MDPU Repository

Items where Subject is "D Всесвітня історія та історія Старого Світу > DK Росія. Радянський Союз. Колишні радянські республіки > Історія України"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | S | T | Z | Г | Д | З | К | Н | П | С | Ш
Number of items at this level: 89.

G

Gudz, Victor (2017) The first two decades of research famine in Ukraine: peculiarities of sources and historiography. Історичні і політологічні дослідження, 1 (60). pp. 244-261.

K

Krylova, A.N. and Schkoda, N.A. and Zamuruysev, А.V. and Zhiryakov, A.Y. (2015) Molochansk Germans, Mennonites and the surroundings society: features of the land relationships. The Caucasus. Economical and social analysis journal of Southern Caucasus. pp. 16-20.

S

Sytnуk, Olexander (2018) On the process of entoghenesis in the territory of the Modern south of ukraine in the period of the eneolitis. SocioBrains (42). pp. 140-142. ISSN 2367 - 5721

T

Troitska, T. S. and Troitska, E. M. and Krylova, A. N. and Popravko, O. V. (2019) Reconstruction and dialogue in the recovery of the lost paradigm «human-nature». International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019, 19 (5.1). pp. 629-635. ISSN 1314-2704

Z

Zamuruytsev, О. V. and Shkoda, N. A. (2019) Pre-Revolutionary Historiography of the Socio-Economic and Cultural Life of the German-Speaking Population of the South Ukraine in the Middle of the 19th and Early 20th Centuries. Zaporizhzhia Historical Review, 1 (53). pp. 54-58. ISSN 2707-6660

Г

Гудзь, В. В. (2017) Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору. Українознавчий альманах (20). pp. 71-75.

Гудзь, В. В. (2016) Російська історіографія голоду 1932-1933 років періоду перебудови. Українознавчий альманах (19). pp. 114-117.

Гудзь, В. В. (2019) Історіографія Голодомору 1932–1933 років в Україні. Other. ФОП Однорог Т. В., Мелітополь.

Гудзь, В. В. (2016) Початковий етап дослідження колективізації та «продовольчих труднощів» 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (47). pp. 58-63.

Д

Дик, М. and Крылов, Н. В. and Крылова, А. Н. (2018) Мелитопольские Корнисы. Мелитопольский краеведческий журнал (11). pp. 76-82.

З

Замуруйцев, О. В. (2015) Особливості соціально - економічного розвитку німецькомовних поселень південного регіону України в 50-80 -х ХІХ століття. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (43). pp. 74-78.

Замуруйцев, О. В. and Жиряков, О. Ю. (2016) Аграрні відносини у німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 42-45. ISSN 2307-7778

Замуруйцев, О. В. and Жиряков, О. Ю. (2015) Виникнення кризи при вивченні проблеми кваліфікаційного рівня кадрів РСЧА та шляхи її подолання у російській історіографії. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. pp. 113-117.

Замуруйцев, О. В. and Жиряков, О. Ю. and Шкода, Н. А. and Пачев, С. І. and Крилова, А. М (2018) Історіографія дослідження соціально-економічного та культурного розвитку німецькомовних поселень Таврійської губернії у середині ХІХ - на початку ХХ ст. Scientific discussion. Section of historical sciences, 1 (17). pp. 34-36. ISSN 3041-4245

К

Коробченко, А. А. (2015) Зміст та основні напрями діяльності товариства дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930 рр.) в контексті розвитку природознавства в Україні. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (43). pp. 345-351.

Крилова, А. М and Пачев, С. І and Замуруйцев, О. В. and Жиряков, О. Ю. (2017) Ethnocultural interaction in basin of the Molochna river (Nothern Priazovia, Ukraine) in XIXc. Norwegian Journal of development of the International Science, 2 (4). pp. 60-64. ISSN 3453-9875

Крилова, А. М. (2014) Материалы раскладок земского сбора как источник по истории землевладения Мелитопольского уезда. In: Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы, 23-26 сентября 2014, Самара.

Крилова, А. М. (2015) Підземні води як основа водопостачання м. Мелітополя. Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф.. pp. 35-41.

Крилова, А. М. (2014) Хто такі менноніти? Мелитопольский краеведческий журнал (4). pp. 91-92.

Крилова, А. М. (2016) Полюбовні сказки, або як колись ділили землю. Мелитопольский краеведческий журнал (7). pp. 47-52.

Крилова, А. М. (2015) Документи подвірного обстеження землевпорядкованих господарств (на прикладі Бердянського повіту). Еврика (1). pp. 51-54.

