MDPU Repository

Items where Subject is "CT Біографія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | S | Г | М | П | С | Х
Number of items at this level: 51.

K

Khrystova, T. E. and Pyurko, O. E. (2009) The evolution and modern state of photosynthesis researches in Ukraine. V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28 верес. -01 жовт. 2009 р.. p. 93.

Khrystovaya, T. E. and Pyurko, O. E. (2007) The development of learning about the plants’ adaptative syndrome to the drought in Ukraine. Plant Ontogenesis in Natural and Transformed Environment. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects: abstracts of III International conference (L’viv, Ukraine, October, 4-6, 2007). p. 195.

Khrystovaya, Tеtіana (2005) Field physiology of plants formation in Ukraine. Наука та інновації - 2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 17-31 жовтня 2005 р.), 2. pp. 37-39.

P

Pyurko, O. E. and Khrystova, T. E. (2009) The pigments maintenance is characteristic peculiarity of plants adaptation: evolution and perspectives studying. Materials of ІV International Young Scientists conference" Biodiversity. Ecology. Adapta-tion. Evolution", dedicated to 180th anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odessa, September 16-19, 2009). pp. 60-61.

S

Sytnyk, Olexander and Gudz, Victor (2021) The suffering path of the Ukrainian Church: book review: Vegesh M., Kontsur-Karabinovich N., Marchuk V., Palinchak M., Golonich Ya. Ukrainian Greek Catholic Church: past and present. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk (20). pp. 238-244.

Г

Гудзь, В. В. and Ситник, О. М. (2021) Рецензія на монографію Віднянського С. В., Вегеша М. М. Августин Волошин і Карпатська Україна в історії українського державотворення: монографія. Український історичний журнал (3). pp. 212-218.

М

Мусатенко, Л. І. and Мусієнко, М. М. and Христова, Т. Є. (2009) Академік Євген Пилипович Вотчал – засновник прикладної фітофізіології в Україні (до 145-річчя від дня народження). Український ботанічний журнал, 66 (6). pp. 864-872. ISSN 0372-4123

П

Пархоменко, В. А. (2015) 1914-1916 рр. у мемуарній спадщині Дмитра Дорошенка. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (39). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2016) Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця. Емінак, 2. (13). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2015) Збройні сили Директорії УНР (1918-1919 рр.) у спогадах сучасників. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (40). pp. 131-137.

С

Ситник, О. М. (2017) Д. Донцов як чільний ідеолог українського визвольного руху першої половини ХХ століття. Східноєвропейський історичний вісник (2). pp. 16-25.

Ситник, О. М. (2019) В. Ляскоронський як археолог. І Всеукраїнський археологічний з’їзд: матеріали роботи. pp. 111-121.

Х

Христова, Т. Є. (2006) Фізіологія насіння у працях українських вчених (кінець ХІХ-початок ХХ ст.). Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 22-31 травня 2006 р.), 1. pp. 11-13.

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних досліджень у Новоросійському університеті. Історичні записки: зб. наук. пр., 23 (1). pp. 199-206. ISSN 2222-0380

Христова, Т. Є. (2009) Тенденції розвитку фізіології рослин у Київському товаристві природодослідників. Культура народов Причерноморья (169). pp. 240-245. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних дослід-жень у Новоросійському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, 54. pp. 25-28. ISSN 1728-3817

Христова, Т. Є. (2009) Науково-дослідна діяльність Костянтина Пурієвича в галузі фізіології рослин. Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку, 1. pp. 164-169. ISSN 966-7938-07-7

Христова, Т. Є. (2006) З історії становлення фізіології рослин в Україні. Дні науки – 2006: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 17-28 квітня 2006 р.), 21. pp. 51-53.

Христова, Т. Є. (2006) Генезис досліджень посухостійкості рослин в Україні. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвідомчий збірник наукових праць (6). pp. 188-197.

Христова, Т. Є. (2006) Тенденції розвитку біохімічних досліджень рослин в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Матеріали ІХ Українського біохімічного з'їзду (Харків, 24-27 жовтня 2006 р.), 2. p. 254.

Христова, Т. Є. (2008) Формування екологічного напрямку фізіології рослин в Україні. Ecology and noospherology, 19 (1-2). pp. 154-158. ISSN 1726-1112

Христова, Т. Є. (2006) З’ясування особливостей фотосинтезу українськими вченими (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Передові наукові розробки – 2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 1-15 вересня 2006 р.), 6. pp. 3-5.

Христова, Т. Є. (2007) Історія вивчення кореневого живлення рослин в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Современные научные достижения – 2007: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., (Днепропетровск, 1-14 февраля 2007 г.)., 3. pp. 31-33.

Христова, Т. Є. (2007) Витоки фізіології рослин в Україні. Культура народов Причерноморья (116). pp. 76-79. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2007) Внесок вчених Новоросійського університету у розвиток фізіології рослин. Внесок Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки: матеріали наук. конф., (16-18 травня 2007 р., м. Одеса) (1). pp. 169-177.

