MDPU Repository

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | G | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 305.

C

Cелезнёв, Игорь (2013) Жизненные планы будущих студентов: европейское измерение и отечественные реалии. Versus (1). pp. 62-68. ISSN 2310-4562

G

Grishko, S. (2013) Historical and geographical aspects of coexistence between steppe and forest: major stages. Scientific letters of academic society of Michael Baludansky, 1 (4). pp. 54-56. ISSN 1338-9432

Є

Єрьоміна, Лілія (2013) Теоретико-методологічні проблеми підготовки вихованців шкіл інтернатного типу до майбутнього сімейного життя. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 157-160. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2013) Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді в навчальних закладах Православної Церкви Півдня України (ХІХ–поч. ХХ ст.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 224-228. ISSN 2219-5203

Єжова, Ольга (2013) Теоретичні підходи до визначення превентивного виховного середовища. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 153-158. ISSN 2219-5203

Єрмак, Ганна (2013) Місце і роль православного духовенства у процесі морального виховання учнівської молоді у Таврійській губернії на початку XX ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 207-211. ISSN 2219-5203

Єгорова, Ю. М. (2013) Феномен поетичного мислення О.Фесюка. Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Ч. 2, 1 (73). pp. 75-81.

Єремєєв, В. С. and Кузьминов, В. В. (2013) Статистическая обработка педагогического эксперимента в случае неизвестной функции распределения. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. (15). pp. 44-51. ISSN 1998-6939

Єрмоленко, С. І. (2013) Синонимия в украинской общеобразовательной школе. Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. трудов, 6. pp. 448-452.

І

Ідрісова, Наталія (2013) Историческая ретроспектива и современные подходы изучения проблемы сохранения здоровья учащихся средней школы. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 229-233. ISSN 2219-5203

А

Аносов, І. П. (2013) Антропологічна спрямованість педагогічних інновацій у контексті гуманістичного розвитку освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 12-19. ISSN 2219-5203

Асрян, Лаура (2013) Ціннісний потенціал музичного мистецтва як чинник формування творчої активності учнів у процесі музично-естетичного виховання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 91-94. ISSN 2219-5203

Александров, Денис (2013) Структура соціально-культурних орієнтацій суб'єктів освітнього простору під впливом трансформації інституту освіти. Versus (2). pp. 62-67. ISSN 2310-4562

Андрейкова, Ірина (2013) Професіоналізм майбутнього викладача іноземної мови як соціально очікуваний і особистісно вагомий результат його магістерської підготовки. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 143-147. ISSN 2219-5203

Абдишев, Д. Д. and Каткова, Т. А. (2013) Особливості «кризи підліткового віку» в психоаналітичній теорії. Efektivní nástroje moderních věd – 2013: materiály IX Mezinárodní vědecko-praktická konference (21). pp. 56-57.

Абдураман, А. Ш. and Купрєєнко, М. В. and Непша, О. В. and Проценко, А. А. (2013) Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячих оздоровчих закладах. Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів. pp. 135-137.

Александрова, Г. І. and Александров, Д. В. and Шкода, Н. А. (2013) Перестройка системы обучения и воспитания в школах и детских образовательных учреждениях в годы Великой отечественной войны. Культура народов Причерноморья (259). pp. 102-106. ISSN 1562-0808

Аносов, І. П. and Елькін, М. В. (2013) Антропологічний підхід до процесу виховання як фактор гармонійного розвитку особистості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 29 (82). pp. 119-124.

Арабаджі, О. С. and Афанасьєва, Л. В. and Букрєєва, І. В. and Глебова, Н. І. and Глинська, Л. Ф. and Гордієнко, Н. М. and Кудінова, М. С. and Левада, О. М. and Маврін, В. В. and Маришина, Л. В. and Молодиченко, В. В. and Нечипоренко, В. В. and Нечипоренко, К. С. and Орлов, А. В. and Позднякова, О. Л. and Позднякова-Кирбят’єва, Е. Г. and Поправко, О. В. and Семікін, М. О. and Сілявіна, Ю. С. and Сташук, О. О. and Червоненко, К. С. and Шинкаренко, О. Є. (2013) Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов'я: проблеми, пошуки та перспективи. Other. Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, Запоріжжя.

Арсененко, И. А. and Байтеряков, О. З. and Сажнев, М. and Левада, О. М. and Сорокина, Ц. В. and Топалова, О. І. (2013) Основные направления деятельности научно-исследовательской лаборатории рекреационной географии и туризма Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4 (1). pp. 13-16. ISSN 1338-9432

Б

Бродацька-Адамович, Єва (2013) Аспірації в житті людини: теоретичний підхід. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 20-25. ISSN 2219-5203

Бунчук, Оксана (2013) Проблеми підготовки вчителя в контексті розвитку українського шкільництва в 1917-1920 pp. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 26-30. ISSN 2219-5203

Бялик, Оксана (2013) Особливості становлення системи статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 31-36. ISSN 2219-5203

Бєлих, Олександр (2013) Развитие диалога студенческой молодежи в процессе университетского образования. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 100-103. ISSN 2219-5203

Бєльчева, Тетяна and Ізбаш, Світлана (2013) Культура цілепокладання вчителя як чинник розвитку його професіоналізму у процесі реалізації педагогічних завдань. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 104-109. ISSN 2219-5203

Багрій, Тетяна (2013) Творчість Ганни Гаврилець: від витоків до світового визнання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 153-156. ISSN 2219-5203

Баль, Альона (2013) Соціально-виховна робота з учнівською молоддю за місцем проживання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 208-212. ISSN 2219-5203

Буковська, Ольга and Прокоф’єва, Олеся (2013) Психологічні особливості взаємин у родині, яка виховує дитину з особливими потребами. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 12-16. ISSN 2219-5203

Біляковська, Ольга (2013) Оцінювання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 95-98. ISSN 2219-5203

Білогур, Влада (2013) Спорт як соціально-ціннісна й тілесно-духовна система. Versus (2). pp. 68-73. ISSN 2310-4562

Букрєєва, Ірина (2013) Громадянська активність студентської молоді як сфера прояву людиномірності. Versus (1). pp. 69-73. ISSN 2310-4562

Багрій, Т. Є. (2013) Диригентсько-хорові компетенції майбутнього вчителя музики в структурі його професіоналізму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова., 2 (14). pp. 40-43.

Брен, О. Г. (2013) Водорості Утлюцького лиману (Приазовський національний природний парк, Україна). In: V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я, 25 квітня 2013 року, Херсон.

Брен, О. Г. and Завадська, О. В. (2013) Сучасний стан та проблеми Утлюцького лиману (Приазовський національний природний парк). In: Всеукраїнська конференція молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів "Біосфера Землі ХХІ століття", 8-12 квітня 2013 р., м. Севастополь.

