МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "G Географія, Антропологія, Рекреація > GB Фізична географія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: H | P | V | І | А | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | У | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 192.

H

Hryshko, Svitlana (2015) The problems of interaction between forest and steppe. Географски науки и образование: сборник доклади четвърта международна конференция. с. 7-10.

P

Prokhorova, L. A. та Grishko, S. A. та Nepsha, O. V. та Bilyk, I. I. (2018) Modern natural conditions of the North-Western Pryazovia region as a coastal marine area of Southern Ukraine. Science, research, development: monografia pokonferencyjna (7). с. 25-27.

V

Vorovka, Volodymyr та Hryshko, Svitlana (2017) Determining the boundaries of the north-western Pryazovia region as a coastal zone for further studying and managing it. Czasopismо Geograficzne, LXXXVI (1-2). с. 20-31. ISSN 0045-9453

І

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2018) Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод Запорізької області. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. с. 59-62.

Іванова, В. М. (2012) Фактори самоочищення навколишнього середовища (на прикладі міста Мелітополя). Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 12-15.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2016) Зрошення як засіб боротьби з посушливими явищами в басейні річки Молочної. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (27). с. 16-18.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2018) Сучасний геоекологічний стан земельних ресурсів та ґрунтів Запорізької області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). с. 95-97.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2017) Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків в навчанні географії. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 24-27.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2017) Поняття про міжпредметні зв’язки в шкільному курсі географії. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 212-214.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2018) Основні чинники деградації земель Запорізькій області. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.). с. 234-235.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2018) Передумови організації та проведення екологічного туризму на косах північно-західного Приазов’я. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 1. с. 34-35.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. (2018) Види міжпредметних зв’язків в шкільному курсі географії. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХVІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. (18). с. 17-20.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. та Сапун, Т. О. (2018) Елементи геології в шкільних курсах природознавства і географії. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). с. 110-113.

Іванова, В. М. та Непша, О. В. та Шелудько, О. М. (2018) Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області. Science, research, development (4). с. 32-39.

Іванюта, Л. В. (2017) Актуалізація основних геоекологічних проблем малих річок (на прикладі гідрологічних ресурсів Запорізького регіону). Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 361-363.

А

Абдураман, А. Ш. та Котова, О. В. та Непша, О. В. та Суханова, Г. П. та Ушаков, В. С. (2011) Особливості рекреаційного природокористування в межах об’єктів природно-заповідного фонду Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. с. 9-13.

Антоненко, В. А. та Василюк, Л. А. та Непша, О. В. (2019) Основні показники динаміки водокористування та водовідведення в Херсонській області. Геогафія та туризм: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків). с. 75-80.

Б

Балабатько, Наталя та Непша, Олександр (2018) Зрошення в Херсонській області: історія, сучасний стан, екологічні проблеми. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 11-13.

Балховітін, Владислав та Зав’ялова, Тетяна (2018) Основні показники динаміки водокористування та водовідведення в Дніпропетровській області. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 листопада 2018 р.) (20). с. 13-19. ISSN 2523-4900

Бердова, С. Ю. та Передерій, Д. М. (2018) Раціональне використання та охорона геологічного середовища в Запорізькій області внаслідок впливу видобувної промисловості. Сучасна наука та перспективи: матеріали Всеукр. інтернет-конф. молодих вчених (14-18 травня 2018 р.). с. 14-19.

Бердова, С. Ю. та Передерій, Д. М. (2018) Мінеральні води як складова гідроресурсного потенціалу Запорізької області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 12-13.

Білик, Іван (2018) Наслідки антропогенного навантаження на прибережну зону Північно-Західного Приазов'я. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 9-11.

Білокобила, М. О. (2018) Еколого-агрохімічний стан грунтів КСП «Супрунівка» Новотроїцького району Херсонської області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 14-16.

В

Василюк, Л. А. та Непша, А. В. (2017) Каховський магістральний канал як елемент меліоративного навантаження на природний ландшафт. Актуальные вызовы современной науки: сб. науч. трудов, 5(13) (2). с. 127-132.

Воровка, В. П. та Непша, О. В. та Черняєва, Т. О. (2005) Ландшафтний аналіз коси Арабатська стрілка та перспективи її розвитку. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. пр.. с. 56-60.

Воровка, В. П. (2013) Системоформуючі зв'язки Приазовської парадинамічної ландшафтної системи. Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (2). с. 14-17.

