MDPU Repository

Items where Subject is "ZA4050 Електронні інформаційні ресурси"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Monograph
Number of items at this level: 77.

Article

Чорна, А. В. and Аброімова, Н. С. (2016) Персональне електронне середовище для учителів молодших класів. Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць (8). pp. 8-11. ISSN 978-617-7346-32-5

Шаров, С.В. and Васякіна, С.О. (2017) Комп’ютерна навчальна програма як сучасний засіб для вивчення української літератури. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 серпня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). pp. 29-32.

Прийма, Сергій and Рогушина, Юлія (2017) Use of ontologies and the semantic web for qualifications framework transparency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (85). pp. 25-31. ISSN 1729-3774

Шаров, С.В. and Пуць, Л.А. (2017) Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури. Антична література» за допомогою комп’ютерної навчальної програми. Zbi?r artyku??w naukowych. Osi?gni?? akademickich. Teoria. Praktika.2017. pp. 72-74.

Шаров, С. В. and Абрамович, І. М. (2017) Аналіз програмних засобів навчального призначення з історії літератури. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. (22). pp. 67-70.

Шаров, С. В. and Посадна, Т. В. (2017) Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури. Молодь і ринок (5). pp. 45-48. ISSN 2308-4634

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2015) Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (39). pp. 290-296. ISSN 2309-9771

Шаров, С. В. and Мартинюк, Т. І. (2012) Електронні засоби навчального призначення: характеристика та вимоги. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (32-33). pp. 236-241. ISSN 2078-7812

Шаров, С. В. and Міщеряков, О. Ю. (2013) Розробка програмного засобу для центральної станції технічної безпеки з використанням протоколу SUR-GARD. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). pp. 15-17.

Шаров, С.В. and Соболєва, А.В. (2013) Можливості С# для створення електронного підручника. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції “Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення” (18). pp. 18-19.

Шаров, С. В. and Шамардак, О. А. (2014) Концептуальне моделювання інформаційної системи за допомогою мови UML. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (7). pp. 10-14.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2014) Використання електронного засобу навчального призначення «Тарасовими стежками» у вищому навчальному закладі студентами-філологами. Мова. Свідомість.Концепт: зб. наук. пр. (4). pp. 49-54.

Шаров, С. В. and Нікітенко, Д.С. (2014) Визначення та завдання довідково-інформаційних систем. Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової Internet-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (1). pp. 15-19.

Sharov, S. and Liapunova, V. and Sharova, T. (2019) Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers. TEM Journal, 8 (4). pp. 1469-1476. ISSN 2217-8309

Єремєєв, В. С. and Брянцев, О. А. and Хромаков, О. Л. (2019) Розробка програмного комплексу для аналізу результатів тестування фахівців та експертного оцінювання кваліфікаційних рівнів стандартів освіти у європейських країнах. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 116-119. ISSN 978-617-7566-82-2

Єремєєв, В. С. and Курлянський, С. С. (2018) Можливості мови UML для проектування програмного забезпечення. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 88-91.

Антонюк, Андрій Едуардович and Герасимишин, Віктор Петрович and Чуйко, Юрій Андрійович (2021) Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів на етапі початкової підготовки. Актуальные научные исследования в современном мире, 3 (1 (69)). pp. 36-41. ISSN 2524-0986

Близнюк, А. Я. (2018) Розробка інформаційної системи «Продаж і ремонт комп’ютерного обладнання». Proceedings of XХIV International scientific conference «XXI century science. From theory to practice» (Aug 18, 2018, Morrisville). pp. 5-8.

Брянцев, О. А. and Сафонов, І. В. (2018) Розробка мобільної інформаційної системи для автоматизації роботи торгівельного представника. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 33-36.

Букреєв, Д. О. (2018) Прогнозування фондового ринку за допомогою нейромереж. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 36-43.

Букреєв, Д. О. and Сердюк, І. М. (2019) Метод використання нейронної мережі для прогнозування ефективності роботи студентів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 61-64. ISSN 978-617-7346-69-1

Гришко, Б. О. (2019) Розробка інформаційної системи для обліку товарів в магазині канцелярських товарів. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 грудня 2019 р., м. Суми), 2. pp. 101-103.

Джелялова, І. М. (2020) Функціональні можливості комплексу тренажерів з архітектури ЕОМ. Травневі наукові читання: тези доповідей ХХХ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 12 трав. 2020 р., 1. pp. 47-52.

Жильников, А. С. and Круглик, В. С. (2019) Автоматизація процесу програмування на прикладі генератора адміністративної панелі на основі SPA. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 122-125. ISSN 978-617-7566-82-2

Землянська, А. В. (2017) Использование электронных средств обучения при изучении мировой (зарубежной) литературы. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычнага семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). pp. 29-33.