Брянцев, О. А. (2013) Методичні рекомендації до візуального ряду навчального посібника з комп’ютерної графіки. Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 80-87. ISSN 2218-5186

Брянцева, Ганна (2013) Методика навчання майбутніх учителів збалансованих комп’ютерних презентацій. Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 70-79. ISSN 2218-5186

Брянцева, Ганна (2013) Проектування візуальної складової слайдів для навчальних комп'ютерних презентацій. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. (15). pp. 112-118. ISSN 1998-6939

Бєльчев, П. В. and Таблер, Т. І. (2013) Мультискрипт як засіб реалізації інформаційної компетентності майбутніх вчителів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 31 (3(45)). pp. 255-263. ISSN ISBN 978-966-8840-94-4(3)

Бєльчева, Т. Ф. and Ізбаш, С. С. (2013) Культура цілепокладання вчителя в процесі розв’язання педагогічних задач як чинник розвитку його професіоналізму. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (11). pp. 104-109. ISSN 2219-5203

Білогур, В. Є. (2013) Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві. Гуманітарний вісник ЗДІА (53). pp. 113-120. ISSN 2072-7941

В

Волкова, Віра and Глушкова, Ксенія (2013) Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 37-42. ISSN 2219-5203

Воровка, Маргарита and Петрученя, Ганна (2013) Філософське осмислення гендерного підходу в педагогіці. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 43-52. ISSN 2219-5203

Волкова, Юлія (2013) Ідеї гуманістичної психології як елемент антрополого-педагогічних основ гуманізації освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 213-218. ISSN 2219-5203

Власова, Татьяна (2013) Текст как культура в постмодерне: взаимодействие нарративов и дискурсов. Versus (2). pp. 35-39. ISSN 2310-4562

Воробйова, Любов (2013) Суб’єкт-об’єктна парадигма у філософії освіти: потенціал і межі застосування. Versus (2). pp. 40-45. ISSN 2310-4562

Власова, Ольга and Масур, Ганна (2013) Сім’я як проблема гендерної політики України. Versus (2). pp. 74-77. ISSN 2310-4562

Волков, Олександр and Волкова, Віра (2013) Топологія та екзистенціологія педагогічного дискурсу. Versus (1). pp. 17-23. ISSN 2310-4562

Вахняк, Надія and Коденко, Анна (2013) Природнича гра як один із методів екологічного виховання дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 99-103. ISSN 2219-5203

Вєнцева, Надія (2013) Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках XX століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 148-152. ISSN 2219-5203

Волков, А. Г. (2013) Выразительность, творчество и стиль: концепция эстетического воспитания. [Teaching Resource]

Верещага, В. М. and Кучеренко, В. В. and Павленко, О. М. (2013) Спосіб розростання чарунок. Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ-тів, аспірантів та молодих вчених (2). pp. 13-17.

Верховод, І. С. and Леушина, О. А. (2013) Соціалізація розподілу: досвід Європейських країн і проблеми України. Україна: аспекти праці (3). pp. 43-50.

Винокурова, С. В. and Демченко, В. А. and Черничко, И. И. and Воровка, В. П. (2013) Использование данных дистанционного зондирования в сочетании с наземным обследованием для оценки экологического состояния Молочного лимана (Северо-Западное Приазовье). Земля из космоса: тезисы докладов Междунар. конф., 1 (1). pp. 96-104.

Винокурова, С. В. and Демченко, В. А. and Черничко, И. И. and Воровка, В. П. (2013) Использование данных дистанционного зондирования в сочетании с наземным обследованием для оценки экологического состояния Молочного лимана (северо-западное Приазовье). In: Земля из космоса — наиболее эффективные решения, 2-4 October 2016, Минск.

Воровка, В. П. (2013) Особливості гідрологічного зв'язку Сивашу з Азовським морем. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (29). pp. 84-89.

Воровка, В. П. (2013) Антропогенізація ландшафтів Східного Сивашу і Присивашшя та її екологічні наслідки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 8 (1054). pp. 111-116.

Воровка, В. П. (2013) Ландшафти Східного Сивашу: антропогенне перетворення та його результат. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Географія (25). pp. 53-59.

Воровка, В. П. (2013) Гідрографія Східного Сивашу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія Географія, 1 (17(29)). pp. 53-60. ISSN 2311-2220

Воровка, В. П. (2013) Акумулятивні коси Північно-Західного Приазов'я. Мелитопольский краеведческий журнал (1). pp. 82-85.

Воровка, В. П. (2013) Системоформуючі зв'язки Приазовської парадинамічної ландшафтної системи. Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (2). pp. 14-17.

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2013) Парадинамічні зв’язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря. Географія та туризм (26). pp. 251-259. ISSN 2308-135X

Воровка, В. П. and Демченко, В. О. (2013) Просторова структура Сиваша як гідрологічного об’єкту. In: Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні, 21-22 March 2013, Миколаїв.

Воровка, Володимир (2013) Системоформуючі звя'язки Приазовської парадинамічної ландшафтної системи. Географічна наука і освіта: виклики епохи: матеріали Міжнар. конф., 1 (1). pp. 14-17.

Воровка, М. І. and Петрученя, Г. Г. (2013) Гендерна культура молоді, як умова запобігання гендерному насильству. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», 5 (31). pp. 83-89. ISSN 978-966-8840-94-4(5)

Воровка, М. И. and Петрученя, А. Г. (2013) Педагогическая компетентность и профессионализм учителя в условиях модернизации общества. In: Международная научно-практическая конференция "Совершенствованние системы образования в условиях социальной модернизации", 6-7 декабря, 2013 г., Астана.

Г

Гузій, Наталія (2013) Людиновимірність методологічної бази педагогічного професіоналізму як запорука успішної розбудови особистісно орієнтованої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 53-59. ISSN 2219-5203

Гуров, Сергій (2013) Методичні основи виховання духовно-моральних цінностей особистості. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 110-116. ISSN 2219-5203

Гурова, Тетяна (2013) Значення використання інноваційної технології «Мовного портфоліо» для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 117-121. ISSN 2219-5203

Горват, Маріанна (2013) Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з виховання толерантності у молодших школярів у процесі інтерактивного педагогічного спілкування. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 219-223. ISSN 2219-5203

Гнатів, Олена and Мелаш, Валентина (2013) Формування ціннісного ставлення молоді до природи як гарант сталого розвитку суспільства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 17-20. ISSN 2219-5203

Грицай, Наталія (2013) Формування екологічної культури учнів під час проведення біологічних екскурсій у природу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 104-107. ISSN 2219-5203

Гусев, Леонид (2013) Роль педагогической интеллигенции в наполнении образования и воспитания студентов человекомерностью. Versus (1). pp. 30-34. ISSN 2310-4562

Гопка, Оксана (2013) Універсальність музичного мистецтва у формуванні естетичних і світоглядних цінностей. Versus (1). pp. 54-57. ISSN 2310-4562

Глебова, Наталя (2013) Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст. Versus (1). pp. 78-82. ISSN 2310-4562

Грот, Н. Я. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2013) Грот Н. Я. Сочинения: в 4 т. Т.1. Джордано Бруно и пантеизм. О душе в связи с современными учениями о силе. Значение чувства в познании и деятельности человека. Основные моменты в развитии новой философии. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом Мелитопольской городской типографии, Мелитополь.