Воровка, В. П. та Непша, О. В. (2005) Польова комплексна фізико-географічна практика як форма професійної підготовки вчителя географії. Збірник наукових праць Міжрегіональної науково-практичної конференції за підсумками виробничої практики студентів. с. 39-42.

Василюк, Л. А. та Непша, О. В. (2017) Каховський магістральний канал як елемент меліоративного навантаження на природний ландшафт. Актуальные вызовы современной науки: сб. научных трудов, 2 (5(13)). с. 127-132.

Василюк, Л. А. та Непша, О. В. (2017) Дослідницька робота в процесі вивчення географії (з досвіду роботи в Любимівській ЗОШ Каховського району Херсонської області). Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 342-344.

Василюк, Людмила та Непша, Олександр (2018) Геоекологічний моніторинг підземних вод Херсонської області. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 27-29.

Воровка, В. П. та Демченко, В. О. (2013) Парадинамічні зв’язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря. Географія та туризм (26). с. 251-259. ISSN 2308-135X

Г

Гришко, С. В. та Стецишин, М. М. та Балховітін, А. (2017) Значення лісосмуг для степів Північно-Західного Приазов'я. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-пр. конф.. с. 394-395. ISSN 978-617-7401-47-5

Гришко, С. В. та Стецишин, М. М. та Бєлогурова, Ж. (2017) Лісові масиви Богатирського лісництва як лісокультурні ландшафти Південного Степу України. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-пр. конф.. с. 396-398. ISSN 978-617-7401-47-5

Герасимчук, С. М. (2018) Надходження теригенного матеріалу до берегової зони як фоктор стабільності акумулятивних форм Північного Приазов’я. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 24-27.

Герасимчук, С. М. (2017) Геологічний інтерактив Білозерського рудоносного басейну. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 345-347.

Гришко, С. В. (2011) Значення лісосмуг та лісових насаджень для Приазовського степу. Науковий часопис НПУ імені М.П. Дагоманова. Серія 4. Географія і сучасність, 14 (26). с. 97-102.

Гришко, С. В. (2013) Перспективи використання лісових масивів Північно-Західного Приазов’я в цілях рекреації та туризму. Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів (Севастополь, 8-12 квітня 2013 р.). с. 98-99.

Гришко, С. В. (2011) Значення лісосмуг для функціонування Приазовського степу. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 28-30 вересня 2011 р.). с. 96-99.

Гришко, С. В. (2015) Сучасна ландшафтна структура піщаних кіс Азовського моря (на прикладі Північно-Західного Приазов’я). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 27 (3-4). с. 55-63.

Гришко, С. В. та Гришко, В. В. (2014) Проблеми бонітування ґрунтів Запорізької області на сучасному етапі оцінки земельних ресурсів. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 106-112.

Гришко, С. В. та Непша, О. В. та Стецишин, М. М. (2018) Сучасний стан атмосферного повітря м. Запоріжжя та його вплив на здоров’я городян. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 202-209.

Гришко, С.В. та Сапун, Т.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Геологія з основами геоморфології». [Навчальний матеріал]

Гришко, Світлана (2016) З історії пізнання взаємозв’язків між лісом і степом: основні етапи. Українська географія: сучасні виклики: зб. наук. пр., 2. с. 73-75.

Гришко, Світлана Вікторівна (2013) Лісокультурні ландшафти Північно-Західного Приазов'я.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук.: спец. 11.00.11 "конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів". Кандидатська thesis, Міністерство освіти і науки України.

Д

Даценко, Л. М. (2014) Фізична географія Запорізької області. Хрестоматія. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7055-62-3

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно- західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 3-7.

Даценко, Л. М. та Непша, О. В. (2013) Проблеми рекреаційного використання кіс північного берегу Азовського моря. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 73-74.

Даценко, Л. М. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. та Прохорова, Л. А. та Матвєєва, О. В. (2014) Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’я. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю). с. 81-85.

Даценко, Л. М. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. та Самек, Ю. І. (2008) Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука і освіта», 17-18 квітня 2008 р. с. 44-47.

Даценко, Л. М. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. та Самек, Ю. І. (2008) Особливості проведення польової практики з географії ґрунтів в умовах Гірського та Степового Криму. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р.. с. 48-49.