Карначова, С. М. (2019) Масові онлайн-курси: участь батьків в організації інклюзивного навчання. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (1-2 серпня 2019 р., м. Дніпро). pp. 233-238.

Коваленко, А. С. and Шаров, С. В. (2019) Розвиток медіаграмотності за допомогою онлайн платформи Prometheus. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2 липня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький) (23). pp. 157-161.

Коваленко, А. С. and Шарова, Т. М. (2019) Онлайн навчання на ВУМ: особливості та переваги. Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку: тези доп. ХХІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (4 листопада 2019 р., м. Запоріжжя), 1. pp. 51-56.

Коноваленко, Т. В. and Осадча, К. П. (2019) Мобільні технології у навчанні англійської мови майбутніх програмістів та інженерів-педагогів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 151-153. ISSN 978-617-7346-69-1

Конюхов, С. Л. and Ляшенко, О. О. (2014) Використання об’єктно-орієнтованого підходу для створення багаторівневого ієрархічного меню web–сайтів. Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2014 р.. pp. 139-143.

Круглик, В. С. and Прядко, А. О. (2019) Застосування модулю Turtle у нестандартних завданнях з програмування мовою Python. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (11). pp. 172-174. ISSN 978-617-7566-82-2

Круглик, Владислав (2023) Інтеграція технологій доповненої та віртуальної реальності з адаптивними системами навчання: аналіз концептуальних моделей. Освітологічний дискурс (4 (43)). ISSN 2312-5829 (online)

Кузьменко, В. О. (2019) Особливості масових відкритих онлайн-курсів із гуманітарних дисциплін. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 39-44.

Лебедєв, В. О. and Черненко, Д. О. (2014) Програмно-педагогічний засіб для організації роботи студентів з дисципліни «Трактори». Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbiór raportów naukowych (29.04.2014 - 30.04.2014, Warszawa). pp. 118-119.

Осадчий, В. В. and Круглик, В. С. and Прокоф’єв, Є. Г. and Сердюк, І. М. and Кошельніков, В. В. (2019) Особливості розробки програми з AR для розміщення об`єктів на мапі. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2 (115). pp. 134-139. ISSN 1995–0519

Павленко, О. М. and Шаров, С. В. and Москальова, Л. Ю. and Шарова, Т. М. and Коваленко, А. С. (2019) Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології, 7 (3). pp. 106-121. ISSN 2307-9770

Полухін, О. А. and Шаров, С. В. (2018) Використання нейромережі для прогнозування результатів футбольних матчів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (10). pp. 214-217.

Постильна, О. О. and Гришко, Б. О. (2018) Аналіз програмних засобів для автоматизації торгівельної діяльності. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький) (6). pp. 28-31. ISSN 2522-1833

Постильна, О. О. and Печерський, Р. В. (2018) Експертна система для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів: аспекти програмної реалізації. Proceedings of XХХIIІ International scientific conference «Innovations of the future» (Nov 8, 2018, New York). pp. 97-100.

Постильна, О. О. and Філіпов, І. К. (2018) Інформаційна система з навчально-виробничих практик: аналіз інструментальних засобів і технологій. Science, research, development technics and technology: monografia pokonferencyjna (Barcelona 30.05.2018-31.05.2018) (5). pp. 82-85.

Сафонов, І. В. and Шаров, С. В. (2017) Аналіз програмних засобів для складання кошториса будівництва житлової нерухомості. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр., 1 (9). pp. 243-247. ISSN 978-617-7346-69-1

Сисоєва, С. О. and Осадча, К. П. (2019) Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання, 70 (2). pp. 271-284. ISSN 2076-8184

Скиданенко, А. С. (2019) Масові відкриті онлайн курси з філології. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 грудня 2019 р., м. Суми), 2. pp. 154-156.

Соловій, О. І. and Мартинюк, Т. І. (2020) Використання програмно-педагогічного засобу з історії інформатики. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. (2). pp. 163-169.

Суховій, Л. А. (2019) Онлайн курси з гендерних питань на платформі Prometheus. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр.. pp. 48-49. ISSN 2305-9869

Телегін, М. Е. (2018) Використання блогів в навчально-виховному процесі. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 294-297.

Філіпов, І. К. (2018) Аналіз програмних засобів для обробки зображень. Сучасні тенденції розвитку української науки: матеріали Всеукр. наук. конф. (21-22 липня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький) (5). pp. 31-28.

Філіпов, І. К. (2019) Вибір бази даних для інформаційної системи формування індивідуальної навчальної траєкторії студентів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Iнтернет-конф. (11-17 березня 2019 року, м. Черкаси). pp. 166-168.

Хрептус, В. С. and Шаров, С. В. (2019) Онлайн платформа дизайнерів: рекомендації з розробки та просування. Актуальные вызовы современной науки, 5 (37). pp. 36-40.

Шаров, С. В. (2017) Прынцыпы і этапы стварэння электроннага падручніка. Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнар. навук.-метад. семінара (Гомель, 18 мая 2017 года). pp. 91-94.

