MDPU Repository

Items where Author is "Прохорова, Л. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 84.

Article

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування основ наукового світогляду учнів під час вивчення шкільного курсу географії. Інноваційні процеси в науці та освіті : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (23 жовтня 2019 року). pp. 45-46.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Заходи по зниженню впливу автотранспорту на довкілля міста Мелітополь. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (м. Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.). pp. 205-207.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. and Непша, О. В. (2019) Основні принципи побудови шкільного курсу географії в Україні. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 214-219.

Прохорова, Л. А. (2019) Екологічна освіта в шкільному курсі географії. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 року, Мелітополь). pp. 69-73.

Подоляк, П. and Прохорова, Л. А. (2019) Чинники ґрунтово-ерозійних процесів Запорізької області. ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених, магістрантів та студентів підсумками наукових досліджень 2018 року (VI). pp. 39-41.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Формування геолого-геоморфологічних навичок та вмінь учнів на уроках географії в освітніх установах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 1 (62). pp. 123-127. ISSN 1992-5786

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Міжпредметні зв’язки геологічних знань з предметами природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах. Інноваційна педагогіка, 3 (10). pp. 43-46. ISSN 2663-6085

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Розвиток професійних умінь майбутніх учителів географії в процесі проходження виробничої (педагогічної) практики. Інноваційна педагогіка, 2 (9). pp. 113-117. ISSN 2663-6085

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Основні риси геолого-геоморфологічної будови басейну річка Молочна. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). pp. 52-56.

Прохорова, Л. А. (2019) Етичний аспект формування екологічної свідомості. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 128-130.

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2019) Геоекологічні проблеми зрошуваних земель на півдні України. Актуальные научные исследования в современном мире, 27 (1(45)). pp. 38-43. ISSN 2524-0986

Бейдик, О. О. and Топалова, О. І. and Прохорова, Л. А. (2019) Трансформація регіонального туризму за умов децентралізації (на прикладі Запорізької області). Український географічний журнал (3). pp. 37-42. ISSN 1561-4980

Прохорова, Л. А. and Непша, А. В. and Завьялова, Т. В. (2018) Геолого-палеонтологический музей кафедры физической географии и геологии Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). pp. 131-135.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Використання відновлювальних джерел енергії та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Запорізькій області. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 15 листопада 2018 р.). pp. 97-100.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2018) Геоекологічні проблеми використання підземних вод Запорізької області та шляхи їх вирішення. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 159-162.

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Сапун, Т. О. (2018) Гідроекологічна характеристика поверхневих вод м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). pp. 134-139. ISSN 2524-0986

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2018) Гідрогеологічні умови підземних вод коси Бирючий Острів. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. pp. 13-15.

Прохорова, Л. А. and Непша, А. В. and Завьялова, Т. В. (2018) Основные факторы антропогенного воздействия на земельные ресурсы Запорожской области. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. pp. 64-67.

Непша, А. В. and Прохорова, Л. А. and Герасимчук, С. Н. (2018) Пути предотвращения современных геолого-геоморфологических процессов в Северо-Западном Приазовье. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 39-44. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Сакун, М. М. (2018) Гідрогеологічні умови залягання підземних вод у неоген-палеогенових відкладах басейну річки Молочна. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). pp. 45-50. ISSN 2524-0986

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Деякі прийоми та методи вивчення мінеральних ресурсів в школі. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 208-211.

Прохорова, Л. А. and Топалова, О. І. and Непша, О. В. (2018) Північне узбережжя Азовського моря в межах Запорізької області як перспективний напрям у геотуризмі. Геотуризм: практика і досвід: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-28 квітня 2018, Львів). pp. 182-185.

Прохорова, Л. А. and Зав'ялова, В. А. (2018) Загальна характеристика Утлюцького лимана Азовського моря як території природно-заповідного фонду України. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 1. pp. 37-38.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.). pp. 143-146.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2018) Значення метеорологічного чинника у розподілі забруднюючих речовин повітря м. Запоріжжя. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 179-180.

Прохорова, Л. А. and Герасимчук, С. Н. (2018) Особенности геолого-геоморфологического строения косы Федотовой и Пересыпи Молочного лимана северного побережья Азовского моря. Modern? vymo?enosti v?dy - 2018: materi?ly XIV Mezin?rodn? v?decko-praktick? konference, 9. pp. 76-79.

Прохорова, Л. А. (2018) Поширення небезпечних екзогенних геологічних процесів на території Запорізької області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 р.). pp. 142-143.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2018) Якість поверхневих та підземних вод Запорізької області та її вплив на здоров’я населення. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація». pp. 202-209.

Прохорова, Л. А. and Непша, А. В. and Завьялова, Т. В. and Сапун, Т. А. (2018) Особенности геолого-геоморфологического строения кос и пересыпей северного побережья Азовского моря. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки (9). pp. 169-175. ISSN 2413-7391

Прохорова, Л. А. and Непша, А. В. and Иванова, В. М. (2018) Современные черты рельефа Северо-Западного Приазовья. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки (9). pp. 176-182. ISSN 2413-7391

Прохорова, Л. А. and Кондратенко, А. І. (2017) Геологічна будова та етапи формування Українського кристалічного щита. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (37). pp. 16-18.