Даценко, Л. М. та Непша, О. В. (2004) Еколого-агрохімічний стан ґрунтів Запорізької області. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку Українського суспільства: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. 13 травня 2004 р.. с. 50-51.

Даценко, Л. М. та Молодиченко, В. В. та Непша, О. В. (2014) Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан. Інший. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Даценко, Л. М. (2014) Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно-західного узбережжя Азовського моря. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 3-7.

Даценко, Л. М. та Воровка, В. П. та Стецишин, М. М. та Прохорова, Л. А. та Іванова, В. М. та Мацюра, М. В. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. та Самек, Ю. І. та Пекний, Т. М. та Канунніков, С. М. (2006) Історія становлення кафедри фізичної географії. Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, (27-28 вересня 2006 року). с. 19-23.

Даценко, Л. М. та Донченко, Л. М. та Арсененко, І. А. та Зав’ялова, Т. В. (2016) Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльності. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. с. 120-125.

Даценко, Л. М. та Римарь, І. І. (2016) Геоекологічний вплив металургійних підприємств на довкілля. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. с. 7-10.

Даценко, Л.М. та Сапун, Т.О. (2015) Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Геологія з навчальною практикою» (для студентів І курсу природничо-географічного факультету). [Навчальний матеріал]

Денисова, А. Ю. (2017) Геоморфологічні процеси берегової зони Азовського моря та їх наслідки (на прикладі Генічеського району). Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 347-349.

Дидичкін, А. О. (2016) Особливості витрати і коливання рівня води малих річок Північно-Західного Приазов'я. Гуманітарний простір науки: досвід та перспек?тиви: зб. матеріа?лів VІ Міжнар. наук.-практ. інтерне?т-конф. (25 жовтня 2016 р.) (6). с. 9-13.

Донець, І. А. та Іванова, В. М. та Кондратенко, А. І. та Непша, О. В. та Стецишин, М. М. (2017) Туристсько-рекреаційний потенціал Мелітопольського району Запорізької області. Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі: зб. наук. пр.. с. 15-18. ISSN 978-617-7414-09-3

Донець, І. А. та Кондратенко, А. І. (2017) Сучасні процеси абразії в межах території Північно-Західного Приазов'я. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 17-20.

Донченко, Л. М. та Тамбовцев, Г. В. та Иванова, В. М. та Сапун, Т. А. (2018) Рекреационная деятельность на территориях и объектах природно-заповедного фонда Запорожской области. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 15 листопада 2018 р.). с. 60-62.

Дорожко, Галина та Дорожко, Ірина та Портна, Вікторія та Непша, Олександр (2018) Найбільший кизиловий сад Європи – в Запорізькій області: історія, сьогодення, проблеми, перспективи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 6-8.

Дубяга, Світлана та Непша, Олександр та Дорожко, Галина (2018) Формування поняття про екологічні зв’язки в природі в учнів початкових класів на уроках «Природознавства». Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. с. 24-27.

З

Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. та Прохорова, Л. А. (2017) Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-пр. конф.. с. 401-403. ISSN 978-617-7401-47-5

Зав’ялова, Т. В. (2014) Екологічні проблеми ґрунтів Північного Приазов’я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 38-40.

Зав'ялова, В. А. та Кондратенко, А. І. (2018) Сучасні геоекологічні проблеми Утлюцького лиману Азовського моря. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. с. 70-73.

Зав’ялова, Т. В. та Іваненко, Ю. С. (2016) Основні типи ґрунтів Мелітопольського району. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.. с. 31-36.

Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2016) Екологічне виховання при вивченні дисципліни "Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства". Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріал. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6). с. 13-15.

И

Иванова, В. М. та Непша, А. В. та Сапун, Т. А. (2018) Современное состояние качества питьевой воды в населенных пунктах Запорожской области и ее влияние на здоровье населения. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. с. 38-40.

Иванова, В. М. та Непша, А. В. та Сапун, Т. А. та Тамбовцев, Г. В. (2018) Экологические аспекты орошения земель в Запорожской области. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. с. 67-70.

Иванова, В. М. та Непша, А. В. та Шелудько, О. Н (2018) Экологические аспекты мелиорации. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. с. 17-19.

Иванова, В. М. та Трегуб, И. Ю. (2019) Экологические проблемы поверхностных вод Запорожской области. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). с. 90-92.