Христова, Т. Є. (2007) Пріоритети у вивченні фізіології рослинної клітини в Україні на межі ХІХ-ХХ століть. Современные направления теоретических и прикладных исследований: сб. науч. трудов по материалам Междунар. науч.-практ. конф., (Одесса, 15-25 марта 2007 г.), 17. pp. 89-91.

Христова, Т. Є. (2005) Становлення фітофізіологічних досліджень в північно-східній Україні протягом ХІХ століття. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки (2). pp. 251-255. ISSN 1817-2237

Христова, Т. Є. (2005) Йосип Баранецький – видатний український дослідник рослин. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 173-177. ISSN 2414-9594

Христова, Т. Є. (2005) Фітоекологічні погляди Є. П. Вотчала. Теорія і практика сучасного природознавства: зб. наук. пр.. pp. 197-201.

Христова, Т. Є. (2005) Дослідження посухостійкості рослин в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття). The science: theory and practice: materials of international scientifical-practical conference, 20th July – 5th August, 2005, 1. pp. 22-25.

Христова, Т. Є. (2005) Наукова спадщина фітофізіологів Київського університету (кінець ХІХ століття). Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 4 (86). pp. 215-222. ISSN 1998 -7927

Христова, Т. Є. (2005) Фізіологія рослин у Росії та Україні на початку ХІХ століття. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 6 (86). pp. 164-171. ISSN 2227-2844

Христова, Т. Є. (2005) Становлення і розвиток екологічних анатомо-фізіологічних досліджень на Україні. Наукова спадщина академіка М.М. Гришка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча (Глухів, 12-13 квітня 2005 р.). pp. 129-130.

Христова, Т. Є. (2007) Костянтин Пурієвич – визначний фітофізіолог України (до 140-річчя від дня народження). Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 7 (124). pp. 69-75. ISSN 2227-2844

Христова Т. Є. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія «Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)». 58769.

Христова, Т. Є. (2010) Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук: спец. 03.00.23 "Історія біології". Post-Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Христова, Т. Є. and Бобкіна, Г. О. (2005) Розвиток фізіології рослин у Харківському університеті. Науковий потенціал світу – 2005: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 19-30 вересня 2005 р.), 1. pp. 6-9.

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. (2006) Історія розробки експериментальних методів визначення фотосинтезу в Україні. Матеріали ХІІ з'їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). p. 509.

Христова, Т. Є. and Казаков, Є. О. and Пюрко, О. Є. (2008) Фотосинтез: учора, сьогодні, в перспективі. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье: материалы ХVІІ Междунар. симпозиума, 13-21 сент. 2008 г.. pp. 552-554.

Христова, Т. Є. and Казакова, С. М. (2005) Еволюція анатомо-фізіологічних досліджень вегетативних органів деревних рослин на Україні. Типологія лісів степової зони, їх біорізноманіття та охорона: матеріали Міжнар. конф., 10-15 лип. 2005 р.. pp. 128-131.

Христова, Т. Є. and Кочкурова, О. В. (2005) Михайло Ломоносов і українська фітофізіологія. Дні науки – 2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-27 квіт. 2005 р.), 17. pp. 48-49.

Христова, Т. Є. and Кочкурова, О. В. (2005) Зародження фізіології рослин у Київському університеті (кінець ХІХ століття). Наука і освіта – 2005: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 7-21 лютого 2005 р.), 9. pp. 28-29.

Христова Т. Є., Мусієнко М. М. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія «Становлення та розвиток фітофізіології в Україні». 61681.

Христова, Т. Є. and Мусієнко, М. М. (2009) Наукова спадщина Євгена Пилиповича Вотчала (до 145-річчя від дня народження). Физиология и биохимия культурных растений, 41 (3). pp. 268-273. ISSN 2308-7099

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2006) Еволюція газометричних методів реєстрації фотосинтезу. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки (2). pp. 261-267.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2006) Фізіологія водообміну рослин в Україні. Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., (Мелітополь, 26-27 вересня 2006 р.). pp. 106-107.

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2007) Питання водного режиму рослин у працях вітчизняних фітофізіологів: історично-функціональний аспект. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія, 15 (1). pp. 199-209. ISSN 2519-8513

Христова, Т. Є. and Пюрко, О. Є. (2008) Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону (8). pp. 257-266.

Христова, Т. Є. and Чепіга, О. В. (2006) К.А. Пурієвич – видатний вітчизняний фітофізіолог. Сучасні наукові дослідження – 2006: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.), 20. pp. 11-13.

Христова, Т. Є. and Чепіга, О. В. (2005) Фітофізіологічні погляди в працях Михайла Максимовича. Динаміка наукових досліджень – 2005: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20-30 червня 2005 р.), 25. pp. 21-23.

Христовая, Т. Е. (2009) Зарождение и становление фитогормональной теории на Украине. Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология, экология и здоровье: материлы ХVІІІ Междунар. симпозиума, 17-26 сент. 2009 г.. pp. 630-631.

This list was generated on Wed May 22 20:29:55 2024 EEST.