MDPU Repository

Items where Author is "Ізбаш, С. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

Коробченко, А. А. and Ізбаш, С. С. (2020) Щоденник виробничої практики здобувача другого ступеня вищої освіти "Магістр". [Teaching Resource] (In Press)

Верховод, І. С. and Гурбик, Ю. Ю. and Вороніна, Ю.Є. and Ізбаш, С. С. and Шарова, Т. М. (2020) Проблеми i шляхи оптимізації соціально-економічного ефекту від податку на доходи фізичних осіб в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3 (34). pp. 403-412. ISSN I SSN 2306-4994 (print); ISSN 2310-8770 (online) 403

Ізбаш, С. С. (2019) Медіакомпетентність як складова андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку: збірник статей Сьомої Міжнар. наук.-метод. конф.. pp. 297-309. ISSN 978-966-2123-92-0

Ізбаш, С. С. and Давидова, С. В. (2019) Критерії оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (1). pp. 264-273. ISSN 2412-9208

Ізбаш, С. С. and Ярова, О. І. (2019) Особливості підготовки майбутніх вчителів інформатики до впровадення медіаграмотності. Молодь і ринок (6). pp. 56-59. ISSN 2308-4634

Ізбаш, С. С. and Кас'янова, Ю. О. (2019) Етнопедагогічні засади розвитку національної свідомості майбутніх учителів інформатики. Донцовський альманах Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 1. pp. 33-37.

Ізбаш, С. С. and Ярова, О. І. (2019) Теоретичний аналіз поняття "підготовка майбутнього вчителя інформатики" у психолого-педагогічній літературі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 134-137. ISSN 978-617-7566-82-2

Коробченко, А. А. and Воровка, М. І. and Eлькін, М. В. and Окса, М. М. and Бєльчева, Т. Ф. and Головкова, М. М. and Єрмак, Ю. І. and Ізбаш, С. С. and Попелешко, Ю. and Бунчук, О. В. (2019) Підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій. Project Report. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, Мелітополь, Мелітополь.

Ізбаш, С. С. and Пачина, О. О. (2019) Актуальність медіаосвіти майбутніх магістрів освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 26 груд. 2019 р.. pp. 69-72.

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2018) Антропологічний підхід до впровадження андрагогічних технологій навчання майбутніх магістрів освіти. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). pp. 215-217.

Ізбаш, С. С. (2018) Сутність самоосвіти майбутніх магістрів освіти у процесі їх андрагогічної підготовки. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 25-26 квітня 2018 р.), 2. pp. 64-68.

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2018) Компетентність "навчатися впродовж життя" як складова андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (20). pp. 224-232. ISSN 2219-5203

Ізбаш, С. С. (2018) Андрагог як провідник процесу навчання дорослих. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки (2). pp. 99-109.

Ізбаш, С. С. (2018) Інтерактивне навчання майбутніх магістрів освіти в процесі їхньої андрагогічної підготовки. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб.матеріалів ІІІ-ої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19 квіт. 2018 р., 1. pp. 148-152.

Ізбаш, С. С. and Ярова, О. І. (2018) Аналіз сучасних теорій медіаосвіти. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 26 груд. 2018 р.. pp. 68-72.

Ізбаш, С. С. and Черненко, Д. О. (2018) Педагогічна діяльність викладача інформатики як особливий вид соціальної діяльності. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 26 груд. 2018 р.. pp. 78-83.

Ізбаш, С. С. and Пахомов, С. А. (2018) Андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів засобами Google-технологій. Молодь і ринок (5). pp. 42-48. ISSN 2308-4634

Ізбаш, С. С. (2017) Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). pp. 80-85.

Ізбаш, С. С. (2017) Порівняльна характеристика особливостей навчання дорослих і дітей в контексті андрагогічної підготовки майбутніх викладачів. Проблеми підготовки сучасного вчителя (15). pp. 59-65.

Ізбаш, С. С. (2017) Реалізація принципу здоров’язбереження у процесі андрагогічної підготовки майбутніх викладачів. Педагогіка здоров’я: зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 квіт.2017 р., 1. pp. 270-274.

Ізбаш, С. С. (2017) Веб-квест як інноваційна андрагогічна технологія навчання майбутніх магістрів освіти. In: Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15-22 трав. 2017 р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Ізбаш, С. С. (2017) Формування компетентності навчатися впродовж життя у майбутніх магістрів освіти на засадах андрагогіки. Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2017 р.. pp. 120-123.

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2017) Навчання впродовж життя як стратегічний принцип освіти. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21 груд. 2017 р.. pp. 86-91.

Ізбаш, С. С. and Чернікова, В. (2016) Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (17). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

Бєльчева, Т. Ф. and Бєльчев, П. В. and Елькін, М. В. and Ізбаш, С. С. (2016) Компетентнісний підхід до організації виробничої практики майбутніх викладачів вищої школи: навчальний посібник. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-39-4

Ізбаш, С. С. and Чернікова, В. (2016) Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка (2 (17)). pp. 142-146. ISSN 2219-5203

Ізбаш, С. С. (2016) Викладач-андрагог як провідник полікультурної освіти в регіоні. Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація: зб. есе. pp. 71-75. ISSN 978-617-7346-47-9

Ізбаш, С. С. and Усатий, В. С. (2016) Роль андрагогіки як науки у професійній підготовці майбутніх викладачів. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф, 21 жовт. 2016 р.. pp. 158-162. ISSN 966163250-2

Ізбаш, С. С. (2016) Проблема андрагогічної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів в Україні. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Додаток 1 «Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 3 (71) (37). pp. 57-64. ISSN ISBN 978-966-2760-44-6

Ізбаш, С. С. (2016) Професійна діяльність викладача-андрагога у процесі формування життєвих цінностей дорослих учнів. Роль освіти у формування життєвих цінностей молоді: зб. пр. регіональної наук.-практ. конф. студ. і молод. учених. pp. 102-106. ISSN 978-617-7346-15-8

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2016) Педагогічна техніка як засіб зміцнення психічного здоров’я вчителя та учнів. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 22-27.