Гармаш, О. Л. (2013) Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови. Збірник наукових праць Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мовні і концептуальні картини світу, 1 (34). pp. 245-251.

Гармаш, О. Л. (2013) Актуалізація трансдисциплінарності когнітивної лінгвістики як умова підвищення її експланаторності. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки (68). pp. 63-66.

Гармаш, О. Л. (2013) Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми англійської мови. Нова філологія: зб. наук. пр., 56. pp. 18-24.

Глебова, Н. І. (2013) Формування свободи й відкритості в глобальному інформаційному просторі. Соціологічні студії, 2 (3). pp. 22-27.

Гончарова, О. А. (2013) Експериментальне дослідження стану готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Наука сегодня: теория, методология, практика. pp. 67-69.

Гончарова, О. А. (2013) Формування мовної особистості молодшого школяра. Імідж сучасного педагога (4). pp. 63-65.

Гончарова, О. А. (2013) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до роботи у початковій школі. Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2013 р.. pp. 17-20.

Гончарова, О. А. (2013) Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови молодшого школяра. Лінгвістика. Комунікація. Освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 177-180.

Гончарова, О. А. (2013) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Перспективы развития научных исследований в 21 веке. pp. 38-42.

Гончарова, О. А. and Бєляєва, О. (2013) Граматичні ігри у навчанні іноземної мови в початковій школі. Розвиток наукових досліджень 2013: матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2013 р.. pp. 19-21.

Гончарова, О. А. and Калужська, Л. О. (2013) Рефлексивний компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 7. pp. 118-123.

Гончарова, О. А. and Христова, О. Ф. (2013) Using effective methods of learning English in multicultural classroom. Global English – Global Decisions: XVIII TESOL – Ukraine National Conference, april 12-13, 2013. pp. 94-96.

Гостєва, Н. П. and Донченко, Л. М. (2013) Государственное регулирование туристической отрасли Украины. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 134-142. ISSN 1338-9432

Гришко, С. В. (2013) Перспективи використання лісових масивів Північно-Західного Приазов’я в цілях рекреації та туризму. Біосфера Землі ХХІ століття: матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів (Севастополь, 8-12 квітня 2013 р.). pp. 98-99.

Гришко, Світлана Вікторівна (2013) Лісокультурні ландшафти Північно-Західного Приазов'я.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук.: спец. 11.00.11 "конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів". Doctoral thesis, Міністерство освіти і науки України.

Гурбик, Ю. Ю. (2013) Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання. Інвестиції: практика та досвід (16). pp. 132-137. ISSN 2306-6814

Гурбик, Ю. Ю. and Мерзляк, А. В. (2013) Інституціональний механізм державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України: сутність та складові. Право та державне управління (4(13)). pp. 138-146.

Д

Добровольська, Лариса and Лобода, Олена and Третякова, Ірина (2013) Екологічна культура як професійна цінність духовного світу майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 21-31. ISSN 2219-5203

Дорожко, Ірина (2013) Родинне виховання в суспільстві пізнього модерну. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 32-35. ISSN 2219-5203

Дольська, Ольга (2013) Формирование нового дискурса техники в условиях перехода от техногенной цивилизации к антропогенной. Versus (2). pp. 18-22. ISSN 2310-4562

Даниліна, О. В. and Єрмоленко, С. І. (2013) Мовна особистість у контексті сучасної літератури. Technical Report. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, м. Мелітополь.

Даценко, Л. М. and Непша, О. В. (2013) Проблеми рекреаційного використання кіс північного берегу Азовського моря. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 73-74.

Даценко, Л. М. and Сапун, Т. О. (2013) Краткая геолого-геоморфологическая характеристика лиманов Приазовской группы (Молочный и Утлюкский лиманы). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4 (1). pp. 65-68. ISSN 1338-9432

Демченко, В. А. and Демченко, Н. А. (2013) Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения. Мелитопольский краеведческий журнал (1). pp. 78-82.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2013) Проблеми охорони раритетної іхтіофауни Азовського моря. In: Международная научная конференция "40 років природному заповіднику "Мис Мартьян", 14-17 May 2013, Ялта.

Демченко, В. О. and Демченко, Н. А. (2013) Раритетна іхтіофауна природоохоронних територій Азовського моря та проблеми її охорони. In: VI Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 9-11 October 2013, Тернопіль.

Демченко, Н. А. and Демченко, В. А. (2013) Структура ихтиофауны рек северо-западного Приазовья в различных гидроэкологических условиях. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 69-70. ISSN 1338-9432

Долгих, А. В. and Даценко, Л. М. and Непша, О. В. (2013) Науково-дослідницька діяльність студентів-географів під час педагогічної практики. Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування: зб. стат. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Донецьк, 18 квітня 2013 р.). pp. 25-27.

Долгова, С. В. and Туровцев, Н. И. and Туровцева, Н. М. (2013) Перспективні сорти черешні селекції інституту зрошуваного садівництва імені М.Ф. Сидоренка. Біологічний вісник МДПУ (2). pp. 267-272. ISSN 2226-9010

Дубініна, Ю. Ю and Кошелєв, О. І. and Кошелєв, В. О. and Пересадько, Л. В. (2013) Сезонне розміщення жовтоногого мартина Larus Cachinnans Pallas, 1811 островів обитічної затоки (Північно-Західне Приазов’я). Бiологiчний вiсник МДПУ (2). pp. 70-86. ISSN ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online)

Дубініна, Ю. Ю. and Кошелєв, О. І. and Кошелєв, В. О. and Пересадько, Л. В. (2013) Сезонне розміщення жовтоногого мартина larus cachinnans pallas, 1811 островів Обитічної затоки (Північно-Західне Приазов’я). Бiологiчний вiсник (2). pp. 70-86. ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online)

Е

Елькін, Марк and Окса, Микола (2013) Консеквенти становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1922-2014 рр.). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 60-69. ISSN 2219-5203

Елькін, М. В. (2013) Проблема якості в управлінні закладом освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальній школах, 28 (81). pp. 144-149.

Елькін, М. В. (2013) Роль інновацій в управлінні підготовкою менеджера освітнього закладу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (30). pp. 159-162.

Елькін, М. В. (2013) Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін в системі педагогічної освіти. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) (1). pp. 107-115.

