MDPU Repository

Items where Subject is "PD Германські мови"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | M | N | T | Є | А | Б | В | Г | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | Р | Т | Ф | Ш | Я
Number of items at this level: 147.

G

Garmash, O. L. (2016) English affixal innovations: creating and functioning in the context of globalization. European Journal of Literature and Linguistics, 1. pp. 9-15.

Gurova, Tetiana and Riabukha, Tetiana and Zinenko, Natalia and Gostishcheva, Natalia (2020) Mobile Learning in Developing Phonetic Competence of Future Interpreters. Advanced Education (14). pp. 66-74. ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)

K

Konovalenko, Tetiana and Nadolska, Yuliia (2020) Development of future foreign language teachers' information and media skills. Media and digital literacy in language Education: 6th International symposium. pp. 97-102. ISSN 978-9975-3490-0-0

M

Milko, Natalia and Barantsova, Iryna and Denysenko, Nadia (2021) Communicative aspect of the use of nonverbal components in english discourse. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (26). pp. 113-120. ISSN 2219-5203

N

Nadolska, Y. A. and Konovalenko, T. V. (2020) Development of future foreign language teachers’ information literacy and digital skills in Ukrainian context. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (166). pp. 1-6.

Nasalevich, Tamara Vasilievna (2021) Somatisms in phraseological units of english and ukrainian languages. Current Issues, achievements and prospects of Science and education: the XII International Science Conference. pp. 194-197. ISSN 978-9-40361-483-0

T

Tarasenko, Tetiana and Kulykova, Liudmyla and Hostischeva, Natalia and Riabukha, Tetiana (2019) Methodological principles of preparation of philology teachers for the implementation of intercultural communication. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (22). pp. 170-179. ISSN 2219-5203

Є

Єпіфанцева, Л. А. (2011) Функціонування біблеїзмів у сучасній німецькій мові та мовленні (на матеріалі газетних текстів). Научные исследования-2011: материалы науч.-практ. конф. по философским, филологическим, юридическим и педагогическим наукам (2). pp. 48-49. ISSN 978-966-2465-20-4

Єпіфанцева, Л. А. (2009) Структура фразеологічних одиниць біблійного походження в сучасній німецькій мові. Культура народов Причерноморья, 1 (168). pp. 248-249. ISSN 1562-0808

Єпіфанцева, Л. А. (2003) Лексична стилістика роману Т. Манна "Йосип та його брати". Нова філологія (2 (17)). pp. 255-262. ISSN 966-599-204-Х

Єпіфанцева, Л. А. (2010) Методичні рекомендації до практичного курсу основної іноземної мови (німецької) з аспекту «Аналітичне читання» (для студентів 4 курсу філологічного факультету). [Teaching Resource]

Єпіфанцева, Л. А. (2015) «Практикум з теоретичного курсу основної іноземної мови (теоретична фонетика німецької мови) для студентів ІІ курсу, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)*». [Teaching Resource]

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90819 "Науковий твір "Структура фразеологічних одиниць біблійного походження в сучасній німецькій мові". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91281 "Навчальний посібник "Практикум з теоретичного курсу основної іноземної мови (теоретична фонетика німецької мови)". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91282 "Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні рекомендації до практичного курсу основної іноземної мови (німецької) з аспекту "Аналітичне читання" (для студентів 4 курсу філологічного факультету)". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Єпіфанцева, Л. А. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91283 "Наукова стаття "Лексична стилістика роману Т. Манна "Йосип та його брати". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Єпіфанцева, Лариса (2014) Проблеми функціонування сучасного німецькомовного дискурс. Структура фразеологічних одиниць біблійного походження у сучасній німецькій мові. In: Проблеми функціонування сучасного німецькомовного дискурсу: колективна монографія. Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, pp. 5-11. ISBN 978-617-70-55-80-7

Єпіфанцева, Лариса Анатольевна and Надольська, Юлія Анатоліївна (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104572 Навчальний посібник "Лінгвокраїнознаство німецькомовних країн". Український інститут інтелектуальної власності.