Иванова, Валентина та Непша, Александр та Сугоняк, Яна (2018) Влияние процессов подтопления на экологическое состояние территории Каменско-Днепровского района Запорожской области. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 листопада 2018 р.) (20). с. 19-23. ISSN 2523-4900

К

Карноза, Наталя та Гамаюн, Галина (2018) Геоекологічне оцінювання як невід’ємний процес геоекологічного моніторингу. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). с. 34-37.

Кондратенко, А. І. та Сапун, Т. О. (2018) Екологічна безпека підземних вод в Запорізькій області. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року): зб. тез, 1. с. 38-40.

Крапівко, І. О. та Непша, О. В. (2017) Особлив?ості водокор?истування в басейнах малих річок України. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 378-380.

Л

Лемішко, Роман та Непша, Олександр (2018) Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у місті Запоріжжя. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 14-16.

М

Матвєєва, О. В. (2014) Екологічні проблеми річок Північно-Західного Приазов'я та шляхи їх оптимізації. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр.. с. 40-44.

Н

Непша, О. В. та Іванова, В. М. (2016) Екологічні проблеми використання геологіного середовища людиною. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-пр. конф. студентів і молодих учених (02 грудня 2016 р.). с. 177-179.

Непша, О. В. (2017) Доцільність організації перспективного туристсько-екскурсійного маршруту «Долиною річки Берда» по вивченню фізико-географічних процесів. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-пр. конф.. с. 262-265.

Непша, О. В. та Децюра, В. М. (2017) Охорона малих річок України від забруднення і виснаження їх водних ресурсів. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів ХІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 червня 2017 р., 12. с. 15-19.

Непша, О. В. (2017) Природоохоронні території, як фактор збереження і стабільності Бердянської коси. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): зб. тез. с. 30-31.

Непша, О. В. (2011) Антропогенне навантаження на ландшафтні комплекси північноазовських кіс та шляхи їх збереження. Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України: зб. матеріалів VІІ всеукр. наук.-практ. конф.. с. 140-142.

Непша, О. В. та Дидичкін, А. О. (2014) Гідрохімічний режим річок північно-західного Приазов`я. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 29-32.

Непша, О. В. та Князькова, І. Л. (2014) Гідрогеологічна характеристика територій Мелітопольського, Михайлівського та Токмацького районів Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 32-37.

Непша, О. В. (2012) Гідрологічні особливості річок Північно-Західного Приазов’я. Екологічний шлях у майбутнє: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 29-30 березня 2012 р.). с. 95-96.

Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2006) Екологічний стан земельного фонду та ґрунтів Запорізької області. Екологічний стан природно-територіальних комплексів Запорізької області і суміжних територій в умовах сучасного природокористування. с. 151-166.

Непша, А. В. та Прохорова, Л. А. та Герасимчук, С. Н. (2018) Пути предотвращения современных геолого-геоморфологических процессов в Северо-Западном Приазовье. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (10(42)). с. 39-44. ISSN 2524-0986

Непша, Александр та Овчинникова, Мария та Бородина, Екатерина (2018) Геоэкологические проблемы Днепропетровской области в результате деятельности предприятий горно-металлургического комплекса. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). с. 37-41.

Непша, О. В. (2016) Сільськогосподарське природокористування в басейні річки Молочної. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. с. 11-14.

Непша, О. В. (2016) Місце та значення геолого- палеонтологічного музею кафедри фізичної географії в освітньо-просвітницькому просторі. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. с. 229-232.

Непша, О. В. (2016) Абразія кліфів як фактор стабільності кіс і пляжів Північного Приазов’я. Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів. с. 79-83.

Непша, О. В. (2017) Коси Північного Приазов’я в системі природно-заповідного фонду України. Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення надморських заповідників: праці Всеукр. наук.-практ. конф., 2 (1). с. 172-177.

Непша, О. В. (2007) Роль комплексної польової практики з фізичної географії у формуванні в студентів навичок і вмінь екологічної освіти у їх подальшій професійній діяльності. Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: матеріали міжнар. науково-практ. конф.. с. 108-110.

Непша, О. В. (2018) Федотова коса північного узбережжя Азовського моря в системі природно-заповідного фонду України. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 47-49.

Непша, О. В. (2018) Обитічна коса в системі природно-заповідного фонду України. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). с. 138-139.

Непша, О. В. (2012) Лікувальні грязі курорту Кирилівка (Запорізька область). Біосфера ХХІ століття: матеріали IV всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів, м. Севастополь, 2-5 квітня 2012 р.. с. 196-198.