Ж

Жейнова, Світлана (2013) Погляди вчених на проблему формування творчих якостей особистості педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 122-126. ISSN 2219-5203

Журавльова, Лариса and Червоненко, Катерина (2013) Профорієнтаційна робота з підлітками як умова їх успішної соціалізації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 161-165. ISSN 2219-5203

Жебровський, Олександр (2013) Проблема виховання у підлітків ціннісного ставлення до природи в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 36-39. ISSN 2219-5203

З

Заболоцька, Лідія (2013) Формування патріотичного компонента національної духовності молоді. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 166-170. ISSN 2219-5203

Землянська, А. В. and Міщенко, В. І. (2013) Міфологема танцю як символ українського відродження в антиромані Н. Зборовської «Українська Реконкіста». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (33). pp. 118-120.

Завьялова, Т. В. (2013) Лишайники бассейна реки Молочной. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4 (1). pp. 80-82. ISSN 1338-9432

Землянський, А. М. (2013) Людиновимірність історії: рецепція поняття інтерсуб’єктивності в сучасній історичній антропології. Гілея (79). pp. 186-189. ISSN 2076-1554

Землянський, А. М. (2013) Людиновимірність історії: ідея життєвого світу Едмунда Гуссерля. Гілея: наук. вісник, 75 (8). pp. 272-275. ISSN 2076-1554

Землянський, А. М. (2013) Людиновимірність історії: концепт життєвого світу в сучасній історичній антропології. Гілея: наук. вісник, 77 (10). pp. 137-140. ISSN 2076-1554

Й

Йолкіна, А. С. and Шаров, С. В. (2013) Особливості використання мови SQL для обробки даних. Інформаційні технології проектування: зб. наук. пр. магістрантів та студентів. pp. 18-24.

К

Коваль, Тамара (2013) Проблема формування педагогічного професіоналізму викладачів в інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 127-132. ISSN 2219-5203

Коробченко, Ангеліна (2013) З історії становлення та розвитку дослідницького методу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 171-178. ISSN 2219-5203

Костюк, Наталя (2013) Проблема фемининного и маскулинного в концепциях философов античности. Versus (2). pp. 29-34. ISSN 2310-4562

Кошелев, Александр (2013) Экологическая культура в контексте биосоциальной эволюции человека: биосоциокультурные ограничения и запреты. Versus (2). pp. 50-55. ISSN 2310-4562

Купцова, Тетяна (2013) Філософський аспект гендерного критичного літературного проекту. Versus (2). pp. 78-82. ISSN 2310-4562

Кравченко, Оксана (2013) Культурна спадщина як предмет дискусій серед діячів пролеткульту (20-ті рр. ХХ ст.). Versus (1). pp. 49-53. ISSN 2310-4562

Карельська, Євгенія (2013) Роль ціннісних орієнтацій у формуванні цілісного сприйняття дійсності у процесі музичного виховання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 108-111. ISSN 2219-5203

Каткова, Тетяна (2013) Вплив взаємозв’язку між загальною та професійною самооцінкою майбутніх психологів-педагогів на їх професійне становлення. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 159-162. ISSN 2219-5203

Кобильнік, Лілія (2013) Формування у студентів настанови до самоактуалізації як чинника гармонізації освітнього середовища особистості. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 163-168. ISSN 2219-5203

Коноваленко, Т. В. (2013) Використання художнього тексту як спосіб формування світогляду вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 169-172. ISSN 2219-5203

Карпов, В. Н. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2013) Карпов В. Н. Сочинения: в 3 т. Т.1.Введение в философию. Философский рационализм новейшего времени. 0 самопознании. Жизнь Платона. О сочинениях Платона. Вступительная лекция в психологию. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом Мелитопольской городской типографии, Мелитополь.

Кожевникова , А. В. (2013) Результати впровадження спецкурсу “Суб’єкт-суб’єктне управління педагогічним процесом” у підготовку майбутніх вчителів. Педагогічний альманах: Зб. наук. пр. (17). pp. 133-137.

Кошелев, А. И. and Пересадько, Л. В. (2013) О зимовке цапель, пастушков и куликов в Одессе. Русский орнитологический журнал, 22 (919). pp. 2534-2535.

Коваленко, Л. В. (2013) Проблема концертно-сценічної витримки у вітчізняній та зарубіжній науковій літературі. Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 52-55. ISSN 978-617-7055-20-3

Коломійчук, В. П. and Польшина, Т. М. and Мальцева, С. Ю. (2013) Дополнения к Флоре береговой зоны Азовского моря. Промышленная ботаника (13). pp. 50-52. ISSN 1728-6204

Котова, О. В. (2013) Професійна підготовка фахівців з фізичного виховання та принципи організації профільного навчання в старшій школі. Імідж сучасного педагога (3). pp. 12-14. ISSN 2221-6316

Л

Ляпунова, Валентина (2013) Система професійної підготовки майбутнього вихователя до формування у дітей основ етнічної толерантності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 179-186. ISSN 2219-5203

Лапій, Христина (2013) Гендерна педагогіка у формуванні мистецтва жити в культурно – освітньому просторі. Versus (2). pp. 87-90. ISSN 2310-4562

Люріна, Таніта (2013) Формування духовно-моральних цінностей студентів як соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 112-117. ISSN 2219-5203

Лебєдєва, Алла (2013) Використання інформаційних ресурсів у процесі навчання студентів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 173-177. ISSN 2219-5203

Логвіна-Бик, Тетяна (2013) Освітнє середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя біології. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 178-183. ISSN 2219-5203

Лесевич, В. В. and Мозговая, Н. Г. (ред.) and Волков, А. Г. (ред.) (2013) Лесевич В. В. Сочинения: в 4 т. Т. 1. (Серия «Антология украинской мысли») . Издательский дом МГТ, Мелитополь.

М

Москальова, Людмила (2013) Соціально-педагогічне проектування культурно-освітнього простору дітей та молоді в освітніх закладах: загальні положення. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 187-190. ISSN 2219-5203

Меркулова, Наталя (2013) Дослідження рівня готовності магістрів менеджменту освіти до інноваційного управаління загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 234-241. ISSN 2219-5203

Москальова, Людмила (2013) Толерантність як універсалія діалогічності релігійної етики в педагогічній спадщині вітчизняних мислителів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 40-45. ISSN 2219-5203

Молодиченко, Валентин and Афанасьєва, Людмила (2013) Аксіологічний вимір освіти: проблеми та потенційні можливості. Versus (2). pp. 6-12. ISSN 2310-4562

Мартинюк, Тетяна and Долинна, Олена (2013) Загальнолюдські виміри й орієнтири розвитку музичної культури в контексті педагогічної практики. Versus (2). pp. 46-49. ISSN 2310-4562

Матвієнко, Петро and Землянський, Анатолій (2013) Викладання філософії як основа гуманізації вищої освіти: міждисциплінарний синтез і спільність проблем. Versus (2). pp. 56-61. ISSN 2310-4562

Москальова, Людмила (2013) Вплив діалогу світоглядно-духовних ідентичностей на культурно-освітній простір особистості. Versus (2). pp. 83-86. ISSN 2310-4562

