MDPU Repository

Items where Subject is "C Супутні історичні науки (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | K | P | S | Z | А | Б | Г | Ж | З | П | С | Х
Number of items at this level: 66.

G

Gudz, Victor and Sytnyk, Olexander (2023) Comprehensive study of national memory and historical policy in the international dimension (review of the monograph: The problem of historical memory in the world-historical discourse (1945 – 2015): monograph/head of the Author’s team – corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, doctor of science, prof. A. I. Kudryachenko, scientific editor: Doctor of Science, Assoc. Soloshenko V. V., technical editor: candidate of political science, associate professor of science. Rozumyuk V. M. Kyiv: State University “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine”, 2021. 312 p.). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin] (26). pp. 207-218.

K

Khrystova, T. E. and Pyurko, O. E. (2009) The evolution and modern state of photosynthesis researches in Ukraine. V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28 верес. -01 жовт. 2009 р.. p. 93.

P

Parkhomenko, V. A. (2018) «The Image of the Enemy» in the Russian Empire during the Great War. Propaganda in the World and Local Conflicts (5). pp. 49-54.

Popenko, Ya. V. (2019) The Making of Modern Ukraine: Human Society in Historiographic Discourse. Resolving “Bessarabia issue” following the outcomes of the First World War: historiographic review. Other. Liha Pres, Lviv-Toruń.

S

Sytnyk, Julia and Sytnyk, Olexander (2021) Ukrainian national identity in Donetsk region: problems and development trends from the end of the XIX - to the beginning of the XXI century. Culture and History (CH), 1 (2). pp. 31-38.

Sytnyk, O. and Sizarev, K. (2021) Innovative experience of the thrakian heritage study (Book review: Рабаджиев К. Елински мистерии в Тракия (Опит за археологически прочит). Университетско издателство София «Св. Климент Охридски». 2002. 209 с.). Humanitarian paradigm (1 (4)). pp. 88-91.

Sytnyk, O. and Sizarev, K. (2019) The foundations and origins of the Moscow expansionist imperial policy towards Ukraine. Scholarly Works of the Faculty of History, 2 (52). pp. 153-157.

Sytnyk, Olexander (2021) Innovative aspect of the Analytical Archeology course in the process of studying the archaeological monuments of the North-Western Azov region. Humanitarian paradigm (4). pp. 18-28.

Z

Zhiryakov, Olexandr and Pachev, Serhii (2021) Using the alternative history method in the study of World War II. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки, 342 (4). pp. 16-26. ISSN 2227-2844

А

Александров, Д. В. (2014) Розвиток професійних навчальних закладів мелітопольського округу в 1923–1930 рр. Культура народов Причерноморья. pp. 111-114. ISSN 1562-0808

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. and Непша, О. В. (2012) Виробнича практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». [Teaching Resource]

Б

Баган, Олег (2022) Rossica: російська цивілізація в історіософських інтерпретаціях: нариси. ТОВ «Видавництво Крила», Тернопіль.

Г

Гнатко, Дар'я and Попенко, Ярослав (2016) Дипломатичні відносини УНР з Французькою Республікою та Великою Британією у 1919-1920 рр.: історіографічний огляд. Еврика, 1 (3). pp. 107-108.

Голубенко, Наталія and Попенко, Ярослав (2016) Державотворчі процеси в західноукраїнських землях впродовж першої чверті ХХ ст.: історіографія питання. Еврика, 1 (3). pp. 109-111.

Грицаєнко, Т. and Попенко, Я. В. (2016) Формування органів державної влади періоду Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історіографія питання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (7). pp. 109-114.

Гудзь, В. В. (2016) Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (2(14)). pp. 96-100. ISSN 1998-4634

Гудзь, В. В. (2014) Початковий етап дослідження історії Голодомору в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки (22). pp. 234-246.

Гудзь, В. В. (2017) Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору. Українознавчий альманах (20). pp. 71-75. ISSN 2520-2626

Гудзь, В. В. (2015) Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування. Дрогобицький краєзнавчий збірник, 2. pp. 155-165.

Гудзь, В. В. (2018) Голодомор в Україні у концепціях істориків французької школи. Грані історії: зб. наук. пр.: спец. вип. (1 (9)). pp. 18-22.

Гудзь, В. В. (2015) Зарубіжна історіографія Голодомору в науковому доробку Василя Марочка. Парадигма пізнання: гуманітарні питання (5 (8)). pp. 26-39.

Гудзь, В. В. (2016) Концептуальні позиції французьких дослідників Голодомору. In: Cades international conference on education, pedagogy and humanities research: CADES EPHR. August 17, 2016,, August 17, 2016, St. Louis, Missouri, USA.

