MDPU Repository

Items where Subject is "C Супутні історичні науки > CT Біографія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | С | Х
Number of items at this level: 29.

K

Khrystova, T. E. and Pyurko, O. E. (2009) The evolution and modern state of photosynthesis researches in Ukraine. V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28 верес. -01 жовт. 2009 р.. p. 93.

Khrystovaya, T. E. and Pyurko, O. E. (2007) The development of learning about the plants’ adaptative syndrome to the drought in Ukraine. Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environment. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects: abstracts of III International conference (L’viv, Ukraine, October, 4-6, 2007). p. 195.

P

Pyurko, O. E. and Khrystova, T. E. (2009) The pigments maintenance is characteristic peculiarity of plants adaptation: evolution and perspectives studying. Materials of ІV International Young Scientists conference" Biodiversity. Ecology. Adapta-tion. Evolution", dedicated to 180th anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odessa, September 16-19, 2009). pp. 60-61.

С

Ситник, О. М. (2017) Д. Донцов як чільний ідеолог українського визвольного руху першої половини ХХ століття. Східноєвропейський історичний вісник (2). pp. 16-25.

Х

Христова, Т. Є. (2006) Фізіологія насіння у працях українських вчених (кінець ХІХ-початок ХХ ст.). Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 22-31 травня 2006 р.), 1. pp. 11-13.

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних досліджень у Новоросійському університеті. Історичні записки: зб. наук. пр., 23 (1). pp. 199-206. ISSN 2222-0380

Христова, Т. Є. (2009) Тенденції розвитку фізіології рослин у Київському товаристві природодослідників. Культура народов Причерноморья (169). pp. 240-245. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних дослід-жень у Новоросійському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, 54. pp. 25-28. ISSN 1728-3817

Христова, Т. Є. (2009) Науково-дослідна діяльність Костянтина Пурієвича в галузі фізіології рослин. Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку, 1. pp. 164-169. ISSN 966-7938-07-7

Христова, Т. Є. (2006) З історії становлення фізіології рослин в Україні. Дні науки – 2006: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 17-28 квітня 2006 р.), 21. pp. 51-53.

Христова, Т. Є. (2006) Генезис досліджень посухостійкості рослин в Україні. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвідомчий збірник наукових праць (6). pp. 188-197.

Христова, Т. Є. (2006) Тенденції розвитку біохімічних досліджень рослин в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Матеріали ІХ Українського біохімічного з'їзду (Харків, 24-27 жовтня 2006 р.), 2. p. 254.

Христова, Т. Є. (2008) Формування екологічного напрямку фізіології рослин в Україні. Ecology and noospherology, 19 (1-2). pp. 154-158. ISSN 1726-1112

Христова, Т. Є. (2006) З’ясування особливостей фотосинтезу українськими вченими (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Передові наукові розробки – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 1-15 вересня 2006 р.), 6. pp. 3-5.

Христова, Т. Є. (2007) Історія вивчення кореневого живлення рослин в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Современные научные достижения – 2007: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., (Днепропетровск, 1-14 февраля 2007 г.)., 3. pp. 31-33.

Христова, Т. Є. (2007) Витоки фізіології рослин в Україні. Культура народов Причерноморья (116). pp. 76-79. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2007) Внесок вчених Новоросійського університету у розвиток фізіології рослин. Внесок Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки: матеріали наук. конф., (16-18 травня 2007 р., м. Одеса) (1). pp. 169-177.

Христова, Т. Є. (2007) Пріоритети у вивченні фізіології рослинної клітини в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Современные направления теоретических и прикладных исследований: сб. науч. трудов по материалам Междунар. науч.-практ. конф., (Одесса, 15-25 марта 2007 г.), 17. pp. 89-91.

Христова, Т. Є. (2007) Костянтин Пурієвич – визначний фітофізіолог України (до 140-річчя від дня народження). Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 7 (124). pp. 69-75. ISSN 2227-2844

Христова Т. Є. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія «Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)». 58769.

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. (2006) Історія розробки експериментальних методів визначення фотосинтезу в Україні. Матеріали ХІІ з'їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). p. 509.

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. (2008) Фотосинтез: учора, сьогодні, в перспективі. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье: материалы ХVІІ Междунар. симпозиума, 13-21 сент. 2008 г.. pp. 552-554.

Христова Т. Є., Мусієнко М. М. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія «Становлення та розвиток фітофізіології в Україні». 61681.

Христова, Т. Є. and Мусієнко, М. М. (2009) Наукова спадщина Євгена Пилиповича Вотчала (до 145-річчя від дня народження). Физиология и биохимия культурных растений, 41 (3). pp. 268-273. ISSN 2308-7099

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2006) Еволюція газометричних методів реєстрації фотосинтезу. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки (2). pp. 261-267.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2006) Фізіологія водообміну рослин в Україні. Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., (Мелітополь, 26-27 вересня 2006 р.). pp. 106-107.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2007) Питання водного режиму рослин у працях вітчизняних фітофізіологів: історично-функціональний аспект. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія, 15 (1). pp. 199-209. ISSN 2519-8513

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону (8). pp. 257-266.

Христовая, Т. Е. (2009) Зарождение и становление фитогормональной теории на Украине. Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология, экология и здоровье: материлы ХVІІІ Междунар. симпозиума, 17-26 сент. 2009 г.. pp. 630-631.

This list was generated on Tue Nov 12 22:43:49 2019 EET.