MDPU Repository

Items where Division is "Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | M | P | Є | І | А | Б | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | У | Х
Number of items: 103.

B

Bilohur, V. E. (2018) Self-realisation of personality in sport as the main megatrend of sport formation paradigm in conditions of globalization: socioanthropological measurements. Гуманітарний вісник ЗДІА (75). pp. 13-24. ISSN 2072-7941

Bilohur, Vlada (2018) Conceptial sport formation as a social system, social institute and social movement in conditions of globalization. Гуманітарний вісник ЗДІА (73). pp. 13-24. ISSN 2072-7941

Bilohur, Vlada (2018) Forming the concept of the sports culture of the person in the conditions of globalization: domestic and foreign experience. Гуманітарний вісник ЗДІА (72). pp. 13-22. ISSN 2072-7941

Bilohur, Vlada (2018) Modern management: logistics and education. 2.3. Optimization of human sport potential as the condition of forming the sports paradigm of the society in the conditions of globalization. Other. Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji, Opole.

K

Khrystova, Tеtіana (2018) Health priority in the life of modern students. Innovation and information technologies in the social and economic development of society: series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. pp. 152-163. ISSN 978–83–947093–5–8

Khrystova, Tеtіana (2018) Optimization of health level of senior pupils. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: volume of Scientific Papers. pp. 336-341. ISSN 978-83-946765-1-3

Khrystova, Tеtіana (2018) Student youth health management. Освіта і суспільство III: міжнар. зб. наук. пр.. pp. 328-337. ISSN 978-83-62683-26-0

Khrystova, Tеtіana (2018) Рreservation of health of senior school age in the process of physical education. Economic and Social-Focused Issues of Modern World: Conference Proceedings of the International Scientific Conference (October 24-25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). pp. 263-267. ISSN 978-80-89654-48-2

Khrystova, Tеtіana and Detsyura, Segii (2018) Strengthening the health of elder school-age children in the process of self-education by physical education. Strategiczne pytania ?wiatowej nauki: мateria?y XIV Mi?dzynar. nauk.-prakt. konf. (07-15 lutego 2018 roku, Przemy?l) (4). pp. 56-58. ISSN 978-966-8736-05-6

Khrystova, Tеtіana and Lysenko, Olexei (2018) Modern model of professional preparation of the future teacher of physical culture for sports-gaming activities. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development: conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). pp. 294-295. ISSN 978-83-62683-25-3

M

Medynskii1, Serhii and Shandruk, Svitlana and Sovgira, Svitlana (2018) Prospective View of Professional Study of Specialists in Physical Education and Sports in Higher Educational Universities of Ukraine (Based on the American Experience). Future Human Image (10). pp. 50-61.

Medynskiy, Serhiy and Shandruk, Serhiy (2018) The state and prospects of ukrainian higher education development of the sphere of professional training of specialists in field of physical culture and sports. Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values: abstract book of 6th International Conference on Science Culture and Sport. p. 226. ISSN ISBN 978-605-83344-5-8

P

Pyurko, V. Y. and Khrystova, Tеtіana and Kazakova, S. M. (2018) Methods composition of physical therapy in disorder of substances exchange in young girls. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 74-79.

Є

Євстратов, Андрій (2018) Роль фізичної культури у зміцненні фізичного і психічного здоров'я студентів вищих навчальних закладів. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 62-64.

І

Іваненко, В. and Купрєєнко, М. (2018) Сучасні соціокультурні аспекти фізичної культури і спорту. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 97-99.

Іваненко, В. В. (2018) Вплив занять баскетболом і фізичною культурою на процес формування всебічно розвиненої особистості. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 52-54.

Іваненко, В. В. and Карабанов, Є. О. (2018) Інноваційний підхід у підготовці волейболістів. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). p. 28.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Як зберегти своє здоров'я? Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. ст., тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 105-107.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студентів закладів вищої освіти. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 39-44. ISSN 2524-0986

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. (2018) Вплив занять баскетболом на процес формування всебічно розвиненої особистості. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). pp. 48-49.

Іваненко, В. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2018) Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх вчителів фізичної культури. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 р.. pp. 19-21.

Іваненко, В. В. and Непша, О. В. (2018) Рефлексія у розвитку професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 95-99.

Іваненко, В. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя учнівської молоді на традиціях українського козацтва. Science, research, development. Pedagogy (29.04.2018-30.04.2018, Barcelona) (4). pp. 52-55.