А

Авраменко, К. В. (2019) Удосконалення методичної підготовки майбутніх педагогічних працівників засобами інтерактивного навчання на уроках англійської мови. Молодь і ринок, 4 (171). pp. 162-167. ISSN 2308-4634

Авраменко, К. В. (2021) Основні підходи до вивчення концепту. КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ: збірник тез. ISSN 000-000-000-000-0

Авраменко, К. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторсткого права на твір №96165 "Наукова стаття "Впровадження методик викладання і розвиток навичок інфомедійної грамотності у підготовці майбутніх педагогічних працівників". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Авраменко, Карина (2020) Впровадження методик викладання i розвиток навичок iнфомедiйної грамотностi у пiдготовцi майбутніх педагогічних працівників. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (28). pp. 89-94. ISSN 2308-4863

Б

Байтерякова, Н. Ю. and Авраменко, К. В. and Печерський, Є. В. (2020) Лінгвістичні засади формування неологізмів у кіберспортивній лексиці. Нова філологія: збірник наукових праць., 1 (80). pp. 43-47. ISSN 2414-1135

Баранцова, І. О. and Тарасенко, Т. В. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Матюха, Г. В. and Гостіщева, Н. О. and Харченко, Т. І. and Коноваленко, Т. В. and Мілько, Н. Є. and Денисенко, Н. В. and Акулова, Н. Ю. (2021) Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Бірзулова, А. С. (2019) Комунікація як мікросистема німецькомовного середовища. Trends of the newest: Proceedings of XXXХXI International scientific conference (June 12, 2019, New York). pp. 71-73.

В

Ванденко, О. А. (2020) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Друга іноземна мова з мовленнєвою практикою» для студентів I курсу філологічного факультету спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)». [Teaching Resource]

Ванденко, О. А. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Друга іноземна мова»: для студентів IV курсу філологічного факультету спеціальності «Мова і література (англійська)». [Teaching Resource]

Г

Гармаш, О. Л. (2013) Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови. Збірник наукових праць Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мовні і концептуальні картини світу, 1 (34). pp. 245-251.

Гармаш, О. Л. (2015) Структурованість та синхронізація вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. пр. (58). pp. 23-26.

Гармаш, О. Л. (2016) Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. pp. 158-164.

Гармаш, О. Л. (2018) Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 1 (69). pp. 104-106.

Гармаш, О. Л. (2018) Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 4 (72). pp. 11-14.

Гармаш, О. Л. (2018) Метаконцептуальна деривація похідних вторинної номінації (на матеріалі англомовних інновацій). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», 2 (34). pp. 165-169.

Гармаш, О. Л. (2013) Актуалізація трансдисциплінарності когнітивної лінгвістики як умова підвищення її експланаторності. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки (68). pp. 63-66.

Гармаш, О. Л. (2013) Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми англійської мови. Нова філологія: зб. наук. пр., 56. pp. 18-24.

Гармаш, О. Л. (2014) Вербалізація англомовних біоцентричних лексикалізованих концептів афіксального типу. Science and Education a New Dimension. Philology, 2 (34). pp. 47-50.

Гармаш, О. Л. (2017) Перспективи когнітивного підходу в сучасній лінгвістиці. Wykształcenie i nauka bez granic – 2017: materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 10. pp. 15-18.

Гармаш, О. Л. (2015) Категория фрактальности в изучении англоязычных морфологизированных концептов. East West: proceedings of the 9th International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. pp. 19-23.

Гармаш, О. Л. (2020) Лінгвокогнітивний вимір процесів внутрішньомовного запозичення в сучасній англійській мові. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: зб. наук. праць, 823. pp. 37-44. ISSN ISSN 2518-7090

Гармаш, О. Л. (2020) Перспективи лінгвокогнітивних досліджень англомовних концептів як національно маркованих одиниць. Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. пр.. pp. 237-240. ISSN ISBN 978-617-7832-35-4

Гармаш, О. Л. (2020) Розвиток лексичного складу сучасної англійської мови у афіксальному форматі (лінгвокогнітивний аспект). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна", 10 (78). pp. 207-210. ISSN 2519-2558

Гармаш, О. Л. (2020) Когнітивні аспекти дослідження розвитку словникового складу сучасної англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 25‒26 вересня 2020 р.. pp. 21-23.