Крилова, А. М. (2017) Курганы Иоганна Корниса. Мелитопольский краеведческий журнал (9). pp. 86-89.

Крилова, А. М. (2009) До питання про вірогідність статистики землеволодіння у «Матеріалах до оцінки земель Олександрівського повіту Катеринославської губернії». Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика: міжвуз. зб. наук. пр.. pp. 88-103.

Крилова, А. М. (2009) Описово-статистичні документи державних установ земельної позики як джерело дослідження землеволодіння та землекористування Північного Приазов’я. Культура народов Причерноморья (162). pp. 118-125.

Крилова, А. М. (2009) Земські описово-статистичні видання як джерело дослідження землеволодіння та землекористування етнічних та соціальних груп Північного Приазов’я. Історико-філософський журнал «Університет» (4 (30)). pp. 88-97.

Крилова, А. М. (2012) Звітність про польові роботи землемірів Спеціального межування (на прикладі Таврійської губернської креслярні. Історико-географічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. (12). pp. 143-154.

Крилова, А. М. (1999) Етнополітика царського уряду по відношенню до західноєвропейських переселенців (на прикладі Запорізької області). Теоретичні та практичні питання культурології: зб. наук. стат. (2). pp. 127-137.

Крилова, А. М. (2004) Менонітські будівельні споруди Молочанська: історія та сучасний стан. In: Немцы Приазов’я. История и судьбы. Доля, Симферополь, pp. 116-145.

Крилова, А. М. (2003) Постановления уездных земских собраний как источник для изучения динамики землевладения. In: Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі тисячоліть», 20 лютого 2003, Тернопіль.

Крилова, А. М. (2000) До питання вивчення природної та культурної спадщини у межах Запорізької області. In: Студентсько-аспірантська наукова конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку досліджень з географічних дисциплін та картографії в Україні», 3 листопада 2000, Тернопіль.

Крилова, А. М. (2008) Поземельні переписи 1877, 1887 та 1905 років: історія проведення та первинні описово-статистичні документи. Культура народов Причерноморья (145). pp. 69-75.

Крилова, А. М. (2015) Діяльність Селянського земельного банку в Північному Приазов’ї (1883-1915). In: Регіональна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження А. А. Хижняка, 23 квітня 2015 року, Мелітополь.

Крилова, А. М. (2012) Статистичне бюро Таврійського губернського земства: програми дослідження землеволодінь 1884 р. Наукові записки: зб. пр. молодих вчених та аспірантів, 25. pp. 347-363.

Крилова, А. М. (2019) Можливості використання QGIS для аналізу соціально-економічного розвитку німецьких колоній Молочної (XIX - початок XX ст.). In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи», жовтень 3-5, 2019, Львів.

Крилова, А. М. and Замуруйцев, О. В. and Пачев, С. І. and Жиряков, О. Ю. (2017) Ethnocultural interaction in basin of the Molochna river (Nothern Priazovia, Ukraine) in XIX c. Norwegian Journal of development of the International Science, 2 (4). pp. 60-64. ISSN 3453-9875

Крилова, А. М. and Карачевцев, Г. М. (2019) Університетська справа Дмитра Донцова. Мелитопольский краеведческий журнал (13). pp. 81-84.

Крылов, Н. В. and Крылова, А. Н. (2003) Развитие малоселенных форм расселения меннонитов на территории Бердянского и Мелитопольского уездов. In: Конференция, посвященная 200-летию переселения немцев в Приазовье и Причерноморье «Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность», 27-28 сентября 2003, Донецк.

Н

Надольська, Ю. А. (2012) Реалізація освітніх ідей представників педагогічної думки Півдня України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. в діяльності освітніх закладів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (22). pp. 40-45. ISSN 1992-5786

П

Попенко, Я. В. (2014) Встановлення українсько-болгарських міждержавних відносин за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (7). pp. 288-290.

Попенко, Я. В. (2015) «Румунський напрям» української дипломатії в 1917-1920 рр.: новітній етап історіографічних досліджень». Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (10). pp. 30-33.

Попенко, Я. В. (2015) Історія українсько-турецьких дипломатичних взаємин 1917-1920-х рр. у вітчизняній мемуарній спадщині. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (23). pp. 255-258.

Попенко, Я. В. (2015) Українська дипломатія наприкінці Першої світової війни: основні напрямки розвитку. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Матеріали V-ої Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.), 5. pp. 67-71.

Попенко, Я. В. (2009) Реалізація державницької ідеї за доби Гетьманату П. Скоропадського. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXVII). pp. 113-117.

Попенко, Я. В. (2013) Україна – Франція у світлі політичних відносин в 1921 р. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXVI). pp. 141-145.

