MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра психології" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Article

Morozov, Volodymyr and Mykhailenko, Liliya and Falko, Natalia and Rojasdela Puente, Edward and Galaidin, Andrii (2017) Socio-psychological adaptation of the first-year students of the economic university as a component of individual professional development in the context of cultural and educational space. Scientific Journal of Polonia University, 24 (5). pp. 98-106.

Tsarkova, O. V. (2017) Depth psychology of parents' experiences of pathological forms of guilt (for example, families with children with disabilities). Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 23 (5). pp. 88-102.

Варіна, Г. Б. (2017) Психологічні детермінанти розвитку життєстійкості особистості в контексті професійної підготовки майбутнього психолога. Актуальні проблеми психології навчання та розвитку. pp. 65-68.

Варіна, Г. Б. and Шевченко, С. В. and Денисов, І. Г. (2017) Концептуальні аспекти дослідження компонентів професійної стійкості як чинника ефективної розумової працездатності майбутнього практичного психолога. Теоретичні і практичні проблеми психології: зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія: Психологія (3 (44)). pp. 253-262.

Грись, А. М. and Прокоф'єва, О. О. (2017) Переживання цілісності "Я" як основа психічного здоров'я у підлітковому віці. Врачебное дело (7). pp. 136-139.

Каткова, Т. А. (2017) Умови та чинники збереження психологічного здоров‘я майбутніх педагогів. Актуальні проблеми практичної психології: зб. ст. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 9-10 листоп. 2017 р.. pp. 62-66.

Каткова, Т. А. (2017) Проблеми дослідження відповідальності сучасної молоді в гендерному аспекті. Problem investigation of liability today’s youth in the gender aspect. Актуальні проблеми психології навчання та розвитку. pp. 105-108.

Каткова, Т. А. and Царькова, О. В. (2017) Стрес педагога: виникнення, особливості, профілактика і корекція. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля «Теоретичні і прикладні проблеми психології», 3 (44). pp. 243-253. ISSN ISSN 2219-2654.

Кочкурова, О. В. (2017) Духовний розвиток особистості: соціально-філософський аналіз. VERSUS: науково-теоретичний часопис (1 (9)). pp. 45-50. ISSN 2310-4562

Любомський, І. О. and Каткова, Т. А. (2017) Особливості розвитку емоційної стійкості студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. (1). pp. 53-57. ISSN ISSN 1813-3405

Попова, Ю. В. (2017) Вплив сімейного виховання на розвиток у підлітків девіантної поведінки. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної інтернет-конф. молодих учених, 15-19 трав. 2017 р.. pp. 258-260.

Прокоф’єва, О. О. and Грибачова, Г. О. (2017) Причини включення особистості у маніпулятивні міжособистісні стосунки у якості суб’єкта і об’єкта. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної інтернет-конф. молодих учених, 15-19 травня 2017 р.. pp. 239-243.

Прокоф’єва, О. О. and Зайцева, Ю. М. (2017) Вікові особливості особливості становлення громадянської ідентичності. Актуальні проблеми практичної психології: зб. статей ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 9-10 листоп. 2017 р.. pp. 115-118.

Прокоф’єва, О. О. and Прокоф’єва, О. А. (2017) Сепарація від батьків як запит у психодраматичній групі. Актуальні проблеми практичної психології: зб. ст. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 9-10 листоп. 2017 р.. pp. 118-122.

Сухарєва, Є. М. (2017) Розвиток самоставлення і самооцінки у підлітковому віці. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної інтернет-конференції молодих учених, 15-19 трав. 2017 р.. pp. 277-280.

Фалько, Н. М. and Гармаш, Д. І. and Браславська, Л. В. (2017) Мандала як засіб арт-терапії. Вісник ХДУ. Серія: Психологічні науки, 3 (2). pp. 32-36.

Шевченко, С. В. (2017) Психологічна складова реабілітаційного потенціалу осіб з інвалідизуючими захворюваннями. Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 9-10 листоп. 2017 р.. pp. 163-166.

Шевченко, С. В. (2017) Психологічна складова реабілітаційного потенціалу осіб з інвалідизуючими захворюваннями. Актуальні проблеми практичної психології: зб. статей ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 9-10 листоп. 2017 р.. pp. 163-166.

Шевченко, С. В. (2017) Розвиток критичного мислення студентів. Social sciences: theory and practice: матеріали VІ International scientific conference. pp. 29-32.

Шевченко, С. В. (2017) Scientific approaches to the problem of the psychology of a person with disabilities. Science and civilization – 2017: materials of the ХІІІ Snternational research and practice conference (9). pp. 78-80.

Conference or Workshop Item

Шевченко, С. В. (2017) Інноваційно-інтелектуальні технології освітнього простору: суб’єкт-суб’єктна взаємодія. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of learning and development» of the occasion of the 70 anniversary of the founding of the I. O. Synytsa laboratory of psychology of studies, 25-26 травня 2017 р., Київ.

This list was generated on Tue May 28 00:42:18 2024 EEST.