Непша, О. В. та Іванова, В. М. та Будєй, П. Ф. (2018) Гідрогеологічні умови водоносних горизонтів четвертинних та верхньокрейдових відкладів Новопилипівської ділянки Мелітопольського міського водозабору. Science, research, development (4). с. 40-42.

Непша, О. В. та Дорожко, Г. (2016) Велико-Токмацьке родовище марганцевих руд (Запорізька область): геологія, історія освоєння, сучасний стан та перспективи розвитку. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (7). с. 11-15.

Непша, О. В. та Кондратенко, А. І. та Дидичкін, А. О. та Городецький, Д. В. (2016) Організація та проведення зеленого туризму у Мелітопольському районі Запорізької області. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. с. 165-170.

Непша, О. В. та Микула, Д. В. (2016) Особенности гидрорежима наибольших притоков бассейна реки Молочной. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. с. 36-40.

Непша, О. В. та Мухін, М. В. (2012) Місце пам’яток природи, історії і культури Мелітопольського району в рекреаційному природокористуванні. Мій рідний край Мелітопольщина: матеріали Міжна. наук. конф., присвяченої 100-річчю М.О. Алексєєва. с. 153-154.

Непша, О. В. та Прохорова, Л. А. та Сапун, Т. О. (2018) Гідроекологічна характеристика поверхневих вод м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). с. 134-139. ISSN 2524-0986

Непша, О. В. та Сапога, Л. М. та Василюк, Л. А. (2016) Місце та значення природних рекреаційних ресурсів Херсонської області в територіально-рекреаційному комплексі. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5). с. 9-14.

Непша, О. В. та Сапун, Т. О. (2018) Основні напрями та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів в м. Запоріжжя. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). с. 139-140.

Непша, О. В. та Стецишин, М. М. (2003) Кліматичні умови як складова природно-рекреаційного потенціалу Запорізької області. Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій: матеріали наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2003 р., м. Мелітополь). с. 5-7.

Непша, О. В. та Чорнобай, В. В. (2016) З досвіду проведення еколого-освітніх акцій на факультативі з екології на об’єктах природно-заповідного фонду Рівненського району. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. V Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (5). с. 24-29.

Непша, Олександр та Передерій, Дар'я (2018) Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у населених пунктах Запорізької області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). с. 41-45.

Непша, Олександр та Передерій, Дар'я (2018) Сучасний стан та шляхи покращення родючості ґрунтів Запорізької області. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 листопада 2018 р.) (20). с. 23-29. ISSN 2523-4900

Никитин, А. М. та Шумега, Н. Ю. та Сакун, Н. Н. (2018) Пути предотвращения негативных явлений, возникающих вследствие орошения на юге Украины. Наука и образование – 2018: сб. материалов ХІІІ Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых (12 апреля 2018 г., Астана). с. 1194-1199. ISSN 978-9965-31-997-6

О

Оболенська, Д. Г. та Сапун, Т. О. (2017) Геоморфологічна характеристика рельєфу м. Бердянськ. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.) / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Москальової Л. Ю.. с. 405-408.

Ордян, Л. Л. (2017) Ерозійні процеси Північно-Західного Приазов'я та шляхи їх подолання. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 407-409.

П

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2017) Несприятливі природні явища, які впливають на екологічний стан ґрунтів Мелітопольського району. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року): зб. тез. с. 33-35.

Прохорова, Л. А. (2014) Бальнеологические и лечебные свойства грязей (пелоидов). Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 44-45.

Прохорова, Л. А. та Кондратенко, А. І. та Шостак, О. Ю. (2017) Геоекологічний стан Мелітопольського району. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (37). с. 18-20.

Пархоменко, Наталя та Поросюк, Анастасія (2018) Конструктивна модель природокористування як стратегічний напрямок у природоохоронній діяльності на прикладі біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. Фальц-Фейна». Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). с. 21-23.

Побігун, О. М. та Ісаченко, С. О. та Непша, Я. Ю. (2018) Негативні явища внаслідок зрошення на півдні України та шляхи їх попередження. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. с. 23-25.

Придьма, А. Є. та Іванова, В. М. (2018) Загальна екологічна ситуація в Запорізькій області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студ-тів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 82-84.

Прохорова, Л. та Непша, О. та Зав’ялова, Т. (2018) Роль і місце геологічних знань і умінь в шкільній географічній освіті. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 179-182.