Гармаш, О. Л. (2019) Методичні рекомендації «Basic notions of Modern English Lexicology» з теоретичного курсу лексикології англійської мови. [Teaching Resource]

Гармаш, О. Л. (2019) Методичні рекомендації «English Vocabulary as a System» з теоретичного курсу лексикології англійської мови. [Teaching Resource]

Гармаш, О. Л. (2015) Вербалізація лінгво-ментальних інновацій, утворених за участю морфологізованого концепта MICRO–. Nauka i inowacja - 2015: materiały XI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 8. pp. 6-8.

Гармаш, О. Л. (2019) Методичні рекомендації «Modern English Lexicology in Terms» з теоретичного курсу лексикології англійської мови. [Teaching Resource]

Гармаш, О. Л. (2019) Методичні рекомендації «Word-formation in Modern English» з теоретичного курсу лексикології англійської мови. [Teaching Resource]

Гармаш, О. Л. and Барановська, А. М. and Гармаш, А. Б. (2019) Англомовна інноваційна лексика соціально-побутової сфери та особливості її перекладу українською мовою. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія Філологія, 8 (76). pp. 56-60. ISSN 2519-2558

Гахарія, К. В. (2021) Роль і місце концепту epidemic в англомовній і концептуальній картинах світу. Закарпатські філологічні студії, 1 (17). pp. 104-108. ISSN 2663-4880

Гахарія, К. В. (2021) Еволюція концепту epidemic в історичному розвитку суспільства. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (11). pp. 81-85.

Гахарія, К. В. (2021) Взаємозв’язок концептів epidemic, pandemic та coronavirus у сучасних реаліях. Philological sciences, 1. pp. 188-192.

Гостіщева, Н. О. and Рябуха, Т. В. (2020) Використання мобільних додатків для розвитку лексичних навичок іншомовної комунікації. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянськ, 12 травня 2020 р.). pp. 117-121.

Гришко, С. В. and Денисенко, Н. В. (2019) Емфаза як об’єкт перекладознавчого і лінгвістичного дослідження. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (9). pp. 158-162.

Гурова, Т. В. and Авраменко, К. В. (2018) Дослідження проблеми активізації англомовного усного мовлення студентів немовних спеціальностей в сучасній науці та практиці. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). pp. 229-233.

Гурова, Т. Ю and Авраменко, К. В. (2020) Роль електронних освітніх засобів у формуванні англомовної комунікативної компетентності. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 25–26 вересня 2020 р.). pp. 114-117.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Зіненко, Н. В. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №84624 "Наукова стаття "Phonetic competence of future interpreters: features of formation". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Гурова, Т. Ю and Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 92-99. ISSN 2219-5203

Гурова, Тетяна and Рябуха, Тетяна and Зіненко, Наталя and Гостіщева, Наталя (2019) Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 92-99. ISSN 2219-5203

Е

Епіфанцева, Л. А. and Надольська, Ю. А. (2020) Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: навчальний посібник. ФОП Однорог Т.В, Мелітополь. ISBN 978-617-7823-27-7

Ж

Жила, Наталія (2015) Література Німеччини: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Жигоренко, І. Ю. (2018) Свідоцтво про авторське право на твір №81233 "Навчальний посібник "Übungen und Tests zum Kursus "Lexikologie der deutschen Sprache". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Жигоренко, І. Ю. (2019) Свідоцтво про авторське право № 91287 від 05.08.2019 р. (маг. дипломна робота: Жигоренко І. Ю. Естетичний простір тексту в творі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» і його збереження при перекладі : Дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 035.04. Германські мови та літератури (переклад включно). – Мелітополь : МДПУ, 2019. – 100 с.). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Жигоренко, І. Ю. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №91290 "Навчально-методичний посібник "Методика викладання німецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Жигоренко, І. Ю. (2018) Вправи та тести до курсу "Лексикологія німецької мови"=Übungen und Tests zum Kursus "Lexikologie der deutschen Sprache". [Teaching Resource]

