MDPU Repository

Items where Subject is "D Всесвітня історія та історія Старого Світу > D Історія (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 25.

Article

Прокопенко, Владимир (2015) Философия в эпоху кризиса: греческий случай. Versus, 1 (5). pp. 55-60. ISSN 2310-4562

Матюшко, Богдан (2015) Микола Бердяєв та Петро Кудрявцев про абсолютність і відносність наукової істини. Versus, 1 (5). pp. 61-66. ISSN 2310-4562

Лимонченко, Вера (2015) Апофатизм как логическая процедура и как экзистенциальное обращение. Versus, 1 (5). pp. 67-72. ISSN 2310-4562

Попенко, Я. В. (2015) Туреччина: встановлення та розвиток міждержавних взаємин упродовж 1917-1920 рр. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (8-9). pp. 202-205.

Ситник, О. (2016) Криза сучасного глобалізованого світу в контексті відродження національного традиціоналізму. Мультикультуралізм як політико-правове явище: виклики глобалізованого світу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 січня 2016 р.). pp. 122-129.

Попенко, Ярослав (2016) Румунія на шляху до Бухарестського миру 1918 року. Емінак: наук. журн., 3 (15). pp. 53-59.

Vampilova, L. B. and Lugovskoy, A. M. and Mezova, L. A. and Sokolova, A. A. and Krylova, A. N. (2019) Problems of preserving the natural and cultural heritage of the pre-polar region - Karelian Pomorie. Section Human Geography & Demography: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 6 (5). pp. 259-266. ISSN 2367-5659

Гудзь, В. В. (2016) Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (14). pp. 96-100.

Жиряков, О. Ю. (2014) Становлення олігархічного устрою у Венеції. Aktualni vymozenosti vedy – 2014: materialy X vedecko-prakticka konference. pp. 44-47.

Жиряков, О. Ю. (2015) Африканська експансія Іспанії у добу католицьких королів. Strategiczne pytania swiatowej nauki -2015: materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. pp. 38-40.

Жиряков, О. Ю. (2015) Правова ізоляція євреїв у Третьому Рейху в 1933-1935 рр. Zprav y vedeckeideje – 2015: materialy XI Mezinarodni vedecko-prakticka konference. pp. 53-55.

Крилова, А. М. (2017) Курганы Иоганна Корниса. Мелитопольский краеведческий журнал (9). pp. 86-89.

Крилова, А. М. (2009) Земські описово-статистичні видання як джерело дослідження землеволодіння та землекористування етнічних та соціальних груп Північного Приазов’я. Історико-філософський журнал «Університет» (4 (30)). pp. 88-97.

Крилова, А. М. (2009) Описово-статистичні документи державних установ земельної позики як джерело дослідження землеволодіння та землекористування Північного Приазов’я. Культура народов Причерноморья (162). pp. 118-125.

Крилова, А. М. (2012) Статистичне бюро Таврійського губернського земства: програми дослідження землеволодінь 1884 р. Наукові записки: зб. пр. молодих вчених та аспірантів, 25. pp. 347-363.

Крилова, А. М. and Жиряков, О. Ю. and Полякова, Л. І. and Шкода, Н. А. (2017) Using the method of alternative history in British historiographies of Second World war. Znanstvena misel journal (11). pp. 34-37. ISSN 3124-1123

Попенко, Я. (2018) Політична боротьба за Бессарабію на Паризькій Мирній конференції упродовж травня-серпня 1919 р. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (1(21)). pp. 36-41. ISSN 1998-4634

Прокоф’єв, Є. Г. (2016) Історико-культурологічний підхід до процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (16). pp. 70-76. ISSN 2219-5203

Ситник, О. М. (2017) Досвід російсько-української війни 2014-2017 років в контексті україно-польських історичних відносин. Nad Wisłą i Dnieprem/ Над Віслою і Дніпром (1). pp. 182-185.

Шкода, Н. А. (2019) Склад запорозького духовенства Нової Січі. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук. конф., 2. pp. 201-203.

Шкода, Н. А. and Полякова, Л. І. and Пачев, С. І. and Крилова, А. М. (2019) Інтерактивні технології навчання на уроках історії. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. (Submitted)

Monograph

Гудзь, В. В. and Пачев, С. І. and Таравська, Я. В. and Замуруйцев, О. В. and Крилова, А. М and Шкода, Н. А. and Попенко, Я. В. and Мовчан, О. М. and Александрова, Г. І. and Жиряков, О. Ю. and Михайлов, В. В. and Полякова, Л. І. and Гапотій, В. Д. and Красько, Н. С. (2015) Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби. Project Report. МДПУ ім. Б.Хмельницького.

Ситник, О. М. (2019) Challenges of study, conservation and interpretation of historical and cultural heritage. Evolution of a hybrid-information war in the context of aggressive policy of the Russian Federation in respect to Ukraine. Other. Liha-Pres.

Ситник, О. М. (2019) Chronology in the timeline of historical knowledge. Ukrainian-polish political relations in the context of opposing imperial encroachments from Russia. Other. Liha-Pres, Lviv-Toruń.

Conference or Workshop Item

Крилова, А. М. (2015) Документы Специального межевания как источник по истории землевладения и землепользования в Северном Приазовье. In: V Междунар. конф. по исторической географии "Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований", 18–21 мая 2015 г., Санкт-Петербург.

This list was generated on Tue Feb 18 08:56:03 2020 EET.