MDPU Repository

Items where Subject is "H Суспільні науки > HM Соціологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | Г | К | Л | М | О | П | С | Ш
Number of items at this level: 49.

І

Ідрісов, Б. А. (2016) Профессиональная компетентность будущего специалиста как общеевропейская ценностная категория. Гендер і євроінтеграційні прагнення України. pp. 29-32.

Ідрісов, Б. А. (2016) Формування комунікативної компетентності студентів – майбутніх соціологів як можливості підвищення якості інтерв’ювання. Соціологічні студії: наук.-прак. журн., 1 (8). pp. 58-64.

А

Александров, Денис (2015) До проблеми трансформації суспільної свідомості в освітньому середовищі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і персективи» (11-12 червня 2015 р.). pp. 18-21.

Афанасьєва, Л. and Рубікондо - Хованова, К. (2015) Інтеркультурне місто як модель інтеграції у сучасний європейський простір. Українознавчий альманах (18). pp. 13-17.

Афанасьєва, Л. and Кузнєцова , А. (2015) Інтеркультурна модель як інноваційний чинник розвитку міжкультурної інтеграції міста. Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). pp. 6-10.

Афанасьєва , Л. В. and Букрєєва , І. В. (2016) Высшее образование как система формирования культурного капитала студентов. Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: матер. III Междунар. науч.-метод. конф.. pp. 281-283.

Афанасьєва , Л. В. and Букрєєва , І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л. Ф. (2016) План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр. Мелітопольська міська рада, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. (2016) Співпраця бібліотек і музеїв мелітопольщини, як ресурс розвитку освіти дорослих: посіб. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва , Л. В. (2016) Програма "intercultural cities" як стратегічна модель розвитку українських поліетнічних міст. Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матер. міжнар. конф.. pp. 4-7.

Александров, Д. (2018) Соціальні інтереси крізь призму постмодерністської епістемології. Соціологічні студії, 11 (1). pp. 6-11. ISSN 2306-3971

Александров, Денис (2008) Степень востребованности категории "интерес" в социологической теории. Социология: теория, методы, маркетинг (2). pp. 172-174.

Александров, Денис (2008) Традиция в исследовании категории “интерес”: от философии древности до социологии марксизма. Соціальні виміри суспільства (4). pp. 63-73.

Арабаджі, О. С. and Афанасьєва, Л. В. and Букрєєва, І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л. Ф. and Гордієнко, Н. М. and Кудінова, М. С. and Левада, О. М. and Маврін, В. В. and Маришина, Л. В. and Молодиченко, В. В. and Нечипоренко, В. В. and Нечипоренко, К. С. and Орлов, А. В. and Позднякова, О. Л. and Позднякова-Кирбят’єва, Е. Г. and Поправко, О. В. and Семікін, М. О. and Сілявіна, Ю. С. and Сташук, О. О. and Червоненко, К. С. and Шинкаренко, О. Є. (2013) Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов'я: проблеми, пошуки та перспективи. Other. Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, Запоріжжя.

Афанасьєва, Л. and Єфименко, І. and Орлов, А. (2018) Стратегічна дорожня карта щодо впровадження політики "Місто, що навчається". PA Wizard, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. (2014) Роль соціокультурного середовища в модернізації сучасного українського міста. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Соціологія, 234 (222). pp. 70-74.

Афанасьєва, Л. В. and Букрєєва, І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л. Ф. and Орлов, А. В. and Сальніков, С. З. (2017) Картування громад як інструмент для впровадження політики "Місто, що навчається": результати соціологічного дослідження. Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. and Букрєєва, І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л. Ф. and Орлов, А. В. and Сальніков, С. З. (2017) Преобразование публичных библиотек Мелитополя в информационно-досуговые центры глазами горожан: результаты социологического исследования. Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. and Букрєєва, І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л. Ф. and Орлов, А. В. and Сальніков, С. З. (2018) Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії. Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. and Рубікондо-Хованова, К. (2015) Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір. Українознавчий альманах (18). pp. 13-17. ISSN 2520-2626

Афанасьєва, Людмила and Глинська, Людмила (2018) Міжкультурна консолідація як запорука національної єдності та стабільності в Україні. Соціологічні студії, 1 (20). pp. 6-11.

Афанасьєва, Людмила and Олексенко, Роман (2019) Когнитивно-креативная карта города как драйвер развития новой культурной политики и культурного планирования. Дулатовские чтения – 2019, 1 (1). pp. 160-164.

Б

Букрєєва, І. (2015) Особливості регіонального менталітету в контексті становлення української політичної нації (на прикладі Мелітополя). Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). pp. 46-51.

Г

Глебова, Н. and Миронова, М. (2015) Реклама як відображення соціальних змін в українському суспільстві на прикладі молоді м. Мелітополь. Українознавчий альманах (18). pp. 67-70.