Прохорова, Л. А. and Кондратенко, А. І. and Шостак, О. Ю. (2017) Геоекологічний стан Мелітопольського району. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (37). pp. 18-20.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2017) Шляхи оптимізації геоекологічного стану земель сільськогосподарського призначення басейну річки Молочної. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 13-15.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2017) Території ПЗФ України, як фактор збереження і стабільності коси Бирючий Острів. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (17 листопада 2017 р., м. Умань). pp. 46-48.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2017) Вітрова ерозія ґрунтового покриву басейну річки Молочної та заходи боротьби з нею. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. pp. 85-86.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. and Зав’ялова, Т. В. (2017) Підтоплення території як природно-техногенна небезпека для м. Мелітополь та Мелітопольського району. Соціум і науки про Землю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (22-24 вересня 2017 року, м. Запоріжжя). pp. 106-108.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2017) Геоекологічні проблеми земельних ресурсів та ґрунтів басейну річки Молочної. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 70-73.

Прохорова, Л. А. and Веременко, О. В. (2017) Сучасний стан та перспективи розвитку сонячної енергетики в Україні. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 58-61.

Прохорова, Л. А. and Денисова, А. Ю. (2017) Взаємовз'язок евтрофікації та геоекологічного стану берегової зони Азовського моря (в районі міста Генічеськ). Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнародною участю, Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року. pp. 61-64.

Микула, Д. В. and Прохорова, Л. А. (2017) Гравітаційні процеси в береговій зоні Новоазовського геологічного району. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 390-394.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2017) Несприятливі природні явища, які впливають на екологічний стан ґрунтів Мелітопольського району. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): зб. тез. pp. 33-35.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2017) Екологічна освіта в міжпредметних зв’язках географії і біології. Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 р., Умань). pp. 136-138.

Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. (2017) Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-пр. конф.. pp. 401-403. ISSN 978-617-7401-47-5

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. (2017) Прямий вплив клімату на ґрунтоутворювальний процес в Запорізькій області. Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 56-57.

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Кондратенко, А. І. (2017) Грунтоутворювальні породи, як фактор ґрунтоутворення Запорізької області. Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 88-89.

Прохорова, Л. А. and Садова, Т. О. (2016) Еколого-геологічні умови для розвитку Пологівського родовища. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.03.2016 - 31.03.2016 ). pp. 34-36. ISSN 978-83-65207-74-6

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. (2015) Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія (744). pp. 43-46.

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2014) Краєзнавча робота студентів під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 114-115.

Даценко, Л. М. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. and Матвєєва, О. В. (2014) Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю). pp. 81-85.

Прохорова, Л. А. (2014) Бальнеологические и лечебные свойства грязей (пелоидов). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. pp. 44-45.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2014) Підземні мінеральні води родовища санаторію «Кирилівка» (Запорізька область). Нові виміри сучасного світу: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 56-59.

Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. and Непша, О. В. (2014) Краєзнавча робота студентів під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 114-115.

Бондарець, Д. С. and Даценко, Л. М. and Прохорова, Л. А. and Зав’ялова, Т. В. (2014) Ландшафти м. Мелітополь і Мелітопольського району. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 20 (32). pp. 90-100.

Бондарець, Д. С. and Стецишин, Н. Н. and Прохорова, Л. А. and Завьялова, Т. В. (2014) Способы повышения эффективности использования агроландшафтов Запорожской области (Украина). География и природные ресурсы (2). pp. 174-179. ISSN 0206-1619

Прохорова, Л. А. (2013) Система методів морських геологічних досліджень. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 83-84.

Прохорова, Л. А. (2012) До питання формування екологічної регіональної політики. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 100-річчю М. О. Алексеева. pp. 156-157.

Ємельянов, В. О. and Прохорова, Л. А. (2012) Класифікація морських геолого-екологічних систем. Геологічний журнал (1). pp. 67-73. ISSN 0367-4290

Емельянов, В. А. and Куковская, Т. С. and Прохорова, Л. А. (2012) Геолого-экологические условия района распространения органоминеральных образований Черного моря. Геология и полезные ископаемые Мирового океана (2). pp. 84-98. ISSN 1999-7566

Ємельянов, В. О. and Прохорова, Л. А. (2012) Iнженерно-геологiчнi аспекти вивчення морських геолого-екологiчних систем. Доповiдi Нацiональної академiї наук України (5). pp. 111-118. ISSN 1025-6415

Прохорова, Л. А. (2010) Ландшафтний підхід в курсі «Фізична географія материків і океанів» вищої школи. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука і освіта». pp. 221-223.

Прохорова, Л. А. (2010) Визначення факторів та зон екологічного ризику північно-західного узбережжя Азовського моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. pp. 58-63.

