MDPU Repository

Items where Subject is "T Технологія > T Технологія (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | O | S | Є | Г | Д | Е | К | Л | О | П | Ф | Ч
Number of items at this level: 27.

C

Chemerys, Hanna (2019) Reasoning the necessity of study basis of computer design by future bachelors in computer sciences. European Journal of Humanities and Social Sciences (5). pp. 52-55. ISSN 2414-2344

O

Osadchyi, Viacheslav and Siokhin, Valery and Gorlov, Petro and Yeremieiev, Volodymyr and Osadcha, Kateryna (2019) Development of the information system for forecasting collision between birds and wind farms. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (2(100)). pp. 29-40. ISSN 1729-3774

S

Serdyuk, Marina and Velichko, Igor and Priss, Olesia and Danchenko, Olena and Kurcheva, Luidmila and Baiberova, S. (2017) Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage. Technology audit and production reserves, 3 (3). pp. 44-49.

Є

Єремєєв, В. С. and Наумук, О. В. and Брянцев, О. А. and Печерський, Р. В. (2019) Математична модель для вивчення впливу швидкості відкачування рідини на тиск ґрунтових вод в зоні опускних колодязів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 3 (19). pp. 289-294. ISSN 2078-0877

Г

Гавриленко, Е. А. and Холодняк, Ю. В. and Дмитриев, Ю. А. (2016) Информационная технология проектирования и изготовления рабочих колес турбокомпрессора. Науковий вісник ТДАТУ , 2 (6). pp. 52-62.

Д

Данченко, О. О. and Здоровцева, Л. М. and Данченко, М. М. and Рубан, Г. В. (2018) Особливості впливу вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у передзабійному періоді. Аграрна наука та харчові технології, 2 (101). pp. 3-13.

Е

Еміратлі, А. Р. and Чорна, А. В. (2019) Особливості створення корпоративної системи університету засобами маршрутизаторів Mikrotik. Inżynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 9-12.

Еремеев, В. С. and Неменков, С. В. and Синицын, А. (2017) Моделирование движения частиц под действием воздушного потока в аэродинамической трубе. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 99-103. ISSN 978-617-7346-69-1

К

Копилова, Тетяна and Степаненко, Дмитро (2018) Інституціональні аспекти розвитку інформаційних технологій у вищій освіті. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід українська реальність. pp. 103-112.

Корсун, В. И. and Литвиненко, К. В. and Еремеев, В. С. (2019) Риск-анализ транспортных процессов в карьере с помощью стохастических сетей. Университетская Наука, 1 (7). pp. 17-23. ISSN 2500-2724

Л

Леженкін, О М. and Рубцов, М. О. and Головін, С. В. (2014) Математичні моделі відносного руху напівнавісного агрегату для збирання рицини. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 2 (14). pp. 23-30.

Лубко, Д. В. and Шаров, С. В. (2019) Методи та системи штучного інтелекту: навч. посіб. Розділ 1. Загальні поняття про штучний інтелект. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь. ISBN 978-617-7566-68-6

О

Осадча, К. П. and Хромишев, О. В. (2016) Розв'язання математичних задач засобами мови програмування Python. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 216-220. ISSN 978-617-7346-32-5

Осадча, К. П. and Конюхов, С. Л. and Сіциліцин, Ю. О. and Чорна, А. В. (2019) Мобільні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Перспективи розвитку машинобудування та транспорту: зб. тез доповідей І-ї Міжнар.наук.-технічної коф.. pp. 361-363.

Осадча, Катерина and Чемерис, Г. Ю. (2017) Добір засобів тривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук. Інформаційні технології і засоби навчання. pp. 70-85. ISSN 2076-8184

Осадча, Катерина and Чемерис, Г. Ю. (2018) Формування графічної компетентності бакалаврів комп’ютерних наук у процесі вивчення прототипування програмних інтерфейсів. Інформаційні технології і засоби навчання, 67 (5). pp. 104-120.

Осадча, Катерина and Чемерис, Г. Ю. (2017) Аналіз сутності поняття «графічна компетентність» у системі підготовки майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 5 (3). pp. 37-46.

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сердюк, І. М. and Кошельніков, В. В. (2019) Особливості розробки програми з AR для розміщення об`єктів на мапі. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2 (115). pp. 134-139. ISSN 1995–0519

П

Павленко, О. М. (2013) Основні принципи та стандарти побудови локальних обчислювальних мереж. Кооперация в системе общественного воспроизводства, 2. pp. 267-270.

Павленко, О. М. (2014) Побудова великих проектів та основні властивості підпрограм в середовищі Object Pascal. Інституціональне перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 53-56.

Прісс, О.П. and Данченко, О. О. and Євлаш, В. В. and Жукова, В. Ф. and Верхоланцева, В. О. and Степаненко, Д. С. (2017) Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання огірків. Технологічний аудит та резерви виробництва, 36 (4/3). pp. 35-41.

Ф

Федюшко, М. П. and Федюшко, О. Ю. (2018) Шляхи розбудови енергетичної галузі в умовах ринкових відносин при впровадженні альтернативних джерел енергії. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 183-186. ISSN 978-617-7573-57-8

Ч

Чемерис, Г. Ю. (2018) Візуалізація користувацького інтерфейсу як засіб формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 297-298.

Чемерис, Г. Ю. (2018) Особливості професійної підготовки бакалавра комп’ютерних наук у галузі комп’ютерної графіки. Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців. p. 147.

Чемерис, Г. Ю. (2017) Актуальність наукових досліджень графічної підготовки майбутнього ІТ-фахівця. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ІХ Міжнар. наук. інтернет-конф.. pp. 97-99.

Чемерис, Г. Ю. (2017) Комп’ютерна графіка як засіб формування естетичного смаку студентів IT спеціальностей. Сучасна наука та перспективи: матеріали регіональної Internet-конф. молодих учених. pp. 105-108.

Чорна, А. В. (2019) Навчання основам робототехніки з використанням Lego Mindstorms EV3. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 317-320. ISSN 978-617-7566-82-2

This list was generated on Wed Feb 26 08:42:34 2020 EET.