Жигоренко, І. Ю. and Мінькова, Г. Ю. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Методика написання наукової роботи учня МАН. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Жигоренко, І. Ю. and Назаренко, І. В. and Мінькова, Г. Ю. and Фесенко, Є. В. (2018) Свідоцтво про авторське право на твір №81133 "Колективна монографія "Новітні підходи до вивчення німецькомовного тексту". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Жигоренко, Ірина Юріївна and Мінькова, Ганна Юріївна (2021) Об’єктивація концепту woman в англомовній лінгвокультурі та його збереження при перекладі на німецьку мову. International scientific discussion: problems, tasks and prospects (63). pp. 138-148. ISSN ISSN 2709-4685

З

Зіненко, Н. В. and Мілько, Н. Є. (2020) Використання перекладу як складової частини комунікативного підходу в навчанні анлійської мови. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (10). pp. 132-135. ISSN 978-617-7823-15-4

К

Казьміна, Н. О. and Кірсанова, С. С. and Фаліна, Г. М. (2017) The use of new technologies in the process of new philological faculty foreign language teaching. World science, 3 (11). pp. 11-12. ISSN 2413-1032

Коноваленко, Т. В. (2019) Містичне у сприйнятті героїв роману Ренсома Ріґґза “Miss Pereggrine’s Home for Peculiar Children”. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 берез. 2019 р.. pp. 130-135.

Коноваленко, Т. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гостіщева, Н. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Куликова, Л. А. and Матюха, Г. В. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. and Харченко, Т. І. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85327 "Колективна монографія «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Гармаш, О. Л. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю. and Денисенко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Мілько, Н. Є. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Акулова, Н. Ю. and Надольська, Ю. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Зіненко, Н. В. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. and Гончарова, О. А. and Авраменко, К. В. and Камишова, Т. М. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Ванденко, О. А. and Корець, А. and Пчела, Ю. В. and Карпінська, М. О. and Стояновська, Т. Л. (2019) Нові перспективи в англійській філології та навчання англійській мові. Other. ТОВ «Колор Принт».

Коноваленко, Т. В. and Рябуха, Т. В. (2018) Порівняльна типологія англійської та української мов. [Teaching Resource]

Коноваленко, Тетяна Василівна and Надольська, Юлія Анатоліївна (2021) Формування інфомедійної грамотності студентів на заняттях із фахових дисциплін. Інфомедійна грамотність - невід'ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти. pp. 187-194. ISSN 978-617-7370-26-9

Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. (2019) Література англомовних країн: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання. DEMO . Мелітополь.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2020) Художній твір як мовний феномен. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 26-32.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. and Тарасенко, М. Р. (2020) Соціокультурний аспект назви кольору. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей (10). pp. 73-79.

Л

Лазаренко, В. Ю. (2019) Фрейм як засіб фіксації стереотипів мислення та поведінки. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ, 11-22 листоп. 2019 р.. pp. 87-88.

Лазаренко, В. Ю. and Жигоренко, І. Ю. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99232 "Науковий твір "Моделювання концепту KÖNIGIN у німецькій мові засобами відмінкової граматики". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Лебєдєва, О. А. (2020) Особливості дистанційного навчання іноземних мов. WayScience, 1. pp. 576-577.