Гудзь, В. В. (2016) Початковий етап дослідження колективізації та «продовольчих труднощів» 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2 (45). pp. 58-63.

Гудзь, В. В. (2015) Проблема демографічних наслідків Голодомору 1932–1933 рр. в Україні в сучасній світовій історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (43). pp. 263-268.

Гудзь, В. В. (2014) Дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття. Українознавчий альманах (16). pp. 241-245.

Гудзь, В. В. (2017) The first two decades of research famine in Ukraine: peculiarities of sources and historiography. Історичні і політологічні дослідження, 1 (60). pp. 244-261.

Гудзь, В. В. and Карвасовька, О. В. and Ситник, О. М. (2019) Довідник історичних термінів. Видавництво «Лідер», Харків. ISBN 978-617-7476-32-9

Гудзь, В. В. and Михайлов, В. В. (2021) Українське історіописання голодомору в перебудовчий період. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 32 (3). pp. 278-285. ISSN 2663-5984 (Print), 2663-5992 (Online)

Гудзь, В. В. and Ситник, О. М. (2020) Оригінальне і вкрай актуальне наукове дослідження (Рец. на кн. : Україна в історії Європи ХІХ — початку ХХІ ст. : історичні нариси : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України С. В. Віднянського. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2020. - 814 с.). Україна дипломатична. pp. 866-870.

Гудзь, Віктор and Ситник, О. М. (2020) Рецензія на книгу "Україна в історії Європи ХІХ - початку ХХІ ст.: історичні нариси: монографія". УКРАЇНА ДИПЛОМАТИЧНА - 2020, 21. pp. 866-870. ISSN ISSN 2707-7683

Ж

Жиряков, Костянтин (2020) Методологічні засади дослідження «епохи вікінгів» в історіографії ХХ століття. Аркасівські читання: гуманітарні дослідження в Європі на сучасному етапі розвитку науки : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 черв. 2020 р.. pp. 71-73.

Жиряков, О. Ю. (2014) Британська та російська історіографія Другої Світової Війни: використання метода альтернативної історії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (41). pp. 269-274. ISSN 2076-8982

Жиряков, О. Ю. and Жиряков, К. О. (2017) Основні проблеми питання дослідження епохи вікінгів в сучасній історіографії. Найновите постижения на европейската наука -2017: материали за ХІІІ Международна научна практична конференция. pp. 88-90.

Жиряков, О. Ю. and Жиряков, К. О. (2020) Американська історіографія громадянської війни. Dny vědy: materiály xvi mezinárodní vĕdecko - praktická konference, 27 března-05 dubna 2020 r. (4). pp. 99-101.

З

Захарченко, П. and Смолій, В. А. and Ситник, О. М. and Губань, Р. (2021) Нарис шістнадцятий. Українська державність доби Української національної революції (1917-1921 рр.). In: Українська державність: історико-правничі нариси. Юридичне видавництво «Право України», Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса, pp. 443-475.

П

Попенко, Ярослав and Гнатко , Дар'я (2016) Наше завдання боротьба з більшовизмом. Справа самостійності України вирішується в Парижі» (з історії українсько-французьких переговорів в Одесі у січні – березні 1919 р.). Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (2). pp. 206-209.

Пархоменко, В. А. (2019) Акт Соборності УНР та ЗУНР у спогадах Лонгина Цегельського. In: Ольвійський форум-2019: Міжнародна наукова конференція «1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення злуки УНР і ЗУНР», 6-9 червня 2019 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2015) 1914-1916 рр. у мемуарній спадщині Дмитра Дорошенка. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (39). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2016) Військові дії на Південно-Західному фронті у 1916 р. на сторінках часопису «Военная быль». In: Аркасівські читання: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 квітня 2016 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2016) Суспільно-політичне життя Миколаєва: рік 1916-й. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. (42). pp. 158-164.

Пархоменко, В. А. (2017) Українізація гарнізону Миколаєва у 1917 році. In: Аркасівські читання: матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2017 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2017) Українізація Херсонського гарнізону в 1917 році. In: Минуле і сучасність. Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції, 14-15 вересня 2017 р..

Пархоменко, В. А. (2017) Миколаїв революційний: березень 1917-го року. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. (44). pp. 163-166.

Пархоменко, В. А. (2016) Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця. Емінак, 2. (13). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2015) Збройні сили Директорії УНР (1918-1919 рр.) у спогадах сучасників. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (40). pp. 131-137.