Попенко, Я. В. (2013) Особливості реформ в Україні за часів уряду гетьмана П. Скоропадського. Українознавчий альманах (13). pp. 131-138.

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-турецькі міждержавні взаємини впродовж 1914-1920-х рр.: історіографічний огляд. Українознавчий альманах (16). pp. 286-291.

Попенко, Я. В. (2014) Українсько-французькі політичні відносини (1917-1921 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: «Історія, економіка, філософія» (19). pp. 51-64.

Попенко, Я. В. (2005) Діяльність дипломатичного представництва Директорії УНР в Бельгії та Нідерландах у 1919-1921 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XIX). pp. 188-197.

Попенко, Я. В. (2008) Осецький як представник військової еліти доби українських визвольних змагань. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXIII). pp. 149-163.

Попенко, Я. В. (2008) Діяльність дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній конференції (липень-грудень 1919 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXIV). pp. 176-182.

Попенко, Я. В. (2010) Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (січень-червень 1920 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXVIІI). pp. 169-174.

Попенко, Я. В. (2010) Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (червень – грудень 1920 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (XXІХ). pp. 105-109.

Полякова, Л. І. and Поляков, А. В. (2015) Національна еліта в Україні на сучасному етапі державотворення: особливості становлення та розвитку. Матеріали XIX Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: перспективи та проблеми розвитку» 24-25 грудня 2015. pp. 42-46.

Полякова, Л. І. (2016) Взаємодія органів державної влади в сфері міжнародної політики. На шляху до Європи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України) 29-30 квітня 2016 р. Частина ІІ. pp. 143-145.

Пачев, С. І. (2016) География на разпределението на научния потенциал на историческата българистика в Украйна. Географски науки и образование: сб. докл. четвърта Междунар. конф., 30-31 октомври 2015 г.. pp. 172-177.

Пачев, С. І. (2014) Виникнення села Гірсівка Приазовського району Запорізької області. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2). pp. 115-120.

Пачев, С. І. (2014) Историческая болгаристика в Украине на рубеже тысячелетий: факторы и тенденции. Кръгла маса «Българистика»: трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. pp. 155-167.

Пачев, С. І. (2014) Причины массового переселения болгар в Таврическую губернию 1861–1863 гг. в историографии. Известия на Института за исторически изследвания (1). pp. 317-326. ISSN 2367-5187

Пачев, С. І. (2019) Зниклі села бессарабських переселенців у межах сучасного Мелітопольського району у 60–70-ті роки ХІХ ст. Мелітопольські краєзнавчі читання: матеріали IV відкритої регіональної наук.-практ. конф.. pp. 89-96.

Пачев, С. І. and Оліфер, В. С. (2019) Оборона Мелітопольщини у вересні – на початку жовтня 1941 року. Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 травня 2019 року. pp. 118-121.

Пачев, С. І. and Пачева, В. М. (2019) Дарителството в процеса на възраждането на българщината сред българската общност в Северна Таврия в края на ХХ - началото на ХХІ век. Благотворителност и култура на дарителството: доклади от Международна научна конференция, посветена на 140 години от основаването на Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий", (10-11 декември 2018 г., София). pp. 303-306.

Пачев, С. І. and Пачева, М. С. (2018) Административно-территориальное положение болгарских сёл в Северо-Западном Приазовье (Украина). Socio Brains (42). pp. 156-161. ISSN 2367-5721

Пачев, С. І. and Пачева, М. С. (2016) Миграцията като средство за оцеляване на таврическите българи по време на глада от 1946–1947 Г. Българска етнология (4). pp. 612-622. ISSN 1310–5213

Пачев, С. І. and Самонін, Б. В. (2019) Розвиток важкої промисловості Запорізької області у період семирічки (1959-1965). Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 трав. 2019 р.. pp. 114-117.

Пачев, С. І. and Твердохліб, Н. Ю. (2017) Відновлення аграрного сектора економіки на Мелітопольщині у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). pp. 178-181.

Полякова, Л. І. (2017) Історичні аспекти розвитку форм соціальної взаємодопомоги та підтримки в українців. In: Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ - початку ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція, 14.04.1917, Дніпро.

Полякова, Л. І. (2017) Стан Збройних Сил України 1991-2004 рр. Взаємодія органів державної влади у сфері державної безпеки. VII Аркасівські читання: історичні дослідження на сучасному етапі розвитку гуманітарної науки: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 82-84.

Полякова, Л. І. (2015) Історичний погляд на Конституційну реформу 2004 р.: етапи та наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (2). pp. 93-98. ISSN 2307-7778

Полякова, Л. І. and Бугонько, Д. О. (2018) Аналіз поняття "національна еліта". Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (47). pp. 118-120.