Лебєдєва, О. А. (2020) Методичні рекомендації до мовленнєвої практики з німецької мови для здобувачів першого рівня вищої освти (бакалавр) з дисципліни «Практичний курс німецької мови з мовленнєвою практикою та курсовою роботою». [Teaching Resource]

Лебєдєва, О. А. (2020) Формування у студентів-філологів іншомовних мовленнєвих навичок під час вивчення творів малої німецькомовної прози. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць, 1 (3 (36)). pp. 111-118. ISSN ISSN 2522-4360 (Print) ISSN 2522-4379 (Online)

Лебєдєва, О. А. (2017) DaF und MINT-Fächer in der Ukraine: Rahmenbedingungen und Chancen. In: XVI Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 02.08.2017 р., Fribourg/Freiburg, Schweiz.

Лемещенко-Лагода, В. В. and Рябуха, Т. В. (2019) Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики. Вступ. Other. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

М

Музя, Є. М. and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є (2016) Культура в словниках: історично обгрунтовані топоніми в англійській лексикографії. Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства (26). pp. 78-84. ISSN 2307 – 4558

Маслова , А. В. (2016) Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів. Вісник Дніпропетровського університету імені А. Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 1 (11). pp. 266-270. ISSN ISSN 2222-5501

Матюха, Г. В. and Коноваленко, Т. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Денисенко, Н. В. and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Авраменко, К. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Ткач, М. В. and Надольська, Ю. А. and Стояновська, Т. Л. and Корець, А. and Денисенко, Н. В. and Карпінська, М. О. and Лемещенко-Лагода, В. В. and Пчела, Ю. В. and Ванденко, О. А. and Акулова, Н. and Камишова, Т. М. (2019) New Perspectives in English Philology and Teaching English = Нові перспективи в англійській філології та у навчанні англійської мови. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. (In Press)

Матюха, Г. В. and Насалевич, Т. В. and Мілько, Н. Є. and Павленко, О. М. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. "CASE STUDY" як дослідницька стратегія. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. ВЕБ-КВЕСТ проект. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Мілько, Н. Є (2019) Багатофункціональність міжкультурного діалогу в навчальному процесі закладів вищої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (1 (22)). pp. 50-54. ISSN 2219-5203

Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. (2020) Використання перекладу як складової частини комунікативного підходу в навчанні англійської мови. Мова.Свідомість.Концепт: зб. наук. праць (9). pp. 132-134. ISSN 978-617-7566-56-3

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2014) Творчі роботи з української та німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2013) Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень студентів ВНЗ. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (39). pp. 266-269. ISSN 2519-2558

Мінькова, Г. Ю. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №91291 "Наукоа стаття "Концепт LEUTE/ЛЮДИ - складник матриці концептосфери MENSCH/ЛЮДИНА". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Мінькова, Г. Ю. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №91308 "Наукова стаття "Проблеми перекладу жіночих імен в англомовному тексті з позиції когнітивної лінгвістики". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Мінькова, Г. Ю. and Лазаренко, В. Ю. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №91289 "Наукова стаття "Фреймова об’єктивація концепту KÖNIGIN/КОРОЛЕВА та його місце в концептосфері MENSCH/ЛЮДИНА". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Мінькова, Г. Ю. and Матігорова, Д. С. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №91292 "Наукова стаття "Концепт SPIEL/ГРА та його місце в концептосфері MENSCH/ЛЮДИНА". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Н

Надольська, Ю. А. (2012) Впровадження сучасних інформаційних технологій у вивченні німецької мови як другої іноземної. Лінгвістика та Літературознавство, 7 (1). pp. 249-255.

Надольська, Ю. А. (2010) Використання інноваційних технологій у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних закладах. Функциональная лингвистика, 2 (1). pp. 113-115.

Надольська, Ю. А. (2013) Формування фонетичної компетенції студентів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін. pp. 75-78.

Надольська, Ю. А. (2013) Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Мова і культура, 1 (16). pp. 419-423. ISSN 2522-493Х

Надольська, Ю. А. (2014) Мультимедийные учебные программы как средство активизации учебной деятельности студентов при изучении немецкого языка как второго иностранного. Обраовательные технологии и общество, 14 (1). pp. 347-359. ISSN 1436-4522

Надольська, Ю. А. (2014) Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у ВИШІ. Мова і культура, 3 (17). pp. 375-380. ISSN 2522-4948

Надольська, Ю. А. (2015) Комунікативні та творчі можливості практичних занять з німецької мови у ВНЗ. Мова і культура, 1 (176). pp. 523-528.