Прохорова, Л. А. (2010) Геоекологічні умови північно-західного району континентального схилу Чорного моря. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України (3). pp. 186-192.

Котова, О. В. and Прохорова, Л. А. (2008) Якість та функціонування педагогічної освіти в умовах Болонського процесу. Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-метод. конф., 22-24 квітня 2008 р., 1. pp. 85-86.

Прохорова, Л. А. (2008) Техногенез як чинник забруднення урболандшафтів. Збірка наукових праць викладачів та студентів проблемної групи кафедри фізичної географії за результатами науково-дослідної роботи у 2007 р. та матеріалами наукової сесії „Наука початку XXI століття: стан і перспективи розвитку”. pp. 55-61.

Даценко, Л. М. and Воровка, В. П. and Стецишин, М. М. and Прохорова, Л. А. and Іванова, В. М. and Мацюра, М. В. and Непша, О. В. and Зав’ялова, Т. В. and Самек, Ю. І. and Пекний, Т. М. and Канунніков, С. М. (2006) Історія становлення кафедри фізичної географії. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, (27-28 вересня 2006 року). pp. 19-23.

Прохорова, Л. А. (2006) До питання про моніторингові дослідження здоров’я населення в урбанізованих геосистемах. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, 27-28 верес. 2006 р.. pp. 59-64.

Прохорова, Л. А. (2006) Геоекологічна характеристика геоморфологічних процесів в антропогенних комплексах (на прикладі Мелітопольщіни). Екологічний стан природно-територільних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. pp. 91-114.

Прохорова, Л. А. (2005) Роль фізико-географічних теоретичних понять для формування природничо-географічного світогляду студентів вищої школи. Нові виміри сучасного світу: матеріали І Міжнар. інтернет-конференції, 1. pp. 112-113.

Прохорова, Л. А. (2003) Антропогенне навантаження на природне середовище промислового міста (м. Мелітополь). Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій, (16-17 жовтня 2003 р, м. Мелітополь). pp. 37-39.

Бортников, Є. Г. and Левада, О. В. and Даценко, Л. М. and Прохорова, Л. А. (2002) Еколого-геологічні проблеми промислово розвинутих територій як наслідок впливу антропогенного фактора. Постметодика (7-8). pp. 74-77. ISSN 1815-3194

Прохорова, Л. А. (2000) Урбанізовані геосистеми - проблеми ситуаційного аналізу (медико-екологічний аспект). Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: зб. наук. пр. Одеського державного університету імені І.І.Мечникова та Мелітопольського державного педагогічного університету, 1. pp. 111-114.

Прохорова, Л. А. (1997) Місто – як об’єкт вивчення в світі вчення про геосистеми. Суспільно-географічний комплекс півдня України: теорія, практика, методика: зб. стат. (1). pp. 19-23.

Прохорова, Л. А. (2015) Психологическая комфортность как аспект характеристики урболандшафта. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. pp. 45-47.

Прохорова, Л. А. and Гришко, С. В. (2016) Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю; до 25-ї річниці Незалежності України). pp. 150-154.

Прохорова, Л. А. and Сапун, Т. О. and Стецишин, М. М. (2016) Екологічний стан геологічного середовища Херсонської області. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. pp. 15-18.

Прохорова, Л. А. and Міщук, А. Ю. (2016) Гідрологічні параметри мінеральних джерел Терпінівської локалізації (с. Терпіння, Мелітопольській район). Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. pp. 45-48.

Прохорова, Л. А. and Кужель, А. Р. (2016) Рівень екологічної свідомості шкільного віку(на прикладі зош міста Мелітополь) та шляхи підвищення. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. pp. 233-235.

Monograph

Емельянов, В. А. and Пасынков, А. А. and Пасынкова, Л. А. and Прохорова, Л. А. (2012) Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря. Other. Академпериодика, Киев.

Book

Непша, О. В. and Прохорова, Л. А. (2019) Словник-довідник до вивчення назв мінералів і гірських порід. ТОВ Колор Принт, Мелітополь. ISBN 978-966-2489-83-5

Thesis

Прохорова, Л. А. (2013) Прохорова Л. А. Геоекологічні умови Українського сектору глибоководної зони Чорного моря: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук: спец. 04.00.10 "Геологія морів і океанів". Doctoral thesis, Національна академія наук України.

Patent

Завялова Т. В., Непша О. В, Прохорова Л. А. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю". 83175.

Прохорова Л. А., Зав'ялова Т. В., Непша О. В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття "Екологічна освіта в міжпредметних зв'язках географії і біології». 72923.

Даценко Л. М., Молодиченко В. В., Воровка В. П., Гришко С. В., Стецишин М. М., Прохорова Л. А., Сурядна Н. М., Непша О.В., Зав’ялова Т. В., Бондарець Д. С., Сапун Т. О. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Хрестоматія «Фізична географія Запорізької області». 58197.

Teaching Resource

Прохорова, Л. А. and Непша, О. В. and Сапун, Т. О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Геологія з навчальною практикою». [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Dec 13 17:09:53 2019 EET.