Мартинюк, Анатолій (2013) Музична освіта як чинник людиномірних сенсів розвитку та соціальної значущості музичного мистецтва. Versus (1). pp. 45-48. ISSN 2310-4562

Мелаш, Валентина and Ковальчук, Крістіна (2013) Теоретико-методичні засади формування екологічної компетентності молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 118-121. ISSN 2219-5203

Мелаш, Валентина and Приступа, Людмила (2013) «Екологічна казка» як засіб формування екоетичних понять у молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 122-125. ISSN 2219-5203

Мунасипова-Мотяш, Ірина (2013) Особливості екологічної свідомості молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 126-129. ISSN 2219-5203

Молодиченко, Наталія and Танана, Світлана (2013) Упровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес вищого навчального закладу під час вивчення іноземної мови. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 184-187. ISSN 2219-5203

Мальцев , Є. І. (2013) Екологічні особливості альгоугруповань лісових підстилок заплавних дібров степової зони України. Ґрунтознавство, 14 (1-2). pp. 70-77. ISSN 1684–9094

Мальцев , Є. І. and Негруля, Д. М. (2013) Альгофлора лісової підстилки насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Лісопитомник». Ґрунтознавство, 14 (3-4). pp. 98-105. ISSN 1684–9094

Мальцев , Є. І. (2013) Екологічні особливості альгоугруповань лісової підстилки соснових насаджень різних типів ландшафтів степової зони України. Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького (3). pp. 330-339.

Мальцев , Є. І. (2013) Водорості лісових підстилок різних насаджень Старо-Бердянського лісу. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 133-141.

Мітлицька , В. А. (2013) Музично-критична діяльність А.М.Шепелевського у Катеринославі (перше 20-річчя XX ст.). Вісник КНУКіМ. Серія “Мистецтвознавство” (29). pp. 107-112.

Молодиченко, Валентин and Прийма, Сергій and Сегеда, Наталя and Троіцька, Тамара and Матвієнко, Петро and Тараненко, Галина and Голозубов, Олександр and Будько, Марина and Бортников, Євген and Семікін, Михайло and Москальова, Людмила and Фалько, Наталя (2013) Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти. Розд. 3.2. Свобода як принцип людиномірності відкритої освіти. Other. МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь.

Меркулова, Н. В. and Бєльчев, П. В. (2013) Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., 31 (84). pp. 126-131. ISSN 1992-5786

Мальцева, І. А. and Подорожний, С. М. and Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Брен, О. Г. (2013) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт із дисциплін напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Мержева, Л. Ф. (2013) Феномен диригентсько-педагогічної техніки вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (14). pp. 114-118.

Мільчевська, Г. С. (2013) Рефлексія як важлива умова особистісної самореалізації старшого підлітка в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 10 (ІV). pp. 180-185.

Мінкова, О. Ф. and Надольська, Ю. А. (2013) Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень студентів ВНЗ. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія: Філологічна: зб. наук. пр. (39). pp. 266-269. ISSN 2519-2558

Н

Наумук, Олексій (2013) Організація самостійної роботи інженерів-програмістів засобами дистанційних технологій із дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж». Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 242-245. ISSN 2219-5203

Наумук, Ірина (2013) Роль інновацій в гуманізації управління підготовкою педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe. pp. 12-15.

Надольська, Ю. А. (2013) Формування фонетичної компетенції студентів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін. pp. 75-78.

Надольська, Ю. А. (2013) Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. Мова і культура, 1 (16). pp. 419-423. ISSN 2522-493Х

Назаренко, І. М. (2013) Шляхи формування інструментальної виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти (14). pp. 110-114.

Наумук, О. В. (2013) Актуалізація змісту навчальної дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж». Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. (40-41). pp. 75-80. ISSN 2074-8922

Наумук, О. В. (2013) Можливості Hyper-V для організація практичних занять з адміністрування операційних систем. Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. (14). pp. 327-330. ISSN 2309-9127 / 2313-8769.

Непша, А. В. (2013) Геоморфологическое строение акуммулятивных образований северного побережья Азовского моря. Scientific letters of academic society of Michael Baludansky, 1 (4). pp. 114-116.

Непша, О. В. (2013) Про будову кіс Північного Приазов’я. Геологічний журнал, 3. pp. 44-50.

О

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2013) Результати впровадження автоматизованного навчально-методичного комплексу з дисципліни «Основи наукових досліджень». Науковий вісник Донбасу: електронне видання (3). ISSN 2310-2187

Осадчий, В. В. and Чорна, А. В. (2013) Повышение уровня знаний студентов по дисциплине «Операционные системы» средствами автоматизированного учебно-контролирующего комплекса. Educational Technology & Society, 16 (3). pp. 438-450. ISSN 1436-4522

Олексенко, Р. І. (2013) Глобальні проблеми філософії від Античності до сьогодення в дискурсі ринкових трансформацій. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: у 6-ти частинах. Ч. 2: матеріали Дніпропетровської сесії І І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. pp. 148-150.

Олексенко, Р. І. (2013) Становлення філософії ринкових відносин на території України в пострадянські часи. In: Materi?ly IX mezin?rodn? vedecko - praktick? konference «Еfektivn? n?stroje modern?ch ved – 2013», 27.04.2013-05.05.2013, Praha.

Олексенко, Р. І. (2013) Філософсько - економічний дискурс в Україні як супровід ринкових перетворень. Проблеми освіти (74). pp. 178-184.

Олексенко, Р. І. (2013) Роль економічної освіти у формуванні особистості сучасного підприємця. In: V міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих учених "Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця", 28-31 травня, Євпаторія.

Олексенко, Р. І. (2013) Місце та роль релігії у житті суспільства. In: Науково-практичний семінар «Актуальні питання філології та філософії: наука і практика», 29, Шостка.

Олексенко, Р. І. (2013) Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств. Том 1. Розд. 1.24. Філософія конкурентоспроможності підприємств в умовах впливу глобалізації на модифікацію державної політики. Other. "Герда", м. Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Буркацкий, Р. О. (2013) Реальні інвестиції їх види та характеристика. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Грохов, С. В. (2013) Теоретичні аспекти управління персоналом. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Лисова, Л. С. and Шевченко, Ю. В. (2013) Стратегія розвитку підприємств по досягненню конкурентних переваг. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління», 16-17, Дніпропетровськ.

Олексенко, Р. І. and Царькова, О. В. (2013) Економіко-психологічна адаптація суспільства в пострадянські часи. Інвестиції: практика та досвід (10). pp. 48-50. ISSN 2306-6814

Олексенко, Р. И. (2013) Воспитание культуры личности как условие экономической социализации. In: IV Международная научно-практическая конференция "Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы", Ставрополь.

