MDPU Repository

Items where Subject is "C Супутні історичні науки > C Супутні історичні науки (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 40.

Article

Попенко, Ярослав and Гнатко , Дар'я (2016) Наше завдання боротьба з більшовизмом. Справа самостійності України вирішується в Парижі» (з історії українсько-французьких переговорів в Одесі у січні – березні 1919 р.). Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (2). pp. 206-209.

Гнатко, Дар'я and Попенко, Ярослав (2016) Дипломатичні відносини УНР з Французькою Республікою та Великою Британією у 1919-1920 рр.: історіографічний огляд. Еврика, 1 (3). pp. 107-108.

Голубенко, Наталія and Попенко, Ярослав (2016) Державотворчі процеси в західноукраїнських землях впродовж першої чверті ХХ ст.: історіографія питання. Еврика, 1 (3). pp. 109-111.

Хомула, Інна and Попенко, Ярослав (2016) Діяльність І. Мазепи у 1687-1705 рр. в оцінках істориків ХІХ–ХХ ст. Еврика, 1 (3). pp. 147-149.

Грицаєнко, Т. and Попенко, Я. В. (2016) Формування органів державної влади періоду Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історіографія питання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (7). pp. 109-114.

Khrystova, T. E. and Pyurko, O. E. (2009) The evolution and modern state of photosynthesis researches in Ukraine. V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28 верес. -01 жовт. 2009 р.. p. 93.

Parkhomenko, V. A. (2018) «The Image of the Enemy» in the Russian Empire during the Great War. Propaganda in the World and Local Conflicts (5). pp. 49-54.

Александров, Д. В. (2014) Розвиток професійних навчальних закладів мелітопольського округу в 1923–1930 рр. Культура народов Причерноморья. pp. 111-114. ISSN 1562-0808

Гудзь, В. В. (2016) Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (2(14)). pp. 96-100. ISSN 1998-4634

Гудзь, В. В. (2014) Початковий етап дослідження історії Голодомору в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки (22). pp. 234-246.

Гудзь, В. В. (2017) Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору. Українознавчий альманах (20). pp. 71-75. ISSN 2520-2626

Гудзь, В. В. (2015) Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування. Дрогобицький краєзнавчий збірник, 2. pp. 155-165.

Гудзь, В. В. (2018) Голодомор в Україні у концепціях істориків французької школи. Грані історії: зб. наук. пр.: спец. вип. (1 (9)). pp. 18-22.

Гудзь, В. В. (2015) Зарубіжна історіографія Голодомору в науковому доробку Василя Марочка. Парадигма пізнання: гуманітарні питання (5 (8)). pp. 26-39.

Гудзь, В. В. (2016) Початковий етап дослідження колективізації та «продовольчих труднощів» 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2 (45). pp. 58-63.

Гудзь, В. В. (2015) Проблема демографічних наслідків Голодомору 1932–1933 рр. в Україні в сучасній світовій історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (43). pp. 263-268.

Гудзь, В. В. (2014) Дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття. Українознавчий альманах: зб. наук. пр. (16). pp. 241-245.

Гудзь, В. В. (2017) The first two decades of research famine in Ukraine: peculiarities of sources and historiography. Історичні і політологічні дослідження, 1 (60). pp. 244-261.

Жиряков, О. Ю. (2014) Британська та російська історіографія Другої Світової Війни: використання метода альтернативної історії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (41). pp. 269-274. ISSN 2076-8982

Жиряков, О. Ю. and Жиряков, К. О. (2017) Основні проблеми питання дослідження епохи вікінгів в сучасній історіографії. Найновите постижения на европейската наука -2017: материали за ХІІІ Международна научна практична конференция. pp. 88-90.

Пархоменко, В. А. (2015) 1914-1916 рр. у мемуарній спадщині Дмитра Дорошенка. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (39). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2016) Суспільно-політичне життя Миколаєва: рік 1916-й. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. (42). pp. 158-164.

Пархоменко, В. А. (2017) Миколаїв революційний: березень 1917-го року. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. (44). pp. 163-166.

Пархоменко, В. А. (2016) Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця. Емінак, 2. (13). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2015) Збройні сили Директорії УНР (1918-1919 рр.) у спогадах сучасників. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (40). pp. 131-137.

Пархоменко, В. А. (2018) З історії протипожежної служби Миколаєва (1920-ті рр.). Краєзнавство (102). pp. 29-33.

Пархоменко, В. А. (2018) 456-а піша Херсонська ополченська дружина в Миколаєві в роки Першої світової війни. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки (46). pp. 141-143.

Ситник, О. М. (2017) Протистояння Української та Московської середньовічних ідеологічних традицій. Історична пам’ять (37). pp. 43-49. ISSN 2075-1451

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних досліджень у Новоросійському університеті. Історичні записки: зб. наук. пр., 23 (1). pp. 199-206. ISSN 2222-0380

Христова, Т. Є. (2009) Тенденції розвитку фізіології рослин у Київському товаристві природодослідників. Культура народов Причерноморья (169). pp. 240-245. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних дослід-жень у Новоросійському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, 54. pp. 25-28. ISSN 1728-3817

Monograph

Popenko, Ya. V. (2019) The Making of Modern Ukraine: Human Society in Historiographic Discourse. Resolving “Bessarabia issue” following the outcomes of the First World War: historiographic review. Other. Liha Pres, Lviv-Toruń.

Conference or Workshop Item

Гудзь, В. В. (2016) Концептуальні позиції французьких дослідників Голодомору. In: Cades international conference on education, pedagogy and humanities research: CADES EPHR. August 17, 2016,, August 17, 2016, St. Louis, Missouri, USA.

Пархоменко, В. А. (2019) Акт Соборності УНР та ЗУНР у спогадах Лонгина Цегельського. In: Ольвійський форум-2019: Міжнародна наукова конференція «1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення злуки УНР і ЗУНР», 6-9 червня 2019 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2016) Військові дії на Південно-Західному фронті у 1916 р. на сторінках часопису «Военная быль». In: Аркасівські читання: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 квітня 2016 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2017) Українізація гарнізону Миколаєва у 1917 році. In: Аркасівські читання: матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2017 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2017) Українізація Херсонського гарнізону в 1917 році. In: Минуле і сучасність. Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції, 14-15 вересня 2017 р..

Пархоменко, В. А. (2019) Єврейські формування у складі збройних сил ЗУНР у 1919 р. в мемуарних свідченнях. In: Історичні мідраші Північного Причорноморя 8-а міжнародна науково-практична конференція, 15-17 квітня 2019 р., м. Миколаїв.

Thesis

Попенко, Я. В. (2006) Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Teaching Resource

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. and Непша, О. В. (2012) Виробнича практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 27 22:41:02 2020 EET.