МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "Q Наука > Екологія > Біорізноманіття"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: D | Є | А | В | Д | К
Число елементів на цьому рівні: 18.

D

Demchenko, V. та Chernichko, J. та Zhmud, E. та Suchkov, S. (2012) Impact of climate changes on indicator specie and predicted socio-economical effects. Envirogrids (3). с. 8.

Demchenko, V. A. та Demchenko, N. A. (2015) Alien species in the ichthyofauna of northwestern part of the Azov Sea basin. Russian Journal of Biological Invasions, 6 (2). с. 78-86. ISSN 2075-1125

Є

Євтушенко, М. Ю. та Демченко, В. О. (2011) Основні тенденції змін в іхтіоценозах водойм північно-західної частини Азовського моря. Доповіді НАНУ (11). с. 143-146. ISSN 1025-6415

А

Антоновський, О. Г. та Демченко, В. О. та Демченко, Н. А. та Вінтер, Г. М. (2006) Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (68). с. 82-87. ISSN 1997-9266

В

Воровка, В. П. та Демченко, В. О. та Коломійчук, В. П. (2006) Значення сільскогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізькрї області). Науковий вісник Національного аграрного університету (93). с. 104-117.

Д

Демченко, В. А. (2009) Сравнительная характеристика ихтиофауны лиманов и заливов Азово-Черноморского бассейна. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). с. 142-146. ISSN 2414-9594

Демченко, В. А. (2010) Особенности влияния изменяющегося климата на сообщества рыб Азовского басcейна. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). с. 22-32. ISSN 2414-9594

Демченко, В. А. та Демченко, Н. А. (2015) Чужеродные виды в ихтиофауне водоемов северо-западной части Азовского басейна. Российский журнал биологических инвазий (1). с. 17-29. ISSN 1996–1499

Демченко, В. А. та Покуса, Р. В. та Семенов, А. Г. та Митяй, И. С. (1999) Видовой и размерно-весовой состав рыб в питании большого баклана на Молочном лимане и Обиточной косе. Бранта: сб. тр. Азово-Черноморской орнитологической станции, 2. с. 172-178. ISSN 1994-1722

Демченко, В. О. (2011) Іхтіофауна акваторій Азово-Сиваського національного природного парку. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). с. 32-38. ISSN 2414-9594

Демченко, В. О. (2010) Сучасний стан іхтіофауни Східного Сиваша в умовах опріснення водойми. Таврійський науковий вісник (68). с. 105-110. ISSN 2226-0099

Демченко, В. О. (2011) Теоретичні та практичні аспекти проблеми використання риб в якості індикаторів стану гідроекосистем (на прикладі Азовського моря). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2 (47). с. 26-31. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2005) Динаміка видового складу риб Східного Сивашу у зв’язку з трансформацією водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. “Гідроекологія”, 4 (27). с. 65-67. ISSN 2078-2357

Демченко, В. О. (2011) Риби охоронних категорій водойм північно-західної частини Азовського моря. Морський екологічний журнал (4). с. 40-49. ISSN 1684-1557

Демченко, В. О. та Смірнов, А. І. (2009) Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький. Біологія та валеологія: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (11). с. 16-23. ISSN 2313-1713

Демченко, Н. А. (2012) Особливості формування іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я за різних екологічних умов. Біологічні системи, 4 (4). с. 498-502. ISSN 2078-8673

Демченко, Н. А. (2009) Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я у ХХ ст. Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна (50). с. 72-84. ISSN 2075-5236.

К

Коломійчук, В. П. та Воровка, В. П. та Демченко, В. О. (2010) Екологічна мережа Запорізької області. Заповідна справа в Україні. Науковий журнал, 16 (1). с. 10-17. ISSN 1729-7184

Цей список був створений у Tue Mar 26 18:08:37 2019 EET.