MDPU Repository

Items where Author is "Жейнова, С. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Ляпунова, В. А. and Жейнова, С. С. (2021) Вплив соціального партнерства зі стейкхолдерами на якість професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 2 (75). pp. 122-126. ISSN 1992-5786

Ляпунова, В. А. and Добровольська, Л. П. and Жейнова, С. С. and Городнича, С. В. (2020) Сутність та необхідність математичного розвитку особистості на етапі дошкільного дитинства. Інноваційна педагогіка (26). pp. 185-190. ISSN ISSN 2663-6085

Жейнова, С. С. (2019) Інтеграція підходів в процесі формування творчих якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Сучасні технології соціально-педагогічного супроводу особистості в освітньому просторі. pp. 16-19.

Жейнова, С. С. (2019) Особистісний підхід до формування творчих якостей майбутніх вихователів у процесі фахової підготовки. ΛΌГOΣ: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології», 31 берез. 2019 р., 4. pp. 111-113. ISSN ISBN 978-617-7171-80-4

Москальова, Л. Ю. and Жейнова, С. С. and Єрьоміна, Л. Є. (2019) Формування творчої особистості дитини передшкільного віку як соціальна потреба сьогодення : аналіз закордонних досліджень. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи (69). pp. 136-139. ISSN 2311-5491

Жейнова, С. С. (2019) Педагогічні умови формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки. Znanstvena misel journal, 2 (34). pp. 61-65. ISSN 3124-1123

Жейнова, С. С. and Ларцева, Т. (2019) Використання дидактичних ігор для формування вимовної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з фонетико- фонематичним недорозвиненням. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 23-24 жовт. 2019 р.. pp. 241-245.

Лацко, Д. and Жейнова, С. С. (2019) Роль гри у трудовому вихованні дошкільників середнього дошкільного віку. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 23-24 жовт. 2019 р.. pp. 261-269.

Жейнова, С. С. (2019) Критерії, показники та рівні сформованості творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Проблеми освіти: зб. наук. праць (93). pp. 116-131.

Москальова Л. Ю., Яковенко І. О., Єрьоміна Л. Є., Жейнова С. С. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник "Фасилітація і тренінг на курсах духовно-морального спрямування". 83027.

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. and Таган, Л. В. (2018) Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного закладу з сім’єю. Молодь і ринок (3). pp. 27-30. ISSN 2308-4634

Яковенко, І. О. and Єрьоміна, Л. Є. and Жейнова, С. С. (2018) Фасилітація і тренінг на курсах духовно-морального спрямування: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Здоровязбережувальні технології як чинник збереження здоров’я дітей та учнівської молоді. Other. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків.

Гузь, В. В. and Жейнова, С. С. (2018) Сучасні здоровʼязбережувальні технології. Здоров’язбережувальні технології як чинник збереження здоров’я дітей та учнівської молоді. In: Сучасні здоровʼязбережувальні технології. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харків, pp. 343-350.

Жейнова, С. С. and Мельникова, Н. (2017) Педагогічні умови розвитку творчої уяви у дітей засобами ігрової художньої діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка: зб. наук. статей, 1 (18). pp. 81-85.

Жейнова, С. С. and Печеньчик, Е. В. (2016) Розвиток фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищійізагальноосвітнійш колах (47). pp. 84-90.

Жейнова, С. С. and Курносова, К. В. (2016) Проблема розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (47). pp. 100-106. ISSN 1992-5786

Гузь, Н. В. and Гузь, В. В. and Дубяга, С. М. and Жейнова, С. С. (2016) Детермінантні чинники виникнення синдрому "професійного вигорання" в учителів початкових класів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 59-64.

This list was generated on Tue Apr 16 09:37:12 2024 EEST.