Іваненко, Володимир (2018) Типологія процесу фізичного виховання і спортивної підготовки. Актуальные научные исследования в современном мире, 10 (42). pp. 99-104.

А

Абдуллаєв, А. and Ребар, І. (2018) Психолого-педагогічні аспекти розвитку силових якостей юних борців. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 3-5.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Педагогічний потенціал спортивної боротьби як засобу спортизації фізичного виховання студентів ВНЗ. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 24-29. ISSN 2524-0986

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Теорія і методика викладання вільної боротьби: навч.-метод. посіб. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія фізичної культури". [Teaching Resource]

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. and Ушаков, В. С. (2018) Робочий зошит для практичних і семінарських занять «Історія фізичної культури і спорту» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «фізичне виховання». [Teaching Resource]

Абдуллаєв, Алтай and Ребар, Інесса (2018) Попередження травмонебезпечних ситуацій на заняттях в секції з вільної боротьби. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 285-287.

Абдураман, А. and Непша, О. (2018) Особливості проведення навчально-тренувального процесу легкоатлетів-спринтерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 14 грудня 2018 р.). pp. 40-42.

Абдураман, А. Ш. and Донець, І. А. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Місце та значення територій природно-заповідного фонду міста Мелітополь та Мелітопольського району у фізичній рекреації студентської молоді. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). pp. 31-35.

Б

Билогур, Влада (2018) Спортивный менеджмент как основа формирования спортивной культуры в условиях глобализации. In: Tarptautin? mokslin? - praktin? konferencija «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos», 10-11, Marijampol?.

Билогур, Влада (2018) Развитие спортивной культуры как духовного и физического совершенствования человека в условиях глобализации. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. pp. 27-35. ISSN 2345-007X

Білогур, В. (2018) До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі фізичної культури і спорту. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект», 29-30, Полтава.

Білогур, В. (2018) Роль спорту у формуванні національної ідентичності. In: Міжнародна науково-практична конференція "Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології", 13-14, Мелітополь.

Білогур, В. Є. (2018) Сучасна парадигма спорту як знаково-комунікативної і символічної системи в сучасну добу інформатизації. IMPERATIVES OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN PROMOTING NATIONAL COMPETITIVENESS Proceedings of the 1 stInternational Scientific and Practical Conference December 13-14, 2018. pp. 217-219.

Білогур, Влада (2018) Розвиток спортивної науки в умовах змін спортивних цінностей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького "Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору", 20-21, Мелітополь.

Білогур, Влада (2018) Спортивний менеджмент як управління спортивними процесами в контексті викликів глобального розвитку цивілізації та інформаційного суспільства. In: Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції», 23-24, Запоріжжя.

Білогур, Влада (2018) Cамоактуалізація особистості у спорті як підґрунтя формування "буттєвих цінностей" і "мета-цінностей" та основа комунікативно-інформаційного обміну. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства», 26-27, Запоріжжя.

Г

Галуцький, Ю. М. (2018) Організація навчання та відпочинку як складова корекції психофізичного стану учнів початкової школи засобами фізичного виховання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХVІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. (18). pp. 136-140.

Д

Дєрябін, А. Г. and Христова, Т. Є. (2018) Комплекс реабілітаційних заходів для дітей шкільного віку після закритого перелому трубчастих кісток. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 43-45.

К

Карабанов, Є. and Єфремов, А. and Керімов, А. and Лічний, Є. (2018) Фізична культура як складова здорового способу життя. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 109-112.

Карабанов, Є. and Непша, О. (2018) Фізична культура як фактор міжкультурної комунікації. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 106-109.

Карабанов, Є. О. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Інформаційні технології в системі "фізична культура-спорт". Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). pp. 49-52.

Карабанов Є. О., Непша О. В., Суханова Г. П., Ушаков В. С. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Інформаційні технології в системі «фізична культура-спорту». 81236.

Ковальчук, О. В. and Чуб, О. М. (2018) Особливості застосування техніко-тактичного арсеналу спортсменів на змаганнях в контактних розділах карате-до. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 58-59.

Ковальчук, О. В. and Школяренко, О. В. (2018) До питання організації і проведення поетапного відбору в боксі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 60-61.

Ковальчук, Оксана and Затона, Віталій (2018) Функціональний та фізичний розвиток як критерії фізичного стану сільських школярів. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 68-70.

