МДПУ репозиторій

Елементи, в яких тема: "C Супутні історичні науки > C Супутні історичні науки (Загальне)"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: А | Г | П | С | Х
Число елементів на цьому рівні: 8.

А

Александрова, Г. І. та Александров, Д. В. та Непша, О. В. (2012) Виробнича практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». [Навчальний матеріал]

Г

Гнатко, Дар'я та Попенко, Ярослав (2016) Дипломатичні відносини УНР з Французькою Республікою та Великою Британією у 1919-1920 рр.: історіографічний огляд. Еврика, 1 (3). с. 107-108.

Голубенко, Наталія та Попенко, Ярослав (2016) Державотворчі процеси в західноукраїнських землях впродовж першої чверті ХХ ст.: історіографія питання. Еврика, 1 (3). с. 109-111.

Грицаєнко, Т. та Попенко, Я. В. (2016) Формування органів державної влади періоду Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історіографія питання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (7). с. 109-114.

П

Попенко, Я. В. (2006) Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". Кандидатська thesis, Міністерство освіти і науки України.

Попенко, Ярослав та Гнатко , Дар'я (2016) Наше завдання боротьба з більшовизмом. Справа самостійності України вирішується в Парижі» (з історії українсько-французьких переговорів в Одесі у січні – березні 1919 р.). Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (2). с. 206-209.

С

Ситник, О. М. (2017) Протистояння Української та Московської середньовічних ідеологічних традицій. Історична пам’ять (37). с. 43-49. ISSN 2075-1451

Х

Хомула, Інна та Попенко, Ярослав (2016) Діяльність І. Мазепи у 1687-1705 рр. в оцінках істориків ХІХ–ХХ ст. Еврика, 1 (3). с. 147-149.

Цей список був створений у Sun Mar 24 01:23:13 2019 EET.