Полякова, Л. І. and Крилова, А. М. and Буцький, П. Е. (2018) Development of executive power branches in independent Ukraine. Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. (132). pp. 112-116. ISSN 2076-1554

Полякова, Л. І. and Пачев, С. І. and Замуруйцев, О. В. and Шкода, Н. А. and Жиряков, К. О. (2019) Forestry development in north Azov Sea region. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM (19). pp. 395-400. ISSN 1314-2704

С

Ситник, О. М. (2015) Парадигма національно-патріотичного виховання молоді та студентів у контексті освітнього процесу в Україні. Роль освiти у формуванні життєвих цiнностей молоді : матеріали всеукраїнської науково-практичної студентів і молодих вчених (Мелітополь, 30 жовтня 2015 р.). pp. 83-85.

Ситник, О. М. and Радченко, В. О. (2015) Роль українського рукопашу «Спас» у національно-патріотичному вихованні студентської молоді. Роль освiти у формуванні життєвих цiнностей молоді : матеріали всеукраїнської науково-практичної студентів і молодих вчених (Мелітополь, 30 жовтня 2015 р.). pp. 82-83.

Ситник, О. М. and Гажева, К. М. (2015) Державотворчий розвиток Запорізької Січі – як зразок середньовічного військово-лицарського ордену. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогiчного унiверситету iменi Богдана Хмельницького (3). pp. 126-136.

Ситник, О. М. (2015) Парадигма української націоналістичної ідеології в контексті національно-визвольної боротьби першої половини ХХ-го та початку ХХІ-го століть. Дрогобицький краєзнавчий збірник. pp. 348-358.

Ситник, О. and Гатило, Ю. (2015) Проект Конституції Пилипа Орлика як модель державно-правового розвитку періоду Гетьманщини. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогiчного унiверситету iменi Богдана Хмельницького (3). pp. 137-145.

Ситник, О. and Груздь, В. (2015) Гадяцька унія в контексті відновлення гетьманської держави часів І. Виговського. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогiчного унiверситету iменi Богдана Хмельницького (3). pp. 146-155.

Ситник, О. М. (2019) Концепт розвою української нації за новітньої доби у викладі Дмитра Донцова. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. пр. (2/44). pp. 105-118.

Ситник, О. М. (2019) Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage. Evolution of a hybrid-information war in the context of aggressive policy of the Russian Federation in respect to Ukraine. Other. Liha-Pres.

Ситник, О. М. (2019) Chronology in the timeline of historical knowledge. Ukrainian-polish political relations in the context of opposing imperial encroachments from Russia. Other. Liha-Pres, Lviv-Toruń.

Ситник, О. М. (2019) Relevant research of historical sciences. Russian-ukrainian war 2014–2019 years as the decisive stage of the struggle for the Ukrainian independent state. Other. Liha-Pres, Lviv-Toruń.

Ш

Шкода, Н.А. and Крилова, А.М (2015) Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині ХIХ. Українознавчий альманах (18). pp. 215-218.

Шкода, Н. А. (2016) Формування феміністичних поглядів в Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (24). pp. 23-25.

Шкода, Н. А. (2019) Склад запорозького духовенства Нової Січі. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук. конф., 2. pp. 201-203.

Шкода, Н. А. (2019) Політика радянської лади щодо Римо-католицької церкви на Півдні України впродовж 20-х рр. ХХ ст. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф. (Ужгород – Баку, 25– 26 квітня, 2019 р.). pp. 34-37.

Шкода, Н. А. and Замуруйцев, О. В. (2018) Політика уряду Російської імперії щодо православної церкви в Криму і Північній Таврії в кінці ХVIII – середині ХIХ ст.: історіографічний огляд проблеми. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (51). pp. 183-188. ISSN 2076-8982

Шкода, Н. А. and Замуруйцев, О. В. (2018) Політика уряду Росії щодо прав церкви в в Криму і північній Таврії в кінці ХVIII – середині ХIХ ст.: історіографічний огляд проблеми. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (51). pp. 183-188.

Шкода, Н. А. and Крилова, А. М (2016) Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині ХIХ c. Українознавчий альманах (18). pp. 215-218. ISSN 2520-2626

Шкода, Н. А. and Крилова, А. М (2016) Історія українського драматичного театру Наддніпрянщини в контексті історії національно-культурного відродження в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.: джерелознавчий аналіз. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2 (45). pp. 42-45. ISSN 2076-8982

This list was generated on Mon Apr 6 01:31:06 2020 EEST.