Ізбаш, С. С. and Пахомов, С. А. (2015) Реалізація дидактичного принципу наочності за допомогою педагогічного програмного засобу. Scientific Journal Virtus (4). pp. 86-87. ISSN 2410-4388

Ізбаш, С. С. and Воровка, М. І. (2015) З досвіду розробки засобів діагностики якості вищої освіти магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». In: Міжнародна науково-методична конференція "Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові", 30 вересня – 2 жовтня 2015р., Одеса.

Ізбаш, С. С. (2015) Особливості педагогічної взаємодії у контексті андрагогіки і педагогіки. Європейський союз – Україна: освіта дорослих: зб. матеріалів форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні, 4-6 листоп. 2014 р.. pp. 135-138. ISSN 978-617-640-200-8

Ізбаш, С. С. (2015) Етичні норми поведінки керівника закладу освіти. Управління освітою (2). pp. 22-24.

Аніщенко, Олена and Ізбаш, С. С. (2015) Партнерство в освіті дорослих як чинник розвитку громадянського суспільства. Світ (7-8). p. 3.

Ізбаш, С. С. (2015) Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні. Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах: зб. тез Всеукр. Інтернет-конф.. pp. 41-42.

Ізбаш, С. С. (2015) Формування комунікативних компетентностей представників громадських організацій як актуальна проблема освіти дорослих. Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2015 р., 1. pp. 264-267. ISSN 978-617-7055-96-8

Ізбаш, С. С. (2015) До питання про формування ключових компетентностей майбутніх учителів в процесі професійної підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (43). pp. 148-154.

Ізбаш, С. С. and Сторчевий, О. С. (2015) Підготовка майбутніх учителів до навчання дорослих в умовах педагогічного університету. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 (63) (36). pp. 332-338. ISSN ISBN 978-966-2760-18-7(4)

Ізбаш, С. С. (2015) Практика підготовки дорослих до реалізації ініціатив громадянського суспільства. In: Освітні інновації в умовах нестабільності: філософія, психологія, педагогіка: Всеукр. On-line конф., 16-26 листоп. 2015 р., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Ізбаш, С. С. and Грицанюк, Д. Г. (2015) Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи на уроках інформатики засобами інтерактивних технологій. Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki: zbiór raportów naukowych, 29.11.2015-30.11.2015. pp. 77-80. ISSN 978-83-65207-50-0 (t.1)

Прийма, С. М. and Афанасьєва, Л. В. and Ізбаш, С. С. and Орлов, А. В. and Нікітін, О. Є. and Кучина, К. О. and Балута, В. С. and Ткаченко, А. В. (2015) Керівництво щодо участі громадян у формуванні соціальної політики міста. Ділове спілкування. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь. ISBN 978-617-7346-07-3

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2014) Здоров’язбережувальні освітні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів. Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 7 квітня 2014 року. pp. 22-28.

Бєльчева, Т. Ф. and Ізбаш, С. С. (2014) Педагогіка: практичний курс: підручник за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. ISBN 978-617-7055-59-3

Ізбаш, С. С. (2014) Історичні аспекти виникнення методу проектів в теорії і практиці навчання та виховання. Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2. pp. 55-60. ISSN 978-617-7055-51-7

Ізбаш, С. С. (2014) Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. пр. (42). pp. 65-71. ISSN 2310-0893

Ізбаш, С. С. and Ручко, Г. В. (2014) Принципи та функції організації методичної роботи у дошкільному навчальному закладі. Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: zbior raportow naukowych, 30.03.2014-31.03.2014. pp. 16-18. ISSN 978-83-64652-23-3

Ізбаш, С. С. and Бєльчева, Т. Ф. (2014) Інтерактивні технології професійної підготовки майбутніх учителів у вищій школі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 4 (31). pp. 308-313. ISSN ISBN 978-966-8840-96-8(2)

Ізбаш, С. С. (2014) Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів процесу навчання в умовах віртуального освітнього середовища. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. (39). pp. 208-213. ISSN 1992-5786

Аносов, І. П. and Ізбаш, С. С. (2014) Здоров'язбережувальні освітні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів. Педагогіка здоров’я: зб. наук. пр. ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 22-28.

Ізбаш, С. С. and Неліпа, В. В. (2014) Психо-дидактичні умови інтерактивного навчання студентів педагогічного університету. Педагогічні інновації у фаховій освіті: зб. наук. пр. (1 (5)). pp. 245-251. ISSN 2307-3594

Бєльчева, Т. Ф. and Ізбаш, С. С. (2013) Культура цілепокладання вчителя в процесі розв’язання педагогічних задач як чинник розвитку його професіоналізму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (11). pp. 104-109. ISSN 2219-5203

This list was generated on Tue Apr 16 11:42:16 2024 EEST.