Прохорова, Л. А. (2015) Психологическая комфортность как аспект характеристики урболандшафта. Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. с. 45-47.

Прохорова, Л. А. (2010) Визначення факторів та зон екологічного ризику північно-західного узбережжя Азовського моря. Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр.. с. 58-63.

Прохорова, Л. А. (2018) Поширення небезпечних екзогенних геологічних процесів на території Запорізької області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф., (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 р.). с. 142-143.

Прохорова, Л. А. (2003) Антропогенне навантаження на природне середовище промислового міста (м. Мелітополь). Суспільно-географічні дослідження природно-господарського комплексу Запорізького краю і суміжних територій, (16-17 жовтня 2003 р, м. Мелітополь). с. 37-39.

Прохорова, Л. А. та Гришко, С. В. (2016) Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю; до 25-ї річниці Незалежності України). с. 150-154.

Прохорова, Л. А. та Гришко, С. В. та Зав’ялова, Т. В. (2017) Підтоплення території як природно-техногенна небезпека для м. Мелітополь та Мелітопольського району. Соціум і науки про Землю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (22-24 вересня 2017 року, м. Запоріжжя). с. 106-108.

Прохорова, Л. А. та Денисова, А. Ю. (2017) Взаємовз'язок евтрофікації та геоекологічного стану берегової зони Азовського моря (в районі міста Генічеськ). Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнародною участю, Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року. с. 61-64.

Прохорова, Л. А. та Зав'ялова, В. А. (2018) Загальна характеристика Утлюцького лимана Азовського моря як території природно-заповідного фонду України. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 1. с. 37-38.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2014) Підземні мінеральні води родовища санаторію «Кирилівка» (Запорізька область). Нові виміри сучасного світу: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 56-59.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2014) Краєзнавча робота студентів під час проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах. Сучасні проблеми розвитку суспільної географії: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 114-115.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2018) Значення метеорологічного чинника у розподілі забруднюючих речовин повітря м. Запоріжжя. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19-20 квітня 2018 р.). с. 179-180.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2018) Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.). с. 143-146.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2018) Деякі прийоми та методи вивчення мінеральних ресурсів в школі. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). с. 208-211.

Прохорова, Л. А. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2018) Використання відновлювальних джерел енергії та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Запорізькій області. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 15 листопада 2018 р.). с. 97-100.

Прохорова, Л. А. та Кужель, А. Р. (2016) Рівень екологічної свідомості шкільного віку(на прикладі зош міста Мелітополь) та шляхи підвищення. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. с. 233-235.

Прохорова, Л. А. та Міщук, А. Ю. (2016) Гідрологічні параметри мінеральних джерел Терпінівської локалізації (с. Терпіння, Мелітопольській район). Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. с. 45-48.

Прохорова, Л. А. та Непша, А. В. та Завьялова, Т. В. (2018) Основные факторы антропогенного воздействия на земельные ресурсы Запорожской области. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. с. 64-67.

Прохорова, Л. А. та Непша, А. В. та Завьялова, Т. В. (2018) Геолого-палеонтологический музей кафедры физической географии и геологии Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). с. 131-135.

Прохорова, Л. А. та Непша, А. В. та Иванова, В. М. (2018) Современные черты рельефа Северо-Западного Приазовья. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки (9). с. 176-182. ISSN 2413-7391

Прохорова, Л. А. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2017) Території ПЗФ України, як фактор збереження і стабільності коси Бирючий Острів. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (17 листопада 2017 р., м. Умань). с. 46-48.

Прохорова, Л. А. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2017) Вітрова ерозія ґрунтового покриву басейну річки Молочної та заходи боротьби з нею. Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів конф.. с. 85-86.

Прохорова, Л. А. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2017) Геоекологічні проблеми земельних ресурсів та ґрунтів басейну річки Молочної. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 70-73.

Прохорова, Л. А. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2018) Якість поверхневих та підземних вод Запорізької області та її вплив на здоров’я населення. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація». с. 202-209.

Прохорова, Л. А. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2018) Гідрогеологічні умови підземних вод коси Бирючий Острів. Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф.. с. 13-15.

Прохорова, Л. А. та Непша, О. В. та Зав’ялова, Т. В. (2018) Геоекологічні проблеми використання підземних вод Запорізької області та шляхи їх вирішення. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. с. 159-162.

