pp. 97-99.

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. and Кроха, О. А. (2020) Технологія проведення природничих дослідів при вивченні інтегрованого курсу «я досліджую світ». WayScience, 2. pp. 69-72. ISSN 2664-4819

Мелаш, В. Д. and Варениченко, А. Б. and Михайлова, Н. О. (2020) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проведення уроків-милування природою. Scientific achievements of modern society. pp. 735-741. ISSN 978-92-9472-193-8

Мелаш, В. Д. and Руденко, Ю. А. and Варениченко, А. Б. (2020) Екологічна культура як антропологічний орієнтир сучасної молоді. INTEGRATION OF SCIENTIFIC BASES INTO PRACTICE. pp. 288-291. ISSN 978-1-64945-864-3

Мелаш, Валентина Дмитрівна and Варениченко, Анастасія Борисівна and Зайченко, Наталя Сергіївна (2020) Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування еколого-етичних цінностей молодших школярів. Science, society, education: topical issues and development prospects. pp. 537-540. ISSN ISBN 978-966-8219-83-2

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2020) Особливості ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів початкової школи в умовах трансформації українського суспільства: теоретичний аспект. TOPICAL ISSUES OF SOCIETY DEVELOPMENT IN THE TURBULENCE CONDITIONS. pp. 85-93.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2020) Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи. Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти (3). pp. 237-251.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2020) Технологія розвитку ситуації успіху учня початкової школи. The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”. pp. 329-331.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2020) Особливості розвитку обдарованості учнів молодшого шкільного віку. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 18-24.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2020) Особливості полікультурного виховання молодших школярів. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя. 7-8 лютого 2020 р.), 1. pp. 47-51.

Молодиченко, В. В. and Молодиченко, Н. А. (2020) The formation of system competences of the future teachers during professional training. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні методи навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами". pp. 67-71.

Молодиченко, В. В. and Сердюк, А. М. and Молодиченко, Н. А. (2020) Шкільна екологічна освіта в системі сталого і функціонального розвитку держави. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Педагогіка. pp. 157-162. ISSN 2308-4855

С

Саєнко, Ю. О. (2020) Особливості впровадження інклюзивної освіти в початковій школі. In: The 7th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”.

Саєнко, Ю. О. (2020) Organization and management in the services’ sphere on selected examples. 3.4. The information competence formation's organization of future primary school teachers, social and cultural workers: foreign experience. Other. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Саєнко, Ю. О. and Азарова, О. К. (2020) Формування у молодших школярів пізнавальної активності за умови використання інноваційних технологій. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві. pp. 114-116.

Саєнко, Ю. О. and Кірчева, Ю. О. and Азарова, О. К. (2020) Вплив художньої літератури на формування екологічної компетентності учнів початкових класів. Topical issues of the development of modern science: the 9th International scientific and practical conference, May 6-8, 2020. pp. 741-745.

Саєнко, Ю. О. and Руденко, Ю. А. and Кравченко, О. В. and Забарюща, А. А. (2020) Хмара слів як один із інтерактивних методів навчання на уроках природознавства у початковій школі. Innovative development of science and education: abstracts of I International Scientific and Practical Conference (March 29-31, 2020). pp. 272-274.

Саєнко, Ю. О. and Руденко, Ю. А. and Кравченко, О. В. and Забарюща, А. А. (2020) Теоретичні аспекти використання лепбуків у процесі навчання учнів початкових класів (освітня галузь «Я досліджую світ»). Topical issues of the development of modern science: the 8th International scientific and practical conference, April 8-10, 2020. pp. 443-446.

Свириденко, Г. В. (2020) Порушення писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (52). pp. 58-60. ISSN 2450-8160

Свириденко, Г. В. and Фефілова, Т. В. (2020) Впровадження кейс-технології у навчання школярів початкових класів Нової української школи. Молодий вчений (7). pp. 40-43. ISSN 2304-5809

Свириденко, Г. В. and Фефілова, Т. В. (2020) Креативна освіта як чинник формування компетентного випускника початкової ланки Нової української школи. Молодий вчений (6). pp. 115-118. ISSN 2304-5809

Свириденко, Г. В. and Фефілова, Т. В. (2020) Lego-конструювання як засіб розвитку креативності учнів початкових класів на уроках математики. Молодий вчений (4). pp. 165-168. ISSN 2304-5809

Ф

Фефілова, Т. В. (2020) Використання елементів технології розв᾽язування винахідницьких задач (ТРВЗ) на уроках математики в початковій школі. Abstracts of IX International Scientific and Practical ConferenceSofia, 6-8 May 2020. pp. 844-854.

Фефілова, Т. В. (2020) Хвилинки каліграфії на уроках математики. Modern science: problems and innovations: the 2nd International scientific and practical conference, May 3-5, 2020. pp. 548-554.

Фефілова, Т. В. and Піскоха, Н. Д. and Матюш, Є. І. (2020) Ведення ділової документації в початковій школі вчителем-класоводом. The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (June 10-12, 2020). pp. 746-751.

Ч

Чорна, В. В. and Забарюща, А. А. (2020) Особливості організації мовно–літературної підготовки дітей молодшого шкільного віку: компаративний аспект. Eurasian scientific congress‖: abstracts of IV th International scientific and practical conference. pp. 267-269.

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2020) Особливості емоційної підтримки дитини з особливими освітніми потребами сім’єю при вступі у загальноосвітній навчальний заклад. Prospects for the development of modern science and practice: abstracts of 16 th International scientific and practical conference. pp. 414-415.

Чорна, В. В. and Яковенко, І. О. (2020) Комплексна система конструктивної взаємодії «родина – дитина – школа» у навчанні та вихованні дитини з особливими освітніми потребами. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 4 (30). pp. 305-309.

This list was generated on Fri Jun 14 10:08:13 2024 EEST.