MDPU Repository

Items where Subject is "C Супутні історичні науки > C Супутні історичні науки (Загальне)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | А | Г | Ж | П | С | Х
Number of items at this level: 40.

K

Khrystova, T. E. and Pyurko, O. E. (2009) The evolution and modern state of photosynthesis researches in Ukraine. V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського: збірник тез доповідей Міжнар. наук. конф., 28 верес. -01 жовт. 2009 р.. p. 93.

P

Parkhomenko, V. A. (2018) «The Image of the Enemy» in the Russian Empire during the Great War. Propaganda in the World and Local Conflicts (5). pp. 49-54.

Popenko, Ya. V. (2019) The Making of Modern Ukraine: Human Society in Historiographic Discourse. Resolving “Bessarabia issue” following the outcomes of the First World War: historiographic review. Other. Liha Pres, Lviv-Toruń.

А

Александров, Д. В. (2014) Розвиток професійних навчальних закладів мелітопольського округу в 1923–1930 рр. Культура народов Причерноморья. pp. 111-114. ISSN 1562-0808

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. and Непша, О. В. (2012) Виробнича практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». [Teaching Resource]

Г

Гнатко, Дар'я and Попенко, Ярослав (2016) Дипломатичні відносини УНР з Французькою Республікою та Великою Британією у 1919-1920 рр.: історіографічний огляд. Еврика, 1 (3). pp. 107-108.

Голубенко, Наталія and Попенко, Ярослав (2016) Державотворчі процеси в західноукраїнських землях впродовж першої чверті ХХ ст.: історіографія питання. Еврика, 1 (3). pp. 109-111.

Грицаєнко, Т. and Попенко, Я. В. (2016) Формування органів державної влади періоду Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історіографія питання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (7). pp. 109-114.

Гудзь, В. В. (2016) Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (2(14)). pp. 96-100. ISSN 1998-4634

Гудзь, В. В. (2014) Початковий етап дослідження історії Голодомору в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки (22). pp. 234-246.

Гудзь, В. В. (2017) Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору. Українознавчий альманах (20). pp. 71-75. ISSN 2520-2626

Гудзь, В. В. (2015) Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування. Дрогобицький краєзнавчий збірник, 2. pp. 155-165.

Гудзь, В. В. (2018) Голодомор в Україні у концепціях істориків французької школи. Грані історії: зб. наук. пр.: спец. вип. (1 (9)). pp. 18-22.

Гудзь, В. В. (2015) Зарубіжна історіографія Голодомору в науковому доробку Василя Марочка. Парадигма пізнання: гуманітарні питання (5 (8)). pp. 26-39.

Гудзь, В. В. (2016) Концептуальні позиції французьких дослідників Голодомору. In: Cades international conference on education, pedagogy and humanities research: CADES EPHR. August 17, 2016,, August 17, 2016, St. Louis, Missouri, USA.

Гудзь, В. В. (2016) Початковий етап дослідження колективізації та «продовольчих труднощів» 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2 (45). pp. 58-63.

Гудзь, В. В. (2015) Проблема демографічних наслідків Голодомору 1932–1933 рр. в Україні в сучасній світовій історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (43). pp. 263-268.

Гудзь, В. В. (2014) Дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття. Українознавчий альманах: зб. наук. пр. (16). pp. 241-245.

Гудзь, В. В. (2017) The first two decades of research famine in Ukraine: peculiarities of sources and historiography. Історичні і політологічні дослідження, 1 (60). pp. 244-261.

Ж

Жиряков, О. Ю. (2014) Британська та російська історіографія Другої Світової Війни: використання метода альтернативної історії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (41). pp. 269-274. ISSN 2076-8982

Жиряков, О. Ю. and Жиряков, К. О. (2017) Основні проблеми питання дослідження епохи вікінгів в сучасній історіографії. Найновите постижения на европейската наука -2017: материали за ХІІІ Международна научна практична конференция. pp. 88-90.

П

Попенко, Ярослав and Гнатко , Дар'я (2016) Наше завдання боротьба з більшовизмом. Справа самостійності України вирішується в Парижі» (з історії українсько-французьких переговорів в Одесі у січні – березні 1919 р.). Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. ХХVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (2). pp. 206-209.

Пархоменко, В. А. (2019) Акт Соборності УНР та ЗУНР у спогадах Лонгина Цегельського. In: Ольвійський форум-2019: Міжнародна наукова конференція «1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення злуки УНР і ЗУНР», 6-9 червня 2019 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2015) 1914-1916 рр. у мемуарній спадщині Дмитра Дорошенка. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (39). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2016) Військові дії на Південно-Західному фронті у 1916 р. на сторінках часопису «Военная быль». In: Аркасівські читання: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 квітня 2016 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2016) Суспільно-політичне життя Миколаєва: рік 1916-й. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. (42). pp. 158-164.

Пархоменко, В. А. (2017) Українізація гарнізону Миколаєва у 1917 році. In: Аркасівські читання: матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2017 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2017) Українізація Херсонського гарнізону в 1917 році. In: Минуле і сучасність. Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції, 14-15 вересня 2017 р..

Пархоменко, В. А. (2017) Миколаїв революційний: березень 1917-го року. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки. (44). pp. 163-166.

Пархоменко, В. А. (2016) Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця. Емінак, 2. (13). pp. 106-110.

Пархоменко, В. А. (2015) Збройні сили Директорії УНР (1918-1919 рр.) у спогадах сучасників. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки (40). pp. 131-137.

Пархоменко, В. А. (2019) Єврейські формування у складі збройних сил ЗУНР у 1919 р. в мемуарних свідченнях. In: Історичні мідраші Північного Причорноморя 8-а міжнародна науково-практична конференція, 15-17 квітня 2019 р., м. Миколаїв.

Пархоменко, В. А. (2018) З історії протипожежної служби Миколаєва (1920-ті рр.). Краєзнавство (102). pp. 29-33.

Пархоменко, В. А. (2018) 456-а піша Херсонська ополченська дружина в Миколаєві в роки Першої світової війни. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки (46). pp. 141-143.

Попенко, Я. В. (2006) Дипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

С

Ситник, О. М. (2017) Протистояння Української та Московської середньовічних ідеологічних традицій. Історична пам’ять (37). pp. 43-49. ISSN 2075-1451

Х

Хомула, Інна and Попенко, Ярослав (2016) Діяльність І. Мазепи у 1687-1705 рр. в оцінках істориків ХІХ–ХХ ст. Еврика, 1 (3). pp. 147-149.

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних досліджень у Новоросійському університеті. Історичні записки: зб. наук. пр., 23 (1). pp. 199-206. ISSN 2222-0380

Христова, Т. Є. (2009) Тенденції розвитку фізіології рослин у Київському товаристві природодослідників. Культура народов Причерноморья (169). pp. 240-245. ISSN 1562-0808

Христова, Т. Є. (2009) Зародження фітофізіологічних дослід-жень у Новоросійському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія, 54. pp. 25-28. ISSN 1728-3817

This list was generated on Wed Feb 26 09:43:46 2020 EET.