MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра методики викладання германських мов" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Konovalenko, Tetiana (2019) Development of future teachers of English information-digital competence. Studies in Comparative Education (2). pp. 89-99. ISSN 2306-5532

Nadolska, Y. A. and Minkova, O. F. and Kopeytseva, L. P. (2019) Assessment as the basis of a secondary nomination in the language of journalism. Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU, (Baia Mare, Romania, 20-21 September, 2019). pp. 170-173.

Баранцова, І. О. and Ткач, М. В. (2019) Multicultural education and its importance for society. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: proceedings of the XII International scientific and practical conference, 1. pp. 3-5.

Гуров, С. Ю. (2019) Духовне вдосконалення студентської молоді засобами художньої літератури. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. (3 (90)). pp. 72-83. ISSN 2707-7292

Гуров, Сергій (2019) Conceptual theses of literature impact on education of students' spiritual and moral values. ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО IV: Міжнар. зб. наук. пр.. pp. 93-99.

Коноваленко, Т. В. (2019) Містичне у сприйнятті героїв роману Ренсома Ріґґза “Miss Pereggrine’s Home for Peculiar Children”. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2019 р.. pp. 130-135.

Коноваленко, Т. В. and Гончарова, О. А. (2019) Підготовка майбутнього вчителя англійської мови до застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2019 р.. pp. 157-159.

Коноваленко, Т. В. and Кіслова, С. А. (2019) Створення умов для навчання на основі комунікативних завдань майбутніх вчителів іноземної мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (9). pp. 208-212. ISSN 978-617-7055-81-4

Котлярова, В. Ю. and Ткач, М. В. and Зіненко, Н. В. (2019) Англійська графіка: етапи розвитку. Science, Research, Development: мonografia pokonferencyjna (16). pp. 33-35.

Мальцева, Г. В. (2019) Структурно-семантична варіативність предметних біблійних фразеологічних одиниць. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, студентів та аспірантів, 5 груд. 2019 р.. pp. 454-456.

Матюха, Г. В. and Заноздра, Н. С. (2019) Сучасний стан навчання студентів вищої школи англомовного спілкування. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія« Філологія», 6 (74). pp. 179-182.

Матюха, Г. В. and Корнієць, Т. В. (2019) Особливості підготовки майбутніх викладачів англійської мови до професійної діяльності в полікультурному суспільстві. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (9). pp. 217-221.

Матюха, Г. В. and Соколова, А. С. (2019) Розвиток м’яких навичок при навчанні школярів англійської мови. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. pp. 45-47.

Матюха, Г. В. and Тронь, О. О. (2019) Сутність інтегрованого курсу вивчення англійської мови в старшій школі. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. pp. 83-85.

Матюха, Г. В. and Харченко, Т. І. (2019) Розвиток умінь англомовного писемного мовлення майбутніх учителів-філологів засобами використання інтернет–ресурсів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія (8 (76)). pp. 111-114. ISSN ISSN 2519-2558

Надольська, Ю. А. (2019) Позааудиторна діяльність як складова процесу навчання німецької мови. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (11 жовтня 2019 р., м. Чернівці). pp. 234-237.

Надольська, Ю. А. and Вишнева-Ільїна, К. С. (2019) Креативні форми роботи з диктантами на уроці з німецької мови. Проблеми розвитку, функціонування та методів викладання мов у полікультурному просторі: матеріали Студентського наук.-практ. он-лайн форуму, 22 листоп. 2019 р.. pp. 53-56.

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні німецької мови основної школи. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 179-184. ISSN 978-617-7566-80-8

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Dictation as a means of intensification of students’ cognitive and learning activity in German class. Scientific Development of new Eastern Europe, 1. pp. 7-10. ISSN 978-9934-571-89-3

Надольська, Ю. А. and Шелудько, Д. (2019) Пісня як засіб дидактичної гри при вивченні лексики на уроці з німецької мови. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 27-28 вересня 2019 р.). pp. 122-123.

Тарасенко, Т. В. and Сідоренко, А. (2019) The main peculiarities of self-realization and self-development of the university students in the process of learning. Science, research, development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 2 (13). pp. 14-16.

