MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра інформатики і кібернетики" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: O | S | Е | К | О | П | С | Т | Ч
Number of items: 36.

O

Osadchyi, V. V. and Valko, N. V. and Kuzmich, L. V. (2021) Using augmented reality technologies for STEM education organization. Journal of Physics: Conference Series, 1840 (012027). pp. 1-9.

Osadchyi, Viacheslav and Osadcha, Kateryna and Varina, Hanna and Shevchenko, S. V. and Bulakh, I. S. (2021) Specific features of the use of augmented reality technologies in the process of the development of cognitive component of future professionals' mental capacity. Journal of Physics: Conference Series, 1 (1946). pp. 3-18.

Osadchyi, Viacheslav and Varina, Hanna and Falko, Natalia and Osadcha, Kateryna and Katkova, Tetiana (2021) The peculiarities of the usage of AR technologies in the process of hardiness of future professionals. Journal of Physics: Conference Series, 1 (1840). pp. 3-21.

S

Symonenko, S. V. and Zaitseva, N. V. and Vynogradova, M. S. and Osadchyi, V. V. and Sushchenko, A. V. (2021) Application of ICT tools in teaching American English for computer science students in the context of global challenges. Journal of Physics: Conference Series, 1840 (012048). pp. 1-12.

Е

Еремеев, Владимир Сергеевич (2021) Построение кубического сплайна для восстановления функциональной зависимости в случае граничных условий для первой производной. The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (5-7 May 2021). pp. 450-455.

Еремеев, Владимир Сергеевич (2021) Обработка экспериментальных данных с использованием кубических сплайнов. Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference (29-31 May 2021). pp. 190-196.

К

Кирилюк, Сергій Юрійович and Конюхов, Сергій Леонідович (2021) Проєктування інтернет-вітрини для людей з особливими дієтичними потребами. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. pp. 73-75.

Коноваленко, Татьяна and Осадча, Екатерина (2021) Особенности коммуникации в современном информационном обществе. Международен филологически форум. 2021, 5.

Конюхов, С. Л. (2021) Використання засобів візуалізації у процесі навчання об’єктно-орієнованого програмування. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). pp. 38-40.

Конюхов, Сергій Леонідович (2021) Місце node.js в курсі програмування для бакалаврів комп’ютерних наук. Інформаційні технології в освіті та науці, 12. pp. 70-73.

Конюхов Сергій Леонідович, Крашеніннік Ірина Володимирівна (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Літературний твір навчального характеру «Лабораторні роботи з дисципліни «Програмування» (мова JavaScript) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). Частина 1». 109992.

Крашеніннік, І. В. (2021) Дослідження проблеми професійного вигорання у процесі навчання психології праці бакалаврів з професійної освіти. Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців: тези доповідей, 25 березня 2021 р.. pp. 135-139.

Крашеніннік, І. В. (2021) Тренінгові форми роботи у процесі професійної підготовки майбутніх програмістів. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). pp. 40-41.

Крашеніннік, І. В. (2021) Формування професійної мобільності як елемент підготовки здобувачів освіти в педагогічному університеті. Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 136-140.

Крашеніннік, І. В. (2021) Формування здатностей до використання засобів ІКТ в освітньому процесі в бакалаврів професійної освіти. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 73-76.

Крашеніннік, І. В. and Звонарьова, А. А. (2021) Використання онлайн-сервісу Gamilab для організації дидактичних ігор у закладах професійної освіти. Інноваційні практики наукової освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8-11 грудня 2021). pp. 277-280.

Крашеніннік, І. В. and Конюхов, С. Л. (2021) Шляхи введення питань сталого розвитку до змісту професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф.,15-16 квітня 2021 р.. pp. 190-193.

Крашеніннік, І. В. and Конюхов, С. Л. (2021) Побудова адаптивного освітнього процесу на основі теорії експериментального навчання Д. Колба. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2021 р.. pp. 151-154.

Крашеніннік, І. В. and Конюхов, С. Л. (2021) Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх фахівців на основі моделі стилів навчання Фелдера-Сілверман. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3-4 грудня 2021 р.. pp. 72-74.

Крашеніннік, Ірина and Конюхов, Сергій (2021) Персоналізація професійної підготовки здобувачів вищої освіти як академічна цінність. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28-29 травня 2021 року). pp. 78-80.

Крашеніннік Ірина Володимирівна (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Літературний твір навчального характеру «Програма навчального тренінгу «NoSQL бази даних: MongoDB і ASP.NET MVC» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)». 110268.

Круглик, В. С. and Брикалов, О. О. (2021) Аналіз досвіду розробки автоматизованих навчально-контролюючих комплексів у професійній освіті. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р.. pp. 56-58.

О

Осадча, К. П. (2021) Організація змішаного навчання цифровому малюванню майбутніх фахівців цифрових технологій. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 111-116. ISSN 978-617-7346-69-1

Осадча, К. П. and Осадчий, В. В. and Харитонова, О. А. (2021) Підбір персоналу підприємств з використанням автоматизованих систем. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 9 (2). pp. 1-19. ISSN ISSN: 2521-1234 online

Осадча, К. П. and Савлук, О. О. (2021) Сучасні аспекти викладання комп’ютерної графіки у професійній підготовці фахівців з цифрових технологій. Цифрові гуманітарні дослідження та цифрові трансформації у сфері культури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 64-67.

Осадча, К. П. and Савлук, О. О. (2021) Сучасні напрями розвитку тривимірної графіки у викладанні цифрових технологій. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 116-120. ISSN 978-617-7346-69-1

Осадча, Катерина Петрівна and Балута, Вікторія Сергіївна (2021) Вплив сучасних тенденцій цифрового мистецтва на зміст підготовки з комп’ютерної графіки та цифрового дизайну. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 9 (1). pp. 1-12. ISSN ISSN: 2521-1234 online

П

Прокоф’єв, Є. Г. and Балута, В. С. and Загородніков, С. Г. (2021) Застосування педагогічних програмних засобів у професійній освіті. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 лютого 2021 р.. pp. 78-80.

С

Савлук Олександр Олександрович, Пройчев Станіслав Михайлович (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110589 Креслення з ілюстраціями "Дизайн-проєкт студія". 110589.

Савлук Олександр Олександрович, Устюгова Ганна Едуардівна (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110586 Креслення з ілюстраціями "Дизайн-проєкт студія". 110586.

Сафонов, К. С. and Сердюк, І. М. (2021) Передумови використання експертних систем в освітньому процесі. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, (Дніпро, 12 лютого 2021 р). pp. 74-75.

Семикопенко, А. О. (2021) Найкращі ігрові рушії для розробки ігрового мобільного додатку. Сучасні виклики та проблеми науки: матеріали LХXIV Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., 2. pp. 139-140.

Сердюк, І. М. and Батурін, В. О. (2021) Використання комп'ютерних тестів під час адаптивного навчання школярів на уроках інформатики. Topical issues of modern science, society and education: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 1-3 листопада 2021 р). pp. 720-722.

Т

Трусов, Є.О. and Крашеніннік, І. В. (2021) Інтернет речей у професійній освіті. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 173-176.

Ч

Чорна, А. В. (2021) Особливості проведення навчальної практики студентами ОП «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 179-183. ISSN 978-617-7346-69-1

Чорна, А. В. and Лучко, А. О. (2021) Особливості навчального курсу «Розробка та програмування дронів». Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 12. pp. 183-187. ISSN 978-617-7346-69-1

This list was generated on Wed May 22 20:23:57 2024 EEST.