МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "H Суспільні науки > HM Соціологія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | Г | К | Л | М | О | П | С | Ш
Число елементів на цьому рівні: 36.

І

Ідрісов, Б. А. (2016) Профессиональная компетентность будущего специалиста как общеевропейская ценностная категория. Гендер і євроінтеграційні прагнення України. с. 29-32.

Ідрісов, Б. А. (2016) Формування комунікативної компетентності студентів – майбутніх соціологів як можливості підвищення якості інтерв’ювання. Соціологічні студії: наук.-прак. журн., 1 (8). с. 58-64.

А

Александров, Денис (2015) До проблеми трансформації суспільної свідомості в освітньому середовищі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і персективи» (11-12 червня 2015 р.). с. 18-21.

Арабаджі, О. С. та Афанасьєва, Л. В. та Букрєєва, І. В. та Глебова, Н. І. та Глинська, Л. Ф. та Гордієнко, Н. М. та Кудінова, М. С. та Левада, О. М. та Маврін, В. В. та Маришина, Л. В. та Молодиченко, В. В. та Нечипоренко, В. В. та Нечипоренко, К. С. та Орлов, А. В. та Позднякова, О. Л. та Позднякова-Кирбят’єва, Е. Г. та Поправко, О. В. та Семікін, М. О. та Сілявіна, Ю. С. та Сташук, О. О. та Червоненко, К. С. та Шинкаренко, О. Є. (2013) Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов'я: проблеми, пошуки та перспективи. Інший. Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, Запоріжжя.

Афанасьєва, Л. та Єфименко, І. та Орлов, А. (2018) Стратегічна дорожня карта щодо впровадження політики "Місто, що навчається". PA Wizard, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. та Кузнєцова , А. (2015) Інтеркультурна модель як інноваційний чинник розвитку міжкультурної інтеграції міста. Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). с. 6-10.

Афанасьєва, Л. та Рубікондо - Хованова, К. (2015) Інтеркультурне місто як модель інтеграції у сучасний європейський простір. Українознавчий альманах (18). с. 13-17.

Афанасьєва, Л. В. (2016) Співпраця бібліотек і музеїв мелітопольщини, як ресурс розвитку освіти дорослих: посіб. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. та Букрєєва, І. В. та Глебова, Н. І. та Глинська, Л. Ф. та Орлов, А. В. та Сальніков, С. З. (2017) Картування громад як інструмент для впровадження політики "Місто, що навчається": результати соціологічного дослідження. Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. та Букрєєва, І. В. та Глебова, Н. І. та Глинська, Л. Ф. та Орлов, А. В. та Сальніков, С. З. (2017) Преобразование публичных библиотек Мелитополя в информационно-досуговые центры глазами горожан: результаты социологического исследования. Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва, Л. В. та Букрєєва, І. В. та Глебова, Н. І. та Глинська, Л. Ф. та Орлов, А. В. та Сальніков, С. З. (2018) Міжкультурна комунікація у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія простору учнівської взаємодії. Центр соціологічних досліджень МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Афанасьєва , Л. В. (2016) Програма "intercultural cities" як стратегічна модель розвитку українських поліетнічних міст. Гендер і євроінтеграційні прагнення України: зб. матер. міжнар. конф.. с. 4-7.

Афанасьєва , Л. В. та Букрєєва , І. В. (2016) Высшее образование как система формирования культурного капитала студентов. Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: матер. III Междунар. науч.-метод. конф.. с. 281-283.

Афанасьєва , Л. В. та Букрєєва , І. В. та Глебова, Н. І. та Глинська, Л. Ф. (2016) План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр. Мелітопольська міська рада, Мелітополь.

Б

Букрєєва, І. (2015) Особливості регіонального менталітету в контексті становлення української політичної нації (на прикладі Мелітополя). Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). с. 46-51.

Г

Глебова, Н. (2015) Довіра як індикатор комунікативного стану суспільства. Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). с. 16-22.

Глебова, Н. та Миронова, М. (2015) Реклама як відображення соціальних змін в українському суспільстві на прикладі молоді м. Мелітополь. Українознавчий альманах (18). с. 67-70.

Глебова, Н. І. (2016) Теоретичні аспекти дослідження формування професійної освіти в контексті розвитку соціокультурних систем. Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація. с. 43-45.

Глебова, Н. І. (2016) Формування культури суспільної довіри: освітній вимір. Грані, 1 (129). с. 92-98.

Глебова, Н. І. (2016) Стратегії поведінки в залежності віж рівня довіри: гендерний аспект. Гендер і євроінтеграційні прагнення України. с. 52-55.

Глебова, Наталя (2013) Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст. Versus (1). с. 78-82. ISSN 2310-4562

Глебова , Н. І. (2016) Профессиональная подготовка специалиста морской специальности в современных условиях. Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: тезисы докладов III Международной научно-методической конференции. с. 287-290.

Глинська, Л. (2015) Міжпоколінні розбіжності ціннісних диспозицій у сучасному українському суспільстві. Українознавчий альманах (18). с. 70-73.

Глинська, Л. Ф. (2016) Виховна роль закладів закритого типу в процесі підготовки дівчат-вихованок до суспільного життя. Гендер і євроінтеграційні прагнення України. с. 21-24.

Готько, Наталя (2016) Мова в мережі інформаційно-комунікативного простору суспільства. Versus (8). с. 94-98. ISSN 2310-4562

К

Катаєв, С. Л. (2016) Самоидентификация горожан и образ города (кейс – г. Запорожье). Соціологічні студії: наук.-прак. журн., 1 (8). с. 64-68.

Катаєв, Станіслав (2015) Соціологія філософії у творчості Є. В. де Роберті. Versus, 1 (5). с. 73-77. ISSN 2310-4562

Л

Лаппо, Віолетта (2015) Методологічне підґрунтя формування духовних цінностей як пріоритетного чинника соціальної активності студентської молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (14). с. 44-50. ISSN 2219-5203

Лобнер, Надя (2016) Опыт союза «Фурдо Зальцбург – центр коренных цыган Германии» в вопросах интеркультурной коммуникации. Versus (8). с. 82-93. ISSN 2310-4562

Лякішева, Анна (2015) Мотиваційно-ціннісний компонент соціальної поведінки особистості у формуванні її громадянської позиції. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). с. 20-24. ISSN 2219-5203

М

Маслов, Валерій (2015) Феномен «мовленнєвого зниження» в контексті труднощів сучасного педагогічного процесу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (15). с. 25-31. ISSN 2219-5203

Молодиченко, Валентин та Афанасьєва, Людмила (2016) Міжкультурна компетенція і компетентність у сучасній соціальній комунікації. Versus (8). с. 24-31. ISSN 2310-4562

О

Орлов, Н. та Хімченко , О. (2015) Хімченко О. Соціологічна репрезентація образів чоловіка й жінки в національному медійному просторі. Соціологічні студії. Науково-практичний журнал, 1 (6). с. 62-67.

П

Поправко, Ольга (2016) Антропологія: навчальний посібник. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Мелітополь.

С

Солодовнік, Лілія (2013) Інтеграційні константи взаємодії видів мистецтв в iсторiї музично-педагогічної думки. Versus (1). с. 92-96. ISSN 2310-4562

Ш

Шиндаулова, Раушан (2016) Ноогуманизм в «портрете» современной интеллектуальной элиты. Versus (8). с. 40-44. ISSN 2310-4562

Цей список був створений у Sat Mar 23 15:38:57 2019 EET.