Олексенко, Р. И. and Гостева, Н. П. (2013) Экономический механизм государственного регулирования туристической отрасли Украины. Современный научный вестник, 13 (152). pp. 5-15. ISSN 1561-6886

Олексенко, Роман (2013) Раціоналістична філософія капіталізму М. Вебера і сучасність. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації (4). pp. 131-135.

П

Прийма, Сергій (2013) Розробка теоретико-методологічних засад відкритої освіти як стратегії реалізації ідей і принципів людиномірності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 70-83. ISSN 2219-5203

Пінський, Олександр (2013) Біоетика й процеси здобуття біологічної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 46-49. ISSN 2219-5203

Прийма, Сергій (2013) Свобода як метапринцип відкритої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 50-57. ISSN 2219-5203

Панченко, Галина (2013) Характеристика структурних компонентів вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 188-191. ISSN 2219-5203

Пристинський, Володимир and Пристинська, Тетяна (2013) Соціальна відповідальність за здоров’я як педагогічна проблема гармонізації духовно-практичної діяльності майбутнього педагога. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 192-195. ISSN 2219-5203

Пастушенко, Любомир (2013) Інструментальне виконавство у структурі професійної діяльності вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 212-216. ISSN 2219-5203

Покатильська, Ганна (2013) Духовність особистості як цінність професійної підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 217-223. ISSN 2219-5203

Пуцик, Ольга (2013) Роль етнохудожньої культури в розвитку особистості майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 224-227. ISSN 2219-5203

Попенко, Я. В. (2013) Україна – Франція у світлі політичних відносин в 1921 р. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXVI). pp. 141-145.

Попенко, Я. В. (2013) Особливості реформ в Україні за часів уряду гетьмана П. Скоропадського. Українознавчий альманах (13). pp. 131-138.

Прийма, Сергій (2013) Комп'ютерні онтології як інструментальна платформа для забезпечення прозорості європейської та національних рамок кваліфікацій. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту (1). pp. 56-61. ISSN 1818-9172

Прийма, Сергій and Панін, Олексій (2013) Забезпечення прозорості європейської і національних рамок кваліфікацій за допомогою комп’ютерних онтологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 33 (1).

Прийма, Сергій and Панін, Олексій (2013) Использование компьютерных онтологий в качестве инструмента обеспечения прозрачности европейской и национальных структур квалификаций. Educational Technology & Society, 16 (3). pp. 450-464. ISSN 1436-4522

Прийма, Сергій (2013) Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. пр. (22). pp. 110-117.

Прийма, Сергій (2013) Розробка прототипу інтелектуальної онтолого-керованої інформаційної системи національної рамки кваліфікацій. Міжнародний науковий вісник: зб. наук. пр., 7 (26). pp. 194-205.

Прийма, Сергій (2013) Синергійно-інформаційний підхід як постнекласична методологія відкритої освіти дорослих. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", VI (48). pp. 110-120.

Прийма, Сергій (2013) Обеспечение семантической интерперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 123-127.

Прийма, Сергій (2013) Свобода як метапринцип відкритої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 50-57. ISSN 2219-5203

Павленко, О. М. (2013) Застосування способу розростання чарунок для реконструкції дискретно представлених поверхонь. Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2 (16). pp. 34-41.

Павленко, О. М. (2013) Основні принципи та стандарти побудови локальних обчислювальних мереж. Кооперация в системе общественного воспроизводства, 2. pp. 267-270.

Павленко, О. М. (2013) Дослідження точності процесу згущення кривої складеної форми при реконструкції засобами точкового числення Балюби-Найдиша. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (91). pp. 206-210.

Поправко, О. В. (2013) Святковий і комп’ютерний світи як альтернативні засоби символічного освоєння культурного буття сучасної людини. Гуманітарний вісник ЗДІА (53). pp. 166-173. ISSN 2072-7941

Приступа, Л. (2013) Роль і значення діалогічного мовлення в навчанні іноземної мови в початковій школі. Пріоритети сучасної філології: теорія і практика: матеріали VI Міжнар. студентської конф.. pp. 103-105.

Прохорова, Л. А. (2013) Система методів морських геологічних досліджень. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 83-84.

Прохорова, Л. А. (2013) Прохорова Л. А. Геоекологічні умови Українського сектору глибоководної зони Чорного моря: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук: спец. 04.00.10 "Геологія морів і океанів". Doctoral thesis, Національна академія наук України.

Підварко, Т. О. (2013) До проблеми формування музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти (14). pp. 121-124.

Піскунова, О. Б. (2013) Містична фокалізація «Арабесок» Миколи Хвильового. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія» (1078). pp. 46-50.

Р

Рашидов, Сейфулла (2013) Ціннісна свідомість сучасного студентства та її трансформація. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 133-137. ISSN 2219-5203

Ревнюк, Наталія (2013) Оптимізація національної спрямованості навчально-виховного процесу у внз засобами педагогічного краєзнавства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 138-141. ISSN 2219-5203

Рацлав, Наталія (2013) Методична підготовка вчителів математики у Слов’янському державному учительському інституті наприкінці 40-х–на початку 50-х років ХХ ст. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 246-252. ISSN 2219-5203

Рябенко, Євген (2013) Ретроспективний аналіз розвитку соціальної держави засобами освіти: теоретико-методологічний контекст. Versus (1). pp. 11-16. ISSN 2310-4562

С

Семікін, Михайло (2013) Крос-культурна грамотність сучасного педагога: методологічний аспект. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 84-91. ISSN 2219-5203

Сегеда, Наталя (2013) Праксеологічні тенденції розв’язання проблеми творчого самовираження школярів у світових музично-методичних ідеях кінця XX–початку XXI століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 142-147. ISSN 2219-5203

Сегеда, Наталя (2013) Феномен розвитку та його моделі як основа проектування людиномірної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 58-62. ISSN 2219-5203

Слюсаренко, Олена (2013) Ціннісний аспект місії топ-університетів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 63-70. ISSN 2219-5203

Стручаева, Тамара and Иващенко, Елена (2013) Культурно-образовательная среда национального исследовательского университета как возможность для реализации потенциала личности будущего специалиста. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 71-76. ISSN 2219-5203

Сегеда, Наталя (2013) Сутність і зміст гуманітарної експертизи професіогенезу викладача вищої школи. Versus (1). pp. 6-10. ISSN 2310-4562

Солодовнік, Лілія (2013) Інтеграційні константи взаємодії видів мистецтв в iсторiї музично-педагогічної думки. Versus (1). pp. 92-96. ISSN 2310-4562

Сопіна , Я. В. (2013) Деякі теоретичні та практичні аспекти формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр.. pp. 126-130.

Сопіна , Я. В. (2013) Психолого-педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і практика (15). pp. 230-235.

Сапун, Т. О. and Бобруйко, А. С (2013) Динаміка геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного узбережжя Азовського моря. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. p. 76.