Ковальчук, Оксана and Козін, Максим (2018) Особливості проведення фізичної реабілітації у осіб хворих на поперековий остеохондроз. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 71-72.

Ковальчук, Оксана and Мурадьян, Егор (2018) Использование средств аквафитнеса в физической реабилитации при вертеброгенной патологии. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 74-76.

Ковальчук, Оксана and Мірошниченко, Максим (2018) Особливості застосування лікувальної фізичної культури у програмі фізичної реабілітації дітей з ортопедичною патологією. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 72-74.

Ковальчук, Оксана and Петренко, Олег (2018) Значення ритмічної гімнастики для розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 76-78.

Ковальчук, Оксана and Польський, Владислав (2018) Оздоровча аеробіка як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у ЗВО. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 78-80.

Ковальчук, Оксана and Радев, Иван (2018) Половые и гендерные особенности занятий физической культурой и спортом. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 81-83.

Ковальчук, Оксана and Стеценко, Денис (2018) Обгрунтування програми факультативних занять з оздоровчої аеробіки з урахуванням диференційного підходу в дозуванні фізичних навантажень студенток. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 83-86.

Ковальчук, Оксана and Хассай, Георгій (2018) Фізичне виховання студентської молоді з позиції валеологічного підходу. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 86-88.

Конох, А. П. and Карабанов, Є. О. (2018) Теоретичні засади професійно-прикладної фізичної підготовки у закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 143-146.

Котова, К. and Рибницький, А. (2018) Гирьовий спорт в системі фізичної підготовки учнів старших класів. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2018 року. pp. 24-25.

Котова, О. and Лябах, Н. and Асланова, В. (2018) Актуальні питання фізичного виховання та покращення фізичних здібностей студентської молоді. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 123-127.

Котова, О. В. and Непша, О. В. (2018) Структурні компоненти підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Херсонського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр., 1 (81). pp. 164-168. ISSN 2413-1865

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 133-136.

Купрєєнко, М. В. (2018) Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх дитячих оздоровчих центрах. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 63-65.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. (2018) Місце і значення електротерапевтичного апарату - Ceragem Master CGM 3500 у програмі фізичної реабілітації осіб зрілого віку зі сколіозом. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р.). pp. 88-90.

М

Мединський, Сергій and Окопний, Андрій and Баклицька, Ольга (2018) Педагогічні погляди В. О.Сухомлинського щодо здоров’язбереження та формування здорової особистості. Василь Сухомлинський. Серія «Видатні українські педагоги» (10). pp. 103-109. ISSN ISBN 978-617-7448-26-5

Н

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 березня 2018 року. pp. 90-92.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 100-104.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Розвиток прудкості у школярів на заняттях в секції з легкої атлетики. Журнал легкої атлетики (2). pp. 63-66.

П

Проценко, А. А. (2018) Характеристика змісту професійної підготовки фахівця з фізичної культури в Україні. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 182-184.

Проценко, А. А. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі виробничої практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Проценко, А. А. (2018) Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; 011. Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Р

Ребар, Инесса and Абдуллаев, Алтай (2018) Общая физическая подготовка студентов ЗВО. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 319-321.

С

Суханова, Г. and Гусак, П. and Куртбеков, А. and Плещевенко, В. (2018) Проблема готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 202-205.

Суханова, Г. and Ушаков, В. (2018) Фізична культура і спорт як феномен розвитку особистості в сучасному суспільстві. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 198-201.

Суханова, Г. П. (2018) Місце та значення засобів лікувіальної фізичної культури на заняттях з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 106-107.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Проблема впливу мобільних телефонів на здоров'я студентської молоді. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 244-246.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Мотиваційні компоненти фізичної культури студентів спеціальної медичної групи. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 50-55. ISSN 2524-0986

У

Ушаков, В. and Проценко, Г. (2018) Професійні уміння як складова професійної компетентності вчителя. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 214-217.

Ушаков, В. С. (2018) Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 108-109.

Ушаков, В. С. and Суханова, Г. П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Плавання з методикою викладання та навчальною практикою». [Teaching Resource]

Х

Христова, Т. Є. (2018) Вплив фізичної реабілітації на показники серцево-судинної системи жінок зрілого віку з гіпертонією. Актуальные научные исследования в современном мире, 7(39) (Ч. 2). pp. 42-46. ISSN 2524-0986

Христова, Т. Є. (2018) Фізична реабілітація молоді з хворобами органів дихання. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т., 1. pp. 181-186.

