MDPU Repository

Items where Author is "Куликова, Л. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Формування інтегрованої професійної іншомовної компетентності студентів у закладах вищої освіти. Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами: зб. тез І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 224-228.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, М. Р. and Тарасенко, Т. В. (2019) Відображення культурного компоненту в англомовній лексиці. Science, Research, Development, 22. pp. 32-35. ISSN 978-83-66030-15-2

Куликова, Л. А. (2019) Навчання студентів презентації на заняттях з іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та викладачів ЗВО. pp. 472-474.

Зануда, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Французькі запозичення як джерело поповнення словникового запасу англійської мови. Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження: матеріали І Всеукр. студентської наук.-практ. конф.. pp. 28-31.

Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. and Зіненко, Н. В. (2019) Міжкультурна комунікація у викладанні іноземних мов і професійній діяльності майбутніх фахівців. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. ст. (9). pp. 179-184. ISSN 978-617-7055-81-4

Куликова, Л. А. and Тарасенко, М. Р. (2019) Mastering lexical material at foreign language lessons. Science, Research, Development. Pedagogy: monografia pokonferencyjna, 2. pp. 17-19.

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. (2019) Особливості становлення видо-часових форм перфекта в германських мовах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30 (3). pp. 172-176. ISSN ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Куликова, Л. А. and Камишова, Т. М. (2018) Learning writing by means of information technologies. Science, research, development: monografia pokonferencyjna. pp. 18-20.

Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. (2018) Антивоенная тема в романе Д. Стил «Message from Nam». Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 176-179.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2018) Особливості перетворень при перекладі автентичного англомовного тексту. Новітні тенденції у сучасних наукових дослідженнях: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.. pp. 36-41.

Куликова, Л. А. and Троц, Я. О. (2018) Організація самостійної діяльності учнів на уроці англійської мови. Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження: матеріали ІI Міжуніверситетської студентської наук.-практ. конф.. pp. 77-82.

Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Харченко, Т. І. (2018) Переклад як різновид міжкультурної комунікації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 21-26. ISSN ISSN 2219-5203

Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2018) The ways of overcoming misunderstanding cross-cultural communication. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (21). pp. 40-44. ISSN ISSN 2219-5203

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Лінгвокультурний феномен як компонент іншомовної комунікативної компетентності. Naukowa i praktyczna nauka światowa: problemy i innowacje pedagogika. pp. 86-89.

Ключник, І. В. and Куликова, Л. А. (2017) Лексичні засоби вираження емоцій у творі С. Моема "Театр". Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження: матеріали І Міжвузівської студентської наук.-практ. конф.. pp. 75-79.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Конотація як національно-культурний експонент мови. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej. pp. 110-112.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Діалог культур у теорії міжкультурної комунікації та практиці викладання іноземних мов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 42-46. ISSN 2219-5203

Насалевич, Т. В. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Особливості викладання курсу «Практика перекладу з англійської мови». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 119-124.

Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Харченко, Т. І. (2017) Особливості викладання курсу «Практика перекладу з англійської мови». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 119-124. ISSN ISSN 2219-5203

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2017) Діалог культур у теорії міжкультурної комунікації та практиці викладання іноземних мов. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 1 (18). pp. 42-46. ISSN ISSN 2219-5203

Вітківська, Л. В. and Куликова, Л. А. (2016) Використання ігор під час навчання на уроці англійської мови. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 151-153.

Куликова, Л. А. and Котлярова, В. Ю. (2016) Інформаційні технології як складова професійно орієнтованої методики навчання іноземних мов. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (17-18). pp. 50-52. ISSN ISSN: 2450-8160

Куликова, Л. А. and Котлярова, В. Ю. (2016) Дистанційне навчання як метод взаємодії з навчальною системою. Pedagogika aktualne naukowe problemy rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-Praktycznej, 1. pp. 56-59.

Куликова, Л. А. and Зіненко, Н. В. (2016) Формування професійних компетентностей у навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (16). pp. 100-105. ISSN ISSN 2219-5203

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. and Ткач, М. В. (2015) Використання кейс-технологій на заняттях. Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej. pp. 95-98.

Куликова, Л. А. and Тарасенко, Т. В. (2015) Технології дистанційного навчання. Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria, 1. pp. 119-121.

Куликова, Л. А. and Камишова, Т. М. (2014) Впровадження інноваційних технологій як складової розвитку англомовного спілкування. Pedagogika. Teoria. Praktyka: zbior raportow naukowych, 3/1. pp. 76-78.

Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2014) Інтенсифікація навчального процесу засобами сучасних новітніх технологій. Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: zbior raportow naukowych, 3/1. pp. 84-86.

Камишова, Т. М. and Куликова, Л. А. (2014) Соціальна перспектива - людино вимірність. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.. pp. 105-110.

Куликова , Л. А. and Зіненко, Н. В. (2016) Формування професійних компетентностей у навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (16). pp. 100-105. ISSN 2219-5203

Monograph

Куликова, Л. А. and Камишова, Т. М. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві. Викладання іноземних мов у контексті культурологічної парадигми. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Баранцова, І. О. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Гуров, Сергій and Гурова, Тетяна and Мілько, Н. Є and Зіненко, Н. В. and Котлярова, В. Ю. and Харченко, Т. І. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. and Рябуха, Т. В. and Байтерякова, Наталія and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Камишова, Т. М. and Насалевич, Т. В. (2018) Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія. Other. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Матюха, Г. В. and Денисенко, Н. В. and Гармаш, О. Л. and Баранцова, І. О. and Мілько, Н. Є. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю and Котлярова, В. Ю. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Зіненко, Н. В. and Байтерякова, Н. Ю. and Рябуха, Т. В. and Ткач, М. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. and Харченко, Т. І. (2017) Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності. Project Report. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Book

Зіненко, Н. В. and Харченко, Т. І. and Рябуха, Т. В. and Гостіщева, Н. О. and Куликова, Л. А. (2019) Лексико-граматичні прийоми перекладу від теорії до практики: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Teaching Resource

Рябуха, Т. В. and Тарасенко, Т. В. and Куликова, Л. А. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Міжкультурна комунікація". [Teaching Resource]

Куликова, Л. А. and Насалевич, Т. В. and Тарасенко, Т. В. (2017) Методичні рекомендації до оформлення курсових і дипломних робіт з теоретичних курсів та методики вивчення англійської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Куликова, Л. А. and Ярошенко, М. І. (2012) Методичні рекомендації до вивчення курсу “Основна іноземна мова” у V семестрі. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Dec 13 22:28:30 2019 EET.