MDPU Repository

Items where Author is "Копєйцева, Л. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 34.

Article

Копєйцева, Л. П. and Маковська, А. О. (2019) Синтез традиційних і новаторських зображально-виражальних засобів у новелістиці Г. Тарасюк. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (9). pp. 122-126. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Лохматова, С. Ю. (2019) Поетикальні студії лірики Галини Тарасюк. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (9). pp. 126-130. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Міц, К. С. (2019) Рецепція романів Івана Франка у літературознавчій критиці. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 106-111.

Копєйцева, Л. П. and Ставицька, К. В. (2019) Філософська концепція художнього моделювання світу Ліни Костенко. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 111-116.

Копєйцева, Л. П. and Груба, О. А. (2019) Реалізація міфотворчої моделі Р. Іваничука в європейському контексті. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 132-138.

Лохматова, С. Ю. and Копєйцева, Л. П. (2019) Картина світу: теоретичний дискурс. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 142-146.

Маковська, А. О. and Копєйцева, Л. П. (2019) Експресивний синтаксис як структурант поетики новелістики Галини Тарасюк. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 158-162.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. and Пітель, Т. О. (2019) Спокута як дорога до себе: семантика меж і станів у романі Р. Іваничука «Орда». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30 (69). pp. 91-95.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. (2019) Перспективи підготовки вчителя-словесника: вектори оновлення навчального процесу в закладах вищої освіти. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст: матеріали ІІ Всеукр. наук.-прак. конф. з Міжнар. участю (6–8 червня 2019 р.). pp. 111-115.

Рамазанов, А. М. and Копєйцева, Л. П. (2019) Феномен жіночого письма Г. Тарасюк в царині української літератури. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 194-199.

Бєлінська, О. Ю. and Копєйцева, Л. П. (2019) Міфопоетична модель світу Тодося Осьмачки. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 21-26.

Копєйцева, Л. П. and Осламова, К. В. (2019) Концепція митця у часопросторі творчості Ліни Костенко. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 140-144.

Копєйцева, Л. П. and Свєшнікова, Н. П. (2019) Семантика символів у міфопоетичному дискурсі Василя Пачовського. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (3). pp. 144-150.

Копєйцева, Л. П. and Єгорова, Ю. М. (2019) Поетикальні аспекти жіночої прози Галини Тарасюк. Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. pp. 146-151.

Копєйцева, Л. П. and Міц, К. С. (2018) Часопросторові моделі у романістичному дискурсі І. Франка (за романами "Перехресні сежки" та "Петрії й Довбущуки"). Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 101-104. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Груба, О. А. (2018) Концепти-символи як текстотвірні домінанти художнього світу Р. Іваничука. Мова. Свідомість. Концепт (8). pp. 99-101. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. and Ставицька, К. В. (2018) Художня творчість Б. Лепкого в історії української літератури. Актуальные научные исследования в современном мире, 4 (36). pp. 42-45.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. and Пітель, Т. О. (2018) Топоси меж і станів у романі Р. Іваничука «Четвертий вимір». Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації (4). pp. 149-154.

Зотова, В. Г. and Копєйцева, Л. П. (2017) Г. Гарсіа Маркес і Володимир Дрозд: художні топоси буттєвих меж. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (45). pp. 76-79. ISSN 2309-9771

Копєйцева, Л. П. and Маковська, А. О. (2017) Елементи нестандартності на уроках української літератури як засоби розвитку пізнавального інтересу учнів старших класів. Південний Архів. Серія: Філологічні науки (68). pp. 30-32.

Копєйцева, Л. П. and Шаров, С. В. (2017) Використання електронного підручника зі шкільного курсу української літератури. Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 29.04.2017-30.04.2017. pp. 8-10.

Копєйцева, Л. П. and Тороус, М. О. (2014) Домінанти національної моделі світу Олени Теліги. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 224-227.

Копєйцева, Л. П. and Магдалинова, І. І. (2014) Поетикальні вектори повісті Романа Іваничука «Місто». Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 220-223.

Копєйцева, Л. П. (2011) Смислова векторність символічних образів у концепції світу Василя Мови. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. I, 3 (214). pp. 72-78. ISSN 2227-2844

Копєйцева, Л. П. (2009) Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознавстві. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (58). pp. 168-173.

Копєйцева, Л. П. (2009) Суголосні мотиви творчості М. Гоголя та І. Нечуя-Левицького. Література та культура Полісся (53). pp. 79-85.

Копєйцева, Л. П. (2008) Експресивізація мінімальних імперативних форм волевиявлення. Вісник Харківського національного університету. Серія Філологія (47). pp. 55-58.

Єгорова, Ю. М. and Копєйцева, Л. П. (2015) Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко “Музей покинутих секретів”). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство), 2 (16). pp. 98-102.

Копєйцева, Л. П. (2014) Активізація інтерактивних методів навчання історії української літератури у виші. Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней (273). pp. 155-157.

Копєйцева, Л. П. (2014) Часопростір як формотворча категорія роману Р. Іваничука «Мальви». Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 1, 1 (77). pp. 48-55.

Копєйцева, Л. П. and Міц, К. С. (2016) Теоеретичні аспекти дослідження часопростору у вітчизняному та зарубіжному літературознавчому дискурсі. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 161-163. ISSN 978-617-7055-81-4

Копєйцева, Л. П. (2016) Конструенти психологізму у романі Р. Іваничука «Вогненні стовпи». Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: матер. міжнар. наук. конф. (26–27 травня 2016 р.). pp. 116-119.

Копєйцева, Л. П. and Дрібноход, І. О. (2016) Структуротворчі модуси змістової організації художнього тексту. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. (6). pp. 157-160.

Хомчак, О. Г. and Копєйцева, Л. П. (2016) Когнітивна модель концепту людина. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (63). pp. 207-210.

This list was generated on Sun Jan 19 14:51:44 2020 EET.