Надольська, Ю. А. (2019) Диктант як засіб активізації мовленнєво-мисленнєвої діяльності студентів під час вивчення німецької мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 3 (40). pp. 132-135. ISSN 2409-1154

Надольська, Ю. А. (2019) Позааудиторна діяльність як складова процесу навчання німецької мови. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (11 жовтня 2019 р., м. Чернівці). pp. 234-237.

Надольська, Ю. А. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять з методики навчання німецької мови як другої іноземної. [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. (2021) Розвиток творчих компетентностей студентів на заняттях з німецької мови. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (43). pp. 164-171. ISSN 2308-4863

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять німецької мови як другої іноземної: для студентів ІІ курсу спеціальності «Мова і література (англ., нім)». [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Інтерпретація художнього тексту основною іноземною мовою» (для студентів філологічного факультету). [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з другої іноземної мови для студентів ІІ курсу спеціальності «Мова і література (англійська, німецька)». [Teaching Resource]

Надольська, Ю. А. and Єпіфанцева, Л. А. and Фесенко, Є. В. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99233 "Навчальний посібник "Sprechen Sie Deutsch!". Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Надольська, Ю. А. and Вишнева-Ільїна, К. (2021) Формування критичного мислення учнів на уроках німецької мови крізь призму інфомедійної грамотності. Мова. Свідомість. Концепт (11). pp. 230-234. ISSN 978-617-7055-81-4

Надольська, Ю. А. and Вишнева-Ільїна, К. С. (2019) Креативні форми роботи з диктантами на уроці з німецької мови. Проблеми розвитку, функціонування та методів викладання мов у полікультурному просторі: матеріали Студентського наук.-практ. он-лайн форуму, 22 листоп. 2019 р.. pp. 53-56.

Надольська, Ю. А. and Вишнева-Ільїна, К. С. (2020) Інфо-медійна грамотність в контексті навчання іноземної мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V vіжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2020 р.. pp. 180-188. ISSN 978-617-7055-74-6

Надольська, Ю. А. and Вишнева-Ільїна, К. С. (2020) Інфо-медійна грамотність у контексті шкільної освіти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2 (46). pp. 38-42. ISSN 2409-1154

Надольська, Ю. А. and Віхляєва, А. С. (2020) Країнознавча компетенція на заняттях з німецької мови крізь призму відеофільму. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2020 р.. pp. 175-180. ISSN 978-617-7055-74-6

Надольська, Ю. А. and Віхляєва, А. С. (2020) Навчання німецької мови в старшій школі крізь призму відеофільму. Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі. pp. 50-54.

Надольська, Ю. А. and Мінкова, О. Ф. (2014) Творчі роботи з української і німецької мов в системі розвивального навчання: теоретичний аспект. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (49). pp. 289-291. ISSN 2519-2558

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Формування ритміко-інтонаційної складової під час вивчення німецької мови як другої іноземної у виші. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). pp. 123-127. ISSN 2219-5203

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні німецької мови основної школи. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 6-8 черв. 2019 р.. pp. 179-184. ISSN 978-617-7566-80-8

Надольська, Ю. А. and Фесенко, Є. В. (2019) Dictation as a means of intensification of students’ cognitive and learning activity in German class. Scientific Development of new Eastern Europe, 1. pp. 7-10. ISSN 978-9934-571-89-3

Надольська, Ю. А. and Чуприна, А. О. (2020) Культурно-мовні характеристики прислів’їв та афоризмів у німецькій та українській мовах. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (10). pp. 52-58. ISSN 978-617-7055-81-4

Надольська, Ю. А. and Шелудько, Д. (2019) Пісня як засіб дидактичної гри при вивченні лексики на уроці з німецької мови. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 27-28 вересня 2019 р.). pp. 122-123.

