MDPU Repository

Items where Author is "Ушаков, В. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Ушаков, В. С. (2021) Формування фізичної культури особистості студентів педагогічних закладів вищої освіти. Наукове сьогодення: стан та перспективи регіональних досліджень матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 19 травня 2021 р.). pp. 140-143.

Проценко, А. А. and Ушаков, В. С. (2021) Методи виховання спеціальної витривалості студентів на заняттях з легкої атлетики в ЗВО. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 19-21 січня, 2021 року). pp. 94-96. ISSN ISBN 978-617-7882-05-2

Купрєєнко, М. В. and Ребар, І. В. and Ушаков, В. С. (2020) Мотиваційно-ціннісне ставлення студенток педагогічного університету до занять з фізичного виховання. Філософські обрії сьогодення: зб. тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., (19 листопада 2020 р., Херсон). pp. 138-139.

Іваненко, В. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2020) Особливості формування здоров’язбережувального освітнього середовища на заняттях з фізичного виховання в закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 2 (21). pp. 210-214. ISSN 2663-6085

Непша, О. В. and Ушаков, В. С. (2020) Розвиток загальної витривалості студенток ЗВО в процесі фізичного виховання. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІІ Всеукр. електронної конф. «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 30 січня 2020 р.) (3). pp. 57-61.

Ушаков, В. С. (2020) Вплив занять оздоровчим плаванням на фізичну підготовку студентів. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року). pp. 104-105.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Оптимізація рухової активності студентів педагогічних ЗВО, що займаються в секції волейболу. Спорт та фізичне виховання у закладах вищої освіти. Сучасність та майбутнє: тези доповідей інтернет-конф., (Запоріжжя, 3-4 жовтня, 2019 р.). pp. 48-50.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Оздоровче плавання як засіб підвищення рівня фізичної підготовки студентів у ЗВО. Актуальные научные исследования в современном мире, 2 (9(53)). pp. 134-139. ISSN 2524-0986

Іваненко, В. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Педагогічні умови формування здорового способу життя молоді засобами козацької педагогіки майбутніми вчителями фізичної культури. Інноваційна педагогіка, 1 (11). pp. 146-150. ISSN 2663-6085

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Місце і значення оздоровчого плавання на заняттях з фізичного виховання спеціальних медичних групах студентів вищих закладів освіти. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 квіт. 2019 р.: зб. тез. pp. 233-234.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Значення психолого-педагогічного супроводу у розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту. Інноваційна педагогіка, 1 (10). pp. 89-93. ISSN 2663-6085

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Особливості розвитку стрибучості у дітей шкільного віку. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.) (2). pp. 114-119.

Абдураман, А. Ш. and Ушаков, В. С. (2019) Специфика применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания предмета «Физическая культура». Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року). pp. 22-24.

Абдураман, А. Ш. and Донець, І. А. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Місце та значення територій природно-заповідного фонду міста Мелітополь та Мелітопольського району у фізичній рекреації студентської молоді. Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної наук.-практ. конф. (21 грудня 2018 р.). pp. 31-35.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Мотиваційні компоненти фізичної культури студентів спеціальної медичної групи. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (8(40)). pp. 50-55. ISSN 2524-0986

Котова, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь). pp. 133-136.

Карабанов, Є. О. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Інформаційні технології в системі "фізична культура-спорт". Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. (2). pp. 49-52.

Іваненко, В. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя учнівської молоді на традиціях українського козацтва. Science, research, development. Pedagogy (29.04.2018-30.04.2018, Barcelona) (4). pp. 52-55.

Ушаков, В. С. (2018) Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 квітня 2018 року), 2. pp. 108-109.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 березня 2018 року. pp. 90-92.

Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Проблема впливу мобільних телефонів на здоров'я студентської молоді. Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація: зб. статей, тез і доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 244-246.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.. pp. 100-104.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2018) Розвиток прудкості у школярів на заняттях в секції з легкої атлетики. Журнал легкої атлетики (2). pp. 63-66.

Децюра, С. І and Ушаков, В. С. (2017) Особливості методики проведення уроків з футболу в початковій школі. Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15-19 травня 2017 р.). pp. 349-352.

Непша, О. В. and Ушаков, В. С. (2017) Фізична культура як середовище виховання школярів. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітня 2017 року): збірник тез. pp. 309-310.

Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Ушаков, В. С. (2017) Використання освітньо-розвиваючих та оздоровчих видів гімнастики на уроках фізичної культури. Україна в гуманітарних і соціально-економічних Вимірах: матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ (2). pp. 246-247.

Ушаков, В. С. (2017) Коррекция физического состояния здоровья студенческой молодежи средствами атлетизма. Актуальные научные исследования в современном мире: cб. научных трудов ХХVІІ Междунар. научн. конф. (26-27 июля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий) (7(27)). pp. 69-73.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2017) Оздоровче застосування легкоатлетичних вправ на заняттях зі спеціальними медичними групами. Сучасні тенденції розвитку легкої атлетики: зб. наук. пр.. pp. 96-101.

Ковальчук, О. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2016) Основні чинники які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: зб. матер. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (1). pp. 263-265.

Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2016) Українські народні рухливі ігри як засіб національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізичної культури та позаурочний час. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20 вересня 2016 р., 5. pp. 123-127.

Непша, О. В. and Купрєєнко, М. В. and Ушаков, В. С. (2016) Вікові особливості студентів спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою. Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (16 травня 2016 р.). pp. 226-229.

Непша, О. В. and Ушаков, В. С. and Проценко, А. А. and Купрєєнко, М. В. (2015) Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 17. pp. 285-287.

Абдураман, А. Ш. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Проценко, А. А. and Ушаков, В. С. (2015) Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка. pp. 188-190.

Білогур, В. Є. and Ушаков, В. С. (2015) Шляхи формування соціально-професійної спрямованості майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», V (60) (36). pp. 72-81. ISSN 978-617-7380-06-0

Абдураман, А. Ш. and Іваненко, В. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2012) З досвіду організації позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). pp. 7-9.

Ушаков, В. С. and Горшкова, І. (2011) Необхідність фізичної культури у формуванні особистості студента. Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір: зб. наук. праць учасників XI Міжнар. наук. конф. молодих учених та студентів, 13-14 трав. 2011 р.. pp. 254-255.

Абдураман, А. Ш. and Котова, О. В. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2011) Особливості рекреаційного природокористування в межах об’єктів природно-заповідного фонду Запорізької області. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. pp. 9-13.

Хассай, Д. В. and Сидоряк, Н. Г. and Трачев, В. М. and Ушаков, В. С. (2006) Качественные характеристики занятий по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 213-215.

Трачев, В. М. and Нестеров, А. С. and Голованов, М. В. and Сидоряк, Н. Г. and Трачева, С. П. and Ушаков, В. С. (2006) Развитие выносливости к статическим мышечным усилиям у студентов на занятиях по физическому воспитанию. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 192-195.

Хассай, Д. В. and Абдуллаев, А. К. and Трачев, В. М. and Сидоряк, Н. Г. and Трачева, С. П. and Ушаков, В. С. (2006) Из опыта подготовки борцов вольного стиля в условия ВУЗа. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. пр. (10). pp. 196-199.

Monograph

Карабанов, Є. О. and Непша, О. В. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Програма силової підготовки з використанням комплексів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного віку загальноосвітнього начального закладу. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Book

Абдуллаєв, А. К. and Ушаков, В. С. and Ребар, І. В. (2017) Олімпійський та професійний спорт: навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Олімпійський та професійний спорт» для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації спеціальності «Фізична культура». ФОП Силаєва О.В, Мелітополь.

Patent

Карабанов Є. О., Непша О. В., Суханова Г. П., Ушаков В. С. (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Наукова стаття «Інформаційні технології в системі «фізична культура-спорту». 81236.

Teaching Resource

Карабанов, Є. О. and Котова, О. В. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Проценко, А. А. and Ребар, І. В. and Рибачок, Р. О. and Суханова, Г. П. and Ушаков, В. С. (2020) Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). [Teaching Resource]

Ушаков, В. С. and Ребар, І. В. (2020) Методика навчання легкоатлетичним вправам: методичні рекомендації для практичних і самостійних занять. [Teaching Resource]

Ушаков, В. С. and Суханова, Г. П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Плавання з методикою викладання та навчальною практикою». [Teaching Resource]

Абдуллаєв, А. К. and Ребар, І. В. and Ушаков, В. С. (2018) Робочий зошит для практичних і семінарських занять «Історія фізичної культури і спорту» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «фізичне виховання». [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Nov 26 14:01:14 2022 EET.