Христова, Т. Є. (2018) Пріоритет здорового способу життя студентів. Екологія – філософія існування людства: зб. наук. пр.. pp. 131-135. ISSN 978-966-2489-61-3

Христова, Т. Є. (2018) Інформаційний простір проблеми здоров’я. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). pp. 120-123.

Христова, Т. Є. (2018) Сучасні здоров?язбережувальні технології. Ефективність застосування оздоровчих технологій для дітей з порушенням постави. Other. Оригінал, Харків.

Христова, Т. Є. (2018) Статодинамічні тренування у фізичній терапії жінок зрілого віку з остеоартрозом колінних суглобів. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти (до 25-річчя Наукової школи педагогіки та психології життєтворчості): матерли Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2018 р.). pp. 407-409. ISSN 978-966-8157-69-1

Христова Т.Є. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Інформаційний простір проблеми здоров’я». 83684.

Христова, Т. Є. (2018) Статодинамічні тренування у фізичній терапії жінок зрілого віку з остеоарторозом колінних суглобів. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти (до 25-річчя Наукової школи педагогіки та психології життєтворчості): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2018 р.. pp. 407-409. ISSN 978-966-8157-69-1

Христова, Т. Є. and Безуглий, А. А. (2018) Рухова реабілітація дітей 9-12 років з порушенням опорно-рухового апарату методами коригуючих вправ. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2018 р., м. Житомир). pp. 103-105.

Христова, Т. Є. and Голощапов, Є. С. (2018) Комплексний підхід до корекції порушень постави дітей середнього шкільного віку засобами фізичної реабілітації. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 грудня 2018 р.). pp. 131-133.

Христова, Т. Є. and Демченко, І. С. (2018) Комплексний підхід до фізичної реабілітації осіб з остеоарторозом колінних суглобів. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна (м. Чернігів, 18-19 жовтня 2018 р.). pp. 50-51.

Христова, Т. Є. and Дмитрієнко, Д. Д. (2018) Фізична реабілітація хворих з явищами гіпермобільності хребетно-рухового сегменту в шийному відділі. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. Інтернет-конф.(24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 71-73.

Христова, Т. Є. and Карабанов, Є. О. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Адаптивна фізична культура» для студентів магістратури спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). [Teaching Resource]

Христова, Т. Є. and Лахно, О. О. (2018) Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників з артеріальною гіпертонією. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ), 2. pp. 111-112.

Христова, Т. Є. and Міщенко, В. В. (2018) Рухова реабілітація людей зрілого віку після переломів трубчастих кісток нижніх кінцівок. Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 грудня 2018 р.). pp. 1429-1433.

Христова, Т. Є. and Пюрко, В. Є. and Казакова, С. М. (2018) Ефективність застосування комплексної програми фізичної реабілітації для дівчат 13-14 років із вегето-судинною дистонією. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнар. інтернет-конф. (24-26 січня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 69-71.

Христова, Т. Є. and Семенюк, А. О. (2018) Комплексне використання відновних засобів у юних флорболістів. Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: зб. наук. пр.. pp. 236-241. ISSN 978-617-7573-57-8

Христова, Т. Є. and Скільський, І. М. (2018) Відновлення рухової функції молодих людей після переломів верхніх кінцівок. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 р., Бердянськ) (2). pp. 112-114.

Христова, Т. Є. and Соболь, В. О. (2018) Система фізичної реабілітації людей зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом шийного відділу хребта. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 25 грудня 2018 р.) (42). pp. 425-428.

Христова, Т. Є. and Терехов, А. О. (2018) Використання плавання в системі фізичного виховання дітей із затримкою психофізичного розвитку. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький), 16. pp. 110-113. ISSN 2523-4900

Христова, Т. Є. and Уголькова, В. В. (2018) Комплексний підхід до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2018 р.) (39). pp. 146-149.

Христова, Тетяна (2018) Пріоритет здоров'я у структурі світоглядних орієнтацій студентів різних країн. Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології: тези міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р.). pp. 219-222.

Христова, Тетяна and Фірцович, Сергій (2018) Удосконалення фізичного виховання студентів з надмірною вагою тіла. Розвиток сучасної ос’віти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. pp. 332-334.

This list was generated on Mon Oct 25 23:38:32 2021 EEST.