Прохорова, Л. А. та Садова, Т. О. (2016) Еколого-геологічні умови для розвитку Пологівського родовища. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (30.03.2016 - 31.03.2016 ). с. 34-36. ISSN 978-83-65207-74-6

Прохорова, Л. А. та Сапун, Т. О. та Стецишин, М. М. (2016) Екологічний стан геологічного середовища Херсонської області. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.. с. 15-18.

Прохорова, Л. А. та Топалова, О. І. та Непша, О. В. (2018) Північне узбережжя Азовського моря в межах Запорізької області як перспективний напрям у геотуризмі. Геотуризм: практика і досвід: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-28 квітня 2018, Львів). с. 182-185.

Прохорова, Лариса та Денисенко, Ганна (2017) Особливості морфометрії та гідрорежиму найбільших приток річки Молочної. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (31). с. 12-13.

Прохорова, Лариса та Зав’ялова, Тетяна та Непша, Олександр (2018) Готовність майбутніх вчителів географії до екологічного виховання учнівської молоді у сучасній загальноосвітній школі. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. с. 96-100.

Прохорова, Лариса та Кальченко, Валентина (2017) Сучасний стан видобутку та перспективи розробки вуглеводнів Азово-Чорноморського континентального шельфу. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (31). с. 14-16.

Прохорова, Лариса та Калякін, Дмитро (2017) Чинники ризикового впливу на стан здоров’я населення в межах урбанізованих ландшафтів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (31). с. 16-19.

Прохорова, Лариса та Непша, Александр та Завьялова, Татьяна (2018) И.П. Курило-Крымчак – выдающийся краевед Мелитопольщины и Запорожского края. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. с. 317-319.

Прохорова, Лариса та Філобок, Роман (2018) Особливості морфометрії подів півдня степової зони України. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). с. 24-26.

Підлозний, І. В. (2018) Геоекологічний стан річки Дніпро. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). с. 127-133. ISSN 2524-0986

С

Стецишин, М. М. та Криворотько, В. (2017) Проблеми та перспективи розвитку водно-болотних угідь Дніпровського екологічного коридору. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матеріалів ІІ-ої Міжнар. наук.-пр. конф.. с. 12-13.

Сапун, Т. О. (2018) Екологічний стан грунтів та донних відкладів Херсонської області. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 року. с. 28-31.

Стецишин, М. М. та Донець, І. А. та Іванова, В. М. (2014) Проблеми використання природно-ресурсного потенціалу агромеліоративних ландшафтів Мелітопольського району Запорізької області. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика. с. 88-90.

Стецишин, М. М. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2018) Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту бучацької світи Новопилипівського родовища підземних вод Мелітопольського міського водозабору. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. с. 39-41.

Сакун, М. М. (2018) Чинники ерозії грунтів на півдні України. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студ-тів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 93-94.

Сапун, Т. А. (2018) Современная радиационно-токсикологическая характеристика озера Большое города Бердянск. «Global Science and Innovations 2018»: International Scientific Conference. с. 174-178.

Сапун, Т. А. (2018) Эколого-геологическая характеристика почвенного покрова Бердянского района. Наука и образование – 2018: сб. материалов ХІІІ Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых (12 апреля 2018 г., Астана). с. 1423-1426. ISSN 978-9965-31-997-6

Сапун, Т. О. (2016) Геологічний розвиток піщаних акумуляцій Утлюцького лиману. Розвиток промисловості та суспільства. Геологія і прикладна мінералогія. Екологія: Матеріали міжнар. наук.-техніч. конф.: 25-28 травня 2016. с. 65-71.

Сапун, Т. О. (2016) Гідрохімічна характеристика Сиваського родовища ропи. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (27). с. 18-19.

Сапун, Т. О. (2016) Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну р. Молочна як результат сукупної дії антропогенних чинників. Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы: матер. VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (7). с. 19-28.

Сапун, Т. О. (2016) Гідрохімічна характеристика мулів Молочного та Утлюцького лиманів. Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів: матер. Х міжнар. наук.-практ. конф. (10). с. 14-18.

Сапун, Т. О. (2017) Динамічний розвиток гравітаційних процесів берегової лінії Північного Приазов'я. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 73-76.

Сапун, Т. О. (2018) Використання поверхневих вод куртно-оздоровчими санаторіями м. Бердянськ. Меліорація та водокористування - екологічна безпека водних об’єктів: матеріали наук.-практ. конф.. с. 54-56.