Глинська, Л. (2015) Міжпоколінні розбіжності ціннісних диспозицій у сучасному українському суспільстві. Українознавчий альманах (18). pp. 70-73.

Глебова, Н. (2015) Довіра як індикатор комунікативного стану суспільства. Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). pp. 16-22.

Глебова, Наталя (2013) Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст. Versus (1). pp. 78-82. ISSN 2310-4562

Готько, Наталя (2016) Мова в мережі інформаційно-комунікативного простору суспільства. Versus (8). pp. 94-98. ISSN 2310-4562

Глебова , Н. І. (2016) Профессиональная подготовка специалиста морской специальности в современных условиях. Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: тезисы докладов III Международной научно-методической конференции. pp. 287-290.

Глебова, Н. І. (2016) Теоретичні аспекти дослідження формування професійної освіти в контексті розвитку соціокультурних систем. Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація. pp. 43-45.

Глебова, Н. І. (2016) Формування культури суспільної довіри: освітній вимір. Грані, 1 (129). pp. 92-98.

Глинська, Л. Ф. (2016) Виховна роль закладів закритого типу в процесі підготовки дівчат-вихованок до суспільного життя. Гендер і євроінтеграційні прагнення України. pp. 21-24.

Глебова, Н. І. (2016) Стратегії поведінки в залежності віж рівня довіри: гендерний аспект. Гендер і євроінтеграційні прагнення України. pp. 52-55.

Глинська, Л. Ф. (2015) Міжпоколінні розбіжності ціннісних диспозицій у сучасному українському суспільстві. Українознавчий альманах (18). pp. 70-73.

Глинська, Л. Ф. and Денисов, І. Г. (2014) Вітчизняна освіта як прояв соціокультурних розбіжностей. Українознавчий альманах (16). pp. 154-158. ISSN 2520-2626

Глинська, Людмила (2017) Міжкультурна комунікація як запорука гармонійного розвитку суспільства. Versus (1 (9)). pp. 21-26. ISSN 2310-4562

К

Катаєв, Станіслав (2015) Соціологія філософії у творчості Є. В. де Роберті. Versus, 1 (5). pp. 73-77. ISSN 2310-4562

Катаєв, С. Л. (2016) Самоидентификация горожан и образ города (кейс – г. Запорожье). Соціологічні студії: наук.-прак. журн., 1 (8). pp. 64-68.

Л

Лаппо, Віолетта (2015) Методологічне підґрунтя формування духовних цінностей як пріоритетного чинника соціальної активності студентської молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). pp. 44-50. ISSN 2219-5203

Лякішева, Анна (2015) Мотиваційно-ціннісний компонент соціальної поведінки особистості у формуванні її громадянської позиції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 20-24. ISSN 2219-5203

Лобнер, Надя (2016) Опыт союза «Фурдо Зальцбург – центр коренных цыган Германии» в вопросах интеркультурной коммуникации. Versus (8). pp. 82-93. ISSN 2310-4562

М

Маслов, Валерій (2015) Феномен «мовленнєвого зниження» в контексті труднощів сучасного педагогічного процесу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). pp. 25-31. ISSN 2219-5203

Молодиченко, Валентин and Афанасьєва, Людмила (2016) Міжкультурна компетенція і компетентність у сучасній соціальній комунікації. Versus (8). pp. 24-31. ISSN 2310-4562

Мартинюк, Ігор and Александров, Денис (2007) Протосоциологическая традиция в становлении категории “интерес”. Социология: теория, методы, маркетинг (4). pp. 152-171.

О

Орлов, Н. and Хімченко , О. (2015) Хімченко О. Соціологічна репрезентація образів чоловіка й жінки в національному медійному просторі. Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). pp. 62-67.

П

Поправко, Ольга (2016) Антропологія: навчальний посібник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

С

Солодовнік, Лілія (2013) Інтеграційні константи взаємодії видів мистецтв в iсторiї музично-педагогічної думки. Versus (1). pp. 92-96. ISSN 2310-4562

Ш

Шиндаулова, Раушан (2016) Ноогуманизм в «портрете» современной интеллектуальной элиты. Versus (8). pp. 40-44. ISSN 2310-4562

Шаров, С. В. (2019) Використання ІКТ для розвитку соціальної компетентності майбутніх вчителів. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 квітня 2019 року, м. Суми), 2. pp. 119-122.

Шарова, Т. М. and Москальова, Л. Ю. (2018) Ретроспективний аналіз розвитку інформаційного суспільства. Актуальные научные исследования в современном мире, 7 (39). pp. 31-35. ISSN 2524-0986

This list was generated on Mon Jun 17 23:37:40 2019 EEST.