Шаров, С. В. (2018) Електронні підручники як засіб підвищення фахової компетентності філолога-україніста. Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (1). pp. 298-301.

Шаров, С. В. (2010) Створення електронного підручника для забезпечення самостійної роботи студентів. Гуманізація навчало-виховного процесу: зб. наук. пр. (5). pp. 174-178.

Шаров, С. В. and Єремєєв, В. С. and Печерський, Р. В. (2017) Розробка експертної системи для проведення порівняльного аналізу освітніх метаоб’єктів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, 4 (59). pp. 547-551. ISSN 2518-7813

Шаров, С. В. and Деркач, Є. О. (2017) Напрямки використання хмарних технологій в освіті. Актуальные научные исследования в современном мире, 11 (31). pp. 78-81. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. and Еміратлі, А. Р. (2018) Використання експертних систем для підтримки навчального процесу. Science, research, development, technics and technology: monografia pokonferencyjna (London, 27.02.2018) (2). pp. 28-31.

Шаров, С. В. and Левада, В. Р. (2017) Напрямки використання інформаційних систем у навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. (9). pp. 161-165. ISSN 978-617-7346-69-1

Шаров, С. В. and Лубко, Д. В. (2017) Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва. Системи обробки інформації, 4 (150). pp. 170-174. ISSN 1681-7710

Шаров, С. В. and Печерський, Р. В. (2018) Аналіз відкритих онлайн курсів для вивчення програмування. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матеріалів VІ-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. (м. Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р.). pp. 52-53.

Шаров, С. В. and Філіпов, І. К. (2018) Аналіз українських сайтів вакансій. Актуальные научные исследования в современном мире, 1 (33). pp. 109-114. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. and Хрептус, В. С. (2018) Загальні принципи створення веб-сайту. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доповідей Міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 13 листипада 2018 р.), 33. pp. 104-106. ISSN 2522-932X

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (19). pp. 149-154. ISSN 2219-5203

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2018) Аналіз онлайн курсів з програмування. Актуальные научные исследования в современном мире, 8 (40). pp. 150-155. ISSN 2524-0986

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2017) Використання Інтернет-технологій для забезпечення підготовки сучасного вчителя-словесника. Язык как зеркало эпохи: сб. науч. ст.. pp. 194-196.

Шаров, С. В. and Шарова, Т. М. (2018) Проектування діаграми прецендентів інформаційної системи для аналізу ринку праці IT-фахівців. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. (11). pp. 170-175. ISSN 2313-125X

Шарова, Т. М. (2020) Цифровий формат освіти та комунікація: огляд онлайн курсів. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2020 р.. pp. 144-149.

Шарова, Т. М. (2019) Фахова підготовка майбутніх вчителів української мови і літератури засобами масових онлайн-курсів на платформі Еdera. Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р., м. Гомель). pp. 81-86.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2015) Использование студентами электронных средств учебного назначения во время изучения филологических дисциплин. Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф.. pp. 79-85.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2019) Електронне навчання: дієвий формат освіти. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 16-17 травня 2019 року). pp. 119-123.

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2018) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт. Молодь і ринок, 9 (164). pp. 33-38. ISSN 2308-4634

Шарова, Т. М. and Шаров, С. В. (2020) Інфо-медійна грамотність для освітян: огляд онлайн курсів на платформі Prometheus. Молодий вчений, 9.1 (85.1). pp. 132-135. ISSN 2313-2167

Юрів, І. М. and Шаров, С. В. (2019) Особливості інтеграції ІКТ у роботу куратора академічної групи. Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (31 січня 2019 р., м. Дніпро), 1. pp. 46-51.

Monograph

Жигоренко, І. Ю. and Мінькова, Г. Ю. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Методика написання наукової роботи учня МАН. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Коноваленко, Т. В. and Гуров, С. Ю. and Гурова, Т. Ю (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Використання WEB-технологій у навчанні англійської мови. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Насалевич, Т. В. and Мілько, Н. Є. and Павленко, О. М. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. "CASE STUDY" як дослідницька стратегія. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Матюха, Г. В. and Тарасенко, Т. В. and Насалевич, Т. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. ВЕБ-КВЕСТ проект. Other. ТОВ "Колор Принт", Мелітополь.

Шаров, С. В. (2020) Українська література в загальноєвропейському контексті. Використання електронних засобів навчального призначення з історії української і зарубіжної літератури. Other. ФОП Однорог Т.В., Мелітополь.

Шарова, Т. М. and Землянська, А. В. and Копєйцева, Л. П. and Шаров, С. В. (2019) Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи. Розділ 9. Використання інтерактивних методик та інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури. Other. ТОВ «Колор Принт», Мелітополь.

This list was generated on Fri Jun 21 10:29:45 2024 EEST.