Надольська, Юлія and Епіфанцева, Лариса (2020) Країнознавчий компонент на занятті з німецької мови крізь призму відеоматеріалів. Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (33). pp. 209-215. ISSN ISSN 2308-4863 (Online), ISSN 2308-4855 (Print)

Назаренко, І. В. (2016) Словоскладання як один з найпоширеніших способів словотвору німецької мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (146). pp. 505-509. ISSN 978-617-7197-37-8

Назаренко, І. В. (2017) Мовна гра у системі мовно-стилістичних засобів вираження комічного. Мовна гра у системі мовно-стилістичних засобів вираження комічного, 1. pp. 86-88. ISSN 81+82 (05)

Назаренко Ірина Володимирівна (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87936 "Наукова стаття "Словосвкладання як один із найпоширеніших способів словотвору німецької мови". 87936.

Назаренко, І. В. (2016) Хронотопний модус авторських казок про тварин (на матеріалі твору Готфріда Келлєра «Spiegel, das Kätzchen»). Художні модуси хронотоп в культурно-мистецькому дискурсі. pp. 163-165. ISSN 978-617-7346-36-3

Насалевич, Т. В. (2015) Раскрытие образа в жанре социальной фантастики (на материале романа Дэниэла Киза «Flowers for algernon»). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр. (2 (16)). pp. 180-183.

Р

Рябуха, Т. В. (2020) Проблемне навчання дисципліни «Історія мови» як спосіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Herald pedagogiki. Nauka i praktyka (53). pp. 135-137. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. (2020) Проблемне навчання у процесі формування іншомовної аудитивної компетенції студентів-філологів. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. pp. 77-80. ISSN 2450-8160

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. (2021) Переклад колокацій як невід’ємний компонент підготовки студентів-філологів. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць (11). pp. 159-164.

Рябуха, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Гостіщева, Н. О. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №86103 "Наукова стаття "Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Рябуха, Т. В. and Куликова, Л. А. (2021) Граматичні зміни в сучасній англійській мові. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 32 (4). pp. 231-235.

Рябуха, Т. В. and Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2019) Практика перекладу з англійської мови: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рябуха, Т. В. and Лемещенко-Лагода, В. В. (2019) Свідоцтво про авторське право на твір №91284 "Монографія "Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: від теорії до практики". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Т

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Особливості становлення видо-часових форм перфекта в германських мовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації», 30 (3). pp. 172-176. ISSN ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Тарасенко, Т. В. and Рябуха, Т. В. and Коноваленко, Т. В. and Баранцова, І. О. (2017) Свідоцтво про авторське право на твір №70089 "Навчальний посібник "Міжкультурна комунікація". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Тарасенко, Т. В. and Тарасенко, М. Р. (2019) Використання нетрадиційних методів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності учнів середньої школи. Мова. Свідомість. Концепт (9). pp. 227-231. ISSN 978-617-7055-81-4

Тєтєріна, О. В. (2019) До вивчення універсального концепту HAUS. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ, 11-22 листоп. 2019 р.. pp. 89-90.

Ф

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94274 "Наукова стаття "Рецепція поняття інтермедіальність у німецькомовному літературознавстві". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №94275 "Наукова стаття "Ефраза: специфіка визначення та особливості функціонування". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94277 "Наукова стаття "Інтермедіальність роману Марії Вайно "Теплий двір, або рапсодія струнного квартету"". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Фесенко, Є. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94281 "Наукова стаття "Функції екфрази в романі Інгрід Нолль "Röslein rot". Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ш

Шарова, Т. М. (2017) Етимологія номінантів емоцій синонімічних рядів «ZORN» – «ГНІВ». Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 серпня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). pp. 33-36.

Я

Янковська, К. Е. (2019) Форми модальних дієслів у німецькій мові та їх місце у реченні. We are building the future: proceedings of XXXХXII International scientific conference (June 27, 2019, Washington). pp. 9-13.

This list was generated on Wed May 22 20:37:56 2024 EEST.