MDPU Repository

Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | В | Д | К | М | Н | П | Т | Я
Number of items: 21.

Є

Єпіфанцева, Л. А. (2003) Лексична стилістика роману Т. Манна "Йосип та його брати". Нова філологія (2 (17)). pp. 255-262. ISSN 966-599-204-Х

А

Антоновський, О. Г. and Митяй, І. С. and Демченко, В. О. (2003) Фауна бентосних і пелагобентосних ракоподібних гідрологічного заказника «Молочний лиман». In: Наукова конференція, присвячена 80-річчю Канівського природного заповідника "Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття", 9-11 September 2003, Канів.

В

Воровка, В. П. (2003) Басейновий принцип формування річок як екологічних коридорів. In: ІІ Обласна науково-практична конференція "Сучасні проблеми географії України та Донбасу", 2003, Донецьк.

Воровка, В. П. (2003) Культурний антрополандшафтогенез у світлі ноосферного розвитку (на прикладі степової зони). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 1 (6). pp. 20-24.

Воровка, В. П. (2003) Природоохоронні території басейну Дніпра у структурі природно-заповідного фонду Запорізької області. Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття басейну Дніпра: зб. наук. пр., 1 (1). pp. 59-62.

Воровка, В. П. (2003) Методичні підходи до формування екомережі України на прикладі Запорізької області. In: Конференція "Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект", 30-31 жовтня 2003 року, Миколаївський державний університет.

Воровка, В. П. and Коломійчук, В. П. (2003) Проблеми та перспективи створення вздовжберегового азовоморського екокоридору Північного Приазов'я. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 16(55) (1). pp. 64-68.

Воровка, Володимир and Непша, Олександр (2003) Роль навчальних географічних практик у системі підготовки вчителя-географа. In: Всеукраїнський науково-практичний семінар, 23-24 жовтня 2003 року, Полтава.

Д

Демченко, В. О. and Митяй, І. С. and Антоновський, О. Г. and Заброда, С. М. (2003) Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря. In: Наукова конференція, присвячена 80-річчю Канівського природного заповідника "Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття", 9-11 September 2003, Канів.

К

Крилова, А. М. (2003) Постановления уездных земских собраний как источник для изучения динамики землевладения. In: Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі тисячоліть», 20 лютого 2003, Тернопіль.

Крылов, Н. В. and Крылова, А. Н. (2003) Развитие малоселенных форм расселения меннонитов на территории Бердянского и Мелитопольского уездов. In: Конференция, посвященная 200-летию переселения немцев в Приазовье и Причерноморье «Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность», 27-28 сентября 2003, Донецк.

М

Мальцева, І. А. (2003) Ґрунтові водорості як структурний елемент Великоанадольського лісового культурбіогеоценозу. Ґрунтознавство, 4 (1-2). pp. 66-72.

Н

Непша, О. В. and Стецишин, М. М. (2003) Кліматичні умови як складова природно-рекреаційного потенціалу Запорізької області. Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій: матеріали наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2003 р., м. Мелітополь). pp. 5-7.

П

Прийма, Сергій and Чорна , Ж.А. (2003) Технологічна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх вчителів. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (20). pp. 130-132. ISSN 2077-1827

Прийма, Сергій (2003) Методичні рекомендації до організації практичних робіт з інформатики в умовах впровадження модельно-символьної технології. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. (6). pp. 67-76.

Прийма, Сергій and Єремєєв, В. С. (2003) Активізація навчально-пізнавальної діяльності при вивченні програмування з використанням модельно-символьної технології. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. В 3-х т. Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики: зб. наук. пр., 3 (3). pp. 117-130.

Прийма, Сергій (2003) Логіко-теоретична основа модельно-символьної технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 51 (2). pp. 51-55. ISSN 2521–1919

Петрученя, Г. Г. and Воровка, М. И. and Бойко, В. А. and Головкова, М. М. and Поляхов, Н.П. (2003) Психологические аспекты гуманизации образования. Постметодика (7-8). pp. 199-201. ISSN 1815-3194

Прохорова, Л. А. (2003) Антропогенне навантаження на природне середовище промислового міста (м. Мелітополь). Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій, (16-17 жовтня 2003 р, м. Мелітополь). pp. 37-39.

Т

Тамбовцев, Г. В. (2003) Заходи попередження екологічних порушень Запорізького регіону. Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій, (16-17 жовтня 2003 р, м. Мелітополь). pp. 35-37.

Я

Яковенко, Н. В. and Непша, О. В. and Куришко, Ю. І. (2003) Еколого-географічні особливості формування агровиробничо-рекреаційного комплексу Запорізької області. Стан і проблеми природного та соціально-економічного середовища регіонів України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-22 травня 2003 р., м. Луганськ.). pp. 177-181.

This list was generated on Tue Apr 16 11:28:05 2024 EEST.