Тарасенко, Т. В. and Тарасенко, М. Р. (2019) Використання нетрадиційних методів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності учнів середньої школи. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 227-231. ISSN 978-617-7055-81-4

Book Section

Ткач, М. В. and Денисенко, Н. В. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. (2019) Part 1. Morphology. In: Теоретичний курс основної іноземної мови (граматика): навчальний посібник для студентів філологічного факультету. ТОВ"Колор Принт",2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького, pp. 1-29. ISBN ISBN 978-966-2489-81-1

Monograph

Matiukha, Halyna (2019) Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові. 1.5. Pedagogy of Partnership in English Language Teaching as a Key Component of a New Ukrainian School. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Matiukha, Halyna and Karpinska, Maria (2019) Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові. 2.6. Functional Styles of Modern Language and Features of Interpretation of the English Newspaper Style. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Використання WEB-технологій у навчанні англійської мови. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю. and Денисенко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Акулова, Н. Ю. and Надольська, Ю. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Зіненко, Н. В. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. and Гончарова, О. А. and Авраменко, К. В. and Камишова, Т. М. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Ванденко, О. А. and Корець, А. and Пчела, Ю. В. and Карпінська, М. О. and Стояновська, Т. Л. (2019) Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові. Other. ТОВ «Колор Принт».

Матюха, Г. В. and Насалевич, Т. В. and Мілько, Н. Є. and Павленко, О. М. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. "CASE STUDY" як дослідницька стратегія. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. ВЕБ-КВЕСТ проект. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Conference or Workshop Item

Konovalenko, T. V. (2019) The influence of new methodology course on the development of high competence of novice teachers. In: Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження, 21.06.2019, Kyiv - Drohobych.

Book

Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2019) Література англомовних країн: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання. DEMO . Мелітополь.

Teaching Resource

Лебєдєва, О. А. (2019) «Домашнє читання за книгою К. Нестлінгер “Die Ilse ist weg“: методичні рекомендаціїї для студентів філологічного факультету. Частина І». [Teaching Resource]

Лебєдєва, О. А. (2019) «Домашнє читання за книгою К. Нестлінгер “Die Ilse ist weg“: методичні рекомендаціїї для студентів філологічного факультету. Частина ІІ». [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять німецької мови як другої іноземної: для студентів ІІ курсу спеціальності «Мова і література (англ., нім)». [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Інтерпретація художнього тексту основною іноземною мовою» (для студентів філологічного факультету). [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з другої іноземної мови для студентів ІІ курсу спеціальності «Мова і література (англійська, німецька)». [Teaching Resource]

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Лінгвокраїнознавство США». DEMO. [Teaching Resource]

Ткач, М. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Методичні рекомендації з практичного курсу англійської мови для самостійної роботи студентів I-II курсів немовних спеціальностей. [Teaching Resource]

Ткач, М. В. and Котлярова, В. Ю. (2019) Методичні рекомендації з теоретичногокурсу іноземної мови (граматика)для студентів філологічного факультету. [Teaching Resource]

Other

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90819 "Науковий твір "Структура фразеологічних одиниць біблійного походження в сучасній німецькій мові". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91281 "Навчальний посібник "Практикум з теоретичного курсу основної іноземної мови (теоретична фонетика німецької мови)". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91282 "Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні рекомендації до практичного курсу основної іноземної мови (німецької) з аспекту "Аналітичне читання" (для студентів 4 курсу філологічного факультету)". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91283 "Наукова стаття "Лексична стилістика роману Т. Манна "Йосип та його брати". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Зіненко, Н. В. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №84624 "Наукова стаття "Phonetic competence of future interpreters: features of formation". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85327 "Колективна монографія "Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Ткач, М. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84623 "Стаття "The use of the narratives in teaching English". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Матюха, Г. В. and Харченко, Т. І. and Коноваленко, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Насалевич, Т. В. and Денисенко, Н. В. and Баранцова, І. О. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86800 "Підручник "English For Upper Graduates". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94274 "Наукова стаття "Рецепція поняття інтермедіальність у німецькомовному літературознавстві". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №94275 "Наукова стаття "Ефраза: специфіка визначення та особливості функціонування". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94277 "Наукова стаття "Інтермедіальність роману Марії Вайно "Теплий двір, або рапсодія струнного квартету"". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94281 "Наукова стаття "Функції екфрази в романі Інгрід Нолль "Röslein rot". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

This list was generated on Mon Jul 22 15:58:00 2024 EEST.