Пархоменко, В. А. (2019) Єврейські формування у складі збройних сил ЗУНР у 1919 р. в мемуарних свідченнях. In: Історичні мідраші Північного Причорноморя 8-а міжнародна науково-практична конференція, 15-17 квітня 2019 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2018) З історії протипожежної служби Миколаєва (1920-ті рр.). Краєзнавство (102). pp. 29-33.

Пархоменко, В. А. (2018) 456-а піша Херсонська ополченська дружина в Миколаєві в роки Першої світової війни. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки (46). pp. 141-143.

Попенко, Я. В. (2006) Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

С

Середа, Ю. А. and Сытник, А. Н. (2022) Културното влияние на бесарабските българи върху «таврийските» («азовски») българи. Годишник ТДУ «Дунав– Днестър». История. Етнология. Социология. Езикознание. Фолклор. Литературознание. Педагогика. Рецензии., 8. pp. 197-202.

Ситник, О. and Ситник, Ю. (2021) Мовна політика як важливий аспект стратегії реінтеграції окупованої території Донбасу. Мовна політика держави: історико-правова ретроспектива і сучасність (13). pp. 61-66.

Ситник, О. М. (2017) Протистояння Української та Московської середньовічних ідеологічних традицій. Історична пам’ять (37). pp. 43-49. ISSN 2075-1451

Ситник, О. М. (2022) Європейська ідентичність: характерні риси, критерії та підходи до конструювання. «Інтеграційні процеси в Європі: історія, розвиток та перспективи»: зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Умань, 6 жовтня 2022 р.). pp. 111-120.

Ситник, Олександер (2022) Духовно-релігійний чинник в національно-визвольному русі на Закарпатті впродовж 1944–1953 рр. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія (10/52). pp. 34-47.

Ситник, Олександер and Балановський, Ярослав (2022) The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects. Ідеологічні витоки російсько-української війни 2014–2022 років. Other. “Baltija Publishing”, Riga.

Ситник, Олександер and Гудзь, Віктор and Романенко, Яна (2020) Життєвий подвиг «батька» срібної землі у новій праці його земляків. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. статей, 25. pp. 329-355. ISSN ISSN 2518-7791 (Print) 2020 ISSN 2518-7805 (Online)

Ситник, Олександер and Дрогомирецький, Борис (2022) Ідеологічні витоки, трансформації та наслідки гібридної російської політики на Балканах. Дриновський збірник, XV. pp. 147-160.

Ситник, Олександер and Середа, Юлія (2019) Передумови проголошення конституційного проекту 1710 р. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Історія" (1/43). pp. 35-46. ISSN 2312-2595

Ситник, Юлія and Ситник, О. М. and Ситник, К. О. (2021) Діяльність ОУН на Донеччині в період нацистської окупації краю. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (40). pp. 41-47.

Смолій, В. А. and Ситник, О. М. (2021) Нарис чотирнадцятий. Українська козацька держава «Військо Запорозьке» (XVII – др. пол. XVIII ст.). In: Українська державність: історико-правничі нариси. Юридичне видавництво «Право України», Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса, pp. 327-377.

Смолій, В. А. and Ситник, О. М. (2021) Нарис п'ятнадцятий. Відродження традицій української державності на українських землях у складі Російської, Австрійської та Австро-Угорської імперій (др. пол. XVIII – пер. чв. XХ ст.). In: Українська державність: історико-правничі нариси. Юридичне видавництво «Право України», Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса, pp. 391-421.

Сытник, Олександер and Замуруйцев, Алексей and Сизарев, Константин (2022) Переосмысление фракийского наследия (Рецензия на книгу: Рабаджиев К. Елински мистерии в Тракия (Опит за археологически прочит) Университетско издателство София «Св. Климент Охридски». 2002. 209 с.). Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». История. Етнология. Социология. Езикознание. Фолклор. Литературознание. Педагогика. Рецензии., 8. pp. 493-498.

Х

Хомула, Інна and Попенко, Ярослав (2016) Діяльність І. Мазепи у 1687-1705 рр. в оцінках істориків ХІХ–ХХ ст. Еврика, 1 (3). pp. 147-149.

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних досліджень у Новоросійському університеті. Історичні записки: зб. наук. пр., 23 (1). pp. 199-206. ISSN 2222-0380

Христова, Т. Є. (2009) Тенденції розвитку фізіології рослин у Київському товаристві природодослідників. Культура народов Причерноморья (169). pp. 240-245. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних дослід-жень у Новоросійському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, 54. pp. 25-28. ISSN 1728-3817

This list was generated on Mon Feb 26 07:32:15 2024 EET.