Сегеда, Наталя (2013) Модусы профессионального развития преподавателя музыкального искусства как проблема музыкальной педагогики. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 128-130. ISSN 1338-9432

Сегеда, Наталя (2013) Антропофеномени музично-педагогічного професіоналізму. Проблеми сучасної педагогічної освіти, 39 (4). pp. 192-197.

Сегеда, Наталя (2013) Дидактичні параметри методики формування культури професійної самореалізації майбутнього педагога-музиканта. Молодь і ринок (10). pp. 21-24. ISSN 2308-4634

Сегеда, Наталя (2013) Безперервна професійна освіта викладача у вимірах педевтології. Збірка наукових доповідей. Наука в сучасному світі, 3/2. pp. 16-19. ISSN 978-83-63620-01-1 (t.3/2)

Солоненко, А. М. and Мальцева, І. А. and Подорожний, С. М. and Васін, В. А. and Пюрко, О. Є. (2013) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Солоненко, А. М. and Яровий, С. О. and Намлієва, Л. М. and Ярова, Т. А. (2013) Методичні рекомендації з навчальної практики з дисципліни « Ботаніка» (анатомія і морфологія рослиндля студентів І-го курсу природничих спеціальностей). [Teaching Resource]

Сорокина, Ц. В. and Арсененко, И. А. and Левада, О. М. (2013) Определение организационно-правового режима использования пригородных зон Российской Федерации и Украины. Проблеми екологічного та соціально-правового розвитку Азово-Чорноморського регіону. pp. 364-374.

Стефанюк, А. А. and Каткова, Т. А. (2013) Формування мотивації до професійного розвитку майбутніх психологів. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 2 до Вип. 31: Проблеми емпіричних досліджень у психології, 2 (7 (31)). pp. 213-218.

Стецишин, М. М. and Іванова, В. М. (2013) Ландшафтно-екологічна оцінка стану довкілля Мелітопольщини. Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 74-75.

Т

Туровцева, Наталя and Солоненко, Анатолій and Ковальчук, Оксана (2013) Професійне становлення майбутнього вчителя біології та екології у процесі викладання «Ґрунтознавства» у педагогічному внз. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 191-195. ISSN 2219-5203

Троіцька, Тамара and Орлов, Андрій (2013) Філософські засади сучасних гуманітарних досліджень: досвід рефлексії. Versus (2). pp. 13-17. ISSN 2310-4562

Танана, Світлана (2013) Використання інтерактивних методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 196-195. ISSN 2219-5203

Туриця, Ольга (2013) Основні принципи інтегрованого навчання майбутніх фахівців харчового профілю. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 228-232. ISSN 2219-5203

Таблер, Т. І. (2013) Сучасний дидактичний засіб – електронний інтерактивний плакат. Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (21-28 жовтня 2013 року), 4 (14). ISSN 2223-4551

Таравська, Я. В. (2013) Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій студентів засобами дистанційної освіти. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (43). pp. 281-284.

Терещенко (Чиркова), С.В. (2013) Формування творчої особистості учнів на уроках художньої культури. In: Художня культура і освіта: традиції,сучасність, перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2013 р., м. Мелітополь.

Терещенко (Чиркова), С. В. (2013) Особливості художньо-образного мислення молодших підлітків у процесі навчання музиці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 14 (19). pp. 176-180. ISSN 2311-2220

Ткаченко, М. Ю. (2013) Морфологічна мінливість бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря та Каховського водосховища. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату", 07-09 червня 2013, Мелітополь-Кирилівка.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Порівняльний аналіз харчування бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. In: VІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 09-11 жовтня 2013, Тернопіль.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Особливості плодючості бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов. Вісник Дніпропетровського університету, 21 (2). pp. 83-88. ISSN 2310-0842

Ткаченко, М. Ю. (2013) Порівняльний аналіз харчування бичка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов). In: VІ Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 09-11 October 2013, Тернопіль.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Порівняльний аналіз плодючості бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних умов солоності. In: ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Молодь і поступ біології", 16-19 квітня 2013, Львів.

Ткаченко, М. Ю. (2013) Плодючість бичка кругляка (Neogobius melanostomus) у Каховському водосховищі та Утлюцькому лимані. In: VIII Международная научно-практическая конференция "Биоразнообразие и роль животных в экосистемах", 22-25 октября 2013, Днепр.

Ткаченко, М. Ю. and Демченко, В. О. (2013) Особливості біології та морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях Азовського моря та Каховського водосховища. Біологічні системи, 5 (3). pp. 522-531. ISSN 2078-8673

Ткаченко, М. Ю. and Мірошниченко, А. О. (2013) Структура популяції бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм. In: III Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук", 25 травня 2013, Запоріжжя.

Троицкая, Е. and Троицкая, Т. and Каткова, Т. А. (2013) Толерантность интеркультурного города: проблемы теории и коллизии практики. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4 (1). pp. 135-138. ISSN 1338-9432

Троїцька, О. М. and Троїцька, Т. С. and Каткова, Т. А. (2013) Толерантность интеркультурного города: проблемы теории и коллизии практики. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. pp. 135-138. ISSN 1338-9432

У

Ускова, Альона (2013) Аксіологічний підхід до проблеми формування в учнів основних засад піклування про іншу людину в системі наукового соціогуманітарного знання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 253-256. ISSN 2219-5203

Уваркіна, Олена (2013) Пріоритет людини як характерна особливість української національної системи освіти: історико-філософський контекст. Versus (2). pp. 23-28. ISSN 2310-4562

Ф

Федоров, Миколай and Маркова, Вікторія (2013) Християнські морально-етичні цінності у філософській спадщині П. Д. Юркевича. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 92-95. ISSN 2219-5203

Федорова, Олена and Долженко, Єлизавета (2013) Проблеми адаптації дитини у прийомній сім’ї. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 196-199. ISSN 2219-5203

Федоренко, Дарія (2013) Аналіз сучасних наукових джерел щодо проблеми виховання екологічної культури старшокласників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 257-262. ISSN 2219-5203

Федорова, Лідія (2013) Аналіз реального стану організації соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю у загальноосвітній школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 77-80. ISSN 2219-5203

Фалько, Наталя (2013) Life strategy as a component in construction of the personality’s living space. Versus (1). pp. 35-38. ISSN 2310-4562

Федчиняк, Артур (2013) Особливості вивчення історії повсякденності у шкільній історичній освіті. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 130-133. ISSN 2219-5203

Фефілова, Тетяна and Шишкіна, Юлія (2013) Навчальний потенціал уроків математики для екологічного виховання молодших школярів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 134-137. ISSN 2219-5203

Федоренко, Дар’я (2013) Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування екологічної культури старшокласників. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 233-236. ISSN 2219-5203

Фесенко, Є. В. (2013) Рецепція поняття "інтермедіальність" у німецькомовному літературознавстві. Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 4 (XXVII). pp. 479-485.

Фесенко, Є. В. (2013) Екфраза: специфіка визначення та особливості функціонування. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського (4.12). pp. 227-229.

