MDPU Repository

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Article

Прийма, Сергій and Чорна , Ж.А. (2003) Технологічна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх вчителів. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (20). pp. 130-132. ISSN 2077-1827

Прийма, Сергій (2003) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. (6). pp. 67-76.

Прийма, Сергій and Єремєєв, В. С. (2003) Активізація навчально-пізнавальної діяльності при вивченні програмування з використанням модельно-символьної технології. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. В 3-х т. Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики: зб. наук. пр., 3 (3). pp. 117-130.

Прийма, Сергій (2003) Логіко-теоретична основа модельно-символьної технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки, 51 (2). pp. 51-55.

Єпіфанцева, Л. А. (2003) Лексична стилістика роману Т. Манна "Йосип та його брати". Нова філологія (2 (17)). pp. 255-262. ISSN 966-599-204-Х

Воровка, В. П. (2003) Культурний антрополандшафтогенез у світлі ноосферного розвитку (на прикладі степової зони). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 1 (6). pp. 20-24.

Воровка, В. П. (2003) Природоохоронні території басейну Дніпра у структурі природно-заповідного фонду Запорізької області. Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття басейну Дніпра: зб. наук. пр., 1 (1). pp. 59-62.

Воровка, В. П. and Коломійчук, В. П. (2003) Проблеми та перспективи створення вздовжберегового азовоморського екокоридору Північного Приазов'я. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 16(55) (1). pp. 64-68.

Мальцева, І. А. (2003) Ґрунтові водорості як структурний елемент Великоанадольського лісового культурбіогеоценозу. Ґрунтознавство, 4 (1-2). pp. 66-72.

Непша, О. В. and Стецишин, М. М. (2003) Кліматичні умови як складова природно-рекреаційного потенціалу Запорізької області. Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій: матеріали наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2003 р., м. Мелітополь). pp. 5-7.

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. И. and Бойко, В. А. and Головкова, М. М. and Поляхов, Н.П. (2003) Психологические аспекты гуманизации образования. Постметодика (7-8). pp. 199-201. ISSN 1815-3194

Прохорова, Л. А. (2003) Антропогенне навантаження на природне середовище промислового міста (м. Мелітополь). Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій, (16-17 жовтня 2003 р, м. Мелітополь). pp. 37-39.

Тамбовцев, Г. В. (2003) Заходи попередження екологічних порушень Запорізького регіону. Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій, (16-17 жовтня 2003 р, м. Мелітополь). pp. 35-37.

Яковенко, Н. В. and Непша, О. В. and Куришко, Ю. І. (2003) Еколого-географічні особливості формування агровиробничо-рекреаційного комплексу Запорізької області. Стан і проблеми природного та соціально-економічного середовища регіонів України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 травня 2003 р., м. Луганськ.). pp. 177-181.

Conference or Workshop Item

Антоновський, О. Г. and Митяй, І. С. and Демченко, В. О. (2003) Фауна бентосних і пелагобентосних ракоподібних гідрологічного заказника «Молочний лиман». In: Наукова конференція, присвячена 80-річчю Канівського природного заповідника "Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття", 9-11 September 2003, Канів.

Воровка, В. П. (2003) Басейновий принцип формування річок як екологічних коридорів. In: ІІ Обласна науково-практична конференція "Сучасні проблеми географії України та Донбасу", 2003, Донецьк.

Воровка, В. П. (2003) Методичні підходи до формування екомережі України на прикладі Запорізької області. In: Конференція "Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект", 30-31 жовтня 2003 року, Миколаївський державний університет.

Воровка, Володимир and Непша, Олександр (2003) Роль навчальних географічних практик у системі підготовки вчителя-географа. In: Всеукраїнський науково-практичний семінар, 23-24 жовтня 2003 року, Полтава.

Демченко, В. О. and Митяй, І. С. and Антоновський, О. Г. and Заброда, С. М. (2003) Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря. In: Наукова конференція, присвячена 80-річчю Канівського природного заповідника "Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття", 9-11 September 2003, Канів.

This list was generated on Sat Dec 7 08:44:06 2019 EET.