Сапун, Т. О. та Іванова, В. М. та Тамбовцев, Г. В. (2018) Гідрогеоекологічна характеристика ґрунтових вод м. Бердянськ. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (11(43)). с. 140-144. ISSN 2524-0986

Сонцева, Н. С. та Іванова, В. М. (2017) Особливості проведення моніторингових робіт на прикладі о. Сиваш. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 422-424.

Степаненко, А. В. (2018) Геоекологічний стан штучних біоценозів у степовому ландшафті на прикладі Старо-Бердянського лісництва. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студ-тів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 99-100.

Степаненко, А. В. (2017) Екологія Молочного лиману. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). с. 425-427.

Стецишин, М. М. та Гришко, С. В. (2014) Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області. Географія та туризм (28). с. 269-278.

Стецишин, М. М. та Гришко, С. В. (2011) Сучасні кліматичні особливості Запорізької області. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія Географія і сучасність: зб. наук. пр., 16 (28). с. 82-86.

Стецишин, М. М. та Гришко, С. В. та Жуков, Д. (2016) Ландшафтно-екологічний аналіз Старобердянського лісового масиву як лісокультурного ландшафту Південного степу України. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (1). с. 249-251.

Стецишин, М. М. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2015) Господарське використання та охорона річок Північно-Західного Приазов’я. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12-13 листопада 2015 р., Умань). с. 119-121.

Стецишин, М. М. та Зав’ялова, Т. В. та Непша, О. В. (2018) Сучасний стан забруднення атмосферного повітря в Запорізькій області та шляхи його покращення. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року): зб. тез, 1. с. 42-44.

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. (2012) Екологічна освіта студентів при вивченні курсу "Фізична географія материків і океанів". Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 травня 2012 р.. с. 50-51.

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. (2017) Особливості поширення сучасних гравітаційних процесів на території Північно-Західного Приазов’я. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 76-79.

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. (2012) Формування у учнів знань про клімат у процесі вивчення курсу «Географія материків і океанів». Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 19-21.

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. та Кондратенко, А. І. (2016) Вивчення фізико-геологічних та антропогенних процесів на навчальній практиці з геології в північно-західному Приазов’ї. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5). с. 14-18.

Стецишин, М. М. та Непша, О. В. та Шастіна, І. В. (2012) Природно-рекреаційний потенціал курорту «Кирилівка» (Запорізька область). In: VII всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених.

Стецишин, Микола та Яровой, Дмитро (2017) Особливості ґрунтоутворення в степовій зоні України. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (37). с. 24-27.

Т

Тамбовцев, Г. та Іванова, В. та Сапун, Т. (2018) Роль і значення екскурсій в природу в екологічному вихованні школярів. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). с. 208-210.

Тамбовцев, Г. В. та Пилипчук, К. О. (2012) Проблеми використання земельних ресурсів Розівського району Запорізької області. Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 21-24.

Тамбовцев, Г. В. та Радченко, І. В. (2012) Особливості територіальної організації регіональних АПТК (аграрно-промислових територіальних комплексів). Нові виміри сучасного світу: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. Інтернет-конф. (12-30 листопада 2012 року). с. 24-27.

Тамбовцев, Г. В. (2014) Оценка последствий хозяйственного воздействия на природу Запорожской области. Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. с. 46-48.

Торбунова, М. Д. та Стецишин, Н. Н. та Непша, А. В. (2006) Влияние ветрового режима на загрязнение воздуха города Запорожья. Нові виміри сучасного світу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.. с. 43-45.

Третяк, О. Ю. (2017) Якість ґрунтів Генічеського району Херсонської області. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). с. 86-90.

У

Устинов, І. М. та Іванова, В. М. (2018) Охорона грунтів Запорізької області внаслідок впливу ерозійних процесів. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 101-104.

Ч

Чалий, Владислав (2018) Кольорова металургія як чинник антропогенного тиску на довкілля (на прикладі м. Мелітополь). Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. пр. (46). с. 49-51.

Ш

Шелудько, О. М. та Іванова, В. М. (2018) Сучасна екологічна ситуація в Якимівському районі Запорізької області. Актуальні проблеми вітчизняної науки: матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених (Мелітополь, 15 травня 2018 р.). с. 111-113.

Цей список був створений у Sat Mar 23 18:56:30 2019 EET.