Х

Хавіна, Ірина (2013) Теоретичні аспекти інтегрованого навчання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 81-85. ISSN 2219-5203

Хижна, Ольга (2013) Андрагогічний аспект розвитку художньої освіти в Україні. Versus (1). pp. 39-44. ISSN 2310-4562

Ходаковська, Ю. М. and Каткова, Т. А. (2013) Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 7 (2 (31)). pp. 378-383. ISSN 978-617-7380-06-0

Хомчак, Е. Г. and Мінкова, О. Ф (2013) Модальный план и авторская модель мира (на материале романов И. А. Гончарова). Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. тр. (6). pp. 389-393.

Хорошилова, Т. І. and Хромишев, В. О. and Рябов, С. В. (2013) Високомолекулярні сполуки. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна), Мелітополь. ISBN 978-617-7055-19-7

Христова, Т. Є. (2013) Моніторинг стану повітряного середовища під час занять спортом. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1 (112). pp. 331-333. ISSN 2518-7465

Христова, Т. Є. (2013) Відновлення рухової функції хворих зрілого віку після інсульту засобами фізичної реабілітації. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (2). pp. 87-91. ISSN 1818-9172

Христова, Т. Є. (2013) Складові реабілітації молодих людей 18-22 років з хворобами органів дихання. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (2). pp. 106-111. ISSN 1992-7908

Христовая, Т. Е. (2013) Современное состояние здоровья студентов и пути его совершенствования. Слобожанський науково-спортивний вісник (1). pp. 74-78. ISSN 1991-0177

Христовая, Т. Е. (2013) Эволюция учения об адаптационном синдроме растений к засухе на Украине. Инновационные направления современной физиологии растений: тезисы докл. Всероссийской научн. конф. с междунар. участием (2-6 июня 2013 г., Москва). pp. 349-350.

Христовая, Т. Е. (2013) Комплексное использование средств физической культуры в реабилитации детей со сколиозом. Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. (3-4 октября 2013 г., Гомель), 1. pp. 246-248.

Христовая, Т. Е. and Казакова, С. М. and Казаков, Е. А. (2013) Состояние здоровья студентов юга Украины. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире: материалы ХХII Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам физического воспитания учащихся (27-29 сентября 2013 г., Коломна). pp. 79-83. ISSN 978-5-98492-177-0

Ц

Царькова, Ольга (2013) Психологічне здоров’я як фактор гармонійного розвитку особистості. Versus (1). pp. 74-77. ISSN 2310-4562

Ціпов'яз, А. Т. and Христова, Т. Є. and Антонова, О. І. (2013) Практичні методи фізичного виховання та реабілітації: навч. посіб. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук.

Ч

Червонська, Лілія (2013) Проблема залучення школярів до музикування у сфері популярних жанрів у теорії і практиці музичного виховання. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 148-152. ISSN 2219-5203

Чорна, Вікторія (2013) Сенсорне виховання: сутність і структура. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 86-90. ISSN 2219-5203

Чиркова, Світлана (2013) Увага як особистісний феномен. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 237-239. ISSN 2219-5203

Чорна, А. В. (2013) Обробка експериментальних даних за результатами педагогічного експерименту засобами комп’ютерних статистичних пакетів. Педагогічний дискурс (14). pp. 453-457.

Чорна, А. В. (2013) Порівняльна характеристика статистичних пакетів проведення обробки статистичних даних. Zbi?r raport?w naukowzch. „Teoretzcheyne i praktzcyne innowacje naukowe”. (29.01.2013-31.01.2013) , 2. pp. 33-37. ISSN 978-83-63620-90-5

Черевко, Д. Г. (2013) Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. 2.10 Quality of products as the competitiveness forming instrument of enterprises in agrarian sphere of economy development/Якість продукції підприємств аграрної сфери економіки як конкурентоформуючий інструмент їх розвитку. Other. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Ш

Шевченко, Юрій (2013) Ідеї диференціації навчання в основній школі: історико-педагогічний аналіз спадщини вітчизняних педагогів (П. Блонський, М. Чехов, В. Шульгін, М. Крупеніна). Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 96-99. ISSN 2219-5203

Шевчук, Олег (2013) Основні підходи до підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 200-207. ISSN 2219-5203

Шаповалова, Тетяна (2013) Ноосферний підхід до формування еколого-валеологічної культури у позашкільномуосвітньому просторі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 138-142. ISSN 2219-5203

Шевченко, Юлія and Дубяга, Світлана (2013) Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання та виховання обдарованих дітей. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 199-202. ISSN 2219-5203

Шевченко, Світлана (2013) Динаміка розумової працездатності студентів в умовах сучасного освітнього простору вищої школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 1 (10). pp. 203-206. ISSN 2219-5203

Шаров, С. В. and Міщеряков, О. Ю. (2013) Розробка програмного засобу для центральної станції технічної безпеки з використанням протоколу SUR-GARD. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). pp. 15-17.

Шаров, С.В. and Соболєва, А.В. (2013) Можливості С# для створення електронного підручника. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). pp. 18-19.

Шаров, С. В. (2013) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Системи управління базами даних». [Teaching Resource]

Шевченко, С. В. (2013) Специфіка розумової працездатності першокурсників в адаптаційний період. Эффективные инструменты современных наук. Педагогічні науки. Психологія и соціологія: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (2). pp. 49-51.

Шинкаренко, О. Є. (2013) Динаміка електорального ринку в Україні: проблеми трансформації. Соціальні механізми суспільств, що трансформуються: теорія і методологія досліджень, 2 (18). pp. 397-403.

Щ

Щербіна, В. В. and Мальцева, І. А. (2013) Вплив пасторальної дигресії на грунтові водорості заповідних степових біогеоценозів. Gruntoznavstvo, 14 (1-2). pp. 29-39. ISSN 1684–9094

Ю

Юрченко, А. А. and Непша, А. В. (2013) Эколого-агрохимическое состояние почв За­порожской области. Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування: зб. стат. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Донецьк, 18 квітня 2013 р.). pp. 16-19.

Я

Яковенко, Ірина (2013) Проблеми християнсько-етичного вдосконалення людини у курсах етики діячів Києво-Могилянської академії першої половини XVIII століття. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка , 2 (11). pp. 263-266. ISSN 2219-5203

Яковенко, Ірина (2013) Діалогічність у патристиці як прототип виховання людини на християнсько-етичному ґрунті. Versus (2). pp. 91-93. ISSN 2310-4562

Яланська, Світлана (2013) Психолого-дидактосервіс як умова розвитку особистості з природничонауковим мисленням. Versus (1). pp. 24-29. ISSN 2310-4562

Яценко, А. Д. (2013) Основні види рекреації та туризму у територіальних рекреаційних лісокультурних системах Північно-Західного Приазов’я. Географія та туризм (23). pp. 326-332.

This list was generated on Tue Feb 25 13:35:44 2020 EET.